Jump to content
Arkivverket

Gjertrud Sørensdotter (1816-1879) - frå Luster til Bergen - gift to gongar - fekk sju born - lagnadane til andre mannen Jacon Michael Sørensen og tre av borni hennar - derav eitt i Buksnes?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Dette er ein utfordrande huslyd som eg arbeidde med for 35 år sidan, men som eg laut gje opp den gongen på grunn av mangelfulle eller utilgjengelege kjelder.  Kanskje det i dag er lettare å finna svar på nokre av dei mange spørsmåli eg sat med den gongen?  Nokre av dei har eg greidd, men langtifrå alle.

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gjertrud Sørensdotter {Bringe/Eide}, døypt {i Luster} 5.5.1816.

Om lag samstundes med at mori kom til Galden, flytte Gjertrud Sørensdotter til Bergen, og der gifte ho seg første gongen i Krosskyrkja 9.11.1834 med Johannes Danielson frå Hoff i Gaular, i Bergen kjend som Johannes Hoff.  Han var son av husmann Daniel Danielson på Slåtten under Hoff, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans? – frå Årdal i Jølster? - https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001548477 )

 

og kona Ingeborg Andersdotter frå

 

#####c (opphavet hennar?)

 

og f. i Gaular 2.1.1809.  Johannes Hoff var gravar og dagarbeidar, og han og Gjertrud budde i Lille Øvregaten i Bergen der Johannes d. som almisselem 2.9.1851.  Gjertrud gifte seg so 17.4.1859 att i Domkyrkja i Bergen med Jacob Michael Madsson Sørensen frå Bergen.  Han var son av styrmann Mads Sørensen i Bergen og kona Berthe Karine Michelsdatter, òg frå Bergen, og f. i Bergen 5.4.1827.  Jacob Sørensen var matros og sjauar, og han og Gjertrud budde ei tid i Skrivergaarden i Bergen, men

 

##### (kvar vart det av Jacob Michael?? – forsvinn frå Bergen mellom 1865 og 1875 – i 1875 er Gjertrud Sørensdotter «ugift» reinhaldar i 9. Rode 164 i Bergen – 1879 busett i 6-67/68 – sjømannsenkje!)

 

Gjertrud d. som enkje i Bergen 5.5.1879.  Ho fekk sju born, fem frå første ekteskapet og eitt frå det siste, dessutan eitt barn som ho fekk mellom dei to ekteskapi:

a. Elen Johanne Gjertine Johannesdotter Hoff, f. i Bergen 15.6.1836, gifte seg i Buksnes 27.12.1877 med Johan Peter Martin Hansson frå Tussand i Buksnes, f. i Buksnes 15.10.1848. 

 

     ##### (lagnaden deira? – 1877: bus. Rækstranden i Buksnes!)

 

b. Didrik Demecher Andreas Johannesson Hoff, f. i Bergen 16.11.1839, d. i Bergen 30.5.1840.

c. Dina Didrikke Andrine Johannesdotter Hoff (1841‑1900), vart gift med dagarbeidar Halvor Halvorson (1844-1909), ein strandsitjarson frå Marifjøra i Hafslo (s.d.).

d. Anna Endrina Johanna Johannesdotter Hoff, f. i Bergen 8.10.1843,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

e. Ingeborg Amalia Johannesdotter Hoff, f. i Bergen 8.6.1846, d. i Bergen 9.9.1849.

f. Johan Severin Olsen, son av Gjertrud og skomakarsvein Ole Andersen, var f. i Bergen 19.3.1854 og d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Johan gifte seg

 

     ##### (andre ekteskapet hans!?)

 

     i Johanneskyrkja i Bergen 23.5.1904 med Rakel Andrea Eliasdotter Pedersen frå Bergen, f. i Bergen 23.3.1852.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – 21.5.1927? - https://media.digitalarkivet.no/view/27864/388

 

     Johan var snikkarsvein, og han og Rakel budde i Bergen levetidi ut. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – 1910: ingen!!)

 

g. Gjert Jacobson Sørensen, f. i Bergen 16.1.1859, d. i Bergen same dag, ein halv time gamal.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg har sjekka ut dødsmeldingane i Bergen til både Gjertrud frå 1879, her er meldingi hennar:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/27886/13

 

og dotteri Dina frå 1900, men båe skifte var «fattigskifte» utan opplysningar om ervingar...  Eg finn att sonen Johan Severin i FT1910, men namnet er vanleg, og eg har vanskar med å identifisera mannen i andre kjelder...

 

Eldste dotteri ser ut til å vera flytt til Buksnes, men ho var «godt vaksi» do ho flytte dit, og eg ser ikkje noko meir til korkje ho eller mann hennar der oppe...!?

 

Dotteri Andna Endrina Johanna er ei utfordring, og likeins lagnaden til Jacob Michael Sørensen!

 

Og eg har vanskar med å definera opphavi til foreldri til Johannes Danielson Hoff frå Gaular/Jølster!?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Jeg har allerede funnet Dina blant tvangsarbeiderne i Bergen, men ved søk gamle DA, dukker også Gjertrud opp med to registreringer:

 

 

Tvangsarbeidere.png

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Elen Johanne Gjertine Johannesdotter Hoff, f. i Bergen 15.6.1836, gifte seg i Buksnes 27.12.1877 med Johan Peter Martin Hansson frå Tussand i Buksnes, f. i Buksnes 15.10.1848. 

 

 

Legger for ordens skyld inn giftermålet:

Nordland fylke, Buksnes, Hol i Buksnes, Klokkerbok nr. 881C03 (1876-1885), Viede 1878, Side 143
https://media.digitalarkivet.no/view/6656/149

 

11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (lagnaden deira? – 1877: bus. Rækstranden i Buksnes!)

 

Fra bygdebok for Buksnes, bind 2:

 

Johan Petter Martin - 1.jpg

Johan Petter Martin - 2.jpg

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

4434472 Johan Petter Martin  Hansen  Fisker  Skjøtningberg  1510  1848  Buksnes, Vestvågøy  2011  1915  Austertana gamlehjem  2911  1915  Begravd i Langnes kirkegård, Tana!     Skjøtningberg nye Lebesby

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002191492 (må være feil fødselsår) 

 

Folketellingen 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036985002041

Link to comment
Share on other sites

Her er dødsfallet til Elen Johanne Gjertine Hansen:

Bergen fylke, Stiftelsespresten i Bergen, Ministerialbok nr. A 6 (1908-1920), Døde og begravede 1911, Side 59
https://media.digitalarkivet.no/view/3698/62

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 9 (1910-1915), Dødsfallsprotokollside, Side 87
https://media.digitalarkivet.no/view/27859/89

 

Elen i folketellingen 1910 for Bergen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708050979

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Johan Severin Olsen, son av Gjertrud og skomakarsvein Ole Andersen, var f. i Bergen 19.3.1854 og d.

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

     Johan gifte seg

     ##### (andre ekteskapet hans!?)

     i Johanneskyrkja i Bergen 23.5.1904 med Rakel Andrea Eliasdotter Pedersen frå Bergen, f. i Bergen 23.3.1852.  Ho d.

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – 21.5.1927? - https://media.digitalarkivet.no/view/27864/388

     Johan var snikkarsvein, og han og Rakel budde i Bergen levetidi ut. 

     ##### (talet på søner og døtrer? – 1910: ingen!!)

 

Rakel Andrea i 1875: https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052295037525

 

Rakel Andrea i fattigmanntallet for Bergen:

https://digitalarkivet.no/view/51/pc00000000056976

https://digitalarkivet.no/view/51/pc00000000066013

 

Bergen fylke, Johannes i Johannes, Ministerialbok nr. D 1 (1885-1912), Viede 1904, Side 125
https://media.digitalarkivet.no/view/308/128

 

Det står annet ekteskap på Johan Severin. 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Første ekteskapet til Johan Severin: 

 

https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000000849003

 

Nr. 68

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. D 3 (1875-1880), Viede 1876, Side 28
https://media.digitalarkivet.no/view/7109/29

 

Dåpsdatoen 17.04.1854 stemmer med det som er oppgitt ved giftermålet:

Bergen fylke, Korskirken i Korskirken, Ministerialbok nr. B 3 (1851-1857), Fødte og døpte 1854, Side 79
https://media.digitalarkivet.no/view/1961/81

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

????

Nr. 48

Bergen fylke, Johannes i Johannes, Ministerialbok nr. E 1 (1885-1915), Døde og begravede 1902, Side 160
https://media.digitalarkivet.no/view/310/160

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 7 (1898-1904), Dødsfallsprotokollside, Side 162b-163a - her står det snekkers enke:
https://media.digitalarkivet.no/view/27889/165

 

???? - f.t. 1900

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037335059326

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Johan Severin og Rakel Andrea i 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708009099

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 14 (1924-1927), Dødsfallsprotokollside, Side 387
https://media.digitalarkivet.no/view/27864/388

 

????

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000040369

 

I Bergens Tidende 07.09.1920 finner jeg anmeldt dødsfall for vaktmester Johan Severin Olsen, 66 år gammel (født 1854) - kan det være vår mann??

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 12 (1919-1921), Dødsfallsprotokollside, Side 122
https://media.digitalarkivet.no/view/27862/123

 

Men det ser ut som det er oppgitt en myndig datter....? 

Link to comment
Share on other sites

Men så finner jeg denne dåpen i Domkirken i Bergen i 1875:

 

Nr. 16

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. B 5 (1872-1878), Fødte og døpte 1875, Side 221
https://media.digitalarkivet.no/view/8328/212

 

Foreldrene er ugift snekkersvenn Johan Severin Olsen og pige Rakel Andrea Pedersdatter, født hhv 1854 og 1852. 

 

Olufine blir mor til sønnen Knut Johan i 1910 - far er maskinist Knut Knutsen. Den myndige datteren i dødsfallsprotokollene heter Olufine/Fine Knudsen. 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007548850

 

Gift Rakel Olsen er fadder:

Bergen fylke, Fødselsstiftelsen i Bergen, Ministerialbok nr. A 4 (1910-1918), Fødte og døpte 1910, Side 16
https://media.digitalarkivet.no/view/3706/16

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1816&gardpostnr=16173&merk=16173#ovre

 

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. D 5 (1906-1921), Viede 1910, Side 39
https://media.digitalarkivet.no/view/272/41

 

Folketellingen 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708029495

 

Nr. 205 - dødsfallet til Knut Knutsen: 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 12 (1919-1921), Dødsfallsprotokollside, Side 36
https://media.digitalarkivet.no/view/27862/37

 

Valgmanntallet 1934

https://www.digitalarkivet.no/view/108/pc00000000465361

 

Så finner jeg dette:

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Gjertrud Sørensdotter {Bringe/Eide}, døypt {i Luster} 5.5.1816.

 

Om lag samstundes med at mori kom til Galden, flytte Gjertrud Sørensdotter til Bergen, og der gifte ho seg første gongen i Krosskyrkja 9.11.1834 med Johannes Danielson frå Hoff i Gaular, i Bergen kjend som Johannes Hoff.  Han var son av husmann Daniel Danielson på Slåtten under Hoff, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans? – frå Årdal i Jølster? - https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001548477 )

 

og kona Ingeborg Andersdotter frå

 

#####c (opphavet hennar?)

 

Bygdebok for Gaular. 4 : Gardar og folk : Viksdalen sokn

 

Gnr. 17 - Hov:

5aa5132840641_Skjermbilde2018-03-11kl_12_29_17.png.f20ba400f5c25647432cb3e1507e414b.png

5aa512646bc73_Skjermbilde2018-03-11kl_12_21_51.png.c9eb72471b06ebf0ba598eff136ae452.png

 

Link to comment
Share on other sites

Men Jacob Michael er fremdeles "borte vekk"... jeg ser for øvrig at det er en ugift anglemaker med samme navn som får tre barn utenfor ekteskap i KK på 1850-tallet: to barn (som dør) med Henrikke Rasmussen og en sønn Gerhard Michael med ei Gjertrud Knudsdatter. Er det samme mann?? Eller er det Jacob Michael Sørensen, gift og bosatt i Askøy? (født 1837). 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe og Lars W. for mange spennande og nyttige innlegg om denne huslyden!

 

Eg har storkost meg i kveld med å gå gjennom innleggi og har oppdatert manuskriptet mitt som følgjer:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Gjertrud Sørensdotter {Bringe/Eide}, vart døypt {i Luster} 5.5.1816.

Om lag samstundes med at mori kom til Galden, flytte Gjertrud Sørensdotter til Bergen, og der gifte ho seg første gongen i Krosskyrkja 9.11.1834 med Johannes Danielson frå Hoff i Gaular, i Bergen kjend som Johannes Hoff.  Han var son av husmann Daniel Danielson på Slåtten under Hoff, opphavleg frå

 

##### (frå Årdal i Jølster? – f. på Fonn! – https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001548477

 

og kona Ingeborg Andersdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Gaular 2.1.1809.  Johannes Hoff var gravar og dagarbeidar, og han og Gjertrud budde i Lille Øvregaten i Bergen der Johannes d. som almisselem 2.9.1851.  Gjertrud gifte seg so 17.4.1859 att i Domkyrkja i Bergen med Jacob Michael Madsson Sørensen frå Bergen.  Han var son av styrmann Mads Sørensen i Bergen og kona Berthe Karine Michelsdatter, òg frå Bergen, og f. i Bergen 5.4.1827.  Jacob Sørensen var matros og sjauar, og han og Gjertrud budde ei tid i Skrivergaarden i Bergen, men

 

##### (kvar vart det av Jacob Michael?? – forsvinn frå Bergen mellom 1865 og 1875 – i 1875 er Gjertrud Sørensdotter «ugift» reinhaldar i 9. Rode 164 i Bergen – 1879 busett i 6-67/68 – sjømannsenkje!)

 

Gjertrud d. som enkje i Bergen 5.5.1879.  Ho fekk sju born, fem frå første ekteskapet og eitt frå det siste, dessutan eitt barn som ho fekk mellom dei to ekteskapi:

a. Elen Johanne Gjertine, kjend som Gjertine Johannesdotter Hoff, f. i Bergen 15.6.1836, d. på arbeidsanstalten i Bergen 8.5.1911.  Ho gifte seg i Buksnes 27.12.1877 med Johan Peter Martin Hansen frå Tussand i Buksnes, f. i Buksnes 15.10.1848.  Han d. som enkjemann og skippar på Skjøtningsberg i Tana 20.11.1915.  Johan var sjømann, og han og Gjertine budde ei tid i Bergen, men skilde lag etter kort tid, og Johan flytte då til Tana.  Dei fekk ikkje born i lag, men Gjertine hadde ein son frå før.

 

     ##### (sjekka dette? – etterlevd av son Harald Nordahl, Bergen)

 

b. Didrik Demecher Andreas Johannesson Hoff, f. i Bergen 16.11.1839, d. i Bergen 30.5.1840.

c. Dina Didrikke Andrine Johannesdotter Hoff (1841‑1900), vart gift med dagarbeidar Halvor Halvorson (1844-1909), ein strandsitjarson frå Marifjøra i Hafslo (s.d.).

d. Anna Endrina Johanna Johannesdotter Hoff, f. i Bergen 8.10.1843,

 

     ##### (lagnaden hennar? – truleg identisk med Anna Endrine Andersen, 1910 fattig og enkje på sjukeheimen i Nye Sandviksvei 84 i Bergen! – der budde ho òg i 1912, men då kalla Anne Andrine Andersen!)

 

e. Ingeborg Amalia Johannesdotter Hoff, f. i Bergen 8.6.1846, d. i Bergen 9.9.1849.

f. Johan Severin Olsen, son av Gjertrud og skomakarsvein Ole Andersen, var f. i Bergen 19.3.1854 og d. som vaktmeistar i Bergen 4.9.1920.  Johan gifte seg første gongen i Domkyrkja i Bergen 8.10.1876 med enkja Johanne Jensine Marie Johannesdotter Olsen, f. Smith Jensen frå Bergen, f. i Bergen 13.2.1833.  Ho er kalla snikkarenkje då ho d. i Bergen 2.7.1902.  Johan og Johanne flytte nok frå kvarandre etter kort tid, men Johan gifte seg att i Johanneskyrkja i Bergen 23.5.1904 med Rakel Andrea Eliasdotter Pedersen frå Bergen, f. i Bergen 23.3.1852.  Ho d. som vaktmeistarenkje i Bergen 21.5.1927.  Johan var snikkarsvein og sidan vaktmeistar og budde i Bergen levetidi ut.  Han fekk ei dotter, som var med andre kona si, men som var fødd før han gifte seg første gongen.

g. Gjert Jacobson Sørensen, f. i Bergen 16.1.1859, d. i Bergen same dag, ein halv time gamal.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Dei som no står fram som dei største «utfordringane» i denne huslyden, er følgjande:

 

** Spørsmålet om opphavi til Daniel Danielson og Ingeborg Andersdotter - det var ikkje so godt å verta «klok» på bygdeboki frå Gaular på dette punktet...?

 

** Lagnaden til sjømannen Jacob Michael Sørensen ser ikkje ut til å vera so enkel å finna ut av...?

 

** So hadde Elen Johanne Gjertine altso ein son, som eg òg les som Harald Nordahl, og han skal ha butt i Bergen?  Eg har søkt ulike kjelder, men finn ikkje spor etter mannen - kan namnet vera feiltolka?

 

** Og so var det Anna Endrina Johanna som altso er kalla Andersen ved FT1910 - ogso ved den kommunale teljingi er ho nemnd på same adresse, men då som Anne Andrine Andersen!  Eg har sendt ei melding til Statsarkivet i Bergen for å få dei til å sjekka Bergen folkeregister...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartleggjing av denne utfordrande huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.