Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Ragnhild (Jacobsdotter?) Hammer (1779-1842) - gift og busett i Bergen, men kven var ho?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette dødsfallet er registrert i Nykyrkja i Bergen 15.2.1842 - Ragnhild Hammer, 63 år gamal, gift med underveier Ole Petersen:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000796023

 

Her er vigsli deira i Nykyrkja i Bergen 13.5.1810 - mannen er då kalla bakarsvein Ole Peter Petersen:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000781032

 

Ole Peter og Ragnhild får mange born i Bergen, fødde mellom 1810 og 1824, og ved yngste barnet sin dåp i 1824 heiter mori Ragnhild JACOBSDOTTER:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007604206

 

Kan nokon hjelpa meg identifisera Ragnhild Hammer - kven var ho?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jostein Stokke

Eg veit ikkje noko om denne personen.

 

Men eg reagerer på at du skriv Nykyrkja.

Er ikkje Nykirken eit eigenamn då slik at einaste rette skrivemåten er nettopp Nykirken?

 

Mvh Jostein Stokke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jostein for interessant kommentar!

 

Spørsmålet om handsaming av sokalla «eigenamn» kjem opp frå tid til annan, og det er ikkje alltid like lett å ta standpunkt her.  Når det gjeld personnamn, burde saki vera klar, bortsett ifrå at nynorsken nyttar -son og -dotter som patronymikon-endingar i staden for -sen og -datter.  Elles skal personnamn skrivast slik dei vert/vart skrivne av dei personane det gjeld.  Difor finn me til dømes denne utsegni under gnr. 183, Urnes, i manuskripti mine:

 

«Berent Bersvendsen Foslid, sidan kjend som Bendt B. Wall eller Волл Бешвенсона, var f. i Målselv 11.11.1873, ...»

 

Berent busette seg i Sibir, og då er det naturleg å skriva namnet slik han sjølv gjorde...

 

Når det gjeld stadnamn, slik eg oppfattar Nykyrkja/Nykirken å vera, so er dette etter mitt syn ei anna sak.  Eg meiner at stadnamn godt kan ha ei nynorskform som avviker frå bokmål eller det språket, som elles vert nytta der staden ligg.  Nykyrkja er eit døme på dette, Krosskyrkja er eit anna.  På nynorsk er det likeins naturleg å seia Austerdalen og Austfold, på same vis som me seier Austerrike, Tyskland, Frankrike og Finland (i staden for Österreich, Deutschland, France og Suomi)...

 

Eg takkar på ny for eventuelle kommentarar som gjeld Ragnhild Hammer!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.