Jump to content
Arkivverket

Morten Absalonsson, Eid i Nordfjord ca. 1675-1737. Hva vet vi om hans liv og etterkommere?


Rune Thorstensen

Recommended Posts

Med fare for å tygge drøv på tremaer som har vært diskutert tidligere, så prøver jeg likevel om det er mulig å få en oversikt over Morten, hans opphav, evt hustru/er og etterkommere.

 

Ved 1701 tellingen på gården Ous med ødegaard finner jeg Morten 26 år gammel sammen med sin far Absalon Mogensson og to brødre, Abel på 18 år og Mogens 33 år som var utenlands.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1701nba&gardpostnr=7686&merk=7686#ovre

 

Nå vet ikke jeg noe om hvem Absalon Mogensson evt. var gift med, eller om det i det hele tatt finnes opplysninger om dette.

 

Jeg finner imidlertid Morten Absalosson gravlagt i Eid 03.03.1737, 66 år og 15 uker gammel.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=gr14431739&gardpostnr=291&personpostnr=291&merk=291#ovre

 

Jeg har prøvd å lese meg opp på tidligere debatter, men finner de en smule forvirrende. Imidlertid ser det ut til at Morten hadde to døtre, Anne Marie og Inger. Men her begynner jeg å falle av lasset, for nå dukker Beyer navnet opp. Er dette de samme personene eller er det bare navnelikhet med Beyer slekten?

 

Om noen også skulle ha noe info om Mortens to brødre, Mogens født ca 1668 og Abel ca 1683, tar jeg med takk imot opplysninger om dem.

 

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Jeg ser at det er skifte etter Inger Mortensdtr. på gården Osnæs i Eid 02.01.1806.

 

Her nevnes søsteren Anne Marie som var død og som hadde etterlatt seg en sønn Absalon Monsen som også var død og som igjen hadde etterlatt seg to barn, sønnen Morten Absalonsen skomaker i Bergen og Methe Monsdtr. gift ?

 

http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081201660566.jpg

 

Jeg er likevel en smule forvirret, både fordi sønnen Absalon skrives som Monsen mens hans barn igjen skrives Absalonsen og Monsen.

 

Jeg finner nemlig at Anne Marie fikk sønnen Absalon utenom ekteskap i Gloppen 24.11.1732 med en Lars Jonsson. Så hvor kommer etternavnet Monsen fra? Er det feil i skiftet?

 

Dåpen nest øverst på høyre side i kirkeboka. https://media.digitalarkivet.no/view/11424/47387/158

 

Så finner jeg Absalon igjen i Bergen hvor han gifter seg i Korskirken 02.05.1756 med Marthe Marie Larsdtr. Her skrives han i tillegg som Beyer. Hvor kommer Beyer navnet fra? Kan hans morfar Morten Absalonsen  ha vært gift med en Beyer?

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=9737&merk=9737#ovre

 

 

Om jeg går tilbake til Inger Mortensdtr. finner jeg at hun giftet seg to ganger i Eid. Først med  Peder Halvorsen Lunde 08.03.1748 og deretter med Ole Olsen Sætre den 13.10.1768.

 

Inger ble gravlagt i Eid 14.12.1805, 92 år gammel. Også hun bruker navnet Bejer/Beyer.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=gr14431770&gardpostnr=1756&personpostnr=1756&merk=1756#ovre 

Link to comment
Share on other sites

Hr. Mogens het ikke Absalonsøn, men Abelsøn, f. omkr. 1581 (immatr. 1601). Datteren Beritte f. 1611. Vi vet ikke når Margrethe Johansdatter døde,  men han var enkemann 1622.

Hva er kilden for at han skulle være gift på nytt og få barn så sent som 1640 (Absalon 60 år i 1701)?

Link to comment
Share on other sites

Det var skrivefeil fra min side Anita, Abelson er selvsagt rett.

Jeg skal ikke påstå at det er rett, men for det første må Margrethe ha vært død før Hr. Mogens hadde en affære med tjenestepiken i Vikør, og for andre gang ble fradømt embedet. Hadde han fortsatt vært gift ville straffen trolig ha vært større.

I bygdeboka for Nordfjord fra gamle dager til no del 2 side 411 som omhandler Selje står det å lese at kona han etterlot seg på Os var Maritte Andersdtr. Hvor forfatteren har den opplysningen fra, vet ikke jeg. 

Og vi vet vel  ikke med sikkerhet hvem som er foreldrene til Absalon.

 

For at dette ikke skal spore helt av har jeg fjernet den delen av innlegget mitt som omhandlet Absalons evt. opphav.

 

 

For det var etterkommerne etter Absalon Mogensson som var 60 år i 1701 jeg prøver å kartlegge. Om man samtidig kan få opplysninger om hans opphav, er det en ren bonus

 

Altså er det de tre nevnte sønnene fra 1701 tellingen og eventuelle andre barn som måtte være kjente jeg søker opplysninger om. Jeg ser jo også at det har vært diskutert ved flere anledninger hvor Beyer navnet kommer inn i denne slekten.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Eg går ikkje god for at det har nokon samanheng, men vi har Peder Pederson Tonning i Stryn som får bot i 1694 for leiermål med Agnete Absalonsdtr Ous.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er ikke mye å finne om Absalon Mogensson og sønnene hans i bygdeboka for Nordfjordeid. Faktisk står der ikke mer en hva man kan lese av 1701 manntallet. Så langt vet jeg altså bare at Absalon var 60 år i 1701 og at sønnen Morten døde på Eid i 1737 og at han trolig bare hadde de to døtrene Inger og Anne Marie ut fra skiftet etter Inger i 1806 å dømme. Har han hatt andre barn må de ha dødd før 1806 uten etterkommere.

Og siden vi verken vet navnet på kona til Absalon eller sønnen Morten, så vet vi heller ikke om det var en av dem som bragte Beier/Beyer navnet med seg inn i familien.

Om de to andre sønnene, Abel 18 år i 1701 og Mogens på 33 vet vi heller ikke mer enn hva 1701 tellingen forteller oss. Mogens var utenlands. Om han studerte eller var sjømann står det ingenting om.

Så det kan se ut til at det stopper her.

Da må jeg begynne å lete i tingbøkene i håp om at navnene skulle dukke opp der i en eller annen sak.

Link to comment
Share on other sites

Takk skal du ha Anita. Jeg har visse problemer med å lese skriften, men det er det samme jeg finner i det gamle Digitalarkivet i prestens manntall 1664-1666.

Absalon er født omlag 1641. Og den Marithe, salige Hr Mogens Abelson er den Maritte Andersdtr. som bygdeboka for Selje kunne fortelle var den gamle prestens etterleverske. Derfor vet vi at Hr Mogens Abelson må ha giftet seg etter 1622, og at Margrethe Johansdtr. Iden må være død mellom 1616 da de kom til Vikør og dommen han fikk 1621/22. Og bygdeboka for Selje påpeker at forseelsen hans i 1621 ville ha vært større om Margrethe fremdeles hadde vært i live.

 

Men som du påpekte i innlegg 3, vet vi ikke om denne Maritte er mor til Absalon Mogenson eller om han er sønn til Hr. Mogens Abelsson. Men jeg ser at bygdebokforfatteren antar at det er slik det henger sammen.

Men som nevnt er ikke mitt fokus på Absalons opphav, snarere hans etterkommere som vi altså kjenner navnet og alderen på i følge 1701 manntallet. Han kan selvsagt hatt andre barn, f.eks denne Agnethe Absalonsdtr. som Aase nevner i tidligere innlegg. Men det er bemerkelses lite nevnt om disse i bygdebøkene og så langt har jeg bare funnet skifte etter Inger Mortensdtr. Beier i 1806. I tillegg har jeg litt opplysninger om Anne Marie Mortensdtr. og hennes sønn Absalon Larsson f. 1732 utenfor ekteskap med Lars Jonsson i Gloppen. Hun var død før 1806 uten at jeg vet hvor eller når. Jeg finner henne i alle fall ikke i databasene over døde i Eid.

 

Link to comment
Share on other sites

Mogens Abelsen er en av mine aner, derfor var jeg opptatt av hvor det ble av ham. Nå har jeg i hvert fall, gjennom fogdens manntall 1664, fått bekreftet at han ble gift på nytt med en Marithe og at han var død før 1664. Og at Marithe sannsynligvis var død før 1666 siden hun ikke er nevnt da. 

 

Nasjonalbiblioteket: Bergens Domkapitels forhandlingsprotokoll 1605-1624 s. 197 (212):
Ao. 1622, Den 1. Maii blef Her Mogens Abelsøn dømpt fra Sit Kald for leiermaal met sin tienneste pige begangit oc findis Dommen in actis Capituli

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser at forfatteren av bygdeboka har fremkastet en teori om at denne Maritte Andersdtr. kanskje var identisk med tjenestepiken fra 1622, men det blir vel bare spekulasjoner.

Absalon Mogensson kan ha vært sønn av Mogens og Marithe, men det får vi vel heller aldri vite med sikkerhet. Sikkert er det i alle fall at både Marithe og Absalon var på Ous/Os i 1664.

 

Men som nevnt er det utrolig lite å finne om denne Absalon Mogensson og hans etterkommere.

 

Takk for hjelpen så langt Anita.

Link to comment
Share on other sites

Dette kan være den samme Agnethe Absalonsdtr. som Aase nevner i innlegg 5. Men jeg finner ikke flere opplysninger om henne i Bergen verken som fadder, mor, gift eller død,

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011686&gardpostnr=3609&personpostnr=28790&merk=28790#ovre

Link to comment
Share on other sites

Takk skal du ha Ivar. Det var interessant.

Selv om jeg også ser åpenbare feil, som at Abel Abelson som var 18 år i 1701 plutselig er blitt kvinne og gift med Jens Rafn og nevnt i skifte 1742 i Bergen.

Men det gir et godt grunnlag til å jobbe videre.

 

Ett viktig spørsmål er dog ubesvart. Hvem var mor til Morten , Mons og Abel Absalonsønner, og var det hun som bragte Beyer navnet inn i slekten. Det er kanskje vanskeligere å få svar på.

Og var Absalon Mogenson sønn av Hr. Mogens Abelson og hustru nr.2 Marithe?

Link to comment
Share on other sites

For dem som måtte ha interesse av det.

 

Morten Absalonson ca 1671-1737 fikk minst tre døtre.

 1. Anne Marie Mortensdtr. Beyer 1703 - gravlagt 20.07.1785.

 Hun fikk fire barn.

a. Absalon Larsson døpt 24.11.1732 i Gloppen - gravlagt i  Domkirken i Bergen 06.06.1797 gift fikk 3 barn. Han ble født utenom ekteskap og faren var Lars Jonsson Fossheim.

 

Så giftet Anne Marie seg i Gloppen ca 1737 med Mons Olsson Gimmestad d. 1745.

de fikk tre barn.

b. Morten døpt 05.07.1739 i Gloppen - gravlagt 04.06.1741

 

c. Mette Kristine døpt 03.12.1741 i Gloppen - gravlagt i Bergen 28.12.1812. Hun var gift 2 ganger. Først i Eid 09.01.1771 med Peder Stårheim gravlagt 30.09.1775. Gift andre gang i Domkirken i Bergen 22.11.1789 med Hans Monsen, Fana 1753 - 28.07.1828

 

d. Eva døpt 27.05.1745 i Gloppen - gravlagt samme sted 08.08.1745

 

2. Dorthe Mortensdtr. Beyer født 1708- gravlagt fra Ous i Eid 11.05.1783, 75 år gammel, ugift

 

3. Inger Mortensdtr. Beyer født 1712 - gravlagt på Eid 14.12.1805 barnløs. Skifte 02.01.1806 i Eid.

Hun var først gift 08.03.1748 i Eid med Peder Halvorson Lunde og andre gang 13.10.1768 i Eid med Ole Olsson Sætre (død før 1801)

 

Fødselsår på Anne Marie, Dorthe og Inger er tatt ut fra alder ved død og er ikke dokumentert gjennom andre kilder.

 

De to andre brødrene til Morten, nemlig Mogens f. ca. 1768 og Abel f. ca 1783 vet jeg ikke mer om enn at begge var i live 1701.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
På 28.10.2017 den 11.41, Rune Thorstensen skrev:

Takk skal du ha Ivar. Det var interessant.

Selv om jeg også ser åpenbare feil, som at Abel Abelson som var 18 år i 1701 plutselig er blitt kvinne og gift med Jens Rafn og nevnt i skifte 1742 i Bergen.

Men det gir et godt grunnlag til å jobbe videre.

 

Ett viktig spørsmål er dog ubesvart. Hvem var mor til Morten , Mons og Abel Absalonsønner, og var det hun som bragte Beyer navnet inn i slekten. Det er kanskje vanskeligere å få svar på.

Og var Absalon Mogenson sønn av Hr. Mogens Abelson og hustru nr.2 Marithe?

 

Hei Rune

Jeg oppfatter dette som om det skulle være noe feil på min side? men du tok kanskje dette med Abel Abelson ut av løse luften?
(Selv om jeg også ser åpenbare feil, som at Abel Abelson som var 18 år i 1701 plutselig er blitt kvinne og gift med Jens Rafn og nevnt i skifte 1742 i Bergen.)

Jens Rafn har blitt sin plass i Beyer historien han med sin Abel, men ikke der du nå forsker eller? : http://absalonpedersonbeyer.slektenbeyer.com/getperson.php?personID=I39&tree=BNF123

 

mvh Mathias

Link to comment
Share on other sites

Hei Mathias.

 

 

Takk for innlegget ditt.

 

Dersom den Abel Absalonsen som var 18 år i 1701 ikke var mann, ville han jo ikke ha vært nevnt i 1701 manntallet. Jeg forutsetter derfor at han var en mann, og i så fall kan han ikke være identisk med den kvinnen med samme navn som var gift med Jens Rafn og nevnt i skiftet i 1742. Så jeg har ikke direkte antydet at du har feil, men at det åpenbart må være en feil dersom dette skulle dreie seg om samme person.

 

Jeg ser jo nå av lenken din Mathias at Abel nå har fått etternavnet Christensdtr. Beyer og at hun er datter av Christen Mogenson Sand Beyer og hans hustru Ahled Sophie Ottesdtr. Schreuder.

 

Jeg har vært borti disse tidligere uten at jeg kan ta på sparket i vilken forbindelse det var.

Jeg fastholder at det må trolig enten være mor til Morten, Abel og Mogens eller Mortens hustru som har bragt Beyernavnet inn i den slekten. Det er jo derfor leit at vi ikke finner mer om Mogens og Abel slik at vi evt. kan vite om de også benyttet Beyer navnet.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har åpenbart trakket noen på tærne med utgangspunkt i henvisning til lenken i innlegg 13. I så fall ber jeg om unnskyldning.Det var overhodet ikke tilsiktet.

 

Det er jeg som har misoppfattet det slik at Abel Absalonsen var gift med Jens Rafn og nevnt i skiftet i 1742, mens det var Abel Christensdtr. Beyer.

 

Slik kan det gå når man ikke ser skogen for bare trær/slektstrær.

 

Problemstillingen i temaet er imidlertid det samme. Kom Beyer navnet inn i slekten via kona til Absalon Mogenson Ous i Nordfjord ca 1641 - etter 1701 eller via sønnen Morten Absalonson (1667-1737) sin hustru? Jeg har ikke funnet navnet på noen av dem eller så har jeg oversett noe viktig.

Link to comment
Share on other sites

Ang Absalon Larsen Beyer 1732-1797

Fra boken: Bohandelens Historie i Bergen, utgitt av F. Beyer 1919.

 

"Efter familietradisjonen nedstammet han fra sogneprest til Indviken i Nordfjord, Absalon Jørgensen Beyer (1625-1670), der igjen var en sønnesønns søn av den bekjendte bergensprest Absalon Pedersøn Beyer."

 

 

 

Vi har aldri klart å finne ut av disse damene og vi gjør det sikkert heller ikke. Men om overstående stemmer kan det virke som vi mangler 1 ledd eller 2 opp til Absalon Jørgensen Beyer.

 

Ang Morten Absalonssøn (Ous) (Beyer) ca 1675-1737

 

Morten Beyer, kaptein fra Nordfjord står det i slektstavlen til slekten, uten at den er en kilde å regne.

 

mvh

 

uten å være tråkket på tærene

 

Mathias Beyer

33.jpg

Link to comment
Share on other sites

Hjertelig takk igjen for interessant innspill vedr Beyer slekten.

 

Vi får leve i håpet at vi en dag får avklart det manglende  eller manglende leddene i forbindelse med Absalon Mogenson eller han sønn Morten. En ting er sikkert og det er at det er mange som er interessert i å finne det svaret.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
På 10/27/2017 den 14.03, Anita Holck skrev:

Mogens Abelsen er en av mine aner, derfor var jeg opptatt av hvor det ble av ham. Nå har jeg i hvert fall, gjennom fogdens manntall 1664, fått bekreftet at han ble gift på nytt med en Marithe og at han var død før 1664. Og at Marithe sannsynligvis var død før 1666 siden hun ikke er nevnt da. 

 

Nasjonalbiblioteket: Bergens Domkapitels forhandlingsprotokoll 1605-1624 s. 197 (212):
Ao. 1622, Den 1. Maii blef Her Mogens Abelsøn dømpt fra Sit Kald for leiermaal met sin tienneste pige begangit oc findis Dommen in actis Capituli

 

Var det flere av dem?

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=427&innhaldid=16&storleik=

 

Anno 1650 Den 17. Septembr. Ware Wj Efftere. Carsten Dürhus Sorenschriffr, Hans Eigelsøn Giøn Lensmand udj Stranduig schibred, Morten Nordtued, Olle Hiertagger, Lauritz ibm., Togier Hiertness, och Jørgen Lygere Laugrettismend der sammesteds, Effter Laulig Anfordrin forsamblede paa Tyness, huorsom heldst Michel Andersøn, udj Skaaneuig med woris Gunstige Her Slotzherris Steffning haffde ladet udj Rette Citere Her Abraham Jørgen Proust offuer Sundhor Len, och Sogneprest thil Tyness Prestegield, thil Rigtig schiffte at holde effter hans Sl. Wermoder Giertrud Poulsdater, effter derom Laugmanden Weluiss Jacob Hansøns formelding, och Her Olle Joensøn Sogneprest paa Hougs, for om hand kand haffue der nogit paa hans Stiffsøn Sl. Mogens Abelsøns Søns wegne thil at thale, Paa bette. Her Abrahams wegne møtte ingen huor for Michel Andersøn och Her Olle Joensøns fuldmegtig Welagt Peder Knudsøn Her ba satte i Rette om dennem iche burde giffuis Kost och Tæring, da effterdj Steffningen betiders Lest och paaschreffuen, udj Loulig thiide och ingen suar, paa bette. Her Abrahams wegne war der imod, da kunde wj herudj ey Rettere Kiende end dem io och dennem billigen burde at erstattis, End ydermere frembstod for Retten fore. Peder Harboe, som paa Her Olle Jonsøn och hans Stiffsøns wegne, war begierendis denne hans beretning maate thegnis at efftersom Michel Andersøn haffde Anfanget denne Proces och forhuerffuit Steffning, da saa frembt deroffuer kunde for Aarsages udj nogen maader, at Sl. H. Mogens Abelsøns Barn iche fich saa meget naar Skifftet scheede som det war loffuit da wilde hand haffue Michel derfor at thiltahle,

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=lampe&sideid=324&storleik=

 

Enken etter Hr. Mogens Abelsøn (død før 1650) må ha vært gift med Hr. Ole Jonssøn på Haugs.

Edited by Lars Østensen
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for et nytt interessant innlegg Lars. Nettopp hjemkommet fra Thailand, så jeg trenger litt tid til å absorbere det som har hendt her.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.