Gå til innhold
Arkivverket
Åsbjørg Susort

Finnes det skifte etter Jochum Henriksen Grodt død 1692 Bragernes, begravet i Eiker eller Isabella Grot død 1751, begravet på Kongsberg?

Recommended Posts

Åsbjørg Susort
36 minutter siden, Åsbjørg Susort skrev:

Lieutnanten kan være ein bror av Alhet, men eg har ikkje funnet han.

Kanskje denne:

 

Brun_Ovenstad.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
9 timer siden, Åsbjørg Susort skrev:

Et eller annet sted leste eg at den Egedius som var gift med Øllegaard var av gullsmedslekt. Det passer bedre med ein David Grot fra Bergen...

Tror det muligens kan ha vært to stk. samtidige Egedius Grot.

 

1701-manntallet fra Øvre Romerike ser ikkje ut til å være skannet.

 

Tror ikke det. Da må du i så fall se helt bort fra det sønnen til Egedius forteller om faren.

Jeg tror de som ga tingvitne om Egedius har surret når det gjelder ham. Ovenstad har ingen Egedius som er Løytnant ved det Bergenshusiske regiment.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

Her er mye om Guldsmed Christian Frederik Groth. En Jochum Ulrich Groth og en Christian Egidius Groh er også nevnt i boken.

https://www.nb.no/items/8df7687d75aa87e556db04fadd773320?page=0&searchText=

Historien starter med å nevne at han er av første ekteskap.

Han har mista moren før 6-års-alderen og kan nok være noe ustødig i den delen av slektshistorien, men akkurat for øyeblikket tror eg at eg har rett Egedius 😄 .

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
6 minutter siden, Åsbjørg Susort skrev:

Her er mye om Guldsmed Christian Frederik Groth. En Jochum Ulrich Groth og en Christian Egidius Groh er også nevnt i boken.

https://www.nb.no/items/8df7687d75aa87e556db04fadd773320?page=0&searchText=

Historien starter med å nevne at han er av første ekteskap.

Han har mista moren før 6-års-alderen og kan nok være noe ustødig i den delen av slektshistorien, men akkurat for øyeblikket tror eg at eg har rett Egedius 😄 .

 

Tror jeg også..... Se forøvrig i den andre debatten.... Leter etter info. om hvem som var hans arvinger. Proklama til skifte etter ham i 1753. Skifteprotokoller mangler i Trondheim i denne perioden. Han var ugift, og finns det opplysninger i f.eks. tingboka eller aviser så får vi trolig vite hvem utarvingene var.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

Er nå på jakt etter "Krarups utgave av de Klevenfeldtske Relationer" 😄

 

Dersom eg har riktig forlover, Johan Carl Brun, så starta han militærkarriere i Guldalske komp., der Egedius avslutta...

Er Alhet Brun og Johan Carl Brun søsken fra Guldal, og hvor er det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
26 minutter siden, Åsbjørg Susort skrev:

Her er mye om Guldsmed Christian Frederik Groth. En Jochum Ulrich Groth og en Christian Egidius Groh er også nevnt i boken.

https://www.nb.no/items/8df7687d75aa87e556db04fadd773320?page=0&searchText=

Historien starter med å nevne at han er av første ekteskap.

Han har mista moren før 6-års-alderen og kan nok være noe ustødig i den delen av slektshistorien, men akkurat for øyeblikket tror eg at eg har rett Egedius 😄 .

 

 

Christian Frederik og Christian Egidius(søn) Groth er nok en og samme mann tror jeg.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort
5 timer siden, Åsbjørg Susort skrev:

Er Alhet Brun og Johan Carl Brun søsken fra Guldal, og hvor er det?

 

Eg fant Guldalen...

Er ikke med i innholdslista.

Sør-Trøndelag fylke, Orkdal, Gauldal, Manntall nr. 13 (1701-1701), Protokollside, Side 88-89
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10041010280055

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Lurer litt på om kanskje den dansk- tyske organisten og barokk- komponisten Dietrich Buxtehude kan ha vært i slekt med Anne Boxtehude, for eksempel en bror? Det skal være en bok om han: Dieterich Buxtehude: organist in Lübeck  Av Kerala J. Snyder. Foreldrene til Dieterich het Johannes Buxtehude (også skrevet Hans) og Helle Jespersdaater (nevnt i 1645). Synes navn og andre ting kan passe litt overens, men det kan jo være helt tilfeldig. 

Endret av Svein O. Tislevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort
På 12.11.2018 den 18.48, Jan Engedahl skrev:

  Hei igjen

Bakgrunn for mine opplysninger er vitneprov ved tinget på Eiker i 1722.

Navnemessig ser jeg ikke bort i fra at de to vitnene var døttre av Claus Grot. Det her nedenfor gir forsåvidt svar på Dags spørsmål om hvilke av døttrene som var eldst. Ellers har jeg ingen flere opplysninger om Jochums koner. Transkibsjon er ikke perfekt, men bør være god nok for sammenhengen.

 

[folio 153b] Fremkom for Retten hr Jver Kloth, som paa egne og med interessenters vegne havde indstevnt Anne Catharine Claus daatter og Maria Hendrik Præstegaardens Kvinde i Westfossen med flere at forklare og ved Saligheds Eed bevidne, hvad dennem udj Sandhed Kand være bekiendt om forige foged Joachim Hendrichssön Grots börn og efter ladte Arvinger:

Der paa, efter at Er dem af loug bogen var oplæst og aflagt, Anne Cathrine Clausdaatter og Maria Hendrik Præstegaardens Vidne de og forklarede: At førige Kongl: Mayts foged over Eger og Budskeruds fogderie [folio 154]                

Joachim Hendrikssön Grot, som boede paa Sems Herre gaard her paa Eger, var tvende ganger gift, først med den Ærdydriige, nu Sl: ¤Matrone Maria Bodach og aflede ved hinde (1). Een Søn Ved Navn Joachim Joachimssön Grot, som reyste ud i fremede Lander og efter beretning skal have opholdet sig til Tertolen i Holland een lang Tiid og nu samme stæds uden livs arvinger være affalden –

2 Een Søn Ved Navn Egedius Grot som er Lieutenant ved det Bergen huusiske Regimente og endnu udj live.

3 Een Daatter ved navn Jsabelle Grot nu levende udj Egte skab med Kongl: Mayts foged over Nummedal og Sandsvær Sr Johannes Barth hvilke begge ere fuld sødskinde til den afdødde Joachim Joachimsön Grot.

Og derefter gift med Anne Boxstehude, ved hvilken afled

4 Een Søn Hans Grot boende i Scheens Bye her i Norge -

5 Een daatter Maria Helene Grot nu enke efter afgangne Sl: Hans Wadbech boende ved Bergen -

6 Een daater ved navn Karen Grot, som var gift med Sr Jver [folio 154b]

Klot og nu hendöd, efterladt sig 2de döttre Helle Jversdaatter Klot og Anne Jversdaatter Klot - hvilke med den sidste kvinde avlede og nest för benævnte Börn ere halv södskinde til den afdödde Joachim Joachimsön Grot. Saa og at för mentionerede Personer ere denn afdödes rette Arvinger og ingen anden.   . . .  . . . .

 

SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0063: Tingbok, 1721-1722, s. 154
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090223340926

 

Mvh.

Jan

 

 

Hvordan var videre rettsgang i denne saken?

Når eg leser videre ser eg at "Bøygde Lens Manden" ... "med mange fleere gamle folk" bekrefta vitnemålet. Eg regner jo da med at han fikk det brevet han syntest "var begijærende"

Hvor skulle Hr. Kloth ta med seg dette brevet for å kreve arven - måtte han reise til Holland eller kan alt ha blitt overført til Sandsvær siden både han og Isabella bodde der?

Er det mulig å finne en utlodning?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort
På 16.11.2018 den 1.01, Åsbjørg Susort skrev:

Mulige kandidater for Egedius og Hans hos Ovenstad:

(Avskjed 1704 må vel være trykkleif for 1714)

 

Groth_Ovenstad.png

 

Ha tatt ein runde til med Ovenstads plansjer og finner Egedius siste gang 1718-1720. Nede til venstre her: N.fjeldske drag. regt. - Guldal - Fendrik E. Groth.

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Østfold fylke, Militærrulle nr. - (1628-1818), Dokumentside, Side 28
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru10071210040028

 

Fenrik- og secondløitnant er fjernet på neste plansje, 1721-1725, og finner ikke Egedius blandt "Officerer på vartpenger". Han kan vel altså da være (second)løytnant i Bergenhuusiske reg. i 1722 og fått pensjon fra 1724? Pensjon fra 1704 eller 1714 stemmer iallefall ikke...

Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, Vestfold, Østfold fylke, Militærrulle nr. - (1628-1818), Dokumentside, Side 29
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru10071210040029

 

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

???

Cornet Æigidius Groot trolovet med Maren Catharina Falk 30. desember 1737. Signatur J H(?) Groth...

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Trolovede 1737
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031101

 

13. februar 1738 blev Copuleret Cornet Ægedius Grot og Maren Catharina Falch.

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Trolovede 1738
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031103

 

 

 

Endret av Åsbjørg Susort

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

???

25. september 1741 på Domkirkegården: Cornet Grot

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A05 (1729-1761), Døde og begravede 1741
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613020028

 

 

Endret av Åsbjørg Susort

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

11. desember 1752 Hans Jochom Groht begravet i Kirkens jord med alle klocker Gl 78 Aar

Telemark fylke, Skien i Skien, Ministerialbok nr. 2 (1716-1757), Døde og begravede 1752, Side 234
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061207020268

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan
17 timer siden, Åsbjørg Susort skrev:

???

Cornet Æigidius Groot trolovet med Maren Catharina Falk 30. desember 1737. Signatur J H(?) Groth...

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Trolovede 1737
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031101

 

13. februar 1738 blev Copuleret Cornet Ægedius Grot og Maren Catharina Falch.

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Trolovede 1738
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050613031103

 

 

 

Det ser ut til at han ha må gifta seg for tredje gang, i en godt voksen alder. Han var vel tvilsomt virksom som kornett på denne tid, det er vel antagelig han som er begravet i domkirkegården i 1741.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
John Kristoffer Haugan
På ‎16‎.‎11‎.‎2018 den 10.10, Åsbjørg Susort skrev:

 

Forlovere er Hr. Johan Lobes og Lieut. Jan(?) Carl Brun. "Vielsen er ikke anført"

Johan Lobes kan være han eg finner som var kapellan på Eidsvoll og fikk kallsbrev 9.5.1696 som sokneprest i Haltdalen, Trondheim stift, etter avdøde Jens Bernhoft.

Lieutnanten kan være ein bror av Alhet, men eg har ikkje funnet han. Militære kilder er nytt for meg, lite av dei slekta...

 

Sjekka 1701-manntallet uten å finne Egedius i Haltdalen...

Johan Carl Brun er vel antagelig ikke en bror, ut fra # 235 i denne debatten, ettersom Alhet ikke nevnes som arving i skifte etter Johan Carl. Hun kan vel allikevel være en slektning av denne Johan Carl Brun.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

Sånn "bare for løye" og siden eg ikkje fant Bragernes, så begynte eg å bla i "Pantregister for Drammen by, Bragernes" og der fant eg Anne sal. Jochum Grothes nevnt på første oppslag.

 

Buskerud fylke, Bragernes i Drammen, Panteregister nr. I 1 (1688-1705), Realregisterside
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080118350006

 

Buskerud fylke, Bragernes i Drammen, Pantebok nr. I 1 (1688-1705), Pantebokside, Side 83
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080111330087

 

Er det mulig å finne ut av beskrivelsen i tinglysinga hvor fam. Jochum Groth bodde?

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Åsbjørg,

 

Jeg setter inn et utkast til transkripsjon:

 

SAKO, Drammen byfogd, G/Ga/Gaa/L0001: Pantebok nr. I 1, 1688-1705, s. 83

  • Samme daug Loed og VelEdle og Velb: Hr Cancilie Raad Tønßberg\ogsaa/ Tingliuße, Anne Sl: Jochum Grottes Pandte bref til han: Vdgifuen, paa Sin Jboende Gaard med ald Nauglefast JndReedning Saa og hindes der til liggende haugeløche, Saaledis Meldende;

 

Kiendis Jeg mig Anne Sl: Jochum Grote forig foged paa Eeger, hans Effterlefuersche, wonhafftig i Bragernes, og Giør her med Witterlig, At Saa Som VelEdle og Welbiurdige Hr Cancellie Raad og Ambtmand Mathias Tonsberg, effter min flittig og Jndstendig begiering, hafuer Vndsat og forstragt mig til at Suare og Afbetale dend af min Gaardz tompt og løcke udj = 14 Aar til Anno = 1692: Aars Vdgang resterende Grundleye, Som effter ofuer mig forhuerfuede Byefogdens Dom Nestleden = 19 Januarij med paa gaaende omkostninger = Tredufve Rixdlr: Saa paa det Welbett Hr Cancelie Raad for Saadan sin goed willig laan og Vndßetning, Kand Som billig were forßichret for Sin betalling, Da stiller Jeg hans velbiurdighed her med til et Sicher Vnderpant og fuld forsichring, Ey Alleene min iboende Gaard her paa forne Bragernes beliggende Jmellem Elße Sl: Anders Hanßens paa dend øfre, og forig foged paa Eeger Sl: Christian Tideus, paa dend Neder Side, deris huußer, Saa ßom dend nu forefindes bebygt og begreben med ald Nauglefast JndRedning, Mens end og min løcke ofuen Gaarden op Vnder berget nest ofuen for Hr Cancelie Raads løcke, Alt ligeßaa wit min Sl: mand og Jeg til land og strand, effter der paa hafuende opmaallings og Adkombstbreffuers (fol.  83a) Vdwiißende, er Eyende og der effter med Rette følge bør, Jndtil Welbete Hr Cancellie Raad, af mig eller mine Arfuinger forschrefne Capital, med paaløbne Rente Sex proCento, og alle paa gaaende omkostninger, schadesløeß worder igien Suaret og betahlt, Saa at tit Welbemte Hr Cancelie Raad og hans Arfuinger, Af mig og mine Arfvinger, schal were Vden schade og schadesløeß i Alle optecnhelige maader, Des til bekreffning Vnder min egen haand og Sl: Mands Zignet; Med Wenlig begiering de Dannemend mine Naboer Erlig og Velforstandige Mend Dauid Jørgenßen og Tomas Pederßen borger og Jndwohner her paa Steden, denne min Pandtebref og forsichring med mig Ville til widne og Witterlighed Vnderschrifue og forßeigle; Bragernes dend = 28 Martij Anno = 1693:

                                   Anna Sallig Jochum Grottes

                                               (L.S)

Effter begierring til witterlighed

            Testeres;

Dauid Jørgenß:                       Tomas Pederßen

(L.S.)                                                  (L.S.)

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

Takk!!!

Ser at eg sånn ca hadde fått tak i den skrifta. Sliter med enkelte ord og formuleringer så det er godt å få bekreftelse.

Er "wonhafftig" et vanlig brukt ord på den tiden? Gir assosiasjoner til tysk - wohnen.

Hva er "forhuerfuede".

 

Eg har også inntrykk av at dette var ekstremt god sikkerhet for lånet. Kan det tyde på at det meste var til nedfalls og i dårlig stand eller er 30 riksdaler i 1693 verdt meir enn eg tror?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ola Teige

Wohnaftig eller lignende ser man ofte, det betyr bosittende.

Å forverve er det samme som å erverve, det vil si skaffe seg, kjøpe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ola Teige

På nettsidene til Universitetet i Oslo, ligger det det noen transkriberte tingbøker, som i sin tid ble lagt ut av det såkalte Tingsboksprosjektet, i tillegg til noen lovtekster.

 

Blant tingbøkene som finnes her er noen fra Lier og Bragernes på 1680-90-tallet (man kan søke her). Her finner jeg familien Groth nevnt i hvert fall tre ganger (disse avskriftene bør vel sjekkes opp mot originalen, som nå er skannet): 

 

 

Tingbok Bragernes, 22.11. 1683, fol. 100:

Jochum Grott hafde stefnt Didrich guldsmid for resterende
husseleye och noged sølf, Dirich begierte = 14 dags
opsettelsse, blef beuilget, och sagen derpaa opsat;

 
 

Tingbok Bragernes, 5.3. 1685 f. 15b

Effterschr/effne/ brefuer er och thinglyst paa byetinged i
daug, som af dess indhold och meening, er lydendis saaledis,
H/er/r Claus Royen forig forvalter ofuer hans høy=exell/ence/
H/er/r stadtholder Gyldenleus grefschaft, Laurvig och
Thunsberg, loed thinglyse jt schiøde af Steen Rasmussen
boendis paa Moen vdj Thunsberg grefschaft til han/nem/ vdsted
an/langende/ en halfpart vdj dito Steen Rasmussen eigende
oedels ødegard, kaldis Strøm øde her paa Bragernes side
beliggende, med derpaa bebygde och v=bebygte tompter, løcker
och haugepladtser hand til han/nem/ solt och afhendt hafuer,
nemblig s/alige/ Anders Pedersen Nordbyes, jtem s/alige/ Jacob
Nilsen Maases, Anders Hanssens, Jochum Grottes, Jacob Hanssen
schomagers paaboende thompter, saa och dend som Hendrich
Niels/en/ tilforn beboed, kaldis Christopher thrompeters
thompt, tillige med dend thompt och haugepladts nest optil
Anders Gregerssens gaard och tompt, j alt forberørte = 7
tompter; Och det for it frit och frelst kiøb til euindelig
oedel och eye, med sampt for vanhiem/m/els brøst indstaaelsse
om v=formodelig schulle hende, Claus Royen och hans arfuinger
aldelis vdj schade och schadesløes holden i alle maader;
Dat/erit/ Bragernes d/end/ 28 Martj 1679. vnder Steen
Rasmussens zignet, jtem Nils Backes, och til vitterlighed med
vnderschr/effue/tt Johan von Cappelen, Anders Jacobs/en/ och
Anders Jbsen; Dernest med paaschrift at vere sted til
thinglysning vnder H/er/r com/m/iss/arie/ Lauridts Lauridtsen
och raadmand Eggert Stochfletz hender; Dat/erit/ i daug d/end/
5 Martj etc:

 

Tingbok Bragernes, 27.5. 1697, f. 22a

Hvor efter underfogden Michel Nielsøn lod wed profossen Even
Olsøn udj retten fremføre, een quindes person wed nafn
Margrette Knudz daatter, angaf sig at were barnfød paa een
gaard kaldes Kolstad i Guldbrandzdahlen, som af wagtmesteren
Anders Sørensøn er antastet tredie pindtzeaften klochen 8te
slet, her paa Bragenes formedelst hun sig til tyfverj hafver
ladet sig finde, Hvorom hand indgaf bem/el/te Magrete Knudz
daatters egen giorde bekiendelsse, udj ofverwerelsse de tvende
mand, Niels Larsøn og Jacob Nielsøn af dato d/end/ 6 Maij -
1697: Widere blef af wagtmesteren udj retten indlefveret, den
sølfschee, som for/schreffne/ tyfquindfolch hafver bekient at
hafve solt for 1/2 rdr: til Peder Ambroson, Endnu blef vdj
retten fremwist, og efterseet, een rød bay qvindfolchs trøye
gamel?? 1 pair røde g/am/l/e/ paa biudne qvinde hosser, et
gam/elt/ brunt lerredz forklede, som schall tilhøre een mand
boende paa Adriane sall/ige/ Niels Gundersøns eyedeler, wed
naf Olle Hansøn, som og udj retten møtte og wedkiente sig
kosterne, Blef ydermere i retten fremlagd de i behold og
usolte kleder, som samme qvindfolch paa dend gaard Halss paa
Eeger, hos Claus Grot schall hafve staalet, og bemelte Claus
Grottes daatter Anne Catrine tilhørende, som er een rød bundet
flosset nattrøye, een blaa stemmetes schiørt, een randet ulden
og silche lue, et lerretz 
forklede, et lerretz tørklede, een lerredz rund snør=hat med
smale knippels om, et lerretz tørklede fiin med knippels om, j
(1) par lerretz ermer med gamble brede knippels om, Hvilche
koster tillige med den sølfschee, Claus Grot self tilhørende,
Claus Grot og hans daatter her udj retten møtte og wedkiente
{...} Ellers bekiente tyfqvindfolchet, at hun hafver staallet
paa een gaard ofven Hogsund hvis nafn hun iche wiste, een
lerretz mandzschiorte gammel og lappet, som hun for retten
stod i ført, Afsagt, Saasom dette udj retten frembførte
qvindfolch, befindes de medhafte kosterne udj Eeger og Lier
fogderie at hafve staalet, saa eragtes og for billigt til
afschye og exempel paa det sted hvor hun tyfnet begaaet worder
straffet, til hvilchen ende, hun og kosternes eyermand er
tilbuden, som ey hende formedelst deris fattigdom wilde imod
tage, Hvorfore hun forblifver under fængsel, indtil mand det
stedz øfrighed derom kand tilkiende gifve, eller og mand hænde
tillige med kosterne, |: saa mange som ofverschyder fra hendis
fângselss og underholdnings bekostning :| kand faa lefveret.

 

Endret av Ola Teige

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort

Takk!!!

God kilde for sjøllæring.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Åsbjørg Susort
På 4.12.2018 den 21.52, Åsbjørg Susort skrev:

Sånn "bare for løye" og siden eg ikkje fant Bragernes, så begynte eg å bla i "Pantregister for Drammen by, Bragernes" og der fant eg Anne sal. Jochum Grothes nevnt på første oppslag.

 

Buskerud fylke, Bragernes i Drammen, Panteregister nr. I 1 (1688-1705), Realregisterside
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080118350006

 

Buskerud fylke, Bragernes i Drammen, Pantebok nr. I 1 (1688-1705), Pantebokside, Side 83
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080111330087

 

Er det mulig å finne ut av beskrivelsen i tinglysinga hvor fam. Jochum Groth bodde?

 

 

Var ikkje så heldig mht. regnskap...

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Thorsdalen
På 5.12.2018 den 2.17, Åsbjørg Susort skrev:

Eg har også inntrykk av at dette var ekstremt god sikkerhet for lånet. Kan det tyde på at det meste var til nedfalls og i dårlig stand eller er 30 riksdaler i 1693 verdt meir enn eg tror?

 

Åsbjørg, bare for å gi et inntrykk av pengeverdien; en voksen, faglært gruvearbeider - hauer - på Kongsberg på denne tiden og gjennom hele 1700-tallet hadde en ordinær årslønn uten tillegg på 58 1/2 riksdaler. 30 riksdaler tilsvarte dermed i overkant av en halv årslønn for dem. Det reelle lønnsnivået lå imidlertid noen høyere, men var ikke noe å bli feit på.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.