Gå til innhold
Arkivverket
Marie Stephensen

Buskerud, Sigdal, Krødsherrad...Leter etter foreldrene til Dordi Reisersdtr f ca 1771

Recommended Posts

Marie Stephensen

Jeg leter etter foreldrene til Dordi Reiersdatter f ca 1771.....

 

Dette er funnet :

 

1. Dordi er funnet konfirmert i Krødsherrad 1790 i Krødsherrad https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630348

 

2. Dordi som fadder i 1793 da skrevet som Nohre https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010616429

 

3. Krødsherrad 1 barn Knud døpes https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630372

 

4. Krødsherrad 2 barn Anne døpes https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630390

 

5. Krødsherrad 3 barn Reier https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630403

 

6. Skoger 4 barn Barbro https://media.digitalarkivet.no/kb20070402610136

 

7. Skoger 5 barn Elling https://media.digitalarkivet.no/kb20070402610142

 

FT 1801 Rignes gård Krødsherrad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058273002280

 

 

Dordi Reiersdatter dør i Skoger 6 november 1847 oppgitt alder 74 år  https://media.digitalarkivet.no/kb20051110010983

 

Tankerekken min om hvem faren til Dordi Reiersdatter er Reier Bjørnsen Schinnemoen er : Farsnavnet til Dordi Reiersdatter, oppkalling som jeg antar Dordi har av sin døde mor.

Hennes farmor antar jeg het Dordi Jensdatter og Dordi var oppkalt etter sin farmor. Det kan jo hende Reier Bjørnsen giftet seg i Krødsherrad med Anne, og vielsen og dåpene er blitt borte med kirkeboka. Antar at jeg er inne på noe her, som eventuelt må dokumenteres.

 

Dag Thorsdalen 

Har funnet og kommet med tips om Dordi i annet innlegg i debattforum, som legges ved her.

Jeg har funnet henne som fadder ved disse anledningene:

1793, for Ola Andersson Redalens sønn Vegger (samme som du lenker til): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010616429

1800, for Ola Olsson Redalens sønn Knut: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010622565

1803, for Erik Evensson Ringneseies sønn Even: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010607357

1803, for Ola Ivarsson Haugeruds sønn Gudbrand:https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010607568

Og så er kanskje også dette henne, selv om farsnavnet har blitt til Bjørnsdatter: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010622180

 

 

Jeg legger merke til at de to første fadderskapene hennes var for Redalen-folk. Også Erik Evensson var vel i Redalen i 1801. Et nærliggende spørsmål blir da hvilken forbindelse hun hadde til dem? 

 

Så legger jeg merke til at hun og Bjørn i 1801 hadde boende hos seg den 90 år gamle fattige og usle almisselemmen og enken Ragnhild Østensdatter. Hvis alderen hennes ikke er aldeles av veien, var hun for gammel til å være Dordis mor. Hvem var hun? Kanskje hun kan bidra til å kaste lys over Dordis opphav? Kan hun ha vært bestemoren hennes? Eller var hun bare plassert her som legdslem?

 

Med hennes tilstand og oppgitte alder hadde Ragnhild Østensdatter neppe så mange årene igjen å leve. Jeg finner ingen Ragnhild Østensdøtre gravlagt i Krødsherad det neste tiåret, men i 1802 begraves ei Ragnhild fra Haugerudeiet med oppgitt alder 85 år, som KANSKJE kan være henne:https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001878877

 

Denne Ragnhild fins ikke under Haugerud ved FT 1801. Samtidig var Dordi fadder for Haugerudsfolk i 1803. Kan det være en forbindelse?

 

Under Haugerud finner jeg derimot i 1801 et navn som fanget min interesse, den 96 år gamle Live Reiersdatterhttps://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058273003564

 

De to Reier Bjørnssønner du nevner som hovedkandidater som Dordis far var fra Skinnemo-eiet i Sigdal, der opphavet deres er omtalt i Sigdal & Eggedal VIII s. 1449-50:

 

  Sitat

 

Som husmann under Skinnemo­en var

Jens gm Berit Pedersd. f omkr. 1672, barn:

1.   Kari f omkr. 1707, døde 174l

2.   Anne g 1748 m Gunbjørn Reidarsen Haugseie.

3.   Dordi, f omkr. 1713, g 1. g. m Ola Kit­tilsen Skinnemoen, var i Skinnemoen, men da Ola døde, ble Dordi gm Bjørn Reidarsen, de overtok plassen her.

En Peder Jensen Skinnemoeie døde 1737, 25 år gml.

Rettssak 1720: Jens Skinnemoen nevnt. (Altså ikke Skinnemoeie)

Rettssak 1721: Jens Andersen Skinnemoen stevna Mari Torgersd. Havika for æreskrenking. 

Jens døde, og enka Berit ble g 2. g. m Peder Jonsen f omkring 1674. De var i plassen sammen med Bjørn og Dordi. Peder døde 1741, Berit i 1744. Jon Knutsen Eidal, som åtte halve Skinnemoen, lånte penger av Bjørn og lot han få plassen og et jordstykke, Myrrydningen, i pant.

Bjørn Reidarsen f omkr. 1708 i Moen og Dordi Jensd. hadde barna:

1.   Reidar d.e. 1743, g i 1778 m Johanne Steinarsd., i Veggesrudeie.

2.   Berte 1745, g 1770 m Ola Olsen, var her.

3.   Ingebjørg 1747.

4.   Jens 1750, g 1788 m  Ingebjørg Andersd., i Hovseie.

5.   Ola 1752, g 1794 m Åse Olsd., i Blekabergeie.

6.   Peder 1755, døde 1756.

7.   Reidar d.y. 1757, g 1. g. 1781 m Kjersti Steinarsd. Skatvedteie, 2. g. m Berit Hal­vorsd., i Tveiteneie.

8.   Helge 1761, døde s. å.

Bjørn døde 1764, Dordi i 1783. Ved skiftet etter Bjørn i 1765 var det et stuehus med peis og en liten kove her, fjøs, løe med låve, sauestall, stabbur og badstue, de fles­te husa i falleferdig stand.

 


12. Av alder er det vel den eldste som Reier/Reidar som er mest interessant. Han omtales under Vassvika u. Veggesrud i Sigdal i S&E VIII s. 1638-39:

 

  Sitat

 

Reidar Bjørnsen d.e. f i Skinnemoeie 1743, han ble som enkemann g i 1778 m Johanne Steinarsd., kanskje f i Skatvedteie i 1756, barn vi veit om:

1.   Bjørn 1779, g 1803 m Berit Amundsd., i Albjørkeie. 

2.   Anne 1783 (?). 

3.   Steinar 1786, g 1815 m Berte Reidarsd. Blekaberg, i Hovseie. 

4.   Kjersti 1790, døde 1804.

5.   Lars 1793, døde 1796

6.   Gunhild 1797, døde 1808. 

Det er u­visst om alt dette er riktig, for Reidar had­de en bror, Reidar Bjørnsen, begge var gifte to ganger og årstall fra den tida stem­mer ikke alltid så godt. Derfor kan vi ikke få pålitelig kontroll på alt dette.

Reidar døde her i 1808, Johanne i 1826.

 

 

Her legger jeg merke til tre ting. For det første at han oppgis som enkemann da han giftet seg i 1778, og for det andre at den eldste datteren hans fikk navnet Anne. Dermed er det grunn til å anta at den første kona hans het Anne, særlig siden ingen av ektefellenes mødre het det. Det tredje jeg legger merke til at at blant de barna som nevnes her oppkalles ikke moren hans, bare konas mor, noe som selvsagt kan skyldes at han alt fra før hadde en datter oppkalt etter henne. Men kan det på noen måte bevises eller sannsynliggjøres? Kan det påvises noen form for kontakt mellom Dordi og denne familien? Og hvis dette var faren hennes, hvorfor ble hun da konfirmert og gift i Krødsherad? En mulig forklaring på det kan være at hun ble igjen hos besteforeldre eller andre slektninger i Krødsherad etter at moren var død og faren flyttet tilbake til Sigdal.

 

Den yngre broren med samme navn er omtalt under Gunnerudplassen u. Gunnerud  i S&E VIII s. 1794:

 

  Sitat

 

Fra Tveiteneie kom før 1820 husmannsfolka

Reidar Bjørnsen fra Skinnemoeie (bror til Hans som var her før), 1757-1830, g 1781 m 1. Kjersti Steinarsd. Skatvedteie, 1751-1782. De hadde en sønn,

1.   Steinar f i Skinnemoeie 1781.

Reidar ble g 2. g. i 1784 m Berit Halvorsd. f omkr. 1756 i Hovseie. De budde lenge i Tveiteie, barn:

2.   Kjersti 1784, g 1822 m Torjus Sebjørnsen Finnebråtan, i Gunne­rudeie.

3.   Kari 1786.

4.   Dordi 1788, g 1822 med Jens Aslesen Sundseie.

5.   Ingebjørg 1791, døde 1792.

6.   Bjørn 1793, døde s.å.

7.   Bjørn 1794, døde 1796.

8.   Berit 1797, g 1822 m Knud Andersen, var her. 

9.   Gun­hild 1800, døde 1801. 

Berit Halvorsd. døde i 1839. 

 

 

I mangel av kirkebøker for Krødsherad for tiden rundt da hun ble født, ville jeg sett på manntallene for ekstraskatten av 1762. Disse føres for flere år utover i tiåret og regner opp alle personer av begge kjønn over 12 år. Her ville jeg ha sett etter aktuelle Reier'e og Anne'r i passende alder i Krødsherad og så sjekket disse mot bygdeboka. Dessuten ville jeg ha sjekket ut alle Reiersbarn i Krødsherad av samme generasjon som henne. Jeg ville også sett etter Ragnhild Østensdatter og Live Reiersdatter både i manntallene og bygdeboka. Videre ville jeg ha sjekket alle som var faddere for Bjørn og Dordis barn - samt deres ektefeller - og alle Dordi var faddere for på samme måte.

 

 

Jeg finner et lite antall Ragnhild Østensdøtre som gifter seg i aktuell periode i de deler av Buskerud som har søkbare kirkebøker. Tilfeldigvis er to av dem i Flå, nabobygda til Krødsherad, den tredje i Ådalen på Ringerike:

1) Ragnhild Østensdatter og Torstein Mikkelsson Engereiet 14/10 1747 i Viker: https://media.digitalarkivet.no/kb20070313650277

2) Ragnhild Østensdatter og Asle Gislerud 1/9 1748 i Flå: https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640598

3) Ragnhild Østensdatter og Knut Jakobsson 1/4 1755 i Flå: https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640626

 

Jeg ville særlig sett på de to i Flå. For nr. 3 står det ikke adresse på noen av brudefolket, men forloverne var fra Hilde og Ve. Uten at jeg har sjekket det, er det nok store sjanser for at nr. 1 tilhører den slektkretsen som Lars og jeg var innom i Ådalen og Begnadalen for ikke så lenge siden.

 

En av de to i Flå kan være døpt der 18/2 1725 som datter av en Østen Olsson, som dessverre ikke er oppført med adressenavn:https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640498

 

Det er litt i seneste laget for hun som var på Ringneseiet som oppgitt 90-åring i 1801. Det får meg til å mistenke at hun var fra Krødsherad. 

 

Vær dessuten også obs. på at det er flere eldre forbindelser mellom Sigdal og Redalen i  Krødsherad.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marie Stephensen
På 11.5.2018 den 22.58, Marie Stephensen skrev:

Jeg leter etter foreldrene til Dordi Reiersdatter f ca 1771.....

 

Dette er funnet :

 

1. Dordi er funnet konfirmert i Krødsherrad 1790 i Krødsherrad https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630348

 

2. Dordi som fadder i 1793 da skrevet som Nohre https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010616429

 

3. Krødsherrad 1 barn Knud døpes https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630372

 

4. Krødsherrad 2 barn Anne døpes https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630390

 

5. Krødsherrad 3 barn Reier https://media.digitalarkivet.no/kb20070312630403

 

6. Skoger 4 barn Barbro https://media.digitalarkivet.no/kb20070402610136

 

7. Skoger 5 barn Elling https://media.digitalarkivet.no/kb20070402610142

 

FT 1801 Rignes gård Krødsherrad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058273002280

 

 

Dordi Reiersdatter dør i Skoger 6 november 1847 oppgitt alder 74 år  https://media.digitalarkivet.no/kb20051110010983

 

Tankerekken min om hvem faren til Dordi Reiersdatter er Reier Bjørnsen Schinnemoen er : Farsnavnet til Dordi Reiersdatter, oppkalling som jeg antar Dordi har av sin døde mor.

Hennes farmor antar jeg het Dordi Jensdatter og Dordi var oppkalt etter sin farmor. Det kan jo hende Reier Bjørnsen giftet seg i Krødsherrad med Anne, og vielsen og dåpene er blitt borte med kirkeboka. Antar at jeg er inne på noe her, som eventuelt må dokumenteres.

 

Dag Thorsdalen 

Har funnet og kommet med tips om Dordi i annet innlegg i debattforum, som legges ved her.

Jeg har funnet henne som fadder ved disse anledningene:

1793, for Ola Andersson Redalens sønn Vegger (samme som du lenker til): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010616429

1800, for Ola Olsson Redalens sønn Knut: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010622565

1803, for Erik Evensson Ringneseies sønn Even: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010607357

1803, for Ola Ivarsson Haugeruds sønn Gudbrand:https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010607568

Og så er kanskje også dette henne, selv om farsnavnet har blitt til Bjørnsdatter: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010622180

 

 

Jeg legger merke til at de to første fadderskapene hennes var for Redalen-folk. Også Erik Evensson var vel i Redalen i 1801. Et nærliggende spørsmål blir da hvilken forbindelse hun hadde til dem? 

 

Så legger jeg merke til at hun og Bjørn i 1801 hadde boende hos seg den 90 år gamle fattige og usle almisselemmen og enken Ragnhild Østensdatter. Hvis alderen hennes ikke er aldeles av veien, var hun for gammel til å være Dordis mor. Hvem var hun? Kanskje hun kan bidra til å kaste lys over Dordis opphav? Kan hun ha vært bestemoren hennes? Eller var hun bare plassert her som legdslem?

 

Med hennes tilstand og oppgitte alder hadde Ragnhild Østensdatter neppe så mange årene igjen å leve. Jeg finner ingen Ragnhild Østensdøtre gravlagt i Krødsherad det neste tiåret, men i 1802 begraves ei Ragnhild fra Haugerudeiet med oppgitt alder 85 år, som KANSKJE kan være henne:https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001878877

 

Denne Ragnhild fins ikke under Haugerud ved FT 1801. Samtidig var Dordi fadder for Haugerudsfolk i 1803. Kan det være en forbindelse?

 

Under Haugerud finner jeg derimot i 1801 et navn som fanget min interesse, den 96 år gamle Live Reiersdatterhttps://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058273003564

 

De to Reier Bjørnssønner du nevner som hovedkandidater som Dordis far var fra Skinnemo-eiet i Sigdal, der opphavet deres er omtalt i Sigdal & Eggedal VIII s. 1449-50:

 

  Sitat

 

Som husmann under Skinnemo­en var

Jens gm Berit Pedersd. f omkr. 1672, barn:

1.   Kari f omkr. 1707, døde 174l

2.   Anne g 1748 m Gunbjørn Reidarsen Haugseie.

3.   Dordi, f omkr. 1713, g 1. g. m Ola Kit­tilsen Skinnemoen, var i Skinnemoen, men da Ola døde, ble Dordi gm Bjørn Reidarsen, de overtok plassen her.

En Peder Jensen Skinnemoeie døde 1737, 25 år gml.

Rettssak 1720: Jens Skinnemoen nevnt. (Altså ikke Skinnemoeie)

Rettssak 1721: Jens Andersen Skinnemoen stevna Mari Torgersd. Havika for æreskrenking. 

Jens døde, og enka Berit ble g 2. g. m Peder Jonsen f omkring 1674. De var i plassen sammen med Bjørn og Dordi. Peder døde 1741, Berit i 1744. Jon Knutsen Eidal, som åtte halve Skinnemoen, lånte penger av Bjørn og lot han få plassen og et jordstykke, Myrrydningen, i pant.

Bjørn Reidarsen f omkr. 1708 i Moen og Dordi Jensd. hadde barna:

1.   Reidar d.e. 1743, g i 1778 m Johanne Steinarsd., i Veggesrudeie.

2.   Berte 1745, g 1770 m Ola Olsen, var her.

3.   Ingebjørg 1747.

4.   Jens 1750, g 1788 m  Ingebjørg Andersd., i Hovseie.

5.   Ola 1752, g 1794 m Åse Olsd., i Blekabergeie.

6.   Peder 1755, døde 1756.

7.   Reidar d.y. 1757, g 1. g. 1781 m Kjersti Steinarsd. Skatvedteie, 2. g. m Berit Hal­vorsd., i Tveiteneie.

8.   Helge 1761, døde s. å.

Bjørn døde 1764, Dordi i 1783. Ved skiftet etter Bjørn i 1765 var det et stuehus med peis og en liten kove her, fjøs, løe med låve, sauestall, stabbur og badstue, de fles­te husa i falleferdig stand.

 


12. Av alder er det vel den eldste som Reier/Reidar som er mest interessant. Han omtales under Vassvika u. Veggesrud i Sigdal i S&E VIII s. 1638-39:

 

  Sitat

 

Reidar Bjørnsen d.e. f i Skinnemoeie 1743, han ble som enkemann g i 1778 m Johanne Steinarsd., kanskje f i Skatvedteie i 1756, barn vi veit om:

1.   Bjørn 1779, g 1803 m Berit Amundsd., i Albjørkeie. 

2.   Anne 1783 (?). 

3.   Steinar 1786, g 1815 m Berte Reidarsd. Blekaberg, i Hovseie. 

4.   Kjersti 1790, døde 1804.

5.   Lars 1793, døde 1796

6.   Gunhild 1797, døde 1808. 

Det er u­visst om alt dette er riktig, for Reidar had­de en bror, Reidar Bjørnsen, begge var gifte to ganger og årstall fra den tida stem­mer ikke alltid så godt. Derfor kan vi ikke få pålitelig kontroll på alt dette.

Reidar døde her i 1808, Johanne i 1826.

 

 

Her legger jeg merke til tre ting. For det første at han oppgis som enkemann da han giftet seg i 1778, og for det andre at den eldste datteren hans fikk navnet Anne. Dermed er det grunn til å anta at den første kona hans het Anne, særlig siden ingen av ektefellenes mødre het det. Det tredje jeg legger merke til at at blant de barna som nevnes her oppkalles ikke moren hans, bare konas mor, noe som selvsagt kan skyldes at han alt fra før hadde en datter oppkalt etter henne. Men kan det på noen måte bevises eller sannsynliggjøres? Kan det påvises noen form for kontakt mellom Dordi og denne familien? Og hvis dette var faren hennes, hvorfor ble hun da konfirmert og gift i Krødsherad? En mulig forklaring på det kan være at hun ble igjen hos besteforeldre eller andre slektninger i Krødsherad etter at moren var død og faren flyttet tilbake til Sigdal.

 

Den yngre broren med samme navn er omtalt under Gunnerudplassen u. Gunnerud  i S&E VIII s. 1794:

 

  Sitat

 

Fra Tveiteneie kom før 1820 husmannsfolka

Reidar Bjørnsen fra Skinnemoeie (bror til Hans som var her før), 1757-1830, g 1781 m 1. Kjersti Steinarsd. Skatvedteie, 1751-1782. De hadde en sønn,

1.   Steinar f i Skinnemoeie 1781.

Reidar ble g 2. g. i 1784 m Berit Halvorsd. f omkr. 1756 i Hovseie. De budde lenge i Tveiteie, barn:

2.   Kjersti 1784, g 1822 m Torjus Sebjørnsen Finnebråtan, i Gunne­rudeie.

3.   Kari 1786.

4.   Dordi 1788, g 1822 med Jens Aslesen Sundseie.

5.   Ingebjørg 1791, døde 1792.

6.   Bjørn 1793, døde s.å.

7.   Bjørn 1794, døde 1796.

8.   Berit 1797, g 1822 m Knud Andersen, var her. 

9.   Gun­hild 1800, døde 1801. 

Berit Halvorsd. døde i 1839. 

 

 

I mangel av kirkebøker for Krødsherad for tiden rundt da hun ble født, ville jeg sett på manntallene for ekstraskatten av 1762. Disse føres for flere år utover i tiåret og regner opp alle personer av begge kjønn over 12 år. Her ville jeg ha sett etter aktuelle Reier'e og Anne'r i passende alder i Krødsherad og så sjekket disse mot bygdeboka. Dessuten ville jeg ha sjekket ut alle Reiersbarn i Krødsherad av samme generasjon som henne. Jeg ville også sett etter Ragnhild Østensdatter og Live Reiersdatter både i manntallene og bygdeboka. Videre ville jeg ha sjekket alle som var faddere for Bjørn og Dordis barn - samt deres ektefeller - og alle Dordi var faddere for på samme måte.

 

 

Jeg finner et lite antall Ragnhild Østensdøtre som gifter seg i aktuell periode i de deler av Buskerud som har søkbare kirkebøker. Tilfeldigvis er to av dem i Flå, nabobygda til Krødsherad, den tredje i Ådalen på Ringerike:

1) Ragnhild Østensdatter og Torstein Mikkelsson Engereiet 14/10 1747 i Viker: https://media.digitalarkivet.no/kb20070313650277

2) Ragnhild Østensdatter og Asle Gislerud 1/9 1748 i Flå: https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640598

3) Ragnhild Østensdatter og Knut Jakobsson 1/4 1755 i Flå: https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640626

 

Jeg ville særlig sett på de to i Flå. For nr. 3 står det ikke adresse på noen av brudefolket, men forloverne var fra Hilde og Ve. Uten at jeg har sjekket det, er det nok store sjanser for at nr. 1 tilhører den slektkretsen som Lars og jeg var innom i Ådalen og Begnadalen for ikke så lenge siden.

 

En av de to i Flå kan være døpt der 18/2 1725 som datter av en Østen Olsson, som dessverre ikke er oppført med adressenavn:https://media.digitalarkivet.no/kb20070314640498

 

Det er litt i seneste laget for hun som var på Ringneseiet som oppgitt 90-åring i 1801. Det får meg til å mistenke at hun var fra Krødsherad. 

 

Vær dessuten også obs. på at det er flere eldre forbindelser mellom Sigdal og Redalen i  Krødsherad.

 

 

 

Kandidat 1. Ragnhild Østensdatter og Torstein Mikkelson Engereiet, får en datter i 1748 og en 1751 og ingen av disse kalt Anne, og tenker at det ikke er en mulighet for at dette er foreldrene til eventuelle Anne som eventuelt kan være mor til Dordi Reiersdatter f 1771. 

 

Mvh Marie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marie Stephensen

Har sett igjennom Sigdal-Eggedal eller alt det som er å finne i kirkeboka til Sigdal.

Fødte, trolovelse, viede og døde fra 1763-1778.

 

Jeg finner ikke et spor av Reier Bjørnsen Skinnermoen ca f 1743 i tidsrommet 1763-1777 eller antatt kone Anne, ikke noe spor etter Dordi Reiersdatter antatt f 1771 før 1790 i Krødsherrad, hvor Dordi konfirmerer seg.

Jeg har lett etter dåpen til Dordi Reiersdatter f 1771i Flesberg, Rollag, Nes, Norderhov, Modum, Røken, Hurum, Lier, Bragernes, Eiker og Sandsvær uten resultat.

 

Jeg har lett på alle viede i Sigdal-Eggedal 1730-1773

 

Jeg har sett på alle konfirmasjonene fra 1778 - 1800 i Sigdal-Eggedal og Krødsherrad og alle Reiersbarna jeg fant var innført i Sigdal-Eggedal, kun Dordi i Krødsherrad.

 

Min tankerekke er : siden jeg til nå ikke har funnet hverken Reier Bjørnsen Skinnermoen, ikke Dordi Reiersdatter og hennes antatte mor Anne, vil jeg tro det styrker tanken på at Reier Bjørnsen er Dordis far da de er borte i samme tidsrom. Jeg tenker Reier Bjørnsen giftet seg og døpte Dordi og gravla sin kone i Krødsherra, der kirkeboken ikke finnes. 

Det må sjekkes noen flere kirkebøker først.

 

Jeg kan ha oversett noe, noe jeg egentlig håper 🙂 

 

Mvh Marie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marie Stephensen
7 timer siden, Astrid K. Natvig skrev:

https://media.digitalarkivet.no/rk10041110180328

Har du finlest Ekstraskatten?

For Krødsherad, Eggedal eller Sigdal?  Hvis Reier var i "området", bør han være oppført (over 12 år).

 

Astrid

 

Hei Astrid 

 

Takk for tipset !

 

Jeg mener å ha sett godt igjennom uten spor etter Reier Bjørnsen som i 1765 var 22 år. Jeg kan ha oversett noe, og jeg kan sjekke ennå en gang.

 

Mvh Marie

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.