Jump to content
Arkivverket

Hvor finne Gulbrand Hansen som soldat eller innkalt til militærtjenesgte


Åse Anna Markussen

Recommended Posts

Hei

Jeg leter etter opplysninger om Gulbrand Hansen (kanskje født rundt 1785) som levde i Fredrikstad som voksen, og døde av kolera i 1834.  

 

Kan han ha blitt innkalt til militærtjeneste i de urolige årene i begynnelsen av 1800? Hvor kan jeg lete? Jeg trenger sårt tips om hvor finne kilde der  det kan være opplysninger om ham som soldat eller mulig innkalling til soldat.

 

Har ikke funnet dåp i Tune eller Fredrikstad, og har ikke sikkert treff på ham i 1801-tellingen. Det kan ha vært i Gleng 36 i telling for Fredrikstad.  

PERMANENT ID: pf01058191001953

 

Hilsen Åse Anna Markussen

 

Under er hustru og barn mm

 

      1792    Ektefelles fødsel:   Margrethe Joensdatter (1792-1858).  Født i Veumbråten under Veum sødre, Glemmen, Fredrikstad, Østfold.  Død den 6 Feb 1858 i Vaterland, Fredrikstad, Østfold.
     1816 Des 4    Sønn født (nr.1):  Amund Gulbrandsen (1816-          ) 
    1819 Sep 8    Sønn født (nr.2)  Hans Gulbrandsen (1819-1820) sønn av Gulbrand Hansen og Margrethe Joensdatter.  Født i Fredrikstad. Østfold.  Død den 12 Mar 1820 i Fredrikstad. Østfold.
    1822 Des 6    Sønn født (nr.3): Olaus Gulbrandsen (1822-1823)
    1825 Aug 31    Sønn født (nr.4):    Johan Fredrik Gulbrandsen (1825-          )  
    1833 Mai 25    Datter født :    Anne Kirstine Gulbrandsdatter (1833-1893) .  Død den 9 Des 1893 i Fredrikstad ø, Østfold.
    1834 Aug 17    Død:    Fredrikstad. Østfold.  
    1834 Sep 23    Skifte:    Fredrikstad. Østfold.  

 

Uklart hvor han kom fra. Han var arbeidsmann, i 1819 smed, senere feier. I 1825 var han tømmermann. Han døde på lasarettet av kolera 17. august 1834. Det ble skiftet 23. september 1834 med konen Margrethe Joensdatter tilsted. Tre gjenlevende barn på dette tidspunkt.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Antagelig rett mann: Guldbrand Hansen, døpt 12.april 1784 i Tune. Foreldre: Hans Nielsen Solie og Amalie Hansdatter

Gulbrand.jpg.299abc503a2c5308b1f6f1f12da25844.jpg

 

Sønnen Amund døpt samme dag i Fredrikstad som foreldrene giftet seg:

Amund.jpg.6213c7ca733ca5827049923034f8c82c.jpg

 

Foreldrenes vielse: Gulbrands alder er oppgitt til 29 år, og det stemmer ikke med dåpen i 1784, men den Gulbrand som i 1801 bor hos farbroren Peder Nilsen i Gleng er 16 år og det stemmer bra. Så alderen ved vielse er nok feil.

1982947887_GulbrandHansen.jpg.000a56f06c3c473f8ca0440fabc705d7.jpg

 

mvh jan w

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk. Dette var strålende. Vi er to tippoldebarn etter Gulbrand og Margrethe som har lett i mange år. Tenkte vi skulle prøve soldatveien for å få evnt opplysninger.

Han må ha vært 32 år ved ekteskap - ikke sant. Og Amund

 

Vi har også vært inne på tanken at profoss Hans Nielsen i Fredrikstad, død i 1800 54 år gammel, gift med Marie (Maren) Andersdatter død i Fredrikstad 1800 som 60årig kunne være foreldrene. Derfra gikk tanken lett til Gulbrand som mulig soldat . . . 

 

Dette var veldig god hjelp.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Foreldrene til Gulbrand ble gift i Tune 1776

Trolovet 23.jan. 1776: "Gevorben soldat og Ungkarl Hans Nielsen, Gamlebyen og Enken Amalia Hansdatter, ibid. (gift 7.mars 1776)

1257052115_hansnilsen1776.jpg.8f4a055a0fd394e38c2598f1bd88560c.jpg

 

Foruten Gulbrand, fikk foreldrene følende barn:

Berthe Maria døpt 9.nov 1777

1716186496_berthemaria1777.jpg.e6d8ca98b729be457064aca95dd2b02d.jpg

Ole døpt 14.nov 1779

1037996689_Ole1779.jpg.3f3cd3da9a6e136412a81234f701e668.jpg

Og en ny Ole døpt 14.okt 1781

453069711_ole1781.jpg.f7bbc0d9bb227eba715b7ac767627dec.jpg

 

Hvis vi ser på FT 1801, finner vi også en søsterdatter av Peder Nilsen, Kari Mathisdatter:
 

 
  Amt Prestegjeld Sokn By Bydel Gard/hus
222 Friderichstad Friderichstad Friderichstad Friderichstad I Gleng 36
  Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
1690 * Peder Nilsen Huusbonde 54 Begge i første ægteskab Saugmæster ved sarp M fglass.gif
1691   Berthe Olsdtr Hans kone 71 Begge i første ægteskab   K fglass.gif
1692   Gulbrand Hansen Huusbondens broder søn 16 Ugivt   M fglass.gif
1693   Kary Mathisdtr Huusbondens søster datter 13 Ugivt   K
         
             
                 
                 
Hun var født i Tune og døpt 1.feb 1789. Mora het Marthe Nilsdatter. Dermed kjennes 2 av Hans Nilsens søsken, Peder og Marthe. For øvrig døde Marte i 1791, begr. 14.juni. Hennes alder er oppgitt til 23 år. Hun ble gift 15.des 1788              

 

 

 810464905_kari1789.jpg.b3f9e23de863e20e6a6b8e633abfdb9d.jpg

 

               

mvh jan w

             

 

Edited by Jan Weberg
Link to comment
Share on other sites

Jeg glemte å ta med den eldste av Gulbrands søsken, så han kommer her:

Hans Jacob, døpt 30.juni 1776

1932898806_hansjacob1776.jpg.de29e065ce83fb8906772a48e0f01b27.jpg

 

Som vielsen av foreldrene til Gulbrand viser, var mora Amalia, enke da hun giftet seg med Hans Nilsen. "Amalia" kan ikke sies å ha vært et vanlig navn på denne tiden, i alle fall ikke i Østfold. Likevel er det nesten umulig å finne opplysninger om noen "Amalia Hansdatter" fra før hun ble gift i Tune for 2.gang. Det ser ut til at hun i alle fall ikke var verken født eller tidligere gift i Tune. "Family Search" kan kun vise til en eneste "Amalia Hansdatter" i Østfold, og hun kommer her:

139379855_amalia1771.jpg.e187830647e58e9a6368a10b3016fc1a.jpg

Eidsberg 1770: Trolovet 19.des. Unkarl Hans Olsen, Houg med pigen Amalia Hansdatter. Viet 28.feb 1771. 

Paret nevnes en eneste gang til:

1785564673_ole1771.jpg.bb32ef1bd818c5826ecd326c36efb1e8.jpg

8.des 1771 døpes sønnen Ole i Eidsberg.

 

Family Search har ingen ting å vise til før enken Amalia Hansdatter blir gift  Tune i 1776. Nå er det jo slik at Family Search langt i fra har opplysninger fra alle kirkebøker for Østfold, og i tillegg er det gått tapt en del bøker for den aktuelle perioden (bl.a Glemmen) Så Amalia fra Eidsberg er altså eneste kandidat som jeg har klart å finne til å være Gulbrands mor.

Når det gjelder Gulbrands far Hans Nilsen og dennes to kjente søsken, Peder Nilsen og Marthe Nilsdatter, så kan det heller ikke sees at disse var født i Tune. På tross av så vanlige navn finnes det ikke en eneste "Nils" som har barn ved navn Hans, Peder og Marthe. Samme resultat for Skjeberg, Borge og Onsøy. Glemmen og Fredrikstad mangler bøker for hele den aktuelle perioden.

 

Hvor ble det så av foreldrene og søsknene til Gulbrand? Her er det også problemer. Hans Nilsens død er helt klart ikke blitt innført i kirkebøkene, verken for Tune eller Skjeberg.

Skjeberg, fordi det er her vi finne spor av Gulbrands familie som lever ved FT 1801:

Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus
122 Smaalehnene Skieberg Skieberg Tvether Nordre
  Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
2396 * Jacob Vettlesen Huusbonde 75 Gift 2 gg. Gaardbruger M fglass.gif
2397   Marte Gløersen Hands kone 56 Gift 1 gg.   K fglass.gif
2398   Jørgen   Deres Børn 14 Ugifte   M fglass.gif
2399   Hellena   Deres Børn 22 Ugifte   K fglass.gif
2400   Dorthea   Deres Børn 20 Ugifte   K fglass.gif
2401   Ole Hansen Tienestefolk 19 Ugifte   M fglass.gif
2402   Erik Jørgensen Tienestefolk 10 Ugifte   M fglass.gif
2403   Amalia Hansdtr Tienestefolk 52 Enke 1.g.   K fglass.gif
2404   Ragnild Svendsdtr Tjenestefolk 19 Ugift   K fglass.gif

Amalia Hansdatter er uten tvil Gulbrands mor. Ektemann nr 2, Gulbrands far, må være død, selv om det står enke 1.g. Han finnes i alle fall ikke i FT 1801. Ole Hansen 19 år er nok temmelig sikkert Gulbrands bror Ole, født 1781.

 

Nabogården Tveter Søndre:

Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus
124 Smaalehnene Skieberg Skieberg Tvether Søndre
  Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
2452 * Gullik Larsen Huusbonde 54 Gifte 1ste g. Gaardbruger M fglass.gif
2453   Kari Baardsdtr Hands kone 46 Gifte 1ste g.   K fglass.gif
2454   Thord Brynildsen Tjenestefolk 14 Ugifte   M fglass.gif
2455   Berthe Hansdtr Tjenestefolk 23 Ugifte   K fglass.gif
2456   Maria Helgesdtr Tjenestefolk 15 Ugifte   K fglass.gif

Berthe Hansdatter er sannsynlig vis identisk med Gulbrands søster, Berthe Maria, født 1777.

 

11.okt 1801 kan vi lese i kirkeboka: Begravet enke Amalia Olsdatter Tveter 51 år. Det er neppe tvil om at "Olsdatter" skal være "Hansdatter". I FT 1801 som ble utført 1.feb, finnes det ingen annen Amalia i Skjeberg.

 

mvh jan w

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Hei 

Etter et langt opphold tilbake hos tipptippoldefar Gulbrand Hansen og familie  Jeg har funnet et skiftekort https://www.digitalarkivet.no/sk11216062301735 for Berthe Olsdatters skifte i 1805. Skiftet ligger på  SAO, Fredrikstad byfogd, H, 1676-1829, s. 293.

Hun var jo gift med Peder Nielsen, Gulbrand Hansens farbror. På sksiftekortet ser vi en Pernille Olsdatter som første arving, med 5 barn, 1 barneban Kary, og en død ektemann ved navn Nils, . Dette må være Berthe Olsdatters søster.   Se ft 1801 Fredrikstad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058191001952.

 

Ut fra skiftekortet under, har jeg drodlet dette familietreet under. Vi får her en merkelig konstellasjon så vidt jeg kan se. Berthe Olsdatter ser ut til å være gift med sin søsters sønn, vel å merke om Berthe og Pernille ER søstre. Var det mulig?

 

Mvh Åse Markussen

 

 

 

 

 

skiftekort berthe.jpg

Berthe Olsdatter i Gleng.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jeg er muligens begynt å bli litt ‹tussete i hovve›, som vi sier der jeg kommer fra 😉 , men jeg kan ikke skjønne hvordan du kan lese ut fra skiftetkortet at Berthe skulle være gift med sin nevø?? Rent bortsett fra, for å svare på ditt siste spørsmål: Nei, det var absolutt ikke mulig. Det var så ‹forbudt ledd› som det omtrent gikk an å få til.

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Det er ingenting ved opplysningene på skiftekortet som tilsier at Peder Nilsen var sønn av Pernille Olsdatter, og et ekteskap mellom tante og nevø var heller ikke mulig. Videre kan ikke Hans Nilsen være sønn av Pernille Olsdatter, for ellers måtte han være arving på skiftet.

 

Oppdatert #1: Nå har jeg lest de foregående innleggene og forstår bedre hvorfor du har tegnet slektstavla slik du har gjort. Men det må være noe galt her, og det kan godt være at det er opplysninger i kildene som er gale. Dette krever nok en grundig analyse.

 

Oppdatert #2: Jeg tipper at FT1801 er feil med hensyn til Kari Mattisdatter. Det er nok feil at hun var husbondens søsterdatter; det skulle nok snarere stått hustruens søsters datterdatter.

Edited by Kristian Hunskaar (privat)
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dette gir fornuft. Jeg har virkelig vært i stuss. Men har jo heller ikke lest skiftet etter Berthe Olsdatter - ikke helt god på eldre skrift. Men skal prøve. 

 

Dette betyr vel at Hans Nielsen, Gulbrands far. og farbror Peder Nielsen er brødre som  ikke kan knyttes til Pernille Olsdatter og hennes linje. Vi ser jo at Hans Nielsen i 1784 står med Solie i Guldbrands dåp.  Kanskje er perioden som gevorbene soldat over og han er (tilbake) i Solie (Soli brug?)

 

 

Gulbrand.jpg.299abc503a2c5308b1f6f1f12da25844.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Skiftet gir ganske riktig bare tre arvinger, nemlig søsteren Pernilles to døtre Anne og Ingebor Nilsdøtre og avdøde søsterdatter Marthes datter Kari Mathisdatter (17 år). Kr. Hundskaars teori over om feil i FT 1801 Fredrikstad må stemme. 

 

Det er en setning i skiftet der jeg trenger hjelp til et par ord. URN:NBN:no-a1450-sk10041006012163.jpg

 

7-8 linjer nedenfra på side 139b  "Administrator tilkjennegav  at den avdøde erholde(?)  (uleselig) hos Skifteforvaltningen etter hendes afdøde Mand Peder Nielsen Gote(?) .......27e 621". Betyr det at det er et skifte etter Peder et sted?

 

Kan noen hjelpe - nå må jeg jo forsøke å finne linjen til Peder og Hans Nielsen.

 

Hilsen Åse Markussen

Link to comment
Share on other sites

. . . erholde Udlæg hos Skifteforvalteren . . . på 27rd 62s – riksdaler og skilling. Det betyr at hun sannsynligvis skal ha ‹varer› (løsøre?) for dette beløpet hos skifteforvalteren. Skiftet sluttes på neste side, så ytterligere skifte er det nok ikke.

Det er forøvrig alltid best å legge ved sidelenke. Da kan man ‹bla›, sammeligne skrift etc. 🙂

 

Mvh

 

Edit: udholdte ikke erholdte Og hun er jo avdød og kan da rimeligvis ikke noe som helst. Kanskje arvingene?

Edit 2: Nei nå vingler jeg fælt. Sannelig ikke sikker på udholdte likevel. Men Udlæg og det øvrige står fast.

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Åse Anna Markussen skrev:

hendes afdøde Mand Peder Nielsen Gote(?) .......27e 621". Betyr det at det er et skifte etter Peder et sted?

 

 

Jeg må lære meg å lese innlegg nøyere! Selvfølgelig må det være et skifte etter Peder. Jeg svarte a la ‹goddag mann økseskaft›. Beklager.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Ikke noe i veien med svaret ditt. Men jeg strever usigelig for evnt  finne et skifte. Han må jo være død mellom ft 1801 og hennes død som enke i 1805, men hverken dødsfall eller skifte manifesterer seg. Det er jo rart at Gleng falt under Fredrikstad byfogd, og også  FT. Ellers seiler vel folk fra Gleng og "gamlebyen" Sarp så tidlig som 1700-årene (også) rundt i Tune Glemmen og Rolfsøy og er vanskelige. Og det hjelper jo ikke på saken at Tune har en uleselig kronologisk krikebok så langt tilbake. 

 

Nå lurer jeg på om jeg har funnet den erworbende soldatbroren Hans Nielsen og Gulbrand Hansens far i  1778 i Sønnenfjeldske geworbende Infanteri-Regiment i kapt Werenskiolds kompani. Munsterrullen har en Hans Nielsen 32 år gift vervet for 16 år og tjent 13 1/2 år. Og kompaniet er i Fredrikstad.  https://www.digitalarkivet.no/ru20111117640055 .

 

Da er kanskje Peder Nielsen 23 år i 1769 ugift og avtjent 2 av 12 år broren??? https://www.digitalarkivet.no/ru20111117640029

 

Hilsen Åse Markussen

Edited by Åse Anna Markussen
Feil stedsnanv
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Jeg har nye opplysninger i denne saken, som kanskje helt utelukker at Gulbrand Hansen f. i 1784 er riktig person

 

Jeg fant en matros Gulbrand Hansen født 1784 i Fredrikstad mønstringsbok i går, og ba om tydehjelp. Fikk et godt svar som viser at dette er samme Gulbrand som er nevnt i denne tråden tidligere, med foreldre Hans Nielsen og Amalie Hansdatter. Han ble dimmitert som halt i 1804 og var saugarbeider iflg mønstringsboken.Se lenken med tydehjepen nederst. 

https://www.digitalarkivet.no/ru20090408610495

https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-ru20090408610495.jpg

 

Så bladde jeg til neste side og fant ytterligere en matros Gulbrand Hansen fra Gleng, født 1778. 

https://www.digitalarkivet.no/ru20090408610496

https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-ru20090408610496.jpg

 

Mens den første Gulbrand født i 1784 var i Gleng hos onkelen i ft 1801 for Fredrikstad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058191001953, var denne Gulbrand født i  1778 kanskje den losjerende i Glemmen  enroullert matros født ant. 1783,  i ft 1801 for Fredrikstad. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058191003658.

 

Grunnen til at jeg finner det sannsynlig at denne senere f. 1778 er riktig Gulband, er at Gulbrand ved vielsen med Margrethe Jonsdatter i 1817 står som 29 år. Det gir fødselsår 1778. https://www.digitalarkivet.no/kb20061016030667  URN:NBN:no-a1450-kb20061016030667.jpg

 

Nå er riktignok hars alder transkribert til 1797 i https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002620479. Om det stemmer faller jo begge de to Gulbrand til jorden med et brak.  

 

Jeg har tro på at dette er rett Gullbrand, og håper på innspill. Det hadde også vært veldig god hjelp å få tydet hva som står i mønstringsboken for matros Gulbrand f. 1778. Jeg har også lett med lys og lykte etter hans fødsel, men har så langt ikke funnet ham i 1778 i Tune.

 

Vennlig hilsen Åse Markussen 

 

 

Edited by Åse Anna Markussen
Skrivefeil Gulbrand uten l mm
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.