Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Christopher (1677) og Lars (1685) Arnessøner, husmannssøner frå Sande i Luster som flytte austafjells, men kvar vart det av dei? - ei kjempeutfordring!

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Arne Larsson, fødd kring 1647, truleg ein svigerson av Christopher Halvorson på Steiog i Luster (1622-1682), kom som usmann til Hammarehn under gardehj Sande i Luster ein gong på 1680-talet og budde truleg der til framimot 1720.  Det finst ikkje noko skifte etter korkje han eller kona hans, men me kjenner til at deiu minst dferkk to søner:

 

* Christopher Arneson, fødd i Luster kring 1677, er nemnd i manntalet frå 1701 som tenar «syndenfjelds», og det ville den gongen seia at han oppheldt seg anten i Valdres, kan henda i Aurdal, eller i Hallingdal, mest truleg på Gol eller i Nes.

 

* Lars Arneson, fødd i Luster kring 1685, er ikkje nemnd i 1701, men er derimot nemnd i ei rekruttliste frå 1711, visstnok fråverande, som godt kan tyda at ogso han då var austafjells.

 

Ingen av desse brørne ser me noko meir til i Luster, og den store utfordringi her er følgjande:

 

** Ser ein noko til Christopher Arneson eller Lars Arneson i Valdres eller Hallingdal tidleg på 1700-talet, eventuelt med tilnamnet «nordmann» (d.v.s. frå det «nordafjeldske»)?

 

Eg hadde vorte kjempeglad om nokon greidde å finna spor etter dei og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.