Jump to content
Arkivverket

Petter Paul Montague Coucheron og kona Henningine - vigde i Gausdal 1836 - opphavet hans, dødsfalli deira og detaljar om fleire av borni deira?


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Jesper Heiberg Daae (1795-1834) var den siste offiseren som budde på garden Ottum i Luster.  Han døydde tidleg, og enkja Henningine, som delsvis var oppvaksi på offisersgarden Kvale i Luster, gifte seg att med kjøpmann Petter Coucheron på Lillehammer, som eg ikkje veit noko særleg om, og fekk fleire born med han.

 

Dette er ein interessant huslyd.  Ei av døtrene gifte seg med ein husmannsson frå Jostedalen, og ei av døtrene deira gifte seg med morbror sin, overlærar Theodor Coucheron i Skien.  Ein annan etterkomar etter desse vart første kona til den kjende eventyraren Thor Heyerdahl!

 

Men eg har hatt vanskar med å finna alle dei opplysningane som eg ønskjer om denne huslyden, og no vonar eg at nokon kan hjelpa meg vidare.

 

Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Jesper Heiberg Joachimson Daae, fra Nygård, vart døypt 8.10.1795 og d. på Ottum 8.10.1834.  Jesper fekk odelsskøyte på bruket hjå Ole Christenson alt 6.6.1815, men ser ikkje ut til å vera flytt hit før kring 1820.  Han gifte seg i Luster 28.12.1827 med Henningine Jacobine Jensdotter de Coucheron, ei dotter av premierløytnant Jens Munthe Antonson de Coucheron (1774‑1809), som ei tid budde på Vollen under Kvale i Luster (s.d.).  Ho vart døypt i Askvoll 1.11.1805.  Jesper Daae vart premierløytnant liksom svigerfaren, so det var vel helst med tenarhjelp at han dreiv garden her på Ottum.  I 1830 fekk han òg skøyte på farsgarden Nygard, og sonen Joachim d. der i 1831, men det ser ut til at det helst var her på Ottum at huslyden budde.  Enkja Henningine Daae selde garden i 1835.

Henningine Daae flytte som enkje til Lillehammer og gifte seg 6.4.1836 att i Gausdal med Paul Petter Montague, kjend som Petter

 

##### (farsnamnet hans?)

 

Coucheron frå

 

##### (kvar oppvaksen?)

 

Han var son av

 

##### (foreldri hans?)

 

##### (dato og stad for fødsli hans?)

 

Petter var kjøpmann, og han og Henningine budde i mange år på Lillehammer og frå kring 1846 i Namsos, men

 

##### (dato og stad for dødsfallet hans? – mellom 1851 og 1865?)

 

Henningine flytte som enkje i 1865 med sokneprest Leigh til Bauker i Austre Gausdal og d. 

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1865)

 

Jesper og Henningine Daae på Ottum fekk ein son i lag:

 1. Joachim Jesperson Daae (1827‑1831).

Men i andre ekteskapet med Peter Coucheron fekk Henningine desse fem borni:

 

##### (hadde dei kanskje fleire – oppl.?)

 

b. Bernhard Jens Nobel Petterson Coucheron, f. på Lillehammer 20.1.1837, d. som ingeniør i Bergen 14.12.1894.  Han gifte seg første gongen i Nykyrkja i Bergen 1.5.1878 med Marie Elina Jacobsdotter Christensen frå Bergen, f. i Bergen 16.4.1850.  Men ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     og Bernhard gifte seg 8.12.1884 att i Domkyrkja i Bergen med Henrikke Karlsdotter Tresselt frå Bergen, f. i Bergen 6.4.1860. 

 

     ##### (KK, Bergen – finn ikkje denne fødsli!)

 

     Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

 

     Bernhard Coucheron var mekanisk verkstadingeniør og budde i Bergen.  

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Peter Paul Montague, f. DK, Bergen 9.8.1880

            * Marius Jakob Kristensen, f. DK, Bergen 28.10.1883 – n. 1891/1900

            * Katarine, f. DK, Bergen 15.10.1885 – n. 1891/1900

            * Bernhard Jens Nobel, f. JK, Bergen 20.8.1889 – n. 1891/1900

 

c. Anna Marie Fredrikke Pettersdotter Coucheron (1841-1923), vart gift med gardbrukar Jacob Knudtsøn på Bauker i Austre Gausdal (1827-1902), opphavleg husmannsson frå Mosevoll under Bakken i Jostedalen (s.d.).

d. Theodor Nils Dahl Petterson Coucheron, f. på Lillehammer 15.10.1844, d. i Skien 3.7.1907.  Han gifte seg i Austre Gausdal 21.5.1893 med søsterdotteri Anna Henningine Jacobsdotter Knudtsøn frå Bauker i Austre Gausdal, dotter av gardbrukar Jacob Knudtsøn på Bauker i Austre Gausdal (1827-1902), opphavleg husmannsson frå Mosevoll under Bakken i Jostedalen.  Ho var f. i Austre Gausdal 6.8.18667 og d. i Skien 7.10.1905.  Theodor Coucheron var frå 1880 overlærar i Skien der han og Anna budde levetidi ut.  Dei fekk tre born i lag.

e. Valdemar Daae Petterson Coucheron, f. i Namsos 17.8.1847, d. som handelsreisande på Bauker i Austre Gausdal 19.6.1902. 

 

     ##### (n. 1865 hjå mor si på Bauker i Austre Gausdal – 1875 ugift agent i Bergen (tilreisande) – 1885 handelsreisande i Arendal! – ugift!)

 

f. Dagmar Justine Must Pettersdotter Coucheron, f. i Namsos

 

     ##### (fødselsdato?)

 

     1851,

 

     ##### (n. 1865 hjå mor si på Bauker i Austre Gausdal – 1900 ugift selskapsdame og hushaldar i Bergen – lagnaden hennar?)

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Henrikke Karlsdotter Tresselt frå Bergen, f. i Bergen 6.4.1860. 

 

F.t. 1875 for Bergen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295038888

F.t. 1865 for Bergen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249023018

 

Legg merke til at det i 1865 står merkander: Evangelisk Luthersk - vet ikke om det har noe å si for fødsel/dåp. 

 

Her er giftermålet i 1884:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000267174

 

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. D 4 (1880-1907), Viede 1884, Side 52
https://media.digitalarkivet.no/view/4557/51

 

Ved vielsen står det at Henrikke ble konfirmert i DK i 1877:

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. C 4 (1864-1879), Konfirmerte 1877, Side 217
https://media.digitalarkivet.no/view/8331/213

 

Ved konfirmasjonen står det også at hun er født i Korskirkesoknet i 1860.

 

Jeg finner dåpen søsteren Caroline Lucie Wilhelmine i 1859:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007565400

Link to comment
Share on other sites

Men så finner jeg denne dåpen i Korskirken i Bergen:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007565816

 

Bergen fylke, Korskirken i Korskirken, Ministerialbok nr. B 4 (1857-1866), Fødte og døpte 1860, Side 224
https://media.digitalarkivet.no/view/1962/227

 

Jeg lurer på om farens navn kan være feilstavet i transkripsjonen...??

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Carsten Schanche skrev:

 

SAB, Byfogd og Byskriver i Bergen, 06/06Na/L0013: Dødsfallsjournaler, 1921-1924, s. 313
https://media.digitalarkivet.no/view/27863/318

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

f. Dagmar Justine Must Pettersdotter Coucheron, f. i Namsos

     ##### (fødselsdato?)

     1851,

     ##### (n. 1865 hjå mor si på Bauker i Austre Gausdal – 1900 ugift selskapsdame og hushaldar i Bergen – lagnaden hennar?)

 

3 timer siden, Carsten Schanche skrev:

Konf. til Dagmar i Gausdal, født Lillehammer (ikke funnet)

 

SAH, Gausdal prestekontor, Ministerialbok nr. 9, 1862-1873, s. 278
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070201620558

 

Folketellingen 1875 for Gausdal:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052094003423

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0522&kenr=004&bnr=0059&lnr=00

 

  • Tellingsår: 1875
  • Kommune: Østre Gausdal
  • Kommunenummer: 0522
  • Navn på bosted: Toften (gaard)

Antall personer registrert på bostedet: 12. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Jakob Knudsøn hf g Selveier, Jordbruger 1828 Justerdalen Bergens Stift  
  Anna Marie Fredrikke Knudsøn f Concheron Kone g   1841 Lillehammer  
  Anna Henningine Knudsøn* Barn     1868 Gausdal  
  Elise Berntine Knudsøn* Barn     1871 Gausdal  
  Marie Jakobine Knudsøn* Barn     1873 Gausdal  
  Dagmar Justine Concheron Lærerinde     1850 Namsos  
  Ole Gundersen Tjener   Tjener 1856 Bøedalen Gausdal  
  Mathias Nilsen Tjener   Tjener 1857 Gausdal  
  Sigri Amundsdatter Tjener   Tjener 1854 Gausdal  
  Ursilla Mathiasdatter Tjener   Tjener 1815 Overhalden  
  Mathea Martinsdatter Tjener   Tjener 1861 Gausdal  
  Ole Johansen Fattiglem e   1792 Gausdal

 

Folketellingen 1900 Bergen: 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335068601

 

Folketellingen 1910 Bergen:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708007484

 

Link to comment
Share on other sites

Men jeg har funnet dødsannonsen i 1918, og der står det Dagmar døde på Bauker og at begravelsen skulle foregå fra Bauker. På familiens vegne Anna Knudtsøn, født Coucheron. 

 

Nr. 8 - 1918

SAH, Østre Gausdal prestekontor, Klokkerbok nr. 4, 1905-1923, s. 146
https://media.digitalarkivet.no/view/5050/143 

Edited by Grethe Flood
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Ann-Mary, Carsten og Grethe for mange spennande og interessante innlegg om denne huslyden!

 

Det har igjen vore ei sann glede å fylla «hòli» i manuskriptet mitt, og eg ser at det no ikkje er so mange detaljane som manglar...  Her er manuskriptet som erstattar manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Jesper Heiberg Joachimson Daae, fra Nygård, vart døypt 8.10.1795 og d. på Ottum 8.10.1834.  Jesper fekk odelsskøyte på bruket hjå Ole Christenson alt 6.6.1815, men ser ikkje ut til å vera flytt hit før kring 1820.  Han gifte seg i Luster 28.12.1827 med Henningine Jacobine Jensdotter de Coucheron, ei dotter av premierløytnant Jens Munthe Antonson de Coucheron (1774‑1809), som ei tid budde på Vollen under Kvale i Luster (s.d.).  Ho vart døypt i Askvoll 1.11.1805.  Jesper Daae vart premierløytnant liksom svigerfaren, so det var vel helst med tenarhjelp at han dreiv garden her på Ottum.  I 1830 fekk han òg skøyte på farsgarden Nygard, og sonen Joachim d. der i 1831, men det ser ut til at det helst var her på Ottum at huslyden budde.  Enkja Henningine Daae selde garden i 1835.

Henningine Daae flytte som enkje til Lillehammer og gifte seg 6.4.1836 att i Gausdal med Paul Petter Montague, kjend som Petter Nobelson Coucheron frå

 

##### (kvar oppvaksen?)

 

Han var son av major Hans Nobel

 

##### (farsnamnet hans?)

 

Coucheron på

 

##### (siste bustad? – 1801 på Olberg i Trøgstad – budde dei alltid der?)

 

og kona Anna Marie

 

##### (farsnamnet hennar?)

 

Glukstad frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Trøgstad 10.1.1800.  Petter var kjøpmann, og han og Henningine budde i mange år på Lillehammer og frå kring 1846 i Namsos, men flytte sidan attende til Lillehammer der han d. 18.3.1865.  Henningine flytte same året som enkje inn hjå med sokneprest Leigh på Bauker i Austre Gausdal, men d. hjå dotteri Anna på Tofte i Austre Gausdal 27.4.1874.

Jesper og Henningine Daae på Ottum fekk ein son i lag:

 1. Joachim Jesperson Daae (1827‑1831).

Men i andre ekteskapet med Peter Coucheron fekk Henningine desse fem borni:

 

##### (hadde dei kanskje fleire – oppl.?)

 

b. Bernhard Jens Nobel Petterson Coucheron, f. på Lillehammer 20.1.1837, d. som ingeniør i Bergen 14.12.1894.  Han gifte seg første gongen i Nykyrkja i Bergen 1.5.1878 med Marie Elina Jacobsdotter Christensen frå Bergen, f. i Bergen 16.4.1850.  Men ho d. etter barselseng i Bergen 4.11.1883, og Bernhard gifte seg 8.12.1884 att i Domkyrkja i Bergen med Henrikke Carlsdotter Tresselt frå Bergen, f. i Bergen 6.4.1860.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – budde 1923 på Hop i Fana!)

 

     Bernhard Coucheron var mekanisk verkstadingeniør og budde i Bergen.  Han fekk i alt fire born, to frå kvart av ekteskapi.

 

     ##### (sjekka borni? – sjå dødsmeldingi: https://media.digitalarkivet.no/view/27888/89

            * Peter Paul Montague, f. DK, Bergen 9.8.1880

            * Marius Jakob Kristensen, f. DK, Bergen 28.10.1883 – n. 1891/1900

            * Katarine, f. DK, Bergen 15.10.1885 – n. 1891/1900

            * Bernhard Jens Nobel, f. JK, Bergen 20.8.1889 – n. 1891/1900)

 

c. Anna Marie Fredrikke Pettersdotter Coucheron (1841-1923), vart gift med gardbrukar Jacob Knudtsøn på Bauker i Austre Gausdal (1827-1902), opphavleg husmannsson frå Mosevoll under Bakken i Jostedalen (s.d.).

d. Theodor Nils Dahl Petterson Coucheron, f. på Lillehammer 15.10.1844, d. i Skien 3.7.1907.  Han gifte seg i Austre Gausdal 21.5.1893 med søsterdotteri Anna Henningine Jacobsdotter Knudtsøn frå Bauker i Austre Gausdal, dotter av gardbrukar Jacob Knudtsøn på Bauker i Austre Gausdal (1827-1902), opphavleg husmannsson frå Mosevoll under Bakken i Jostedalen.  Ho var f. i Austre Gausdal 6.8.18667 og d. i Skien 7.10.1905.  Theodor Coucheron var frå 1880 overlærar i Skien der han og Anna budde levetidi ut.  Dei fekk tre born i lag.

e. Valdemar Daae Petterson Coucheron, f. i Namsos 17.8.1847, d. som handelsreisande på Bauker i Austre Gausdal 19.6.1902. 

 

     ##### (n. 1865 hjå mor si på Bauker i Austre Gausdal – 1875 ugift agent i Bergen (tilreisande) – 1885 handelsreisande i Arendal! – ugift!)

 

f. Dagmar Justine Must Pettersdotter Coucheron, f. i Namsos 9.5.1850, d. på Baukern i Austre Gausdal 10.6.1918.  Dagmar voks opp på Bauker og sidan på Tofte i Austre Gausdal der ho ei tid arbeidde som lærar.  På 1890-talet flytte Dagmar so til Bergen der ho var hushaldar og selskapsdame til ho kort før dødsfallet flytte attende til søster si på Bauker i Austre Gausdal.  Dagmar var ugift.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.