Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Anette S. Clausen

Digitalarkivet 20 år - åpent jubileumsarrangement

Recommended Posts

Anette S. Clausen

Tirsdag 23. januar er det 20 år siden Digitalarkivet åpnet. Det må selvsagt markeres!

 

Selve dagen blir feiret med et åpent arrangement på lesesalen på Statsarkivet i Bergen. Her vil det være intervju, foredrag mm. Dette vil også bli strømmet for de som ikke har mulighet til å komme til statsarkivet. Strømming: https://livestream.com/accounts/3722443/events/8025308

Program for dagen: https://www.digitalarkivet.no/content/378/digitalarkivet-20-år

Les mer om Digitalarkivet i anledning dagen: https://www.arkivverket.no/nyheter/digitalarkivet-20-ar2

 

I 2018 vil vi fortsette å publisere transkriberte data og skannet materiale. Samtidig skal vi arbeide enda mer med veiledninger, videosnutter og andre tiltak for å gi økt trygghet hos brukerne i søking og framfinning i Digitalarkivet.

 

Edited by Anette S. Clausen
Oppdatert med lenker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Jeg ligger langt unna tryneboka, men jeg kan jo formidle min hilsen her:

 

De hjerteligste gratulasjoner til Digitalarkivet på 20-årsdagen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Heljar Westlie

Gratulerer med dagen :) og lykke til i fremtiden :)

 

Dere har gjort, og stadig gjør, banebrytende arbeid med å gjøre hverdagen enklere for oss som holder på med historie/slektshistorie.

Jeg har vært bruker fra starten av, også bidragsyter på transkribert og scannet (foto).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

I dag er den «store» dagen, og eg sluttar med til gratulantane!

 

Mykje er gjort i dei åri som er gått, og dei fleste er nok minst 99% nøgde med resultatet, men ingen av oss er perfekte, og eitt og anna kan sikkert gjerast annleis, men ein bøn har eg:  Vêr so snill å ikkje komma med systemendringar kvart einaste år...!  Nokre av oss har vanskar med å skulla tilpassa seg alle desse tekniske nyvinningane...  Og kvifor skal ein endra på noko som fungerer 99% bra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Det må vel i så fall vere for å få det til å fungere 100% bra ;-)

 

Eg har gravd litt i arkivet. Det ser ut som at det også fanst eit slags "Digitalarkiv" også ei god stund før den offisielle opninga. Her er heimesida til Historisk institutt ved Universitetet i Bergen året 1996:

http://web.archive.org/web/19961222013526/http://hist.uib.no

 

Ein legg merke til det som står om 1801-teljinga og emigrantprotokollane. Antagelegvis var desse søkbare alt då.

 

Her er lenke til søkare versjonar av desse, året er 1997:

http://web.archive.org/web/19970617084947/http://www.uib.no:80/hi/1801side.html

 

Lenke til historisk institutt, året 1998:

http://web.archive.org/web/19980703115958/http://hist.uib.no

 

og med lenke til ein tidleg versjon av Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Det er flott at det er mogeleg å følgje dette arrangementet via nettet for oss som ikkje er i Bergen. Det har vore moro å få sjå og høyre Jan og Yngve fortelje om både historia bak Digitalarkivet, samspelet med brukarane, oppturar og nedturar, samt kva som har gått føre seg i kulissane gjennom åra (f. eks. i samband med "Bagdad-debatten" i 2003).

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Dette har vore ein interessant og lærerik kveld :-)

 

Det var vel Yngve som hadde ei bøn om at "gamle" Digitalarkivet skal få leve så lenge som mogeleg. Eg sluttar meg til dette, sidan det finst databasar som ikkje vil bli overførte til "nye" Digitalarkivet. Eg tenkjer då på f. eks. samledatabasane frå Sogn og Fjordane, som trass i feil og manglar og at dei ikkje er heilt kjeldetru likevel er svært nyttige når ein skal finne fram i kyrkjebøkene. Det finst førebels ikkje alternative transkripsjonar til mykje av dette. Dette blei endå meir aktuelt sidan Fylkesarkivet no har stengt dei gamle databasane på si eiga heimeside. Ei avvikling av "gamle" Digitalarkivet vil såleis vere eit tap for oss som leitar etter slekt frå dette området. Noko liknande kan seiast om emigrantane frå Stavanger, som er samla frå ulike alternative kjelder etter at originalprotokollane er gått tapt. I tillegg til dette vil det i enkelte tilfelle framleis vere nyttig å ha mogelegheit til å søkje på "gamlemåten", sjølv om materialet også finst i "nye" Digitalarkivet.

 

Når det gjeld dette med ulike brukargrupper, så er jo dette med eigedom også nyttig for mange av oss "vanlege" brukarar, og det er inga motsetnad mellom å vere interessert i slektsforsking og det å f. eks. vere interessert i eigedommane slekta budde på. Mange er jo også eigarar sjølv, og når ein er vant til å bruke Digitalarkivet har ein også betre kunnskapar i å finne fram i opplysningar om eigen eigedom enn det som ein elles ville ha hatt. Det at Digitalarkivet er blitt ein del av digitaliseringa av den offentlege forvaltinga gjev oss raskare og betre tenester, samstundes som ein som hobbybrukarar får nytte av eit oppdatert Digitalarkiv som er tilgjengeleg 24 timar i døgnet året rundt.

 

Eg er eigentleg litt skremd dersom det er slik som siste foredragshaldar sa om at det ikkje er mogeleg å kartfeste mange gamle eigedommar. Problemet er vel at grensene ofte er skildra tekstleg (grensa går så og så mange meter til kors eller stein, deretter så og så mange meter i den og den retning til neste stein, osv.), og at merka ikkje er mogeleg å finne eller er vekke for lenge sidan.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere med 20-årsdagen.

 

Dette begynner virkelig å bli bra. Digitalarkivet er ikke bare levedyktig, men vokser og utvikler seg i takt med tiden.

 

Undertegnede var forøvrig tilstede ved forrige feiring, for nøyaktig 10 år siden. Dette kan det leses mer om her:

 

  • Gustavsen, Are S.: Digitalarkivet 10 år – "med høge smørbrød og gode kaker", Genealogen nr. 1/2008: 39–41

 

Ved den anledning ble det også snakket om fremtiden, men ingen av de tilstedeværende i 2008 kunne vel ane hvordan DA kom til å se ut i 2018.

 

Det vet vi mye om nå. Jeg ser frem til hvordan 2028 kommer til å se ut.

 

Vennlig hilsen

 

Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tor Kvien

Gratulerer med jubileet fra en som har brukt Digitalarkivet nesten fra første stund!  En spesiell takk for innsatsen til Nedrebø og Oldervoll som fikk i gang dette tiltaket.  La oss håpe at nye koster tar vare på det arbeidet og den entusiasmen som er nedlagt i å skape Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anette S. Clausen
14 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Her er jubileumssida frå då Digitalarkivet runda 10 år:

http://da3.arkivverket.no/jubileum.htm

På de nye nettsidene har vi samlet historien til Digitalarkivet, også det digitale 10-års-festskriftet https://www.digitalarkivet.no/content/55/historia-til-digitalarkivet

Her håper vi å få på plass opptaket fra 20-års markeringen også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rigmor Waler

Mine hjerteligste gratulasjoner til Digitalarkivet på 20-årsdagen! Ja, hva skulle vi gjort uten?

 

*Smil* og gode hilsener fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Gratulerer Digitaalrkivet på etterskudd og de som arbeider der, med 20-årsjubileumet! Dere gjør en flott jobb. Jeg har vært her inne i 15 år og snart 2 måneder av disse årene.

Det har gitt meg mye glede å være her inne

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.