Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

DNA-analyse - endå ein gong... - kva skal eg gjera?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

For to år sidan følgde eg oppfordringi i Brukarforum om kjøp av FamilyTree DNA som den gongen var på tilbod og tinga til meg sjølv:

 

mtFull Sequence, Y-DNA67 til ein samla pris på $360,95

 

og til kona mi:

 

MtFull Sequence til ein pris på $161,95

 

Desse «kit'i» ligg framleis hjå oss, uopna.  Me har rett og slett ikkje fått «somla» oss til å ta prøvene og senda dei inn.

 

~~~~~

 

No er det ein lokal (norsk) «ekspert» på DNA som påstår at desse testane truleg er for gamle og ikkje lenger vil ha noko nytte, d.v.s. det har ingi hensikt å senda dei inn.

 

Han skriv følgjande:

 

«Sal på FtDNA DENNE veka:

https://www.familytreedna.com/

Y37 koster normalt 169 dollar, no 139. Den testen gjev deg nok informasjon til å sjå kvar farslinja har vandra i stort.»

 

For meg ser desse testane ganske so like ut, men eg er ingen ekspert, so eg veit ikkje...

 

~~~~~

 

Samstundes fekk eg dette tilbodet frå ancestry.com for eit par dagar sidan:

 

«Your world is waiting for you.    
Order AncestryDNA and start your most meaningful journey yet. With 5x more detail than other tests*, you can uncover the people, places, and stories in your unique heritage.    
Only $59»

 

~~~~~

 

So er spørsmålet: KVA GJER EG?  Desse siste tilbodi varer ut denne veka!!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode råd!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan-Thore Solem

For å si det rett ut Lars:

Du stiller et meningsløst spørsmål, uten først å forklare hva du tenker er hensikten med disse testene 😉

 

Når det er sagt, så har JEG testet hos FamilyTreeDNA (alt som finnes der av tester). Jeg gikk inn i dette med et MÅL, nemlig å bekrefte/avkrefte at jeg hadde funnet min korrekte biologiske farfar. Gjennom slektsforskningen hadde jeg gjort det, det var jeg sikker på. For å fjerne all tvil hos de rundt meg, fant jeg frem til min tremennings sønn (felles forfar: min oldefar, hans tipp-oldefar) gjennom samme farslinjer. Han stilte mer enn velvillig opp til test (jeg betalte), og da ble det i første omgang en Y-DNA111 test, samt Family Finder.

Resultatet ble som JEG forventet, at han og jeg var "identiske" på samtlige 111 STR markører, og Family Finder resultatet estimerte forventet "cousin-avstand".

 

Jeg hadde et mål, og jeg gikk målrettet til verks, og gjennomførte en god gammeldags "krysspeiling" og fikk ventet resultat, og all tvil om papirforskningen ble feid tilside.

Siden har jeg for moro skyld utvidet testene (for oss begge, og flere) med Big-Y (vi er fremdeles "identiske").

Jeg har tatt mtDNA Full Sequence test, som for meg er fullstendig bortkastet, fordi jeg tok den testen uten mål og mening. Den gir absolutt ingenting av verdi, inntil jeg eventuelt målretter den på samme måte som beskrevet over.

 

Hvis du skal gå igang med testing for å utforske dette "nye og spennende" for moro skyld, så skal du først og fremst begynne med Family Finder testen. Den gir umiddelbart et slags utbytte, du vil få treff blant "relativt nær slekt" som du bør kunne identifisere felles forfedre med. Ønsker du å gå videre, så ta Y-DNA 37 eller 67 først, du kan alltids utvide tester uten nødvendigvis sende inn den fysiske prøven på nytt. Etter de første testene, kan du også bare sitte rolig og se nye treff "trille inn" etter som andre tester seg.

 

Bare mine erfaringer. Håper de kan komme til nytte...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jan-Thore for interessant kommentar!

 

Når det gjeld hensikten med desse testane, har eg følgjande mål:

 

Me har jo alle to bestefedrar, fire oldefedrar, åtte tippoldefedrar, seksten tipptippoldefedrar osv.  Om me går ut ifrå at minst ein mannleg (reint agnatisk) etterkomar etter kvar av desse seksten tippoldefedrane tek den naudsynte Y-DNA testen, om det er 37, 67 eller 111 spelar vel lita rolle, ville i alle fall eg, so vidt eg har forstått det,  kunna få eit meir «nyansert» bilete av mi eigi avstamming?

 

Tilsvarande bør det vel då vera med den sokalla mtFull Sequence testen, om minst ein (reint kognatisk) etterkomar etter kvar av dei seksten tipptippoldemødrene tek denne testen.  Då skulle det vel i prinsipet vera likegyldig om siste (nolevande) leddet er ein mannsperson?

 

I mitt tilfelle vil åtte av tippoldefedrane vera frå Luster i Sogn, medan dei hine åtte vil vera frå Norderhov på Ringerike.  Dette burde vel då i prinsipet gje to heilt ulike typar Y-DNA som resultat?

 

Men kanskje er eg «heilt på jordet» når det gjeld tolkingi av testresultati?

 

Elles var eit hovudspørsmål i innlegget mitt om testen som eg kjøpte for to år sidan, framleis er «i orden» og om det har noki hensikt å senda denne inn?

 

Eg takkar på ny for vidare kommentarar!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn Isachsen

Lars,

 

Ettersom du allerede har betalt ville jeg sendt inn de du har.  Om det er noe problem med dem kan det hende at du får tilsendt nye testkits uten å betale ekstra.

 

Tilbud kommer med ujevne mellomrom hele tiden, så det ville jeg ikke bekymre meg for.

 

Bjørn Isachsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan-Thore Solem

Jeg ser at jeg overså et av dine delspørsmål i første posten, det angående Ancestry testen. Gå uansett for FamilyTreeDNA, der er det flest norske testere, og resultatene kan overføres til andre analyse-steder. Gå for Ancestry hvis du ønsker å finne mere slektninger i Amerika.

 

Holdbarhet for fysisk test-kit fra FamilyTreeDNA: Det har jeg også spurt om tidligere (i andre fora), og fikk da som svar at om test-kit'et er uåpnet, dvs. du har faktisk ikke gjort "kinn-skrapingen" enda, så kan den ligge lenge. Har du derimot faktisk utført "skrapingen", så er det biologisk materiale i den og bør sendes relativt fort.

 

Dine mål: Ja, du skal jo få treff både på Y-DNA og mtDNA hvis du går målrettet til verks, og får disse andre etterkommerne av dine tipptippoldeforeldre til å teste seg. Det var jo det jeg gjorde, bare enda mer presist. Tester du bare deg selv (Y-DNA og mtDNA)) og kona di (mtDNA), risikerer du å måtte vente mange år for i det hele å få treff, etter at en av disse finner på å ta samme testen som du og din kone har tatt.

Jeg har bare ett "brukbart" (i slektsforsknings-sammenheng) treff på min Y-DNA test, nemlig nevnte tremennings sønn. Et par andre er bare interessante knytninger for de lange DNA-linjer og haplogruppe. På mtDNA testen er det mange treff, også med kort relativ "genetisk distanse", men siden mtDNA har så liten mutasjonsrate, kaster jeg ikke bort et eneste minutt av min tid lenger, for å finne ut av treffene med felles formødre mange hundre år (tusener av år) tilbake. Med målrettet mtDNA testing kan man jo riktignok bekrefte/avkrefte slektskap basert på felles haplogruppe.

Som jeg skrev tidligere, for mange som tester seg bare for moro skyld eller ut fra en fasinasjon over "dette nye", er en autosomal test (Family Finder) veien å gå.

Mange av disse blir skuffet over det de får tilbake. Jeg har sett kommentarer fra noen at de ventet seg en ferdig "slekts-rapport". En kollega på jobben "har bevist" at han er direkte etterkommer av Harald Hårfagre, og ventet bare på det endelige svaret på DNA testen (hos MyHeritage da selvsagt.). Med slik overbevisning, blander jeg meg ikke inn i den overbevisningen.

 

Problemet er også at mange testere (og treff på Family Finder) ikke "gjør jobben" med slektsforskninga, og heller ikke legger ut minst et minimum av et anetre på sin FamilyFinderDNA profil. Jeg har mange ganske så nære treff, som overhodet ikke har lagt ut noe som helst slektsinformasjon, og heller ikke svarer på henvendelser på epost. Da blir det håpløst å "koble" disse treffene. Jeg tenker at disse testerne (de uten uten opplysninger), er de samme som ventet seg mer utbytte fra testen, uten å enten forstå hva de gjorde eller legge ned det minimum av arbeid som må til for å få et slags resultat.

 

Lykke til...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for fine svar frå fleire her - eg må innrømme at eg kjenner meg mykje att i det du skriv, Lars. Folk seier "du må teste deg" - og så veit eg ikkje heilt kvifor og korleis. Samtidig ser eg mange merkelege ord og uttrykksmåtar som eg ikkje forstår, og som gjer meg skeptisk på vitsen med det heile; at folk får treff her og der og litt Spania og litt Grønland; eg kjenner også til to halvsystre med same mor (og dei er garantert fødde av denne mora begge) som har fått resultat som viser at dei knapt kan vere i slekt med kvarandre. Så om du kjenner deg forvirra og utdatert, Lars, så har du i alle fall ein kollega her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Unnskyld meg, men ut-datert er ett misbrukt ord. Så lenge man har helsa i behold så er det ingen grunn til å ikke følge med i tiden. Det som før var å finne av informasjon i bøker, tidsskrifter osv er nå stort sett fritt til-gjengelig på nett. Tilgangen til informasjon er enorm . Det er bare tid og interesse som setter grenser på hva man kan tilegne seg.  Alt kan en ikke få med seg uansett, uten at man er ut-datert av den grunn.

Det er vel nettopp det Lars gjør her ved å søke informasjon fra folk som er kommet litt lengre i prosessen. Snarveier er til for å brukes 🙂

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Det høyrest så flott ut når du skriv at vi kan følgje med i tida og at alt ligg tilgjengeleg på Internett, berre vi har tid og interesse - det er akkurat det same dei meiner på NAV og mange andre stader også, men slik ER det faktisk ikkje. Mange av oss som starta skrive-karrieren vår med å kvile handa på trekkpapiret og dyppe pennesplitten i blekkhuset før vi skreiv, eller som fyllte ut tippekupongane i tre like eksemplar fordi det ikkje var gjennomslag, vil etter kvart som åra går få større og større vanskar med å følgje med, fordi den uunngåelege naturlege utviklinga er at vi gradvis blir rykte tilbake til start. Evnen til å lære heilt nye ting er beviseleg dårlegare for den gjennomsnittlege 64-åringen;  sjølvsagt finst det dei som lærer kjempefort i vår alder og og endå seinare, men ein må ikkje gå ut frå at det gjeld alle. Men Jan Thore Solem har gitt god utgreiing som i alle fall har gjort ting litt meir forståeleg for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Halleraker
5 timer siden, Jan-Thore Solem skrev:

Du stiller et meningsløst spørsmål, uten først å forklare hva du tenker er hensikten med disse testene

Når kildene mangler eller andre grunner, f.eks. trykkfeil i kildene, og vi derfor ikke med sikkerhet kan fastslå foreldre til Ola Nordmann, så kaller de amerikanske slektsgranskerne dette for en brick wall. Det å bryte gjennom en brick wall er for avanserte granskere og det anbefales å bruke DNA som støtte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan-Thore Solem

Absolutt Astrid,

 

Min far sloss mot denne "veggen" i mange år, og døde i 1986 uvitende om hvem som var hans biologiske far. Det var ene og alene årsaken til at jeg plukket opp ballen, fikk interessen for slektsforkning og fortsatte. Etter hvert kunne man bare sitte i godstolen hjemme i stua og søke. Det kunne ikke min far, om han ønsket svar, så for meg var det MYE enklere. Jeg fant etter hvert flere kandidater til farfar, og etter at FT1910 ble frigjort på nett, falt brikkende på plass med kanskje uventet mye hjelp fra min "nye slekt". DNA testing bekreftet slektsforkninga. En solskinnshistorie her altså...

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Hvis du har liggende disse testpakkene uåpnet, ville jeg absolutt ha brukt dem og sendt dem inn. Skulle de være for gamle, får du nok tilsendt nye gratis fra FTDNA.

 

Hvilket mål man har for å teste seg, kan jo være så forskjellig. For min del var det ren nysgjerrighet på hvilken haplogruppe jeg tilhørte på hhv. fars- og morssiden. Skulle man ikke få matcher i første omgang, har man i hvert fall fått testet den aktuelle linjen, og kan evt. senere lete opp slektninger lenger ute for å få bekreftet den linjen man har på papiret et stykke bakover. Noen kjenner ikke hele eller deler av opphavet sitt på grunn av adopsjon eller av andre grunner, og flere har fått kontakt med biologisk opphav ved å teste seg, mens flere fortsatt venter på matcher. Dess flere som tester seg, desto flere match-muligheter vil det selvfølgelig bli for alle. Siden det også i de senere årene har vært et økende antall som har testet seg også fra Norge, har dette blitt stadig mer interessant for nordmenn også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Aamo

En annen grunn til å teste seg som ikke er nevnt i innleggene ovenfor, er at man hos f.eks. ftdna.com og My Heritage får vite litt om ens "etniske sammensetning", noe som kan være interessant for oss nordlendinger, som ofte er en salig miks mellom alt mulig "rart"; samer,  "kystnordmenn" som har levd i landsdelen siden (minst) jernalderen, østerdøler som kom til f.eks. Troms på slutten av 1700-tallet, kvener, innvandrede skotter etc. I praksis har dette jo selvsagt null betydning, men moro lell for oss som er over middels historieinteressert og gjerne vil lære litt om både forhistoriske og senere folkevandringer. En positiv utvikling er at både samer og kvener/finner ser ut til å teste seg i stadig større grad, noe som også har gitt mange aha-opplevelser for oss med det som kanskje kan kalles slike "spesielle" interesser. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk for mange interessante og nyttige kommentarar.

 

Som fleire av dykk har sagt, so er truleg desse  testane som ligg hjå meg, framleis gode for bruk, so når me neste veke kjem over helgjedagane, skal eg ta dei naudsynte prøvene og senda dei til Texas!

 

Finst det forresten noko «kartotek» over kven som har teke desse testane, so ein straks kan ta til med samanlikning av resultati?  Eit naturleg spørsmål er jo då sjølvsagt òg:  Korleis skal me lesa/tolka dei resultati som kjem?  Får me ei rettleiing/bruksanvisning med svaret?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Aamo

Det finnes et "Learning Center" på sidene til ftdna som forhåpentligvis kan være til hjelp. Ellers vil du nok ikke få tilgang til opplysninger om hvem som har tatt disse testene, men du vil få såkalte Smart Matches med folk som du er i slekt med, samt en angivelse over hvor nært dere er i slekt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan-Thore Solem

Lars: Når det gjelder "kartotek" for testtakere, blir det for Family Finder testen rett og slett de treffene du "umiddelbart" ser etter at resultatene foreligger på kit'enes websider. Regn med bort imot 2000-2500 treff, langt de fleste ubrukelige (fjern slekt eller "støy").

For Y-DNA tester (norske testere som er innmeldt Norgesprosjektet): https://www.familytreedna.com/public/Norway?iframe=ycolorized

For mtDNA (samme): https://www.familytreedna.com/public/Norway/default.aspx?section=mtresults

 

Generell informasjon, hjelp og assistanse:

http://www.norwaydna.no/nb/

https://www.facebook.com/groups/NorwayDNA/

 

Siden du har bestilt kit for lenge siden, og har dem liggende, så fikk du også ved bestilling login-informasjon for hvert kits websider. Der kan du allerede nå begynne med jobben du BØR gjøre for å oppnå resulater (f.eks. finne slekt gjennom treff):

Legge inn eldste kjente ane (fra slektsforskningen) på farslinjen og det samme for morslinjen. Det betyr å legge inn navn, årstall og fødested (spesielt format! Se linken over) for 2 personer (eldste mann fra farslinjen, eldste kvinne fra morslinjen).

Legge inn minst et rent anetre med noen tipper, gjerne kun med navn, føde- og dødssted og -år. Her må du selv vurdere hvor mye du vil legge ut, du kan selv bestemme hvem som kan se dette. (Jeg har valgt at kun mine treff kan se denne infoen). Dette gjøres enten via direkte tasting, eller med GEDCOM-fil.

Der er også mulighet for å legge inn slektsetternavn fra din slekt, noe som jo blir ganske meningsløst for de fleste av oss normenn. Norgesprosjektet anbefaler (igjen på linken over) å legge inn gårdsnavn istedet.

 

 

 

Edited by Jan-Thore Solem

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

So er endeleg sidan sist onsdag prøvene til kona og meg på veg til Texas.  Eg var litt i stuss kva verdi eg skulle setja på pakken, men sidan pakkepost til Amerika automatisk er trygda for inntil €50, skreiv eg det på pakken..., sjølv om kitti i si tid kosta atskillig meir...  Men kven skulle ha interesse av å stela noko slikt?  Det står jo på pakken kva som er inni...

 

So får me sjå kva slag vikingar og neandertalarar eg kan ætta ifrå...

Share this post


Link to post
Share on other sites
David Widerberg Howden
8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

So er endeleg sidan sist onsdag prøvene til kona og meg på veg til Texas.  Eg var litt i stuss kva verdi eg skulle setja på pakken, men sidan pakkepost til Amerika automatisk er trygda for inntil €50, skreiv eg det på pakken..., sjølv om kitti i si tid kosta atskillig meir...  Men kven skulle ha interesse av å stela noko slikt?  Det står jo på pakken kva som er inni...

 

So får me sjå kva slag vikingar og neandertalarar eg kan ætta ifrå...

Til en annen gang og hvis andre leser, du kan sende inn testpakken uten alle skjemaene (alt kan fylles inn på nettet), da kommer du akkurat innenfor brevpost og slipper å betale for pakke. 

Hvis du er innom post i butikk/postkontor kan det være greit å vite at tollappen skal kun inneholde følgende opplysninger Innhold: "Genealogy kit" og verdi "2$". Det er verdien på selve testsetet som skal settes og ikke verdien på analysen..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen
På 20.5.2018 den 23.11, David Widerberg Howden skrev:

Innhold: "Genealogy kit" og verdi "2$". Det er verdien på selve testsetet som skal settes og ikke verdien på analysen..

Hm... Den tanken streifet meg ikke, så jeg skrev verdien av analysen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Vel, det er vel ikkje alltid so godt å vita korleis ein skal handtera desse testane.  Men som ein kommentar til innlegg #17 over, so sendte eg testkitti både for kona mi og meg i ein pakke.  Soleis sparte me i alle fall den doble portoen...

 

Elles ser det ut til me har austasiatisk påverknad i Oppland fylke, for sjå kva ein kontaktperson nettopp skreiv til meg frå Minnesota:

 

«I’ve had my father’s mtDNA tested, and he was assigned haplotype G2a1, which shows up in Japan, Korea and very rarely in Norway and Poland. I am trying to see if any of the four or five other G2a1 matches at FTDNA could possibly be relatives.  Unlikely, but still trying.»

 

Når det er sagt, eg ventar framleis spent på resultatet av testen min!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

So ser eg på forfølgjingssida mi at følgjande melding nettopp kom inn frå Amerika:

 

Status: Sendung in Zustell-Depot bearbeitet
Nächster Schritt: Die Sendung wird dem Empfänger zugestellt.

 

So då vert det vel ikkje so lenge å venta...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan-Thore Solem

Spennende Lars!

Avhengig av hvilke tester/analyser du har valgt til å begynne med, må du vel uansett belage deg på minst 3 uker analysetid (etter lab'en har mottatt din pakke), før resultatet foreligger på websiden. (Analysetiden har variert veldig, avhengig av "påtrykk" på laboratoriet.) Du får følge med på websidene for "kit'ene", der pleier å stå når de forventer analysen ferdig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning

Ble feil - slettet!

 

 

Edited by Arnstein Rønning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan-Thore Solem

Arnstein, er ikke den tabellen for Y-DNA haplogruppen da? Den referansen Lars hadde til G2a1 over gjaldt vel mtDNA?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnstein Rønning
3 minutter siden, Jan-Thore Solem skrev:

Arnstein, er ikke den tabellen for Y-DNA haplogruppen da? Den referansen Lars hadde til G2a1 over gjaldt vel mtDNA?

 

 

Beklager! Jeg synes det er litt irriterende at de bruker samme betegnelse på en del yDNA og mtDNA haplogrupper. Jeg skal slette innlegget. Takk skal du ha!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan-Thore Solem

No worries...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.