Jump to content
Arkivverket

Andreas Alexanderson Lind (1733-1791) - sokneprest til Hafslo - huslyden hans - særleg sonen Herman Christian Lind i Danmark


Lars E. Øyane

Recommended Posts

Opphavet til denne ætti, og dei eldste slektsleddi har vore drøfta før i dette emnet frå 2012: https://forum.arkivverket.no/topic/178672-elisabeth-christine-hansdotter-schønsal-eller-schøndal-fødd-ca-1738-frå-københavn-dei-eldste-borni-hennar/?tab=comments#comment-1522625

 

samt i tema #17620 frå det gamle brukarforum: https://forum.arkivverket.no/topic/103370-17620-alexander-lindmagdalena-trondsd-benkestok-trondheimson-andreas-1700-talet/?tab=comments#comment-850690

 

I dag vart eg minnt om denne huslyden av Ivar Moe i eit anna tema, og på bakgrunn av dette har eg no samla dei fleste trådane i dette nye emnet som eg presenterer i dag!  Det er fraleis ein del detaljar eg aldri har greidd å finna, som til dømes:

 

** Opphavet til prestefrua Else Christine Hansdotter Schønsal i Danmark?

 

** Fødslene/Dåpane til dei to eldste borni Ulrikke og Christian, men dette kan bero på manglande kyrkjebøker?

 

** Opphavet til svigerdotteri (kona til Christian) Maren Magdalena Hansdotter?

 

** Første vigsli til Birgitta Lind med Jacob Christopher Foss?

 

** Lagnaden til Magdalena Christine Lind?

 

** Og endeleg sonen Herman Christian Lind som budde i Danmark og der fekk ein stor huslyd.

 

Sonen Hans Henrik Lind (1766-1819) var ei tid sokneprest i Jostedalen, men flytte i 1807 til Hjartdal i Telemark.  Han hadde då med seg ei Martha Hermansdotter (1791-1879) som etter kva dei seier var ei dotter som Herman Christian i ein alder av berre 16 år fekk med ei ti år eldre tenestejente i Solvorn, og som vel var òrsaki til at Herman då vart «send» til Danmark for å komma på «betre vegar»...

 

Her følgjer so eit oppdatert manuskript for denne presteætti frå Hafslo:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Andreas Alexanderson Lind, opphavleg frå Trondheim, var son av skreddarmeister Alexander Hermanson Lind i Trondheim, opphavleg frå København i Danmark, og kona Magdalena Trondsdotter Benkestok, truleg frå Trondheim, og f. i Trondheim 30.3.1733.  Han gifte seg i København, Danmark 27.4.1757 med ei Elsa Christine, kjend som Elisabeth Hansdotter Schønsal av usikkert opphav, men truleg f. i Danmark kring 1735.

 

     ##### (kven var denne Elsa Christine Schønsal - foreldre og fødsels-/dåpsdato?)

 

Andreas Lind vart student i 1754, cand.philol. i 1755 og cand.theol. i 1757.  Han var sidan i mange år presteassistent i og kring Trondheim, men vart 29.9.1775 tilsett som residerande kapellan til Meldal der han og Elisabeth sidan budde fram til 1787.

Andreas Lind vart 24.3.1786 tilsett som sokneprest til Hafslo, og han og Elisabeth flytte året etter inn  i Hafslo prestegard.  Andreas var sokneprest her til han d. 1.8.1791.  Elisabeth flytte sidan inn på enkjesetet Kjos og vart gravlagd i Hafslo 8.7.1819.  Dei fekk ti born i lag:

 1. Eline Ulrikke, kjend som Ulrikke Andreasdotter Lind, f. kring 1758,

 

     ##### (dato og stad for fødsel/dåp?)

 

     flytte med foreldri sine til Hafslo og budde i mange år i lag med mor si på Kjos.

Men Ulrikke Lind flytte truleg kring 1820 med broren Alexander til Søholt i Ørskog der ho d. 6.2.1847, ugift.

 2. Christian Ulrik Andreasson Lind, f. kring 1760,

 

     ##### (dato og stad for fødsel/dåp?)

 

Christian Lind flytte aldri til Hafslo, men gifte seg i Trondheim 21.9.1797 med Maren Magdalena Hansdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1753)

 

Christian fekk militær utdanning og vart «bombarder» ved artilleriet i Trondheim, men fekk avskil i 1806 og d. i Trondheim 4.8.1807.  Maria var truleg den enkja Maren Lind som d. i Trondheim 16.4.1837, 84 år gamal.  Dei var barnlause.

 3. Birgitta Andreasdotter Lind, døypt i Trondheim 11.3.1762,

Birgitta Lind gifte seg første gongen

 

##### (dato og stad for første vigsli hennar? - kring 1789!)

 

med Jacob Christopher Ludvigson Foss frå Bergen.  Han var son av kjøpmann Ludvig Foss i Bergen, opphavleg frå Rostock i Mecklenburg, Tyskland, og kona Cathrine Elisabeth Stephensdotter Susemehl, òg frå Bergen, og vart døypt i Bergen 26.8.1768.  Jacob Foss var gastgjevar på Hofslund i Sogndal, men vart gravlagd i Sogndal alt 7.8.1793.  Birgitta gifte seg att i Sogndal 16.10.1794 med Edvard Henrikson Christie frå Sund.  Han var son av handelsmann Henrik Edvardson Christie på Kvalvåg i Sund, opphavleg frå Tysnes, og kona Maren Sophie Agathe Nathanaelsdotter Sunde frå Bergen og f. i Sund 14.8.1769.  Edvard var òg handelsmann på Hofslund i Sogndal, men d. der alt 22.9.1797.  Birgitta gifte seg so tredje gongen i Sogndal 4.11.1799 med Peter Elias Jonasson Alm frå Bergen.  Han var son av matros Jonas Arnoldus Olson Alm i Bergen og kona Barbro Hansdotter Heitmann og f. i Bergen 28.7.1779.  Peter Alm var handelsmann på Hofslund i Sogndal, men miste livet ved eit ulukkeshende til sjøs og vart gravlagd i Sogndal 12.1.1816.  Birgitta d. som enkje på Hofslund 25.9.1829.  Ho fekk i alt sju born, to frå første ekteskapet, tre frå andre ekteskapet og to frå det tredje:

a. Ludvig Christopher Jacobson Foss, døypt i Sogndal 12.6.1791, vart gravlagd i Sogndal 24.11.1791.

b. Cathrine Birgitte Jacobsdotter Foss, døypt i Sogndal 14.6.1792, d. som enkje på Herøy prestegard i Herøy, Sunnmøre 24.10.1862.  Ho gifte seg i Sogndal 8.8.1819 med Ole Martinus Olsen, f. i Bergen 7.10.1792.  Han d. i Bergen 10.2.1829.  Ole var kirurg, og han og Cathrine busette seg i Bergen.  Dei fekk ei dotter i lag.

c. Maren Sophie Jacobine Sunde Edvardsdotter Christie, døypt i Sogndal 26.2.1795, d. ugift i Bergen 11.7.1865.

d. Andreas Edvardson Christie, døypt i Sogndal 17.3.1796, vart gravlagd i Sogndal 6.4.1796.

e. Henrik Wilhelm Edvardson Christie, døypt i Sogndal 9.6.1797, vart gravlagd i Sogndal 23.11.1797.

f. Jacob Peterson Alm, døypt i Sogndal 13.7.1800, vart gravlagd i Sogndal 10.2.1802.

g. Elisabeth Christine Petersdotter Alm (1801-1883), vart gift med handelsmann og gjestgjevar Herman Luth Wilhelmson Schjeldrup på Hofslund i Sogndal (1795-1867), son av handelsmann og gardbrukarson Wilhelm Melchiorson Schjeldrup frå Rønnei i Luster (1746-1814) (s.d.).

 4. Alexander Andreasson Lind, f. i Verdal 11.6.1764, flytte rimelegvis med foreldri til Hafslo i 1787.  Han vart hæroffiser i 1794, først fenrik og sidan major og kompanisjef for Bergenhusiske infanteribrigade.  Han budde hjå mor si i Kjos i Hafslo, truleg heilt fram til kring 1820.

Men kring 1820 flytte Alexander Lind til Søholt i Ørskog.  Han fekk pensjon frå hæren 2.3.1829 og d. i Ørskog 22.11.1831, ugift.

 5. Hans Henrik, kjend som Johan Henrik Andreasson Lind (1766-1819), vart sokneprest og budde ei tid på Jostedal prestegard i Jostedalen (s.d.).

 6. Johan Wilhelm Andreasson Lind, døypt i Trondheim 21.4.1768, vart gravlagd i Trondheim 16.9.1768.

 7. Johan Wilhelm Andreasson Lind, døypt i Trondheim 7.9.1769, vart gravlagd i Trondheim 19.9.1769.

 8. Magdalena Christine Andreasdotter Lind, døypt i Trondheim 6.1.1771, d. truleg som barn, dato og stad ukjende.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

 9. Herman Christian Andreasson Lind, døypt i København, Danmark 1.2.1775,

Herman Lind flytte i ung alder til Danmark og tok universitetsutdanning der han fekk graden cand.philol.  Han gifte seg i Trinitatis kyrkje i København, Danmark 4.1.1810 med Sara Danine Abrahamsdotter Meyer frå København, Danmark.  Ho var dotter av parykkmakarmeistar Abraham

 

##### (patronym?)

 

Meyer i København og kona Catharine E.

 

##### (fullt namn og patronym?)

 

Geisler

 

##### (opphavi til båe?)

 

og vart døypt i København 25.2.1788.  Herman Lind var lærar og kyrkjesongar, og han og Sara busette seg i Smørum, Københavns amt på Sjælland i Danmark der Sara d. 21.4.1829.  Herman Lind d. same staden 2.1.1854.  Dei fekk ni born i lag:

a. Henrik Christian Hermanson Lind, f. i København

 

     ##### (fødselsdatoen hans? – kring 1810?)

 

     d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – København kring 1812?)

 

b. Andreas Henrik Hermanson Lind, f. i København 28.12.1812, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - Gerlev etter 1880?)

 

     Andreas gifte seg i Roskilde på Sjælland 22.6.1856 med Karen Marie Emilie Andersdotter Rasmussen, f. i Roskilde, Sjælland 25.9.1823.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - Gerlev kring 1870?)

 

     Andreas var lærar og kyrkjesongar til Gerlev i Frederiksborg amt på Sjælland og budde der levetidi ut.  Han og Karen fekk ein son i lag.

c. Ida Kirstine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 19.9.1814, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - København etter 1885? – Frederiksberg, Københavns amt 25.11.1890?)

 

     Ho gifte seg i Holmens sokn i København 13.3.1837 med Anders Christensen,

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? - Hundtofte i Stenstrup sokn, Svendborg amt kring 1805? – Magleby, Svendborg amt 5.6.1805?)

 

     Han d. i Frederiksberg, Københavns amt 9.6.1882. Anders var kongeleg postbod og portnar, og han og Ida budde levetidi ut i København.  Dei fekk visstnok fem born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på born?)

 

d. Carl Ferdinand Hermanson Lind, f. i Smørum 13.8.1817, d. i København 28.12.1873.  Han gifte seg første gongen i Vor Frelser kyrkje i København, Danmark 20.4.1848 med Caroline Mathilde Johansdotter Greve, f. i København 11.11.1814.  Ho d. i København 3.10.1857, og Carl gifte seg att i Vor Frue kyrkje i København 1.5.1864  med Christiane Wilhelmine Johansdotter Greve, ei søster av første kona, f. i København 21.1.1819.  Ho d. i København 31.5.1909.  Carl var karettmakarmeistar og budde levetidi ut i København.  Han fekk to døtrer, som båe var frå første ekteskapet.

e. Abrahamine Catharine Cecilie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 1.2.1819,

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Ho gifte seg i Frederiksberg, Københavns amt i Danmark 1.12.1850 med Ignaz Franz Michael Franzson Bald, f. i København 9.5.1818.  Han d. i København 4.12.1863.  Ignaz var krohaldar og sidan arbeidsmann, og han og Abrahamine budde i København, Danmark.  Dei fekk visstnok fem born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på born?)

 

f. Nanna Lovisa Hermansdotter Lind, f. i Smørum 4.12.1820, d. ugift i København 30.1.1876.  Nanna var tenestejente og budde stort sett i København.  Ho var ugift, men fekk ei dotter.

g. Abraham Wilhelm Hermanson Lind, f. i Smørum 29.7.1822, d. i København

 

     ##### (dødsdatoen hans? – 1892?)

 

     Han gifte seg i København 7.9.1848 med Laura Christiane Elisabeth Larsdotter Storchter, f. i København 1.1.1826.  Ho d. òg i København

 

     #####(dødsdatoen hennar? – 1892?)

 

     Abraham var snikkarsvein, og han og Laura budde levetidi ut i København, Danmark.  Dei fekk seks born i lag.

h. Theodora Regine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 29.6.1824, d. i København 27.2.1899.  Ho gifte seg i København 14.9.1855 med Nicolai Edinger Pederson Madsen frå København, f. i København 16.7.1818.  Han d. i København

 

     ##### (dødsdatoen hans? – e. 1880!?)

 

     Nicolai var murmeistar, og han og Theodora budde i København, Danmark, men vart skilde etter kort tid.  Me kjenner ikkje til born etter dei.

 

     ##### (sjekka om dei fekk born?)

 

i. Benedicta Marie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 5.8.1825, d. i Smørum 24.5.1827.

10. Anna Martha Andreasdotter Lind (1777-1852), vart gift med bataljonskirurg Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock i Kjos (1773-1853).

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

b. Andreas Henrik Hermanson Lind, f. i København 28.12.1812, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - Gerlev etter 1880?)

 

     Andreas gifte seg i Roskilde på Sjælland 22.6.1856 med Karen Marie Emilie Andersdotter Rasmussen, f. i Roskilde, Sjælland 25.9.1823.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - Gerlev kring 1870?)

 

Karen Marie Emilie døde 8.10.1871 i Gerlev, Frederiksborg: https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn253/churchlisting111719/opslag9464426

 

Andreas Henrik flyttet til København etter at han ble enkemann. FT1885: https://www.danishfamilysearch.dk/cid15276898

 

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

h. Theodora Regine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 29.6.1824, d. i København 27.2.1899.  Ho gifte seg i København 14.9.1855 med Nicolai Edinger Pederson Madsen frå København, f. i København 16.7.1818.  Han d. i København

     ##### (dødsdatoen hans? – e. 1880!?)

     Nicolai var murmeistar, og han og Theodora budde i København, Danmark, men vart skilde etter kort tid.  Me kjenner ikkje til born etter dei.

 

 

Her er i alle fall Theodora Regina Madsen i Politiets registerblade:

http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3361866&searchname=polit_adv

 

 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Meyer i København og kona Catharine E.

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - 2. februar 1831

image.png.08ab484a13917c95ad23859ba2b892f8.png

 

Samme avis - 13. oktober 1830

image.png.fbd3f4f78003f17b9e4f3af21a41359e.png

image.png.09528314c28bd2d91f4bc5f0352eff84.png

Edited by Ivar Moe
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

e. Abrahamine Catharine Cecilie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 1.2.1819,

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

     Ho gifte seg i Frederiksberg, Københavns amt i Danmark 1.12.1850 med Ignaz Franz Michael Franzson Bald, f. i København 9.5.1818.  Han d. i København 4.12.1863.  Ignaz var krohaldar og sidan arbeidsmann, og han og Abrahamine budde i København, Danmark.  Dei fekk visstnok fem born i lag.

     ##### (sjekka talet på born?)

 

 

Folketellingen 1860: https://www.danishfamilysearch.dk/cid20099539 - tre barn: 

Ernst 1852: https://www.danishfamilysearch.dk/cid20099541

Hanne Katrine 1856: https://www.danishfamilysearch.dk/cid20099542

Rosalia Nanna 1858: https://www.danishfamilysearch.dk/cid20099543

 

Dette er antakelig Ernst Ignaz i Politiets registerblade:

http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1621633&searchname=polit_adv

 

Han døde i 1929:

https://www.danishfamilysearch.dk/churchbook/sogn1371/churchlisting21087/opslag4241208

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYNH-MF2

Rosalia Thora Nanna Bald

Denmark Baptisms
Name Rosalia Thora Nanna Bald
Gender Female
Christening Date 08 Aug 1858
Christening Place GARNISONS SOGN OR DEN HERRE ZEBAOTHS KIRKE, KOBENHAVN, KOBEN
Father's Name Ignatz Frantz Michel Bald
Mother's Name Abrahamine Cathrine Cecilie Lind

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYCH-8HM

 

Nanna Mathilde Bald

Denmark Baptisms
Name Nanna Mathilde Bald
Gender Female
Christening Date 17 Aug 1854
Christening Place Vor Frelsers, København, København, Denmark
Birth Date 16 Aug 1854
Father's Name Ignatz Frantz Bald
Mother's Name Abrahamine Lind

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYFV-C58

 

Johanne Cathrine Bald

Denmark Baptisms
Name Johanne Cathrine Bald
Gender Female
Christening Date 04 Apr 1856
Christening Place TRINITATIS, KOBENHAVN, KOBENHAVN, DENMARK
Father's Name Ignatz Frantz Bald
Mother's Name Abrahamine Cecilie Lind

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYHP-TR2

 

Caroline Mathilde Bald

Denmark Baptisms
Name Caroline Mathilde Bald
Gender Female
Christening Date 14 Apr 1861
Christening Place HELLIGAANDS KIRKE, KOBENHAVN, KOBENHAVN, DENMARK
Father's Name Ignatz Bald
Mother's Name Abrahamine Cathrine Lind

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG8F-KTGF

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L94C-4Z3P?i=12&cc=2078555

Ernst Ignatz Bald

Denmark Church Records
Name Ernst Ignatz Bald
Event Type Confirmation
Event Date 15 Apr 1866
Event Place Garnisons, København, Danmark
Event Place Garnisons Kirke, København, Denmark
Gender Male
Birth Date 15 Nov 1851
Birthplace Kjøbenhavn
Father's Name J F M Bald
Mother's Name Knud Nielsen

 

Her må man se på originalen for Knud Nielsen er helt feiltolket/feilregistrert i FS. 

Link to comment
Share on other sites

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QL8L-V4XN

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS21-R9W3-D?i=612&cc=2778656

 

Abrahamine Cathrine Cecilie Baldt F Kind 

Denmark Census, 1870
Name Abrahamine Cathrine Cecilie Baldt F Kind
Event Type Census
Event Date 1870
Event Place København, Danmark
Event Place København, Denmark
Gender Unknown
Age 50
Marital Status Widow
Birth Year (Estimated) 1820
Household
Role
Sex
Age
Birthplace
Caroline Hans Christian Hellesen Head M 65  
Charlotte Amalie Frederikke Hellesen Fodt Schuell Wife F 56  
Elisabeth Marie Sophie Hellesen Child U 27  
Sophie Marie Hellesen Child U 17  
Abrahamine Cathrine Cecilie Baldt F Kind   U 50  
Arna Louise Schmidt   U 20  
 
Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

2. Christian Ulrik Andreasson Lind, f. kring 1760,

     ##### (dato og stad for fødsel/dåp?)

Christian Lind flytte aldri til Hafslo, men gifte seg i Trondheim 21.9.1797 med Maren Magdalena Hansdotter frå

##### (opphavet hennar?)

 

Maren Magdalena Hansdatter Mejer.......  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058434002280

Trondhjems Borgerlige.... - 4 august 1807

image.png.5e704fb37e0a8d3047d43a9755381186.png

 

 

Stemmer med alder 84 år da født 1753

image.png.354e3f87ca28036793b99fc095bf196d.png

Edited by Ivar Moe
Link to comment
Share on other sites

On 10/17/2018 at 2:10 PM, Lars E. Øyane said:

Opphavet til denne ætti, og dei eldste slektsleddi har vore drøfta før i dette emnet frå 2012: https://forum.arkivverket.no/topic/178672-elisabeth-christine-hansdotter-schønsal-eller-schøndal-fødd-ca-1738-frå-københavn-dei-eldste-borni-hennar/?tab=comments#comment-1522625

 

samt i tema #17620 frå det gamle brukarforum: https://forum.arkivverket.no/topic/103370-17620-alexander-lindmagdalena-trondsd-benkestok-trondheimson-andreas-1700-talet/?tab=comments#comment-850690

 

10. Anna Martha Andreasdotter Lind (1777-1852), vart gift med bataljonskirurg Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock i Kjos (1773-1853).

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips som kan bidra til å komplettera denne biografien!

 

Det ser ut for meg som om Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock i Kjos (1773-1853) kan være sønn av Kaptein v. 2. oplandske infanteriregiment Hans Henrik Olsen Broch (Brock) (1711 Vefsn, Alstahaug, Helgeland, Nordland - 21 Jul 1780 Biri, Gudbrandsdalen, Oppland) i dennes 2. ekteskap m. Johanne Gundsager Haberdorph (1741 Bergen - 1780).

Disse to hadde også en sønn Oberst 1829, tollinspektør Randers 1824-29, norsk kammerherre1814, plasskomm.Flensborg 1808 Ludvig Frederik Broch (Brock) (20 Aug 1774 Biri Glasværk, Gudbrandsdalen - 22 Nov 1853 Randers, Jylland) som  ble gift 2x.i Garnisonskirken i København.

Si gjerne ifra hvis du vil vite mer om brødrene og deres 4 ektefeller

Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W., Grethe, Ivar og Christian for mange spennande og til dels utfordrande innlegg!

 

Eg har spesielt studert innlegg #8 frå Ivar og observerer at kona til Christian Ulrich Lind skriv seg Maren Lind, f. Mejer, men eg finn ingen Hans Mejer som kan høva som far hennar!?  Eg ser at dødsannonsa hennar er underskrven av ein Ole Løvseth, dreiermeistar.  Kan han vera ein slektning av ho, eller berre ein «ven»?

 

Her er Ole Løvseth i FT 1801, 27 år, enkjemann og dreiermeistar i Trondheim: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058434002272

 

Og dette er tydeleg dåpen hans i Trondheim i 1774:

 

Name Ole Olesen
Gender Male
Christening Date 27 Jan 1774
Christening Place Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Father's Name Ole Lovset
Mother's Name Sebor Larsdr

 

Her er elles andre vigsli hans i Trondheim i 1802:  https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002223316

 

Men nokon skyldskap med Maren Lind, f. Mejer kan eg ikkje sjå...

 

Når det gjeld parykkmakarmeistar Abraham Meyer i København og kona hans, har eg nettopp lagt inn eit emne hjå DIS-Danmark om den saki, so får me vona på eit svar derifrå...

https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,141998.0.html

 

Her er forresten dåpen til eldste sonen av Abrahamine og Ignaz Bald, som syner at han høyrer til i denne huslyden:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-994Q-LW3B?

 

Med omsyn til Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock, har eg vel det meste av det eg treng.  Her er avsnittet om han og kona frå bygdeboki vår:

 

~~~~~~~~~~~~

 

Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock, opphavleg frå Biri, var son av kaptein Hans Henrik Olson Brock ved Oplandske nasjonalinfanteriregiment, busett på Bollerud nedre i Biri, opphavleg frå Vefsn, og kona Johanna Gonsager Mathiasdotter Haberdorph frå Bergen og vart døypt i Biri 3.4.1773, men voks opp hjå ein morbror i Bergen.  Han gifte seg i Hafslo 15.5.1800 med Anna Martha Andreasdotter Lind, dotter av presteenkja og opphavleg frå Hafslo prestegard.  Ho vart døypt i Meldal 10.8.1777.  Mathias vart student i 1790 og tok kirurgisk eksamen i 1795.  Han vart kort etter tilsett som bataljonskirurg ved Bergenhusiske regiment, og han og Anna busette seg i Kjos hjå mor hennar.  Her vart dei buande fram til kring 1816.

Mathias og Anna Brock flytte kring 1816 til Bergen, men 10.8.1823 vart Mathias tilsett som distriktslækjar i Romsdalen og lækjar ved Reknæs hospital i Molde; han og Anna flytte dit på same tidi og budde i Molde levetidi ut.  Anna d. i Molde 20.6.1852, medan Mathias Brock d. same staden 9.1.1853.

Mathias og Anna Brock fekk sju born, medan dei budde i Hafslo:

 

~~~~~~~~~~~~

 

Her følgjer elles eit oppdatert manuskript for sokneprest Andreas Lind og den direkte huslyden hans:

 

~~~~~~~~~~~~

 

Andreas Alexanderson Lind, opphavleg frå Trondheim, var son av skreddarmeister Alexander Hermanson Lind i Trondheim, opphavleg frå København i Danmark, og kona Magdalena Trondsdotter Benkestok, truleg frå Trondheim, og f. i Trondheim 30.3.1733.  Han gifte seg i København, Danmark 27.4.1757 med ei Elsa Christine, kjend som Elisabeth Hansdotter Schønsal av usikkert opphav, men truleg f. i Danmark kring 1735.

 

     ##### (kven var denne Elsa Christine Schønsal - foreldre og fødsels-/dåpsdato?)

 

Andreas Lind vart student i 1754, cand.philol. i 1755 og cand.theol. i 1757.  Han var sidan i mange år presteassistent i og kring Trondheim, men vart 29.9.1775 tilsett som residerande kapellan til Meldal der han og Elisabeth sidan budde fram til 1787.

Andreas Lind vart 24.3.1786 tilsett som sokneprest til Hafslo, og han og Elisabeth flytte året etter inn  i Hafslo prestegard.  Andreas var sokneprest her til han d. 1.8.1791.  Elisabeth flytte sidan inn på enkjesetet Kjos og vart gravlagd i Hafslo 8.7.1819.  Dei fekk ti born i lag:

 1. Eline Ulrikke, kjend som Ulrikke Andreasdotter Lind, f. kring 1758,

 

     ##### (dato og stad for fødsel/dåp?)

 

     flytte med foreldri sine til Hafslo og budde i mange år i lag med mor si på Kjos.

Men Ulrikke Lind flytte truleg kring 1820 med broren Alexander til Søholt i Ørskog der ho d. 6.2.1847, ugift.

 2. Christian Ulrik Andreasson Lind, f. kring 1760,

 

     ##### (dato og stad for fødsel/dåp?)

 

Christian Lind flytte aldri til Hafslo, men gifte seg i Trondheim 21.9.1797 med Maren Magdalena Hansdotter frå

 

##### (opphavet hennar? – Mejer??)

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1753)

 

Christian fekk militær utdanning og vart «bombarder» ved artilleriet i Trondheim, men fekk avskil i 1806 og d. i Trondheim 30.7.1807.  Maren Lind som d. som enkje i Trondheim 16.4.1837.  Dei var barnlause.

 3. Birgitta Andreasdotter Lind, døypt i Trondheim 11.3.1762,

Birgitta Lind gifte seg første gongen

 

##### (dato og stad for første vigsli hennar? - kring 1789!)

 

med Jacob Christopher Ludvigson Foss frå Bergen.  Han var son av kjøpmann Ludvig Foss i Bergen, opphavleg frå Rostock i Mecklenburg, Tyskland, og kona Cathrine Elisabeth Stephensdotter Susemehl, òg frå Bergen, og vart døypt i Bergen 26.8.1768.  Jacob Foss var gastgjevar på Hofslund i Sogndal, men vart gravlagd i Sogndal alt 7.8.1793.  Birgitta gifte seg att i Sogndal 16.10.1794 med Edvard Henrikson Christie frå Sund.  Han var son av handelsmann Henrik Edvardson Christie på Kvalvåg i Sund, opphavleg frå Tysnes, og kona Maren Sophie Agathe Nathanaelsdotter Sunde frå Bergen og f. i Sund 14.8.1769.  Edvard var òg handelsmann på Hofslund i Sogndal, men d. der alt 22.9.1797.  Birgitta gifte seg so tredje gongen i Sogndal 4.11.1799 med Peter Elias Jonasson Alm frå Bergen.  Han var son av matros Jonas Arnoldus Olson Alm i Bergen og kona Barbro Hansdotter Heitmann og f. i Bergen 28.7.1779.  Peter Alm var handelsmann på Hofslund i Sogndal, men miste livet ved eit ulukkeshende til sjøs og vart gravlagd i Sogndal 12.1.1816.  Birgitta d. som enkje på Hofslund 25.9.1829.  Ho fekk i alt sju born, to frå første ekteskapet, tre frå andre ekteskapet og to frå det tredje:

a. Ludvig Christopher Jacobson Foss, døypt i Sogndal 12.6.1791, vart gravlagd i Sogndal 24.11.1791.

b. Cathrine Birgitte Jacobsdotter Foss, døypt i Sogndal 14.6.1792, d. som enkje på Herøy prestegard i Herøy, Sunnmøre 24.10.1862.  Ho gifte seg i Sogndal 8.8.1819 med Ole Martinus Olsen, f. i Bergen 7.10.1792.  Han d. i Bergen 10.2.1829.  Ole var kirurg, og han og Cathrine busette seg i Bergen.  Dei fekk ei dotter i lag.

c. Maren Sophie Jacobine Sunde Edvardsdotter Christie, døypt i Sogndal 26.2.1795, d. ugift i Bergen 11.7.1865.

d. Andreas Edvardson Christie, døypt i Sogndal 17.3.1796, vart gravlagd i Sogndal 6.4.1796.

e. Henrik Wilhelm Edvardson Christie, døypt i Sogndal 9.6.1797, vart gravlagd i Sogndal 23.11.1797.

f. Jacob Peterson Alm, døypt i Sogndal 13.7.1800, vart gravlagd i Sogndal 10.2.1802.

g. Elisabeth Christine Petersdotter Alm (1801-1883), vart gift med handelsmann og gjestgjevar Herman Luth Wilhelmson Schjeldrup på Hofslund i Sogndal (1795-1867), son av handelsmann og gardbrukarson Wilhelm Melchiorson Schjeldrup frå Rønnei i Luster (1746-1814) (s.d.).

 4. Alexander Andreasson Lind, f. i Verdal 11.6.1764, flytte rimelegvis med foreldri til Hafslo i 1787.  Han vart hæroffiser i 1794, først fenrik og sidan major og kompanisjef for Bergenhusiske infanteribrigade.  Han budde hjå mor si i Kjos i Hafslo, truleg heilt fram til kring 1820.

Men kring 1820 flytte Alexander Lind til Søholt i Ørskog.  Han fekk pensjon frå hæren 2.3.1829 og d. i Ørskog 22.11.1831, ugift.

 5. Hans Henrik, kjend som Johan Henrik Andreasson Lind (1766-1819), vart sokneprest og budde ei tid på Jostedal prestegard i Jostedalen (s.d.).

 6. Johan Wilhelm Andreasson Lind, døypt i Trondheim 21.4.1768, vart gravlagd i Trondheim 16.9.1768.

 7. Johan Wilhelm Andreasson Lind, døypt i Trondheim 7.9.1769, vart gravlagd i Trondheim 19.9.1769.

 8. Magdalena Christine Andreasdotter Lind, døypt i Trondheim 6.1.1771, d. truleg som barn, dato og stad ukjende.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

 9. Herman Christian Andreasson Lind, døypt i København, Danmark 1.2.1775,

Herman Lind flytte i ung alder til Danmark og tok universitetsutdanning der han fekk graden cand.philol.  Han gifte seg i Trinitatis kyrkje i København, Danmark 4.1.1810 med Sara Danine Abrahamsdotter Meyer frå København, Danmark.  Ho var dotter av parykkmakarmeistar Abraham

 

##### (patronym?)

 

Meyer i København og kona Catharine Elisabeth

 

##### (patronym?)

 

Geisler

 

##### (opphavi til båe?)

 

og vart døypt i København 25.2.1788.  Herman Lind var lærar og kyrkjesongar, og han og Sara busette seg i Smørum, Københavns amt på Sjælland i Danmark der Sara d. 21.4.1829.  Herman Lind d. same staden 2.1.1854.  Dei fekk ni born i lag:

a. Henrik Christian Hermanson Lind, f. i København

 

     ##### (fødselsdatoen hans? – kring 1810?)

 

     d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – København kring 1812?)

 

b. Andreas Henrik Hermanson Lind, f. i København 28.12.1812, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? –København etter 1885?)

 

     Andreas gifte seg i Roskilde på Sjælland 22.6.1856 med Karen Marie Emilie Andersdotter Rasmussen, f. i Roskilde, Sjælland 25.9.1823.  Ho d. i Gerlev, Frederiksborg amt 8.10.1871.  Andreas var lærar og kyrkjesongar til Gerlev i Frederiksborg amt på Sjælland, men flytte som enkjemann attende til København.  Han og Karen fekk ein son i lag.

c. Ida Kirstine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 19.9.1814, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - København etter 1885? – Frederiksberg, Københavns amt  25.11.1890?)

 

     Ho gifte seg i Holmens sokn i København 13.3.1837 med Anders Christensen,

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? - Hundtofte i Stenstrup sokn, Svendborg amt kring 1805? – Magleby, Svendborg amt 5.6.1805?)

 

     Han d. i Frederiksberg, Københavns amt 9.6.1882. Anders var kongeleg postbod og portnar, og han og Ida budde levetidi ut i København.  Dei fekk visstnok fem born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på born?)

 

d. Carl Ferdinand Hermanson Lind, f. i Smørum 13.8.1817, d. i København 28.12.1873.  Han gifte seg første gongen i Vor Frelser kyrkje i København, Danmark 20.4.1848 med Caroline Mathilde Johansdotter Greve, f. i København 11.11.1814.  Ho d. i København 3.10.1857, og Carl gifte seg att i Vor Frue kyrkje i København 1.5.1864 med Christiane Wilhelmine Johansdotter Greve, ei søster av første kona, f. i København 21.1.1819.  Ho d. i København 31.5.1909.  Carl var karettmakarmeistar og budde levetidi ut i København.  Han fekk to døtrer, som båe var frå første ekteskapet.

e. Abrahamine Catharine Cecilie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 1.2.1819,

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1870)

 

     Ho gifte seg i Frederiksberg, Københavns amt i Danmark 1.12.1850 med Ignaz Franz Michael Franzson Bald, f. i København 9.5.1818.  Han d. i København 4.12.1863.  Ignaz var krohaldar og sidan arbeidsmann, og han og Abrahamine budde i København, Danmark.  Dei fekk fem born i lag.

f. Nanna Lovisa Hermansdotter Lind, f. i Smørum 4.12.1820, d. ugift i København 30.1.1876.  Nanna var tenestejente og budde stort sett i København.  Ho var ugift, men fekk ei dotter.

g. Abraham Wilhelm Hermanson Lind, f. i Smørum 29.7.1822, d. i København

 

     ##### (dødsdatoen hans? – 1892?)

 

     Han gifte seg i København 7.9.1848 med Laura Christiane Elisabeth Larsdotter Storchter, f. i København 1.1.1826.  Ho d. òg i København

 

     #####(dødsdatoen hennar? – 1892?)

 

     Abraham var snikkarsvein, og han og Laura budde levetidi ut i København, Danmark.  Dei fekk seks born i lag.

h. Theodora Regine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 29.6.1824, d. som enkje i København 27.2.1899.  Ho gifte seg i København 14.9.1855 med Nicolai Edinger Pederson Madsen frå København, f. i København 16.7.1818.  Han d. i København

 

     ##### (dødsdatoen hans? – e. 1880!?)

 

     Nicolai var murmeistar, og han og Theodora budde i København, Danmark, men vart skilde etter kort tid.  Me kjenner ikkje til born etter dei.

 

     ##### (sjekka om dei fekk born?)

 

i. Benedicta Marie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 5.8.1825, d. i Smørum 24.5.1827.

10. Anna Martha Andreasdotter Lind (1777-1852), vart gift med bataljonskirurg Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock i Kjos (1773-1853).

 

~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

På 17.10.2018 den 14.10, Lars E. Øyane skrev:

Elisabeth Hansdotter Schønsal av usikkert opphav, men truleg f. i Danmark kring 1735.

 

Catharina Maria Schønsal f. 1751 - 1812

 

Jeg finner kun denne i Norge med navnet Schønsal, så her må det vel være en form for slektskap.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001356653

 

Kanskje ett bygdebok oppslag fra Holsteen på Herøy kan gi noen spor/svar

Edited by Ivar Moe
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Grethe og Ivar for nye interessante innlegg!

 

Jau, eg har òg oppdaga at ein av våre danske venar har identifisert Elisabeth Cathrine Geisler, men dei ser ut til å ha vanskar med Abraham Meyer...

 

Elles ser eg ikkje bort ifrå at Cathrne Maria Schønsal på Holstein i Herøy kan vera av same ætt som prestefrua Else Christine «Elisabeth» Schønsal, so eg ville setja stor pris på om ein eller anna kunne gjera eit oppslag i bygdeboki for Herøy i denne saki...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

På 18.10.2018 den 16.39, Lars E. Øyane skrev:

g. Abraham Wilhelm Hermanson Lind, f. i Smørum 29.7.1822, d. i København

 

     ##### (dødsdatoen hans? – 1892?)

 

     Han gifte seg i København 7.9.1848 med Laura Christiane Elisabeth Larsdotter Storchter, f. i København 1.1.1826.  Ho d. òg i København

 

     #####(dødsdatoen hennar? – 1892?)

 

I 1890 bodde Laura Christiane i Viktoriagade 8 sammen med to av døtrene:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QL6K-X74Q

 

Hun står oppført som enke, men jeg mistenker at dette er "vår" Abraham Wilhelm som bodde i Ladegaardsvej 5 (Kjøbenhavns Fattigvæsen):  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QL6K-PR6Y

 

Laura Christiane bodde på samme adresse i 1895:  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=255058#255058,47717865

 

Viktoriagaden hørte til Sankt Matthæus, og etter litt leting fant jeg dødsfallet hennes, 24.10.1897:  https://www.danishfamilysearch.dk/sogn658/churchbook/source21353/opslag4320646

 

Link to comment
Share on other sites

På 18.10.2018 den 16.39, Lars E. Øyane skrev:

h. Theodora Regine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 29.6.1824, d. som enkje i København 27.2.1899.  Ho gifte seg i København 14.9.1855 med Nicolai Edinger Pederson Madsen frå København, f. i København 16.7.1818.  Han d. i København

 

     ##### (dødsdatoen hans? – e. 1880!?)

 

Nicolai Edinger Madsen døde 29.10.1881:  https://www.danishfamilysearch.dk/sogn658/churchbook/source21323/opslag4310757

 

Link to comment
Share on other sites

På 18.10.2018 den 16.39, Lars E. Øyane skrev:

c. Ida Kirstine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 19.9.1814, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - København etter 1885? – Frederiksberg, Københavns amt  25.11.1890?)

 

Ida Kirstine bodde sammen med svigerinnen Laura Christiane Lind i Viktoriagade 8 i 1890:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QL6K-PDCK

 

Ved dødsfallet står det at hun bodde i Viktoriagade 8, så du har funnet riktig dødsfall:  https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG8K-DNSJ

 

Link to comment
Share on other sites

På 17.10.2018 den 14.10, Lars E. Øyane skrev:

Andreas var sokneprest her til han d. 1.8.1791. 

 

Legger for ordens skyld inn skiftet etter Andreas:

 

Sogn og Fjordane fylke, , Skifteprotokoll nr. 2 (1783-1810), Skifteprotokollside, Side 113b-114a
https://media.digitalarkivet.no/view/24536/117

https://media.digitalarkivet.no/view/24536/118

osv. 

Link to comment
Share on other sites

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYFR-NJV

Emilie Marie Lind

Denmark Baptisms
Name Emilie Marie Lind
Gender Female
Christening Date 16 Mar 1856
Christening Place HOLMENS SOGN, KOBENHAVN, KOBENHAVN, DENMARK
Father's Name Abraham Wilhelm Lind
Mother's Name Laura Christiane Elisabeth Storchter

 

Politiets registerblade:

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/17-649384

 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYFR-N5J

Ida Olivia Frederikke Lind

Denmark Baptisms
Name Ida Olivia Frederikke Lind
Gender Female
Christening Date 02 Mar 1851
Christening Place HOLMENS SOGN, KOBENHAVN, KOBENHAVN, DENMARK
Father's Name Abraham Wilhelm Lind
Mother's Name

Laura Christiane Storchler

 

Har ikke fått treff i Politiets registertidende på Ida Olivia Frederikke. 

 

 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG8K-4XC8

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G94C-4FMC?i=123&cc=2078555

Otto Henrik Herman Lind

Denmark Church Records
Name Otto Henrik Herman Lind
Event Type Confirmation
Event Date 24 Mar 1872
Event Place Holmens, København, Danmark
Event Place Kirke Holmens, København, Denmark
Gender Male
Birth Date 30 Dec 1857
Birthplace Holm Kirke
Father's Name Abraham Vilhelm Lind
Mother's Name Laura Christiane Elisabeth Storechter

 

Politiets registerblade:

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/17-2030754

https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/17-169277 (Metha Josefine Mathilde Lind)

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 18.10.2018 den 16.39, Lars E. Øyane skrev:

Anders var kongeleg postbod og portnar, og han og Ida budde levetidi ut i København.  Dei fekk visstnok fem born i lag.

     ##### (sjekka talet på born?)

 

Wilhelm Christian Hermann, 1837

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG3Y-ZHK5

 

Andrea Christiane Mathilde, 1838

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYHV-V2G

 

Ida Wilhelmine Cathrine, 1841

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYHV-V2G

 

Carl Christian, 1844

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG3B-Y4JV

 

Anna Henriette Lovise, 1852

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG3Y-ZHK5

 

 

Link to comment
Share on other sites

FT år
1840
Navn
Anders Christensen
Køn Mand
Alder 35
Amt København
Herred København (Staden)
Kvarter Klædebo Kvarter
Stednavn Sankt Gjertruds stræde
 
 
Fødselsdato 1805
Fødested  
 
Stilling i husstanden  
Civilstand Gift
 
Familie nr. No 152
Matr.nr. Første sal F3
Løbe nr. 3557
Kildehenvisning 36
Nr. ægteskab  
Gift hvornår  
Antal levende børn  
Antal døde børn  
 
Trossamfund  
Handicaps  
 
Adresse  
Matrikel  
Antal familier/hus  
Erhverv Tjener
Arbejdsplads  
Erhvervsområde  
Flyttet til kommunen  
Sidste oph.sted  
Midlertidigt Opholdssted  
 
Indkomst  
Formue  
Statsskat  
Kommuneskat  
Kommentar  
Indtasters kommentar  
Husstanden
  Løbe nr. Navn Køn Alder Født år Civilstand Information
search.png 3557 Anders Christensen Mand 35 1805 Gift Tjener
search.png 3558 Ida Christine Lind Kvinde 26 1814 Gift Hans kone
search.png 3559 Andrea Christiane Mathilde Christensen Kvinde 2 1838 Ugift

 

Link to comment
Share on other sites

FT år
1860
Navn
Anders Christensen
Køn Mand
Alder 55
Amt København
Herred København (Staden)
Kvarter Strand Kvarter
Stednavn Staldmestergaarden Matr 84
 
 
Fødselsdato 1805
Fødested Kludstofte
 
Stilling i husstanden Postbud. Portner
Civilstand Gift
 
Familie nr. 458
Matr.nr. Kjælderen
Løbe nr. 2317
Kildehenvisning 146
Nr. ægteskab  
Gift hvornår  
Antal levende børn  
Antal døde børn  
 
Trossamfund Lutheraner
Handicaps  
 
Adresse  
Matrikel  
Antal familier/hus  
Erhverv Postbud. Portner
Arbejdsplads  
Erhvervsområde  
Flyttet til kommunen  
Sidste oph.sted  
Midlertidigt Opholdssted  
 
Indkomst  
Formue  
Statsskat  
Kommuneskat  
Kommentar  
Indtasters kommentar  
Husstanden
  Løbe nr. Navn Køn Alder Født år Civilstand Information
search.png 2317 Anders Christensen Mand 55 1805 Gift Postbud. Portner
search.png 2318 Ida Christensen Kvinde 46 1814 Gift Hans kone
search.png 2319 Ida Wilhelmine Christensen Kvinde 18 1842 Ugift Deres datter
search.png 2320 Carl Christensen Mand 16 1844 Ugift Deres søn
search.png 2321 Ane Henriette Christensen Kvinde 8 1852 Ugift Deres datter
Link to comment
Share on other sites

Hjarteleg takk til Lars W. og Grethe for nye spennande og nyttige innlegg om denne presteætti frå Hafslo.

 

Eg storkoser meg kvar gong eg kan tetta att «hòl» i manuskripti mine, so ogso denne gongen, og her følgjer ein oppdatert versjon:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Andreas Alexanderson Lind, opphavleg frå Trondheim, var son av skreddarmeister Alexander Hermanson Lind i Trondheim, opphavleg frå København i Danmark, og kona Magdalena Trondsdotter Benkestok, truleg frå Trondheim, og f. i Trondheim 30.3.1733.  Han gifte seg i København, Danmark 27.4.1757 med ei Elsa Christine, kjend som Elisabeth Hansdotter Schønsal av usikkert opphav, men truleg f. i Danmark kring 1735.

 

     ##### (kven var denne Elsa Christine Schønsal - foreldre og fødsels-/dåpsdato?

            kan henda søster av Cathrine Marie Schønsal 1751-1812 – busett på Holsten i Hertøy??)

 

Andreas Lind vart student i 1754, cand.philol. i 1755 og cand.theol. i 1757.  Han var sidan i mange år presteassistent i og kring Trondheim, men vart 29.9.1775 tilsett som residerande kapellan til Meldal der han og Elisabeth sidan budde fram til 1787.

Andreas Lind vart 24.3.1786 tilsett som sokneprest til Hafslo, og han og Elisabeth flytte året etter inn  i Hafslo prestegard.  Andreas var sokneprest her til han d. 1.8.1791.  Elisabeth flytte sidan inn på enkjesetet Kjos og vart gravlagd i Hafslo 8.7.1819.  Dei fekk ti born i lag:

 1. Eline Ulrikke, kjend som Ulrikke Andreasdotter Lind, f. kring 1758,

 

     ##### (dato og stad for fødsel/dåp?)

 

     flytte med foreldri sine til Hafslo og budde i mange år i lag med mor si på Kjos.

Men Ulrikke Lind flytte truleg kring 1820 med broren Alexander til Søholt i Ørskog der ho d. 6.2.1847, ugift.

 2. Christian Ulrik Andreasson Lind, f. kring 1760,

 

     ##### (dato og stad for fødsel/dåp?)

 

Christian Lind flytte aldri til Hafslo, men gifte seg i Trondheim 21.9.1797 med Maren Magdalena Hansdotter frå

 

##### (opphavet hennar? – Mejer??)

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1753)

 

Christian fekk militær utdanning og vart «bombarder» ved artilleriet i Trondheim, men fekk avskil i 1806 og d. i Trondheim 30.7.1807.  Maren Lind som d. som enkje i Trondheim 16.4.1837.  Dei var barnlause.

 3. Birgitta Andreasdotter Lind, døypt i Trondheim 11.3.1762,

Birgitta Lind gifte seg første gongen

 

##### (dato og stad for første vigsli hennar? - kring 1789!)

 

med Jacob Christopher Ludvigson Foss frå Bergen.  Han var son av kjøpmann Ludvig Foss i Bergen, opphavleg frå Rostock i Mecklenburg, Tyskland, og kona Cathrine Elisabeth Stephensdotter Susemehl, òg frå Bergen, og vart døypt i Bergen 26.8.1768.  Jacob Foss var gastgjevar på Hofslund i Sogndal, men vart gravlagd i Sogndal alt 7.8.1793.  Birgitta gifte seg att i Sogndal 16.10.1794 med Edvard Henrikson Christie frå Sund.  Han var son av handelsmann Henrik Edvardson Christie på Kvalvåg i Sund, opphavleg frå Tysnes, og kona Maren Sophie Agathe Nathanaelsdotter Sunde frå Bergen og f. i Sund 14.8.1769.  Edvard var òg handelsmann på Hofslund i Sogndal, men d. der alt 22.9.1797.  Birgitta gifte seg so tredje gongen i Sogndal 4.11.1799 med Peter Elias Jonasson Alm frå Bergen.  Han var son av matros Jonas Arnoldus Olson Alm i Bergen og kona Barbro Hansdotter Heitmann og f. i Bergen 28.7.1779.  Peter Alm var handelsmann på Hofslund i Sogndal, men miste livet ved eit ulukkeshende til sjøs og vart gravlagd i Sogndal 12.1.1816.  Birgitta d. som enkje på Hofslund 25.9.1829.  Ho fekk i alt sju born, to frå første ekteskapet, tre frå andre ekteskapet og to frå det tredje:

a. Ludvig Christopher Jacobson Foss, døypt i Sogndal 12.6.1791, vart gravlagd i Sogndal 24.11.1791.

b. Cathrine Birgitte Jacobsdotter Foss, døypt i Sogndal 14.6.1792, d. som enkje på Herøy prestegard i Herøy, Sunnmøre 24.10.1862.  Ho gifte seg i Sogndal 8.8.1819 med Ole Martinus Olsen, f. i Bergen 7.10.1792.  Han d. i Bergen 10.2.1829.  Ole var kirurg, og han og Cathrine busette seg i Bergen.  Dei fekk ei dotter i lag.

c. Maren Sophie Jacobine Sunde Edvardsdotter Christie, døypt i Sogndal 26.2.1795, d. ugift i Bergen 11.7.1865.

d. Andreas Edvardson Christie, døypt i Sogndal 17.3.1796, vart gravlagd i Sogndal 6.4.1796.

e. Henrik Wilhelm Edvardson Christie, døypt i Sogndal 9.6.1797, vart gravlagd i Sogndal 23.11.1797.

f. Jacob Peterson Alm, døypt i Sogndal 13.7.1800, vart gravlagd i Sogndal 10.2.1802.

g. Elisabeth Christine Petersdotter Alm (1801-1883), vart gift med handelsmann og gjestgjevar Herman Luth Wilhelmson Schjeldrup på Hofslund i Sogndal (1795-1867), son av handelsmann og gardbrukarson Wilhelm Melchiorson Schjeldrup frå Rønnei i Luster (1746-1814) (s.d.).

 4. Alexander Andreasson Lind, f. i Verdal 11.6.1764, flytte rimelegvis med foreldri til Hafslo i 1787.  Han vart hæroffiser i 1794, først fenrik og sidan major og kompanisjef for Bergenhusiske infanteribrigade.  Han budde hjå mor si i Kjos i Hafslo, truleg heilt fram til kring 1820.

Men kring 1820 flytte Alexander Lind til Søholt i Ørskog.  Han fekk pensjon frå hæren 2.3.1829 og d. i Ørskog 22.11.1831, ugift.

 5. Hans Henrik, kjend som Johan Henrik Andreasson Lind (1766-1819), vart sokneprest og budde ei tid på Jostedal prestegard i Jostedalen (s.d.).

 6. Johan Wilhelm Andreasson Lind, døypt i Trondheim 21.4.1768, vart gravlagd i Trondheim 16.9.1768.

 7. Johan Wilhelm Andreasson Lind, døypt i Trondheim 7.9.1769, vart gravlagd i Trondheim 19.9.1769.

 8. Magdalena Christine Andreasdotter Lind, døypt i Trondheim 6.1.1771, d. truleg som barn, dato og stad ukjende.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet/gravferdi hennar?)

 

 9. Herman Christian Andreasson Lind, døypt i København, Danmark 1.2.1775,

Herman Lind flytte i ung alder til Danmark og tok universitetsutdanning der han fekk graden cand.philol.  Han gifte seg i Trinitatis kyrkje i København, Danmark 4.1.1810 med Sara Danine Abrahamsdotter Meyer frå København, Danmark.  Ho var dotter av parykkmakarmeistar Abraham

 

##### (patronym?)

 

Meyer i København, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Catharine Elisabeth Fredriksdotter Geisler frå København og vart døypt i København 25.2.1788.  Herman Lind var lærar og kyrkjesongar, og han og Sara busette seg i Smørum, Københavns amt på Sjælland i Danmark der Sara d. 21.4.1829.  Herman Lind d. same staden 2.1.1854.  Dei fekk ni born i lag:

a. Henrik Christian Hermanson Lind, f. i København

 

     ##### (fødselsdatoen hans? – kring 1810?)

 

     d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – København kring 1812?)

 

b. Andreas Henrik Hermanson Lind, f. i København 28.12.1812, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? –København etter 1885?)

 

     Andreas gifte seg i Roskilde på Sjælland 22.6.1856 med Karen Marie Emilie Andersdotter Rasmussen, f. i Roskilde, Sjælland 25.9.1823.  Ho d. i Gerlev, Frederiksborg amt 8.10.1871.  Andreas var lærar og kyrkjesongar til Gerlev i Frederiksborg amt på Sjælland, men flytte som enkjemann attende til København.  Han og Karen fekk ein son i lag.

c. Ida Kirstine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 19.9.1814, d. i Frederiksberg, Københavns amt 25.11.1890.  Ho gifte seg i Holmens sokn i København 13.3.1837 med Anders Christensen,

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? - Hundtofte i Stenstrup sokn, Svendborg amt kring 1805? – Magleby, Svendborg amt 5.6.1805?)

 

     Han d. i Frederiksberg, Københavns amt 9.6.1882. Anders var kongeleg postbod og portnar, og han og Ida budde levetidi ut i København.  Dei fekk fem born i lag.

d. Carl Ferdinand Hermanson Lind, f. i Smørum 13.8.1817, d. i København 28.12.1873.  Han gifte seg første gongen i Vor Frelser kyrkje i København, Danmark 20.4.1848 med Caroline Mathilde Johansdotter Greve, f. i København 11.11.1814.  Ho d. i København 3.10.1857, og Carl gifte seg att i Vor Frue kyrkje i København 1.5.1864 med Christiane Wilhelmine Johansdotter Greve, ei søster av første kona, f. i København 21.1.1819.  Ho d. i København 31.5.1909.  Carl var karettmakarmeistar og budde levetidi ut i København.  Han fekk to døtrer, som båe var frå første ekteskapet.

e. Abrahamine Catharine Cecilie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 1.2.1819,

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1870)

 

     Ho gifte seg i Frederiksberg, Københavns amt i Danmark 1.12.1850 med Ignaz Franz Michael Franzson Bald, f. i København 9.5.1818.  Han d. i København 4.12.1863.  Ignaz var krohaldar og sidan arbeidsmann, og han og Abrahamine budde i København, Danmark.  Dei fekk fem born i lag.

f. Nanna Lovisa Hermansdotter Lind, f. i Smørum 4.12.1820, d. ugift i København 30.1.1876.  Nanna var tenestejente og budde stort sett i København.  Ho var ugift, men fekk ei dotter.

g. Abraham Wilhelm Hermanson Lind, f. i Smørum 29.7.1822, d. i København

 

     ##### (dødsdatoen hans? – e. 1890!)

 

     Han gifte seg i København 7.9.1848 med Laura Christiane Elisabeth Larsdotter Storchter, f. i København 1.1.1826.  Ho d. òg i København 24.10.1897.  Abraham var snikkarsvein, og han og Laura budde levetidi ut i København, Danmark.  Dei fekk seks born i lag.

h. Theodora Regine Hermansdotter Lind, f. i Smørum 29.6.1824, d. som enkje i København 27.2.1899.  Ho gifte seg i København 14.9.1855 med Nicolai Edinger Pederson Madsen frå København, f. i København 16.7.1818.  Han d. i København 29.10.1881.  Nicolai var murmeistar, og han og Theodora budde i København, Danmark, men vart skilde etter kort tid.  Me kjenner ikkje til born etter dei.

 

     ##### (sjekka om dei fekk born?)

 

i. Benedicta Marie Hermansdotter Lind, f. i Smørum 5.8.1825, d. i Smørum 24.5.1827.

10. Anna Martha Andreasdotter Lind (1777-1852), vart gift med bataljonskirurg Mathias Albert Haberdorph Hansson Brock i Kjos (1773-1853).

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.