Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Roy Geir Jakobsen Østhus

Mageskiftekontrakt

Recommended Posts

Roy Geir Jakobsen Østhus

Trenger litt hjelp til nr 23 her, de har skrevet ganske fint men allikevel noen ord innimellom som jeg ikke helt klarer skjønne..

 

SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Gb/L0640: Pantebok nr. 20, 1901-1906, s. 694-695
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080529631193

 

01     I henhold til mageskiftekontrakt af
02     17 sept d.a skjøder og overdrager undertegnede
03     Ole Isaksen Havig mit brug gaards no 58, br nr 7-8. Havig i Spind
04     til Adolf Olsen Holmen i henhold til samme mageskiftekontrakt 
05     skjøder og overdrager undertegnede Adolf Olsen Holmen mit brug
06     gaards no 51, bnr 2 Holmen i Herad til overnevnte Ole Isaksen
07     Havig. Som Personlig skyldner overtager jeg Ole Isaksen, en paa
08     Holmen hvilende panteobligasjon paa kr 1000,- til Spind sogn
09     sparebank hvorav jeg Adolf Olsen, som personlig skyldner
10     en på overnevnte brug i Havig hvilende pant 
11     obligasjon til Sara Jensen Havig paa kr 2000,-.   I vederlag har
12     Adolf Olsen derfor avlagt kr 500,- fem hundrede kroner i con-
13     tanter.   I mageskiftet medfølger de på de respektiver eiendommer
14     stående bygninger og tilligende herligheder av hvad det
15     ..... ham, lig som ole har tilhørt os.  .... .... skjøn har
16     vi ..... mageskiftede brug i Havig til en verdi af kr
17     4000,- fire tusen kroner. og det mageskiftede brug i Holmen
18     til en værdi af kr 2500,- totusen og femhundrede kroner
19     nærværende mageskiftebrev beholdes av Adolf Olsen, der av
20     forpligtet til at lade Ole Isaksen faa adgang til at lage be-
21     kreftet af... af samme på egen bekostning p. t. .....
22     den 19 December 1903 Adolf Olsen. O Isaksen   Til vitterlighed Th
23     Brøvig   Gesina Brøvig


Litt usikker på betydningen av denne kontrakten men :

Ole Isaksen gir fra seg gnr 58 bnr 7-8 til Adolf Olsen

Adolf Olsen gir fra seg gnr 51 bnr 2 til Ole Isaksen

 

Ole Isaksen overtar lånet på kr 1000 på eiendommen Holmen i Spind Sparebank

Adolf Olsen overtar et lån gitt av Sara Jensen på eiendommen i Havig som er på kr 2000,-

Adolf Olsen gir Ole Isaksen 500,- kroner

 

Er dette riktig ?  Såvidt jeg kan se gir det mening da det betyr at Adolf har kompensert de 1500,- i merverdi det er i eiendommen han overtar...

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roy Geir Jakobsen Østhus

Hvis mulig gjerne en oppklaring/tyding av denne som gjelder samme eiendommen i holmen

 

SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Ga/L0614: Panteregister nr. 41, 1800-1950, s. 475
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080604640485
 

 

Adolf Olsen og Ole Isaksen bytter eiendommer tinglyst 1 feb 1904

 

Men hva betyr de neste to innføringene? Skjønner ikke helt hvor Reinert Holmen kommer inn i bildet...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Klipper, limer og rettar/fyller inn:

 

01     I henhold til mageskiftekontrakt af
02     17 sept. d.a. skjøder og overdrager undertegnede
03     Ole Isaksen Havig mit brug, gaards no 58, br. no. 7-8. Havig i Spind
04     til Adolf Olsen Holmen. I henhold til samme mageskiftekontrakt 
05     skjøder og overdrager undertegnede Adolf Olsen Holmen mit brug,
06     gaards no 51, br. nr. 2 Holmen i Herad til ovennævnte Ole Isaksen
07     Havig. Som Personlig skyldner overtager jeg Ole Isaksen, en paa
08     Holmen hvilende panteobligation paa kr 1000,00 til Spind sogn
09     sparebank, hvorhos jeg Adolf Olsen, som personlig skyldner
10     overtager en på ovennævnte brug i Havig hvilende pant 
11     obligation til Sara Jensen Havig, paa kr 2000,00.   I vederlag har
12     Adolf Olsen derhos erlagt kr 500,00 - fem hundrede kroner i con-
13     tanter.   I mageskiftet medfølger de paa de respektive eiendom-

14    me staaende bygninger og tilliggende herligheder av hvad det
15     navnes kan, slig som de har tilhørt os.  Efter bedste skjøn har
16     vi ansæt det mageskiftede brug i Havig til en værdi af kr
17     4000,00 -  fire tusen kroner - og det mageskiftede brug i Holmen
18     til en værdi af kr 2500,- totusen og fem hundrede kroner.
19     Nærværende mageskiftebrev beholdes av Adolf Olsen, der er
20     forpligtet til at lade Ole Isaksen faa adgang til at lage be-
21     kreftet afsnit af samme på egen bekostning p. t.  Farsund(?)
22     den 19 December 1903 Adolf Olsen. O Isaksen   Til vitterlighed Th
23     Brøvig   Gesina Brøvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
2 timer siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

Litt usikker på betydningen av denne kontrakten men :

Ole Isaksen gir fra seg gnr 58 bnr 7-8 til Adolf Olsen

Adolf Olsen gir fra seg gnr 51 bnr 2 til Ole Isaksen

 

Ole Isaksen overtar lånet på kr 1000 på eiendommen Holmen i Spind Sparebank

Adolf Olsen overtar et lån gitt av Sara Jensen på eiendommen i Havig som er på kr 2000,-

Adolf Olsen gir Ole Isaksen 500,- kroner

 

Er dette riktig ?  Såvidt jeg kan se gir det mening da det betyr at Adolf har kompensert de 1500,- i merverdi det er i eiendommen han overtar...

 

Ja .... om lag.

 

Det er kanskje betre å seie at

Adolf tek over Håvik med verdi 4000, inkl lån på 2000, altså ein nettoverdi på 2000

Ole tek over Holmen med verdi 2500, inkl. lån på 1000, nettoverdi 1500.

Differansen er 500 i Adolf sin favør, og difor betalar han 500 kontant til Ole.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
2 timer siden, Roy Geir Jakobsen Østhus skrev:

Hvis mulig gjerne en oppklaring/tyding av denne som gjelder samme eiendommen i holmen

 

SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Ga/L0614: Panteregister nr. 41, 1800-1950, s. 475
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080604640485
 

 

Adolf Olsen og Ole Isaksen bytter eiendommer tinglyst 1 feb 1904

 

Men hva betyr de neste to innføringene? Skjønner ikke helt hvor Reinert Holmen kommer inn i bildet...

 

"Kvittering for at jordeboksrettigheter vedk. dette bruk er innløst...."

Her må du nesten lese dokumentet i panteboka for å få vite kva det gjeld.  kr. 7,20 er ikkje allverda sum.

 

"Skjøte fra Reinert Holmen, med samt. av Ole Isaksen til Ole Reinertsen på d.br

for kr. 2500,- dat 10 mai tingl. 15 juni 1918."

 

Reinert Holmen må ha kjøpt eller arva bruket av/etter Adolf Olsen (Holmen) mellom 1904 og 1918.

Det var ikkje alle slike overdragingar som vart tinglyste. Det mest nærliggande er at Ole Reinertsen

er son til denne Reinert Holmen, og at Reinert var ein nær slektning til Adolf.

Ole Isaksen hadde ventleg framleis gjenkjøpsrett/forkjøpsrett/odel på bruket, og han har samtykka

i salet.

 

 

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roy Geir Jakobsen Østhus

Mange takk for hjelpa Ivar :)

 

Jeg har prøvd å se i pantebøkene som du sier men finner ut så mye mer derfra...

 

SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Gb/L0642: Pantebok nr. 22, 1911-1915, s. 522
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080529650524
 

SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Gb/L0643: Pantebok nr. 23, 1915-1920, s. 319
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080529650924
 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Om eg skulle gjette, så kan denne jordeboksavgifta vere ein etterlatenskap etter at garden har vore embetsgods (t.d. prestebordsgods).  Det kunne du evt. funne ut ved å gå attover i gardshistoria (til først på 1800-talet).  Det er ført inn "Presteutredsel 78 øre aarlig" litt lenger oppe i registeret (etter skøyte 1899). Men det kan vere ei eldre sak som er ført inn då ein laga nytt register.

 

 

For ordens skuld ser vi at det er Reinert Jakobsen som eig Holmen bnr.2 i 1914.

 

Skøytet i 1918 stadfestar det eg gjetta, at Reinert sel "til min Søn" Ole Reinertsen (5. linja).

Og vi ser at Ole Isaksen samtykkar til salet (siste linja).

Men skøytet seier ikkje noko om korleis og når Reinert fekk heimel på bruket.

 

Eg legg elles merke til at dei første eigarane nemnde i registeret har vore Jacob Reinertsen.

Det kan vere at det er ein samanheng mellom han og Reinert Jacobsen.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roy Geir Jakobsen Østhus

Mange takk for info Ivar.

 

Ser i bygdeboka for denne gården har de heller ikke fanga opp hva som egentlig skjedde mht Ole Isaksens eierskap til bnr 2

 

Han bytta jo vekk en eiendom i Haviga for denne eiendommen i Holmen, han kan jo ikke bare ha gitt den vekk. Men han kan vel ha solgt den til Reinert uten og tinglyse det da, eller er det usannsynlig?

 

https://www.nb.no/items/eed791d52c759cac68bdb02e46b319ef?page=635&searchText="HERAD"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
20 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Reinert Holmen må ha kjøpt eller arva bruket av/etter Adolf Olsen (Holmen) mellom 1904 og 1918.

Det var ikkje alle slike overdragingar som vart tinglyste. Det mest nærliggande er at Ole Reinertsen

er son til denne Reinert Holmen, og at Reinert var ein nær slektning til Adolf.

Ole Isaksen hadde ventleg framleis gjenkjøpsrett/forkjøpsrett/odel på bruket, og han har samtykka

i salet.

 

Hm... eg ser at eg har surra litt.

Spørsmålet i # 2 (og #6) galdt Holmen, og der var det Ole Isaksen som vart eigar i 1903/04 (ikkje Adolf Olsen, som eg hadde i tankane - han var seljar).

 

Då skulle det vere

"Reinert Holmen må ha kjøpt eller arva bruket av/etter Ole Isaksen  mellom 1904 og 1918."

og   "Det mest nærliggande er ...., og at Reinert var ein nær slektning til Ole Isaksen.

 

Men resten kjem rett ut, inkludert at Ole Isaksen må ha hatt ein gjenkjøps- eller forkjøpsrett til bruket.

 

Det er sikkert fleire tenkjelege alternativ her. Men når det ikkje er tinglyst, er det rimeleg å tru at overdraginga har skjedd godviljug.

(Dvs. ikkje noko odelssak eller utpantingssak for å ta over eigedomen med tvang.)

'

Eg ser forresten i panteregisteret for bnr.1 (bla fram ei side) at Jakob Reinertsen Holmen kjøpte garden  i 1898.

Det kan hende Jakob, eller far hans, hadde vore brukar (som bygselmann) før dette. Det står det kanskje noko om

i skøytet (panteboka) og/eller i bygdeboka.

Så vart bruket delt (i bnr.1 og bnr.2 i mai 1899, der Grete Rasmusd "får" bnr.2 - som ho så sel til Adolf Olsen ein månad etterpå.

Jakob gjev bnr. 1 til foreldra Jakob reinertsen og Thora Olsd. i 1902/03.

Gåvebrevet er skrive i New York.... Så er det vel den heimkomne sonen som kjøper bnr. 2 i 1918.

 

Matrikkelen 1905 fortel at Reinert Jakobseb gar bnr.1 og Ole Isaksen har bnr. 2.

https://www.nb.no/nbsok/nb/cd2cc1b580e1da50bb8347c57916e72e?index=17#275

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Roy Geir Jakobsen Østhus

Jeg har ikke sjekket noe slektskap med Ole og Reinert men det kan jo selvsagt være en mulighet.  Men jeg tenker jeg får slå meg til ro med at det har foregått ett salg som har skjedd godviljug som du skriver, og som det ikke finnes digital dokumentasjon på.

 

Ole Isaksen har flyttet ekstremt veldig mye rundt,  Han mistet første konen i lungebetennelse i 1904 på Holmen som han bytta til seg.   Senere samme år giftet han seg på nytt med enke Emilie og flyttet til deres hjem Bringsjord Lyngdal.  Ole og den nye konen blir ikke lenge der heller.

 

Tusen takk for god hjelp Ivar :)

 

 

Her er noen lenker for eventuelt senere bruk. :

 

FØDT OLE ANDREAS ISAKSEN
SAK, Herad sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1853-1886, s. 52
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060601020056

 

1891 GIFTEMÅL OLE ANDREAS ISAKSEN
SAK, Herad sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1887-1907, s. 99
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051202040280

 

1904 GIFTEMÅL MED EMILIE CATHRINE HANSDATTER
SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1894-1918, s. 246
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20051205020498


SAK, Lyngdal sokneprestkontor, F/Fb/Fbc/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1897-1913, s. 172
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060731040519

 


PANTEBOK LILLE SKJOLDAL
SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Ga/L0614: Panteregister nr. 41, 1800-1950, s. 485
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080604640495

 

PANTEBOK HAVIGA
SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Ga/L0617: Panteregister nr. 44, 1800-1950, s. 29
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080604650039

 

PANTEBOK HOLMEN HERAD
SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Ga/L0614: Panteregister nr. 41, 1800-1950, s. 475
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080604640485

 

PANTEBOK BRINGSJORD LYNGDAL
SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Ga/L0574: Panteregister nr. 7, 1800-1950, s. 45
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080603620046

 

PANTEBOK STRAUMSLAND
SAK, Lyngdal sorenskriveri, G/Ga/L0609: Panteregister nr. 36, 1800-1950, s. 271
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080604630271


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.