Jump to content
Arkivverket

Torbjørn Olson (1841) og Gjertrud Jacobsdotter (1840) - frå Bringe i Luster til Iowa og sidan til Chicago, IL - huslyden deira?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er ein huslyd som eg arbeidde mykje med då eg vitja Chicago, IL i 1982, og eg greidde å finna fleire etterkomarar, men ikkje alle detaljane var mogelege å få tak i den gongen.

 

Denne Gjertrud var søster av den Lars Jacobson som er tema i denne utfordringi: https://forum.arkivverket.no/topic/201755-øyanes-påskenøtt-9-lars-jacobson-krogen-1852-1879-og-kona-eliza-e-pike-gohde-1853-1923-og-huslyden-deira-i-amerika-soge-om-adopsjon/

 

Kanskje er det no mogeleg å komplettera dette manuskriptet lite vetta?  Er det til dømes mogeleg å finna:

 

** Kven var Ole Andersson Trovåg i Gulen - barnefaren frå 1860?

 

** Kven var Harry Daniel Wheeler frå London som gifte seg med Annie Bringe?

 

** Kanskje kan ein OBITUARY finnast for Gertrude Gehrke frå 1997?

 

** Men den største utfordringi er truleg John «James» Green frå Kentucky, mannen til Susan Bringe...?

 

Her følgjer eit oppdatert utdrag:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Torbjørn Olson Bringe, frå Moen under Bruheim i Jostedalen, var f. i Jostedalen 6.3.1841 og gifte seg i Luster 9.6.1868 med Gjertrud Jacobsdotter frå Teigen under Kroken, f. 30.8.1840.  Torbjørn Olson var treskjrar.  Han og Gjertrud slo seg ned her på Krossen i 1869 etter at plassen då etter utskiftingi eit par i forvegen hadde vorten del av Bringe, og dei vart buande her til 1884.  Dei vart dei einaste plassfolki på Krossen medan plassen hyrde til Bringe, for neste brukaren, Ole Gabrielson, fekk sidan skøyte og vart sleis sjølveigar (sjå Bringe, bnr. 11).

Torbjorn og Jennie Bringe utvandra til Amerika i 1884 og slo seg ned som farmarar i Utica township, Chickasaw Co., Ia.  Men Torbjorn Bringe d. i Chickasaw Co., Ia. alt 13.2.1890; Jennie heldt fram med farmen ein del år, men flytte sidan til Chicago, Cook Co., Ill. der fleire av borni då budde.  Ho d. hjå dotteri Annie Wheeler i Chicago, Ill. 3.11.1928.

Torbjørn og Gjertrud på Krossen fekk sju born i lag, medan dei budde i Luster; dessutan hadde Gjertrud ei dotter frå før:

 1. Anna Olsdotter Bringe (1860‑1944), var dotter av Gjertrud og

 

 

     ##### (Ole Andersson frå Trovåg i Gulen – kven var han?)

 

 

Anna Bringe utvandra til Amerika i 1882 og gifte seg der borte med husmannssonen Arne Larsson frå Haugen under Eide (1859‑1929) (s.d.).

 2. Anna Torbjørnsdotter Bringe, f. 14.5.1868; grunna pengemangel vart ikkje Anna med foreldri til Amerika i 1884.

Men Annie Bringe utvandra til Amerika i 1885 og gifte seg i Chicago, Ill. 18.4.1897 med Harry Daniel Wheeler, f. i London, England 1.4.1873. 

 

 

##### (parents and emigration year?)

 

 

Harry var kjelemakar i eit oljeselskap («oil company boiler maker») i Chicago, Ill.  Frå 1908 til 1916 budde dei i Knox, Starke Co., Ind.; dei budde òg ei tid i Whiting, Lake Co., Ind., men var elles busette i Chicago, Cook Co., Ill. til dei som pensjonistar flytte til North Judson, Starke Co., Ind.  Harry d. i North Judson, Ind. 26.6.1944, medan Annie Wheeler d. i Mishawaka, Ind. 15.9.1951.  Dei fekk seks born i lag:

a. Mary Elvina Wheeler, f. i Chicago, Ill. 6.2.1898, d. i Mishawaka, Ind. 10.12.1953.  Ho gifte seg i Chicago, Ill. 22.12.1919 med Leo Charles Streich, f. i Starke Co., Ind. 4.1.1894.  Han d. i Mishawaka, Ind. 15.6.1947.  Leo Streich var kommunearbeidar («lineman and city meter reader»), og han og Mary budde i Mishawaka, St. Joseph Co., Ind.  Dei fekk fem born i lag.

b. Charles Theodore Wheeler, f. i Chicago, Ill. 18.10.1901, d. i Chickasaw Co., Ia. ?.8.1902.

c. May Henrietta, kjend som Henrietta Wheeler, f. i Chicago, Ill. 5.3.1904, d. i Knox, Ind. 15.11.1975.  Ho gifte seg i Chicago, Ill. 6.5.1919 med Cecil Earnest Weidner, f. i Starke Co., Ind. 21.7.1900.  Han d. i Knox, Ind. 26.4.1975.  Cecil Weidner var fabrikkarbeidar («factory worker») til dei i 1936 flytte til North Judson, Starke Co., Ind.  Der dreiv Cecil bilagentur, og dessutan farma dei («car agency operator and farmer»).  Dei fekk fem born i lag.

d. Gertrude Anna Wheeler, f. i Chicago, Ill. 19.4.1906, d.

 

 

     ##### (place of her death? – Crown Point, IN?)

 

 

     22.10.1997.  Gertrude gifte seg i Chicago, Ill. 26.10.1924 med Lyle Judge Gehrke, f. i Milwaukee Co., Wis. 26.10.1903.  Han d. i Lansing, Ill. 6.1.1981.  Lyle Gehrke var brannmann i eit oljeselskap («oil company fireman»).  Dei budde i Chicago, Cook Co., Ill. og i Hammond, Lake Co., Ind., men flytte sidan til Lansing, Cook Co., Ill.  Dei fekk fire born i lag.

e. Eit barn var f. og d. straks etter fødsli i Starke Co., Ind. kring 1910.

 

 

     ##### (info?)

 

 

f. Severt Estus Wheeler, f. i Starke Co., Ind. 22.8.1912, d. i Starke Co., Ind. 14.1.1914.

 3. Jacob Torbjørnson Bringe, f. 2.7.1870,

Jake Bringe utvandra med foreldri til Amerika i 1884 og gifte seg første gongen i Dallas Co., Ia. 31.7.1896 med Amanda Ellen Reid, f. i Dallas Co., Ia. 19.1.1863.  Jake Bringe var smed («blacksmith»), og han og Amanda budde først i Utica township, Chickasaw Co., Ia., men flytte kort etter hundreårsskiftet til ein farm i Pleasant township, Winneshiek Co., Ia.  Men snart etter flytte dei vidare til Chicago, Cook Co., Ill. der Jake Bringe arbeidde som snikkar («carpenter»).  Jake og Amanda vart skilde i 1917, og Amanda vart buande i Chicago, Ill. der ho d. 19.7.1943.  Jake Bringe gifte seg att i Lancaster, Ohio 27.7.1921 med enkja Florence Emrick, f. Love, f. i Perry Co., Ohio 8.10.1874.  I 1938 flytte Jake og Florence til North Judson, Starke Co., Ind. og farma der.  Florence d. i Starke Co., Ind. 16.2.1950, medan Jake Bringe d. same staden 14.6.1955.  Florence hadde to born i første ekteskapet sitt, medan Jake hadde denne dotteri, som var frå første ekteskapet med Amanda:

a. Lavina Gertrude Bringe, f. i Chickasaw Co., Ia. 12.10.1898, d. i Chicago, Ill. 13.4.1976.  Ho gifte seg i Chicago, Ill. 12.7.1922 med Walter Clyde Tomlinson, f. i Garland Co., Ark. 14.12.1895.  Han d. i Chicago, Ill. 16.5.1964.  Walter var fabrikkarbeidar («factory worker»), og han og Lavina budde i Chicago, Cook Co., Ill.  Dei fekk seks born i lag.

 4. Ole Torbjørnson Bringe, f. 19.12.1872,

Ole T. Bringe utvandra òg til Amerika med foreldri i 1884.  Han busette seg i Decorah, Winneshiek Co., Ia. der han livnærte seg som snikkar («carpenter»).  Han d. ugift i Decorah, Ia. 3.7.1939.

 5. Elen Susanna, kjend som Susanna Torbjørnsdotter Bringe, f. 26.1.1875,

Susan Bringe utvandra med foreldri til Amerika i 1884 og gifte seg i South Chicago, Ill. 11.3.1909 med John B.

 

 

##### (middle name?)

 

 

kjend som James Green, f.

 

 

##### (date and place of his birth? – Tennessee? – 1865!? – his 2nd marriage!)

 

 

James arbeidde som snikkar og vaktmeistar («carpenter and janitor»), og han og Susan budde i Chicago, Cook Co., Ill., men James forlét kona og borni i 1913 og skal vera faren attende til Tennessee, men

 

 

##### (further details?)

 

 

Susan Green var sidan kjolesyerske («dress maker») i Chicago, Cook Co., Ill. og d. i Oak Lawn, Cook Co., Ill. 19.6.1964.  Dei fekk to born i lag:

a. John Samuel, kjend som Samuel Green, f. i Chicago, Ill. 31.10.1909, d. i Chicago, Ill. 5.6.1972.  Samuel Green var yrkesoffiser i den amerikanske hæren («US Army officer»)

 

 

     ##### (married twice, but had no children – details?)

 

 

b. Martin Andrew Green, f. i Chicago, Ill. 29.7.1912, d. ugift i Chicago, Ill. 3.7.1931.

 6. Sjur Torbjørnson Bringe, f. 22.8.1877,

Sever Bringe utvandra likeins med foreldri til Amerika i 1884.  Han reiste tidleg frå Iowa til Chicago, Cook Co., Ill. og arbeidde der i mange år som snikkar («carpenter»).  Sidan flytte han til North Judson, Starke Co., Ind. der han farma.  Dei siste leveri budde han hjå brordotteri Lavina Tomlinson i Chicago, Ill. der han d. ugift 26.11.1973, vel 96 år gamal.

 7. Martinus Torbjørnson Bringe, f. 30.4.1880,

Martin T. Bringe utvandra til Amerika med foreldri i 1884 og var ei tid farmarbeidar («farm laborer») i Winneshiek Co., Ia.  Ei tid farma han òg i lag med broren Jake Bringe i Pleasant township, Winneshiek Co., Ia., men kring 1910 flytte Martin til Chicago, Cook Co., Ill. der han livnærte seg som snikkar («carpenter»).  Han d. ugift i McHenry Co., Ill. 2.7.1931.

 8. Nils Torbjørnson Bringe (1882‑1883).

Me har no sett på dei borni som Torbjørn og Gjertrud på Krossen fekk, medan dei budde i Luster.

Men dei fekk òg ei dotter etter at dei kom fram til Amerika:

i. Tilda Gjertine Bringe, f. i Chickasaw Co., Ia. 9.12.1885, d. i Chicago, Ill. 22.2.1988, vel 102 år gamal.  Tilda gifte seg i South Chicago, Ill. 26.7.1905 med Joseph Connors, f. i Chicago, Ill. 27.6.1882.  Han d. i Chicago, Ill. 24.12.1932.  Joseph Connors var ingeniør («mill engineer»), og han og Tilda budde i Chicago, Cook Co., Ill.  Dei fekk fem born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
6 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

. John Samuel, kjend som Samuel Green, f. i Chicago, Ill. 31.10.1909, d. i Chicago, Ill. 5.6.1972.  Samuel Green var yrkesoffiser i den amerikanske hæren («US Army officer»)

      ##### (married twice, but had no children – details?)

 

John Samuel Green

Illinois, Cook County Deaths
Name John Samuel Green
Event Type Death
Event Date 05 Jun 1972
Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States
Address 2643 W 71st St
Gender Male
Age 62
Marital Status Married
Race White
Occupation Guardsman Retired
Birth Date 31 Oct 1909
Birthplace , , Illinois
Funeral Home McPhee Funeral Home
Burial Date 08 Jun 1972
Burial Place Chicago, , Illinois
Cemetery Mt Olivet
Father's Name John Green
Mother's Name Ellen Bringe
Spouse's Name Marjorie Hilliard
Informant's Name Marjorie Green
Entry Number 615860

 

 

?????

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9J7-5VWX?i=215&cc=1534448

 

John Samuel Green

mentioned in the record of John Samuel Green and Marian Kwiatkowski
Name John Samuel Green
Event Type Marriage
Event Date 08 Mar 1943
Event Place Pierce, Washington, United States
Gender Male
Age 33
Birth Year (Estimated) 1910
Spouse's Name Marian Kwiatkowski
Spouse's Gender Female
Spouse's Age 25
Spouse's Birth Year (Estimated) 1918

 

 

1943.jpg

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Hvis det er rette John Samuel Green jeg har funnet gift i 1943, er vel dette kona Marian i 1940 US Census:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MB-HQNY?i=13&cc=2000219

 

Marian Kwiatowski

United States Census, 1940
Name Marian Kwiatowski
Event Type Census
Event Date 1940
Event Place Ward 14, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States
Sex Female
Age 22
Marital Status Single
Race (Original) White
Race White
Relationship to Head of Household (Original) Daughter
Relationship to Head of Household Daughter
Birthplace Illinois
Birth Year (Estimated) 1918
Last Place of Residence Same House
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Walter Kwiatowski Head M 56 Poland
Catherine Kwiatowski Wife F 53 Poland
Frank Kwiatowski Son M 28 Illinois
Marian Kwiatowski Daughter F 22 Illinois
Edward Kwiatowski Son M 30 Illinois
Jeannine Kwiatowski Granddaughter F 11 Illinois
John Kwiatowski Grandson M 7 Illinois
Patricia Kwiatowski Granddaughter F 3 Illinois
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

 

Harry Daniel Wheeler

Illinois, Northern District Naturalization Index
Name Harry Daniel Wheeler
Event Type Naturalization
Event Place Illinois
Event Date 1894
Birthplace England

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKPH-9QG

 

Naturalization

22 oct 1894

View the original document. 

 

----

 

Harry Wheeler

Illinois Marriages, 1815-1935

marriage:
18 April 1897
South Chicago, Cook, Illinois
spouse:
Anna Bringe

 

View the original document. 

 

----

 

Harry Wheeler

Illinois, Cook County Marriages, 1871-1920

birth:
1873
 
marriage:
18 April 1897
South Chicago, Cook, Illinois
spouse:
Anna Bringe

 

----

 

Harey Danial Or Daniel Wheeler

United States World War I Draft Registration Cards
Name Harey Danial Or Daniel Wheeler
Event Type Draft Registration
Event Date 1917-1918
Event Place Starke County, Indiana, United States
Gender Male
Nationality United States
Birth Date 02 Apr 1873
Birthplace , ,

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZ2T-R96

 

View the original document.

 

----

 

I Census 1900 er immigrasjonsåret hans 1888.

 

Henry Wheeler

United States Census, 1900
Name: Henry Wheeler
Event Type: Census
Event Year: 1900
Event Place: Precinct 15 Hyde Park Township Chicago city Ward 33, Cook, Illinois, United States
Gender: Male
Age: 28
Marital Status: Married
Race: White
Race (Original): W
Relationship to Head of Household: Head
Relationship to Head of Household (Original): Head
Years Married: 3
Birth Date: Apr 1872
Birthplace: England
Marriage Year (Estimated): 1897
Immigration Year: 1888
Father's Birthplace: England
Mother's Birthplace: England
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Henry Wheeler
Head
Male
28
England
Wife
Female
31
Norway
Daughter
Female
2
Illinois
Sister-in-law
Female
25
Norway

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MS77-DL5

 

View the original document.

 

----

 

Immigrasjonsår 1893.

 

Harry Wheeler

Head

United States Census, 1910

birth:
1873
England
residence:
1910
California, Starke, Indiana, United States
immigration:
1893
 
spouse:
Anna B Wheeler
children:
Mary E Wheeler, May H Wheeler, Anna G Wheeler
other:
Christina Eide

 

View the original document.

 

----

 

Immigrasjonsår 1882.

Harry Wheeler

United States Census, 1920
Name Harry Wheeler
Event Type Census
Event Date 1920
Event Place Chicago Ward 7, Cook (Chicago), Illinois, United States
Gender Male
Age 46
Marital Status Married
Race White
Race (Original) White
Can Read Yes
Can Write Yes
Relationship to Head of Household Head
Relationship to Head of Household (Original) Head
Own or Rent Rent
Birth Year (Estimated) 1874
Birthplace England
Immigration Year 1882
Father's Birthplace England
Mother's Birthplace England
Sheet Letter A
Sheet Number 11
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Harry Wheeler Head M 46 England
Anna Wheeler Wife F 51 Norway
Gertrude Wheeler Daughter F 13 Illinois
Leo Streich Son-in-law M 26 Indiana
Mary Streich Daughter F 21 Illinois
Cecil Weidner Son-in-law M 20 Indiana
Henrietta Weidner Daughter F 18 Illinois

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJ3H-PG8

 

View the original document. 

 

----

 

Immigrasjonsår 1893

 

Harry Wheeler

Head

United States Census, 1930

birth:
1873
England
residence:
1930
Chicago (Districts 0251-0500), Cook, Illinois, United States
immigration:
1893
 
spouse:
Anna Wheeler

 

View the original document.

 

----

 

Harry Wheeler

Head

United States Census, 1940

birth:
1873
England
residence:
1940
California Township, Starke, Indiana, United States
spouse:
Anna Wheeler

 

View the original document. 

 

----

 

"Men Annie Bringe utvandra til Amerika i 1885 og gifte seg i Chicago, Ill. 18.4.1897 med Harry Daniel Wheeler, f. i London, England 1.4.1873. "

 

Da står han med feil fødselsår i Census 1900 og på Find a grave?

 

Ser at det står April 1,1872,England på registreringen på Find a grave.

 

På gravstenen hans  står det 1873-1944. 

 

Harry Daniel Wheeler

Birth: Apr. 1, 1872, EnglandDeath: Jun. 26, 1944
Starke County
Indiana, USAtrans.gif
 Burial:
Round Lake Cemetery 
Knox
Starke County
Indiana, USA 
Edit Virtual Cemetery info [?] 
Created by: carol dustin
Record added: Feb 12, 2008 
Find A Grave Memorial# 24575640https://old.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=wheeler&GSfn=harry+&GSmn=daniel&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=24575640&df=all&

 


 

 

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Fra # 1:

 

"

d. Gertrude Anna Wheeler, f. i Chicago, Ill. 19.4.1906, d.

 

 

 

     ##### (place of her death? – Crown Point, IN?)

 

 

 

     22.10.1997.  Gertrude gifte seg i Chicago, Ill. 26.10.1924 med Lyle Judge Gehrke, f. i Milwaukee Co., Wis. 26.10.1903.  Han d. i Lansing, Ill. 6.1.1981.  Lyle Gehrke var brannmann i eit oljeselskap («oil company fireman»).  Dei budde i Chicago, Cook Co., Ill. og i Hammond, Lake Co., Ind., men flytte sidan til Lansing, Cook Co., Ill.  Dei fekk fire born i lag.

 

e. Eit barn var f. og d. straks etter fødsli i Starke Co., Ind. kring 1910."

 

----

Gertrude Gehrke

United States Census, 1940
Name Gertrude Gehrke
Event Type Census
Event Date 1940
Event Place Ward 6, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States
Sex Female
Age 34
Marital Status Married
Race (Original) White
Race White
Relationship to Head of Household (Original) Wife
Relationship to Head of Household Wife
Birthplace Illinois
Birth Year (Estimated) 1906
Last Place of Residence Hammond, Lake, Indiana
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Lyle Gehrke Head M 36 Wisconsin
Gertrude Gehrke Wife F 34 Illinois
Rex Gehrke Son M 11 Illinois
Ruth Gehrke Daughter F 9 Illinois
George Gehrke Son M 8 Illinois
Margaret Gehrke Daughter F 4 Indiana
Susan Green Aunt F 65 Norway

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWYW-VDV

 

View the original document.

 

----

Gertrude Gehrke

United States Public Records
Name Gertrude Gehrke
Residence Date 01 Jan 1995
Residence Place Saint John, Indiana, United States
Birth Date 19 Apr 1906
Address Saint John, Indiana 46373
Record Number 1007792443

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QJLM-6L29

 

----

 

Gertrude Gehrke

United States Social Security Death Index

birth:
19 April 1906
 
death:
22 October 1997
Lake, Indiana

 

----

 

Gertrude Gehrke

Crown Point, IN

formerly Lansing, IL

Gertrude Gehrke 91, of Crown Point, IN formerly of Lansing, IL passed

away Wednesday, October 22, 1997. She is survived by two daughters, Ruth Austin

of Calumet City and Mary Lucas of Crown Point; one daughter in law, Donna

Gehrke of Griffith; 13 grandchldren; 21 great grandchildren.

Funeral services will be held Saturday, October 25, 1997, at 11 a.m. from

the First Baptist Chruch of Lansing. Burial Round Lake Cemetery in North

Judson. Friends may call at the Schroeder-Lauer Funeral Home, 3227 Ridge Road,

Lansing, on Friday from 7 to 9 p.m.

Mrs. Gehrke had been a member of the First Baptist Church of Lansing since

1949 and had been a Deaconess for 30 years. In lieu of flowers, memorials may

be made to the First Baptist Church.

http://www.nwitimes.com/uncategorized/obituaries/article_6c214410-6e07-5bda-b7d1-da8ce06561f3.html

 

----

 

Gertrude Gehrke

Birth: Apr. 19, 1906Death: Oct. 22, 1997trans.gif
 Burial:
Round Lake Cemetery 
Knox
Starke County
Indiana, USA 
Edit Virtual Cemetery info [?] 
Created by: Lin
Record added: Aug 10, 2015 
Find A Grave Memorial# 150475917

https://old.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=gehrke&GSfn=gertrude&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=150475917&df=all&

 

 

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Hun som er nevnt i obiten til Gertrude Gehrke??

 

location_16.png City: Griffith, Indiana birthday_16.png Age: 88
Relatives.svg Relatives: Rex D Gehrke
 Addresses: 603 N Raymond St, Griffith, IN; 9645 Baymeadows Rd Apt 698, Jacksonville, 
https://www.beenverified.com › People Search › Gazda to Giampa › Gehringer to Gehrke

14 results - We found Donna Gehrke in 9 states. ... Addresses: 603 N Raymond St, Griffith, IN; 9645 Baymeadows Rd Apt 698, Jacksonville, FL; 9200 Mallard Ln, 

 

 

----

 

 

Donna J Gerke

United States Social Security Death Index

birth:
1 December 1929
 
death:
9 December 2001
Lake, Indiana

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JPPB-7NG

 

----

Donna Jeane Gehrke

United States Public Records
Name Donna Jeane Gehrke
Residence Date 30 Dec 2000-15 Jan 2002
Residence Place Saint John, Indiana, United States
Birth Date 01 Dec 1929
Address Saint John, Indiana 46373
Address Date 30 Dec 2000-15 Jan 2002
2nd Address Jacksonville, Florida 32256
2nd Address Date 13 Nov 2000
3rd Address Griffith, Indiana 46319
3rd Address Date 01 Dec 1992-01 Jan 2004
Possible Relatives Michele Gehrke, Rex D Gehrke
Record Number 147877921

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KTDG-ZVR

 

----

 

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
  • Sep 2, 1994

 

David G. Gehrke

David G. Gehrke, 62, of Griffith, passed away Thursday, September 1,

1994. He is survived by two daughters, Linda (John) Summerlott of Hammond and

Lori (Paul) of Florida; six grandchildren; mother, Gertrude Gehrke of Crown

Point; one brother Rex (Donna) Gehrke of Griffith; two sisters, Ruth Austin of

Calumet City and Mary Lou Lucas of Crown Point.

Funeral services will be held on Saturday, September 3, 1994 10 a.m. at

the Kuiper Funeral Home Chapel with Rev. Richard Kilpatrick officiating. Burial

at Chapel Lawn Cemetery, Schererville. Friends are invited to meet with the

family Friday evening, 6 to 8 p.m. at the Kuiper Funeral Home, 9039 Kleinman Rd

(2 blks south of Ridge Rd), Highland.

Mr. Gehrke was a member of the Griffith Baptist Church; retired from

Gehrke Carpet Laying Service and a U.S. Army Korean War veteran.

http://www.nwitimes.com/uncategorized/obituaries/article_e7ace1e0-0018-51c2-85b1-2ca89f8121a8.html

 

----

 

David G Gehrke

Birth: 1932Death: 1994trans.gif
 Burial:
Chapel Lawn Memorial Gardens 
Schererville
Lake County
Indiana, USA 
Edit Virtual Cemetery info [?] 
Created by: NorthWest In Genealogica...
Record added: Oct 13, 2015 
Find A Grave Memorial# 153641121

https://old.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=gehrke&GSfn=david+&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=153641121&df=all&

 

 

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
Rex Daniel Gehrke

Illinois, Cook County, Birth Certificates, 1871-1940

birth:
2 June 1928
Chicago, Cook, Illinois, United States
other:
8 June 1928
, Cook, Illinois
father:
Lyla Gehrke
mother:
Anna Gertrude Wheeler

 

----

 

Rex D Gehrke

United States Social Security Death Index

birth:
2 June 1928
 
death:
6 November 1995
Lake, Indiana

 

----

 

Rex D. Gehrke

Rex D. Gehrke, 67, of Griffith, IN. passed away Monday, November 6,

1995. Survived by wife, Donna; one son, Daniel (Rebecca) Gehrke of Warsaw,

Indiana; three daughters, Cheryl (Tim) Nightlinger of Wheatfield, Indiana,

Michele (David) Gingery of Michigan and Melanie (Dan) Heiser of Bremen,

Indiana; seven grandchildren: David, Sarah, Anna, Nathan, Ryan, Alex and Jason;

mother, Gertrude Gehrke of Crown Point; two sisters, Mary Lucas of Crown Point

and Ruth Austin of Illinois.

Funeral services will be held Thursday, November 9, 1995, 10 a.m. at the

Kuiper Funeral Home Chapel with Rev. Richard Kilpatrick officiating. Burial,

Chapel Lawn Cemetery, Schererville, IN. Friends may meet with the family

Wednesday 3 to 7 p.m. at the Kuiper Funeral Home, 9039 Kleinman Rd (2 blks

south of Ridge Road), Highland.

Mr. Gehrke was a member of the Griffith Baptist Church; retired from

Midwest Steel with 32 years of service and veteran of the U.S. Coast Guard.

http://www.nwitimes.com/uncategorized/obituaries/article_03a19af7-1a65-5e67-b0e1-bd1983e98c6c.html

 

----

 

Rex Daniel Gehrke

 

Birth:  Jun. 2, 1928
Chicago
Cook County
Illinois, USA
Death:  Nov. 6, 1995
Griffith
Lake County
Indiana, USA
trans.gif
 
Family links: 
 Spouse:
  Donna Jean Ludder Gehrke (1929 - 2001)*
 
*Calculated relationship
 
Burial:
Chapel Lawn Memorial Gardens 
Schererville
Lake County
Indiana, USA
 
Edit Virtual Cemetery info [?]
 
Created by: NorthWest In Genealogica...
Record added: Oct 13, 2015 
Find A Grave Memorial# 153641126

https://old.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GSln=gehrke&GSfn=rex&GSbyrel=all&GSdyrel=all&GSob=n&GRid=153641126&df=all&

 

----

Rex Daniel Gehrke

mentioned in the record of Rex Daniel Gehrke and Danna Ludders
Name Rex Daniel Gehrke
Event Type Marriage Registration
Event Date 10 Jul 1953
Event Place Lake, Indiana, United States
Gender Male
Marriage License Date 09 Jul 1953
Spouse's Name Danna Ludders
Spouse's Gender Female
Officiator's Name Ralph L Wilson
Page 505
Record Number A 132739
Number of Images 1

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-2555

 

View the original document. 

 

 

Edited by Ann-Mary Engum
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Ann-Mary for mange spennande og interessante innlegg!

 

Her er det komme fram ein god del opplysningar om Gehrke-ætti og ogso om John Samuel Green.  Samstundes fann eg ein dødsattest for Gertrude Gehrke som eg har lagt ved, men eg veit ikkje om linken fungerer...  Denne propver at dødsstaden var ein pleieheim i Crown Point, IN.  Her er den same hjå ancestry.com: https://www.ancestry.com/interactive/60716/44494_352263-00301?pid=3360474&treeid=&personid=&rc=&usePUB=true&_phsrc=Nzx9754&_phstart=successSource

 

Når det gjeld Marian Kwiatkowski, ser eg at det er TO personar med dette namnet i Chicago, IL på om lag same alder, og denne Marian Helen Kwiatkowski som er fødd 10.8.1918, vart ifølgje eit family tree hjå ancestry.com gift med ein George Jerry Batka og fekk fire born med han.  Aldrane på borni kjem ikkje fram, men om dette er «vår» Marian, må ho ha vorte skild frå Samuel Green etter svært kort tid...

 

Her er ei anna Marian Kwiatkowski frå FT1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9R4G-639

 

Elles har eg sett litt meir etter denne barnefaren frå 1860, Ole Andersson Trovaag «af Evindvig»: https://media.digitalarkivet.no/view/8402/15

 

Trovåg ligg i Solund, men FT1865 for Gulen/Solund har vel i grunnen ingen som høver med denne Ole, og under Trovåg i Solund-boki kan eg heller ikkje sjå at han er omskriven.  Kanskje han rett og slett har oppgjeve «falsk» namn då han «trefte» ho Gjertrud...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kompletteroing av denne biografien!

Gertrude Gehrke.html

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Johannessen
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

Elles har eg sett litt meir etter denne barnefaren frå 1860, Ole Andersson Trovaag «af Evindvig»: https://media.digitalarkivet.no/view/8402/15

 

Trovåg ligg i Solund, men FT1865 for Gulen/Solund har vel i grunnen ingen som høver med denne Ole, og under Trovåg i Solund-boki kan eg heller ikkje sjå at han er omskriven.  Kanskje han rett og slett har oppgjeve «falsk» namn då han «trefte» ho Gjertrud...?

Kan være et skudd i blinde, men det er en Ole Andersen fra Hornnes i Lindås som er oppgitt som far i 1861 på Trovåg i Gulen (# 24 Søren Johan)

https://media.digitalarkivet.no/view/8392/16

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars J. for eit spennande og utfordrande innlegg!

 

Eg trur ikkje tankegongen din er so langt borte, og no er spørsmålet kven denne Ole Andersson Hornnes kan vera.  Det budde ein tenestedreng frå Lindås på Strømmen i Gulen i 1865, men om det er same karen, veit eg ikkje:

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1411&kenr=010&bnr=0028&lnr=000

 

Elles lurer eg på: Er det verkeleg Hornnes det står som opphavsnamn på faren?  Nokon slik gard finst nemlig ikkje på Lindås...  Eg tykkjer det kanskje heller står noko som børjar med Ko?  Korsnes?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til løysing av denne kjempeutfordringi!

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
19 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

 5. Elen Susanna, kjend som Susanna Torbjørnsdotter Bringe, f. 26.1.1875,

Susan Bringe utvandra med foreldri til Amerika i 1884

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-X4M9-YBN?i=4&cc=1325221

Susan Bringe

United States Census, 1900
Name Susan Bringe
Event Type Census
Event Year 1900
Event Place Precinct 15 Hyde Park Township Chicago city Ward 33, Cook, Illinois, United States
Gender Female
Age 25
Marital Status Single
Race White
Race (Original) W
Relationship to Head of Household Sister-in-law
Relationship to Head of Household (Original) Sister-In-Law
Birth Date Jan 1875
Birthplace Norway
Immigration Year 1884
Father's Birthplace Norway
Mother's Birthplace Norway
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Henry Wheeler Head M 28 England
Anna Wheeler Wife F 31 Norway
Mary Wheeler Daughter F 2 Illinois
Susan Bringe Sister-in-law F 25 Norway

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Susan Bringe

Minnesota State Census, 1895
Name Susan Bringe
Event Place Hazel Run, Yellow Medicine, Minnesota
Age (Original) 20y
Birth Year (Estimated) 1875
Birthplace Norway
Race (Original) W
Gender Female
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Jacob Bringe   M 25y Norway
Susan Bringe   F 20y Norway
Sever Bringe   M 17y Norway

 

19 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Martin Andrew Green, f. i Chicago, Ill. 29.7.1912, d. ugift i Chicago, Ill. 3.7.1931.

 

 

Martin A. Green

Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947
Name: Martin A. Green
Event Date: 14 Oct 1935
Event Place: Chicago, Cook, Illinois
Gender: Male
Race: w
Age: 23
Birth Year (Estimated): 1912
Birth Date: 29 Jul 1912
Birthplace: Chicago, Ill
Father's Name: John B. Green
Father's Birthplace: Atwood, Tennessee
Mother's Name: Susann Bundo
Mother's Birthplace: Norway
Occupation: Laborer
Residence Place: Chicago, Cook, Illinois
Burial Date: 16 Oct 1935
Burial Place: Worth, Cook, Illinois
Cemetery: Holy Sepulcher

 

 

 

 
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for siste innlegget frå i aftes!

 

Her kom det fram ein del nye detaljoopplysningar, og eg har no sete ei god stund for å oppdatera manuskriptet mitt for denne huslyden.  Mellom anna har eg oppdaga at:

 

* Ole Bringe gifte seg på sine eldre dagar, og opplysningar om kona Della manglar...

 

* John B. Green dukka opp med fødestad i Carroll Co., TN, men utan at det førebels har gitt fleire opplysningar om denne mannen

 

* Jacob Bringe tok med seg fleire av søskeni og farma i Yellow Medicine Co., MN, og dette er svært interessant, for mori Gjertrud hadde søsterborn som budde der, born av søsteri Bertha Jacobsdotter Helkvist.  Den sakna Lars Jacobson (sjå merknad i innlegg #1) har eg ikkje sett noko til der, men me skal berre sjå at ogso han dukkar opp i nabolaget...

 

Her følgjer so eit oppdatert manuskript for huslyden til Torbjørn og Gjertrud Bringe:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Torbjørn Olson Bringe, frå Moen under Bruheim i Jostedalen, var f. i Jostedalen 6.3.1841 og gifte seg i Luster 9.6.1868 med Gjertrud Jacobsdotter frå Teigen under Kroken, f. 30.8.1840.  Torbjørn Olson var treskjrar.  Han og Gjertrud slo seg ned her på Krossen i 1869 etter at plassen då etter utskiftingi eit par i forvegen hadde vorten del av Bringe, og dei vart buande her til 1884.  Dei vart dei einaste plassfolki på Krossen medan plassen hyrde til Bringe, for neste brukaren, Ole Gabrielson, fekk sidan skøyte og vart soleis sjølveigar (sjå Bringe, bnr. 11).

Torbjorn og Jennie Bringe utvandra til Amerika i 1884 og slo seg ned som farmarar i Utica township, Chickasaw Co., Ia. der Torbjorn Bringe d. 13.2.1890.  ; Jennie heldt fram med farmen ein del år, men flytte sidan til Chicago, Cook Co., Ill. der fleire av borni då budde.  Ho d. hjå dotteri Annie Wheeler i Chicago, Ill. 3.11.1928.

Torbjørn og Gjertrud på Krossen fekk sju born i lag, medan dei budde i Luster; dessutan hadde Gjertrud ei dotter frå før:

 1. Anna Olsdotter Bringe (1860‑1944), var dotter av Gjertrud og

 

 

     ##### (Ole Andersson frå Trovåg i Solund – kven var han?)

 

 

Anna Bringe utvandra til Amerika i 1882 og gifte seg der borte med husmannssonen Arne Larsson frå Haugen under Eide (1859‑1929) (s.d.).

 2. Anna Torbjørnsdotter Bringe, f. 14.5.1868; grunna pengemangel vart ikkje Anna med foreldri til Amerika i 1884.

Men Annie Bringe utvandra til Amerika i 1885 og gifte seg i South Chicago, Ill. 18.4.1897 med Harry Daniel Wheeler, f. i London, England 1.4.1873. 

 

 

##### (parents and emigration year? – 1882/1888/1893?)

 

 

Harry var kjelemakar i eit oljeselskap («oil company boiler maker») i Chicago, Ill.  Frå 1908 til 1916 budde dei i Knox, Starke Co., Ind.; dei budde òg ei tid i Whiting, Lake Co., Ind., men var elles busette i Chicago, Cook Co., Ill. til dei som pensjonistar flytte til North Judson, Starke Co., Ind.  Harry d. i North Judson, Ind. 26.6.1944, medan Annie Wheeler d. i Mishawaka, Ind. 15.9.1951.  Dei fekk seks born i lag:

a. Mary Elvina Wheeler, f. i Chicago, Ill. 6.2.1898, d. i Mishawaka, Ind. 10.12.1953.  Ho gifte seg i Chicago, Ill. 22.12.1919 med Leo Charles Streich, f. i Starke Co., Ind. 4.1.1894.  Han d. i Mishawaka, Ind. 15.6.1947.  Leo Streich var kommunearbeidar («lineman and city meter reader»), og han og Mary budde i Mishawaka, St. Joseph Co., Ind.  Dei fekk fem born i lag.

b. Charles Theodore Wheeler, f. i Chicago, Ill. 18.10.1901, d. i Chickasaw Co., Ia. ?.8.1902.

c. May Henrietta, kjend som Henrietta Wheeler, f. i Chicago, Ill. 5.3.1904, d. i Knox, Ind. 15.11.1975.  Ho gifte seg i Chicago, Ill. 6.5.1919 med Cecil Earnest Weidner, f. i Starke Co., Ind. 21.7.1900.  Han d. i Knox, Ind. 26.4.1975.  Cecil Weidner var fabrikkarbeidar («factory worker») til dei i 1936 flytte til North Judson, Starke Co., Ind.  Der dreiv Cecil bilagentur, og dessutan farma dei («car agency operator and farmer»).  Dei fekk fem born i lag.

d. Gertrude Anna Wheeler, f. i Chicago, Ill. 19.4.1906, d. i Crown Point, Ind. 22.10.1997.  Gertrude gifte seg i Chicago, Ill. 26.10.1924 med Lyle Judge Gehrke, f. i Milwaukee Co., Wis. 26.10.1903.  Han d. i Lansing, Ill. 6.1.1981.  Lyle Gehrke var brannmann i eit oljeselskap («oil company fireman»).  Dei budde i Chicago, Cook Co., Ill. og i Hammond, Lake Co., Ind., men flytte sidan til Lansing, Cook Co., Ill.  Dei fekk fire born i lag.

e. Eit barn var f. og d. straks etter fødsli i Starke Co., Ind. kring 1910.

 

 

     ##### (info?)

 

 

f. Severt Estus Wheeler, f. i Starke Co., Ind. 22.8.1912, d. i Starke Co., Ind. 14.1.1914.

 3. Jacob Torbjørnson Bringe, f. 2.7.1870,

Jake Bringe utvandra med foreldri til Amerika i 1884 og farma ei tid i Hazel Run township, Yellow Medicine Co., Minn., men gifte seg første gongen i Dallas Co., Ia. 31.7.1896 med Amanda Ellen Reid, f. i Dallas Co., Ia. 19.1.1863.  Jake Bringe var smed («blacksmith»), og han og Amanda budde først i Utica township, Chickasaw Co., Ia., men flytte kort etter hundreårsskiftet til ein farm i Pleasant township, Winneshiek Co., Ia.  Men før 1910 flytte dei vidare til Chicago, Cook Co., Ill. der Jake Bringe arbeidde som snikkar («carpenter»).  Jake og Amanda vart skilde i 1917, og Amanda vart buande i Chicago, Ill. der ho d. 19.7.1943.  Jake Bringe gifte seg att i Lancaster, Ohio 27.7.1921 med enkja Florence Emrick, f. Love, f. i Perry Co., Ohio 8.10.1874.  Jake og Florence budde ei tid i Columbus, Franklin Co., Ohio der Jake var byggjeleiar («construction superintendant»), men i 1938 flytte dei til ein farm i California township, Starke Co., Ind. der Florence d. 16.2.1950.  Jake Bringe d. same staden 14.6.1955.  Florence hadde to born i første ekteskapet sitt, medan Jake hadde denne dotteri, som var frå første ekteskapet med Amanda:

a. Lavina Gertrude Bringe, f. i Chickasaw Co., Ia. 12.10.1898, d. i Chicago, Ill. 13.4.1976.  Ho gifte seg i Chicago, Ill. 12.7.1922 med Walter Clyde Tomlinson, f. i Garland Co., Ark. 14.12.1895.  Han d. i Chicago, Ill. 16.5.1964.  Walter var fabrikkarbeidar («factory worker»), og han og Lavina budde i Chicago, Cook Co., Ill.  Dei fekk seks born i lag.

 4. Ole Torbjørnson Bringe, f. 19.12.1872,

Ole T. Bringe utvandra òg til Amerika med foreldri i 1884 og busette seg kort etter hundreårsskiftet i Pleasant township nær Decorah, Winneshiek Co., Ia.  Han var i fleire år sambuar og gifte seg i Charles City, Ia. 14.11.1923 med Della L.

 

 

##### (middle name?)

 

 

Bulmer, f. i Winneshiek Co., Ia.

 

 

##### (exact date of her birth?)

 

 

.2.1878.  Ho gifte seg første gongen i Decorah, Ia. 24.10.1905 med John Isaac Moran, f. i Fillmore Co., Minn. 19.5.1882.  Han d. i Hastings, Minn. 30.7.1962.  John var arbeidar («laborer»), og han og Della budde i Decorah, Winneshiek Co., Ia., men vart skilde etter kort tid.  John gifte seg sidan att og flytte til Hastings, Dakota Co., Minn.  Ole var snikkar («carpenter»), og han og Della vart buande i Pleasant township, Winneshiek Co., Ia., men Ole d. i Decorah, Ia. 3.7.1939.  Della Bringe d.

 

 

##### (date and place of her death?)

 

 

1952.  Ho fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine.

 5. Elen Susanna, kjend som Susanna Torbjørnsdotter Bringe, f. 26.1.1875,

Susan Bringe utvandra med foreldri til Amerika i 1884 og gifte seg i South Chicago, Ill. 11.3.1909 med John B.

 

 

##### (middle name?)

 

 

kjend som James Green, f. i Carroll Co., Tenn.

 

 

##### (date of his birth? – 1865? – his 2nd marriage!)

 

 

James arbeidde som snikkar og vaktmeistar («carpenter and janitor»), og han og Susan budde i Chicago, Cook Co., Ill., men James forlét kona og borni i 1913 og skal vera faren attende til Tennessee, men

 

 

##### (further details?)

 

 

Susan Green var sidan kjolesyerske («dress maker») i Chicago, Cook Co., Ill. og d. i Oak Lawn, Cook Co., Ill. 19.6.1964.  Dei fekk to born i lag:

a. John Samuel, kjend som Samuel Green, f. i Chicago, Ill. 31.10.1909, d. i Chicago, Ill. 5.6.1972.  Samuel Green gifte seg første gongen i Tacoma, Wash. 8.3.1943 med Marian Kwiatkowski, f. i Chicago, Ill.

 

 

     ##### (date of her birth? – 1917-1918?)

 

 

     ##### (date and place of her death? – year of divorce?)

 

 

     Samuel gifte seg so att

 

 

     ##### (date and place of his 2nd marriage?)

 

 

     med Marjorie Hilliard,

 

 

     ##### (info?)

 

 

     Samuel var yrkesoffiser («US Army Guardsman»)

 

 

     ##### (places of residence?)

 

 

     Han fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine.

b. Martin Andrew Green, f. i Chicago, Ill. 29.7.1912, d. ugift i Chicago, Ill. 14.10.1935.

 6. Sjur Torbjørnson Bringe, f. 22.8.1877,

Sever Bringe utvandra likeins med foreldri til Amerika i 1884.  Han budde ei tid i Pleasant township, inneshiek Co., Ia., men flytte før 1910 til Chicago, Cook Co., Ill. der han i mange år arbeidde som snikkar («carpenter»).  So var han ei tid farmarbeidar («farm laborer») i Jacksonville township, Chickasaw Co., Ia. til han kring 1938 tok til som farmar i California township, Starke Co., Ind.  Men siste leveri budde han hjå brordotteri Lavina Tomlinson i Chicago, Ill. der han d. ugift 26.11.1973, vel 96 år gamal.

 7. Martinus Torbjørnson Bringe, f. 30.4.1880,

Martin T. Bringe utvandra til Amerika med foreldri i 1884 og var ei tid farmarbeidar («farm laborer») i Winneshiek Co., Ia.  Ei tid farma han òg i lag med broren Jake Bringe i Pleasant township, Winneshiek Co., Ia., men kring 1910 flytte Martin til Chicago, Cook Co., Ill. der han livnærte seg som snikkar («carpenter»).  Han d. ugift i McHenry Co., Ill. 2.7.1931.

 8. Nils Torbjørnson Bringe (1882‑1883).

Me har no sett på dei borni som Torbjørn og Gjertrud på Krossen fekk, medan dei budde i Luster.

Men dei fekk òg ei dotter etter at dei kom fram til Amerika:

i. Tilda Gjertine Bringe, f. i Chickasaw Co., Ia. 9.12.1885, d. i Chicago, Ill. 22.2.1988, vel 102 år gamal.  Tilda gifte seg i South Chicago, Ill. 26.7.1905 med Joseph Connors, f. i Chicago, Ill. 27.6.1882.  Han d. i Chicago, Ill. 24.12.1932.  Joseph Connors var ingeniør («mill engineer»), og han og Tilda budde i Chicago, Cook Co., Ill.  Dei fekk fem born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har nettopp oppdaga at det faktisk var ein Lars Jacobson i «rett» alder som i 1885 budde i Yellow Medicine Co., MN.  Sjølv om dette var eit par år før sønene til Gjertrud og dei nemnde Helkvist-borni kom dit, KAN det vera ein samanhang.

 

Eg tek dette opp nærare under emnet om Lars Jacobson: https://forum.arkivverket.no/topic/201755-øyanes-påskenøtt-9-lars-jacobson-krogen-1852-1879-og-kona-eliza-e-pike-gohde-1853-1923-og-huslyden-deira-i-amerika-soge-om-adopsjon/

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få ta opp att dette emnet som har lege «i dvale» sidan mai i fjor.  Eg har diverre ikkje greidd å finna svar på dei detaljane som framleis manglar, so eg syner til manuskriptet i innlegg #13 over og ville setja kjempestor pris på om nokon kan gjera tilføyingar, særleg om Della, kona til Ole Bringe, og James Grteen, mannen til Susanna Bringe!

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.