Gå til innhold
Arkivverket
Marius Holm Enerud

Beskrivelse av møllebruk

Recommended Posts

Marius Holm Enerud

Heisan,

 

På Rikarkivet har jeg funnet et dokument som beskriver et par møllebruk som stod nede i bekken der jeg bor.

Jeg sliter med å tyde mye av skriften, så flott om noen kunne hjelpe meg. Sidene har jeg lastet opp her.

Skriften jeg ønsker tydet starter midt på side 37 ("Retten....") 

 

Takk for all hjelp 🙂

 

mvh

Marius

side1.JPG

side2.JPG

side3.JPG

side4.JPG

Endret av Marius Holm Enerud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Da har jeg startet på egen hånd. 

Håper noen kan korrigere min feil og mangler :-)

 

 

Side 37
01    Retten med Vidner og Sa-
02    gens Parter begav sig derpaa
03    udpaa Aastedene og paaviste
04    der ethvert af Vidnernes efter
05    deres[?] under Sagen afgivende Prov,
06     nemlig:
07    1. Paa Bratfos: a. Den omhandle-
08    de[?] Dæmning, bestaaende af
09    nogle Stokke for Vandets Led-
10    ning[?] eller Afbenyttelse for
11    det eldste Møllehus. Denne
12    Dæmning befandest nordenfor[?]
13    den paatalte Dam. Denne
14    Dæmning er beliggende 54 
15    Skrit vestefter[?] bemeldte
16    paatalte Dam. _
17    b. Derpaa ble udvist Stedet,
18    hvor den af Hans Jensen første

Side 38
01    opførte Dæmning ovenfor de
02    overmeldte[?] Stokke har været
03    imellom hvilke det befandest[?]
04    at være 32 Skrit. _
05    c. Paavistes af Vidnerne som[?] Ste-
06    det hvor Hans Jensen opførte
07    den første Dam og som net-
08    op[?] er paa det Sted, hvor den
09    nye og paatalte Dam nu
10    staar. _

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Innhaldet ser rett ut. 

Dersom du er ute etter den heilt nøyaktige bokstaveringa, kan det vere litt å pirke på.

Siste ordet s.37 linje 07 er eg usikker på; det ser ut som ein p (ikkje h) - men eg får ikkje til å sortere resten til eit forståeleg ord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad
19 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Siste ordet s.37 linje 07 er eg usikker på; det ser ut som ein p (ikkje h) - men eg får ikkje til å sortere resten til eit forståeleg ord.

Det står "Den omprovede Dæmning"

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Takk for innspillende, Ivar og Else!

 

Jeg ønsker en mest mulig korrekt tyding, så tar gjerne imot korrigering for bokstaveringen. 🙂

Synes siste del på side 38 er vanskeligere å tyde. Her er det jeg kom opp med:

 

11    d. Paapegedes 3die Vidne om-
12    trent Stedet, hvor den om-
13    provede[?] Hjælpedam har været
14    Videre Udrædning[Utvidelse??] af den-
15    ne Hjelpedam frafaldtes
16    da det formaadeligt[?] Vandets
17    Opdæmming ikke ud[??]
18    skadelighed ?? 

 

Ser også at noe av boktavene går inn i selve innbindingen av boken - så mulig man må gjette seg til noen ord?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Klipper, limer og rettar (kan vere meir pirk...)

 

Side 37
01    Retten med Vidner og Sa-
02    gens Parter begave sig derpaa
03    ud paa Aastederne og paaviste
04    da ethvert af Vidnernes efter
05    deres under Sagen afgivne Prov,
06     nemlig:
07    1. Paa Bratfos: a. Den omprove-
08    de Dæmning, bestaaende af
09    nogle Stokke for Vandets Led-
10    ning eller Afbenyttelse for
11    det ældste Møllehus. Denne
12    Dæmning befandtes nedenfor
13    den paatalte Dam. Denne
14    Dæmning er beliggende 54 
15    Skridt nedenfor bemeldte
16    paatalte Dam. _
17    b. Derpaa ble udvist Stedet,
18    hvor den af Hans Jensen første

Side 38
01    opsatte Dæmning ovenfor de
02    ommeldte Stokke har været
03    imellem hvilke det befandtes
04    at være 32 Skridt. _
05    c. Paavistes af Vidnerne Ste-
06    det hvor Hans Jensen opsatte
07    den sidste Dam og som net-
08    op er paa det Sted, hvor den
09    nye og paatalte Dam nu
10    staar. _

 

11    d. Paapegede 3die Vidne om-
12    trent Stedet, hvor den om-
13    provede Hjælpedam har været.
14    Videre Udvisning af den[-]
15    ne Hjælpedam frafaldtes
16    da det formedelst Vandet

17 Opdæmming ikke uden V[an]
18    skelighed vil Kunne ...

 

teikn i [ ] er  gjettverk om det som forsvinn i bretten...

 

Dette ser ut som utdrag frå tingboka/justisprotokollen.  Har du sett etter om det er skanna kopi på Digitalarkivet?

 


 

Endret av Ivar S. Ertesvåg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Fra sidelinjen her:

 

Hva er kilden til det som transkriberes? Hva slags protokoll og i hvilket arkiv?

 

Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Takk for god hjelp og innspill, Ivar 🙂

 

Are: Denne teksten er hentet fra Høyesterett ("Utdrag i muntlig behandlede høyesterettssake"):

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000001182813

 

Disse sidene er en del av et lengre dokument (ca 150 sider) som omhandler en rettsak imellom 2 mølle-eiere. Dokumentet har et vedlagt Kart m/ bokstaver (steder) som står omtalt i teksten som jeg ønsker å få tydet.

Jeg har ikke funnet noe scannet materiale av dette. Pga begrensning med størrelse på filer, så måtte jeg laste opp ganske små bilder av tekstene. Det gjør det nok litt vanskeligere å tyde enkelt ord. Beklager dette.

 

mvh

Marius

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Noen som har lyst til å fortsette tydingen fra side 38, linje 18?

Synes det ble vanskelig fremover nå 🙂

 

mvh

Marius

Endret av Marius Holm Enerud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Da prøver jeg meg litt til (på side 38):

 

18  skelighed vil kunne
19  [?] og Dæmningen d[??]
20  efter 3die Vidne have
21  afgivne Forklaring,
22  [?], saa at samme
23  vanskelig vil kunne
24  H[??] bad Rettens sjøn[?]
25  avgjøret om, at den ældste [?]
26  Litr a b[?], Dam er be-
27  ligende paa et Sted der[?]
28  lagt lavere end det [?]
29  hvor det omtvistede Dam

 

Det er mange spørsmålstegn og usikkerhet rundt tydingen min, som dere ser.

Jeg har forresten planer om å reise tilbake til Riksarkviet snart for å forsøke å få fotografert teksten som skjules i bretten.

 

 

mvh

Marius

Endret av Marius Holm Enerud

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Hei, Marius!

Eit såpass for deg viktig dokument ville eg absolutt fått scanna på Riksarkivet, og sjølvsagt også fått med teksten i bretten.
Det hadde gjort alt så mykje enklare...

Side 38:

Opdæmning ikke uden Van-
skelighed vil kunne be[...]
res og Dæmningen desuden [?]
efter 3die Vidner nu her [...]
afgivne Forklaring, er [...]
raadnet, saa at samme [...]
vanskelig vil kunne h[...]
Homann bad Rettens [...]
afgivet om, at den ældste [...]
Litr. a betegnede, Dam er [...]
liggende paa et Sted, der [er?]
langt lavere end det Sted [?]
hvor den omtvistede Dam

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Takk for hjelpen, @Gunnar Sigdestad 🙂

 

Dokumentet som jeg har fotografert er innbundet på en måte som gjør det vanskelig/umulig å scanne all tekst (noe tekst blir altså borte i "bretten" på den del av siden som er nærmest innbindingen). Dette er utdrag fra en "blekke" på over 100 sider som er innbundet med noen tråder tredd igjennom et par hull på hver side.

Jeg spurte Riksarkivet om det var mulig å "løsne" på innbindingen for å få en bedre scann men dette var utelukket sa de til meg.

Tviler vel også på at Riksarkivet skulle prioritere å scanne nettop dette dokumentet - som en av veldig mange fra Høyesterett - pga jeg har personlig interesse i det 🙂

 

Så jeg må nok selv forsøke å finne de skjulte bokstavene som ikke ble med i min første fotografering. Jeg reiser nok tilbake om en stund når jeg har en del sider tydet ferdig.

 

Når det er sagt så har jeg ihvertfall forsøkt meg videre i tydingen (med en del usikkerhet):

 

Side 39

 

01    ligger, og at det paa det førstnevn-
02    te Sted paa Grund af Terrainets
03    Heldning og sneverhed ikke er
04    muligt med en forholdsmes-
05    sig lige stor Dam at opdæmme
06    Vandet saa høit, som paa det
07    Sted hvor Dammen nu staar(?).
08    Laugrettet dertil svarede(?), at
09    efter deres Skjøn ligger Stedet
10    hvor der under Libr a ældste Dæm-
11    mning har været, omtrent 2 (??)
12    lavere end den paatalte Dam,
13    samt(?) forsaavidt da for(?)
14    at skjønne, vilde en lige Dam
15    paa det omhandlede Sted: Libr a.f (?)
16    indholde omtrent ligesaa meget
17    Vand som hvor den paatalte
18    Dæmning nu staar. Dog at sam-
19    me maaske(?) ikke kunde ind-
20    holde fuldt saameget Vand.
21    Irgens(?) bad Laugrettets Skjøn
22    rundhaandet om der ikke i den
23    under Libr d omtalte gamle
24    Dæmning i Forening(?) med
25    den under Libr d berørte Hjel-
26    pedam kunde Saaledes lang me-
27    re Vand end i den nu paa-
28    talte Dam. Laugrettets erklær-
29    ede hertil, at de det ikke

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Meget bra dette, Marius! :)
Spørsmålsteikna kan du stryke.

Litr. er forkorting for litra, som betyr bokstav som betegnar tekst eller avsnitt, f.eks. avsnitt i ei lov.


linje 3: Sneverhed
10: Litr.
11: ning....2 Alen
15 /: Litr. a :/  [/: og :/ betyr parantes]
18: staaer, dog
19: maaskee...inde
22: indhentet
23: Litr. a
25: Litr. d
26: samles
29: da

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Takk igjen for alle korreksjoner, Gunnar! 🙂

 

Skulle ønske jeg hadde korrekt tyding på linje 22: hadde vært litt morsomt å "..spørre rundhåndet😂

 

Jeg har forsøkt meg på side 40 også.

Her er den:

 

 

Side 40

01    har hørt eller kjender til den
02    omhandlede Hjælpedæmning
03    saa kan det herav intet Skjøn
04    afgive. _
05    2. Ved Bruget Ekkornrud.
06    e Stedet, hvor den gamle Dæm-
07    ning har været. _
08    f Stedet, hvor Dæmningen
09    ovenfor Broen har været
10    hvorfra Vidnerne (?)
11    paa given Anledning har for(?)
12    klared, at Broen paa den Tid
13    var omtrent af lige Høide som
14    den nuværende. _
15    g stedet, hvor 2 gamle Mølle-
16    huse have staaet. Ingen(?)
17    der bemerkede, at det Ind(?)
18    staaende, have 2de Møllehuse
19    her ved Ekkornrud og ligesaa
20    2de ved Bratfos. Alle staaende
21    efter hinanden ved Vanddra-
22    get(?), saaledes at den samme(?)
23    Vandmærke(?) benyttes til ?
24    ?, begjærede Laugrettets
25    Skjøn afgivet om Distancen
26    mellom det nederste Brug
27    i Ekkornrud, der ligger høit
28    I Vanddraget og det øverste
29    Møllehus i Bratfos, der ligger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad

Linje 21 og 22 på side 39:

 

Irgens bad Laugrettets Skjøn
indhentet om der ikke i den

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad
12 timer siden, Marius Holm Enerud skrev:

Takk igjen for alle korreksjoner, Gunnar! 🙂

 

Skulle ønske jeg hadde korrekt tyding på linje 22: hadde vært litt morsomt å "..spørre rundhåndet😂

 

Jeg har forsøkt meg på side 40 også.

Her er den:

 

 

Side 40

01    har hørt eller kjender til den  [seet eller]
02    omhandlede Hjælpedæmning
03    saa kan det herav intet Skjøn [herom]
04    afgive. _
05    2. Ved Bruget Ekkornrud.  [Ekhornrud]
06    e Stedet, hvor den gamle Dæm-
07    ning har været. _
08    f Stedet, hvor Dæmningen
09    ovenfor Broen har været
10    hvorfra Vidnerne (?) [hvorhos Vidnerne endvidere]
11    paa given Anledning har for(?) [Anledning for-]
12    klared, at Broen paa den Tid [klarede]
13    var omtrent af lige Høide som
14    den nuværende. _
15    g stedet, hvor 2 gamle Mølle-
16    huse have staaet. Ingen(?) [Irgens,]
17    der bemerkede, at det Ind(?)[at de Indstævnte]
18    staaende, have 2de Møllehuse
19    her ved Ekkornrud og ligesaa [Ekhornrud]
20    2de ved Bratfos. Alle staaende
21    efter hinanden ved Vanddra-
22    get(?), saaledes at den samme(?)
23    Vandmærke(?) benyttes til ?[Vandmasse] [de]
24    ?, begjærede Laugrettets [alle]
25    Skjøn afgivet om Distancen
26    mellom det nederste Brug
27    i Ekkornrud, der ligger høit [Ekhornrud][højt?]
28    I Vanddraget og det øverste
29    Møllehus i Bratfos, der ligger [Møllehuus]

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

Som du ser, har eg lagt merknadene direkte i innlegg 16. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Takker,  @Gunnar Sigdestad - kjempemessig igjen! 👍

 

Da har vi kommet igjennom sidene som jeg la ut her.

Takk for all hjelp! Det er til uvurderlig hjelp.

Flott at folk ønsker å bidra på lengre tekster også.

 

Her er teksten i sin helhet:

 

-Side 37-
01    Retten med Vidner og Sa-
02        gens Parter begave sig derpaa
03        ud paa Aastederne og paaviste
04        da ethvert af Vidnernes efter
05        deres under Sagen afgivne Prov,
06         nemlig:
07        1. Paa Bratfos: a. Den omprove-
08        de Dæmning, bestaaende af
09        nogle Stokke for Vandets Led-
10        ning eller Afbenyttelse for
11        det ældste Møllehus. Denne
12        Dæmning befandtes nedenfor
13        den paatalte Dam. Denne
14        Dæmning er beliggende 54 
15        Skridt nedenfor bemeldte
16        paatalte Dam. _
17        b. Derpaa ble udvist Stedet,
18        hvor den af Hans Jensen første


-Side 38-
01        opsatte Dæmning ovenfor de
02       ommeldte Stokke har været
03        imellem hvilke det befandtes
04        at være 32 Skridt. _
05        c. Paavistes af Vidnerne Ste-
06        det hvor Hans Jensen opsatte
07        den sidste Dam og som net-
08        op er paa det Sted, hvor den
09        nye og paatalte Dam nu
10        staar. _
11        d. Paapegede 3die Vidne om-
12        trent Stedet, hvor den om-
13        provede Hjælpedam har været.
14        Videre Udvisning af den[-]
15        ne Hjælpedam frafaldtes
16        da det formedelst Vandet
17    Opdæmning ikke uden Van-
18    skelighed vil kunne be[...]
19    res og Dæmningen desuden [?]
20    efter 3die Vidner nu her [...]
21    afgivne Forklaring, er [...]
22    raadnet, saa at samme [...]
23    vanskelig vil kunne h[...]
24    Homann bad Rettens [...]
25    afgivet om, at den ældste [...]
26    Litr. a betegnede, Dam er [...]
27    liggende paa et Sted, der [er?]
28    langt lavere end det Sted [?]
29    hvor den omtvistede Dam

-Side 39-
01    ligger, og at det paa det førstnevn-
02    te Sted paa Grund af Terrainets
03    Heldning og Sneverhed ikke er
04    muligt med en forholdsmes-
05    sig lige stor Dam at opdæmme
06    Vandet saa høit, som paa det
07    Sted hvor Dammen nu staar.
08    Laugrettet dertil svarede, at
09    efter deres Skjøn ligger Stedet
10    hvor der under Litr a ældste Dæm-
11    ning har været, omtrent 2 Alen
12    lavere end den paatalte Dam,
13    samt forsaavidt da for
14    at skjønne, vilde en lige Dam
15    paa det omhandlede Sted (Litr. a)
16    indholde omtrent ligesaa meget
17    Vand som hvor den paatalte
18    Dæmning nu staaer, dog at sam-
19    me maaskee ikke kunde inde-
20    holde fuldt saameget Vand.
21    Irgens bad Laugrettets Skjøn
22    indhentet om der ikke i den
23    under Litr. a omtalte gamle
24    Dæmning i Forening med
25    den under Litr. d berørte Hjel-
26    pedam kunde samles lang me-
27    re Vand end i den nu paa-
28    talte Dam. Laugrettets erklær-
29    ede hertil, at da det ikke

-Side 40-
01    har seet eller kjender til den
02    omhandlede Hjælpedæmning
03    saa kan det herom intet Skjøn
04    afgive. _
05    2. Ved Bruget Ekhornrud.
06    e Stedet, hvor den gamle Dæm-
07    ning har været. _
08    f Stedet, hvor Dæmningen
09    ovenfor Broen har været
10    hvorhos Vidnerne endvidere
11    paa given Anledning for-
12    klarede, at Broen paa den Tid
13    var omtrent af lige Høide som
14    den nuværende. _
15    g stedet, hvor 2 gamle Mølle-
16    huse have staaet. Irgens,
17    der bemerkede, at de Indstævnte
18    staaende, have 2de Møllehuse
19    her ved Ekhornrud og ligesaa
20    2de ved Bratfos. Alle staaende
21    efter hinanden ved Vanddra-
22    get, saaledes at den samme
23    Vandmasse benyttes til de
24    alle, begjærede Laugrettets
25    Skjøn afgivet om Distancen
26    mellom det nederste Brug
27    i Ekhornrud, der ligger højt(?)
28    I Vanddraget og det øverste
29    Møllehuus i Bratfos, der ligger

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad
16 timer siden, Marius Holm Enerud skrev:

 


Linje 17 og 18 skal sjølvsagt vere "Ind-
stævnte", ikkje "staaende" 🙂

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad
På 12.7.2018 den 9.46, Marius Holm Enerud skrev:

Skulle ønske jeg hadde korrekt tyding på linje 22: hadde vært litt morsomt å "..spørre rundhåndet😂

 

 

Svar gitt i innlegg 15....!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gunnar Sigdestad

...og innlegg 13.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marius Holm Enerud

Takk for tilbakemeldingen, @Else B. Rustad. 🙂

Det står vel allerede korrekt i siste tekst (innlegg #18)?

 

@Gunnar Sigdestad, fjerner også ordet "staaende" på linje 18, side 40.

 

Takk for hjelpen!

🙂

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Else B. Rustad
11 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

...og innlegg 13.

Beklager at jeg overså innlegget ditt, Gunnar. Det var ikke meningen!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.