Jump to content
Arkivverket

Geni.com og "fake news"


Recommended Posts

Geni, My Heritage og andre nettsteder som publiserer slektslister er en snarvei for nybegynnere og for oss gamliser en mulighet til å samle det vi har i skuffene til glede for kommende generasjoner. Men det finnes et åpenbart problem: Spredning av tvilsomme, eller åpenbare feil forbindelser.

Ofte står det et navn på hvem som har publisert, og man kan jo, teoretisk, kontakte denne personen. Men har man tid til det, og hvor mange blir glade for å bli kontaktet av en vilt fremmed, bare for å få kritikk? 😄 Dessuten virker det som noen publiserer navn de knapt er i slekt med og dermed ikke har noen personlig interesse av å rette feil (!)
Jeg er ikke betaler og får derfor ikke alle tilganger på disse sidene (skrive meldinger til folk f.eks)
Så er dette en "lost case" - synspunkter og erfaringer?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Anne Hildrum

På Geni har jeg  hvert fall tidligere kunnet kontakte de som har lagt ut ting, noen svarer ikke og noen retter gjerne.

My Heritge er håpløs, ettersom der må du være medlem for å kontakte folk. Nå skal det være mulig å kontakte

MyHeritage og få de til å rette, men det er en omstendelig prosess, som jeg i hvertfall ikke gidder å ta.

 

Nå må det sies at på begge de ovennevnte er det trær som er samvittihetsfult satt sammen, mens noe selvølgelig

har kopiert feil informasjon far andre, men det skjer med trær som legges ut andre steder også. Geni og My Heritage gjør det enkelt

å legge ut og dermed er det mange såkalt useriøse som legge ut sine trær der, men  det betyr ikke at alt som er der er useriøst.

 

Man må bare være seg bevisst på det man finner, og spesielt om det finnes kilder for det som påstås.

Vi er nok mange som finner feil spesielt på MyHeritage hvor tanter blir mødre, foreldre er døde til tross for at de lever at man får navn man aldri har hatt ol.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen

Geni og MyHeritage har jo vært oppe til diskusjon er flere ganger tidligere, hvor mange har vært steile i sin kritikk av disse nettstedene.

Selv bruker jeg Geni. At det ble akkurat Geni var en tilfeldighet. Jeg (som sikkert mange andre) gjorde alvor av å begynne slektsgransking etter å ha sett "Hvem tror du at du er". Den gangen sto Geni anbefalt for nybegynnere, på NRK sine nettsider.

 

Jeg må innrømme at jeg ikke leste så nøye hva som sto om "verdenstreet" til Geni, så jeg tok ikke inn over meg hvor stort treet mitt ville bli ved sammenslåinger.

Det slo meg heller ikke at så mange slektsgranskere ville gjøre en så slett jobb. Så jeg ble mektig irritert, men i stedet for å sitte her og irritere på meg høyt blodtrykk, begynte jeg å gjøre noe med alle feilene.

 

Siden den gang har jeg selv lagt inn veldig mange kilder, kontaktet administratorer og kuratorer for å rette opp feil. Jeg sendte også engang en epost til utviklerne av Geni og ba dem fjerne alle usaklige trær, og dem var det en del av; mytologiske og religiøse figurer bl.a. 

 

Poenget med min lange historie her, er at mye har skjedd på Geni. Det er mye som er ryddet opp i, og det arbeidet er ikke avsluttet. Når det gjelder MyHeritage føler jeg at det er mer å rydde opp i enn på Geni. Jeg ser på "smart match"-ene at det er mye rart. Ikke minst som Anne nevner i #2, at damer får etternavn de aldri har hatt. 

 

Når jeg kontakter folk på Geni om feil i profiler får jeg noen ganger svar, andre ganger ikke ,men folk går inn og retter opp. Det hender dessverre også at det ikke skjer noe overhodet. Men vi vet ikke hvorfor folk ikke svarer. For alt vi vet kan noen ha blitt syke, ha det ekstremt travelt, mistet jobben, eller hva som helst.

 

Man kan ikke gå ut fra at alle andre er i samme livssituasjon som en selv. Derfor mener jeg at det beste er å forsøke å rette opp så mye som mulig selv der man har tilgang. Ellers kan man forhøre seg her på Digitalarkivet om andre har tilgang til å gå inn og rette. "Lost case" mener jeg i hvert fall ikke at det er.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Takk for gode kommentarer - det stemmer at My Heritage og falske tråder var temaet for en tråd så sent som 2.juli i år - burde sjekket dette nøyere.
Den diskusjonen tok ikke helt av, selv om noe av det samme ble nevnt. Kanskje noe med ferietid og sånn.
Jeg vet ikke om jeg er enig i at geni.com er mer seriøs enn My Heritage - jeg er nok  rimelig skeptisk til disse "verdenstrærne".
Jeg sitter ikke og irriterer meg, nei og jeg har også prøvd å kontakte de som står som redaktør av div tråder, men forstår at det vil bli en umulig oppgave.
man kunne heller laget en avdeling på arkivverket.no debattforum kanskje? Det er en ren teoretisk ide selvsagt.

 

Jeg innbiller meg at My H er mer egnet til å legge ut bilder og biografiske opplysninger om personer, samt kilder osv, men hører gjerne på erfaringer.
En av de virkelig store feilkildene, særlig på geni.com er kanskje at det ikke framgår at en person har barn i flere ekteskap?

 

Jeg forstår at disse nettstedenes eneste mål er å tjene så mye penger som mulig, så er spørsmålet hvor langt de er villige til å gå ned i kvalitet for å få solgt produktene sine (hører akkurat en sending på radio om dårlig kvalitet på russeprodukter). De burde åpenbart hatt et system sjøl (det nevnes at geni delvis har dette).
Dersom en person av ulike årsaker ikke lenger redigerer treet sitt, vil dette bli liggende på nett til evig tid, inkludert eventuelle feil. Det er jo helt håpløst.

 

Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA

Når det gjelder slektsforskning er ofte problemet at mange ønsker å finne ut mest mulig på kortes mulig tid. Her vært i kontakt med personer som etter ca 3 måneder med slektsforskning kan fornøyd fortelle om slekt tilbake til år 400 (på et tidspunkt faktisk Norge enda ikke er nevnt i noen kilder i denne verden). 

Hvis man ikke kontrollerer informasjonen mot primærkilder, da er det lett at ting begynner å bli feil. 

 

Mange tar ikke innover ser at når man ikke finner mer slekt i primærkildene bakover i tid, så er det faktisk slutt.

De fleste av oss vil kunne følge slekten til 1700-tallet. Dog er dette heller ikke alltid så lett. For mange stopper noen grener på 1800-tallet (har personlig slike grener). Når det gjelder 1600-tallet begynner det straks å bli mer komplisert. Det mangler kilder som kirkebøker og folketellinger. Nå må man bruke andre type kilder, som f.eks. skattelister. Dette er ikke uten utfordringer, spesielt med tanke på skriften og at ikke alle er med i kildene. Spesielt kvinner begynner nå å bli usynlige i mange kilder.

 

Når du ser et slektstre som virker for utrolig til å være sant, så er det nok det. 

Og hva er det vi faktisk ønsker å finne? Våre forfedre, eller noe vi ønsker/håper er vår forfedre. 

Hvem bygget landet.... bonden og fiskeren, eller kongen? 

 

Personlig har jeg valgt en annen løsning. Jeg bruker slektsprogrammet Brothers Keeper på min PC. Deretter bruker jeg TNG (på nett) som et visningsprogram. Jeg tar kopi av slektsinformasjonen fra mitt slektsprogram og publisere dette på nett. Her kan alle se min slekt. Se men ikke røre prinsippet. Finner man feil og mangler, er det anledning å sende meg en mail, slik at jeg kan evt. korrigere. 

 

Ellers må jeg få minne om at mange på MyHeritage publiserer bilder de ikke har rettigheter til. Selv om du finner et bilde på nett (et gammelt bilde, bilde av en gravstein), betyr det ikke at du kan kopierer dette og publisere dette på en ny nettside. Hvis den som eier bildet vil, kan du faktisk bli anmeldt. 

 • Like 6
Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen

#4

Det er bare fint at denne diskusjonen dukker opp med (u)jevne mellomrom. Det kommer stadig nye brukere/slektsgranskere, så det er flott at denne informasjonen spres. Det var altså ikke ment som kritikk fra min side.

 

Vil gjerne få frem at jeg ikke skrev at Geni er mer seriøs enn MyHeritage, jeg skrev at "Når det gjelder MyHeritage føler jeg at det er mer å rydde opp i enn på Geni."

 

All feil informasjon blir liggende til evig tid på nett, ikke bare på Geni eller MyHeritage. Det er jo også mange andre trær på nett som er feil eller har mangler. Det dukker jo også opp feil i bygdebøker av og til - til og med på Digitalarkivet kan det skje noe kluss:)

 

Jeg vet at det er mye feil på Geni. Men jeg vet også at det er mye rett. Jeg innrømmer at jeg blir litt irritert når Geni blir omtalt som et sted med bare tull og tøys. Mange, inkludert meg selv, har gjort en like god og nøyaktig jobb som hvilke som helst andre slektsgranskere.

Jeg innrømmer også at jeg i begynnelsen tenkte "det kan gjøre senere" når det gjaldt å legge inn kilder - og at det var utrolig tåpelig gjort. I ettertid har jeg gjennomgått mange profiler og lagt inn info. Jeg blir glad hvis noen sier ifra hvis de ser jeg eier en profil og den mangler kildehenvisninger. 

 

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Ein fordel med å jobbe med eit verdenstre er at ein når lenger enn om ein skulle ha lagt inn alt sjølv. Ein kan dra nytte av det andre ha gjort, og leggje til folk eller greiner langt ute i slekta eller som ein ikkje ein gong er i slekt til.

 

Ulempa når mange kokkar rotar rundt i det same treet er sjølvsagt at ein ikkje kan vite kor mykje feil treet inneheld, og ein greier heller ikkje å følgje med på alt som blir gjort til ei kvar tid. Men samstundes har ein også mogelegheit for å rette feil dersom ein blir klar over dei, og det at mange følgjer med gjer at treet vert meir påliteleg enn eit tre som vert lagt ut f. eks. av ein gjennomsnittleg MyHeritage-brukar. Dersom eg finn ting som eg er sikker på er feil pleier eg å rette utan vidare, og dessutan leggje ut kjelder og/eller seie noko om kvifor det var feil. Er eg usikker kontaktar eg profiladministrator eller startar ein diskusjon, som også er ei mogelegheit. Slik kan ein faktisk bruke Geni til å spreie korrekt informasjon sjølv der bygdebokforfattarane har rota.

 

Ei ulempe når ein prøver å drive seriøs slektsforsking er at ein ikkje kjem lenger enn det som er mogeleg ved hjelp av kjeldene som er tilgjengelege og eigen kunnskap. Når slektstreet går lenger bakover i tid må ein enten stole på at andre har hatt greie på det dei har drive med, eller sjå på denne delen av slektstreet som ein hypotese. Etter kvart som kjeldene vert færre vert nok diverre også det store treet prega av fleire feil og meir fantasi. For den delen av treet som går frå 1700-1800-talet og fram til i dag er nok verdenstreet til Geni stort sett til å stole på.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn
9 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

Når det gjelder slektsforskning er ofte problemet at mange ønsker å finne ut mest mulig på kortes mulig tid. Her vært i kontakt med personer som etter ca 3 måneder med slektsforskning kan fornøyd fortelle om slekt tilbake til år 400 (på et tidspunkt faktisk Norge enda ikke er nevnt i noen kilder i denne verden). 

Hvis man ikke kontrollerer informasjonen mot primærkilder, da er det lett at ting begynner å bli feil. 

 

Mange tar ikke innover ser at når man ikke finner mer slekt i primærkildene bakover i tid, så er det faktisk slutt.

De fleste av oss vil kunne følge slekten til 1700-tallet. Dog er dette heller ikke alltid så lett. For mange stopper noen grener på 1800-tallet (har personlig slike grener). Når det gjelder 1600-tallet begynner det straks å bli mer komplisert. Det mangler kilder som kirkebøker og folketellinger. Nå må man bruke andre type kilder, som f.eks. skattelister. Dette er ikke uten utfordringer, spesielt med tanke på skriften og at ikke alle er med i kildene. Spesielt kvinner begynner nå å bli usynlige i mange kilder.

 

Dei fleste har vel "gått gradene" ved at ein i byrjinga sette opp slektstreet ved hjelp av bygdebøker og internett, og så etter kvart blitt klar over at andre sitt arbeid kan innehalde feil. Då eg byrja med dette fanst det ikkje noko Digitalarkiv, og det var naturleg å ta utgangspunkt i bygdebøker. Så var det nesten ein revolusjon då Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane la ut kyrkjebokdatabasar på nettet, og ein kunne leite sjølv og finne personar i databasane som var utegløymde i bygdebøkene. Dette er dei same databasane som ikkje held mål i forhold til å bli lagt ut i "nye" Digitalarkivet, og som enkelte meiner aldri skulle ha blitt publisert. (Dette meiner eg er feil, fordi dei trass alt er eit nyttig hjelpemiddel når ein leitar i dei skanna kyrkjebøkene). Skanna kyrkjebøker fanst ikkje, og ein trudde at det som stod i databasane stemte. Etter kvart som Digitalarkivet utvikla seg har eg lært å finne fram i kyrkjebøker, folketeljingar og skifte og blitt flinkare til å lese gammal skrift.

 

Eg saknar likevel ei innføring i praktisk bruk av alle dei ulike kjeldetypane som etterkvart har blitt publisert i Digitalarkivet. Korleis kan ein finne fram i ulike kjelder og kva kan ein forvente å finne? Korleis kan ein bruke det ein finn, og korleis skal kjeldene IKKJE brukast? Når det gjeld slektsforsking før 1700 er dette eit område som eg framleis har lite greie på. Skattelister er nemnt, kor stor del av folket er nemnt, kven finn ein og kven er utelatne. Eg meiner at Digitalarkivet godt kunne ha laga ei slik innføring i bruk av kjeldene. (Og kanskje finst den allereie, utan at eg har sett den). Det er lite vits i at Digitalarkivet skannar kjelder dersom dei færraste veit om - eller kan nyttiggjere seg av desse. Så må det nok ein gong nemnast at ein kan lære mykje av å følgje med på forumet.

 

10 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

Ellers må jeg få minne om at mange på MyHeritage publiserer bilder de ikke har rettigheter til. Selv om du finner et bilde på nett (et gammelt bilde, bilde av en gravstein), betyr det ikke at du kan kopierer dette og publisere dette på en ny nettside. Hvis den som eier bildet vil, kan du faktisk bli anmeldt. 

 

Her syndar nok eg like mykje som "alle" andre, men dersom eg legg ut eit bilete eller eit dokument pleier eg også å skrive kva som er kjelda og/eller lenke til sida der eg fann biletet. Slektsforsking handlar uansett om bruk av kjelder, og då er det naturleg å gje opp kjelda også her. Dette er kanskje ikkje "rette" måten å gjere det på, juridisk sett, men er iallefall god folkeskikk. Dessutan vil eg tru at dei som publiserer noko på nett gjer det for at andre skal ha glede og nytte av det, og då må dei også forvente at materialet blir brukt. I motsett fall vil det jo vere liten vits i å tilgjengeleggjere materialet i utgangspunktet.

 

Også på dette området ville det kanskje ha vore nyttig med eit lite kurs, gjerne på Digitalarkivet sine nettsider.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen
11 timer siden, Leif B. Mathiesen skrev:

Jeg må si meg enig med Renathe-Johanne Wågenes. 

MyHeritage er først og fremst big business og de  eier Geni.

Se her.

https://no.wikipedia.org/wiki/MyHeritage

Men hva med alle de andre utviklerne av slektstrær og kilder; er ikke de også "big business"?

Og hva med kildene som befinner seg bak betalingsmur med høye årlige avgifter. Er ikke også dette "big business"?

 

Mange av oss som bruker Geni ble rasende da Geni lot seg oppkjøpe av MyHeritage. Jeg var en av dem som sendte en sint epost om det. Dette er noen år siden nå, men jeg lar meg ennå irritere av "smart match"-ene fra MyHeritage som er mangelfulle og fulle av feil. Noen ganger har jeg irritert meg over å se at andre helt tydelig har kopiert min info, men nå har jeg bestemt meg for at jeg skal tenke positivt, at da er i hvert fall informasjonen deres riktig;)

 

Jeg har kommet i kontakt med slekt pga treet mitt på Geni. Alle må få ha sin egen mening om ting, men jeg syntes det er irriterende gang på gang å lese at Geni nærmest bare er noe tull når jeg vet at jeg selv og veldig mange andre har lagt med timesvis med godt arbeid i sine egne trær - og i andres. 

 

 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA
17 timer siden, Lene Benedicte Lauritzen skrev:

Men hva med alle de andre utviklerne av slektstrær og kilder; er ikke de også "big business"?

Og hva med kildene som befinner seg bak betalingsmur med høye årlige avgifter. Er ikke også dette "big business"?

 

Mange av oss som bruker Geni ble rasende da Geni lot seg oppkjøpe av MyHeritage. Jeg var en av dem som sendte en sint epost om det. Dette er noen år siden nå, men jeg lar meg ennå irritere av "smart match"-ene fra MyHeritage som er mangelfulle og fulle av feil. Noen ganger har jeg irritert meg over å se at andre helt tydelig har kopiert min info, men nå har jeg bestemt meg for at jeg skal tenke positivt, at da er i hvert fall informasjonen deres riktig;)

 

Jeg har kommet i kontakt med slekt pga treet mitt på Geni. Alle må få ha sin egen mening om ting, men jeg syntes det er irriterende gang på gang å lese at Geni nærmest bare er noe tull når jeg vet at jeg selv og veldig mange andre har lagt med timesvis med godt arbeid i sine egne trær - og i andres. 

 

 

Nå er det i alle fall slik at alle norske kilder ligger gratis tilgjengelig på Digitalarkivet, eller du kan få tilgang til disse kildene gratis ved å besøke en lesesal på et statsarkiv

Når det gjelder kilde i andre land, må du ofte betale for dette. Men det er ikke noe vi her i Norge kan gjøre noe med, eller bestemme over.

Vi for være glad for at våre kilder er gratis tilgjengelig. 

 • Like 11
Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen
3 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

Nå er det i alle fall slik at alle norske kilder ligger gratis tilgjengelig på Digitalarkivet, eller du kan få tilgang til disse kildene gratis ved å besøke en lesesal på et statsarkiv

Når det gjelder kilde i andre land, må du ofte betale for dette. Men det er ikke noe vi her i Norge kan gjøre noe med, eller bestemme over.

Vi for være glad for at våre kilder er gratis tilgjengelig. 

Ja, norske kilder ligger tilgjengelig og gratis på Digitalarkivet og jeg er takknemmelig for det. Men poenget mitt var at dette ikke er tilfelle for alle land, og at flere aktører enn Geni og MyHeritage tjener store penger på slektsgransking.

 

Ancestry f.eks., full tilgang til kildene koster 199 dollar, dvs. 1700 kr i halvåret. Det blir mye penger av sånt også.

 

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Lars.O.Wangensteen

Jeg er vel kanskje kjent som er stor kritiker til Geni og MH, og det har sin grunn

 

Jeg har holdt, og skal holde noen nybegynnerkurs i slektsgransking, og det er der jeg opplever hvor mye galt som finnes i disse databasene.
Vi må huske på at dette er nybegynnere, og de har ingen grunn til å IKKE stole på hva de finner på nettet. MH driver en aggressiv markedsføring, og de nesten lover at nye slektsgranskere kan finne sine aner bare med noen få tastetrykk.
En nybegynner blir selvsagt imponert over dette, og blir en lett fangst for disse kommersielle aktørene.
Så begynner balle og rulle, og nettet blir mer og mer infisert av det jag kaller "Slektshistorisk virus". Men verken MH eller Geni kan forhindre det, og de vil heller ikke gjøre noe med det. De er bare interessert i en ting, og det er bare å tjene mest mulig penger.
Jeg har i mange år vært opptatt av å kritisere dette, og bruke mye tid på kursene jeg holder til å fortelle og vise eksempler, men jeg taler nesten for døve ører, og ingen av organiasjoenene i Norge (Slekt&Data og NSF) har økonomi til å kjøre landsdekkende markedsføring for å "kvele" markedsføringen til Geni og MH.
Så det er vel bare å innse at de kommersielle aktørene har vunnet, tjent store penger og vært en medvirkende årsak til de millioner av feil som finnes på nettet nå, og som ingen aldri vil kunne rette opp.
Jeg er fullstendig klar over at det ikke er Geni eller MH som har lagt ut de gale opplysningene, men de har lagt til rette for at mange har gjort det, og de har overhode ikke drevet med noen form for opplæring eller opplysning til kravet om kildehenvisning, og de løfter ikke en finger for å rette opp feil.

 

Erfarne slektsgranskere kjenner til disse svakhetene og problemene, og det er kanskje vi som forsøke å både advare og lære opp nye. Om vi klarer det tviler jeg på. Toget har nok gått

 • Like 6
Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen
3 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

jeg betaler for å bruke Ancestry. Men kun USA databasen. Det koster 198 dollar i året

Jeg vet ikke hva som er riktig, men når jeg skriver ancestry.com i søkefeltet på PC-en kommer jeg til denne siden (som jeg allerede har linket til to ganger), og her står det 199 dollar for 6 months membership.

 

Uansett; poenget mitt var at Geni og MH er ikke de eneste aktørene innenfor slektsgransking som tjener store penger på sine produkter og at jeg syntes det er unødvendig å skjære alle Geni og/eller MyHeritage over en kam, noe jeg føler skjer hver gang Geni/MyHeritage tas opp. 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Ein kan ikkje rekne med at alt her i verda skal vere gratis, og Geni er etter mi meining nyttig når ein er klar over svakheitene ved at ikkje alt er til å stole på. Det er viktig å gjere nybyrjarar merksame på at ikkje alt det ein finn i slektstre på nettet eller i bygdebøkene er til å stole på, men at ein må gå etter kjeldene. Denne jobben vert ikkje mindre viktig når kven som helst kan leggje ut kva som helst på Geni eller andre stader på nettet. Uavhengig av kva ein måtte meine om Geni er det såleis viktig at kjeldebruk vert teke opp når ein held nybyrjarkurs, for dette er heilt elementært.

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA
2 timer siden, Lene Benedicte Lauritzen skrev:

Jeg vet ikke hva som er riktig, men når jeg skriver ancestry.com i søkefeltet på PC-en kommer jeg til denne siden (som jeg allerede har linket til to ganger), og her står det 199 dollar for 6 months membership.

 

Uansett; poenget mitt var at Geni og MH er ikke de eneste aktørene innenfor slektsgransking som tjener store penger på sine produkter og at jeg syntes det er unødvendig å skjære alle Geni og/eller MyHeritage over en kam, noe jeg føler skjer hver gang Geni/MyHeritage tas opp. 

Det stemmer

199 dollar for hele verdens databasen i 6 måneder

jeg skrev at jeg betaler 198 dollar i året for KUN søking i USA databasene

Man kan velger forskjellige typer medlemsskap

 

jeg trenger ikke søking i Norge, det gjør jeg gratis på DA, mens jeg trenger den til søking av slekt i USA. Resten av verden er ikke interessant for meg

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Otto Jørgensen

For min det holder jeg meg i Norge.

Dette selv om jeg nok trenger noen søk i Sverige for noe eldre linjer til noen av familiens nære linjer og en tur til USA for noen etterkommer av noen slektning til et par ledd bakover i tid.

Men inntil videre har jeg mye å spore oppi Norge så noe akutt behov for å dra ut i verden finnes ikke.

Mye mer spennende å finne relasjoner mellom slektninger i Norge og finne ut hvorfor de og de giftet og hvorfor de flyttet dit og dit.

Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen
1 time siden, Renathe-Johanne Wågenes - DA skrev:

Det stemmer

199 dollar for hele verdens databasen i 6 måneder

jeg skrev at jeg betaler 198 dollar i året for KUN søking i USA databasene

Man kan velger forskjellige typer medlemsskap

 

jeg trenger ikke søking i Norge, det gjør jeg gratis på DA, mens jeg trenger den til søking av slekt i USA. Resten av verden er ikke interessant for meg

Ja, jeg så at du skrev det. I mitt første innlegg hvor jeg argumenterer om at det er pengeinteresser i flere selskaper enn Geni og MH, la jeg ved link til informasjonen jeg henviste til, slik at alle kunne se de ulike medlemskapene.,

 

Selv har jeg også mest behov for søking i USA og Norge for egen del. Men men har også søkt i mange andre land for å hjelpe andre. 

 

Dersom du vil svare meg på dette, så gjør du selvfølgelig det og du får selvfølgelig svar igjen om du ønsker det. Hvis ikke anser jeg meg ferdig med å diskutere akkurat denne biten (kostnad.)

 

Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Jeg har hatt abonnement på først MH og siden Geni i begynnelsen av min tid som slektgransker.

Men jeg likte ikke at andre "stjal" mine data som jeg mysomelig har funnet frem til og gjorde dem til sine egene. I tillegg kommer alle slekts virus som dukket opp.
Det som for meg  er viktig er det at jeg selv har klart å bygge en slektsbase med data jeg selv har funnet i kirkebøker, skifter osv.

Att i denne basen er et kun jeg som kan endre data, uansett om den ligger på egen maskin eller på nettet
Det som er like viktig er prosessen med å lære å finne frem i kirkebøker, skifter osv., lære å lese gammel skrift osv.

(Og etter hvert også gleden over kunne hjelpe andre.)
Jeg er på langt fra utlært, men føler at jeg er ett lite stykke på vei.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Når eg legg ut noko på Geni håpar eg at nokon skal ha nytte av dette, og om eg skulle finne at nokon har brukt data som eg har skaffa fram tykkjer eg at dette er berre kjekt. (Dvs., det ville ikkje vere like kjekt dersom noko av det eg har lagt ut viser seg å vere feil, og dette blir spreidd for all verda). Dessutan har ein også mogelegheit til å rette på feil som andre har lagt ut eller som finst i bygdebøkene. På same måten må ein forvente at andre kan komme til å endre på ting som ein sjølv har lagt ut dersom noko skulle vere feil. Andre vil kanskje heller ha eit eige off-line slektsprogram på eigen PC der ein har full kontroll, slik at ingen kan gjere endringar eller dra nytte av/"stele" det ein har komme fram til. Og så har ein mellomløysinga, som er å bruke f. eks. TNG slik at ein har full kontroll, men likevel lar andre få sjå arbeidet ein har gjort (jf. innlegg #5). Så dette kan gjerast på mange måtar, avhengig av kva mål ein har.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Leif A. Figenschou-Cedewarft

Jeg begynte som 12-åring med et par gamle bygdebøker som ramset opp navn i en salig røre. Så fikk jeg en slektsbok Dan Brown verdig når det gjaldt "koding" av alles plass i et tre - var vel mer overgrodd busk - ikke så lett å sette det i et system med innavl på kryss og tvers. Jeg så bare en utvei - lage ørten stamtavler og trær, liste på liste, kart med ring rundt gårder. Permen vokste og det ble fort grusomt komplisert å holde foredrag for familien. Datamaskinen løste noe med en D-plate jeg kunne lagre på. dette mediet er nå kategorisert som utrydningstruet lagringsmedium. Nå lagrer vi på nett oppe i en sky; jeg bruker Geni og er veldig fornøyd med det. Riktignok er det noen jeg "merger" profiler med, også går noen inn og endrer noe helt vilt så det blir krøll, men men - jeg kan leve med en og annen feil. Vi holder kontakten med slektninger og finner nye! I dag fikk jeg igjen en hyggelig mail fra cousin Darrell i Canada. Geni har flere funksjoner enn ren slektsregistrering - det er som facebook. Vi kan legge inn bilder og dele informasjon vi bare kunne drømme om for noen år siden.

Det pågår en vanvittig jobb av digitalisering av kilder, som også er søkbare - også i utlandet. I går satt jeg å så i tyske og østeriske bøker på nett, jeg har funnet oldefar sitt opphav på Ærø i Danmark, hans dåp i den gang Tyskland, hans vielse i Bergen og jammen omtrent loggboka på den båten han var da han falt over bord og druknet. Bilde av gravstøtta har Trondhjem kommune lagt ut sammen med alle andre støtter. Digitalt museum har sikkert bilde av han et sted også snart, og kanskje oppbevart melketennene hans for DNA kartlegging. Det er jo ikke annet enn fantastisk- og en voldsom avstand fra å sykle til byens bibliotek for å spørre pent om de kan bestille inn bygdebok fra Ringebu, som jeg bare kunne bla i innenfor bibliotektes dører.

Det er masse jeg har lagt inn i Geni - det meste - jeg ikke har henvist til kildene på. Det er selvsagt fy fy, men jeg visste ikke bedre. Det meste jeg noterte ned fra bøker og annet utelot jeg å referere til. Uansett utallige synder, feil og mangler så er det en hobby som gir mye glede. man lærer mye om så mangt. Navn i seg selv er ikke så interessant synes jeg, men sammenhengene, mønster; flyttemønster, hvem gifter seg med hvem og hvorfor det mon tro? Det ar gitt meg masse og anbefaler alle å la seg bli hekta.

 

Jeg har lest i dette forumet i årevis og det er utrolig hva som blir løst her, kunne det vært lov å ønske seg at for eksempel arkivverket plasserte Norge inn i et slektstre med de opplysningene som ligger i arkivene? Et vassekte folkeregister.  

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
Carl-Henry Geschwind

Please forgive me for contributing to this very interesting discussion in English; I can read Norwegian but not write it.

 

It is very true that there is a lot of garbage in various online family trees - but it is not only in the for-profit outfits like Geni, MyHeritage, and ancestry.com. There are at least two non-profit free sites that are trying to build unified world family trees like Geni.com - familysearch.org and wikitree.org. But there is a lot of garbage in these trees, too (and I am finding that, at least with some American ancestries at familysearch.org, those who put the garbage in are not just absent or unwilling to be contacted, but are actively opposing changes to their garbage). Moreover, bad family trees have been with us for a long, long time. Sogneprest O. Olafsen, for example, around 1900 did a lot of marvelous work collecting original diplomer and breve in the Hardanger region - but some of the family trees he published in "Hardanger" were garbled, and those errors are still floating around. And some of the bygdebøker from the mid-1900s are pretty bad, too. I am trying to do the same as Leif - trying to find actual documentation in church books and probate records and tingbøker and tax lists (and have learned to read the old script) - and I'm probably being very conservative in where I cut off a family tree when I can't find documentation, but I'm probably making my share of errors, too. I believe the main thing (which everyone here on this board already knows and agrees to) is that information has to be documented - and that documentation has to be to primary sources, not just secondary sources. I am glad to see that even bygdebok writers are now including a lot more footnotes to primary sources.

 

What I appreciate about Geni.com is that, at least in a number of entries from the 1600s and 1700s, Norwegian contributors will include verbatim quotes from a bygdebok or similar source to which I do not have access here in the U.S. - and that quote will at least give me a hint as to which years I should search in the probate records or tax lists (the nearly 20 years worth of archived messages in this forum are another wonderful source for this kind of information).

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.