Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Inger Tysland

Hvordan ble innvandrere registrert i Norge, muntlig eller

Recommended Posts

Inger Tysland

Hvordan ble innvandrere registrert når de kom til Norge. Var det bare muntlig fra deres side eller måtte de legge fram offentlige papirer, som f.eks reisepass e.l ?

Årsaken til at jeg spør er at min tipp tipp oldefar står med feil fødested og hans 3. kone i Norge kalles Kortswald, mens det riktige er Kurcweil.  I kirkeboka for Opatow  1. ekteskap står det at han kommer fra Szimenkow, Wlocky,  men det ser ikke ut som om han er født der

 

Kan riksarkivet ha original dokumenter fra innvandringen??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Her må du først presisere hvilken tidsperiode du spør om. Fremmedkontrollen i Norge har endret seg over tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Tysland

Siste barn født i Polen var født mars 1864, så mellom våren 1864 til folketellingen 1865. De kan ha vært innom Sverige først.

 

mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Du bør vel kanskje opplyse om navnet på din tipp-tippoldefar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Tysland

Joda, du har rett Ann-Mary. Det gjelder Johann Fillinger og hans 3. kone Josephine Kurcweil. NB: Johann kalte seg Joannes eller Jan i Polen, men alle 3 navnene er identiske der.  (har sett klager på andre her inne før, så derfor nytt tema)

 

mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Hva mener du?

Jeg har da ikke klaget på at du har opprettet tema?

Har du letet i kirkebøkene etter innflyttingen deres?

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Tysland

Beklager at du misforstod. Det var bare ment som en opplysning, og absolutt ingen klage på deg. Familien står ikke som innflyttet noe sted, kommer først fram på 1865 tellingen. Har hele familien etter at de kom til Norge. Problemet er hvor han var før han ble gift 1. gang i Opatow. Jeg bruker preusiske kirkebøker så jeg har også funnet de barna som ikke fulgte med til Norge.

 

mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Angående fremmedkontrollen - eller mangelen på sådan - omkring 1864-1865 kan jeg referere fra Norsk innvandringshistorie, bind 2, s. 196 ff: Stortinget vedtok i 1860 å fjerne passtvangen. Det var heller ingen meldeplikt. Norge lå derfor i praksis åpent for innvandring fra 1860-tallet. Ei innstramming skjedde i 1901 med Loven om anmeldelse av reisende og fremmede (fremmedloven). Nå måtte folk som ville bosette seg i landet, melde seg for politi/lensmann senest åtte dager etter ankomst. De som ønsket å arbeide uten å slå seg ned for godt, måtte også melde seg for politiet og dessuten skaffe seg ei oppholdsbok. Men fremdeles var innvandringa fri, og det var ingen passplikt. Virkelig innstramming kom først i forbindelse med første verdenskrig.

 

Dermed er det vel ikke urimelig at folketellinga 1865 er første gang dine forfedre ble registrert av norske myndigheter. Her ble innvandrerne registrert på lik linje med innfødte, og man ble neppe avkrevd dokumentasjon på opplysningene man ga telleren. Opplysningene ble nok i de fleste tilfeller gitt muntlig, og i tillegg var det sikkert flere som ikke snakket direkte med telleren, slik at det var andre som ga opplysninger på deres vegne. Slik kunne feil og unøyaktigheter lett oppstå, med hensyn til navn og fødested og vel egentlig alle typer opplysninger. At Kurcweil kunne bli til Kortswald i tellerens øre og skrift, virker meget plausibelt.

 

PS: Som følge av 1901-loven får vi fremmedbøker/fremmedprotokoller/utlendingsprotokoller bl.a. i lensmannsarkivene. Noe slikt materiale fra statsarkivene i Oslo og Stavanger finnes i Digitalarkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Tysland

Tusen takk for svar Kristian. Jeg levde i håpet om at dere kanskje hadde et reisepass i alle fall. Vet du om Sverige hadde samme regler?

 

mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
22 minutter siden, Inger Tysland skrev:

Tusen takk for svar Kristian. Jeg levde i håpet om at dere kanskje hadde et reisepass i alle fall. Vet du om Sverige hadde samme regler?

 

Også i Sverige ble passtvangen opphevet i 1860. Så vidt jeg vet var dette et gjennomgående trekk i Vest- og Sentral-Europa omkring 1860. Sverige gjeninnførte passtvang for reiser over landegrensene i 1917.

 

I Norsk innvandringshistorie gjøres det et poeng av at vi ikke har kildemateriale som gjør det enkelt å kvantifisere innvandringa på 1800-tallet. Folketellingene fra 1865 og utover, med sine fødestedsrubrikker, er de beste kildene, men de er jo kun øyeblikksbilder som f.eks. ikke fanger opp utlendinger som ankom og forlot landet mellom to tellinger. Innvandrerne har selvsagt satt spor etter seg i et utall av arkiver, men det er en formidabel - og i praksis uoverkommelig - oppgave å sammenstille alle disse opplysningene til et fullstendig "innvandrerregister".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Tysland

Hjertelig takk for svar Kristian. 

 

mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.