Gå til innhold
Arkivverket
Alvin Andreassen

Niels Christophersen Høg (Høeg. Høegh), siste halvdel 1600 Troms

Recommended Posts

Alvin Andreassen

Nils var 29 år gammel i 1666 og gift med Lea Christophersdatter.  Han bygslet en del av Grepstad gård sør for Tromsø  Han døde i 1693, ikke funnet noe skifte.  Lea måtte være fra Lysebotn på Senja.  Hun hadde en bror Abraham på Årnes i Lysebotn.  I samme område skal Høg-navnet finnes.  Er det noen som har noen opplysninger om Nils og eventuelt Lea.  Lea giftet seg så med Simon Jørgensen.  Skifte etter ham i 1796.  Tre brødre: Rasmus (bortreist og vekke 10 år tidligere), Paul, Peder (død, søn Jon).  Ingen opplysninger om hvor disse bodde.  Hvem var Simon Jørgensen?  Lea så gift med Jørgen Røkertsen (helt ukjent navn i området).  Skifte etter ham i 1700 gir ingen opplysninger.  Hvem var han?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
20 timer siden, Alvin Andreassen skrev:

Lea giftet seg så med Simon Jørgensen.  Skifte etter ham i 1796.

 

Lenke til skiftet, som vel i 1696:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000514622

 

Troms fylke, Tromsø, Skifteprotokoll nr. 3 (1690-1713), Skifteprotokollside, Side 84b-85a
https://media.digitalarkivet.no/view/25019/91

 

Skifte etter Lea Christophersen i 1711:

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000514621

 

Troms fylke, Tromsø, Skifteprotokoll nr. 3 (1690-1713), Skifteprotokollside, Side 163b-164a
https://media.digitalarkivet.no/view/25019/171 - her nevnes broren Abraham

 

Abraham i 1701?

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000668634

 

21 timer siden, Alvin Andreassen skrev:

Lea så gift med Jørgen Røkertsen (helt ukjent navn i området).  Skifte etter ham i 1700 gir ingen opplysninger.  Hvem var han?

 

Lenke til skiftet i 1700:

Troms fylke, Tromsø, Skifteprotokoll nr. 3 (1690-1713), Skifteprotokollside, Side 98b-99a
https://media.digitalarkivet.no/view/25019/105

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alvin Andreassen

Lea døde i 1710.  I skiftet etter henne i 1711 går det klar frem at hennes eneste arving var broren Abraham Christophersen på Årnes i Lysebotn.  Det må være ham som er 69 år gammel i 1701 og 30 år i 1666.  Han kalles klokker til Lenvik.  Høg-navnet brukes ikke i Lenvik i 1666 eller 1701.  Nå blir klokkeren i flere slektsarbeider kalt Abraham Christophersen Høg, men klokkeren var vel bror til Lea, som var gift Nils Ch. Høg!  Mannen til Lea: Nils Christophersen Høg var født ca. 1737 og jevngammel med Abraham Ch.. Det blir henvist til et skifte i 1707 etter Abraham Christophersen, men det kan jeg ikke finne.  I 1701 er det i Lysebotn en Nils Christophersen 50 år gammel.  Han var 4 gammel i 1666 og sønn av en Christopher ? på Årnes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Ikke rare hjelpa, men et lite innspill til navnet Røkertsen. På Helgeland skrev lagrettemann Laurids Rochertzen Valle under på Fredriks III’s hyldning 16. juli 1648. Det er et godt stykke lenger sør, men det viser et lignende patronym i riktig landsdel om ikke annet.

 

S. 119-120: Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661. 2/1 : Fredrik III's hylding 1648

 

Når det gjelder fraværet av navnet Høg i eldre kilder kan dette bero på at man ofte ble skrevet uten slektsnavn. Noen ser man konsekvent med slektsnavn, andre bare av og til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
22 timer siden, Alvin Andreassen skrev:

Det blir henvist til et skifte i 1707 etter Abraham Christophersen, men det kan jeg ikke finne. 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000138938

https://www.digitalarkivet.no/source/100066

 

"Registeret er laga frå publikasjonen Hva lenvikværinger eide 1706-1753 Bd. I utgjeve av Lenvik Museum Åse Kvitle Kristiansen har registrert databasen. Merk: Sidereferansen i databasen viser til sidene i museumspublikasjonen. På slutten av kvart skifte i publikasjonen, finn ein referansen til det originale skiftedokumentet hjå Statsarkivet i Tromsø.".

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alvin Andreassen

Grethe.  Dette har jeg vært inne på.  Men i innholdsregisteret til Skifteprotokollene (både Senja og Troms) kan jeg ikke finne noen Abraham Christophersen.  Ved skiftet etter Lea i 1710/11 levde hennes bror Abraham Christophersen.  Fra Lenvik Museum er skifter bare for perioden 1797 - 1806 lagt ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
NilsJohanFosli

Skiftet fra 1707 er etter Størcher Christophersøn, Finnfjord. Abraham Kristoffersen er bror til Størcher's enke Anne Kristoffersdatter. (Åse har registrert alle nevnt i skiftene)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

I skiftet etter Anne Christophersdatter i 1711, 30. april, får vi oppklart Høg-slekten:

Anne etterlot seg "Een Broder, Abraham Høg, Klokker, Aarnes, og Broderen Sl. Niels Høgs 3 barn, Giertrud 30 Aar, Anne, gift med Baro Arnsen, Anne ugift, 20 Aar gammel".


Tilstede ved skiftet var bl.a. Abraham Klokker, Anne Nielsdatter Høg (som var gift med Baro) og Giertrud Nielsdatter Høg.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alvin Andreassen

Det er kanskje ikke så enkelt, og det gir vel ingen svar på spørsmålet som startet denne tråden.  Det er vel ting som tyder på ar Niels Høg har vært gift to ganger og at det er feil i et av skiftene.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alvin Andreassen

Det er et par ting som har gjort det komplisert ved Høg-slekten i Lenvik.  Lea Christophersdatter Høg var gift med Niels Christophersen Høg, og han skulle være bror av klokkeren Abraham Christophersen Høg. Niels døde i 1793, intet skifte.  Men han hadde tre døtrer som vokste opp ifølge skiftet etter hans søster Anne i 1711.  Så var Lea gift to ganger, begge disse ektemennene døde før 1700.  Skifter etter disse, ingen barn.  I skiftet etter Lea i 1711 skulle hennes eneste arving være broderen klokkeren Abraham Høg.  I manntallet i 1702 kalles Lea i originalen (skannet) for Enchen Lea.  Men i den transkriberte utgaven (vel en eldre utgave) står det: Enchen Lea (Christophersdatter Høg).  Her må de som har transkribert gjort en tilføyelse, og vært lokalkjent!  Men de har vel ikke vært klar over at Lea hadde vært gift hele to ganger etter at Niels døde.  I Jordebøker og skattelister etter 1700 kalles hun i 1702 for Jørgen Røkertsens Enche, etter siste ektemannen, og senere bare for Lea Christophersdatter eller bare Enchen Lea.  Men aldri Høg, som heller ikke brukes i skiftet i 1711.  Så Lea var ingen Høg.  Og klokkeren Abraham Høg var ikke hennes broder, men hennes svigerbror (svoger).  Det var altså tre søsken Høg i Lenvik: Abraham, Niels og Anne.

May Teistevoll har nok sine ord i behold når hun sier at Høg-slekten er oppklart ved skiftet etter Anne Christopersdatter Høg i 1711. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

Du skriver at Lea var gift med Niels Høg.  Hvilen kilde har du?

I skifte etter Anne (1711) er nevnt 3 døtre av Niels.  Var Lea deres mor?
Hvis hun var det, kan ikke Abraham Høg vare Leas arving, hverken som svoger eller bror.
Men i skifte etter Lea (1711) er Abraham jo nevnt som "den sal: qvindes Broder og Arfving".
Det står ikke "eneste" arving, men boet var fallitt så vi får ikke vite mer.

 

Erlend E. Mæhlum har avfotografert "Ekstrakter av skifteprotokoller - forlovspenger" for Senja fogderi. Her finnes skifte etter Abraham Christophersen på Årnes, 24. juli 1715. Her er navnene på de 4 barna, men ikke noe mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alvin Andreassen

Det har vært vedtatt at Lea var kona til Niels. Men opplysningene i noen skifter gjør at ting ikke helt passer sammen.  Det er derfor bra at noen kommer med konstruktive spørsmål.  Årsaken til eventuelle feilslutninger er kanskje at så mye hendte i et så kort tidsrom.  Niels Christophersen satt på 1 pund 12 mark i Grepstad i hvert fall fra 1666.  Det var bare to distinkte bruk på Grepstad, så det er lett å holde rede på dem.  1694 er siste året Niels nevnes i skattelistene.  Nå er det gjerne litt etterslep i disse så han kan ha dødd i 1693.  Det mangler dessverre jordebok og skattelister for 1695.  I 1696 og 1697 er det Enken Lea Christophersdatter som er bruker.  Men noe har skjedd for 31. august i 1696 ble skiftet etter Simon Jørgensen på Grepstad avsluttet.  Hans enke var Lea Christophersdatter.   Ut fra dette og opplysningene i skiftene er det mer enn tvilsomt at Lea var konen til Niels.  Lea og Simon har kommet til Grepstad i 1694 eller 1695 og Lea har overtatt bygselen etter sin bror Niels.  Det kom nye brukere og det kan forklare den omfordelingen av skylda mellom de to brukene som må ha skjedd i 1695.  Så må Lea ha giftet seg i 1697 med Jørgen Røkertsen, og han står som bruker i 1698.  Men så er det skifte etter ham i 1700.  Hvorfor nevnes så ikke Lea i skiftet etter søsteren Anne.  Skiftet etter Anne ble avsluttet 31. mars i 1711 og etter Lea 15. juni i 1711, og da i forskjellige fogderier - Senja og Troms.  Lea kan være død da det ble skiftet etter Anne.  Jeg har nå erfart at  navnet Lea ble mye brukt i etterslekta til Høgfamilien.  Hvor kom så Lea og Simon Jørgensen fra i 1795?  Og hvem var Simon Jørgensen og Jørgen Røkertsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
NilsJohanFosli

Hvem var Abraham Christophersen's fire barn? Han hadde sønnene Bård og Henrik. Antakeligvis også datteren Gjertrud. Hvem var det fjerde barnet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

Fra skiftet:  Arv. er 4 børn:
Baar Christophersen boer paa Arvetomten
Hendrich ligeledes boende
Anne Christophersd. boer paa yttre Lysnæs

Giertrud boer paa Tendvig i Fuskevaag 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

Niels Høeg og broren Abraham har kalt sine døtre Gjertrud og Anne.  På Grebstad finner vi både en Anne og en Gjertrud nevnt i kildene.  Christopher Nielsen, er nevnt på Grebstad i 1645-46 og betaler skipperskatt for Hillesøy i 1647-48. Så forsvinner han, og den nye "skipperen i Hillesøy" i 1650 er Gjertrud Olsdatter.  Kan vi tro at dette var et ektepar, foreldre til Høeg-barna??

Oluf Eidissen er nevnt siste gang på Grebstad i 1638-39.  Deretter under Grebstad er enken Anne nevnt i årene 1640-1642. Kan også disse vært et ektepar, og foreldre til Gjertrud Olsdatter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alvin Andreassen

Dine spørsmål er interessante.  Som jeg oppfatter det:  Ole Edisen satt på hele Grebstad 1 1/2 våg alt i 1610 og han satt lenge på plassen.  I hans periode nevnes husmenn og full-lottskarer på gården.  Han betale skipperskatt i hvert fall til 1627.  I Kulturbilder fra gamle Hillesøy står det at Ole var gift med Giertrud, men det er feil.  Han var gift med Anne.  Ole utgår i 1639 og i 1640 er det enken Anne som sitter på gården.  Opplysninger mangler mellom 1642 - 1645.  I 1645 er det Christopher Nielsen som sitter på hele gården og betaler skipperskatt.  I 1647 er gården delt da det har tilkommet en Oluf Bunde som bruker 1/2 våg og er forarmit.  1648 er siste året som Christopher og Oluf nevnes, omkommet sammen?  Fra 1649 er det enken Giertrud Olsdatter som sitter på hele gården og betaler skipperskatt.  Giertrud må være datter av Ole og Anne og Christopher deres svigersønn.  Er det han som har gitt opphav til alle Christopher i området.  I 1652 har så Lars Olsen overtatt hele Grepstad og betaler skipperskatt.  Dessverre mangler opplysninger for 1653 - 1661.  Var Lars en bror av Giertrud eller hadde han ektet Giertrud?  Eller ingen av delene?  Lars skulle være født omkring 1617, kanskje litt sent for å være sønn av Ole Edisen.  Jeg har notert at han hadde en datter Giertrud.  I 1666 har så Lars avgitt 1/2 våg til Niels Christophersen Høg.  Han var 29 år gammel i 1666 og kunne således godt være sønn av Christopher og Giertrud.  Vi er i en periode hvor det var sterke og dyktige folk på Grepstad, så da skulle det litt til for at det skulle komme helt fremmede folk å etablere seg. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Alvin Andreassen

Jeg vil kanskje tro at Lars Olsen har ektet enken Giertrud, men at han har vært noe yngre enn henne.  At Lars så har blitt gift andre gang og at datteren Giertrud var fra det andre ekteskapet.  Hun var gift med Halvor Pedersen som fikk en sønn Peder med Giertruds søster Lisbeth.  Halvor og Lisbeth ble dømt fra livet, men ble benådet av Kongen.  Peder har en stor etterslekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

Takk for utfyllende svar.  Det ser ut for at slektstreet på Grebstad kan flyttes to generasjoner tilbake med Gjertrud og hennes foreldre. Hvor Christopher Nielsen kom fra, er fortsatt uløst. Han var tydeligvis en ressursperson som sammen med sin "quinde" er oppført på Grebstad  med to drenger og to tjenestepiker i 1645. Høeg-navnet må være kommet hit med Christopher. Synes din konklusjon om at Lars Olsen har overtatt hele gården ved ekteskap med enken, er mest logisk. En bror av Gjertrud ville nok ikke gått foran hennes sønner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.