Jump to content
Arkivverket

Surnadal M & R: Reisende? Tosten Johnsen fra Kongsberg og Sigri Knudsdatter fikk en datter i 1809.


Kjell Fredly Smøla

Recommended Posts

Hei!

 

  Jeg har lovet å legge inn en etterlysning angående dette paret, som får en datter i Surnadal i 1809: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 595/L1040: Ministerialbok nr. 595A02, 1797-1819, s. 81
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070914660034

 

  Se nr. 30 til venstre: Det står at Torsten Johnsen fra Kongsberg var "en omvankende paa Betlerstien". Og moren til jenta Anne var pike Sigrid Knudsdatter. 

 

  Jenta Anne Torstensdatter vokste opp på Gulla i Surnadal og ble konfirmert i 1826, 17 år gammel, se nr. 50 på høyre side: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 595/L1041: Ministerialbok nr. 595A03, 1819-1829, s. 478-479
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050614030258

 

  Anne Torstensdatter Gulla står i 1832 som innflyttet til Edøy prestegjeld, se nr. 7 til høyre: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 595/L1041: Ministerialbok nr. 595A03, 1819-1829, s. 478-479
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050614030258

 

  Anne Torstendatter Gulla ble gift i Edøy 29. juni 1835 med ungkar Nils Pedersen Lianøst fra plassen Lianaustan/Sollia under gården Lia på Tustna, se par nr. 5 til høyre: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 581/L0933: Ministerialbok nr. 581A03 /1, 1819-1836, s. 390-391
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650604

 

   De fikk fire barn; Johannes f. 1837, Tomas f. 1838, Kristian f. 1841 og Augustinus f. 1848. Familien er omtalt i Tustna bygdebok bind 3, s. 376. 

 

  MEN: Det er Anne Torstensdatters foreldre vi er ute etter. Er det noen som kan vite noe om dem?

 

Mvh.

Kjell

Link to comment
Share on other sites

Det virker på meg som om Torstein forlot Kongsberg-området ikke lenge etter at han var konfirmert i 1795. Jeg har i hvert fall ikke vært i stand til å finne ham i noen kilder fra Kongsberg eller nærområdene etter det. Faren hans giftet seg tre ganger på Kongsberg, og heller ikke han, den siste kona hans eller andre familiemedlemmer finner jeg i kildene der etter 1795. Ved den første vielsen opplyses det om faren at han var fra Røros, og da er det vel visse muligheter for at hele eller deler av familien har trukket oppover igjen den veien. Dette var en periode der Sølvverket gikk dårlig og ubønnhørlig gikk mot den første nedleggelsen i 1805

 

Dermed er vel sjansene nokså små for at Sigrid var fra de trakter. Hvis så likevel skulle være tilfelle, er det - så langt jeg har kunnet bringe på det rene - kun ei med det navnet i noenlunde passende alder i en omkrets rundt Kongsberg på noen mil som ikke er gjort rede for: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058280002669

 

Hun var født i 1792 (dåp bekreftet), og er ikke gjort rede for etter FT 1801 - noe som kanskje kan forklares med at familien bodde utabygds (Veggli i Numedal) da moren hennes døde i 1809. De kan imidlertid ha bodd flere steder da en søster, Guri (f. 1804) heller ikke er gjort rede for. Ellers kjenner jeg til at to av søsknene hennes fikk "uekte" barn - men da først utpå 1830-tallet. Min konklusjon er at hun er en mulig, men ikke særlig sannsynlig kandidat.

 

Link to comment
Share on other sites

Takk for et interessant innlegg! Tror nok også at Sigri Knudsdatter kan bli en nøtt å knekke. Interessant i alle fall med Torstens familie som heller ikke er å finne etter 1795. Et sted må de jo ha dratt.

 

Mvh.

Kjell

Link to comment
Share on other sites

Dette kan være Sigrid Knudsdatter (fra Fron) død i Oppdal 1820: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 678/L0895: Ministerialbok nr. 678A05 /1, 1816-1821, s. 112
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070907640501

 

Hun var funnet død i utmarka, men gårdsnavnene ligner mer på Rennebu, tror jeg. Hun var i alle fall en omvankende betlerske, og de trodde at hun var bortimot 50 år gammel. Plassert på en gård var barna Anne 12 år (kan stemme godt med Anne Torstensdatter f. 1809), Knud, 8 år og Gjertrud 5 år gamle. 

 

Mvh.

Kjell

Link to comment
Share on other sites

Et siste innlegg før jeg skrinlegger dette helt. Og det innlegget er til deg, Dag, som er den eneste som har svart meg i denne tråden. Det kan vise at du har rett når det gjelder at Torsten og hans familie var på Røros. I klokkerboka for Surnadal er også Annes dåp innført, se nederst høyre side. Der står det at han var fra Røros: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 595/L1049: Klokkerbok nr. 595C01, 1805-1819, s. 40
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070914660452

 

He en flott dag!

 

Mvh.

Kjell

Link to comment
Share on other sites

Se innlegg 4 og 10 i denne tråden:

Avdøde Torsten Torstensen hadde følgende arvinger:

2: Anden Broder John Torstensen: Har vært smed ved Selbo Kobberverk, er død og har etterlatt seg en sønn og en datter:

A: Torsten Johnsen, har vært smelter ved Røraas Hytte, død og har etterlatt seg to sønner og en datter:

a: John Torstensen, bergarbeider ved Sølvverket Kongsberg

b: Claus Torstensen, gift og bor på Røros

c: Magdalena Torstensdatter, gift med bergarbeider Ingebrigt Olsen Rugeldal på Røros

 

 

Edited by Randi Elisabeth Haugros
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den 6 årige Torsten i skiftet etter 

moren Karen Trondsdatter Suhrdahl på Kongsberg må vel være denne, døpt 27. mai 1780, far Jon Torstensen.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4YY-C8C

 

Dåpen i kirkeboka:

https://media.digitalarkivet.no/view/8572/177

 

 

Edited by Randi Elisabeth Haugros
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her er vielsen til John Torstensen Røraas og Karen Kristine Trondsdatter Suhrdahl, Kongsberg 1777, høyre side, første kolonne, øverst:

https://media.digitalarkivet.no/view/8572/354

 

Datteren Lovise Carina, døpt 21. juni 1783:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4YY-LJC

 

Edited by Randi Elisabeth Haugros
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kjell, men kombinasjonen av det som står om faren i min.bok og klokkerbok i forbindelse med Annes dåp i 1809, tror jeg ikke det kan være tvil om at rett barnefar er funnet. Henvisningen til Kongsberg kommer da sannsynligvis av at han har hatt med seg en dåps- og/eller konfirmasjonsattest derfra. Og så var jo folk også pålagt å bringe med seg attest om når og hvor de hadde vært til nattverd siste gang. En kan da gjette på at han hadde en slik attest fra Røros. Jeg vet ikke om kommunikantprotokoller derfra er tilgjengelige fra denne perioden eller om han kan gjenfinnes i andre lokale kilder.

 

Utfra den tråden Randi Elisabeth lenker til og siterer fra i #7, virker det sannsynlig at i hvert fall noen av de som brukte etternavnet Tolgen på Kongsberg på 1700- og et stykke ut på 1800-tallet har vært i slekt med ham et stykke uti. Men denne tråden er vel neppe stedet for å utrede de koblingene.

 

Hvis det er rett Sigrid du, Kjell, har funnet gravlagt i Oppdal i 1820, er det store muligheter for at dette er henne ved FT 1801: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058253004308

 

Det fantes også en navnesøster i Fron som var noen få år yngre, men henne finner jeg at giftet seg og fikk en barneflokk som ikke samsvarer med opplysningen i kirkeboka for Oppdal.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 Ja jeg føler meg temmelig sikker på at det er den riktige Torsten Jonsen som er funnet. Ved sine opphold på tukthuset i Trondheim har han etternavnet Røraas. Og den eneste Torsten Jonsen Røraas jeg finner var født i Kongsberg. Han hadde sannsynligvis med seg en dåpsattest som viste det, som du også sier, Dag. Vi kan vel ikke være helt sikker ennå på den Sigri Knudsdatter som du viser til, men jeg skal ikke utelukke at det kan være den rette, hun kan være en rimelig god kandidat, ikke minst aldersmessig. Dette må det forskes på! Takk for tipset! Den sønnen hun hadde i 1801 kan jo være død eller satt bort, eller til og med etterlatt til hennes besteforeldre da hun tok landeveien fatt. 

 

Mvh.

Kjell

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to comment
Share on other sites

Her må en ha for øye at det som ble notert om henne i kirkeboka var det de i Oppdal visste om henne. Det var jo ikke mulig kjapt å få sjekket opplysningene med lensmann og prest i Fron.

 

Og om sønnen Ole Amundsen vokste opp, var han trolig konfirmert innen 1820 og dermed ikke lenger å regne som et barn. For alt jeg vet kan han ha vært selvforsørget og velberget.

 

Spørsmålet blir om det er mulig å finne dåpen til de to andre barna, Knud (8 år) og Gjertrud (5 år), og om det da gis ytterligere opplysninger som kan bidra til å identifisere moren.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da har vi sjekket det samme, Dag. Jeg fant ham heller ikke konfirmert i Fron. Og var moren på vandring, så kan han ha blitt konfirmert et helt annet sted ja. "Weechle" som gården kalles i Kvam i Nord-Fron er vel den samme som Veikleenget nå. 

 

  Og Folldalen er jo nabokommune med Oppdal bare så det også er sagt. 

 

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to comment
Share on other sites

Tanken har vel streifet meg, at Torsten også kan være far til flere av Sigri Knudsdatters barn. Finner en Knud Torstensen Enebo, 38 år gammel, omvandrende men død i Molde. Han døde den 10. jan. 1850: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 558/L0689: Ministerialbok nr. 558A03, 1843-1872, s. 548-549
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010274

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to comment
Share on other sites

Når vi har sjekket konfirmasjoner begge to, er vel sjansene store for at brillene ikke har stått i veien for synet for oss begge. Jeg tolker gårdsnavnet i Fron på samme måte som deg.

 

Jeg har prøvd å gjøre noen søk etter de andre barna til Sigrid Knutsdatter, men finner i hvert fall ingen kandidater ved hjelp av søkemotorene. Men dette er en del av landet jeg vanligvis ikke befatter meg særlig mye med, så jeg her ikke oversikt over hva som er med og ikke.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sjekk dette dødsfallet i Oppdal, Dag (høyre side): SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 678/L0896: Ministerialbok nr. 678A05 /2, 1816-1821, s. 171
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070907640515

 

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.