Jump to content
Arkivverket

Henrik Andersson Vestad x 2 - frå Luster til Veøy i 1832 - ætti deira med forgreiningar til mellom anna Trondheim og Christiania?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Dette er ogso ein huslyd som eg arbeidde med på 1980-talet, men som eg grunna manglande kjeldetilgong ikkje greidde å gjera so fullstendig som eg ønskte meg, sjølv om eg den gongen hadde kontakt med dålevande etterkomarar...

 

Kanskje er no tidi kommi til å fylla ein del av dei «hòli» som framleis finst?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye og spennande funn er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #16 nedanfor!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

34 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

g. Martine Christine Henriksdotter Vestad, f. i Borgund 26.10.1870,

     ##### (lagnaden hennar? – døydde visstnok ugift i ung alder!?)

 

Her er Martine Vestad i folketellingen 1885 for Ålesund:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053297000982

 

Konfirmasjonen i 1885

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000402565

 

Hun giftet seg i Bakklandet i 1895 med matros Carl Ludvig Dahl: 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000972037

 

Martine i folketellingen 1900 for Trondheim:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037426031570

 

Karl Ludvig og Martine emigrerte i 1906 fra Trondheim:

https://www.digitalarkivet.no/view/9/og00000000169867

https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000169868

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

 

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

e. Sophie Margrethe, kjend som Sofie Henriksdotter Vestad, f. i Borgund 2.4.1866, d. i Oslo 27.8.1929.  Sofie flytte i ung alder til Trondheim og derifrå til Christiania (Oslo) der ho gifte seg første gongen

 

     ##### (dato og stad for første vigsli hennar? – i 1890-åri?)

 

     med Nils Gustav Christoffersen, f. på Eidsvoll 18.1.1865.  Nils vart i 1884 tilsett ved jarnbanen som telegrafist og var sidan stasjonsmeister fleire stader, mellom anna på Jaren stasjon ved Christiania.  Han d. i Mjøndalen i Nedre Eiker 20.5.1949, men skilde lag med Sofie alt kring 1900 etter at dei hadde butt nokre år på Frogner i Christiania.  Kring 1901 flytte Sofie saman att med Josef Martinson Johansen frå Christiania.  Josef ætta frå Odalen, men var f. i Christiania 1.2.1876 og d. i Christiania 22.9.1923.  Josef var ei tid sjefskokk i marinen, men arbeidde elles som kelnar i Christiania der han og Sofie omsider gifte seg kring 1917. 

 

     ##### (dato og stad for vigsli deira?)

 

     Sofie fekk i alt fire born, som alle var frå andre ekteskapet.

 

En Sofie Margrete Vestad fikk en sønn utenfor ekteskap - Reidar Andreas i 1893, døpt i 1894 i Bakke i Trondheim:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003906948

 

Sør-Trøndelag fylke, Bakklandet (Bakke) i Trondheim, Ministerialbok nr. 604A18 (1893-1900), Fødte og døpte 1894, Side 40
https://media.digitalarkivet.no/view/3035/47

 

Nils G. Christophersen i folketellingen 1900?

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037159007946

 

Familien Kristoffersen i Østre Toten i 1910:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036441001779

 

????

Aftenposten 11.02.1912

 

Dødsfall .jpg

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Ved folketellingen 1910 for Kristiania finner jeg Josef Johansen og Sofie Margrete gift og bosatt i Mogata:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392154288

 

Barn: 

Adolf Marius, født 1902

Konfirmert i 1917: https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000661536

 

Johan Bernhard, født 1902

Konfirmert i 1917: https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000661539

 

Borghild Sofie, født 1904

 

Henrik Amandus, født 1908

Link to comment
Share on other sites

Her er giftermålet mellom Josef Johansen og enke Sofie Margrete Kristoffersen i 1908:

Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1907-1911), Protokollside, Side 52b-53a
URN:NBN:no-a1450-kb20110301360550.jpg 
 

Link to comment
Share on other sites

Ved vielsen til Sofie Margrete i 1908 står det at Nils Kristoffersen døde 9.10.1898.

 

Her er dødsfallet i dødsfallsprotkollen (nr. 2942): https://media.digitalarkivet.no/view/27265/179?indexing=

 

Begravelsen i Frogner kirke: https://media.digitalarkivet.no/view/8076/6

 

Ved begravelsen er det oppgitt at han ble konfirmert i Trefoldighetskirken i 1878. Her er konfirmasjonen (nr. 16): https://media.digitalarkivet.no/view/1063/197

 

Antar at dette er han med navnet Niels Nielsen i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027055766

Nils Nilsen i 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052055028883

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Josef ætta frå Odalen, men var f. i Christiania 1.2.1876 og d. i Christiania 22.9.1923.

 

Finner Sofie som enke i den kommunale folketelllingen 1923: 

 

Søkeresultat fra kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923

 

Sofie Magrete Johansen 02.04.1866 Aalesund k   e     Stavangergaten 6 01 Sagene Bunke386k
Adolf Marius Johansen 14.08.1902 Kristiania m   !!     Stavangergaten 6 01 Sagene Bunke386k
Borghild Sofie Johansen 24.08.1904 Kristiania k   !!     Stavangergaten 6 01 Sagene Bunke386k
Hendrik Amandus Johansen 06.09.1908 Kristiania m         Stavangergaten 6 01 Sagene Bunke386k

 

Alle fire barna bor hos henne. Men jeg lurer også på hva som skjedde med sønnen hun fikk i Trondheim i 1893. 

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Maria Lorentine Pauline Ludvigsdotter, dotter av Metta og frisør Ludvig Henrik Amundsen, var f. i Borgund 2.10.1856.  Ho gifte seg i Ålesund 19.7.1879 med bøkkersvein og enkjemann Andreas Edvard Andersson Aasen, f. i Grytten 18.11.1852. 

 

Første kona til Andreas het Antonette Elisa Andreasdatter - dåpen til sønnen Alfred Marius:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000128961

 

Barn i 1878:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000583178

 

1. giftermål:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001242261

 

2. giftermål:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000515801

 

Barn i 2. ekteskap med Maria Lorentine Pauline - greit å få navnene på dem:

 

Andrea Matilde, 1879

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000586802

 

Henriette Amanda, 1881

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000589526

 

Her utvandrer Andreas:

https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000888591

 

Kan dette være datteren Henriette - med etternavn Vestad - hos besteforeldrene i Ålesund i 1885??

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053297000985

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe og Lars W. for mange spennande og utfordrande innlegg!

 

Eg har studert innleggi og har greidd å supplera med eit par interessante oppdagingar på eigi hand.

 

Her er til dømes utvandringi til Marie Aasen med FIRE born og svigermor til Amerika frå Kristiansund i 1886:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMIKRUT&gardpostnr=1734&merk=1734#ovre

 

Og eg fann ut at Andreas Aasen døydde i Chicago, IL 13.6.1886:

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=9758&h=113&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx10119&_phstart=successSource

 

Det var berre vel tre veker etter at kona og borni forlét Kristiansund, so om dei kom fram i tide til å gravleggja mannen/faren, kan vera eit òpe spørsmål...  Pussig at eg ikkje kan finna dødsfallet til Marie...  Og korleis kom sonen Alfred attende til Ålesund?

 

Eg ser dessutan at eg hadde «feil» Nils Christophersen som gift med Sofie Vestad, men dei var om lag på same alder og arbeidde båe ved jarnbana...!  Eg lurer faktisk på om eg hadde direkte kontakt med eitt av borni til Sofie då eg samla desse opplysningane på 1980-talet, for dette med sambuarskapen og seinare vigsle kan eg vanskeleg ha fått greie på på anna vis den gongen...  Eg ser det er litt «forvirring» kring fødselsdatoen til Nils, men kanskje kan vigsli finnast for å hjelpa på...?

 

Eg finn òg gravferdi til Frantz F. Bruun i Connecticut, men diverre utan dato...: https://www.ancestry.com/interactive/2900/32971_301910-00399?pid=874116&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D2900%26h%3D874116%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx10121%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx10121&_phstart=successSource&usePUBJs=true

 

Manuskriptet er vesentleg betre enn det var, og her følgjer ein ny versjon som erstattar utdraget frå innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Henrik Andersson Vestad, opphavleg frå Ormberg i Jostedalen, vart døypt i Jostedalen 26.3.1777 og gifte seg første gongen i Luster 16.7.1797 med Sophia Larsdotter frå Dulsviki under Lingjerde, døypt i Hafslo 5.6.1774.  Henrik og Sophia budde første åri hjå foreldri hans på Ormberg i Jostedalen, men flytte kring 1800 til Garen under Sperle i Jostedalen.  Ikkje lenge etter finn me dei att på ein plass under Myklemyr i Jostedalen, men dei var visstnok òg ein tur attende til Ormberg før dei kring 1813 flytte hit til Øyane under Flattun.  Me kan ikkje sjå at dei fekk nokon tinglesen festesetel på plassen, men dei vart likevel buande her fram til 1832.  Plassen hadde dei då alt kring 1828 léte frå seg til ein av sønene (sjå nedanfor).

Henrik og Sophia flytte i 1832 til Veøy i Romsdalen og busette seg som husmannsfolk på ein plass

 

##### (kva for ein plass?)

 

under garden Vestad.  Sophia d. som husmannskone på Vestad 15.3.1844, og 30.12.1845 gifte Henrik seg att i Veøy med Karen Ingebrigtsdotter frå Morkestrand i Veøy.  Ho var dotter av gardbrukar Ingebrigt Andersson på Morkestrand og andre kona Mali Andersdotter frå Selgesvoll og f. i Veøy 12.3.1810.  Dei vart buande på plassen som Henrik hadde under Vestad i Veøy, og Henrik d. der som husmann 5.8.1856.   

 

##### (seinare lagnad for Karen Ingebrigtsdotter? – budde 1865 på Vestadsletten under Vestad, men var dette plassen som Henrik hadde?

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1541&kenr=005&bnr=0021&lnr=000

 

##### (hadde Henrik og Karen born i lag? – neppe...)

 

Henrik og Sophie hadde med seg ein soneson til Veøy i 1832 (som hadde mist far sin året før):

 1. Henrik Andersson {Vestad}, f. {i Luster} 2.6.1829,

Henrik Vestad flytte i 1832 med besteforeldri sine til Veøy i Romsdalen og voks soleis opp på ein husmannsplass under Vestad i Veøy.  I 1851 flytte han til Ålesund der han 12.1.1860 gifte seg med Metta Marie Lorentsdotter Lindgaard frå Strinda i Trøndelag.  Metta var dotter av arbeidar Lorents Johnson Lindgaard på

 

##### (bustad i Strinda?)

 

og kona Paulina Ingebrigtsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og f. i Strinda 24.4.1831.  Henrik Vestad var snikkar, og han og Metta vart buande i Ålesund der Metta d. 19.11.1909.  Henrik Vestad d. same staden 29.9.1911.  Dei fekk åtte born i lag; dessutan hadde Metta ei dotter frå før:

a. Maria Lorentine Pauline Ludvigsdotter, dotter av Metta og frisør Ludvig Henrik Amundsen, var f. i Borgund 2.10.1856.  Ho gifte seg i Ålesund 19.7.1879 med bøkkersvein og enkjemann Andreas Edvard Andersson Aasen, opphavleg frå Løkken under Åsen i Grytten, f. i Grytten 18.11.1852.  Han gifte seg første gongen i Ålesund 29.6.1876 med Antonette Elise Andreasdotter frå Ålesund, f. i Ålesund 23.4.1854.  Men Antonette d. etter barselseng i Ålesund 22.1.1878.  Dei fekk to born i lag.  Andreas var bøkkarsvein og budde for det meste i Ålesund og sidan i Kristiansund, men i 1885 utvandra Andreas Aasen til Amerika.  Kona og dei fire borni følgde etter i 1886.  Reisemålet deira var Chicago, Ill., men Andreas d. der alt 13.6.1886, og grunna sorg skal Marie Aasen vera avlidi kort etter,

 

     ##### (to be verified? – date and place of her death? – don’t find Chicago, IL!)

 

     Dei fekk fire born i lag.

 

     ##### (borni var:

            * Andrea Mathilde Aasen, f. Ålesund 11.10.1879

            * Henriette Amanda Aasen, f. Ålesund 21.4.1881, var hjå besteforeldri i 1885

            * Alfred Marius Aasen, f. Kristiansund 22.10.1882, kom attende og voks opp hjå besteforeldri i Ålesund!

            * Eugen Aasen, f. Kristiansund 1884)

 

b. Anna Berntina Henriksdotter Vestad, f. i Ålesund 28.7.1860, d. i Trondheim 24.4.1923.  Anna gifte seg i Ålesund 19.8.1879 med enkjemannen Ole Jacobson, opphavleg frå Lade, kjend som Ole Jacobsen.  Ole var f. i Lade 13.1.1841 og d. på eit sjukehus i Trondheim 30.12.1914.  Ole Jacobsen var maskinist, og han og Anna budde i Trond­heim levetidi ut.  Ole hadde i alt minst fem born; av dei var visstnok fire frå andre ekteskapet med Anna Vestad.

 

     ##### (sjekka desse opplysningane?)

 

c. Herman Magnus Henrikson Vestad, f. i Ålesund 31.12.1861, reiste heimefrå i ung alder, truleg som sjømann.  Han var heime ein gong, og mor hans vart då så overraska at ho svima av.  Sidan fór han att, og familien høyrde aldri meir gjete han.

 

     ##### (lagnaden til Herman Vestad?)

 

d. Jensine Amalie Henriksdotter Vestad, f. i Ålesund 14.2.­1864, var syerske i Ålesund der ho d. 11.7.1941.  Ho var ugift, men fekk to døtrer.

e. Sophie Margrethe, kjend som Sofie Henriksdotter Vestad, f. i Borgund 2.4.1866, d. i Oslo 27.8.1929.  Sofie flytte i ung alder til Trondheim og derifrå til Christiania (Oslo) der ho gifte seg første gongen

 

     ##### (dato og stad for første vigsli hennar? – etter 1894!)

 

     med Nils Christophersen frå Christiania, f. i Christiania 5.7.1862. 

 

     ##### (sjekka fødselsdato? – oppgjeven ved konfirmasjonen! – ved dødsfallet oppgjeve 8.7.1863!)

 

     Nils var jarnbanekontorist, og han og Sofie budde på Frogner i Christiania der Nils d. 9.10.1898.  Sofie vart kring 1901 sambuande og gifte seg 30.6.1908 borgarleg att i Christiania med Josef Martinson Johansen frå Christiania.  Josef ætta frå Odalen, men var f. i Christiania 1.2.1876 og d. i Christiania 22.9.1923.  Josef var ei tid sjefskokk i marinen og deretter verkstadarbeidar, men arbeidde elles som kelnar i Christiania.  Sofie fekk i alt fem born, eitt før første ekteskaøet og fire frå andre ekteskapet.

f. Jette Elisabeth, kjend som Henriette Henriksdotter Vestad, f. i Borgund 12.2.1868, d. i Ålesund 25.8.1963.  Henriette gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1895?)

 

     med Johan Severin Lorentsson Eriksen, f. i Kristiansund 23.12.1868.  Han d. i Ålesund 6.5.1941.  Johan Eriksen var blikkenslagar, og han og Henriette budde først nokre år i Kristiansund, men flytte kring 1905 til Ålesund der dei sidan vart buande levetidi ut.  Dei var barnlause.

g. Martine Christine Henriksdotter Vestad, f. i Borgund 26.10.1870, gifte seg på Bakklandet, Trondheim 13.8.1895 med Carl Ludvig Thomasson Dahl frå Trondheim, f. i Trondheim 26.3.1862.  Carl Dahl var matros, og han og Martine budde i Trondheim til dei i 1906 utvandra til Amerika. 

 

     ##### (lagnaden deira i Amerika? – utvandra med reisemål New York!)

 

h. Olivie Pauline Leonora, kjend som Pauline Henriksdotter Vestad, f. i Borgund 28.5.1873, flytte i ung alder til Christi­ania (Oslo) der ho 23.10.1901 gifte seg med prestesonen Frantz Frantzson Bruun, opphavleg frå Talvik i Finnmark, men dels oppvaksen i Horten og i Christiania.  Frantz var f. i Talvik 2.5.1864 og utdanna seg som ingeniør.  Frå 1886 til 1894 var han soleis busett i England, og i 1904 utvandra han og Pauline til New York City, N.Y. der Frantz òg arbeidde som ingeniør («engi­neer»).  Men Frantz Bruun d. i Groton, Conn.

 

     ##### (exact date of his death? – buried Noank Valley cemetery!)

 

     1927, og ikkje lenge etter flytte Pauline attende til Ålesund der ho d. som enkje 11.12.1932.  Dei var barnlause.

i. Larsine Gurine Johanna Henriksdotter Vestad, f. i Ålesund 28.1.1876, d. i Ålesund 21.1.1892.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til komplettering av denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

I 1851 flytte han til Ålesund der han 12.1.1860 gifte seg med Metta Marie Lorentsdotter Lindgaard frå Strinda i Trøndelag.  Metta var dotter av arbeidar Lorents Johnson Lindgaard på

##### (bustad i Strinda?)

og kona Paulina Ingebrigtsdotter frå

##### (opphavet hennar?)

og f. i Strinda 24.4.1831. 

 

Dåpen til Mette Maria:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037370012127

 

Her er foreldrene til Mette i folketellingen 1865:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038310017617

 

Faren var født i Inderøy og i 1865 var han sjøfarende, akkurat som sønnen (broren til Mette) Jens N. Lindgaard, f. (beregnet) 1834. Her er Jens Nicolai Lindgaard i folketellingen 1875 for Trondheim - Jens var jekteskipper: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1601&kenr=017&bnr=0015&lnr=00 

 

Abel Johanna Elisabeth, født 1828, Bakklandet, ble konfirmert i Bakklandet i 1843 - hun må være en eldre søster av Mette Maria: 

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000122598

 

Abel i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038359002099

1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052414002457

1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037510000708

 

Lorents Lindgaard døde i 1870 og ble gravlagt i Bjørnør:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001286274

 

Sør-Trøndelag fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1863-1915), Dødsfallsprotokollside, Side 16
https://media.digitalarkivet.no/view/56142/18

 

I dødsfallsprotokollen står det at Lorents var enkemann. Skal etterlate tre barn i Trondheim. 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

 

 • Tellingsår: 1865
 • Kommune: Trondheim
 • Kommunenummer: 1601
 • Gatenavn: Baklandet
 • Gatenr: 15
 • Bydel:
 • Gårdeier:
 • Antall leiligheter: 1

Antall personer registrert på bostedet: 6


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Lorentz Lindgaard Husfader g Søfarende 1797 Inderøen  
  Pauline Lindgaard Husmoder, hans Kone g   1789 Baklandet  
  Jens N. Lindgaard Søn ug Søfarende 1834 Hlademoen  
  Marie Christine Løvseth Fosterdatter ug   1842 Throndhjem  
  Paula I. Lindgaard Pleiebarn ug   1855 Throndhjem  
  Oluf Johns. Lein Logerende ug Søfarende 1834 Ihlen

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1601&kenr=1220&bnr=1219&lnr=000

 

----

 • Tellingsår: 1875
 • Kommune: Trondheim
 • Kommunenummer: 1601
 • Gatenavn: Indre Baklandet 15
 • Gatenr:
 • Bydel: 17
 • Gårdeier:
 • Antall leiligheter: 2

Antall personer registrert på bostedet: 7


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Jens Nicolai Lindgaard Sømand g Jegtskipper 1835 Thjem  
  Ingbor A. Lindgaard Kone g   1850 Strinden  
  Anna P. Lindgaard Barn ug   1873 Thjem  
  Laura O. Lindgaard Barn ug   1875 Thjem  
  Adolf E. Falch Barn ug   1864 Lofoden  
  Marie Chr. Løvseth Logerende ug Tjenestepige 1842 Thjem  
tidslinje.gif Jens Petter Lindgaard Logerende e Snedkerarbeider hos andre 1825 Throjem  

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1601&kenr=017&bnr=0015&lnr=00

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Jens Peter Lorentsen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
5 September 1825
 
christening:
2 October 1825
BAKKLANDET, SOR TRONDELAG, NORWAY
residence:
1825
Trondheim, Sor-Trondelag, Norway
father:
Lorents Lindgaard
mother:
Pauline Ingebrigtsdr
 

 

----

 

Jensene Elisabeth Lorntsdatter

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
24 January 1824
 
christening:
7 February 1824 / 7 March 1824
BAKKLANDET, SOR TRONDELAG, NORWAY
residence:
1824
Trondheim, Sor-Trondelag, Norway
father:
Lornts Lindgaard
mother:
Pauline Ingebrigtsdr
 

 

----

 

Abel Johanns Lorntsen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
18 February 1828
 
christening:
6 April 1828
BAKKLANDET, SOR TRONDELAG, NORWAY
residence:
1828
Trondheim, Sor-Trondelag, Norway
father:
Lornts Jensen Lindgaard
mother:
Pauline Ingebrigtsdr
 

 

----

Link to comment
Share on other sites

Mette Marie Lindgaards konfirmasjon:

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000123003

 

Jens Nicolai Lindgaards konfirmasjon:

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000123228

 

Og her dukker det sannelig opp en datter til - Jensina Elisabeth, født 1824. Faren Lorentz Lindgaard står som jekteskipper ved dåpen i 1824: 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001042956

Sør-Trøndelag fylke, Bakklandet (Bakke) i Strinda, Trondheim, Ministerialbok nr. 604A03 (1818-1850), Fødte og døpte 1825, Side 4
https://media.digitalarkivet.no/view/16282/6

 

Jens Peter Lindgaard - konfirmant i 1842, sønn av Lorentz Lindgaard og Pauline Ingebrigtsdatter:

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000122451

 

Her er dåpen til Jens Peter - døpt 02.10.1825

Sør-Trøndelag fylke, Bakklandet (Bakke) i Strinda, Trondheim, Ministerialbok nr. 604A03 (1818-1850), Fødte og døpte 1825-1827, Side 5
https://media.digitalarkivet.no/view/16282/7

 

Samme Jens Peter giftet seg i Vår Frue i Trondheim i 1854:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000275349

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

 

Alt bør vel sjekkes!

Jens Peter Lorentzen LINDGAARD

Mann 1825 - Ett 1875  (> 50 år)

 

Personlig informasjon    |    PDF

 

 • Navn Jens Peter Lorentzen LINDGAARD 
  Født 5 Sep 1825  Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Kjønn Mann 
  Dåp 2 Okt 1825  Trondheim Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Død Ett ER 1875  Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Person ID I86624  Roys slekt
  Sist endret 13 Mai 2018 
   
  Far Lorentz Jensen LINDGAARD,   f. 17 Jul 1797, Inderøy i Nord Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Ett ER 1865, Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder > 68 år) 
  Mor Paulina INGEBRIGTSDATTER,   f. CA. 1788, Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Ett ER 1865  (Alder ~ 77 år) 
  Gift 13 Feb 1823  Bakke kirke i Trondheim Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Famile ID F28967  Gruppeskjema  |  Familiediagram
   
  Familie Simonette Pauline Jacobsdatter DAHL,   f. CA. 1833, Buksnes i Nordland Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1874, Hitra i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder ~ 41 år) 
  Gift 18 Jun 1854  Vår Frues kirke i Trondheim Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Barn 
    1. Paula Frederikke JENSDATTER,   f. 22 Aug 1855, Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet
    2. Lovise Marie Jensdatter LINDGAARD,   f. 24 Nov 1857, Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. Før 1900, Grindø, Buksnes i Lofoten Finn alle personer med hendelser på dette stedet  (Alder < 42 år)
    3. Carl Ludvig JENSEN,   f. 15 Apr 1860, Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet
    4. Selma Pauline JENSDATTER,   f. 30 Okt 1867, Bakklandet, Trondheim i Sør Trøndelag Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret 13 Mai 2018 
  Famile ID F28965  Gruppeskjema  |  Familiediagram

http://www.roysofting.com/Slekt/getperson.php?personID=I86624&amp;tree=Roy

Link to comment
Share on other sites

Lorentz Jens.(?) Lindgaard og Pauline Ingebrigtsdatter Dørum (?) giftet seg 13.02.1823. Brudgommen var 26, bruden var 34 år gammel:

Sør-Trøndelag fylke, Bakklandet (Bakke) i Strinda, Trondheim, Ministerialbok nr. 604A03 (1818-1850), Viede 1818-1824, Side 15
https://media.digitalarkivet.no/view/16282/16

 

Kan dette være Lorents Jensen i Inderøy i 1801, sønn av Jens Larsen. Legg merke til at Jens Larsens mor heter Abel Nilsdatter Lindgaard:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058459002289

 

Dåpen til Lorens i 1797:

Nord-Trøndelag fylke, Inderøy (Sakshaug), Røra (Salberg), Sandvollan (Hustad), Verran i Inderøy, Ytterøy, Ministerialbok nr. 730A02 (1762-1802), Fødte og døpte 1798, Side 164 https://media.digitalarkivet.no/view/16418/168

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Her er vel Paulina Ingebrigtsdatter i 1801 - datter av Ingebrigt Lykke, høker og skreddermester, og Marithe Paulsdatter:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058434009845

 

Ingebrigt Jonsen Lykke døde i 1804:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001837822

 

Dåpen til Pauline:

Sør-Trøndelag fylke, Bakklandet (Bakke) i Strinda, Klokkerbok nr. 604C01 (1754-1819), Fødte og døpte 1789, Side 58
https://media.digitalarkivet.no/view/16283/60

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Olivie Pauline Leonora, kjend som Pauline Henriksdotter Vestad, f. i Borgund 28.5.1873, flytte i ung alder til Christi­ania (Oslo) der ho 23.10.1901 gifte seg med prestesonen Frantz Frantzson Bruun, opphavleg frå Talvik i Finnmark, men dels oppvaksen i Horten og i Christiania.  Frantz var f. i Talvik 2.5.1864 og utdanna seg som ingeniør.  Frå 1886 til 1894 var han soleis busett i England, og i 1904 utvandra han og Pauline til New York City, N.Y. der Frantz òg arbeidde som ingeniør («engi­neer»).  Men Frantz Bruun d. i Groton, Conn.

 

Frantz og Olivia Pauline bodde i New Jersey i 1920: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M45N-CL9

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.