Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Nils Aksel Horvei

Høg/Høeg/Høegh omkring 1700

Recommended Posts

Nils Aksel Horvei

Capitain Sundtis tienistepige Maria Christiansdatter Høg ble 2. februar 1712 trolovet i Kongsvinger med Archelimester Svend Joensøn Westerberg.

https://media.digitalarkivet.no/kb20070603160241

Jeg har funnet en Monseigneur Christian Høg nevnt på Aker tingstue i det minste fra 11. oktober 1686

https://media.digitalarkivet.no/rg20090526690036

til 2. mars 1687

https://media.digitalarkivet.no/rg20090526690052,

men var det han som var hennes far og er det noen som vet mer om ham?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Pga. et tidligere emne lansert av et annet medlem, vil jeg gjerne spørre deg helt fra starten av. Er dette et case som du bare vil ha et raskt og klart fasitsvar på, eller er du innstilt på et gruppesamarbeid med detaljert drøfting av de opplysningene som finnes, med en mulighet for riktig konklusjon.

Edited by Astrid Kaardal Halleraker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Jeg er fullt ut forberedt på at kanskje ingen har et klart svar, så jeg er veldig åpen for diskusjon og samarbeid.

Hvis det er relevant for saken, kan du oppgi en link til det tidligere emnet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

He-he, her er det, ikke relevant for Høegh, men årsaken til at granskingen stoppet opp var at initiativtager ikke hadde tid og anledning til å følge opp innspillene.

Kan du forklare litt bredere situasjonsbildet. Er denne " Maria Christiansdatter Høg ble 2. februar 1712 trolovet i Kongsvinger med Archelimester Svend Joensøn Westerberg" din ane, er det kjent barneliste, bosted etc.

Edited by Astrid Kaardal Halleraker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Ja, hun er min ane.

Svend Joensøn Westerberg (fra Skåne) og Maria Christiansdtr ble gift 29. mars 1712 og hadde to døtre i Kongsvinger:

Anne Cathrine, døpt 4. desember 1712 https://media.digitalarkivet.no/kb20070603160246

Margrethe Cathrine, døpt 19. juli 1714 https://media.digitalarkivet.no/kb20070603160255

Maria Christiansdtr døde i barsel og ble gravlagt 29. juli 1714, 32 aar og nogle maaneder

https://media.digitalarkivet.no/kb20070603160255

 

Svend Westerberg ble gift på ny i Vang i Hedmark i 1724. Han døde i Lom i 1737.

Anne Cathrine ble gift i Lom i 1738 og døde i Gausdal i 1799.

 

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Forstudie, noen stikkord. Korriger hvis noe av dette er feil.

 

Vinger sogn er i dag Kongsvinger by, rundt år 1700 var det
både bønder, håndverkere og handelsmenn/borgere i sognet.

 

Trolovelsen 02. feb 1712, forloverne var Hans Reinertsøn og
Ole Smed.

 

Prokurator betyr en embetsmann innen justissektoren, men vi vet
ikke om dette er en navnebror til Christian Høg. Eller vår mann.

 

Det er en norsk Høeg-, og en dansk Høeg-slekt. Dette navnet betyr
ikke nødvendigvis at alle er etterkommere av samme stamme. Det
er flere muligheter: Christian kan være uekte sønn av en Høegh,
som er tatt inn i varmen og fått ressurser til utdannelse. Eller
han kan ha lånt navnet Høeg, eller fått det fra sin mors side.

 

Oppslag i denne kilden gir ingen borgermester el. prokurator
med navn Christian Høeg.
Eneveldets menn i Norge : sivile sentralorganer og embetsmenn 1660-1814
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008111900017

 

I passende alder for å være Christians far er den kjente Just Høeg
som arbeidet for den norske kongen, men i alle fall offisielt var denne
Just gift II ganger og hadde ingen barn. Et gods i  S k å n e.

 

Just Høegs far og øvrige familie:
 Just Styggesen Høeg, til Gjorslev
https://www.geni.com/people/Just-Styggesen-Høeg-til-Gjorslev/6000000001504528258

 

Kan det være en nevø eller grandnevø til Just, som er Christian Høeg?

Kan det være at granskingen har stoppet opp fordi dette Høeg-navnet
er misvisende, og at Christian var en bygutt med foreldre fra handels-
standen og mellomnavn Høeg.

 

Videre lesning: jeg kan studere nærmere kirkeboken som dessverre ikke
er transkribert. Muligens står det oppført om Maria var communikant, og
innføring av hennes foreldres begravelse.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Den Christian Høeg jeg fant, bør finnes i S. H. Finne-Grønn: "Norges Prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905, biografiske oplysninger, B.1 1660-1814.

Dette bindet er ikke tilgjengelig i Nasjonalbibiblioteket, men pdf-fil kan kjøpes hos NSF

 

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carl-Henry Geschwind

Som medlem av NSF har jeg tilgang til det bindet på nettet. Det er en Ove Guldberg Høeg (f. 1773 i Skedsmo, sønn av sogneprest Nils Høeg) i den, men ikke en Christian Høeg.

 

--Carl

Edited by Carl Geschwind

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Tusen takk! Jeg er også medlem, men jeg har ikke funnet noen link uten å måtte betale 150 kroner.

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Carl-Henry Geschwind

Det krever at Adobe Flash skal installeres. Jeg fikk det til å fungere i Internet Explorer i Windows 7.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei
21 timer siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Kan det være en nevø eller grandnevø til Just, som er Christian Høeg?

Ja kanskje nepotisme:

Det heter i Tingboka for Aker 4. juni 1685:

Hvor da for Rætten fremkom Christin Høeg, af Christiania, som forregaf at have hans Excellentz Hr vice stadtholder høyædle og velbaarne Hr Just Høegs naadigste tilladelse at være Stadz Procurator udi Christiania, ...

https://media.digitalarkivet.no/rg20090526680623

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014052608192

 

Men 23. juli 1685 er han altså kalt Borgermester Christian Høeg

https://media.digitalarkivet.no/rg20090526680639

https://www.nb.no/nbsok/nb/b582a946e1f62a210c01c4d923ccdeb6?index=1#103

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Kategori: Prokuratorer fra Danmark

https://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Prokuratorer_fra_Danmark

Christian Høeg er ikke på listen over

 

1 time siden, Nils Aksel Horvei skrev:

Det heter i Tingboka for Aker 4. juni 1685:

Hvor da for Rætten fremkom Christin Høeg,

I dette rettsreferatet, som til alt hell er transkribert, står det senere i teksten "fullmektig Christian Høg". Kan det tolkes som at han fungerte som prokurator bare unntaksvis som stedfortreder, og at han til vanlig var ansatt som fullmektig, en underordnet prokuratoren. Fra Christiania er ikke Kongsvinger, den saken er klar.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
23 timer siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Prokurator betyr en embetsmann innen justissektoren,

 

 

Det er vel ikkje ein heilt presis definisjon.

Ein prokurator hadde juridisk utdanning og løyve til å føre saker for retten.

Dette måtte han ha for å få visse embete, eller for å praktisere som sakførar. 

Men embete eller praksis følgde ikkje utan vidare med prokurator-tittelen.

Unge prokuratorar (og ein del ikkje så unge) måtte gjere teneste som fullmektig for nokon som hadde embete eller praksis.

 

Byadvokaten (stads-prokuratoren) i Kristiania hadde nok både ein og fleire fullmektigar i teneste.

 

Nyklekte juss-kandidatar slepp ikkje til i alle stillingar i dag heller .... - og det trur eg vi kan vere glade for (no som då).

 

 

18 minutter siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Kategori: Prokuratorer fra Danmark

https://da.wikipedia.org/wiki/Kategori:Prokuratorer_fra_Danmark

Christian Høeg er ikke på listen over

 

I dette rettsreferatet, som til alt hell er transkribert, står det senere i teksten "fullmektig Christian Høg". Kan det tolkes som at han fungerte som prokurator bare unntaksvis som stedfortreder, og at han til vanlig var ansatt som fullmektig, en underordnet prokuratoren. Fra Christiania er ikke Kongsvinger, den saken er klar.

 

 

Lista er liste over prokuratorar med eiga (dansk) wikipedia-side. Det har nok vesentleg meir enn 53 prokuratorar som har trakka på dansk jord.

 

Om "fullmektig" - sjå ovanfor.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Elles....  om det skulle vere interessant:

tidleg på 1700-talet hadde Sorenskrivaren på Sunnmøre hadde ein fullmektig (prokurator),  Jurgen Hansen Høeg

http://folk.ntnu.no/ivarse/avskr/skoskatt1711Sunnmore.pdf

 

Jurgen hadde sin eigen protokoll der han førte inn sakene han administrerte på vegne av sjefen,

og han innleidde referata frå tingseta som til høgre her:

https://media.digitalarkivet.no/rg20090420310244

Protokollen er ført 1711-20, men det manglar sider i begge endane - så det kan ha vore eit noko lengre tidsrom.

(Dei ordinære protokollane, som Sorenskrivaren sjølv førte, rakk i 2 eller 3 år før dei vart utskrivne.)

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

I en svensk avis stod det en artikkel som jeg leste
i går eller forgårs, - denne artikkelen er nå låst
for ikke-abonnenter https://www.dn.se/arkiv/familj/christian-hoeg/

 

Men jeg tok noen notater. Det var om en nordmann Christian Höeg
(1929 Rogaland - 2008 Sverige) som etter pensjonsalder 1973 tok
fatt på slektsgransking og forfattet en bok "Slekten Høeg fra Danmark".

Hvorvidt denne boken er publisert, vet jeg ikke.

-------------------------------------------------------------------
Tilbake til Kongsvinger: Fordi Maria Christiansdtr Høeg (1682*-1714)
ble trolovet og gift der, må vel det nødvendigvis bety at hun ble døpt
i Vinger. Hvis hun ble døpt i Aker Christiania, så ville vielsen ha
vært der. Dette vet kanskje dere bedre enn meg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mathias Beyer
9 minutter siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

I en svensk avis stod det en artikkel som jeg leste
i går eller forgårs, - denne artikkelen er nå låst
for ikke-abonnenter https://www.dn.se/arkiv/familj/christian-hoeg/

 

Men jeg tok noen notater. Det var om en nordmann Christian Höeg
(1929 Rogaland - 2008 Sverige) som etter pensjonsalder 1973 tok
fatt på slektsgransking og forfattet en bok "Slekten Høeg fra Danmark".

Hvorvidt denne boken er publisert, vet jeg ikke.

-------------------------------------------------------------------
Tilbake til Kongsvinger: Fordi Maria Christiansdtr Høeg (1682*-1714)
ble trolovet og gift der, må vel det nødvendigvis bety at hun ble døpt
i Vinger. Hvis hun ble døpt i Aker Christiania, så ville vielsen ha
vært der. Dette vet kanskje dere bedre enn meg?

 

 

Christian_Hoeg_01.jpg

Christian_Hoeg_02.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei
1 time siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

 Fra Christiania er ikke Kongsvinger, den saken er klar.

Det er ikke gitt at Maria Christiansdatter var født i Vinger.

Hennes datter ble som sagt født i vinger og gift i Lom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

V

14 minutter siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Tilbake til Kongsvinger: Fordi Maria Christiansdtr Høeg (1682*-1714)
ble trolovet og gift der, må vel det nødvendigvis bety at hun ble døpt
i Vinger. Hvis hun ble døpt i Aker Christiania, så ville vielsen ha
vært der.

Det er slett ikke gitt. Hvis (en av) foreldrene var død(e), og hun kom i tjeneste hos en militærkaptein, kan hun godt ha blitt gift der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker

Det står litt om utseende i avisartikkelen, Christian Höeg (1929-2008) var velvaksen, nesten 2 m "Høeg", er det et kjennetegn på deres slektsstevne...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
22 minutter siden, Astrid Kaardal Halleraker skrev:

Tilbake til Kongsvinger: Fordi Maria Christiansdtr Høeg (1682*-1714)

ble trolovet og gift der, må vel det nødvendigvis bety at hun ble døpt
i Vinger. Hvis hun ble døpt i Aker Christiania, så ville vielsen ha
vært der.

 

Vigsla skulle - etter lova (det er Christian 5 si på denne tida) - vere i soknet der bruda

høyrde heime. Det var der ho budde på tidspunktet - ikkje der ho var døypt.

Men... regelen kunne fråvikast med løyve frå soknepresten hennar.

 

Dersom vigsla stod i (Kongs)Vinger - er det sannsynleg - men ikkje sikkert - at bruda høyrde til der.

Det seier eigentleg ikkje noko om kvar ho vart døypt.  Ho kan ha flytta - som barn eller vaksen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ola Teige
1 time siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

 

Det er vel ikkje ein heilt presis definisjon.

Ein prokurator hadde juridisk utdanning og løyve til å føre saker for retten.

Dette måtte han ha for å få visse embete, eller for å praktisere som sakførar. 

Men embete eller praksis følgde ikkje utan vidare med prokurator-tittelen.

Unge prokuratorar (og ein del ikkje så unge) måtte gjere teneste som fullmektig for nokon som hadde embete eller praksis.

 

Nei, dette er nok heller ikke helt nøyaktig det heller.

 

En prokurator var i dansketiden,  1600-tallet og fremover, en person som kunne føre rettssaker for privatpersoner, for ulike rettsinstanser. En prosessfullmektig eller det som vi i dag kaller advokat. Det ble først lovregulert i Christian 4.s store resess i 1643.

 

For å kunne virke som prokurator måtte man ha bevilling, enten for et geografisk område eller en rettsinstans. Slik bevilling ble gitt enten av kongen eller øvrigheten (amtmenn eller Magistraten i byene). Fra 1810 bare av kongen. Merk at S. H. Finne-Grønns: "Norges Prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905, biografiske oplysninger, B.1 1660-1814", som det vises til over i #9 kun inneholder de som fikk kongelig bevilling.

 

Ikke alle prokuratorer hadde nødvendigvis juridisk utdannelse (det vil Cand. Jur. eller Ex. jur.), men det ble mer og mer vanlig, spesielt etter at det ble innført krav om slik eksamen for å kunne få prokuratorbevilling eller dommerembete i 1736. Men det tok mange tiår for denne bestemmelsen ble fulgt i praksis over alt.

 

En prokurator kunne dermed ikke være samtidig være fullmektig, det vi si stedfortreder og sekretær for en embetsmann. Å være fullmektig var et vanlig ledd i karriereveien for embetsmenn  på 16-1700-tallet. De færreste av dem hadde juridisk eksamen, selv om det ble vanligere at de som var fullmektiger for dommere (sorenskrivere etc.) hadde det, spesielt hvis de selv så for seg en karriere som dommer, men da snakker vi som sagt om god tid etter 1736-forordningen, 1750-60-tallet og fremover.

Lokalhistoriewiki har som vanlig en grei artikkel om dette: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:Prokurator

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.