Jump to content
Arkivverket

Martha Dyresdotter (Thompson?) - fødd i Luster 1819 - til Amerika i 1867 - to born Anna (1844) og Dyre (1846) - skal ha butt i Vernon Co., WI i 1871, men kvar vart det av dei? - ei kjempeemigrantutfordring!


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Dette er ei kjempeutfordring som eg har hatt liggjande i 40 år, men som eg grunna manglande kjeldetilgong aldri har greidd å gjera noko med!  Kanskje tidi no er kommi?

 

Martha Dyresdotter utvandra som enkje frå Luster i 1867 etter at dotteri Anna var reist alt i 1861, og i 1869 følgde sonen Dyre etter.  Eit skifte frå Luster frå 1871 seier at dei to borni Anna og Dyre i 1871 var busette på West Prairie i Vernon Co., WI, men der har eg aldri greidd å finna dei att!

 

MEN, no er Wisconsin state census for 1875 publisert, mellom anna hjå FamilySearch, og eg finn i Viroqua, Vernon Co., WI huslyden til ein David Thompson med ein mann og fire kvinner i husholdningi, og det er vel ikkje utenkjeleg at dette er Dyre «David» med mor og søster og kanskje ei kone?  Dyre vart ofte «amerikanisert» til David, medan Torstenson ofte vart til Thompson!

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D52K-NC

 

Men kvar kan de so ha vorte av?

 

Her følgjer eit manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Torsten Ellingson Præstegaard, frå Svangstu lille, var f. 21.1.1822 og d. som innerst på Svangstu lille 24.4.1850.  Torsten gifte seg 7.7.1843 med Martha Dyresdotter, dotter av føregåande brukar og herifrå garden, f. 2.1.1819.  Parfolket budde visstnok på Svangstu lille då Torsten fall ifrå, men elles var han og Martha stort sett innerstfolk hjå mor hennar her på Prestegard (bnr. 1, a).  Tanken var kanskje at dei skulle ta over heimebruket hennar, men så langt kom dei ikkje.  Martha vart rett nok buande på Prestegard like til 1867, men som nemnt vart garden alt i 1851 seld ved kongeskøyte til John Zachariasson på Nes.  John flytte ikkje hit, men selde året etter vidare til Ludvig Erikson på nabobruket på Prestegard (bnr. 1) som såleis samla garden att til eitt bruk under heimebruket sitt (s.d.).

Martha Thompson(?) utvandra til Amerika i 1867,

 

##### (what became of her in America?)

 

Torsten og Martha på Prestegard fekk to born i lag:

 1. Anna Torstensdotter, f. 1.9.1844,

Anna Thompson(?) utvandra til Amerika alt i 1861 og skal i 1871 ha vore busett på West Prairie, Vernon Co., Wis.,

 

##### (what became of her in Amerca?)

 

 2. Dyre Torstenson, f. 9.7.1846,

David Thompson(?) utvandra til Amerika i 1869 og skal òg ha butt på West Prairie, Vernon Co., Wis. i 1871,

 

##### (what became of him in America?

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe for eit spennande og nyttig innlegg!

 

Her er kjelda mi for utvandringi til Dyre frå 1869, sjå #59: https://media.digitalarkivet.no/view/8403/40

 

Men det er tydeleg at han har venta eit år før han fór, og kan henda er det òrsaki til at han ikkje er å sjå i FT1870 for Wisconsin...; han var ikkje enno framkomen...

 

Det ver fleire Davifd Thompsons fdde mkring 1847 i amerikanske kjelder, mellom anna ein i Goodhue Co., MN og ein i Lincoln Co., SD, men båe ser ut til å vera gifte so tidleg og fått born so tidleg at dei ikkje hadde «tid» til å komma seg frå Wisconsin «i tide».  Det er i grunnen berre to eg finn som høver so nokolunde;

 

* David Thompson, fødd Norway 1845 - busett 1900 som ugift «inmate» i Andrew State Hospital for Insane i Santa Clara Co., CA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DH43-7QC

 

* David Thompson, fødd Norway 1847 - busett 1910 som farmar i James Hill township, Mountrail Co., ND, utvandra 1872 og gift 1873 med Marie, fødd Norway 1853, utvandra 1889(!) - ni born, av dei fem i live, men berre sonen Ben, f. NY 1893 er nemnd i 1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYYB-V1J

 

Denne Ben finn me fødd 15.11.1892 og døypt i Jersey City, NJ 12.2.1893: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314405-00431?pid=3853588&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db%3DELCAbmd%26h%3D3853588%26indiv%3Dtry%26o_vc%3DRecord:OtherRecord%26rhSource%3D7884&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true

 

Denne huslyden finn me òg i Cottonwood township, Mountrail Co., ND i 1930, ogso her med jtvandringsår for David i 1872, men då har Ben teke over som farmar, og ein bror Anton er komen til: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRFQ-ZPT

 

medan dei i 1930 er hamna i Sutter, Sutter Co., CA - med sonen Benjamin: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RH9-X1F

 

Men om det kan vera denne siste huslyden, er vel kanskje òg usikkert, for her har me dei i Richmond, NY i 1900, og David er oppgjeven fødd i Norway i september 1848: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DCQW-6S9

 

Denne David Thompson ser ut til å ha vore ein tur i Amerika, men reiste attende til Noreg og gifte seg der for so igjen å utvandra sist på 1880-talet!?

 

Denne David Thompson døydde i Sutter, CA 3.12.1930: https://www.findagrave.com/memorial/126746482

 

Ein OBITUARY hadde jo ikkje vore av vegen...!?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

22 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Denne David Thompson døydde i Sutter, CA 3.12.1930: https://www.findagrave.com/memorial/126746482

 

Ein OBITUARY hadde jo ikkje vore av vegen...!?

 

Sacramento Bee Thursday, Dec 04, 1930 Sacramento, CA Page 9

Sacramento Bee Thursday, Dec 04, 1930 Sacramento, CA Page 9.png

 

Sacramento Bee Friday, Dec 05, 1930 Sacramento, CA Page 8

Sacramento Bee Friday, Dec 05, 1930 Sacramento, CA Page 8.png

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Innlegg #6:

 

Ein forseinka, men like hjarteleg takk til Egil og Jon Erik for spennande innlegg frå 2018, som diverre er vorte liggjande altfor lenge!

 

Eg ønskjer i kveld å hernta fram att denne utfordringi, som framleis ikkje har noki løysing og vil først av alt få leggja til: kjelda for at dei to søskeni Anna og Dyre i 1871 var busette på West Prairie, Vernon Co., WI, er dødsmeldingi etter bestefar deira som døydde i november 1871.

 

Når det gjeld dei tre (eller rettare to!) kandidatane nemnde av Jon Erik, so finn eg ingen av dei som utvandra til Amerika.  Eg finn heler ingen andre «kandidatar» med namn David Thomnasson i heile Noreg (jmf. FamilySearch).  Det er ein David Torgerson fødd på Voss i 1845 og ein David Tørrisson fødd på Skudesnes i 1845, men desse har eg ikkje følgd vidare...

 

Eg trur ikkje at David Thompson frå Sutter, CA (avliden 1930) kan vera den rette, for han hadde jo butt andre stadar på austkysten og var dessutan fram og attende eit par gongar til Noreg...

 

Då har eg i staden festa meg ved denne «kandidaten»:

 

David THOMPSON, gift i Goodhue Co., MN 28.2.1871 med Engeberg Anna M. GLOSSER

 

Og her er denne huslyden i FT1880 i Roscoe township, Goodhue Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYBV-9V75

 

David Thompson - farmar 34  Nor

Ingeborg Thompson - wife 30  Nor

Thomas - son 9  MN

Martin - son 6  MN

Martha - dau 4  MN

Anna - dau 2  MN

Albert - son 6mo (Nov.)  MN

 

MEN, «so lenge var Adam i Paradis»...: Her er tydeleg huslyden i FT1900 i Roscoe township, LaMoure Co., ND, og då heiter David HOVEN til ættenamn: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M9SZ-SQX

 

Og her er dei attende i Goodhue Co., MN i 1930: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RHV-9V7

 

Båe stadar er David oppgjeven å ha utvandra i 1866, og han er identifisert som David frå Stjørdalen!!

 

«Back to square #1»:

 

Då ser eg ein D. Thompson, 29 år, som i 1875 var busett i Eureka township, Dakota Co., MN: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-613S-XQT

 

Elles har me denne David Thompson som i 1880 var busett i Dayton township, Lincoln Co., SD: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYB4-9HXN

 

David Thompson - farmar 33  Nor

Bergithe Thompson - wife 32  Nor

Christina M - dau 9  Dak

Rebecca A - dau 8  Dak

Anna S - dau 3  Dak

Thomas - son 1  Dak

 

Denne David Thompson døydde i Canton, SD 11.11.1898, utan nokon oppgjeven fødselsdato, men her er enkja hans: https://www.findagrave.com/memorial/60630221/bergithe-dorthea-thompson

 

Det er mange family treers hjå ancestry.com, til dømes dette: https://www.findagrave.com/memorial/60630221/bergithe-dorthea-thompson

 

Men INGEN veit kvar David Thompspon kom ifrå i Noreg!!  Berre at kona hans var frå Vefsn!

 

Eg tykkjer dette ser ut som ein svært so god «kandidat» til Dyre Torstenson, eller kva meiner de?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å finna att denne huslyden i Amerika!

         
Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Knut Skorpen said:

Dersom du har rett mann, så ser det ut til å stemme at denne kona kom frå Vefsn. Møllardottera kan altså ha fått seg ein ektemann frå Luster. Ikkje verst. Birgitte Dorthea, dotter til Anders Sjurdson,  vart døypt som nr. 47/1848 i Dolstad kyrkje: https://www.digitalarkivet.no/kb20050428030039

 

David Thompsn fra Lincoln SD er en god mulighet. Kona hans ser ut til å være Birgitte Dorthea funnet av Knut. I dåpen for første datter heter to av fadderen Sjulsen. Sivert M Sjulsen og Karn J? Shulsen.

 

Christine Maria Thomsen

 in the U.S., Evangelical Lutheran Church in America Church Records, 1781-1969

Name:Christine Maria Thomsen

Baptism Age:0

Record Type:Baptism 

Birth Date:10 Apr 1871

Baptism Date:18 May 1871

Baptism Place:Canton, South Dakota, USA

Father:David Thomsen

Mother:Borgitte Hulsen

Church Name:Canton Lutheran Church

Church Location:Canton, South Dakota

 

ScreenShot20210130at.png

 

 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?viewrecord=1&r=an&db=ELCAbmd&indiv=try&h=787758

 

 

Link to comment
Share on other sites

Sivert er trolig broren til Birgitte Dorthea.

 

Severt M. Shulson

 in the U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current

Name:Severt M. Shulson

Birth Date:1846

Birth Place:Norway

Death Date:5 Jun 1937

Death Place:Lincoln County, South Dakota, United States of America

Cemetery:Canton Lutheran Cemetery

Burial or Cremation Place:Canton, Lincoln County, South Dakota, United States of America

Has Bio?:Y

Father:Anders Mathias Shulson

Mother:Else Shulson

 

https://www.findagrave.com/memorial/57830674/severt-m.-shulson

 

 

Link to comment
Share on other sites

Innlegg #10:

 

Hjarteleg takk til Knut og Anton for interessante og spennande innlegg!

 

Eg ser at heile familien Schulson var i Canton, Lincoln Co., SD alt ved FT1870: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRZ3-8L8?

 

Dette reiser eit spørsmål til Knut, eller eventuelt til andre:

 

* Kva år utvandra denne huslyden SCHULSON til Amerika?

 

Men dersom Bergithe var i Canton, SD som ugift alt i 1870, ville det vera rimeleg å tru at vigsli hennar med David Thompson ogso kan ha finne stad der på hausten same året?  Uansett vil David, dersom han er identisk med Dyre Torstenson ha hatt det svært so travelt med å verta far innan 10.4.1871, dersom han utvandra i 1870!  Skuta kom fram til Québec 25.6.1870 (jmf. innlegg #2)!  Og litt tid vil det vel òg ha teke frå Québec til Canton, SD på den tidi?

 

Eller kanskje Bergithe var på same skuta til Amerika?

 

Eg er ikkje 100% overtydd om at denne David Thompson verkeleg er den same som «vår» Dyre Torstenson, so det hadde vore svært so kjekt om me hadde finne fleire prov, som til dømes ei vigsle for dei to!?

 

Eg har no sete ein god stund og leitt etter ei slik vigsle, men so langt utan resultat...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnad på å finna att denne huslyden frå Prestegard i Luster i Amerika!

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Anders M Sjursen og Else Jensdatter er foreldrene til Sjursen-barna. De ankom Canada i 1867. 

 

Andreas M Sjulsen

 in the Canada, Arriving Passengers Lists, 1865-1935

Name:Andreas M Sjulsen

Gender:Male

Arrival Age:56

Birth Year:abt 1811

Arrival Date:Jul 1867

Arrival Port:Canada

Vessel:St Lawrence

 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=1263&h=7208782&tid=&pid=&queryId=6aa0f70a5fd811ca7b428c1cb2bbc2b0&usePUB=true&_phsrc=vGB4&_phstart=successSource

 

Bergethe D Andersdatter

 in the Canada, Arriving Passengers Lists, 1865-1935

Name:Bergethe D Andersdatter

Gender:Female

Arrival Age:16

Birth Year:abt 1851

Arrival Date:Jul 1867

Arrival Port:Canada

Vessel:St Lawrence

 

Edited by Anton Hagelee
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Anders Mathias Shulson

 in the U.S., Find a Grave Index, 1600s-Current

Name:Anders Mathias Shulson

Birth Date:15 Jan 1810

Birth Place:Norway

Death Date:1 Feb 1881

Death Place:South Dakota, United States of America

Cemetery:Canton Lutheran Cemetery

Burial or Cremation Place:Canton, Lincoln County, South Dakota, United States of America

Has Bio?:Y

Spouse:Else Shulson

Children:Severt M. Shulson 
Karen T. Monrad 
Erick Mathias Shulson

 

https://www.findagrave.com/memorial/57830096/anders-mathias-shulson

 

 

Link to comment
Share on other sites

Andrew M Schulson

in the 1870 United States Federal Census

Name:Andrew M Schulson

Age in 1870:61

Birth Year:abt 1809

Birthplace:Norway

Dwelling Number:212

Home in 1870:Lincoln, Dakota Territory

Race:White

Gender:Male

Post Office:Elk Point

Occupation:Farmer

Father of Foreign Birth:Y

Mother of Foreign Birth:Y

Cannot Read:Y

Cannot Write:Y

Male Citizen Over 21:Y

Personal Estate Value:260

Real Estate Value:300

Inferred Spouse:Elsie Schulson

Household MembersAge

Andrew M Schulson61

Elsie Schulson58

 

Andrew Thulson

in the 1880 United States Federal Census

Name:Andrew Thulson[Andrew Shulson]

Age:70

Birth Date:Abt 1810

Birthplace:Norway

Home in 1880:Lincoln, Dakota Territory, USA

Dwelling Number:71

Race:White

Gender:Male

Relation to Head of House:Father

Marital Status:Married

Spouse's Name:Ella Thulson

Father's Birthplace:Norway

Mother's Birthplace:Norway

Neighbors:View others on page

Household MembersAgeRelationship

Sivert Thulson34Self

Andrew Thulson70Father

Ella Thulson

 

https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/26251351:6742

 

 

Edited by Anton Hagelee
Link to comment
Share on other sites

Som Anton skriv, har vi også i Vefsn bygdebok - Gardshistorie for Vefsn under gnr. 101 (Skog) og gnr. 115 (Nedre Marka - Bortigarden) notert at Else Jensdtr f. 1814 og Anders M. Sjurdson utvandra til Amerika i 1867.

Hos oss har barn nr. 3, Birgitte Dorthea f. 1848, falle ut, men no er ho ført inn på korreksjonslista.

 

Elles er det interessant å merke seg at dei i Amerika skriv Schulson. Namnet Sjurd, som vart mykje brukt i Vefsn for 200 år sidan, gjekk nesten heilt ut av bruk, og vart avløyst av Siver/Sivert (som son nr. 2 i familien) eller Sigurd.  Prestane skreiv vanlegvis "Sjur", men i bygdeboka skriv vi "Sjurd", fordi vi meiner den folkelege uttalen av nament var "SjuL", med tjukk L. Skrivemåten i Amerika stadfestar dette.

 

 

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #16:

 

Hjarteleg takk til Anton og Knut for nye spennande innlegg!

 

Då veit me at Bergithe utvandra med foreldri sine i 1867, so dei var «vel etablerte» i Canton, SD innan 1870, året me veit at Dyre ankom Amerika.

 

Som eg alt har nemnt før, vart det hausten 1871 oppgjeve at både Dyre og søsteri Anna, som utvandra alt i 1861, skal ha butt på West Prairie, Vernon (Crawford) Co., WI, men kanskje det berre var Anna som var der?

 

Eg har i dag leitt etter mogelege «kandidatar» for søsteri Anna Torstensdotter, men eg finn ikkje nokon i eller nær West Prairie, Wis., og det syner seg at namnet ikkje er so uvanleg...  Her er til dømes ei:

 

* Anna Torstensdotter med mann G. G. Opdahl fekk son Joseph Olaus 13.8.1866 - Silver Lake Luth., Northwood, Worth Co., IA: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/60722/images/41742_314984-00417?treeid=&personid=&hintid=&queryId=aa6b341c18b702444b661092bec2f8fd&usePUB=true&_phsrc=Nzx23594&_phstart=successSource&usePUBJs=true&_ga=2.213010260.1521963571.1611531099-1442769865.1532627837&pId=5034941

 

Denne Gulbrand Gulbrandson Opdahl var frå Vang i Valdres, men Torsten-namnet var òg etter måten vanleg i Valdres, so eg har ikkje mykje tru på denne...

 

Men eg har framleis von om at denne utfordringi skal kunna løysast, og takkar på ny for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.