Jump to content
Arkivverket

Ole Iverson Sandvig (1798-1881) og huslyden hans - frå Luster til Vesterålen kring 1850 - kvar vart det av ona Britha og sonen Iver? - kva med detaljar om døtrene?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Denne huslyden vart første gongen teken opp til drøfting i 2006 som tema #35544 i det gamle brukarforum, men utan resultat: https://forum.arkivverket.no/topic/121069-35544-ole-iverson-sandvig-og-christi-larsdotter-til-bø-vesterålen-1850-lagnad/?tab=comments#comment-988571

 

Ein del opplysningar er komne til i ettertid, men no er eg komen til eit punkt der eg står «bom fast», og eg vonar på at nokon av lesarane i Brukarforum kan hjelpa meg vidare?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #13 nedanfor!

 

Dei største utfordringane her er utan tvil:

 

** Kvar vart det av Britha Larsdotter - avlidi mellom 1850 og 1865?

 

** Kvar vart det av Britha «Bertha» Olsdotter d.e. på Været (Nesset) i Bø og sonen Hans Jæger Nilssen?

 

** Kvar vart det av Johanna Larsdotter i Amerika, utvandra 1861?

 

** Og endeleg, kvar vart det av sonen Iver Olson - truleg flytt med foreldri til Bø kring 1850?

 

Når det gjeld eldste dotteri Johanna Olsdotter, so vart ho og mann hennar plassfolk på Kleiva under Maursund i Bø, og denne huslyden er bra fullstendig frå før.

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Hans Jæger Nilsen, f. i Hadsel 27.9.1862,

     ##### (nemnd 1865/1875 (kalla Holgersen!) – lagnaden hans?)

 

I 1885 ser det ut som Hans Holgersen har kommet til Trondheim:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01053300021479

 

Og her er samme mann i folketellingen 1910 for Trondheim - fødselsdatoen ser ut til å stemme med din Hans:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036806010949

 

Han bor sammen med enke Berthe Holgersen, født 1835 i Lyster:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036806010950

Link to comment
Share on other sites

Hans Jæger Holgersen ble konfirmert i Domsoknet i Trondheim i 1878:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036806010950

 

Folketellingen 1900 for Trondheim:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037426008189

 

Og her er han i den kommunale folketellingen 1925 for Trondheim - fremdeles ugift:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01063300033546

 

Berthe Holgersen levde fremdeles i 1925:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01063300033547

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Han var son av gardbrukar Holger Henningson på Åsvær, opphavleg frå

##### (opphavet hans?)

og kona Gjertrud Nilsdotter frå

##### (opphavet hennar?)

 

Holger og Gjertrud giftet seg i 1821:

https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000002464902

 

Holger var født 1797, bosted: Aasvæhr. Gjertrud var født 1796, bosted: Huusbye. 

 

En Holger Hemmingsen, født 1796, var bosatt på Mevigen i Alstahaug sammen med foreldre og søsken i 1801:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058468001849

 

Men dette må sjekkes nærmere. 

 

Link to comment
Share on other sites

Lars, 1792

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW3M-Z8N

 

Holger, 1796

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW33-FWL

Nordland fylke, Herøy i Alstahaug, Ministerialbok nr. 830A07 /3 (1776-1800), Kronologisk liste 1796, Side 290
https://media.digitalarkivet.no/view/17099/93

 

Peder, 1798

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW33-NXR

 

Peder Andreas, 1799

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW33-JMQ

 

Ane Kirstina, 1802

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW33-VQB

 

Berit Chirstina, 1804

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW33-KLN

 

I sølvskatten 1816 finner jeg en Hemming Larsen bosatt på Åsvær:

https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000349733

 

 

 

Edited by Grethe Flood
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Gjertrud Nilsdatter Husby i 1801, datter av Nils Hansen, bøkselbonde og jektestyrmann, enkemann:

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058470001759

 

Dette er antakelig dåpen til Gjertrud:

 

Gjertrue Nilsdatter

Norway Baptisms
Name Gjertrue Nilsdatter
Gender Female
Birth Date 1794
Christening Date 13 Jul 1794
Christening Place NESNA, NORDLAND, NORWAY
Father's Name Nils Hansen
Mother's Name Anne Mallene Olsdr
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

5. Bertha Olsdotter, f. 30.11.1840,

Bertha Olsdotter d.y. flytte kring 1850 med foreldri til Bø der ho 9.10.1864 gifte seg med Leonhard Christian Andersson frå Varvik i Hadsel.  Han var son av innerst Anders Lockert Kalsnes

 

#####

 

Dei fekk fire born i lag:

 

##### (kan det ha vore fleire? – opplysningar?)

 

Jeg har i tillegg funnet datteren Petra Sipora, f. 16.12.1878 i Hadsel: https://media.digitalarkivet.no/view/257/56

Petra i FT1891: https://media.digitalarkivet.no/view/53179/7326

 

Hun giftet seg med Henning Petersen 8.7.1900 i Hadsel: https://media.digitalarkivet.no/view/260/213

Jeg antar at det er han som ble født 13.9.1875 i Borge (Henning Martin Jentoft Petersen): https://media.digitalarkivet.no/view/6651/54

 

Petra og Henning i FT1900: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037538001910

Petra og Henning Grung og seks barn i FT1910: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01036939007767

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe, Randi Elisabeth og Lars W. for mange spennande og interessante innlegg!

 

Opphavet til Nils Christian Holgersen er komme på plass, og likeins enkja og sonen hans i Trondheim!

 

Dessutan er ei ny dotter av Bertha og Leonhard Andersen dukka opp!  Eg er kjempenøgd og imponert!

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ole Iverson Sandvig, frå La i Hafslo sokn, Hafslo, vart døypt i Hafslo 4.3.1798 og gifte seg første gongen i Luster 9.10.1828 med Britha Jørgensdotter frå Søvde i Dale.  Ho vart døypt 7.12.1806, men d. som gardbrukarkone i Sandviki alt 12.7.1839.  Ole gifte seg so att i Hafslo 29.4.1840 med Britha Larsdotter frå Joranger nedre i Hafslo, døypt i Hafslo 20.11.1803.  Ole Iverson fekk 30.9.1829 skøyte på Øyri hjå Thomas Pederson og flytte hit på same tidi med første kona si.  I 1835 selde han frå halve bruket (sjå bnr. 2, a), og i 1844 selde han òg denne helfti.  Men han vart likevel buande på Øyri fram til kring 1850 og kan godt ha styrt garden noko av denne tidi.  Det var Knut Olson Forthun, som då budde i Sandviki (bnr. 5), som 5.6.1844 fekk skøyte på Øyri hjå Ole Iverson.  Men alt hausten 1845 flytte Knut attende til Fortun der me sidan finn han att som gardbrukar i Grøt, Fortun (bnr. 9) (s.d.).  31.5.1848 vart Øyri seld på auksjon til prokurator Jonas Lund, men alt 22.10.1850 vart det på ny halde auksjon; kjøparen denne gongen var prokurator Juul.  Han selde same dagen vidare til Hans Olson på Øvrebø i Hafslo.  Ingen av desse folki flytte til Sandviki, og det gjorde heller ikkje den neste eigaren jekteførar Peder Ellingson Strømsnes som 10.3.1855 fekk skøyte på Øyri hjå Hans Øvrebø.  Peder var nemleg husmann på ein plass under Elvetun i Hafslo og vart buande der dei åri han åtte garden.  I staden vart stovehuset på dette bruket, som me før har nemnt, kring 1850 teke i bruk som bustadhus for husmannen på Sandvikøyri 1 under Sandviki.

Ole Iverson og kona Britha flytte kring 1850 til Bø i Vesterålen og busette seg

 

##### (bustaden deira?)

 

Britha d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1865!)

 

og Ole var i 1865 busett som enkjemann hjå dotteri Bertha d.e. på Svinøy i Bø der han d. som innerst 6.9.1881.

Ole Iverson på Øyri fekk fire born, to frå kvart av ekteskapi; dessutan hadde andre kona to døtrer frå før:

 1. Johanna Olsdotter (1828-1909), vart gift med husmannssonen Anders Iverson frå Slottet under Skildeim (1828-1907).

 2. Britha Olsdotter, f. 16.8.1838,

Bertha Olsdotter d.e. flytte kring 1850 med faren og stemori til Bø i Vesterålen der ho 27.12.1859 gifte seg med Nils Christian Holgerson frå Åsvær i Dønnes, Næsna.  Han var son av gardbrukar Holger Hemmingson på Åsvær og kona Gjertrud Nilsdotter frå Husby i Dønnes, Næsna og f. i Næsna 25.1.1829.  Nils og Bertha var først ei kort tid gardbrukarar på Lilleøy i Bø.  I 1862 flytte dei til Hadsel, men Nils vart tømmermann, og alt i 1863 flytte han og Bertha attende til ein husmannsplass under Svinøy i Bø.  Sidan var dei òg ei tid gardbrukarfolk på Lilleøy i Bø, men dei hamna visstnok til sist som plassfolk på Været, Nesset i Bø der Nils d. 27.6.1880.  Kort etter flytte Bertha Holgersen som enkje til Trondheim der ho sidan var hushaldar for sonen Hans.  Ho d. i Trondheim 3.9.1933.  Dei fekk tre born i lag:

 

##### (kan det ha vore fleire? – opplysningar? – gravferdi til Hans vart underskrivi av Magda Berntsen, Elina

       Holgersen, f. Holgersen og …!)

 

a. Hanna Bergitte Nilsen, f. i Bø 7.5.1860, d. i Hadsel 15.4.1865, men vart gravlagd i Bø.

b. Hans Jæger Nilsson Holgersen, f. i Hadsel 27.9.1862, d. i Trondheim 31.8.1935.  Hans flytte i ung alder til Trondheim der han var handelsbetjent og sidan kolonialhandlar.  Han var ugift.

c. Helmer Schaumann Nilsen, f. i Bø 3.2.1866, d. på Lilleøy i Bø 22.1.1869.

 3. Johanna Larsdotter, dotter av Britha Larsdotter og gardbrukar Lars Nilsson på Lid øvre i Hafslo (1763-1842), var f. i Hafslo 18.8.1833 og voks opp hjå morsfolket på Joranger i Hafslo.

Johanna Larson utvandra til Amerika i 1861 og

 

##### (lagnaden hennar der borte? – kan henda gift i Ramsey Co., MN 16.3.1863 med Ole Ingebrigtson?)

 

 4. Britha Johnsdotter (1837-1925), dotter av Britha Larsdotter og gardbrukar John Nilsson i Hotlen, Sandviki (bnr. 3) (1792-e. 1853), voks opp hjå far sin i Hotlen (s.d.).

 5. Bertha Olsdotter, f. 30.11.1840,

Bertha Olsdotter d.y. flytte kring 1850 med foreldri til Bø der ho 9.10.1864 gifte seg med Leonhard Christian Andersen frå Varvik i Hadsel.  Han var son av innerst Anders Lockert Kalsnes

 

##### (fullt namn og opphav?)

 

og kona Ingeborg Anna Hansdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Hadsel 26.8.1841.  Leonhard var fiskar, og han og Bertha var i korte periodar innerstfolk på Eidet og på Sandvik i Bø, men flytte i 1867 til Hadsel der me finn dei att som gardbrukarar på Skagen austgard.  Bertha d. som kårkone på Skagen 28.4.1918, medan Leonhard Andersen d. som kårmann same staden 8.6.1926. 

 

##### (han vart kalla gift mann då han døydde! – var han attgift på sine gamle dagar?

 

Dei fekk fem born i lag:

 

##### (kan det ha vore fleire? – opplysningar?)

 

a. Albert Julius Bertram Leonhardsen, f. i Bø 25.10.1866, flytte med foreldri til Hadsel i 1867, men d. på Skagen i Hadsel 30.12.1868.

b. Agnete Josefine Leonhardsen, f. i Hadsel 15.2.1870, d. på Skagen i Hadsel 13.2.1875.

c. Ovald Nilsen Leonhardsen Østgård, f. i Hadsel 22.3.1873, d. som gardbrukar på Skagen Austgard 6.2.1912.  Han gifte seg i Hadsel 28.5.1896 med Hilda Mathilde Hanssen frå Skagen i Hadsel, f. i Hadsel 25.5.1874.  Ho d. som enkje

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye i Hadsel!)

 

     2.1.1962.  Ovald var fiskar, og han og Hilda var gardbrukarar på Skagen Austgard i Hadsel. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Ragnhild, f. Hadsel 28.7.1897 – n. 1900/1910

            * Holter Margido, f. Hadsel 17.10.1900 – d. 16.12.1919

            * Anny Jensine Alberta, f. Hadsel 15.9.1902 – d. 20.6.1919

            * Selma, f. Hadsel 24.7.1904 – n. 1910

            * Håkon Ingvart, f. Hadsel 21.9.1909 – d. 15.9.1995)

 

d. Petra Sipora Leonhardsen, f. i Hadsel 16.9.1878, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye i Hadsel)

 

     14.10.1943.  Petra gifte seg i Hadsel 8.7.1900 med Henning Martin Jentoft Peterson Grung frå Haukland i Borge, f. i Borge 13.9.1875.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans? – gravlagd Skagen nye i Hadsel)

 

     31.7.1948.  Henning var murar, og etter ei kort tid som gardbrukarar på Haukland i Borge, flytte dei i 1902 til Skagen i Hadsel der dei sidan heldt fram som gardbrukarar. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Sigfred Julian, f. Borge 3.2.1902 – d. 22.6.1932

            * Laila Sofie, f. Hadsel 16.5.1903 – d. 19.10.1922

            * Berte, f. Hadsel 29.3.1905 – n. 1910

            * Peter Jentoft, f. Hadsel 21.4.1907 – d. 16.12.1933

            * Haldis, f. Hadsel 15.9.1908 – n. 1910

            * Nanna, f. Hadsel 1.3.1910 – n. 1910

            * Ovald Andreas, f. Hadsel 17.9.1912 – d. 16.12.1933

            * Borghild Eline, f. Hadsel 2.8.1914 – d. 17.5.1923

            * Lars Birger, f. Hadsel 6.10.1923 – d. 29.6.1927)

 

e. Lovise Bergljot Leonhardsen Skagen, f. i Hadsel 7.10.1880, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye, Hadsel!)

 

     6.2.1958. 

 

     ##### (nemnd 1900/1910 – lagnaden hennar?)

 

 6. Iver Olson, f. 18.3.1843,

Iver Olson flytte truleg òg med foreldri til Bø i Vesterålen kring 1850, men

 

##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Av «hovudutfordringane» frå innlegg #1 sit me no att med tre:

 

** Kvar vart det av Britha Larsdotter - avlidi mellom 1850 og 1865?

 

** Kvar vart det av Johanna Larsdotter i Amerika, utvandra 1861?

 

** Og endeleg, kvar vart det av sonen Iver Olson - truleg flytt med foreldri til Bø kring 1850?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande huslyden!

Link to comment
Share on other sites

 

5 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Leonhard Christian Andersen frå Varvik i Hadsel.  Han var son av innerst Anders Lockert Kalsnes

##### (fullt namn og opphav?)

og kona Ingeborg Anna Hansdotter frå

##### (opphavet hennar?)

 

Jeg tror dette er samme søskenflokk:

 

Hanna Maria, 1822

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHJ3-PBW

 

Else, 1825

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWSK-5L9

 

Ovidia, 1829

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH6J-J9B

 

Marith, 1838

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHJ3-T8R

 

Leonard Christian, 1841

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHJQ-79K

 

Jonette, 1845

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHJ3-RS9

 

Anders Lochert, 1796, sønn av Anders Pedersen:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWSK-Q23

 

Her er vel Anders Anders, født (beregnet) 1797 på Kalsnes i Hadsel i 1801:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058486001626

 

Far: Anders Pedersen, født (beregnet) 1752, jordmann: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058486001626

Mor: Ingeborg Andersdatter, født (beregnet) 1752: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058486001627

 

Anders Lochert Andersen døde i 1847, men fødselsåret er da 1802: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWPP-55S

 

Jeg får feilmelding når jeg prøver å gå inn på de skannede kirkebøkene nå. På FS ser jeg også at en Anders Lokkert får en datter Maria Elisabeth med ei Cille Maria Hansdatter. Om dette er "vår mann" vet jeg - kirkebøkene er som sagt utilgjengelige nå. 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for eit nytt interessant innlegg!

 

Det ser ut som om huslyden til Anders Lokkert Andersson og kona Ingeborg Anna Hansdotter har vore ganske so «mobil».  Eg fann dåpen til Jonette i 1845 døypt som innerstbarn på Varvik i Hadsel, men då Anders døydde i 1847, var bustaden Hennæs:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/171

 

Ved konfirmasjonen til Leonhard i 1859, er Kalsnes oppgjeven som fødestad:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/2642/194

 

og der var han òg fødd:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16712/33

 

Her er forrresten vigsli til foreldri frå 27.12.1821; då heiter han Anders Bitterstad, medan Ingebiorg Anna heiter Stokmarknæset:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16711/103

 

So kvar var Leonhard eigentleg oppvaksen?

 

Og kvar voks foreldri hans opp?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til oppklaring av denne utfordringi!

Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Sigfred Julian, f. Borge 3.2.1902 – d. 22.6.1932

            * Laila Sofie, f. Hadsel 16.5.1903 – d. 19.10.1922

            * Berte, f. Hadsel 29.3.1905 – n. 1910

            * Peter Jentoft, f. Hadsel 21.4.1907 – d. 16.12.1933

            * Haldis, f. Hadsel 15.9.1908 – n. 1910

            * Nanna, f. Hadsel 1.3.1910 – n. 1910

            * Ovald Andreas, f. Hadsel 17.9.1912 – d. 16.12.1933

            * Borghild Eline, f. Hadsel 2.8.1914 – d. 17.5.1923

            * Lars Birger, f. Hadsel 6.10.1923 – d. 29.6.1927)

 

Jeg har bladd litt i kirkebøkene og funnet ytterligere fem barn i denne barnerike familien:

 

Ingeborg Anna Josefine, f. Hadsel 18.4.1911: https://media.digitalarkivet.no/view/39691/108

Alice Marie, f. Hadsel 2.12.1915: https://media.digitalarkivet.no/view/39693/39

Petra Henninga, f. Hadsel 13.7.1917: https://media.digitalarkivet.no/view/39693/74

Kristian Marenus, f. Hadsel 6.2.1919: https://media.digitalarkivet.no/view/39693/85

Albert Kristian, f. Hadsel 11.2.1921: https://media.digitalarkivet.no/view/39693/121

 

20 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

d. Petra Sipora Leonhardsen, f. i Hadsel 16.9.1878, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye i Hadsel)

 

     14.10.1943. 

 

Her har du en liten skrivefeil. Hun døde 14.10.1963.

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W. for eit spennande og nyttig innlegg!

 

Det var jamen litt av ein barneflokk, heile 14 born!

 

Elles er eg ikkje so sikker på dødsåret hennar Petra.  DIS-Noreg syner 1963, men biletet av gravstøtta hennar seier då tydeleg 1943:

 

http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2152485

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Manuskriptet er oppdatert med opplysningar frå innlegg #18 og #19 nedanfor!

 

Ole Iverson Sandvig, frå La i Hafslo sokn, Hafslo, vart døypt i Hafslo 4.3.1798 og gifte seg første gongen i Luster 9.10.1828 med Britha Jørgensdotter frå Søvde i Dale.  Ho vart døypt 7.12.1806, men d. som gardbrukarkone i Sandviki alt 12.7.1839.  Ole gifte seg so att i Hafslo 29.4.1840 med Britha Larsdotter frå Joranger nedre i Hafslo, døypt i Hafslo 20.11.1803.  Ole Iverson fekk 30.9.1829 skøyte på Øyri hjå Thomas Pederson og flytte hit på same tidi med første kona si.  I 1835 selde han frå halve bruket (sjå bnr. 2, a), og i 1844 selde han òg denne helfti.  Men han vart likevel buande på Øyri fram til kring 1850 og kan godt ha styrt garden noko av denne tidi.  Det var Knut Olson Forthun, som då budde i Sandviki (bnr. 5), som 5.6.1844 fekk skøyte på Øyri hjå Ole Iverson.  Men alt hausten 1845 flytte Knut attende til Fortun der me sidan finn han att som gardbrukar i Grøt, Fortun (bnr. 9) (s.d.).  31.5.1848 vart Øyri seld på auksjon til prokurator Jonas Lund, men alt 22.10.1850 vart det på ny halde auksjon; kjøparen denne gongen var prokurator Juul.  Han selde same dagen vidare til Hans Olson på Øvrebø i Hafslo.  Ingen av desse folki flytte til Sandviki, og det gjorde heller ikkje den neste eigaren jekteførar Peder Ellingson Strømsnes som 10.3.1855 fekk skøyte på Øyri hjå Hans Øvrebø.  Peder var nemleg husmann på ein plass under Elvetun i Hafslo og vart buande der dei åri han åtte garden.  I staden vart stovehuset på dette bruket, som me før har nemnt, kring 1850 teke i bruk som bustadhus for husmannen på Sandvikøyri 1 under Sandviki.

Ole Iverson og kona Britha flytte kring 1850 til Bø i Vesterålen og busette seg

 

 

##### (bustaden deira?)

 

 

Britha d.

 

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1865!)

 

 

og Ole var i 1865 busett som enkjemann hjå dotteri Bertha d.e. på Svinøy i Bø der han d. som innerst 6.9.1881.

Ole Iverson på Øyri fekk fire born, to frå kvart av ekteskapi; dessutan hadde andre kona to døtrer frå før:

 1. Johanna Olsdotter (1828-1909), vart gift med husmannssonen Anders Iverson frå Slottet under Skildeim (1828-1907).

 2. Britha Olsdotter, f. 16.8.1838,

Bertha Olsdotter d.e. flytte kring 1850 med faren og stemori til Bø i Vesterålen der ho 27.12.1859 gifte seg med Nils Christian Holgerson frå Åsvær i Dønnes, Næsna.  Han var son av gardbrukar Holger Hemmingson på Åsvær og kona Gjertrud Nilsdotter frå Husby i Dønnes, Næsna og f. i Næsna 25.1.1829.  Nils og Bertha var først ei kort tid gardbrukarar på Lilleøy i Bø.  I 1862 flytte dei til Hadsel, men Nils vart tømmermann, og alt i 1863 flytte han og Bertha attende til ein husmannsplass under Svinøy i Bø.  Sidan var dei òg ei tid gardbrukarfolk på Lilleøy i Bø, men dei hamna visstnok til sist som plassfolk på Været, Nesset i Bø der Nils d. 27.6.1880.  Kort etter flytte Bertha Holgersen som enkje til Trondheim der ho sidan var hushaldar for sonen Hans.  Ho d. i Trondheim 3.9.1933.  Dei fekk tre born i lag:

 

 

##### (kan det ha vore fleire? – opplysningar? – gravferdi til Hans vart underskrivi av Magda Berntsen, Elina Holgersen, f. Holgersen og …!)

 

 

a. Hanna Bergitte Nilsen, f. i Bø 7.5.1860, d. i Hadsel 15.4.1865, men vart gravlagd i Bø.

b. Hans Jæger Nilsson Holgersen, f. i Hadsel 27.9.1862, d. i Trondheim 31.8.1935.  Hans flytte i ung alder til Trondheim der han var handelsbetjent og sidan kolonialhandlar.  Han var ugift.

c. Helmer Schaumann Nilsen, f. i Bø 3.2.1866, d. på Lilleøy i Bø 22.1.1869.

 3. Johanna Larsdotter, dotter av Britha Larsdotter og gardbrukar Lars Nilsson på Lid øvre i Hafslo (1763-1842), var f. i Hafslo 18.8.1833 og voks opp hjå morsfolket på Joranger i Hafslo.

Johanna Larson utvandra til Amerika i 1861 og

 

 

##### (lagnaden hennar der borte? – kan henda gift i Ramsey Co., MN 16.3.1863 med Ole Ingebrigtson?)

 

 

 4. Britha Johnsdotter (1837-1925), dotter av Britha Larsdotter og gardbrukar John Nilsson i Hotlen, Sandviki (bnr. 3) (1792-e. 1853), voks opp hjå far sin i Hotlen (s.d.).

 5. Bertha Olsdotter, f. 30.11.1840,

Bertha Olsdotter d.y. flytte kring 1850 med foreldri til Bø der ho 9.10.1864 gifte seg med Leonhard Christian Andersen frå Varvik i Hadsel. 

 

 

##### (fødd på Kalsnes og konfirmert 1859 – med nemningi Kalsnes!)

 

 

Han var son av innerst Anders Lockert Andersson på

 

 

##### (bustad?)

 

 

opphavleg frå Kalsnes, og kona Ingeborg Anna Hansdotter frå Stokmarknes

 

 

##### (sjekka?)

 

 

og f. i Hadsel 26.8.1841.  Leonhard var fiskar, og han og Bertha var i korte periodar innerstfolk på Eidet og på Sandvik i Bø, men flytte i 1867 til Hadsel der me finn dei att som gardbrukarar på Skagen austgard.  Bertha d. som kårkone på Skagen 28.4.1918, medan Leonhard Andersen d. som kårmann same staden 8.6.1926. 

 

 

##### (han vart kalla gift mann då han døydde! – var han attgift på sine gamle dagar?

 

 

Dei fekk seks born i lag:

a. Albert Julius Bertram Leonhardsen, f. i Bø 25.10.1866, flytte med foreldri til Hadsel i 1867, men d. på Skagen i Hadsel 30.12.1868.

b. Agnete Josefine Charlotte Leonhardsen, f. i Hadsel 15.2.1870, d. på Skagen i Hadsel 13.2.1875.

c. Ovald Nilsen Leonhardsen Østgård, f. i Hadsel 22.3.1873, d. som gardbrukar på Skagen Austgard 6.2.1912.  Han gifte seg i Hadsel 28.5.1896 med Hilda Mathilde Hanssen frå Skagen i Hadsel, f. i Hadsel 25.5.1874.  Ho d. som enkje

 

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye i Hadsel!)

 

 

     2.1.1962.  Ovald var fiskar, og han og Hilda var gardbrukarar på Skagen Austgard i Hadsel.  Dei fekk fem born i lag.

 

 

     ##### (borni:

            * Ragnhild Marie, f. Hadsel 28.7.1897 – n. 1900/1910

            * Holter Margido, f. Hadsel 17.10.1900 – d. 16.12.1919

            * Anny Jensine Alberta, f. Hadsel 15.9.1902 – d. 20.6.1919

            * Selma, f. Hadsel 24.7.1904 – n. 1910

            * Håkon Ingvart, f. Hadsel 21.9.1909 – d. 15.9.1995)

 

 

d. Jens Frølich Leonhardsen, f. i nHadsel 6.1.1877, d. på Skagen i Hadsel 8.8.1877.

e. Petra Sipora Leonhardsen, f. i Hadsel 16.9.1878, d.

 

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye i Hadsel - levde 1948 - dødsåret likevel 1963?)

 

 

     14.10.1943.  Petra gifte seg i Hadsel 8.7.1900 med Henning Martin Jentoft Peterson Grung frå Haukland i Borge, f. i Borge 13.9.1875.  Han d.

 

 

     ##### (dødsstaden hans? – gravlagd Skagen nye i Hadsel)

 

 

     31.7.1948.  Henning var murar, og etter ei kort tid som gardbrukarar på Haukland i Borge, flytte dei i 1902 til Skagen i Hadsel der dei sidan heldt fram som gardbrukarar.  Dei fekk fjorten born i lag.

 

 

     ##### (borni:

            * Sigfred Julian, f. Borge 3.2.1902 – d. 22.6.1932

            * Laila Sofie, f. Hadsel 16.5.1903 – d. 19.10.1922

            * Berthe Leonharda, f. Hadsel 29.3.1905 – n. 1910

            * Peter Jentoft, f. Hadsel 21.4.1907 – d. 16.12.1933

            * Haldis Petrine, f. Hadsel 15.9.1908 – n. 1910

            * Nanna Elise, f. Hadsel 1.3.1910 – n. 1910

            * Ingeborg Anna Josefine, f. Hadsel 18.4.1911

            * Ovald Andreas, f. Hadsel 17.9.1912 – d. 16.12.1933

            * Borghild Eline, f. Hadsel 2.8.1914 – d. 17.5.1923

            * Alice Marie, f. Hadsel 2.12.1915

            * Petra Henninga, f. Hadsel 13.7.1917

            * Kristian Marenus, f. Hadsel 6.2.1919

            * Albert Kristian, f. Hadsel 11.2.1921

            * Lars Birger, f. Hadsel 6.10.1923 – d. 29.6.1927)

 

 

f. Lovise Bergljot Leonhardsen Skagen, f. i Hadsel 7.10.1880, d.

 

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye, Hadsel!)

 

 

     6.2.1958. 

 

 

     ##### (nemnd 1900/1910 – lagnaden hennar? – rimelegvis ugift!?)

 

 

 6. Iver Olson, f. 18.3.1843,

Iver Olson flytte truleg òg med foreldri til Bø i Vesterålen kring 1850, men

 

 

##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Dei tre «hovudutfordringane» frå innlegg #13 står framleis opne.  Eg bladde i si tid gjennom kyrkjebøkene for Bø for perioden 1850 til 1865 utan å finna spor etter Britha eller sonen Iver, men eg kan ha oversett dei...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til å kartleggja denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Elles er eg ikkje so sikker på dødsåret hennar Petra.  DIS-Noreg syner 1963, men biletet av gravstøtta hennar seier då tydeleg 1943:

 

http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2152485

 

Det la jeg visst ikke merke til,  men det kan virke som at Petra var i live ved Hennings død i 1948, jf. disse utklippene fra Lofotposten. Det ser ut til å være litt feil maskinell avlesning, men ved å kombinere de to utklippene ser vi at Petra står oppført som hustru.

 

5a5645c17282e_Skjermbilde2018-01-10kl_17_53_23.png.c11a0c46057f8162b91034c88851ab82.png5a5645bc260f3_Skjermbilde2018-01-10kl_17_53_48.png.96aa0f6c163cead48dea64bfc034fe09.png

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Pål og Lars W. for nye interessante innlegg!

 

For å ta det siste først, so ser det so absolutt ut som om Petra var ilive då Henning døydde i 1948, men derifrå til å tolka dødsåret til 1963, er det eit langt steg...  Kanskje me bør kontakta kyrkjekontoret i Hadsel...?

 

Elles kan me slå fast frå sidene i bygdeboki, som Pål syner til, at forfattaren har «gløymt» det eldste barnet til Henning og Petra, som var født i Borge; derimot er medkomme eit «nytt» barn Jens Frølich hjå Leonhard og Bertha, født og avlide i 1877.  Dette har eg føyd til i manuskriptet in innlkegg #17 over!

 

MEN, eg forundrer meg over at bygdeboki ikkje har fått med seg opplysningar om Leonhard Christian Andersson og opphavet hans?  Han var jo fødd i Hadsel, og foreldri hans var vel òg derifrå...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til å komplettera denne huslyden.

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W. for siste innlegget!

 

Ein skulle jo tru at Hadsel kirkelige fellesråd har den rette datoen i sine papir.  Frå før veit me at gravstøtta innheld ein feil, sidan Petra i alle fall levde i 1948, men eg vil likevel freista å sjekka med kyrkjekontoret for å vera heilt sikker...

 

Elles sit me framleis, i tillegg til spørsmåli om opphavet til Leonhard Christian Andersen, att med tre av dei fire store «utfordringane» frå innlegg #1:

 

** Kvar vart det av Britha Larsdotter - avlidi mellom 1850 og 1865?

 

** Kvar vart det av Johanna Larsdotter i Amerika, utvandra 1861?

 

** Og endeleg, kvar vart det av sonen Iver Olson - truleg flytt med foreldri til Bø kring 1850?

 

Kan det tenkjast at Ole og Britha flytte til eit anna prestegjeld i Vesterålen, og at Britha og Iver er nemnde der?

 

Men truleg er dette bortimot umogeleg å finna ut av...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande huslyden!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette emnet, før det går i «gløymeboki»...

 

Dei tre utfordringane frå innlegg #22 i tillegg til spørmåli om opphavet til Leonhard Christian Andersen (sjå innlegg #15) står framleis òpne.  Kan det tenkjast, som eg kort var inne på i føregåande innlegg, at Ole og Britha først flytte til eit anna prestegjeld i Vesterålen og at Ole flytte til Bø ETTER han vart enkjemann?

 

Dette er verkeleg ei kjempeutfordring, og eg takkar på ny for framifrå bistand til oppklaring av denne gåta!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Innlegg #24:

 

Eg ønskjer i dag å henta fram att dette emnet som har lege i «dvale» i ganske nøyaktig tre år.

 

Eg har studert dei tidlegare innleggi og kyrkjebøkene frå Hadsel på ny og har etter dette sett opp eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ole Iverson Sandvig, frå La i Hafslo sokn, Hafslo, vart døypt i Hafslo 4.3.1798 og gifte seg første gongen i Luster 9.10.1828 med Britha Jørgensdotter frå Søvde i Dale.  Ho vart døypt 7.12.1806, men d. som gardbrukarkone i Sandviki alt 12.7.1839.  Ole gifte seg so att i Hafslo 29.4.1840 med Britha Larsdotter frå Joranger nedre i Hafslo, døypt i Hafslo 20.11.1803.  Ole Iverson fekk 30.9.1829 skøyte på Øyri hjå Thomas Pederson og flytte hit på same tidi med første kona si.  I 1835 selde han frå halve bruket (sjå bnr. 2, a), og i 1844 selde han òg denne helfti.  Men han vart likevel buande på Øyri fram til kring 1850 og kan godt ha styrt garden noko av denne tidi.  Det var Knut Olson Forthun, som då budde i Sandviki (bnr. 5), som 5.6.1844 fekk skøyte på Øyri hjå Ole Iverson.  Men alt hausten 1845 flytte Knut attende til Fortun der me sidan finn han att som gardbrukar i Grøt, Fortun (bnr. 9) (s.d.).  31.5.1848 vart Øyri seld på auksjon til prokurator Jonas Lund, men alt 22.10.1850 vart det på ny halde auksjon; kjøparen denne gongen var prokurator Juul.  Han selde same dagen vidare til Hans Olson på Øvrebø i Hafslo.  Ingen av desse folki flytte til Sandviki, og det gjorde heller ikkje den neste eigaren jekteførar Peder Ellingson Strømsnes som 10.3.1855 fekk skøyte på Øyri hjå Hans Øvrebø.  Peder var nemleg husmann på ein plass under Elvetun i Hafslo og vart buande der dei åri han åtte garden.  I staden vart stovehuset på dette bruket, som me før har nemnt, kring 1850 teke i bruk som bustadhus for husmannen på Sandvikøyri 1 under Sandviki.

Ole Iverson og kona Britha flytte kring 1850 til Bø i Vesterålen og busette seg

 

##### (bustaden deira?)

 

Britha d.

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1865!)

 

og Ole var i 1865 busett som enkjemann hjå dotteri Bertha d.e. på Svinøy i Bø der han d. som innerst 6.9.1881.

Ole Iverson på Øyri fekk fire born, to frå kvart av ekteskapi; dessutan hadde andre kona to døtrer frå før:

 1. Johanna Olsdotter (1828-1909), vart gift med husmannssonen Anders Iverson frå Slottet under Skildeim (1828-1907).

 2. Britha Olsdotter, f. 16.8.1838,

Bertha Olsdotter d.e. flytte kring 1850 med faren og stemori til Bø i Vesterålen der ho 27.12.1859 gifte seg med Nils Christian Holgerson frå Åsvær i Dønnes, Næsna.  Han var son av gardbrukar Holger Hemmingson på Åsvær og kona Gjertrud Nilsdotter frå Husby i Dønnes, Næsna og f. i Næsna 25.1.1829.  Nils og Bertha var først ei kort tid gardbrukarar på Lilleøy i Bø.  I 1862 flytte dei til Hadsel, men Nils vart tømmermann, og alt i 1863 flytte han og Bertha attende til ein husmannsplass under Svinøy i Bø.  Sidan var dei òg ei tid gardbrukarfolk på Lilleøy i Bø, men dei hamna visstnok til sist som plassfolk på Været, Nesset i Bø der Nils d. 27.6.1880.  Kort etter flytte Bertha Holgersen som enkje til Trondheim der ho sidan var hushaldar for sonen Hans.  Ho d. i Trondheim 3.9.1933.  Dei fekk tre born i lag:

 

##### (kan det ha vore fleire? – opplysningar? – gravferdi til Hans vart underskrivi av Magda Berntsen, Elina Holgersen, f. Holgersen og …! - kven var dei?)

 

a. Hanna Bergitte Nilsen, f. i Bø 7.5.1860, d. i Hadsel 15.4.1865, men vart gravlagd i Bø.

b. Hans Jæger Nilsson Holgersen, f. i Hadsel 27.9.1862, d. i Trondheim 31.8.1935.  Hans flytte i ung alder til Trondheim der han var handelsbetjent og sidan kolonialhandlar.  Han var ugift.

c. Helmer Schaumann Nilsen, f. i Bø 3.2.1866, d. på Lilleøy i Bø 22.1.1869.

 3. Johanna Larsdotter, dotter av Britha Larsdotter og gardbrukar Lars Nilsson på Lid øvre i Hafslo (1763-1842), var f. i Hafslo 18.8.1833 og voks opp hjå morsfolket på Joranger i Hafslo.

Johanna Larson utvandra til Amerika i 1861 og

 

##### (lagnaden hennar der borte? – kan henda gift i Ramsey Co., MN 16.3.1863 med Ole Ingebrigtson?)

 

 4. Britha Johnsdotter (1837-1925), dotter av Britha Larsdotter og gardbrukar John Nilsson i Hotlen, Sandviki (bnr. 3) (1792-e. 1853), voks opp hjå far sin i Hotlen (s.d.).

 5. Bertha Olsdotter, f. 30.11.1840,

Bertha Olsdotter d.y. flytte kring 1850 med foreldri til Bø der ho 9.10.1864 gifte seg med Leonhard Christian Andersen frå Kalsnes i Hadsel.  Han var son av innerst og gardbrukarson Anders Lockert Andersson på Kalsnes og kona Ingeborg Anna Hansdotter frå Stokmarknes og f. i Hadsel 26.8.1841.  Leonhard var fiskar, og han og Bertha var i korte periodar innerstfolk på Eidet og på Sandvik i Bø, men flytte i 1867 til Hadsel der me finn dei att som gardbrukarar på Skagen austgard.  Bertha d. som kårkone på Skagen 28.4.1918, medan Leonhard Andersen d. som kårmann same staden 8.6.1926. 

 

##### (han vart kalla gift mann då han døydde! – var han attgift på sine gamle dagar?

 

Dei fekk seks born i lag:

a. Albert Julius Bertram Leonhardsen, f. i Bø 25.10.1866, flytte med foreldri til Hadsel i 1867, men d. på Skagen i Hadsel 30.12.1868.

b. Agnete Josefine Charlotte Leonhardsen, f. i Hadsel 15.2.1870, d. på Skagen i Hadsel 13.2.1875.

c. Ovald Nilsen Leonhardsen Østgård, f. i Hadsel 22.3.1873, d. som gardbrukar på Skagen Austgard 6.2.1912.  Han gifte seg i Hadsel 28.5.1896 med Hilda Mathilde Hanssen frå Skagen i Hadsel, f. i Hadsel 25.5.1874.  Ho d. som enkje

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye i Hadsel!)

 

     2.1.1962.  Ovald var fiskar, og han og Hilda var gardbrukarar på Skagen Austgard i Hadsel.  Dei fekk fem born i lag.

d. Jens Frølich Leonhardsen, f. i Hafsel 6.1.1877, d. på Skagen i Hadsel 8.8.1877.

e. Petra Sipora Leonhardsen, f. i Hadsel 16.9.1878, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye i Hadsel)

 

     14.10.1963.  Petra gifte seg i Hadsel 8.7.1900 med Henning Martin Jentoft Peterson Grung frå Haukland i Borge, f. i Borge 13.9.1875.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans? – gravlagd Skagen nye i Hadsel)

 

     31.7.1948.  Henning var murar, og etter ei kort tid som gardbrukarar på Haukland i Borge, flytte dei i 1902 til Skagen i Hadsel der dei sidan heldt fram som gardbrukarar.  Dei fekk fjorten born i lag.

f. Lovise Bergljot Leonhardsen, f. i Hadsel 7.10.1880, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Skagen nye, Hadsel!)

 

     6.2.1958. 

 

     ##### (nemnd 1900/1910 – lagnaden hennar? – rimelegvis ugift!?)

 

 6. Iver Olson, f. 18.3.1843,

Iver Olson flytte truleg òg med foreldri til Bø i Vesterålen kring 1850, men

 

##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Som me ser, står det att fleire «kjerneutfordringar», so som:

 

** Kvar busette Ole og Britha seg då dei flytte til Vesterålen kring 1850, og kvar vart det av ho Britha?

 

** Og kvar vart det av sonen Iver Olson?

 

** Dotteri hennar Britha, Johanna Larsdotter, utvandra tydeleg til Amerika, og lagnaden hennar der borte er framleis ei «gåte»?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.