Gå til innhold
Arkivverket
Jon Erik Berg-Hansen

Christopher Torbiørnsen Kok - Moss / Halden ca.1800

Recommended Posts

Jon Erik Berg-Hansen

Med familie i Halden 1801:

 

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058190003239

 

1. barn Torbiørn født 29.09 / døpt 06.10 1791 i Moss:

https://media.digitalarkivet.no/view/7514/38

 

Han ble viet i 1815 i Våle (Vestfold), og fikk stor etterslekt.

 

Foreldrene er ikke viet i Moss før 1792.

 

Ser steds / gårdsnavnet Aspelund, som forerkommer flere steder i Østfold.

 

Familienavnet Kok / Kock / Koch er heller ikke uvanlig.

En (annen) familie Koch bodde i Moss - men ingen derfa var faddere i 1791.

 

2. barn: Anne Dorothea døpt i Halden 1794:

https://media.digitalarkivet.no/view/7416/35

 

3. barn: Inger Bergitthe døpt i Halden 1796:

https://media.digitalarkivet.no/view/7416/66

 

4. barn: Daniel døpt i Halden 1799:

https://media.digitalarkivet.no/view/7416/100

 

Ser at Christopher er Skomaker (mester og borger): Borgerskapsruller?

 

Vet noen mer om dette foreldreparet?

Endret av Jon Erik Berg-Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arnstein Rønning

Jeg kan nevne at Halvor Thoresen på Refsnes var gift 15/9 1733 med Margrethe Kirstine Justsdatter Coch. Det kan jo være etterkommere av dette paret. Jeg kjenner til en sønn, Just Halvorsen Koch f 1741, og hans datter Margrethe Kirstine Koch dpt 29/11 1777.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen

Det er jo mulig at dette er noen fra en tidligere generasjon, Christopher (med patronymikon Torbiørnsen (Kok) var født ca.1763!

 

Jon Erik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

Skomakermester Christopher Torbjørnsen Koch og hustru Boel (Bodil) Maria Danielsdatatter Aspelund fikk også sønnen Søren, f. 17. april 1801, døpt 9. mai i Halden. 

 

Det er for øvrig verdt å merke seg at faren Christopher kalles "Koch" kun ved de to siste barnas fødsel (Daniel i 1799 og Søren i 1801). Koch kan muligens være et "navnelån". I så fall er det ikke helt utenkelig at han er identisk med den Christopher som døpes i Moss 16. okt. 1765, som sønn av Torbjørn Arnesen og Barbara Elefsdatter, og som høyst sannsynlig er sammenfallende med den Christopher Torbjørnsen som blir konfirmert i Moss den 2. april 1780. I barneflokken til dette ekteparet finner vi bl.a. Anne Dorthea, døpt 25. juli 1755, og Søren, døpt 6. mai 1758 -- to navn som også Christopher Torbjørnsen (Koch) bruker på sine egne barn.

 

Dette vet du kanskje allerede, men for ordens skyld: Christopher og Bodil Marias sønn Daniel ble bl.a. overbrannmester i Christiania, mens Daniels sønn Bernhard ble prest.

 

Har du forresten en lenke til vielsen mellom Christopher og Bodil (Boel) Maria? Jeg har ikke selv klart å spore opp denne.

 

Mvh Otto

Endret av Otto Martin Christensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen

Takk for svar!

Dette er ikke min egen slekt, så jeg legger ikke mye arbeid i dette.

Jeg ser at flere av Daniels søsken ble viet i Vår Frelsers, men vet ikke om det indikerer at også foreldrene flyttet til Oslo.

Det er mest sannsynlig at de ble viet kort tid før (1791), og med utgangspunkt i Aspelund (som henger på i 1791) prøvde jeg viede 1786-1792

- men uten treff i Moss, Halden/Idd og Eidsberg.

Er ellers overrasket over det store antall personer med navn Kok/Kock/Koch i Østfold.

 

Jon Erik

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

Hei igjen -- dette er heller ikke mine direkte aner, men pga. inngifte har jeg interessert meg litt for Østfold-Koch'ene. Og som du skriver, er det ganske så mange slike som dukker opp i kildene på denne tiden. Men lenger tilbake enn Christopher Torbjørnsen Koch og Bodil Maria Aspelund (som er en Danielsdatter iflg. FT1801) har jeg ikke kommet. Hva angår navnet Koch (med varianter), er det vel ikke helt usannsynlig at dette har kommet inn i Østfold fra Sverige.

 

Otto

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

Jobbet litt til med saken og fant dette ved hjelp av den nye søkefunksjonen på Nasjonalbibliotekets nettsider. Her er det, som du ser, en omtale av den svenskfødte smeden Daniel Aspelund, som tok borgerskap i Halden i 1759. Dette er trolig Bodil Marias far.

 

Otto

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen

Flott!

Der kom forklaringen på Aspelund.

Daniel nevnes jo i Halden 1759 - 1770, så da prøver jeg å finne spor i Halden etter Bodil Maria f.ca.1766.

 

Jon Erik 

 

Det ga ikke resultat 1764-1770, og konfirmasjoner er ikke ført.

Endret av Jon Erik Berg-Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

Kjempefint! De to første oppføringene, fra 1762 og 1767, fant også jeg sent i går kveld, men den siste, fra 1771, var ny for meg.
 

Først om den siste: Av- og tilgangsprotokollene i kjøpstedenes fogderegnskaper er vel et slags løpende befolkningsregister, hvor man fører opp innflyttere (tilgang) og hvem som — enten ved dødsfall eller gjennom utflytting — faller fra (avgang) i de ulike bydelene. Eller har jeg misforstått? Hvis jeg har forstått det riktig, kan vi regne med at oppføringen av Daniel Aspelund under «afgang» betyr at han avgikk ved døden i april 1771 (noe som ikke lar seg verifisere ved hjelp av kirkebøkene for Fredrikshald, siden disse er mangelfulle i denne perioden).
 

For øvrig har jeg funnet ut at Daniel må ha vært gift med den Inger Halvorsdatter som opptrer som fadder til sitt barnebarn Simon Christian (sønn av Halvor Simonsen Graasten og Margrethe Maria Capersdatter Holm) sammen med sin datter Bodil Marie Danielsdatter Aspelund i 1788:

https://media.digitalarkivet.no/kb20061010040525

 

Inger Halvorsdatter er her oppført som enke etter seilmaker Severin Welling, men samtidig som mor til Bodil Marie. I FT1801 finner vi Inger Halvorsdatter som enke 3. gang, og som mor til Halvor Simonsen Graasten. Vi må anta at Inger var gift med Daniel Aspelund i alle fall rundt midten av 1760-talllet, siden Bodil (Boel) Marie iflg. FT1801 er født i 1767. Samtidig er Inger Halvorsdatters sønn Halvor Simonsen Graasten oppgitt å være 40 år i FT1801, hvilken tilsier at hun må ha vært gift med en Simon Graasteen før hun ble gift med Daniel Aspelund. Ekteskapet med Severin Welling, som var død ved dåpen til Simon Christian i 1788, må dermed ha vært det siste.

 

Samtidig tilsier oppføringen av Daniel Aspelund i ekstraskatt-manntallet for 1762 at han selv må ha vært gift med en annen kvinne før han ble gift med Inger, siden han der er oppført med to barn over 12 år (døtrene Johanne og Berthe).

 

Her er det fortsatt en del sorteringsarbeid som gjenstår, men vi er på god vei!

 

Otto

Endret av Otto Martin Christensen
Rettet fornavnet til seilmaker Welling fra Simon til Severin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

PS. Ulike personer med Graasteen-navnet (bl.a. Halvor Simonsen Graasteen, Bodil Maries sannsynlig halvbror) opptrer som faddere til Bodil Marie og Christopher Torbjørnsen Kochs barn.

Endret av Otto Martin Christensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

Her fremgår det at Severin Welling I 1773 tok borgerskap som seilmaker i Fr.hald etter å ha bodd noen år i byen, og at han døde i 1782. Dessuten ser vi at stesønnen Halvor Simonsen Graasteen ser ut til å ha overtatt og videreført Wellings selimakervirksomhet etter sistnevntes død.

 

Dermed kan vi regne med at Inger Halvorsdatter var gift med far til Halvor Simonsen Graasten frem til første halvdel av 1760-tallet, at hun deretter var gift med Daniel Aspelund inntil dennes død i 1771, og at hun til slutt var gift med Severin Welling, inntil hun ble enke for tredje gang da Westling døde i 1782.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen

Torbiørn Arnesen  død:

https://media.digitalarkivet.no/view/7514/101

 

Skifte etter han og kona Barbara Ellefsdatter:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25480/282

 

Temmelig omfattende greier (flere ekteskap?) -  7-8 dobbeltsider.

Jeg kommer ikke til å bruke særlig tid på dette, men registrerer at Christopher er nevnt som sønn -

muligens også noe om skomaker og Fredrikshald.

 

Hvor befinner originalmaterialet seg for den boka du lenka til i Nasjonalbiblioteket?

Statsarkivet? Må tenke litt på det.

 

Finner ikke  annet skiftemateriale for perioden i Halden enn dette :

https://media.digitalarkivet.no/view/38969/1?indexing=

 

Naturligvis mangler det innførsler for 1769-1773 (hvis Daniel da døde i 1771).

 

Her registreringsforretningen etter Barbara:

https://media.digitalarkivet.no/view/25479/433?indexing=

 

Og her fant jeg endelig henne død/begravet: 01 / 08 Januar 1789

https://media.digitalarkivet.no/view/7514/96

 

 

Jon Erik

 

Endret av Jon Erik Berg-Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

Flott at du har klart å grave frem Torbjørn Arnesen og Barbara Ellefsdatter fra arkivene, inkludert det svært omfattende skiftet, som til sammen strekker seg over 3 år, med stadig nye innførsler! I 1789 oppgis sønnen Christoffer Torbjørnsen med en alder på 25 år, og -- som du skriver -- det ser ut til at han på dette tidspunktet er skomaker i Fredrikshald. Da kan vi regne med at han der har truffet Bodil Maria, giftet seg med henne, bosatt seg i fødebyen Moss noen år, og igjen flyttet tilbake til Fredrikshald før 1799 (siden sønnen Daniel døpes her dette året, mens de eldste barna døpes i Moss).

 

Jeg har bare hatt tid til å skumme litt i skiftet. Det fremgår at Barbara Ellefsdatter tidligere har vært gift med Andreas/Anders Ommundsen, med hvem hun har datteren Isabelle Margrete. Sistnevnte levde åpenbart i 1789, som enke etter soldat Brynild Olsen, men hun dør tydeligvis i løpet av den lange skifteperioden, slik at dattersønnen Ole Brynildsen blir Barbaras eneste gjenlevende arving etter første ekteskap. Samtidig ser det ut til at Christopher er eneste fellesarving etter Barbara og hennes andre mann Torbjørn Arnesen. Christophers bror Søren (født i 1758) antas omkommet som matros i kongens tjeneste etter at han ble utkommandert 10 år før skiftet tok til (altså i 1779). Med alle mulige forbehold om at dette bare er basert på en rask skumming...

 

Hva angår hvilke kilder som brukes i den boken om Haldens håndverkere som jeg lenker til, er disse angitt i forordet.

 

Otto

Endret av Otto Martin Christensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen
Otto Martin Christensen

Se der ja, brikkene faller på plass! Daniel Aspelunds antatte dødsfall i april 1771 har blitt bekreftet, og vi har fått 1724 som et omtrentelig fødselsår for Torbjørn Arnesen (49 år i 1773; 66 og et halvt år når han dør i 1791). Pluss mye annet materiale som kan pusles sammen. 

Endret av Otto Martin Christensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen

En foreløpig oppsummering:

 

Jeg tror vi så langt kan konkludere med at det er tilstrekkelig med indisier som tilsier at vi har funnet foreldrene til både Christopher Torbjørnsen Koch og hans hustru Bodil Maria Danielsdatter Aspelund. Foreløpig vet vi ikke all verden om deres livshistorier, men når det gjelder Daniel Aspelund, har vi noen spor å gå etter, oppgitt i boken Haldenhåndverkere gjennom 350 år, som jeg har lenket til et par ganger lenger opp i tråden, spor som i bokens forord oppgis med rådstueprotokoller og skattemanntall som primærkilder. Disse sporene fører til Sverige, men jeg har etter noen raske søk i svenske kirkebøker (via Ancestry) ikke kommet videre med Daniel. Det er vel ikke urimelig å anta at det finnes relevant informasjon om ham i annet svensk arkivmateriale. Uansett ser det ut til at han har vært gift i alle fall to ganger, med minst to døtre (Johanne og Berthe) fra ett eller flere ekteskap frem til første halvdel av 1760-tallet, og med minst én datter (Bodil Maria, f. ca. 1767) fra ekteskapet (inngått ca. 1765) med Inger Halvorsdatter. Dessuten vet vi at Daniel døde i Fredrikshald i april 1771.

 

Hva angår Daniels hustru Inger Halvorsdatter, har det vært mulig å identifisere tre ektemenn (hhv. Simon Graasteen, Daniel Aspelund og Severin Telling) og to barn (Halvor Simonsen Graasteen og Bodil Maria Danielsdatter Aspelund), men hennes bakgrunn for øvrig ligger fortsatt i mørke. Det finnes en Inger Halvorsdatter født i Askim til riktig tidspunkt, men hun ser ut til å ha blitt gift i hjembygda. For ordens skyld har jeg betalt bygdebøkene for Askim.

 

Det lange skiftet etter Torbjørn Arnesen og hustru Barbara Elefsdatter inneholder, som vanlig, informasjon om avdødes etterlatenskaper/økonomi og deres arvinger, og dette er i seg selv interessante opplysninger. Det ser ut til å ha vært en velstående familie. Ved en detaljert gjennomgang vil man kanskje kunne finne ut litt mer om slekt og andre personer i kretsen rundt familien, men dette vil kreve sin tid når skiftedokumentet er så omfattende. Noen raske søk i kirkebøker har enn så lenge ikke resultert i mer informasjon om Torbjørn og Barbara. Men tidspunktene for når de døde/ble begravet (hhv. januar 1789 og juni 1791) er på plass, samtidig som vi vet at Torbjørn ble født omkring 1724.

 

Når det gjelder Koch-navnet som knyttes til Christopher Torbjørnsen fra og med dåpen av sønnen Daniel i 1799 (og som viderebringes av Christophers barn), har det så langt ikke vært mulig å spore dette bakover til verken hans egne eller hustruen Bodil Maries foreldre, så jeg holder fortsatt en knapp på at det er snakk om et slikt navnelån som ikke var så uvanlig på denne tiden. Man tok til seg et etternavn i tillegg til sitt patronym, trolig fordi man hadde en form for personlig relasjon til en eller flere personer som hadde dette som sitt slektsnavn. Jeg har selv kommet over et eksempel på dette blant mine egne direkte aner (nettopp på 1700-tallet).

 

Mvh Otto

 

 

Endret av Otto Martin Christensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Erik Berg-Hansen

Vi fant også at Barbara Ellefsdatter var født ca.1726.

Tok en gjennomgang av kirkeboka for Rygge:

Fant ingenting om dem i trolovede eller viede 1745-1760.

Heller ikke noe om Søren eller Christopher blant døpte 1755-1766.

 

Men: Torbiørn Arnesen konfirmert 1743

 

https://media.digitalarkivet.no/view/7508/66

 

Ser ikke han døpt fra 1725.

 

Jeg legger nok ikke mer tid i dette nå - takk for samarbeidet!

 

Jon Erik

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Otto Martin Christensen
3 timer siden, Jon Erik Berg-Hansen skrev:

Vi fant også at Barbara Ellefsdatter var født ca.1726.

 

Ja, takk for at du supplerer meg der.

 

Sitat

Tok en gjennomgang av kirkeboka for Rygge:

Fant ingenting om dem i trolovede eller viede 1745-1760.

 

Da er det vel trolig at Barbara ikke var fra Rygge, slik Torbjørn muligens kan ha vært, siden han (evt. en navnebror) er oppført som konfirmant i dette prestegjeldet, og gitt at bryllupet, som vanlig, har stått på brudens hjemsted.

 

Sitat

 

Men: Torbiørn Arnesen konfirmert 1743

 

https://media.digitalarkivet.no/view/7508/66

 

Konfirmantene synes ofte å ha vært litt eldre den første perioden etter at konfirmasjon ble innført i 1736 enn det som ble vanlig etter hvert, så det er ikke urimelig å anta at han var født i Rygge i 1724, og dermed var 18-19 år da han ble konfirmert, slik aldersangivelsen i 1773-innrulleringen tilsier, bekreftet av oppgitt alder ved dødsfall/begravelse i 1791 (66 og et halvt år).  Kirkebøkene i Rygge begynner jo ikke før 1725, slik du selv er inne på.

 

Sitat

 

Jeg legger nok ikke mer tid i dette nå - takk for samarbeidet!

 

 

 

Selv takk for et fruktbart samarbeid!

 

Otto M.

Endret av Otto Martin Christensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.