Jump to content
Arkivverket

Otto Hansson Ørbech (1659-1705) - dels oppvaksen i Luster - sokneprest til Ringebu - kartleggjing av huslyden hans?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Dette er ein huslyd som eg har slite med i mange år, men som eg grunna «tunne» kjelder aldri vart heilt «klok» på.  Kanskje er det no mogeleg å finna svar på ein del av dei spørsmåli eg ikkje greidde løysa på 1980-talet?

 

Slik ser manuskriptet mitt ut:

 

~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 nedanfor!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Ang. Martha Ottesdatter Ørbech i 1704 som giftet seg i huset, så har jeg i min avskrift notert: Hun: nu boende udj sin morbroder Hr Borgermester Peder Clausen Norholms huus her udj Tønsberg. 

Ser ved søk på nettet at han var gift med Anne Orloff, så her har nok noen tolket feil i 1704.

Edited by Erlend E. Mæhlum
Link to comment
Share on other sites

Fra http://www-bib.hive.no/tekster/sem_slagen/gaardshistorie1/45.html

 

Mogens Henrichsen (Stoltenberg), 1709-1724, sønn av foregående; skipper. I 1709 kjøpte han broren Jacobs arvepart i Manum for 130 rdl. I 1708 hadde Mogens kjøpt broren Jens' arvepart i Mellem Låne og i skibet «St. Ole» for 270 rdl. I 1721 pantsatte Mogens Manum til prost Thomas Gerner i Tønsberg for 350 rdl. F. ca. 1680 i Tønsberg, d. 1734; ektet 1710 i Tønsberg Kirsten Ottesdatter Ørbech (datter av sogneprest til Ringebu, Otte Hansen Ørbech (f. 1656, d. 1705) og hustru Maren (d. i Tønsberg 1749, 87 år). Syv barn: 1. Henrich, f. 1711. 2. Maren, f. 1712. 3. Otto, f. 1714, d. liten. 4. Anne, f. 1715; gift: 1. 1737 m. Lars Bagge Hansen (de blev skilt ved overhoffrettsdom 1748), 2. 1765 m. enkemann feldbereder Nils Hansen Friis (d. i Tønsberg 1805, 73 år). 5. Otto, f. 1720. 6. Ingeborg, f. 1721, d. 1809 i Gulen i Sogn og Fjordane; g. m. Thomas Jensen Sommer, f. 1702, d. 1769 som sogneprest til Gulen. 7. Boel, f. 1723.  

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Sven og Erlend for mange spennande og nyttige innlegg!

 

Eg har gjennom desse innleggi kunna oppdatera manuskriptet mitt, og her følgjer den nye versjonen, til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #18 nedanfor!

 

Eg har ein mistanke om at mange av dei detaljane som no manglar, truleg ikkje finst nokon stad...  Kjeldematerialet er rett og slett ikkje lenger tilgjengeleg, men det er lov å vona, og eg takkar so mykje for framifrå bistand til kartleggjing av denne huslyden!

 

PS: Eg vil leggja inn spørsmål om Anna Ørbech og andre mannen Christian Fredrik Theodosius som eige tema.  Dette namnet er so pass «spesielt», so om nokon har høyrt gjete det, er det kanskje enklare å få «napp»... - sjå: https://forum.arkivverket.no/topic/219416-christian-fredrik-theodosius-styrmann-gift-i-bergen-1743-med-anna-ørbech-kven-var-han-og-kvar-vart-dei-av/

 

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Knut og Sven for nye spennande og interessante innlegg!  Eg er imponert over kva de finn!

 

Eg har endå ein gong oppdatert manuskriptet mitt til erstatning for manuskriptet i innlegg #13 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Otto Hansson Ørbech, f. i Bergen kring 1659,

Otto Ørbech vart i 1681 tilsett som kapellan til Ringebu, og han gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli hans? – kring 1681?)

 

med Maren Nicolaisdotter Orloff frå Christiania.  Ho var dotter av riksskrivar Nicolai Paulson Orloff på Akershus festning, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Martha Østensdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f.

 

##### (fødestaden til Maren?)

 

kring 1662.  Parfolket vart buande på Ringebu, og 8.6.1695 vart Otto utnemnd til sokneprest til Ringebu etter Jørgen Bjørn.  Otto Ørbech d. på Ringebu ?.4.1705 etter eit ulukkeshende. 

 

##### (nøyaktig dødsdato?)

 

Som enkje flytte Maren til Tønsberg der ho vart gravlagd 18.1.1749.  Ho og Otto fekk tretten born i lag:

a. Hans Ottoson Ørbech, f. på Ringebu kring 1682,

 

     ##### (lagnaden hans? – d. barnlaus før 1738?)

 

b. Kirsten Ottosdotter Ørbech, f. på Ringebu kring 1684, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1743!)

 

     Kirsten gifte seg i Tønsberg 16.12.1710 med kjøpmannssonen Mons Henriksen (Stoltenberg) frå Tønsberg, f. i Tønsberg kring 1680.  Han d. i Tønsberg 10.5.1734.  Mons var skippar, og han og Kirsten budde i Tønsberg.  Dei fekk sju born i lag.

c. Nicolai Ottoson Ørbech, f. på Ringebu 9.12.1685, vart gravlagd i Kristiansand 3.6.1718.  Han gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans? – kring 1710?)

 

     med prestedotteri Else Eriksdotter Thue frå Nøtterø.  Ho var f. på Nøtterø 25.11.1689 og d. i Kristiansand 17.10.1737.  Nicolai Ørbeck vart cand.theol. 15.3.1709 og var ei tid skips­prest til han 23.11.1715 vart utnemnd til residerande kapellan i Kristiansand.

 

     ##### (talet på søner og døtrer?)

 

d. Martha Ottosdotter Ørbech, f. på Ringebu ?.1.1687, vart gravlagd i Tønsberg 20.2.1770.  Martha var kan henda den første av huslyden som flytte til Tønsberg, for alt 10.7.1704 gifte ho seg der med Jacob Jacobson Bull.  Han var f. i Angeln, Schleswig kring 1672

 

     ##### (nøyaktig dato og stad for fødsli hans?)

 

     og kom til Noreg i 1700.  Han fekk 23.12.1701 borgar­skap i Tønsberg som kjøpmann og vart gravlagd der 15.4.1749.  Martha og Jacob budde levetidi ut i Tønsberg og fekk i alt nitten born.

e. Jens Ottoson Ørbech, f. på Ringebu 12.3.1688, d. i Ned­strand i Ryfylke

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – våren 1724!)

 

     Han gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans? – kring 1720!)

 

     med gullsmeddotteri Elisabeth Andersdotter (Pharo) frå Christiania, f. i Christiania

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1684!?)

 

     Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1724!)

 

     ##### (yrke og bustad?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer?)

 

f. Anders Ottoson Ørbech, f. på Ringebu kring 1690,

 

     ##### (nøyaktig dato og stad?)

 

     ##### (lagnaden hans? - viselandsdomar i Danmark??)

 

g. Dorthea Ottosdotter Ørbech, f. på Ringebu kring 1692, vart gravlagd i Tønsberg 3.4.1748. 

 

     ##### (lagnaden hennar? – ugift?)

 

h. Anna Ottosdotter Ørbech, f. på Ringebu kring 1694,

 

     ##### (nøyaktig dato og stad?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Anna gifte seg første gongen i Tønsberg 18.11.1716 med kjøpmannssonen Jochum Janson Møller frå Bergen, f. i Bergen

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1692!?)

 

     ##### (yrke?)

 

     og dei budde i Bergen der Jochum d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – kring 1740!?)

 

     og 12.6.1743 gifte Anna Ørbech seg att i Bergen med Christian Fredrik Theodosius frå

 

     ##### (opphavet hans? – nemnd som fadder i 1740: Tocius!)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     ##### (yrke og bustad? – styrmann?)

 

     Anna fekk åtte born, som alle var frå første ekteskapet.

i. Margretha Ottosdotter Ørbech, døypt på Ringebu 23.1.1696, vart gravlagd på Nøtterøy 25.6.1767. 

 

     ##### (lagnaden hennar? – skal ha vore gift og busett på Sørlandet!?)

 

j. Østen Ottoson Ørbech, vart døypt på Ringebu 4.2.1697,

 

     ##### (lagnaden hans? – d. barnlaus før 1738?)

 

k. Otto Ottoson Ørbech, f. på Ringebu 3.11.1698,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

l. Bertha Ottosdotter Ørbech, f. på Ringebu 18.5.1700, d. i Tønsberg 28.3.1750.  Bertha gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar? – Tønsberg?)

 

     med Gabriel Christiansen frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1750!)

 

     Gabriel var styrmann og los, og han og Bertha budde i Tønsberg.  Dei fekk sju døtrer i lag.

m. Lars Ottoson Ørbech, vart døypt på Ringebu 29.12.1702,

 

     ##### (lagnaden hans? – d. barnlaus før 1738?)

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg er so glad for alle tilleggsopplysningar, store som små, som dukkar opp, og takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Østen Ottesen Ørbech var fadder i 1727 i Nykirken i Bergen

og 1728 i Borre i Vestfold.

Det står oppgitt at han er Sorenskriver da han er fadder i 1728

 

Fadder for Elling Møllers tvillingdatter Anne Svan i 1727 - Finner nederst på høyre side- se Nr 103+104

https://media.digitalarkivet.no/view/8717/117

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8165/32

Øverst venstre side - 4 januar 1728

Link to comment
Share on other sites

Ein forseinka, men like hjarteleg takk til Knut, Erlend og Wenche for nye spennande innlegg om denne huslyden!

 

Diverre får eg ikkje òpna den boki som du Knut syner til i innlegg #19, men eg har oppdatert manuskriptet mitt med fleire av dei opplysningane som kom fram i innlegg #14 over!

 

Her følgjer den oppdaterte manuskriptversjonen:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #31 på neste side!

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

     ##### (yrke og bustad? – var Jens prest??)

I bygdeboka for Nedstrand (Tysvær bind 6) står det:

12.

Jens Ørbeck.

Han var prest 1721 - 1724.

 

Og det er desverre alt som står om han der.

Forrige prest Hans Sørensen Godtzen døde mai 1721 ifølge samme bygdebok.

Edited by Åsbjørg Susort
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Åsbjørg for eit interessant og nyttig innlegg!  Eg har oppdatert manuskriptet mitt i innlegg #23 tilsvarande!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.