Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Rune Thorstensen

Hjelp til oppslag i Dovre bygdebok, gårdene Langdalen, Lillesæter og Bergshagen.

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Jeg skulle gjerne hatt litt hjelp med oppslag i Bygdebøkene for Dovre. Ser alle bøkene ligger på Nasjonalbiblioteket, men kan kun leses i lesesalen og ikke på nett.

 

Johannes Olsen Langdalen født omlag 1729, død/begravet i Bergshagen 19.07.1762. Han giftet seg 26.12.1759 med Ingrid Olsdtr. Lillesæter, døpt 19.03.1738 og død 12/11.1815, Ekrehagen.

 

Jeg skulle gjerne hatt opplysninger om deres foreldre, evt med fødsel/dødsår, samt føde/dødssted.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Langdalen:

 

Johannes Olsen f 1729, sønn av Ola Eriksson ca 1679 (?) - 1746 frå Vorkinn (35/0) og Marit Gudmunnsdatter 1704 - 1737 som kom fra Nordistugu Ruste (31/2)

Johannes var nr 4 i en søskenflokk på 6

 

Ekrehagen (46/4)

 

Johannes Olsson 1729-1772 giftet seg under navnet Ruste med Ingrid Olsdatter Lillesæter 19.03.1738 - 1815. De fikk 5 barn 

 

Vorkinn:

 

Ola Eriksson 1694 -1745 g m Marit Gudmundsdatter fra Nordistugu Ruste. De bygsla Langdalen

Ola var sønn av Erik Eriksson Vorkinn 1660-1728 g m Anne Eriksdatter Budsjord 1663-1741

Erik Eriksson var sønn av Erik Johannessen Vorkinn 1628 - 1687 og Marit Eridsdatter Amundgard Lesja

 

Ruste:

 

Marit Gudmundsdatter Ruste var datter av Gudmund Samuelsson Ruste 1665 - 9.9.1736 og Ingrid Andersdatter fra ? ukjent, giftet seg ca 1700 f ca 1670, død 3.6.1725

 

Ønsker du mer utfyllende info her, så bare spør! Jeg har jo utelatt mange barn / søsken....... 

 

Vennlig hilsen

Grete

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Grete.

Dette var akkurat hva jeg håpet på.

Det kan tenkes jeg har noen til fra området jeg er usikker på, men jeg må sjekke om de kom fra Lesja , Fron eller Dovre.

 

 

 

Jeg ser nå at jeg mangler opplysninger om Ingrid Olsdtr. Lillesæter. Står det noe om hennes opphav der, eler er ikke det nevnt i Dovrebøkene?

 

 

Dessuten søker jeg opplysninger om opphavet til Ingebrigt Hansen f. 1761 på Glassmestermoen under Kjørstad - død 03.03.1833 på Storlien. Han var gift med Mari Jacobsdtr. Aanne 1767-1856.

 

Det ville ha vært flott om du fant disse opplysningene også.

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Når det gjelde Ingebrigt Hansen, så skal han angivelig være født omlag 1761. Jeg ser på FamilySearch en Ingebrigt født i Lesja 05.05.1760, far Hans Udgaard.

Likeså er der en Ingebrigt født 02.02.1762 i Ringebu med foreldre Hans Øfstegaard og Mari Mortensdtr.

Når det gjelder barna til Ingebrigt og Mari, så kan det nevnes Eldrid og Jacob som stemmer med navn på Mari's foreldre.

Første barnet ble døt Marit og andre sønn Hans. Man kan kanskje anta at det er navn på Ingebrigts foreldre.De døper forøvrig en datter Mari senere også samt to døtre for Anne.

 

Jeg har prøvd å grave litt mer. Hans Udgaarden = Hans Erlandsen ca 1725 - 17.05.1792 gift 18.07.1757 med Margrethe Iversdtr. 1725-30.03.1809.

Når det gjelder kandidaten fra Ringebu så var foreldrene her Hans Fredriksen Øfstegaard 1730-29.08.1811 og Mari Mortensdtr Hjelle 1725-14.06.1807. Men jeg tror det er deres sønn som dør på Øfstegaardkleven 52 år gammen den 24.09.1814. Det passer med fødseldatoen 02.02.1762.

Dessverre ser det ut til å være dårlig med skifter fra dette området, i det minste har ikke jeg funnet noe.

 

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Lillesæter (el. Sætrom):

 

Ingrid (nr 9 av 11 søsken) f 19.03.1738 g 1759 med Johannes Olsson Øvre Langdalen. Til Ekrehågån. Datter av Ola Toresson ca 1685 . 1754 fra Nørstegard og Gunhild Pedersdatter ca 1700-1780 fra Engelshus

 

Nørstegard:

 

Ola Toresson ca 1688 g 1725 med Gunhild Pedersdatter Engelshus. Sønn av Tore Sivertsen Nørstegard 1638 - 1698 og hans kone nr 2 Marit Olsdatter Nistugu Arnekleiv f ? - 1710

 

Storlie:

 

Ingebrigt Hansson ca 1761 - 31.03.1833 fra Glasmestermoen på Fron, g m Marie Jakopsdatter ca 1769 - 1856 fra Barlund på Fron. Barn:

 

1  Marit 1790 g m Ola Olsson Vollen

2  Eldri 1791 g 1819 med Ola Olsson fra Søre Storrustbakken

3  Jakop 1793 tok over øvre gardparten

4  Hans 1795 g 1830 med Jøda Olsdatter fra Nedre Langdalen. Til Nedre Plassen

5  Tord 1796 g 1824 med Anne Jonsdatter fra Beithaverlykkja . Til Sel i 1828

6 Hans 1798 g 1825 med Ragnhild Jonsdatter fra Beithaverlykkja. Til Storengen

7  Anne 1800 g 1824 med Ingebrigt Gudmundsson fra Øvre Plassen

8  Amund 1801 tok over nedre delen

9  Mari 1806 g 1829 med Pål Siversson fra Nedre Slette

10  Anne 1807 g 1828 med Ola Olsson fra Vollen

11  Kari 1810 - 1828

 

Vennlig hilsen

Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk igjen for flott hjelp med masse nyttig informasjon.

Jeg ser av siste innlegget ditt at Lillesæter også ble kalt Sætrom.

Da lurer jeg på om du kan sjekke en ting til for meg i  Dovreboka.Jeg søker opphavet til en Sigrid Østen/Øistendtr. Sætrom ca 1727-1800. Hun ble gift 1756 med den tidligere nevnte Ingebrigt Hansen fra Glassmestermoen under Kjørstad på Fron.

 

Nå vet ikke jeg om det kanskje er noen gårder som heter Sætrom i Lesja eller Fron også, men det kunne vært greit å få bekreftet om det er Dovre jeg skal til med hennes opphav.

Når det gjelder Ingebrigt Hansen så har jeg problemer med å finne både Kjørstad eller Glassmestermoen i Fron bøkene, men de er kanskje ikke de enkleste å lete i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Jeg finner ingen Sigrid Østen-/Øisteinsdatter f 1727 på Sætrom, MEN jeg finner en Sigrid Olsdatter Sætrom f 1727 gift 1756 med Engle Eriksson fra Korshushaugen. Til Vollen...hmm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Grete.

Jeg har registrert ham som Engle Englesen, men har også sett navnet Engle Eriksen, og uansett navn så er det nok samme paret som slo seg ned på Vollen. Det store spørsmålet blir da hva som er rett, Olsdtr./Østensdtr. og Englesen/Eriksen. Jeg har registrert at paret på Vollen døpte en sønn Eric i 1757. Det er trolig første barnet og i så fall er nok Engle Eriksen korrekt.

Jeg har ikke funnet noen sønn Ole eller Østen, men derimot Svend og Christopher.

 

Når det gjelder Ingebrigt Hansen, så fant jeg Glassmstermoen  under Kjørstad i Lesja boka, men ble ikke mye klokere. Jeg ser imidlertid nevnt et interessant par, Hans Amundsen og Anne Hansdtr. Det kan evt forklare hvorfor han døpte en sønn Amund og to døtre for Anne. Men så langt intet bevis på at det er foreldrene til Ingebrigt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Dovreskog Bygdealmenning;

 

Engle Eriksson Korshushaugen 1725 - 1810  g 1756 med Sigrid Olsdatter Sætrom 1727-1800  Barn:

 

Erik 9.12.1757 g 1780 med Anne Hansdatter Åkerjordet . Erik var skoleholder, døde på Åkerjordet 1782

Ola 4.12.1760 tok senere over Gift med Gunhild Johannesdatter fra Ekrehågån

Kristoffer f 1763 fikk sønnen Lars 13.10.1807 med Guri Gundersdatter Nørdre Stugufloten . Giftet seg med Ragnhild Siversdatter Sletthaugen

Svein 16.07.1766 tok over. Giftet seg med Marit Jakopsdatter f 6.2.1761 - 16.04.1843 fra Sygard Jønndalen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Da er det nok korrekt, for det er nettopp sønnen Ola jeg følger. Etterkommere av Ole dro til Kvæfjord i Troms.

Nok en gang hjertelig takk for hjelpen Grete.

Er jeg så heldig at det kan står noe om hvem som var foreldrene til Sigrid Olsdtr. Sætrom i bygdeboka for Dovre?

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas
Sitat

 

Da går jeg ut fra at du har alle etterkommerne til Ola..?

Sigrid sine foreldre:

Ola Toresson Lillesæter / Sætrom f 1685 d 1754 fra Nørstegard giftet seg i Gunhild Pedersdatter ca 1700 1780 fra Engelshus

 

Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Ops. Da er Sigrid søster til Ingrid f.1738 som var gift med Johannes Olsen, ref innlegg 2.

 

Da skal du få fred for meg resten av helgen.

Hjertelig takk igjen for verdifull hjelp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Bare hyggelig - god helg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg lurer på om gården Udgaard finnes nevnt i Dovre/Lesja bøkene.

Ingebrigt/Engebret Hansen bel døpt 05.05.1760 med far Hans Udgaard.

I 1801 tellingen på nevnte gård finner jeg bl.a en Margrethe Iversdtr. 74 år. hun har en datter Mari Hansdtr. 30 år gammel boende hos seg. I tillegg opplyses det at hun er moder til mannen på gården, Eric Ingebretsen 53 år gammel..

Videre er det opplyst at Margrethe er enke for 3 gang.

 

På FamilySearch finner jeg en Eric Engebretsen født 12.01.1749 med far Engebret Udgaard.

Samme sted finner jeg at en Margrethe Iversdtr. giftet seg iLesja 18.04.1757 med Hans Erlandsen.

 

Min teori er at Margrethe også er mor til Ingebret Hansen født 1760 og at han er oppkalt etter hennes første? ektemann Engebret Udgaard.

 

Spørmålet er da om Hans Erlandsen og Margrethe Iversdtr. foreldre til den Engebret Hansen som ble født 1760 og om han igjen kan være identisk med Ingebret Hansen fra Glassmestermoen under Kjørstad.

 

Jeg er altså interessert i opplysninger fra Udgaard om de kan være nevnt der.

 

Her er 1801 tellingen på gården Udgaard.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18010512&gardpostnr=47&merk=47#ovre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grete Jøraas

Ud-/Utgaard finner jeg ikke i Dovrebøkene, dessverre. Men jeg har 'fryktelig' mange bygdebøker, så jeg har laget en felles innholdsfortegnelse som gir meg henvisning til rette bygdebok. Den eneste Utgard jeg har finner jeg i Vinger BB, men det blir vel litt feil rent geografisk??

 

Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for at du sjekket Grete. Dette er jo ikke i "min" bakgård, men jeg vil vel tro at det neppe kan være snakk om den samme gården. 1801 tellingen viser jo til Lesja prestegjeld og Lesja hovedsokn.

Jeg prøvde å lete i Lesja bøkene på nett, men måtte gi opp. Det er så mange underbruk og småplasser. Prøve også å se etter skifter her i arkivet under alle kilder. Bladet gjennom mange skiftekort, men uten hell.

Kan det tenkes at Udgaard enten heter Utgaard eller Ødegaard?

Engebret Udgaard het trolig Engebret Eriksson. Han ble gravlagt 19.12.1751 og var ut fra alder ved sin død født omlag 1722.

 

Hans Erlendsen ble gravlagt 17.05.1792 og han var trolig født rundt 1724.

 

Margrethe Iversdtr. ble gravlagt  84 år gammel 30.03.1809.

 

I ekteskapet med Engebret fikk hun i alle fall datteren Anne i 1747 og sønnen Erik i 1749.

Med Hans hadde hun Engebret i 1760, Ragnhild i 1767 og Mari i 1770. Trolig var dette hennes andre og tredje ekteskap.

 

Men som nevnt, jeg vet ikke om dette er foreldrene til Engebret Hansen på Glassmestermoen under Kjørstad.

 

 

Jeg ser på FamilySearch at gården også er skrevet som Augaard

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hjertelig takk Inge, da var det Augard jeg skulle ha sett etter i bygdeboka.

 

Jeg hadde klart å nøste sammen rekkefølgen, men ser at det var flere barn enn dem jeg hadde funnet.

Dessverre vet jeg ikke om Engebret Hansen f. 1760 er identisk med den Engebret Hansen som bodde på Kjørstad/Glassmestermoen og som endte sine dager på Storlien i Dovre i 1833.

 

Jeg er dermed like langt med å få fastslått hans opphav. Han døpte såvidt jeg har funnet ingen barn for Margrethe men derimot Marit. Jeg hadde håpet at det skulle ha vært skifte etter Margrethe i 1809, men har så langt ikke funnet noe.

 

Jeg fant nå skiftekortene for Augard, men dessverre intet skiftekort verken på Hans Erlendsen i 1792eller Margrethe Iversdtr. i 1809. Så det var ingen hjelp å få der vedr. Engebret Hansen og hvor han ble av.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.