Gå til innhold
Arkivverket
Anett Ytre-Eide

Nye fylker

Recommended Posts

Anett Ytre-Eide

Det er kanskje delvis off topic, men jeg er ikke så glad for de nye fylkene som er på gang. Hva mener dere? Syns liksom den geografien blir litt "laus" å forholde seg til, veldig store områder som skal slås sammen. Lurer på hvordan jeg skal forholde meg til det i praksis når jeg legger inn fakta i slektsprogrammet mitt. Skal nå folk plutselig være født på "Vestlandet"? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jan Almedal

Av praktiske årsaker kommer jeg til å forholde meg til de 'gamle' fylkene i overskuelig fremtid......

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

For meg heter det Hordaland og Sogn og Fjordane uansett hvilket navn det dårlige partiet Høyre, og andre vil forandre det til! Vi som har brukt disse navna hele tiden, og som er imot det som nå skjer, bør fortsette å bruke det som vi har brukt, for å vise de styrende at vi har fått nok av alle slike forandringer!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inger Eik

Helt enig! De burde kanskje heller velge navnet 'Rett vest'. ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Søren Storaker

Eg vil fortsette å bruke dei gamle navna på fylka.
Eg har valgt å bruke kommunenavn (eller sogn) fra 1960, før kommunesammenslåinga, som standard i mine data. Da var nemlig alle gardsnavn eintydige. Dersom det var fleire like gardsnavn i ein kommune i 1960, var dei spesifisert som Øvre/Ytre/Indre, Austre/Vestre, eller liknande.
Her lokalt blei Kvås, Austad og Lyngdal i 1961 slått sammen til Lyngdal kommune. Og vi har Birkeland i Kvås, Birkeland i Austad og Store Birkeland og Lille Birkeland i Lyngdal.  Men ved grensereguleringar, gardar som skifta kommune, kan det vere vanskelig å føre ei konsekvent linje.
Først og fremst ønsker eg at et stedsnavn skal vere eintydig definert. Så kanskje bør eg prøve å få alle stedsnavn presisert med GPS-koordinater.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

No lever eg i Tyskland, og eg har ikkje fått med meg eventuelle planar om å slå norske fylke isaman...

 

No veit me at «øvrigheiti» stadig vekk ønskjer å endra på gamle tradisjonar, på 1960-talet var dei Skei, no er det tydeleg Solberg...  Kvifor er det slik?  Om det er so at nokon ønskjer å slå saman fleire fylke til eitt, kan vel det samanliknast med at dei i Amerika sleg saman fleire statar (fylke) til regionar», som til dømes «Upper Mid-West» og «West coast», eller som i Frankrike der fleire départements (fylke) vert slegne saman som til dømes «Alpes-Côte d'Azur» eller «Pyrénés orientales», men folk flest identifiserer seg likevel med den staten/det départementet eller fylket dei bur i, og eg vil tru at «Ola Nordmann» vil gjera det same...!?

 

I alle fall bør ein etter mitt syn unngå ei «samanblanding» av fylke slik det har skjedd til dømes i Tyskland, der Baden og Württemberg for eit par generasjonar sidan vart slegne saman til «Baden-Württemberg», og Schleswig og Holstein vart slegne saman til «Schleswig-Holstein» og der dei færraste i dag veit kvar grenselinjene ein gong gjekk!

 

Måtte fornuften seira!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid Kaardal Halleraker

Jeg foreslår at navnet på det nye sammenslåtte Vestlandsfylket skal være Bergen eller Bergenhus. Oslo er både et fylke og en by, har jeg blitt fortalt. I USA heter det også f.eks. New York State og New York City.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Digitalarkivet markerer vel (mange) kjelder etter kommune i 1947.

Dei fleste (ikkje alle) reguleringane før 1947 var delingar (døme: Vartdal utskild frå Ulstein kommune i 1897; Hareid utskild frå Ulstein i 1917;

Sande utskild frå Herøy i 1866; Rovde utskild frå Sande i 1905 ). Det vil seie at om ein veit kva kommune ein stad høyrde til i 1947, så vil

ein enkelt kunne vite kva prestegjeld staden høyrde til 2-3-4 hundre år tidlegare. (Altså kvar ein skal leite etter kjelder.)

 

På 1960-talet skjedde det store endringar, der grender vart flytta frå éi kommune til ei annan (t.d. Eiksundbygda frå Herøy til Ulstein i 1964,

nokre gardar i Gurskedalen frå Herøy til Sande same året),  eller gamle kommuner vart delte (t.d. Rovde delt mellom Sande og Vanylven i 1964).

Men nokre slike endringar skjedde litt før 1960, t.d. nokre gardar i Hareid vart flytta til Borgund i 1959.

 

Etter dette vil det ikkje hjelpe like mykje å vite kva kommune ein stad høyrer til i.

For ein stad som ligg i Ulstein i 1970, kan hendingar der 100-300 år tidlegare høyre til anten i Ulstein eller Herøy.

Om staden låg i Ulstein i 1947, vil hendingane der 300 år tidlegare høyre til i Ulstein.

For ein stad som ligg i Ørsta i 1970, kan hendingar der 100-300 år tidlegare høyre til anten i Ulstein, Volda eller Hjørundfjord.

osv.

 

.............

 

Fylket i vest kunne heite Selje (eller Selja) fylke (som det gamle bispedømet).

Selje kommune finst i dag, men skal verte med i den nye Stad kommune - så då vert namnet ledig.

Bjørgvin fylke (som det noverande bispedømet) kunne vere eit alternativ.

Bergenhus (som dei to fylka/amta heitte til 1917) er også eit alternativ - men det smakar kanskje for mykje både av dansketida og Bergens-dominans.

Gulen fylke (etter den gamle tingstaden)? - men då måtte vel Gulen kommune ofre namnet.

Fjordland?

 

Ikkje rettare eg hugsar: I mange utgåver av Snorre si soge om Harald Hårfagre heiter det at Harald rådde sjølv for "Vestlandet" (som rakk frå Agder til Sunnmøre), medan han sette

søner til å styre lenger aust og lenger nord. I norrøne tekstutgåver står det "mittland", altså Midt-landet, landet i midten her.

Det viser 1) at Vestlandet som eining er mykje eldre enn nokon vil ha det til.

2) eit namn "Midtlandet", som er ledig til bruk. Midtlendingar kunne dei sikkert like å kalle seg(?)

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lene Benedicte Lauritzen
1 time siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Jeg foreslår at navnet på det nye sammenslåtte Vestlandsfylket skal være Bergen eller Bergenhus. Oslo er både et fylke og en by, har jeg blitt fortalt. I USA heter det også f.eks. New York State og New York City.

Og i Spania er Madrid hovedstaden i den autonome regionen Madrid.  Etter mitt mening er det forvirrende når by og region har samme navn.  Men Bergenhus høres fornuftig ut, syntes jeg.  Men som fastboende i Nidaros har jeg vel ingenting jeg skulle ha sagt:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Beate og Gunhild Hanssen

Syns det e heilt håll i hauet!! for å si det mildt på godt nordnorsk. Aner politikerne noe i det hele tatt om hvor stort Troms og Finnmark kommer til å bli? Og ikke klarer politikerne her nord å bli enig om hva det nye fylket skal hete...Finnmark går for enten Finnmark/en eller Finnmark og Troms. Mens Troms går for Troms og Finnmark. Det kan jo set ut til at det blir et unødvendig langt navn og et unødvendig stort fylke. Hvis Troms og Finnmark blir slått sammen, så håper jeg de går tilbake til de historiske røttene, og kaller fylket for Finnmark/en, eller enda bedre; Hålogaland :) Men jeg kommer nok til å bruke navnene på de 19 fylkene vi har i dag :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

Det einaste som er sikkert er at vi må forholde oss til dei vedtakt som blir gjort om vi likar det eller ikkje. I framtida vil vel helst ein stad bli lokalisert med eit tall og stadnamna gradvis falle bort. Det nye fylket i vest kan vel i ein overgangsperiode kallast Midtvesten. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak
12 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Fylket i vest kunne heite Selje (eller Selja) fylke (som det gamle bispedømet).

Selje kommune finst i dag, men skal verte med i den nye Stad kommune - så då vert namnet ledig.

Bjørgvin fylke (som det noverande bispedømet) kunne vere eit alternativ.

Bergenhus (som dei to fylka/amta heitte til 1917) er også eit alternativ - men det smakar kanskje for mykje både av dansketida og Bergens-dominans.

Gulen fylke (etter den gamle tingstaden)? - men då måtte vel Gulen kommune ofre namnet.

Fjordland?

 

Ikkje rettare eg hugsar: I mange utgåver av Snorre si soge om Harald Hårfagre heiter det at Harald rådde sjølv for "Vestlandet" (som rakk frå Agder til Sunnmøre), medan han sette

søner til å styre lenger aust og lenger nord. I norrøne tekstutgåver står det "mittland", altså Midt-landet, landet i midten her.

Det viser 1) at Vestlandet som eining er mykje eldre enn nokon vil ha det til.

2) eit namn "Midtlandet", som er ledig til bruk. Midtlendingar kunne dei sikkert like å kalle seg(?)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak
20 timer siden, Jan Almedal skrev:

Av praktiske årsaker kommer jeg til å forholde meg til de 'gamle' fylkene i overskuelig fremtid......

Håper du ikke underviser i geografi. Når det nye atlas kommer med Norges kart. Skal du du da undervise i "vranglære". Som lærer må man jo forholde seg til fakta. kartene over kommune i Norge før 1960er helt annerledes enn i dag. det går ikke an å undervise slik det er i dag etter gamle kart. Historisk geografi kan du vel kalle det. det er nok et nedprioritert område i undervisningen i dag.

mvh POEA

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak

Håper du ikke underviser i geografi. Når det nye atlas kommer med Norges kart. Skal du du da undervise i "vranglære". Som lærer må man jo forholde seg til fakta. kartene over kommune i Norge før 1960er helt annerledes enn i dag. det går ikke an å undervise slik det er i dag etter gamle kart. Historisk geografi kan du vel kalle det. det er nok et nedprioritert område i undervisningen i dag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak
19 minutter siden, Per Otto Egeberg Asak skrev:

Håper du ikke underviser i geografi. Når det nye atlas kommer med Norges kart. Skal du du da undervise i "vranglære". Som lærer må man jo forholde seg til fakta. kartene over kommune i Norge før 1960er helt annerledes enn i dag. det går ikke an å undervise slik det er i dag etter gamle kart. Historisk geografi kan du vel kalle det. det er nok et nedprioritert område i undervisningen i dag.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg
25 minutter siden, Per Otto Egeberg Asak skrev:

 

ingenting....(?)   #12

 

 

Endret av Ivar S. Ertesvåg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak
19 timer siden, Svein O. Tislevoll skrev:

 

Du kan ikke undervise med noe som ikke stammer med geografien. Da blir det historisk geografi. Vel hittil stemmer det, men det stemmer nok ikke 2030. Tror Høyre vinner fram med sine forslag til slutt.

7 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

ingenting....(?)   #12

 

 

Det har oppstått tekniske problemer.

Jeg har nok brukt sitatknappen for mye.

Til Ivar S. Du har faktisk min støtte når det gjelder Selje. Om lag 1070 var det Olav Kyrre som sto for den nye kyrkje ordningen i landet. han delte landet i 3 bispedømmer hvorav selje var det midterste. I grunnen mener jeg at Olav kyrre gjorde en bedre jobb for kristningen av landet enn hans onkel Olav Haraldsson. Det har jeg påpekt den gang jeg underviste i geografi og historie. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lene Benedicte Lauritzen
3 timer siden, Helge Bjerkevoll skrev:

 Det nye fylket i vest kan vel i ein overgangsperiode kallast Midtvesten. 

Ja,  det norske er jo uansett på vei ut og overtas av det amerikanske.  Ikke bare språket som ord men også hvordan man snakker til andre.  Væremåte, gester, dramaqueentendenser og havesyke,  u name it -som det heter på ny norsk - (må ikke forveksles med nynorsk), er også amerikanisert så det holder.  Så neste steg er muligens å overta stedsnavn som Midtvesten.  Det i seg selv kan jo bli interessant ettersom halvparten av amerikanske stedsnavn er kopiert fra europeiske steder. 

 

Uff, nå fikk jeg en liten assosiasjon til "kopier, klipp og lim inn": 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anett Ytre-Eide

Tenker først og fremst at det blir klønete å lete når Digitalarkivet tar i bruk nye inndelinger. Mulig de kan legge inn alternativer for søk slik at det blir enklere. Hvordan jeg vil gjøre det i slektsprogammet mitt vet jeg ikke helt, det blir vel enklere å fortsette å bruke fylkene som de er nå muligens.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Innlandet blir også et stort fylke, hvis det blir navnet på Oppland og Hedmark. Navnet er allerede i bruk og er greit nok, men de gamle navnene vil holdes levende, for opplendinger og hedmarkinger kives, i alle fall på flatbygdene rundt Mjøsa, noe de vil fortsette med lenge.

 

Et gammelt navn på regionen er Opplandene (Opplanda), det er nevnt i kongesagaene flere ganger. Opplandene var området nord for Viken og senere ble navnet brukt om Oppland og Hedmark – Oplandenes amt. Rester av navnet lever ennå i navnet Vestoppland, som består av Hadeland, Land, Toten og Gjøvik. De som ikke kjenner til det gamle amtet finner dette forvirrende, siden Vestoppland slettes ikke ligger vest i Oppland.

Hvis man skulle tatt tilbake det gamle navnet Opplandene tror jeg hedmarkingene hadde protestert, så Innlandet får det bli, men navnene Oppland og Hedmark kommer til og brukes i generasjoner akkurat som andre gamle navn.

 

Gjennom århundrer har det vært mange endringer, vi som holder på med denne hobbyen har gode forutsetninger for å takle dem alle.

 

Hilsen fra Innlandet, Oppland, Vestoppland, Hadeland, Gran

Endret av Grete Singstad
Korrektur

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Det er iallefall galskap å kalle Hordaland og Sogn og Fjordane for Vestlandet. Vestlandet er ein landsdel som også omfattar Rogaland og Møre. Det er også heilt uhøyrt at dei folkevalde i fylkestinga har eit slikt hastverk at dei ikkje interesserer seg for kva folk meiner. Eit slikt namn er det vel berre dei sterkaste samanslåingstilhengarane som vil ha, sidan dei uansett berre ser på dette som det fyrste steget på vegen for å slå saman heile landsdelen til eitt fylke.

 

Det har vore ein liknande debatt i Sunnfjord, der politikarane ynskte å kalle ein storkommune i indre Sunnfjord for Sunnfjord. Dette førte til ein hissig debatt, sidan Sunnfjord dekkar eit større område. Politikarane valde då å kalle kommunen for Indre Sunnfjord (på folkemunne forkorta til IS), medan mange heller ynskjer å bruke kommunesenteret Førde som namn på den nye storkommunen. Eg tykkjer at fylkespolitikarane burde ha lært av den prosessen, i staden for å tvinge fram eit namn som dei færraste ynskjer.

 

Etter mi meining ville Bjørgvin fylke ha vore eit passande namn på det nye Vestlandsfylket.

 

Når det gjeld Digitalarkivet, så brukar ein vel prestegjeld og sokn på kjeldetidspunktet som inndeling på kyrkjebøkene. Dessutan står Bergen som eige fylke, sjølv om det ikkje er slik no lenger.

For tinglysingsmateriale, skifte osv. er det vel 1947-kommunar som gjeld, og slik vil det halde fram med å vere.

Endret av Torbjørn Igelkjøn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Bjerkevoll

Temaet er jo interessant. Når det gjelder plassering av våre forfedre så har det vel vært et "problem" til denne dag også. Tror vi er for opptatt av disse skjemaene i diverse slektsprogram. Og det å plassere folk i et fylke er vel ikke nødvendig. Det får i de fleste tilfeller holde med prestegjeld før 1837 og kommuner senere, meiner eg. 

Så min person fra Vatne sogn i Skodje prestegjeld nå Aukra prestegjeld i Midsund kommune snart Molde kommune blir:

Hans Drynjesund Vatne sokn, nå (2017) Midsund kommune. Og senere Hans Drynjesund, Vatne sokn, nå (2019) Molde kommune. 

Men egentleg så var Hans fødd i Borgund Prestegjeld som nå for det meste er i Ålesund.  

 

Når det gjelder det nye fylket (skal det ikke hete region nå?) på Vestlandet så mener jeg når jeg prøver å være seriøs at det bør hete Bergen Fylke. Et godt navn både i fortid og nåtid og ingen behøver å være i tvil om hvor dette er. Gamle Bjørgvin er ikke det samme som Hordaland - Sogn og Fjordane i dag. At folk i Nordfjord ikke vil like å kalle seg Bergensere er en annen sak. Men de vil nok ikke kalle seg Bjørgvinister/Bjørgvinere heller. Dei vil nok fremdeles være vestlendinger, fjordingar eller Nordfjordingar som i dag. 

 

Med hilsen fra en Vestlending og Romsdaling til all tid.  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Kristiansen

Helge, du må jo være den nordligste vestlendingen?

Så en definisjon her om dagen der den nordligste grensa for Vestlandet var Romsdalsfjorden. Og du ser vel ut på Romsdalsfjorden fra der du bor?

 

Med hilsen fra en som bor nord for Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal og som ikke er vestlending.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak

Til Grete 20#

Enig Grete, men Opplandnavnet vil ikke dø ut. Vestoppland vil fortsatt eksistere med Hadeland? Toten, Land og Valdres. Sterke krefter ønsker jo at Hadeland skal overføres til det "nye" fylke Viken som består av Buskerud, Akershus og Østfold. På en måte logisk for Lunner og Jevnaker spesielt da vi får Viken på begge sider! (En inneklemt tarm)

Det er rart at ingen har reagert på det nye fylket "Viken". Det virker som det er et Bærum kupp, siden den kommunen kommer sentralt i fylket. "Viken blir i prinsippet et delt fylke, siden Oslo-tunellen er den eneste direkte forbindelsen mellom de to delene. Jevnaker og Lunner kan sørge for en direkte forbindelse med E16. Egentlig burde Bærum og Asker slås sammen med Buskerud. Det skulle holde. Da som Vest-Viken. Akershus og Østfold blir da Øst-Viken.

Per Otto, Grua

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Otto Egeberg Asak

Til Torbjørn 21#

Jeg er enig at Vestlandet vil lage et nytt begrep om hva Vestlandet er i dag. Bjørgvin bispedømme er nesten det samme som de to fylkene. Men for å skille de to begrepene må fylke få et navn som skiller det fra bispedømme. For eksempel "Bjørgvinfylke" med eventuelle nynorske varianter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.