Jump to content
Arkivverket

Syvert Olsen (1837- ) - sjømann frå Luster - gift i Kristiansand - men kvar vart det av han og kva med kona og borni? - ei sørlandsutfordring?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Det er ikkje so mange utflyttarar frå Luster til Kristiansand på midten av 1800-talet, men Sjur alias Syvert Olsen, fødd 1837, er ein av dei, og han har eg vanskar med å finna skikkeleg ut av.

 

Kanskje nokon kan hjelpa meg finna litt fleire detaljar om denne huslyden og kven kona hans var?

 

Her følgjer eit lite manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #10 under!

 

Når det gjeld Anna Cathrine og opphavet hennar, finn eg vigsli til foreldri hennar i Oddernes 10.11.1820, men denne innførsli er det ikkje so lett å verta «klok» på: https://media.digitalarkivet.no/view/9807/251

 

Her er eller Syvert og Anna Cathrine i Kristiansand i 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038173011837

 

Og her er Anna Cathrine som enkje i Kristiansand i 1875, men under namnet Johansdotter: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052210013051

 

Og me ser at sonen Ole Severin er kalla Johansen då han vart konfirmert i 1880! - kva namn skal me halda oss til?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

a. Johan Adolph Johanson Heindorf, son av Anna og Johan Adolph Heindorf, var f. i Kristiansand 26.1.1856,

     ##### (n. 1865/1875 – lagnad?)

 

Dette er vel faren Johan Adolf med familie i Trondheim i 1865:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038310003579

 

Det stemmer med det som står i Johan Adolphs dåp - faren var "af Throndhjem":

Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 14 (1852-1867), Fødte og døpte 1856, Side 51
https://media.digitalarkivet.no/view/900/51

 

Sønnen Jan Torsten Vilhelm døde i 1876:

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000684207

 

Johan Adolf "jr." giftet seg i Den norske sjømannskirken i New York i 1882:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000903847

 

 

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for eit spennande innlegg!

 

Eg ser ikkje noko meir til denne Johan Adolf som gifte seg i New York i 1882, men eg la merke til noko anna som kan vera viktig:

 

Då Carl Johan (her skrive Karl Johan) døydde i Kristiansand i juni 1866, er han kalla «Ane Kathr. Knudsen's barn»: https://media.digitalarkivet.no/view/900/535

Fortel dette oss at Syvert Olsen alt då var «borte»?  Men eg ser ikkje noko dødsfall for han mellom desember 1865 og juni 1866...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å spora opp denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Om me ser på denne «kryptiske» vigsli frå Oddernes i 1820 (sjå referanse innlegg #1), ser det for meg ut som om det står LAHELLE etter namnet til Cathrina Johannesdotter, og det er faktisk eit gardsnamn i Oddernes, utan at eg kan sjå noko til Cathrina i 1801:

 

https://www.digitalarkivet.no/census/search/1801/58334?fornavn=&etternavn=&kjonn=&familiestilling=&sivilstand=&yrke=&fodselsaar=&alder=&ny_husholdning=&merknader=&bosted=Lahel*&bydel=&gaardsnummer=

 

Men ser me på FamilySearch, har dei registrert fleire barnefødsler til Lars Knutson og Cathrine heilt fram til 1937, og ved eit par høve er mori kalla Anna Cathrine, og då lurer eg på, kanskje er det denne jente som i 1801 bur i Kristiansand og er 5 år gamal:

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058333001628

 

Eitt av borni til Lars og Cathrine er Johan Jørgen, fødd på Kongsgaard i Oddernes 11.2.1826: https://media.digitalarkivet.no/view/935/24

 

Eitt anna er forresten Knut, fødd i Kristiansand 5.12.1823, og då heiter faren Eggebø: https://media.digitalarkivet.no/view/9575/46

 

Eggebø er vel eit gardsnamn i Årdal i Ryfylke...?  Og der har me so forsyne meg ein Lars Knutson på 6 år i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058357002591

 

No er eg spent på kva bygdeboki for Årdal i Ryfylke har å seia om lagnaden hans...?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand til kartlegjing av denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

 

Då Carl Johan (her skrive Karl Johan) døydde i Kristiansand i juni 1866, er han kalla «Ane Kathr. Knudsen's barn»: https://media.digitalarkivet.no/view/900/535

Fortel dette oss at Syvert Olsen alt då var «borte»?  Men eg ser ikkje noko dødsfall for han mellom desember 1865 og juni 1866...

 

Her fra dødsfallsprotokollen,ser ut som faren lever https://media.digitalarkivet.no/view/35330/42?indexing=

 

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Sjur Olson {Aarstue}, f. {i Luster} 5.12.1837,

 

Er det han her i sjøfartsrullen? Sjur Olsen Dalsøren, fødestad står som Lister men det kan vera feilskriving for Luster, fødselsdato stemmer. Denne karen rømte i Liverpool i september 1867:

 

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fb/L0004: Hovedrulle nr 763-1521, I-11, 1868-1915, s. 22
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313680022
 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

d. Ole Severin Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 8.8.1865,

     ##### (n. 1865/1875 – konf. 4.4.1880 under namnet Johansen!! – lagnad?)

 

 

Det står Syvert Johansen på far til konfirmanten også. Matros.

Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 15 (1867-1880), Konfirmerte 1880, Side 358
https://media.digitalarkivet.no/view/6178/362

 

Ole Severin døde 26.02.1881 i Kristiansand, se nr. 25:

Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 16B (1880-1890), Døde og begravede 1881, Side 432
https://media.digitalarkivet.no/view/902/100

 

Vest-Agder fylke, Kristiansand, Dødsfallsprotokoll nr. 6 (1878-1892), Dødsfallsprotokollside, Side 42
https://media.digitalarkivet.no/view/35331/44

 

Det står følgende om foreldre og søsken ved dødsfallet til Ole Severin:

Ole Severin død .jpg

 

Moren levde i 1881, de 2 søsknene er vel da helbroren Syvert Andreas og halvbroren Johan Adolph...? Om faren lever vites ikke, står det vel også. 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Richard Johan Natvig skrev:

 

Er det han her i sjøfartsrullen? Sjur Olsen Dalsøren, fødestad står som Lister men det kan vera feilskriving for Luster, fødselsdato stemmer. Denne karen rømte i Liverpool i september 1867:

 

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fb/L0004: Hovedrulle nr 763-1521, I-11, 1868-1915, s. 22
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313680022
 

 

 

I denne dubletten av sjøf.rullen står det tydeleg "Lyster":

 

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fb/L0026: Hovedrulle nr 767-1137, dublett, J-5, 1860-1870, s. 18
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090316620018
 

 

Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Syvert Andreas Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 11.10.1862,

     ##### (n. 1865/1875 – lagnad?)

 

Konfirmasjonen i 1877:

Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 15 (1867-1880), Konfirmerte 1877, Side 323
https://media.digitalarkivet.no/view/6178/327

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Solveig, Richard og Grethe for nye utfordrande og skikkeleg spennande innlegg!

 

So kan me altso slå fast at Syvert Olsen «stakk av», medan båten han var på gjorde stogg i Liverpool i 1867.  Og om det då er mogeleg å finna ut noko meir om lagnaden hans, høyrer vel til det som Gunnar Haarberg ville kalla 10000 kroners spørsmålet i «Kvitt eller dobbelt»!

 

Kan henda busette Syvert seg i England?  Eller fór han vidare til Amerika der einaste søsteri hans budde?

 

Men kanskje like interessant er det å freista finna lagnadane til kona Anna Cathrine og dei to sønene som ser ut til å ha levd opp!?  Me veit jo aldri - kanskje dukka Syvert opp att seinare??

 

Eg har forresten vanskar med å identifisera kona til Johan Adolph Hindorf - kan det vera denne frå FT1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038173003435

 

Her følgjer so eit oppdatert manuskript for denne huslyden, erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Sjur Olson {Aarstue}, f. {i Luster} 5.12.1837, levde framleis i Luster i 1855.

Men under namnet Syvert Olsen reiste han til sjøs som matros, og han gifte seg i Kristiansand 14.8.1863 med Anna Cathrine Larsdotter Knudsen frå Kristiansand.  Ho var dotter av artillerist og politibetjent Lars Knudsen i Kristiansand, opphavleg frå Eggebø i Årdal, Rogaland, og kona Anna Cathrine, kjend som Cathrine Johansdotter frå Kristiansand og f. i Kristiansand 14.4.1835. 

 

##### (yrke og bustad? – 1865: sømand Kristiansand – Syvert rømte frå skipet i Liverpool i 1867 – Anna Cathrine enkje i Kristiansand 1875 kalla Johansdotter! – seinare lagnadar?)

 

Dei fekk tre born i lag, men Anna hadde òg ein son frå før:

a. Johan Adolph Johanson Hindorf, son av Anna og styrmann Johan Adolph Wilhelmson Hindorf frå Trondheim, var f. i Kristiansand 26.1.1856,

 

     ##### (n. 1865/1875 – gift i sjømannskyrkja i New York City, N.Y. 18.5.1882 med Marie Larsen (dotter av Lars Tjøstolfson), f. i Kristiansand 1858 – denne jenta finn eg ikkje!! – kan det vera Ingeborg Marie fødd i Kristiansand 11.5.1852? - lagnad?)

 

b. Syvert Andreas Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 11.10.1862,

 

     ##### (n. 1865/1875 – konf. 1877 som «Syvertsen» - levde framleis i 1881 – lagnad?)

 

c. Carl Johan Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 2.7.1864, d. i Kristiansand 9.6.1866.

d. Ole Severin Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 8.8.1865, d. i Kristiansand 26.2.1881.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Syvert Andreas Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 11.10.1862,

 

     ##### (n. 1865/1875 – konf. 1877 som «Syvertsen» - levde framleis i 1881 – lagnad?)

 

I annotasjonsrull, nr. 1566:

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fa/L0005: Annotasjonsrulle nr 1-1920 med register, I-3, 1870-1880, s. 367
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313650367

 

og her i hovudrull, nr. 2685, rømt fleir gonger, sist i Hamburg 14/8-1884, sjøfartsboka inndregen:

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fb/L0006: Hovedrulle nr 2283-3048, I-13, 1876-1915, s. 213
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313690213
 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

a. Johan Adolph Johanson Hindorf, son av Anna og styrmann Johan Adolph Wilhelmson Hindorf frå Trondheim, var f. i Kristiansand 26.1.1856,

 

     ##### (n. 1865/1875

 

I annot.rull. nr. 1318

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fa/L0005: Annotasjonsrulle nr 1-1920 med register, I-3, 1870-1880, s. 314
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313650314

 

 

I hovudrull, nr 2639:

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fb/L0006: Hovedrulle nr 2283-3048, I-13, 1876-1915, s. 190
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313690190
 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Richard for nye spennande innlegg!

 

So er altso ogso dei to attlevande sønene til Anna Elisabeth (Knudsen) reiste ut som sjømenn, og i alle fall Syvert Andreas set ut til å ha vore litt av ein «rabbagast».

 

Me veit at Johan Adolf Hindorf var gift, men til tross for mykje leiting i morgontimane i dag, har eg ikkje greidd å komma på sporet etter korkje han eller kona hansl, korkje i Noreg eller i Amerika...

 

Kan henda er me nøydde til å freistra finna DØDSFALLI til Anna Elisabeth f. Knudsen og kanskje ogso til Lars Tjølstolfson, svigerfar til Johan Adolph, med von om at dødsmeldingane deira kan hjelpa oss vidare på veg?  Eg børja bla i gravferdsprotokollane for Kristiansand, men det er ein skikkeleg «maratonjobb» og tenkte kanskje det finst ymse lokale folketeljingar som kan hjelpa oss i alle fall litt på veg?

 

Eg lyt nok fundera meir på denne huslyden, men takkar på ny for kjempefine innspel, og eg trur at me før eller sidan skal greia å løysa den kjempeutfordringi det er å fnnna att denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

På 10.7.2018 den 2.56, Lars E. Øyane skrev:

a. Johan Adolph Johanson Hindorf, son av Anna og styrmann Johan Adolph Wilhelmson Hindorf frå Trondheim, var f. i Kristiansand 26.1.1856,

     ##### (n. 1865/1875 – gift i sjømannskyrkja i New York City, N.Y. 18.5.1882 med Marie Larsen (dotter av Lars Tjøstolfson), f. i Kristiansand 1858 – denne jenta finn eg ikkje!! – kan det vera Ingeborg Marie fødd i Kristiansand 11.5.1852? - lagnad?)

 

 

Den eneste Lars Kjøstolvsen jeg finner i Kristiansand, er denne i f.t. 1865. Han har en datter Ingeborg Marie, og det vel hun du allerede har funnet, Lars:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038173003435

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWJ8-6PP

 

Lars Tjostolsen

mentioned in the record of Marthe
Name Lars Tjostolsen
gender Male
Wife Marthe
Other information in the record of Marthe
from Norway Burials
Name Marthe
Gender Female
Event Date 22 Jun 1883
Event Place Kristiansand, Vest-Agder, Norway
Death Date 17 Jun 1883
Birth Date 1810
Marital Status Widowed
Spouse's Name Lars Tjostolsen

 

Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 16B (1880-1890), Døde og begravede 1883, Side 455
https://media.digitalarkivet.no/view/902/125

 

Vest-Agder fylke, Kristiansand, Dødsfallsprotokoll nr. 6 (1878-1892), Dødsfallsprotokollside, Side 63
https://media.digitalarkivet.no/view/35331/65

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for nye spennande innlegg!

 

Eg ser du har greidd å finna dødsfallet til enkja etter Lars Tjøstolfson i Kristiansand, men som me ser, har ikkje dødsmeldingi hennar noko å by på, so me er vel i grunnen like langt.

 

Me kjem nok ikkje forbi Anna Cathrine Knudsen/Olsen og ei eventuell dødsmelding etter ho...  Har du Grethe (eller andre) freista finna ein dødsdato for ho?  Eller finst ho i FT1891?  Ho ser ut til å vera avlidi før 1900...  Kanskje finst det andre folketeljingar for Kristiansand, som til dømes 1885?

 

Det hadde vore heilt fantastisk om desse gutane til Anna Cathrine kunne finnast att, særleg Syvert Andreas, og eg vil gjerne få retta ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å finna ei løysing på denne kjempeutfordringi!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette emnet som eg fryktar er i ferd med å gå i den berømte «gløymeboki»...

 

Er det mogeleg å finna ut noko meir om lagnaden til Anne Cathrine Olsen, f. Knudsen, fødd i Kristiansand 1835?  Dødsfallet hennar er truleg «lykkjelen» til å finna ut kvar det vart av sønene Johan Adolph Hindorf og Syvert Andreas Syvertsen/Olsen?  Men kvar vart det av ho?  Eg har no blatt igjennom avlidne i Kristiansand 1881-1900, men finn ikkje spor etter Anna Cathrine, men kan sjølvsagt ha oversett ho...  Eg finn ho heller ikkje i 1900 eller 1910 i Kristiansand!?  Om 1891 let seg søkja er eg usikker på...

 

Eg tek med ein oppdatert versjon av dette manuskriptet:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Sjur Olson {Aarstue}, f. {i Luster} 5.12.1837, levde framleis i Luster i 1855.

Men under namnet Syvert Olsen reiste han til sjøs som matros, og han gifte seg i Kristiansand 14.8.1863 med Anna Cathrine Larsdotter Knudsen frå Kristiansand.  Ho var dotter av artillerist og politibetjent Lars Knudsen i Kristiansand, opphavleg frå Eggebø i Årdal, Rogaland, og kona Anna Cathrine, kjend som Cathrine Johansdotter frå Kristiansand og f. i Kristiansand 14.4.1835. 

 

 

##### (yrke og bustad? – 1865: sømand Kristiansand – Syvert rømte frå skipet i Liverpool i 1867 – Anna Cathrine enkje i Kristiansand 1875 kalla Johansdotter! – nemnd som Ane Knudsen i dødsmeldingi etter sonen Ole Severin i Kristiansand i 1881! – seinare lagnadar?)

 

 

Dei fekk tre born i lag, men Anna hadde òg ein son frå før:

a. Johan Adolph Johanson Hindorf, son av Anna og styrmann Johan Adolph Wilhelmson Hindorf frå Trondheim, var f. i Kristiansand 26.1.1856,

 

 

     ##### (n. 1865/1875 – gift i sjømannskyrkja i New York City, N.Y. 18.5.1882 med Marie Larsen (dotter av Lars Tjøstolfson), f. i Kristiansand 1858 – denne jenta finn eg ikkje!! – kan det vera Ingeborg Marie fødd i Kristiansand 11.5.1852? – lagnad? – one Herman W. Hindorf born Manhattan Sep. 9, 1883 - different family?

 

 

b. Syvert Andreas Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 11.10.1862,

 

 

     ##### (n. 1865/1875 – konf. 1877 som «Syvertsen» - levde framleis i 1881 – lagnad?)

 

 

c. Carl Johan Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 2.7.1864, d. i Kristiansand 9.6.1866.

d. Ole Severin Syvertson Olsen, f. i Kristiansand 8.8.1865, d. i Kristiansand 26.2.1881.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

og takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å løysa denne kjempeutfordringi!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

På 07/30/2018 den 15.46, Lars E. Øyane skrev:

Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette emnet som eg fryktar er i ferd med å gå i den berømte «gløymeboki»...

 

Er det mogeleg å finna ut noko meir om lagnaden til Anne Cathrine Olsen, f. Knudsen, fødd i Kristiansand 1835?  Dødsfallet hennar er truleg «lykkjelen» til å finna ut kvar det vart av sønene Johan Adolph Hindorf og Syvert Andreas Syvertsen/Olsen?  Men kvar vart det av ho?  Eg har no blatt igjennom avlidne i Kristiansand 1881-1900, men finn ikkje spor etter Anna Cathrine, men kan sjølvsagt ha oversett ho...  Eg finn ho heller ikkje i 1900 eller 1910 i Kristiansand!?  Om 1891 let seg søkja er eg usikker på...

 

 

Emnet er ikkje gløymt, men ho Anne Cathrine har gøymt seg godt (eg har gjort det samme som du). Kan ho ha flytta frå byen? Om så er, flytting er ikkje registrert i kyrkjebøkene.

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Richard for siste innlegget!

 

Om me båe har søkt igjennom dødsfallslistene for Kristiansand 1881-1900 utan å finna ho, vil eg tru ho ikkje er å finna der!

 

Men kva med FT1891 for Kristiansand?  Er den so nokolunde søkbar?  Eg har lite erfaring med den teljingi...

 

Det er jo svært so påfallande at både mor og båe søner skal forsvinna so totalt!!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å spora opp denne utfordrande huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Dessverre er ikkje FT1891 for Kristiansand søkbar, berre "blabar". Det går litt i surr for meg, men eg meiner eg bladde meg fram til adressa ho budde på i 1875, i 1891-tellinga, utan treff. Men ho kan klart (nokså sannsynleg) ha flytta til ein annan adresse. På den andre sida, eg har også søkt i 1885-tellinga utan resultat ...

 

Ny innsats for å finna dei to sønnene ...

Link to comment
Share on other sites

1) Johan Adolph Hindorf:

På 07/10/2018 den 15.36, Richard Johan Natvig skrev:

I hovudrull, nr 2639:

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fb/L0006: Hovedrulle nr 2283-3048, I-13, 1876-1915, s. 190
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313690190

 

Her står det under spesielle opplysningar at han fekk løyve til å reisa utanlands for å søka hyre 27/7-80. Sjansen er vel stor for at han aldri kom tilbake til Norge, og at USA (der han blei gift i 1882) er staden søkinga må halda fram.

 

2) Syvert Andreas Olsen:

På 07/10/2018 den 15.19, Richard Johan Natvig skrev:

og her i hovudrull, nr. 2685, rømt fleir gonger, sist i Hamburg 14/8-1884, sjøfartsboka inndregen:

SAK, Kristiansand mønstringskrets, F/Fb/L0006: Hovedrulle nr 2283-3048, I-13, 1876-1915, s. 213
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20090313690213

 

Siste rømminga hans var i Ship Harbour 1884, sjøfartsboka blei inndregen, det er ingen registrering av at han skal ha komme tilbake etter denne rømminga. Ship Harbour finst kanskje fleire stader, fire av dei er i alle fall i Nord Amerika (Nova Scotia, New Foundland/Labrador: https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_Harbour), så igjen, kanskje USA/Canada er staden søkinga må hada fram.

 

3) Og kan mora Anne Cathrine Olsen også ha emigrert?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Richard og Lars W. for nye spennande og utfordrande innlegg!

 

Sidan Richard ikkje greidde å finna Anne i FT1885 for Kristiansand, er det slett ikkje usannsynleg at ho «stakk av» til Amerika like før.  Eg finn ikkje noki innførsle i emigrantprotokollane for Kristiansand for 1884, men eg finn denne jenta i Brooklyn, NY i 1900:

 

Anna Knudsen, widow, born NO Mar 1833, emigrated 1883, 2 children - one living: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6W2Q-6T

 

Skipslista sa jo at ho skulle til New York!  Men er det so mogeleg å følgja opp denne Anna i Brooklyn??

 

Er det kan henda ho som i 1905 budde på gamleheimen i Brooklyn, NY: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-63T7-GRC

 

Nærmar me oss endeleg ei «målpassering» for denne kjempeutfordringi?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å spora opp denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Eg ønskjer i kveld å henta fram att dette emnet som har lege i «dvale» sidan i sommar.

 

Eg skreiv til gamleheimen i Brooklyn, NY (tina@nchhc.org) etter opplysningar, men fekk aldri noko svar frå dei.  Eg vil senda ei purring i kveld...  Men kanskje nokon har eit betre forslag til korleis me skal finna svar på dette?

 

~~~~~~~~~~~~

 

 

Dear Sir,

 
I am writing a biography on emigrants from Luster County in Western Norway, and I have recently discovered that the widow:
 
Anne (Cathrine) Knudsen, born in Kristiansand, Norway Apr. 14, 1835, emigrated in 1883 and lived in Brooklyn, NY.
 
I believe she is the one Anne Knudsen who according to the 1905 census was a resident of what was then referred to as the Scandinavian Old Home of Brooklyn at 1245 67th:
 
 
Since I am unable to find any later records including her name, I am now writing to you with a hope that you may have files of the people who resided at the home back then?  Maybe you can tell me what became of her?
 
Anne had two sons, who I believe were known as John A. Hindorf (born 1856) and Syvert A. Syvertson/Olson (born 1862), so one of these names may appear in your file as next-of-kin…
 
Thank you very much in advance for your great assistance on this matter!
 
Very sincerely yours,

 

~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å spora opp denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

På 9.7.2018 den 6.56, Grethe Flood skrev:

Johan Adolf "jr." giftet seg i Den norske sjømannskirken i New York i 1882:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000903847

 

U. S. A. fylke, New York City, Ministerialbok nr. A 1 (1878-1885), Viede 1882, Side 52
https://media.digitalarkivet.no/view/5282/45

 

Det står vel en fødselsdato på brud og brudgom i selve kirkeboka: 26/1 på brudgommen og er det 11/5 eller 12/5 på bruden? I så fall er det ganske nær den fødselsdatoen du har funnet på Ingeborg Marie, Lars. Men så var det fødselsåret ut fra oppgitt alder i kirkeboka...!

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.