Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

LØYST: Torsten Christianson Sjøtveit - fødd i Noreg 1863 - død i Wisconsin 1949 - kven var han?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eit nytt spørsmål er dukka opp frå Amerika, og eg står «bom fast».  Kanskje nokon kan hjelpa meg?

 

Torsten Christianson Sjøtveit, i Amerika kjend som Thomas C. Johnson, skal vera fødd i Noreg 28.5.1863, men gifte seg i Trempealeau Co., WI 6.7.1892 med Anna Josephine Call (Kilen), fødd i Crawford Co., WI 23.4.1859.  Dei busette seg i Strum, Trempealeau Co., WI der Thomas døydde 7.8.1949.

 

Ifølgje FT1910 utvandra Torsten i 1871: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYYJ-B2N?i=3&cc=1727033

 

Er det mogeleg å finna ut:

 

* Nøyaktig dato og stad for fødsli hans?

 

* Utvandringsår?

 

* Fulle namn på foreldri hans med opphav, yrke og bustad?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Godt nytt år, Lars!

 

En kandidat med samme fødselsdato, men med noen års avvik i fødselsår:

 

Nr. 67: Født 28/5 1860 på Kravik, Nore i Numedal: https://media.digitalarkivet.no/kb20061102310755

Torsten Kristiansen

Far: Kristian Østensen

Mor: Ambjørg Torstensdatter Kravik

Rett fødested skal nok være Kravikeiet i stedet for Kravik. Bygdeboka omtaler foreldrene på Søndre Kåset u. Kravik søndre på denne tiden.

 

Nr. 19: Viet i Nore 19/11 1859: https://media.digitalarkivet.no/kb20061102320027

Kristian Østensen Sjøtvedt, 26 år, far Østen Gunnulfsen Sjøtvedt

Ambjørg Torstensdatter Kravig, 26 år, far Torsten Halvorsen Kravigeiet

 

Familien bodde ved FT 1865 på Krispinusplassen u. Kjøntveit i Nore: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01038098000057

Ifølge bygdeboka var de der til rundt 1870, flyttet så (tilbake?) til Søndre Kravikkåset, siden til Flatin på Teigseiet, der de var i 1875,  inntil de innpå 1880-tallet kom til Skøre på Hvamseiet. Vi finner dem også på Hvamseiet ved FT 1900: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037127000980

Denne perioden av livene deres er omtalt i bind 4 av Nore-bøkene, som ikke er tilgjengelig på bokhylla.no.

 

Omtaler i bind 3:

side 1182: https://www.nb.no/nbsok/nb/57331179eacbf3b846d5ac000bc7353a?lang=no#113

side 1249: https://www.nb.no/nbsok/nb/57331179eacbf3b846d5ac000bc7353a?lang=no#180

side 1452: https://www.nb.no/nbsok/nb/57331179eacbf3b846d5ac000bc7353a?lang=no#383

 

Dessuten skal de ifølge registerbindet var omtalt i bind 1 på side 431 (heller ikke e-bok) og i bind 4 på sidene 2082, 2249, 2256 og 2259.

 

 

Sjøtveit er gnr. 6 i Tinn Austbygd, Tinn i Telemark der Kristian (i Tinn soga kalt Kristen) ble født i 1833 som sønn av Øystein Gunnulvsson (f. 1786) fra Hegard i Austbygdi og Ellen Olsdatter (f. 1793) fra Mårheimsrud (født på Haugen u. Mårheimsrud, men moren hennes var gjengiftet på hovedgården) i Atrå sogn, jfr. Tinn soga 2 s. 40: https://www.nb.no/nbsok/nb/a309ee34df36935b7cef98ff2d7beee6.nbdigital?lang=no#55

Hans dåp: https://digitalarkivet.no/view/255/pd00000010544730

Død 26/10 1914, nr. 8 øvre del: https://media.digitalarkivet.no/kb20060607150146

Dette er nok ham ved FT 1910 selv om fødselsår og patronym er feil; bostedet er imidlertid det samme som da han døde: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036482001116

I de omtalene av ham som jeg har sett, tituleres han som forpakter, husmann og dagarbeider.

 

Ambjørg Torstensdatter (f. 1833) var fra plassen Kravikodden u. Kravik i Nore og datter av Torstein Halvorsson (1791-1856) , født på Frøvoll i Eggedal, men oppvokst på Guterud i Nore  og Ambjørg Steinarsdatter (1806-1854) fra Kravik søndre, viet 1830, jfr. Nore 3 s. 1254: https://www.nb.no/nbsok/nb/57331179eacbf3b846d5ac000bc7353a?lang=no#185

Hennes dåp, nr. 20: https://media.digitalarkivet.no/kb20061116030179

Død av tæring 28/9 1906, nr. 8 nedre del: https://media.digitalarkivet.no/kb20060607150138

Begge foreldrene hennes var av den gamle Kravik-ætten - selve hovedslekten i bygda - som kan følges bakover til førreformatorisk tid. (Jeg gjør oppmerksom på at noe av det eldste stoffet om denne slekten i bygdeboka inneholder noen unøyaktigheter som har blitt korrigert og supplert av nyere forskning.)

 

 

De delene av bygdeboka jeg har sett gjør ikke rede for sønnen Torstens skjebne, annet enn indirekte å nevne at han ikke er listet sammen med foreldre og søsken ved FT 1875. Denne er ikke tilgjengelig i søkbar form, slik at en må bla seg frem i den skannede versjonen.

 

Hvis dette er rett kandidat, må imidlertid utvandringsåret være feil; da jeg finner ham konfirmert i Nore i 1875 (nr. 11): https://media.digitalarkivet.no/kb20061102320327

 

Men det er nok han som kalles husmannssønn Kristian Østensen Teigseiet - men med rett fødsels- og konfirmasjonsdatoer - som er oppført i utflyttingslistene i mai 1880 (nederst til høyre): https://media.digitalarkivet.no/kb20060607140373

 

Og da er det nok han som reiser ut på 20-årsdagen sin 28/5 1880 med oppgitt reisemål Sioux City, Iowa: https://digitalarkivet.no/view/8/pe00000000937571

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag for fantastisk og kompletterande innlegg om denne huslyden.  Eg er overtydd om at du har finne den rette personen, og problemet er soleis 100% løyst!

 

Godt Nytt År ogso til deg og dine!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til løysing av denne gåta!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anfinn Bernaas

Eg oversåg Øyanes innlegg i går, men det var ingen fare: Dag Thorsdalen har klarlagt det heile på sitt vanlege grundige vis. 

 

Det var Sjøtveit som burde ha påkalla merksemda mi. Sjøtveit fører tankane til Tinn, og det gjorde det visst hjå Thorsdalen også.

 

Men eg undrast aldri så lite kor Øyane har Sjøtveit frå, Sjøtveit jamvel i norsk form.

 

Torstein Kristensson/Kristiansson f. 1860 i Nore var son av innflyttar Kristen Øysteinsson. Tilvising til Sjøtveit førekjem berre ved vigsla til foreldra 19. november 1859 i Nore: "Kristian Østensen Sjøtvedt og Ambjørg Torstensdatter Kravig". Seinare høyrer ein ikkje meir om Sjøtveit, og det er heilt naturleg.

Sjøtveit var eit tilbakelagt stadium, og Kristen Øysteinsson og Ambjørg Torsteinsdotter med ein aukande barneflokk flutte rundt på ymse husmannsplassar i Nore. Sonen Torstein Kristensson, som er Øyanes norsk-amerikanar, er aldri skriftleg knytt til Sjøtveit i protokollane. 

 

Tilhøvet som gjeld innføringa av Torstein Kristensson/Kristiansson i utflyttarlista i Nore i 1880, ført som namnet til far hans: "Kristian Østensen Tejgsejet", men utan tvil likevel Torstein Kristensson/Kristiansson (jf. fødsels- og konfirmasjonsdato), må eg seia er i særklasse feilaktig protokollinnføring. Den grove feilen går att både i ministerialboka og klokkarboka:

 

SAKO, Nore kirkebøker, F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1878-1886, s. 131
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060607140373

 

SAKO, Nore kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1878-1885, s. 131
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061116020233


 

Edited by Anfinn Bernaas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Det er et høyst relevant spørsmål Anfinn stiller. Derfor tok jeg også det forbehold i mitt forrige innlegg at jeg kun anså Torstein Kristiansson fra Nore som en mulig kandidat. Heller ikke jeg har sett familien bruke noen form av navnet Sjøtveit i Nore.

 

Anfinn har helt rett i at jeg tenkte Tinn da jeg leste Lars sitt åpningsinnlegg, og via et oppslag i Tinn soga, tok det ikke mange tastetrykkene å finne frem til kandidaten.

 

Ved et søk i matrikkelutkastet av 1950 ser jeg imidlertid at samme gårdsnavn også fins som gnr. 31 og 32 i Solum, nå en del av Skien kommune. Og ved FT 1865 finner vi der to ugifte Torsteinssønner som brukere av den ene gården: https://digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01038136003715

 

Selv om et oppslag i solumslekt.org viser at Torstein Kristiansson neppe hører hjemme i den familien, fins det i det minste en teoretisk mulighet for at det kan dreie seg om en fjernere slektning - dog uten at jeg i farten finner noen egnet kandidat: https://www.solumslekt.org/slekta/famark.php?person=4697

 

Anfinn, ja, feilføring i utflyttingslistene er ganske grov! Likevel er det ikke den groveste feilen jeg har vært borti i kirkebøker. Hva sier du f.eks. om denne? Ved en dåp i egen slekt for drøye 200 år siden står barnefarens svigermor oppført som barnets mor, kona som første fadder, og barnet som ektefødt både i min.bok og klokkerbok! Jeg har også vært borti et par tilfeller av det jeg har konkludert med at må være barnebegravelser der faren - med korrekte personalia - oppgis som gravlagt, selv om han beviselig fortsatt levde i beste velgående i mange år - mens barnet ikke nevnes mer i kildene. Også ombytting av fornavn og farsnavn kjenner jeg en del tilfeller av. Etter å ha holdt på med dette noen år, lærer en seg jo at nesten alle kilder inneholder en større eller mindre andel feil, slik at også primærkildene må leses kildekritisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anfinn og Dag for interessante kommentarar!

 

Etter mange år med utvandringsforsking har eg oppdaga talrike namneendringar som går på dette med gardsnamn.  Av ein eller annan grunn kjem det føre, ikkje ofte, men likevel, at emigrantar brått dukkar opp i Amerika med gardsnamn som kan førast attende til besteforeldre i Noreg.  Så òg med Torsten Christianson.  Ei eller anna amerikansk kjelde, eg hugsar ikkje i farten kva for ei (dette er mange år sidan!) gav meg namnet Sjøtvedt(!), som eg rekna med måtte vera identisk med Sjøtveit, men likevel hamna Torsten på namnet Thomas Johnson i Amerika.  Korleis han kom til Johnson, forstår eg ikkje...!

 

Ein ny kjempetakk for spennande og nyttige opplysningar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anfinn Bernaas

Takk for respons frå Thorsdalen og Øyane.

 

Interessant at Thorsdalen har funne eit "Skjøtvedt" i Solum i FT1865 og jamvel "Sjøtvedt" i Solum i matrikkelutkastet av 1950. Eg har passert desse gardane fleire hundre gonger i mitt liv og aldri assosiert dei med noko som har med sjø å gjera. Uttala har eg heller aldri høyrt som anna enn Søtvet.

 

Før eg slo opp i "Norske gaardnavne", Bratsberg s. 109, tenkte eg på "sø" som mogelegvis kunne koma av sør. Her er nemleg ingen sjø å sjå, berre jord og skog. Avstanden til sjø, Vollsfjorden, er om lag 3 km i luftline og høgdeskilnaden er stor med vanskeleg terreng. "Norske gaardnavne" støttar meg i "sør"-tanken, og avviser at gardsnamnet har noko med sjø å gjera. Men andre har altså tenkt i retning sjø, jf. skrivaren i FT1865 ("Skjø-") og matrikkelutkastet av 1950. 

 

Om Thorsdalens døme på feil i kjeldene er ikkje anna å seia enn at ein knapt kan vera kritisk nok, men at "Kristian Østensen Tejgsejet"  i utflyttarlista i Nore 1880 er opplagt feilskriving for sonen Torstein Kristensson/Kristiansson.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.