Jump to content
Arkivverket

Ole (1870) og Melchior (1876) Anderssøner Fjøsne - frå Luster til Amerika - huslydane deira der borte - særleg Melchior - ei kjempeutfordring!?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Då eg på 1980-talet hadde kontakt med Fjøsne-ætti i Luster, fortalte dei meg kva dei då visste om dei to onklane Ole og Melchior som var utvandra til Amerika.  Ole visste dei litt om, men Melchior var det dårleg med.  Dei meinte habn hadde gift seg med ei svensk dame og var flytt til New Mexico, men på 1930-talet vart det stilt om han, og broren Ole visst visstnok heller ikkje kvar han vart av!

 

No har eg freista oppdatera dette manuskriptet, og eg har finne ein del detaljar om Ole, som skreiv seg for Ole F. Anderson, og kona hans.  Eg har òg, takk vera WW1 drafti, finn ein som eg er 99% sikker på må vera identisk med Melchior og som kalla seg for Mark F. Anderson.  Han gifte seg kring 1912, truleg i Utah, med ei enkje, som visstnok var frå Danmark, og dei fekk ein son i lag, som slekti i Noreg aldri har høyrt gjete!  Eg har ikkje reinskrive notati om Mark Anderson, men nedanfor, i manuslriptet, følgjer ein del referansar, stort sett frå amncerstry, som kanskje nokon kan sjå litt på.  Er de samde med meg i at dette må vera «vår» Melchior?

 

Her følgjer manuskriptutdraget:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #12 under!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSGC-69K3-4 

Brita Sofia Sandell

Sweden, Household Examination Books
Name Brita Sofia Sandell
Event Type Census
Event Date 1894 - 1899
Event Place Kristdala, Kalmar, Sverige
Event Place (Original) Kristdala, Kalmar, Sweden
Gender Female
Marital Status Married
Birth Date 02 Jan 1837
Birthplace Kr.
Death Date -
Volume AI 34

 

 

Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Sven August Nilsson Spouse U   Kr.
Brita Sofia Sandell   F   Kr.
Sven Emil Son M   Kr.
Johan Albin Son M   Kr.
Ida Daughter F   Kr.

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe og Egil for nye spennande og interessante innlegg!

 

Eg har i denne omgongen henta fram nokre av referansane i innegg #1 hjå FamilySearch, slik at ogso dei som ikkje har tilgjenge til ancestry kan studera dei:

 

* Mark Anderson - WW1 draftet: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G17T-88V

 

* Mark F. Anderson - dødsfallet i Salt Lake City 1929: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-DX3P-CS

 

* Helena Anderson - dødsfallet i Salt Lake City 1918: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-DX3G-8F

 

* Helena med 1ste mann Thomas Keyes i Utah 1900: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6L4S-94D

 

* Helena med 1ste mann Thomas Keyes i Utah 1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYYJ-9VQ7

 

Eg ser at Egil har finne at Helena sitt mellomnamn var Christina, men kva eg ikkje har greidd å finna, er til dømes:

 

** Dødsfallet til Thomas Keyes - kring 1911 - eller var dei kanskje skilde??

 

** Melchior/Malker Anderson i FT1910?

 

** Vigsli til Mark (Malker) Anderson og Helena Keyes - kring 1912?

 

Eg er ganske so overtydd om at Melchior A. Fjøsne alias Malker Anderson og Mark F. Anderson er same person, men det hadde vore veldig bra om me kunne ha finne mannen i FT1910 samt vigsli...; dei dokumenti KAN ha interessante tilleggsdetaljar...

 

Når det gjeld Ole og kona hans, saknar eg framleis:

 

** Dato og stad for vigsli til Ole og Klara Mathilde kring 1898?

 

** Farsnamnet til Brita Sofia Sandell, fødd 1837?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komlettera biografiane til desse brørne!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

** Dødsfallet til Thomas Keyes - kring 1911 - eller var dei kanskje skilde??

 

The Park Record (Park City, Utah) 25 Nov 1911, Saturday, Page 1

The Park Record (Park City, Utah) 25 Nov 1911, Saturday, Page 1.jpg

 

The Utah, Death Registers, 1847-1966
Name:    Thar Keyes
Gender:    Male
Age:    44
Birth Date:    abt 1867
Death Date:    24 Nov 1911
Death County:    Summit
State File Number:    1911003873

 

Informant; Mrs. Helene C Keyes - https://axaemarchives.utah.gov/cgi-bin/indexesresults.cgi?RUNWHAT=IDXFILES&KEYPATH=IDX208420032585

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

** Vigsli til Mark (Malker) Anderson og Helena Keyes - kring 1912?

 

Andrew Joseph Thompson, broren til Helena Christina (HC), døde 19.11.1912 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZGW-JTR?from=lynx1

 

I hans OBIT står HC omtalt som Mrs. Mark Anderson. Så var det å finne vielsen da.......

 

The Salt Lake Tribune (Salt Lake City, Utah) 21 Nov 1912, Thursday, Page 16

The Salt Lake Tribune (Salt Lake City, Utah) 21 Nov 1912, Thursday, Page 16.jpg

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

** Vigsli til Mark (Malker) Anderson og Helena Keyes - kring 1912?

 

The Idaho, Marriage Records, 1863-1967
Name:    Mark Anderson
Gender:    Male
Marriage Date:    6 May 1912
Marriage Place:    Bannock, Idaho, USA
Spouse:    Helena C. Keyes

 

http://abish.byui.edu/specialCollections/westernStates/westernStatesRecordDetail.cfm?recordID=96467

9c1cf0a4c3b9f27c7077c56edcb8b110.png

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser av dødsattesten til Mark F Andersen at han skal ha oppholdt seg i USA i 35 år, dvs. ankommet ca 1894 - https://axaemarchives.utah.gov/cgi-bin/indexesresults.cgi?RUNWHAT=IDXFILES&KEYPATH=IDX208420121415

 

Jeg finner en Martin Anderson, f. ca 1878, miner, ankommet 1893 i FT 1910 i Colorado - ?

 

The 1910 United States Federal Census - Lenke FS: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MK47-ZDR
Name:    Martin Anderson
Age in 1910:    32
Birth Year:    abt 1878
Birthplace:    Norway
Home in 1910:    West Newcastle, Garfield, Colorado
Race:    White
Gender:    Male
Immigration Year:    1893
Relation to Head of House:    Head
Marital Status:    Single
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
Native Tongue:    English
Occupation:    Miner
Industry:    Quarry Mine
Employer, Employee or Other:    Own Account
Home Owned or Rented:    Own
Home Free or Mortgaged:    Free
Farm or House:    House
Naturalization Status:    Naturalized
Able to Read:    Yes
Able to Write:    Yes
Household Members:    
Martin Anderson    32

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Egil for nye spennande og nyttige innlegg om huslyden til Mark Anderson.

 

Jo meir eg studerer desse opplysningane, jo sikrare er eg på at Mark F. Anderson er den same som Melchior Andersson Fjøsne, og eg har no bygt opp manuskriptet kring denne huslyden i Utah.

 

Eg var dessutan heldig og fann eit ancestry family tree som ein etterkomar etter Andrew og Mary Thomson har publisert, og dette gjev oss mange opplysningar, ikkje minst om opphavet i Danmark (og Tyskland) til Helena og foreldri hennar:

 

https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/1290260/person/-1957876596/facts

 

Eg har no sett opp dette manuskriptet for denne huslyden som erstattar manuskriptet i innlegg #1 over:

 

~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #22 under:

 

Det ser ikkje ut til å vera so mange etterkomarar etter denne ætti, men kanskje let det seg gjera finna svar på nokre av dei spørsmåli som framleis står òpne?  Kanskje ein og annan ekstra OBITUARY kan finnast?

 

* Det skal finnast ein obituary etter Clara Mathilde Nelson Anderson som døydde i Salt Lake City, UT 15.2.1952?

 

* Kanskje òg etter Kartherine Coon som døydde i Salt Lake City, UT 10.2.1952?

 

* Kanskje etter Mark og Helena Anderson?  Eller etter Earl Andrew Anderson?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

20 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Kanskjhe ein og annan ekstra OBITUARY kan finnast?

 

20 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

* Kanskje etter Mark og Helena Anderson? 

 

Det eneste som finnes av OBIT for Helena som jeg har funnet er det samme som står hos FAG - https://www.findagrave.com/memorial/128876/anderson

Funeral services for Mrs. Helena Anderson, 46 years of age, wife of Mark Anderson of Eureka. Helena died from influenza. Services were held at her graveside in Murray Cemetery.

 

Denne teksten er sakset fra en notis i The Salt Lake Tribune (Salt Lake City, Utah) 24 Nov 1918, Sunday, Page 14.

The Salt Lake Tribune (Salt Lake City, Utah) 24 Nov 1918, Sunday, Page 14.jpg

The Salt Lake Tribune (Salt Lake City, Utah) 24 Nov 1918, Sunday, Page 14_ii.jpg

 

For Mark har jeg foreløpig ikke funnet noe OBIT.

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

* Det skal finnast ein obituary etter Clara Mathilde Nelson Anderson som døydde i Salt Lake City, UT 15.2.1952?

 

Ikke stort - Salt Lake Telegram (Salt Lake City, Utah) 25 Feb 1952, Monday, Page 17

1952_Clara M.jpg

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Egil og Stine for nye interessante innlegg!

 

Eg har i kveld vore på leiting etter fleiore detaljar om denne huislyden og fann gravstaden til Myrtle Atrlena, kjend som Arlena Davis, f. Keyes.  Ho ligg tydeleg grav lagd på Davis-feltet i Fairview cemetery i Burlington, Kit Carson Co., CO: https://www.findagrave.com/memorial/89204412/arlena-davis

 

På same kyrkjegarden ligg òg foreldri til Rienzi, Walter og Mary, samt sonen Raymond Davis: https://www.findagrave.com/memorial/89216228/raymond-t.-davis

 

Faren Rienzi Davis gifte seg att og døydde i Riverside Co., CA 27.5.1944.

 

Kanskje kan dette hjelpa til å syta for fleire obituaries?

 

Eg har lagt desse opplysningane inn i manuskriptet i innlegg #12 over...

 

Elles er det ikkje so lett å finna ut noko meir om Earl Anderson...!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

So har eg endeleg greidd å identifisera kona til Earl Andrew Anderson.  Earl og kona må ha vorte skilde, for i 1948 gifte ho seg att med Birkby Abbey.  Ho levde elles heilt fram til 14.5.2002!

 

Kanskje ein obituary kan finnast for Ann Abbey for å sjekka om ho hadde born etter seg?

 

Rettingane er på ny lagde inn i manuskriptet i innlegg #12 over...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

33 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Earl og kona må ha vorte skilde,

 

The Los Angeles Times (Los Angeles, California) 17 Sep 1946, Tuesday, Page 16

The Los Angeles Times (Los Angeles, California) 17 Sep 1946, Tuesday, Page 16.jpg

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

  ##### (Ann F. Anderson remarried June 16, 1948 to James Birkby, kjend som Birkby Abbey, born in Fremont Co., IA June 12, 1908, died Orange Co., CA June 11, 1981 – they apparently resided in San Juan

 

Capistrano, Orange Co., CA!)

 

Social Security Death Index (SSDI) Death Record
Name:    Ann Abbey
State of Issue:    California
Date of Birth:    Tuesday  September  24, 1912
Date of Death:    Tuesday  May  14, 2002
Est. Age at Death:    89 years, 7 months, 20 days
Confirmation:     Verified
Last known residence:
City:     Thousand Oaks
County:     Ventura
State:     California

Location of Last Benefit Paid:
City:     San Juan Capistrano; Mission Viejo
County:     Orange
State:     California
ZIP Code:     91360

 

Ikke funnet noen OBIT foreløpig....

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Egil for nye interessante innlegg!

 

Då fekk me på plass det skilsmålet mellom Earl og Annabel.  Kjempebra!

 

No tek eg kvelden, men eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne utfordrande biografien!

Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Ole F. Anderson utvandra til Amerika i 1890 og gifte seg

 

##### (date and place of his marriage? – 1898!?)

 

med Klara Mathilda Svensdotter Nilsson

 

?

The Colorado, County Marriage Records and State Index, 1862-2006 - Lenke FS: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KN35-T5J
Name:    O F Anderson
Gender:    Male
Marriage Date:    17 Aug 1898
Marriage Place:    Colorado Springs, Pueblo, Colorado, USA
Spouse:    Tillie Nelson
Film Number:    001690048

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Egil for siste innlegget!  Er har òg leitt etter denne vigsli, men trudde dei hadde gift seg før dei flytte til Colorado!

 

Eg er kjempenøgd med kvar einaste vesle detalj som kjem fram, og manuskriptet for Ole er no på det næraste komplett...  Hadde me endå greidd å halda «styr» på Melchior og huslyden hans...

 

Her kjem eit oppdatert manuskript som erstattar manuskriptet i innlegg #12 over:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #28 på neste side

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

b. William Jack Keyes, f. i Salt Lake City, Utah 1.2.1894,

 

 

 

     ##### (death cert. says 1895!)

 

 

 

     d. i Pocatello, Idaho 13.9.1943. 

 

Earl Andrew nevnt.

 

The Ogden Standard-Examiner (Ogden, Utah) 15 Sep 1943, Wednesday, Page 4

The Ogden Standard-Examiner (Ogden, Utah) 15 Sep 1943, Wednesday, Page 4.jpg

 

The Park Record (Park City, Utah) 23 Sep 1943, Thursday, Page 5

The Park Record (Park City, Utah) 23 Sep 1943, Thursday, Page 5.jpg

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

     ##### (occupation and place of their residence? – 1935/1940 salesman in Los Angeles, CA)

 

Jeg vet ikke om du har disse fra tidligere, men legger de inn. Ved WW 2 DRCYM var arbeidsgiver Pacific Greyhound Lines, LA, CA. Bostedsadressen var 1247 Citrus Ave, Hollywood, LA, CA.


The U.S. WWII Draft Cards Young Men, 1940-1947
Name:    Earl Andrew Anderson
Gender:    Male
Race:    White
Age:    27
Relationship to Draftee:    Self (Head)
Birth Place:    Eureka, Utah, USA
Birth Date:    27 May 1913
Residence Place:    Hollywood, Los Angeles, California, USA
Registration Date:    16 Oct 1940
Employer:    Pacific Greyhound Lines
Weight:    185
Complexion:    Light
Eye Color:    Brown
Hair Color:    Brown
Height:    6 2
Next of Kin:    Earl A Anderson
Household Members:    
Name    Relationship
Earl Andrew Anderson    Self (Head)
Earl A Anderson    Wife

 

The Utah, Military Records, 1861-1970 - Lenke Ancestry
Name:    Earl Andrew Anderson
Birth Date:    21 May 1913
Birth Place:    Eureka, Utah
Age:    30
Military Service Year:    1943
 

Dates of Service: 19.3.1943 - 27.1.1946, US Marines, Rank; 1st Lt

The Pennsylvania, Veterans Burial Cards, 1777-2012 - Lenke Ancestry
Name:    Earl A Anderson
Birth Date:    21 May 1913
Age:    58
Death Date:    8 Nov 1971
Military Branch:    Marines
Veteran of Which War:    World War II
Registration County:    Berks
Cemetery Name:    Forear Hills Memorial Park
Cemetery Location:    Exeter Township, Berks County, Pennsylvania

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

e. Earl Andrew Anderson, f. i Juab Co., Utah 21.5.1913, d.

 

FT 1930 - fornavn transkr. som Carl - bodde sammen med bl.a. sin tante Theora Andrea gift med Frank Greenwood - https://www.familysearch.org/tree/person/details/KWJH-C71

 

The 1930 United States Federal Census - Lenke Ancestry: https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1930usfedcen&indiv=try&h=122010518
Name:    Carl A Anderson
Birth Year:    abt 1914
Gender:    Male
Race:    White
Birthplace:    Utah
Marital Status:    Single
Relation to Head of House:    Nephew
Home in 1930:    Union, Salt Lake, Utah, USA
Map of Home:    View Map
Ward of City:    x
Block:    x
Dwelling Number:    157
Family Number:    169
Attended School:    Yes
Able to Read and Write:    Yes
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Utah
Able to Speak English:    Yes
Class of Worker:    Unpaid worker, member of the family
Employment:    Yes
Household Members:    
Frank Greenwood    57
Theora Forbush    56
Carl A Anderson    16
Ben Greenwood    55

 

Lenke FS - https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XH68-6YC

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.