Gå til innhold
Arkivverket
Baard Vidar Pettersen

Mikkel Jensen Hegelund og hans slekt

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

Hei forum!

 

Jeg kan dokumentere min slekt tilbake til presten Mikkel/Michel Jensen Hegelund/Heggelund (ca 1662-1729) som virket på Karlsøy. Gleden min var stor da jeg så at han var del av en slekt med trykte anelister (Hulda S. Figenschou: Slekten Figenschou). Skuffelsen desto større når jeg skjønte at mange tvilte på om den var bygget på skikkelig kildearbeid. Jeg har ikke nok erfaring i kilder før kirkebøkene til å komme meg særlig lenger tilbake enn til Mikkel - jeg kan ikke bevise med primærkilder hvor han er født og av hvilken far. Jeg har etterpå prøvd å lese meg gjennom en stor mengde innlegg her på forumet for å finne ut hva men vet om dette, men for det første er mengden så stor, for det andre er opplysningene ofte uten kildehenvisning og for det tredje er det nærmere 10 år siden innleggene ble skrevet. 

 

Jeg håper at kildenes tilgjengelighet har blitt bedre siden 2009, og har derfor et håp om at noen har sett på dette og kan hjelpe meg videre med å linke Mikkel Hegelund til f.eks. arbeidet som er gjort i dette innlegget:

som virker veldig grundig, men som ikke var helt gjennomarbeidet i 2007 og som heller ikke går langt nok til å linke min slekt mot dette arbeidet. Og kanskje er det heller ingen link. 

 

Er det noen som har sett videre på dette og kan gi meg et puff videre bakover fra Mikkel - med primærkilder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

For å få litt fart på denne tråden :), tenker jeg at det kanskje er lurt å være litt mer konkret på hva jeg er ute etter. I tillegg kommer jeg til å legge ut det jeg er i stand til å finne ut selv. I første omgang er dette spørsmålene jeg har:

1) Kan jeg finne ut mer om presten Michel Jensen Hegelund, som jeg kan dokumentere linjen til?

a) Hvor og når er han født?

b) Skolegangen. Det påstås av Einar Thurn Christensen i "Slekten Figenscou" s. 226 at Michel og Rebecca Elisabeth traff hverandre i København og at hennes innflytelsesrike slektninger skaffet Michel jobben på Karlsøy. Kan jeg finne ut noe om dette?

2a) Kan jeg dokumentere at Jens Michelsen Hegelund, nordlandshandler i Trondheim er Michels far?

b) Kan jeg finne ut mer om hans fødsel og død?

3a) Kan jeg dokumentere at Maren Christensdatter Seest(ad) var Jens' kone og Michels mor?

b) Kan jeg finne ut mer om hennes fødsel og død?

4) Og endelig - dersom Jens Michelsen Hegelund er Michel Jensen Hegelunds far, må det nødvendigvis ha funnet en Michel Hegelund som er min forfars farfar. Kan vi dokumentere noe om han?

 

Jeg kommer til å legge ut det jeg vet om disse punktene i de neste innleggene, og så håper jeg de av dere som har dokumenterte opplysninger kan legge inn dette også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

1) Michel Jensen Hegelund. 

Skiftet hans er her: https://media.digitalarkivet.no/view/25146/90, så jeg har dødsdato 1729, og hans barn på det tidspunktet.

a) Av folketellingen 1701: https://media.digitalarkivet.no/view/38466/76, oppgis han å være 39 år i 1701. Han bør altså være født ca. 1662, men det oppgis inget fødested. 

b) Jeg finner en Michaël Hegelundius i Kjøbenhavns Universitets Matrikel (1611-1829) s. 135:

http://genealogi.no/kilder/studentmatrikler/kbh_1749_1602/B-S-B2-101-200OCR.pdf

"Die XIII. Novembris.
Serius Bergis Norigorum huc advectus, post examinum
documenta inter cives nostros numerari coepit
Michaël Hegelundius"

Aner ikke hva det betyr, men gjetter på at han blir uteksaminert :) Året er 1684.

 

I tillegg Norske Kongebrev, bind V s. 245

https://www.nb.no/nbsok/nb/3fe3704de4ecbbd8748232a7dd5599a1?lang=no#245

75. - 9.6.1694 Kallsbrev for Michael Jensen Heggelund som res. kap. i Karlsøy menighet.... Han må først bestå bispeeksaminasjonen.

 

Utdannelsesbiten vet jeg for lite om. Er det realistisk at han var uteksaminert i Köbenhavn allerede 1684 og ikke fikk tildelt menighet før i 1694? Eller er 1684 starten på utdannelsen. Han skulle være 22 år i 1684 om folketellingen fra 1701 stemmer. Det er vel noe ungt for å være ferdig utdannet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

2) Jens Michelsen Hegelund. Det er veldig logisk at Jens Michelsen Hegelund, nordlandshandler i Trondheim er Michel Jensens far, og jeg har funnet ham i en god del samtidige kilder. Men jeg er jaggu ikke sikker på om jeg finner noen primærkilder som sier det. Jeg startet med å sjekke kildene oppgitt på http://www.nose.dk. Siden oppgir Jens for å være født ca 1627 og død i Skjervøy. Kildene er to artikler av Kjeld Bugge i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XVI. I "Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem" s. 139 står det: "

"31/10 1665, + Christen Jensen Seest. E. Karen Olsd. (fotnote 145)

Stedbarn: Maren, Anne, Thrine, Jens 14 og Christen på 5 år,

brorlodd 887 Rd., verger David Jacobsen og Hans Joensen."

"145. Enke efter Mads Christensen, død 1659, sk. efter henne 15 apr. 1663.

Efter Jens (gullsmed) sk. 22. juli 1718. Maren g. nordlandsh. Jens Michelsen

Heggelund, Anna g. Niels Pedersen Støren, Cathrine g. nordlandsh. Ole Hansen

Nysted (sk. 18. febr. 1681)."

Det står altså ingenting i skiftet om at Maren er gift med Jens, og dette skiftet finner jeg ikke. Overformynderprotokollene ser ikke ut til å være scannet. Er det noen som har tilgang på dette?

Forøvrig er sier Kjeld Bugge i en innledning at dette er notater til egen forskning, og det bærer det preg av - jeg leste dette først som om det var stebarna til Christen Seest, men Jens kaller seg vitterlig Jens Christensen Seestad senere, og "sk. efter henne" ser ut til å være etter Christens første kone.

 

Den andre henvisningen hos nose.dk er "Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller" fra samme NST og samme forfatter s. 294:

"18/2 1681, hos Tron Persen efter + Ole Hansen Nysted død

forleden år 1679, på Liland borgerleie i Ofoten hvor reg. for

528 Rd. 28/7 80. Reg i Trhj. lagret på Jens Michelsen Hegge-

lunds stabur (hvis sønn og Jens Christensen kalles avdødes

svogre). 741 - 1369, derav 1/4 i Liland arvet efter svigerfar."

Fotnote:"Se sk. 31. okt. 1665 e. nordlandshandler Chrisen Jensen Seest (eller

Seested) fra Kolding, g.1 Trine Henrichsd., sk. 15. apr. 1663. Barna var gullsmed

Jens Christensen, sk. 22. juli 1718, Maren g. nordl.h. Jens Michelsen Heggelund

(far av herr Michel til Karlsøy), Anna, g. Niels Pedersen Støren og Cathrine, g.

med Nysted."

 

Det er fotnotene til begge disse oppføringene som er brukt som kilde på nose.dk, men ingenting av dette står så vidt jeg kan se i skiftet:
https://media.digitalarkivet.no/view/25077/190 s. 188a-196a


Jeg kommer til å legge ut et innlegg på tydeforumet om hjelp her for min gotiske skriftforståelse har noen mangler for å si det mildt. Men jeg finner henvisningen til Jens' stabbur s. 190a:
"Og som blef beretted at vere paa Jens Michelsen 
Heggelunds stabur her i byen"

 

Finner også det om svogere s. 191b:
"d: sl: Mands Svoger Descret Karll Jens 
Christensen, M.... og Jens Michels: Heggelunds 
Sønn her i Scholen gaaende...."

Men jeg leser det bare som om Jens Christensen er svoger. Jens Michelsens sønn vil jo heller ikke være det om hypotesen stemmer. Jeg leser heller ikke at Jens Michelsen skal være svoger som ville bekrefte at han var gift med Maren Christensdatter Seest.


s. 192b står det om arven etter svigerfar:
"Sahl: Olluf Hansen Nysted tillkommer en fierde
part udi 4 ......udi Liland og Lilandstan
ret med diss tilligende i Nordland, som tilkom
er .... efter forige Stiftebref efter hans
Sall: verfader for 100 Rdr..."

 

Som sagt - har en del å lære om gotisk. 

 

Andre interessante ting fra artiklene til Kjeld Bugge er NST 16 s. 135:

"15/4 1663, Christen Jensøn Seest sk. m. svogre og barn

Marin, Anne og Trine hvorav to gift og en trol., Jens 11 og Christen 1 1/2 år, ...."

Her tror jeg det kunne være interessante ting. Dersom døtrene er oppgitt gift, bruker mannen være nevnt. Men dette er altså fra Overformynderprotokollene "med utdrag av skrifter fra 1637" som jeg ikke finner digitalisert.

 

Fra NST 27 s. 300 (Utdrag av Trondheims skifteprotokoller. Av Kjeld Bugge)

"22/7 1718 * Jens Christensen (Sees eller Seested) gullsmed. E.

(Sophia Eliasd. Hass?). Søstre: Trine, avd. Marens barn: Hr.

Michek Heggelund, Hendrich og Ane Heggelund og avd. Anes

barn: Ole Nielsen Støren, Sara og Lucia Støren...."

 

Skiftet finnes også her: https://media.digitalarkivet.no/view/25083/242

Det står bl.a. "Schifteforretning efter sl: Jens Christensen guldsmed"
"Søster ved nafn Trin ChristensDatter, een søster sl: Marin ChristensDatters Bærn, nemblig Her: Michel Heggelund, Hendrich Heggelund og Ane Heggelund.."

 

Da har vi i hvert fall funnet Michel Jensens Heggelunds mor. 

(I Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 1a, 1688-1700, s. 291 https://media.digitalarkivet.no/view/20227/293 får Jens Christensen en obligasjon. Han skriver selv Seested.)

 

Ingen steder finner jeg imidlertid i primærkilder at Maren Christensdatter Seested er gift med Jens.

 

Jeg lister opp en del steder jeg finner Jens i Pantebøkene. Mest for å påvise at han døde mye senere enn 1668 som står  på mange nettsider inkl. Nermo, men også i håp om at noen leser noen opplyninger om kone eller barn der som jeg ikke har fått med meg. Jeg legger også en link til dette i Tydeforumet.

 

Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 1, 1670-1680,  https://media.digitalarkivet.no/view/20225/161
s. 151  -  Jens Michelssen Heggelunds obligation till Peder Johanssen 4.11 1669.
s. 152  -  13/3/1673 Kan Jens ikke betale gjelden og tilbyr gård og grunn i pant. Han bor i "Lauridz Pedersen gaard".

s. 154-155  -  14/5/1676 Låner 734 Rdr av Hendrich Hornemand. Siste dato 17/3/1779

 

Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 2, 1680-1693, https://media.digitalarkivet.no/view/20226/18
s. 17  -  Mer gjeld til Hendrich Horneman. Siste dato 5/10/1681
s. 21  -  Jens nevnes i en sak mellom Ulrich Ryling og Peder Nielsen Støren. Krysset over.
s. 58  -  Jens nevnes øverst på høyre side under Davis Jacobsens Schiøde breff til Anders Rassmussen(?). Ser ikke sammenhengen.
s. 84  -  Jens nevnes midt på høyre side i Hendrich Hornemans breff til Rolloff Sølfesterssønn. 1684
s. 202  -  nevnes Christen Heggelund
s. 209  -  Er det en sak om Anne Hendrichsdatter sl: Anders Pedersøn. Jens Michelsen Heggelund har underskrevet, men jeg skjønner ikke hva dette dreier seg om. Det er ikke en obligasjon. Datert 23. Jan 1688.

 

Så finner jeg ham ikke mer. De neste to pantebøkene har jeg kun lest igjennom saksregisteret og finner ham ikke der. Finner ham heller ikke i saksregistert for Troms, om det stemmer at han døde i Skjervøy.

 

Jeg synes det er svært rart at en mann med så mye gjeld ikke skal ha noe arveoppgjør, men jeg finner hverken skiftet hans eller Marens. Ifølge Kjeld Bugge NST24 s. 39 er det en lakune i skifteprotokollene fra 10/2-12 til 22/1-16. Kan de begge ha dødd i den perioden?

 

For å oppsummere et meget langt innlegg:

2a) Kan jeg dokumentere at Jens Michelsen Hegelund, nordlandshandler i Trondheim er Michels far? Nei. Det er sannsynlig, men finner det ikke i primærkilder enn så lenge.

b) Kan jeg finne ut mer om hans fødsel og død? Jeg vet ikke hvor han ble født eller hvor han døde. Jeg vet heller ikke når, men han døde i hvert fall ikke før 1688.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

3 Maren Christensdatter Seested (ikke Seestad som jeg skrev i første innlegg)

a) Kan jeg dokumentere at Maren Christensdatter Seest(ed) var Jens' kone og Michels mor? 

Jeg kan ikke sikkert si at hun var gift med Jens, men fra skiftet over: https://media.digitalarkivet.no/view/25083/242 kan jeg si at hun er mor til Michel.

b) Kan jeg finne ut mer om hennes fødsel og død? Hennes fødsel har jeg ikke ennå kikket mye etter, og hennes død vet jeg ingenting om annet enn at hun var død før sin bror Jens som døde 1718. Siden hennes bror døde såpass sent, er det ikke usannsynlig at hun døde i perioden da skifter for Trondheim har gått tapt - 1712-1716.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

4) Michel Hegelund. Og til slutt den myteomspunne Michel Hegelund den eldre. Jeg har gått gjennom et langt arkivert innlegg her på arkivverket:

Det var det kun et innlegg med hard fakta om Michel, og det var innlegget til May Teistevoll mot slutten:

Sitat

Jo, en Mikkel Christensen Hegelund er dokumentert å ha levet i Ebeltoft. Ikke som prest, men som borger av byen. Og i alder passer han å kunne være far til bl.a. Christen Mikkelsen Hegelund som tok borgerskap i Bergen 1661.Jeg siterer nedenfor fra 'Ebeltoft købstads historie',b. 1, kapittel XIII: Krige og fejdetider. Bakgrunnsteppet er at tyske soldater besatte Jylland, og Ebeltoft, fra 1627-1629. Borgerne i byen anla i 1638 en sak mot deres sogneprest, Hr. Niels Pedersen for hans oppførsel under krigen. (Landstingets Dombog 1638, B. Fol. 431 og Landstingets Justidsprotokol, Bøttinger, S. 160): Hr. Niels hadde først vært inne hos Karen Nielsdatter og forsynt seg med ting. 'Derfra var kan kørt ind i Mikkel Christensen Hegelunds Gaard, som var rømmet af Beboerne og taget i Besiddelse af Tyskerne. Her havde han faaet tre Dyner, to Hoveddyner, tre Puder og tre Sække Korn...'L.J. Bøttinger skrev i 1893 'Æbeltoft og Omegn'. I tillegg til ovennevnte hendelse ..'at de var inde i Michell Hegelunds huss i fiennde tiid, da var hand fløtt aff husinn' skriver han: Ved 'Dommen i Viborg' vare 29-3-1639 tilstede... 'Indvaaner' Jacob Busk, Peder Jensen Skriver og Mikkel Hegelund. Det ble forlik, men 'Freden varede dog kun kort, ialtfald med to af de nævnte Borgere. 6/3 1640 lod Hr. Niels 'fremkalde for seg i Kirken Jakob Busk og Søren og Mikkel Christensen (Hegelund) og paamindede dem ...'---Viborg: Christen Sørensen Hegelund første kone heter Elle Gundesdatter (datter av Gunde Christensen Grøn.) Dette fremgår av 'Viborg Landstings Dombøger 1617A' hvor Elle Gundesdatter i juni og juli 1604 låner på 'den forgyldte linde'. Borgmester Christen Hegelund tilbød i 1617 å betale på det 'hans sal. hustru E.G. havde pantsat'.Christen Hegelunds 1. kone var altså i live i 1604.---At Ofvens Pedersdatter g.m. Christen Hegelund, Viborg, var datterdatter av Jess Mattisson Sochfod, er kildebelagt:Diplomatarium Vibergense: 1537 'Offvens(?) Pedersdaatter Hegelunds Sønner, Morten Hegelund Raadmand, Peder Hegelund Borger i Viborg, Jens Hegelund Borger i Ribe, og Søren Hegelund 1537 gav noget Jord liggendes Østen til Bastue Jord, som kalledes Alle Helgens Boder, som Jess Mattissøn Sochfod, hendes Morfader, gav til Messers Opholdelse for Alle Helgens Alter i Viborg Domkirke.'---mvh May

Mon tro om May eller andre kan ha kommet noe lenger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

De to tyding-spørsmålene i innlegg #4 er lagt ut her og har fått svar av Ivar S. Ertesvåg:

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

Etter å ha sovet på det jeg la ut i går, tenker jeg at jeg har lagt beviskravet vel høyt. Muligens påvirket av den opphetede diskusjonen i en tidligere Hegelund-tråd som jeg linket til tidligere. Jeg tenker at 2a) Kan jeg dokumentere at Jens Michelsen Hegelund, nordlandshandler i Trondheim er Michels far? må besvares med ja. I hvert fall er det sannsynliggjort i den grad at det ikke kan være noen tvil. 

 

Dersom Maren Seested er Michels mor (som jeg mener dokumentert i innlegg #4/#5) og sønnen heter Jensen Hedelund, må han ha en far som heter Jens Hedelund. Etter å ha søkt gjennom både skiftene og pantebøkene i den aktuelle tiden, finnes det kun en Jens Hedelund - nemlig Jens Michelsen Hedelund d. etter 1688. I tillegg figurerer han i skiftet til Oluf Nysted som er gift med Maren Seesteds søster og der Jens Michelsens sønn er nevnt som slektning. Se tyding-link over. Jeg konkluderer derfor med at Jens Michelsen Hegelund må være Michel Jensen Hegelunds far. 

 

(Men det hadde fremdeles vært interessant å lese den orginale overformynderprotokollene for å fjerne all tvil.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll
Skrevet (endret)

Siden jeg er blitt nevnt i tråden, kan jeg bare bekrefte at jeg ikke vet noe mer om slekten i Danmark enn hva som kom fram i den gamle diskusjonen.

 

Om Jens Michelsen Heggelund i Trondheim kan jeg føye til at han giftet seg i Vor Frue Kirke. Dessverre er ikke konas navn nevnt. Kilde: Trøndersk personalhistorie.  Regnskap for Vor Frues Sogn 1660-61
https://www.nb.no/nbsok/nb/efdf65f11c6222f79c629716589dc249?index=2#10

Han er nevnt i "Manntall over Trondhjems bys familier" i 1687. "Udi salig Hans Jensens gaard tilholder Jens Michelsen Hegelund med hans kiereste og 4 børn. 1 gaardsdreng. " Kilden er Trondhjems borgerskap 1680-1730.

 

Justisprotokoll for Helgøy 1714 viser at Hr Michel Jensen Hegelund hadde gjeld til sin moderbroder Sr Jens Christensen Seested

http://www.sadesbingen.se/slekt/justis/protokoll/1714.html

 

Hilsen May T.

 

 

Endret av May Teistevoll

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

Takk for disse interessante opplysningene, May. Dersom Jens og Maren giftet seg i 1660 (siden de er tidlig på listen over giftemål i 1660-61), stemmer det veldig bra med fødselsår for Michel på 1662 om han er førstefødt. Noe som er sannsynlig ut fra navnet. Og det gir oss også en pekepinne om Jens og Marens alder - uten at det avgrenser veldig. 

 

Noe annet som er svært interessant i regnskapet fra kirken, et at en Christen Heggelund gifter seg sannsynligvis 1661 (nest sist i samme periode) og en Søfren Heggelund i 1663. Disse har ikke patronym, men det ser da veldig ut som de 3 påståtte brødrene gifter seg samme sted, nesten samtidig. Uten at jeg helt greier å se hvordan vi kan bruke dette videre nå.

 

Å få bekreftet slektskapet mellom Jens Christensen og Michel Heggelund er også verdifullt. Synd det ikke sto mer om den bibelen faren til Michel tydeligvis hadde eiet :)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
TFK

Som May TEISTEVOLL, er jeg ogsaa blitt nevnt i denne traaden. Det er mange aar siden jeg var aktiv her paa Brukerforumet, bl a i forbindelse med en opphetet HEGELUND/HEGGELUND debatt av 2006. Imidlertid har jeg allerede tatt kontakt med Baard Vidar PETTERSEN i denne nye HEGELUND-saken. I mellomtiden har jeg avlagt flere besok i Danmark hvor HEG(G)ELUND slekten stod sentralt. Skal se naermere i mine notater i saa maate hvorvidt det foreligger nye opplysninger hva angaar Karlsoy-presten og den sagnomsuste Skjervoy-kongen.

peder_jensen_hegelund_portr_t_i_ribe_domkirke_large.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

Christen Heggelund, som giftet seg i 1661, het Christen Mortensen Heggelund, og kona Margrethe Andersdatter. I 1663 giftet Søren Michelsen Heggelund seg med Karen Hansdatter. Det finnes mer informasjon om dem i "Trondhjem før Cicignon" og også om Jens Michelsen Heggelund. Jens under bygård nr 317, Christen under bygård nr 333 og Søren under bygård nr 343.

https://www.nb.no/nbsok/nb/efdcfeb0e3d4a505fbc9b609e2622e1e#329

 

Maren Christensdatter døde (eller ble begravet) 1/3 1706. Også i regnskapet gjengitt i Trøndersk personalhistorie er hun bare oppført som Jens Michelsen Heggelunds quinde. Dessverre.

https://www.nb.no/items/2f8e2c4b35ec047029e649704f9800e0?page=81&searchText=trøndersk personalhistorie

 

Marens foreldre, Christen Jensen Seested og Trine Hendrichsdtr., er nevnt i en magistrat-attest datert 28. april 1679. Det er Jens Michelsen Heggelund "som nu her for retten edlig kundgjorde, at Christen Hansen Sehst, nu tienende i Hamburg, er barnføed her i Trondhiem Aar 1661 den 1. Augusti af ærlige og christelige egte Forældre. Hans Fader var Christen Jensen Sehst og hans Moder Thrine Hendrichsdtr., begge ved Døden abgangne. Hvorpaa fornævnte Jens Michelsen Heggelund vores Raadstuevidne var begjærende, som hannem ei kunde benegtis, mens hannem under denne Stads Secret meddelt".

Fødselsåret for sønnen Christen kan stemme med at han er oppgitt å være 5 år ved skifte etter faren i 1665. Men han skulle jo vært innført som Christen Christensen og ikke Hansen. Kilde: Personalhistoriske magistratsattester samlet ved Joh. E. Brodahl.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

Takk Heidi!

 

Ting er aldri så rett fram som man tror. Morten er jo også et navn som går igjen i denne slekta, men dette er altså ikke "Skjervøykongen". 

 

Fantastisk å få dødsåret til Maren Christensen. Datoen er i følge boka den dagen begravelsen ble betalt. Se nederst på s. 5. Så hun døde i hvert fall senest februar 1706. Da røyk teorien om at hun døde i "lakunen" 10/2-1712 til 22/1-1716, men siden Jens tydelig er i live 1706 og hans skifte ikke finnes, mener jeg det styrker teorien om at han dør i den perioden.

 

Boken av Brodahl du refererer til finnes nå her:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112108072

(Nasjonalbiblioteket er bra altså!) 

 

Jeg antar det er en skrivefeil enten i det opprinnelige referatet eller i boka. To saker nedenfor refereres det igjen til Christen Jensens sønn, men her står det ikke Seested, så usikker på om det er sammen. Her heter i hvert fall sønnen Christen Christensen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

Jeg tenker høyt - i forhold til å komme videre. Jeg må innrømme at jeg ikke har konsentrert meg noe særlig om Skjervøykongen Christian Hegelund, siden jeg ikke vet om han er Jens' bror. Men jeg innser at han kanskje er nøkkelen videre. For så vidt jeg har fått med meg, er det kun han som er oppgitt født i Ebeltoft. Så om ikke han er bror til Jens (og Søren) har man ingenting som sier at disse er født i Ebeltoft eller for den del i Danmark. Er vi enige?

 

Og vet vi om noe om en Michel Hegelund i Norge før 1660? Hvilke Michel Hegelunder er det vi kjenner i Danmark som har passe alder? Har vi noen grunn til å mene at far til Jens, Christen og Søren Michelsen skal hete Michel Christensen Hegelund?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Baard Vidar Pettersen

En oppdatering pr august 2018:

Jeg har fått skiftene fra Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem nevnt i innlegg #4 og #8. Jeg har også fått hjelp til å tyde dem her:

https://forum.arkivverket.no/topic/223132-to-skifter-fra overformynderprotokoll-nr-1-for-trondhjem-del-1/

https://forum.arkivverket.no/topic/223134-to-skifter-fra-overformynderprotokoll-nr-1-for-trondhjem-del-2/

 

Dessverre sto det ingenting mer her enn de vi allerede visste.

 

Jeg har dessuten prøvd å finne primærkildene til Michel Hegelund i Ebeltoft nevnt i sitatet fra May i #6. Se innlegg her:

https://forum.arkivverket.no/topic/224968-viborg-landstings-dombog/

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.