Jump to content
Arkivverket

Jøraand Olson - fødd i Noreg 1873 - gift i Marshall Co., SD i 1905 - kvar i Noreg kom ho ifrå? - ei kjempeutfordring!


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Halvbror til bestemor mi, Ole Christian Colbjørnson, fødd på Garhammar i Norderhov 10.4.1873, voks delvis opp på Bårnås i Norderhov, men utvandra i 1889 til mor si og stefaren i Kittson Co., MN.  Han tok i Amerika namnet Chris C. Barnes og døydde i Mt. Vernon, WA 15.10.1932.  Eg òpna for ei tid attende eit eige tema om Ole Christian og lagnaden hans:

https://forum.arkivverket.no/topic/215087-ole-kristian-kolbjørnson-fødd-i-lunder-sokn-i-norderhov-1873-halvbror-til-bestemor-kvar-vart-det-av-han/

 

men ønskjer i dette emnet å fokusera på kona hans, som eg førebels ikkje har greidd å identifisera, JØRAAND OLSON!

 

Christian C. Barnes og Jarand Olson, båe «of» Britton, Marshall Co., SD, vart vigde i Britton, SD (Justice of the Peace) 23.7.1905:

https://www.ancestry.com/interactive/8561/SDVR_MCI_1-0008?pid=634861&treeid=&personid=&rc=&usePUB=true&_phsrc=Nzx5185&_phstart=successSource

 

I 1910 er parfolket busett på ein farm i Mountrail Co., ND: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYYB-JGD

 

Name:    Chris Barnes
Age in 1910:    37
Birth Year:    abt 1873
Birthplace:    Norway
Home in 1910:    Township 153, Mountrail, North Dakota
Race:    White
Gender:    Male
Relation to Head of House:    Head
Marital Status:    Married
Spouse's Name:    Goren Barnes
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
Employer, Employee or Other:    Own Account
Home Owned or Rented:    Own
Home Free or Mortgaged:    Mortgaged
Farm or House:    Farm
Years Married:    5
Neighbors:    View others on page
Household Members:    
Name    Age
Chris Barnes    37  Norway
Goren Barnes    37  Norway
Maenus Barnes    5  South Dakota
Clearnce Barnes    3  South Dakota
Rudolph Barnes    1  South Dakota

 

Av dei tre borni var:

 

* Magnus Barnes, fødd i South Dakota 29.9.1905

 

* Clarence Barnes, fødd i South eller North Dakota 24.8.1907

 

* Rudolph Barnes, fødd i North Dakota 20.3.1909

 

Dei to gutane vart båe døypte i Ross, Mountrail Co., ND i 1909, Clarence 10.3. og Rudolph 5.6.: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_315064-00745?pid=1213707&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv%3D1%26dbid%3D60722%26h%3D1213707%26tid%3D%26pid%3D%26usePUB%3Dtrue%26_phsrc%3DNzx5193%26_phstart%3DsuccessSource&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx5193&_phstart=successSource&usePUBJs=true

 

Som fadrar er nemnde:

 

* Clarence: Ole Sven og hustru Letta, Rasmus Knudson og hustru Marie

 

* Rudolph: Rasmus Knudson og hustru Marie, Henry Hermanson og hustru Anna

 

Ved båe barnedåpane er namnet til mori skrive Jøraand!

 

Ole Sveen og kona Letta i Mountrail Co., ND 1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYYB-JKX

 

Rasmus (Knudson) Ono og kona Marie i Mountrail Co., ND 1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYYB-JGD

 

Henry Hermanson og kona Annie i Mountrail Co., ND 1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GYYB-2HF?i=6&cc=1727033

 

Våren 1911 flytte Chris Barnes til Canada, og i november 1911 flytte han frå Moose Jaw, SK til Seattle, WA:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99DS-H98H-K?i=348&cc=2185163

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99DS-H982-M?i=349&cc=2185163

 

I mellomtidi var kona hans hamna på sjukehuset i Jamestown, Stutsman Co., ND der ho under namnet Mrs. Joran Barnes døydde 16.12.1911, 38 år gamal!

 

KVEN VAR DENNE JØRAAND OLSON?

 

Diverre er det i 1910 ikkje oppgjeve utvandringsår, men i utgongspunktet vil eg tru hon kom frå Sør-Aust-Noreg, og eg hgar treve fram nokre «kandidatar»;

 

* Jøran Olsdotter frå Flesberg 1873: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMIOSLO&gardpostnr=27160&merk=27160#ovre

 

* Jorand Olsen frå Hol 1884: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMIOSLO&gardpostnr=59658&merk=59658#ovre

 

* Jøron Olsen frå Numedal 1888: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=emikra1&gardpostnr=105075&merk=105075#ovre

 

*Jøran Olsdotter frå Flesberg 1873: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=emikra1&gardpostnr=7235&merk=7235#ovre

 

Her er ogso nokre «kandidatar» frå FamilySearch - fødde:

 

Name Jorand Olsen
Gender Female
Birth Date 04 Jan 1873
Christening Date 09 Mar 1873
Christening Place , KRODSHERAD, BUSKERUD, NORWAY
Father's Name Ole Olsen
Mother's Name Ragne Kolbjornsdr

 

Name Jorand Olsen
Gender Female
Birth Date 16 Mar 1874
Christening Date 29 Mar 1874
Christening Place , KRODSHERAD, BUSKERUD, NORWAY
Father's Name Ole Trulsen
Mother's Name Marte Aslesdr

 

Name Jörand Olsdatter
Gender Female
Birth Date 31 Mar 1872
Christening Date 09 May 1872
Christening Place Rollag, Buskerud, Norway
Father's Name Ole Olsen
Mother's Name Ambjör Knudsdatter

 

I tillegg til desse er det òg fleire der faren heitte Olson til farsnamn...

 

Er det mogeleg ut ifrå desse opplysningane å seia noko om kven Jøraand kan ha vore??

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

På 28.9.2018 den 14.42, Lars E. Øyane skrev:

Name Jorand Olsen Gender Female Birth Date 16 Mar 1874 Christening Date 29 Mar 1874 Christening Place , KRODSHERAD, BUSKERUD, NORWAY Father's Name Ole Trulsen Mother's Name Marte Aslesdr

 

Sjekket denne Jorand-kandidaten mot Krødsherad Gard og slekt IV fra 2004. På s. 453 under Råen/Raaen står det -

Jørand 1874, gift i Amerika med en

svenske, to døtre, alle døde.

 

Så hun var antakelig ikke din Jørand da.

 

 

 

Edited by Trude Nilsen
Link to comment
Share on other sites

En kandidat  til Jøran Olsen kan være denne som emigrerer i 1903

https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000534018

Hun er datter av Knut Olsen og Mari Olsdt Ingeborud.

Konfirmert i 1888

SAKO, Flesberg kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1879-1905, s. 78
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061101320255

 

Det kan være hun som er her i cencus 1905 South Dakota med feil fødselsår

Name:    Joren Olson
Age:    28
Birth Year (Estimated):    1877
Gender:    Female
Race (Original):    W
Birthplace:    Norway
Marital Status:    Single
Years in State:    2
Arrival Year in State (Estimated):    1903
Event Place:    South Dakota, United States
Years in United States:    2
Arrival Year in the United States (Estimated):    1903
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
GS Film number:    2281797
Digital Folder Number:    4245264
Image Number:    1037
Card Number:    128

 

Når faren dør er hun i live, men er ikke nevnt når moren dør i 1926

Dødfallprotokollen for Knut Olsen Ingeborud nr 6 i 1906

SAKO, Flesberg lensmannskontor, H/Ha/Haa/L0002: Dødsfallsprotokoll, 1888-1948, s. 25
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10101211023028

 

Mari Olsdt Ingeborud nr 2 1926

SAKO, Flesberg lensmannskontor, H/Ha/Haa/L0002: Dødsfallsprotokoll, 1888-1948, s. 53
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk10101211023056

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Trude og Anne for spennande og svært interessante innlegg!

 

Eg er samd med deg, Trude, i at jenta frå Råen i Krødsherad framstår som lite sannsynleg, men jenta frå Ingeborud som du Anne nemner, ser mykje betre ut.

 

FT1905 for SD syner nemlig at Joren Olson, 28 år gamal, budde i MARSHALL Co., SD, og det er «rett» plass på «rett» tid.  Alderen hennar er, som du seier, nokre år feil, men resten høver svært so godt: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6X59-3HT

 

No veit eg ikkje kva tid påmåret denne 1905-teljingi vart oppteki, men Joren må jo uansett på den tidi ha vore gravid med eldsteguten Magnus, so då ville det ikkje vera urimeleg å tru at ogso Ole Christian Barnes budde i nærleiken...  Andre son deira Clarence kan elles godt vera ei oppkalling av Knut...

 

Konfirmasjonslista seier at denne Jøron var fødd 15.5.1873, og det er jo òg «midt i blinken»!

 

* Kva seier bygdeboki for Flesberg om lagnaden til Jøron?  Og nesten like spennande, kvar i Amerika budde søsteri Anna??

 

Ser me passasjerlistene over Christiania, ser me at denne Jøron er den EINASTE aktuelle «kandidaten» dersom utvandringsåret 1903 stemmer.  Derimot har me òg ein «kandidat» som utvandra i 1902:

 

* Jøran Ulland, 28 år, frå Numedal utvandra til New York:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=EMIOSLO&gardpostnr=136355&merk=136355#ovre

syner seg vera fødd på Ulland i Flesberg 23.9.1873, konfirmert på same kyrkjebokside som ovanståande Jøran, men i 1888 og dotter av gardbrukar Ole Torstenson Ulland og kona Berit Kittelsdotter, sjå FT1875:

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=0631&kenr=005&bnr=0052&lnr=00

 

Sjølv om utvandringsåret her er eitt år feil, stemmer øvrige «personalia» òg svært godt...

 

* Kva seier bygdeboki for Flesberg om lagnaden til denne Jøran?  Og kva med søsteri Kari som utvandra på same tid?

 

Eg trur me nærmar oss ei løysing på denne utfordringi og takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å identifisera Jøraand Olson (Barnes)!

Link to comment
Share on other sites

Den Jøran Ulland som emigrerer i 1902 var datter av Gullik Gulliksen Mojarn og Anne Kristensdt  V. Ulland.

Hun kom tilbake i 1909 og sener gift på Kongsberg.

 

Jøran, datter av Ole Torstensen Ulland og Berit Kittilsd Fekjan, ble viet i 1899 med Ole Helliksen Lettmoli.

SAKO, Flesberg kirkebøker, F/Fc/L0001: Ministerialbok nr. III 1, 1879-1905, s. 107
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061101320275

 

Anne Knudsdt Ingeborud ble gift med Torsten Gulbrandsen Grønset fra Sigdal.

De bor i South Dakota i census 1900

 

Name:    Torsten Gronseth
Titles and Terms:    
Event Type:    Census
Event Year:    1900
Event Place:    Britton, Miller & Pleasant Valley Townships, Marshall, South Dakota, United States
District:    236
Gender:    Male
Age:    37
Marital Status:    Married
Race:    White
Race:    W
Relationship to Head of Household:    Head
Relationship to Head of Household:    Head
Number of Living Children:    
Years Married:    1
Birth Date:    Apr 1863
Birthplace:    Norway
Marriage Year (Estimated):    1899
Immigration Year:    1892
Father's Birthplace:    Norway
Mother's Birthplace:    Norway
Mother of how many children:    
Sheet Number and Letter:    1A
Household ID:    8
Line Number:    47
Affiliate Name:    The U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
Affiliate Publication Number:    T623
GS Film Number:    1241552
Digital Folder Number:    004120602
Image Number:    00156


Household    Role    Sex    Age    Birthplace
Torsten Gronseth    Head    M    37    Norway
Anne Gronseth    Wife    F    35    Norway
George Gronseth    Son    M    0    South Dakota

 

Bygdeboka har ingen flere opplysninger om Jøran fra Ingeborud.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Anne for eit nytt kjempåeflott innlegg!

 

No er eg overtydd!  Joren Olsen frå Marshall Co., SD MÅ vera både kona til Ole Christian Barnes og søsteri til Anna Gronseth.  Torsten og Anna Gronseth budde 1900 i Marshall Co., SD, og 25.8.1907 døypte dei sonen Sivert, fødd 3.10.1906, og gjett kvar??  I Bethlehem Lutheran church nær Ross, Mountrail Co., ND der Ole Christian og Jøraand busette seg kort tid etter!

 

https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_315064-00745?pid=301213697&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db%3DELCAbmd%26h%3D301213697%26indiv%3Dtry%26o_vc%3DRecord:OtherRecord%26rhSource%3D7602&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true

 

Gronseth-huslyden var borte frå Mountrail Co., ND før 1910, og eg vil gissa på at det var farmen deira Ole Christian og Jøraand tok over då dei flytte dit, truleg i 1908...!?

 

Då ser eg på opphavsspørsmålet til Gjøraand Olson som løyst.  Neste utfordring vert då å freista finna mann hennar i 1905, truleg òg i Marshall Co., SD, og sjølvsagt er eg interessert i sonen Clarence, den einaste av dei tre gutane eg ikkje har greidd å spora opp...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja denne huslyden!

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Sven og Anne for nye spennande innlegg!

 

So vidt eg tolkar innførsli frå 1920, må Chris Barnes ha henta borni sine frå North Dakota til Washington ein eller annan gong etter 1911, men han greidde tydeleg ikkje sjølv å ta seg av desse borni, for ei eller anna òrsak må det jo vera at dei hamna på denne barneheimen...

 

Uansett, me finn att Clarence i FT1930, for då sat han, kva no enn òrsaki kan ha vore til det, i fengsel i Bismarck, ND:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRZ1-KQ3

 

Men denne flyttemeldingi frå desember 1931 frå Canada til Washington er interessant på meir enn eit vis:  Han er nemlig oppført med eit «alias» namn, HAROLD EARLE, som eg har lagt merke til før!  Kan det tenkjast at han etter fengselsopphaldet rett og slett skifte namnet sitt, og det er òrsaki til at han er som «sokken i jordi» etter den tid?

 

Eg har leitt litt etter namnet Harold Earle i amerikanske kjelder, men har førebels ikkje finne nokon som «jump out at me»!  Kanskje nokon ser noko eg ikkje gjer?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å kartleggja denne huslyden!

 

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Lars E. Øyane said:

Neste utfordring vert då å freista finna mann hennar i 1905, truleg òg i Marshall Co., SD

 

Hei Lars:

 

This one is not in the South Dakota 1905 census as indexed at Familysearch.org, but is in the 1905 census as indexed by the South Dakota government.

 

If you go to https://history.sd.gov/Archives/Data/1905census/1905Search.aspx and search for Last Name: Barnes, First Name: Christian, County: Marshall, you will find:

 

Barnes, Christian

Age: 31

County: Marshall

Post Office: Havana, ND

Township: Vista

Location: Sec. 22, Township 128, Range 56

 

There is no Vista township in Marshall County, but the location corresponds to Victor township.

 

Joren Olsen in the 1905 census was in Nordland township, Sec. 7, Twp. 127, R. 56. This is 3 miles south and 2 miles west of where Christian was (see map at https://www.ancestry.com/interactive/1205/31009_165507-00003)

 

Unfortunately, the card for Christian Barnes does not appear to be in the microfilm of the South Dakota state census at Familysearch.org, so I cannot see what it says for immigration year and for birthplace of his parents.

Link to comment
Share on other sites

Incidentally, if you search the same South Dakota database for Torsten Gronseth in Marshall County, you will find that he lived in Sec. 7, Twp 127, R 56 in Nordland Township - the exact same place where Joren Olsen lived.

 

If you search more broadly for last name Gronseth in Marshall county, you will find Torsten Gronseth on card 0124, Anne Gronseth (right age to be Torsten's wife) on card 0125, and two children George and Magda on cards 0126 and 0127. Joren Olsen was on card 0128. So yes, I believe we can conclude that she was living with her sister Anne and brother-in-law Torsten.

Link to comment
Share on other sites

Thank you very much, Carl-Henry, for your interesting and convincing messages!

 

There can be no doubt you found «our» Chris Barnes; right name, right age and right place!

 

This area between ND and SD is kind of a «tough one» to work with.  I have relatives living north of Britton, SD claiming their house stands on the state line with the kitchen in North Dakota and the rest in South Dakota!!  How about that?

 

Now that Christian has been found in 1905, I wonder, where can he have been in 1900, and even in 1895?  He emigrated in 1889 to Kittson Co., MN

 

His mother Maren and stepfather Thomas Gaustad still lived in Kittson Co., MN in 1895:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DZJW-4H2

 

and they are there as well in 1900:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SS9-X2W

 

but nothing to be seen of (Ole) Christian Barnes!

 

I have always suspected he may have had another family BEFORE he married Joraand Olson, since his WW1 draft from Poulsbo, WA 1918 refers to his nearest relative as a daughter Miss Agnes Christianson of Poulsbo, WA:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G17B-TNJ

 

Any suggestions would be more than welcome!!!

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W. for siste spennande innlegg!

 

Eg ser at Christian er oppgjeven vera ugift, fem år i SD og åtte år i US.  Det siste veit me er feil...

 

Kan han ha hatt denne dotteri Agnes utan å vera gift med mori?  Ikkje godt å seia...

 

Uansett, ein eller annan stad må han ha vore i 1895 og 1900...!?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å oppklara denne «kjempefloken»!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.