Jump to content
Arkivverket

Hagagårdene i Eggedal


Torbjørn Steen-Karlsen

Recommended Posts

Torbjørn Steen-Karlsen

Jeg stammer fra gårdene Haga i Eggedal. Når det gjelder brukerne på søndre og nordre Haga er det mye synsing og my visstnok, kanskje og trolig. Finnes det noen kilder som kan bekrefte eller motbevise alle disse vissomatte jussomatte.

 

                                                                                                                    N. N. uvisst hvor

_____________________________________________________________________I____________________________________________________________________________________________________

Knut N. N. Ikke bevist                                     Eiliv Søndre Haga                                            Audun Søndre Haga                                                                        Ola Åsen

_________I_________________                          Bruker 16-1627                                                Bruker 1615-1626. Skifte 1634                                                    Bruker 1613-1634

Lars Knutsen Nordre Haga                           Eide 10 lispund                                                ~ Gunhild. Enke og bruker 1629                                         __________I________________________

~ Kjersti Knuttsdatter                                                                                   ________________________I____________________________________                 Gard Olsen Åsen

Engar                                                                                                                          Ivar Audunsen                         Gunnulv Audunsen

Nevnt 1624 og eide en del                                                                            ~ Gunbjørg Fredriksdatter             Bruker 1627. Dømt for leiermål

i gården og kjøpte mer                                                                                Sønsteby i Flå.                                    i 1628 og 1631

Dette er mine forfedre.

 

I denne tavla er det jo ingen logikk, ingen slektsammenhenger og ikke noe som beviser noe som helst. Noen som vet noe mer om dette. Jeg skulle så gjerne ha skjønt hvem min stamfar Lars Knutsen egentlig var, der han dukker opp som fugl fønix.

 

Mvh. Torbjørn.

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Eiliv på Haga (Sigdal gnr. 99). Eiluf Hage utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

 

Hallgrim i Haga (Sigdal gnr. 99). Halgrim j Haga innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83). Halgrim svarte for gjerden (s.st. s. 84).

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Søsken av Lars Knutsen Haga.

 

Ola Knutsen. Gift og bosatt på Gråskei i Sigdal. To døtre.

 

N. N. Knutsdatter. Gift med Peder. Barn: Knut Pedersen Enderud, Ivar Pedersen.

Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Torbjørn, den oversikten du gjengir i #1 er vanskelig å forholde seg til når du ikke oppgir kilder. Jeg vet f.eks. ikke om du kun baserer deg på bygdeboka "Sigdal og Eggedal" eller om du også har brukt andre kilder. På meg virker det siste å være tilfelle siden noen av opplysningene i oppsettet ikke er å finne i bygdeboka. Da kunne det være greit å vite hvilke kilder dette er. Samtidig ser jeg at det er en del informasjon gjengitt både under Haga og andre gårder i bygdeboka du ikke har tatt hensyn til, informasjon som kanskje kan være viktige biter til puslespillet. 

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Når jeg ikke oppgir noen andre kilder er det selvfølgelig bygdebøkene. Kan godt hende det er mer info jeg burde tatt med, men siden jeg forstår veldig lite av dette selv, har jeg ikke tatt med noe mer info, da eventuelle kilder ikke vil bli noe annet enn sekundærkilder som bygdebøkene er. Jeg har ikke en eneste primærkilde og forholde meg til, selv om jeg ser ordet farbrødre nevnt om Eiliv og Audun på Søndre Haga. Det er derfor jeg spør, i håp om at noen andre hadde en kilde jeg ikke har sett. Hadde jeg hatt primærkildene som sa at Eiliv og Audun var fabrødrene til Lars og Ola Knutsønner, hadde jeg ikke behøvd og spørre. :)

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Da kopierer jeg inn alt jeg finner om denne slekta i Sigdal og Eggedalbøkene, så da skulle det vel være greit.

 

Hagavoll: 1624. Det året åtte Audun Haga 1½  lispund her. Ved skifte etter han i 1634 fikk sønnen Gunnulv utlagt 6 setting 1 remål her, det skulle svare omtrent til 3 lispund, hele garden.

 

Haga Søre:

Bruk 1. Haga, søre.

Audun åtte halve Haga og 1½ lispund i Hagavoll.

Han var odelsmann og hadde garden fram til 1626. Det var kanskje enka etter han den Gunhild som satt med garden i 1629. I 1634 var det et skifte her, helst etter Audun.

Audun Haga hadde to sønner vi veit om:

1.   Ivar gm Gundbjørg Fredriksd., fikk ho­vedbølet ved skiftet.

2.   Gunnulv som fikk Hagavoll og en del i Haga. Han var her som bruker i 1627, han var ungkar da han i 1628 og 1631 måtte bøte for leiermål.

Ivar Audunsen og Gundbjørg Fredriksd. had­de barna:

1.   Ola, hadde garden.

2.   Audun som var på Loftshus i Numedal.

3.   Åse gm Ola Underbakke i Uvdal.

4.   Ingrid gm Jon By. (Østen, Ivar, Jens, Margit.)

5.   Inge­bjørg gm Asle Tomasen Fønnebø i Uvdal.

6.   Østen gm Gro Olsd., (ei datter Gund­bjørg gm Jens Sørum, Lier?).

 

I 1604 svara Haga for en fullgard, 1 skilling vissøre og ½ daler foring. Audun ga en riksdaler i krigsskatt i 1614. Året etter var det to brukere her, Audun og Eiliv. (De var brødre av Ola Åsen og en Knut som var far til Lars Knutsen, han som overtok halve Haga etter Eiliv. Sml. Hole.) De åtte hele garden.

 

Åsen:

Ola Åsen hadde en del i Blekaberg, men han pant­satte godset og ga i 1613 skjøte på det til Aslak Halvorsen. Ola svara krigsskatten med en rd. i 1614, Torstein Strand hadde 1/3 i garden og stevna i 1618 Ola Åsen og Audun Haga som hadde bruka godset i 8 år uten å svare landskyld av det. Nå ble det gjort forlik så Ola Åsen skulle svare 2½ setting korn årlig til Torstein Strand. Peder Pedersen på Nore (Krødsherad?) åtte 6 setting her i 1624, samtidig hadde Ola Åsen sjøl 11½ setting. Han var her til 1634 da Gard Olsen overtok, det var kan­skje sønnen, for han var odelsmann til gar­den.

Gard Olsen hadde disse barna som vi veit om:

(IX, s. 2396)

[bilde]

1.   Ellev Gardsen Langedrag (Sør-Aurdal i Valdres) som overdrog odelsgods i Åsen i 1689 til Sjur Risbrøtt.

2.   Sæbjørg gm Sjur Knutsen Risbrøtt. Deres datter gm Hans Skalpelia tok att Åsen med odel i 1703.

3.   Gro som overdrog sin odelsrett her i 1689 til Sjur Risbrøtt.

 

Ola Åsen var lagrettemann i 1582. Han løyste gods i østre Ulberg i 1593. Denne Ola var bror til Eiliv Haga.

 

Gråskei: Ola Knutsen, også kalla Ola Sund­mann, svara 1 skinn skyld i 1665, han var her i 1668, men var så gammal at dattera Mari måtte møte for han på tinget og vit­ne hans ord i ei sak mellom Haga og Foss. I 1679 sto husa her øyde, men fire år etter var Mari og Kristi, døtrene til Ola Knut­sen, her, de hadde avtale med Lars Tveiten om å bruke Gråskei til halvnings all deres tid. I delesaka mellom Ulberg og Tveiten i 1683, ble det opplyst om Gråskei at Ola Knutsen hadde rydda og bygd her av nytt omkring 1625. Det var farbrørne hans, Au­dun og Eiliv Haga, som hadde satt han ned i Gråskei, for de rekna det som en del av Haga. Ola var der all si tid uten påkrav fra Tveiten.

 

Hole:

Erland Halvorsen (Nerda­len) solgte sin del i Hole til Ivar Audunsen Haga som også løyste pantegods i Hole fra Gunnar Ilsen Albjørk i 1624.

(VIII, s. 1722)

Ivar Audunsen er ført som bruker av Hole fram til 1639, han budde her dette året. Sønnen Ola åtte i 1641 12½ lispund i Hole og 5 lispund 4 setting i Haga.

Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Det er greit at du presiserer at du bygger på bygdeboka. Den er ikke veldig god på kildehenvisninger på denne tiden eller på det eldste stoffet generelt. Bl.a. er det en vesentlig svakhet at vesentlig informasjon om personer kan være omtalt under andre gårder enn der hovedomtalen av personen står. Men likevel vil det ofte, utfra det som skrives, etter litt leting være mulig å finne frem til primærkildene. I tillegg til de gårdene du refererer ovenfor, bør du i hvert fall også ta en kikk på de tre Ulberg-gårdene. (gnr. 112-114), hvor det satt skyldfolk i hvert fall av Åsen-grenen.

 

Dessuten hadde Eiliv Skinnes på Skinnes søndre i Krødsherad interesser i flere av de berørte gårdene, noe som kan tyde på at han eller kona, Eli Klemetsdatter, tilhørte samme slekten. Eilivs opphav og farsnavn er, såvidt jeg kjenner til, ikke kjent. Han var, basert på manntallene fra 1660-årene, født rundt 1610, og var død innen desember 1675. Datteren Ingebjørg kjøpte seg som enke opp i Haga fra 1685 med tanke på at to av barna hennes skulle overta. Slik jeg leser det, har hun nok basert seg på en nedarvet rett til gården.

 

Som du selv refererer, er kilden til at Eiliv og Audun Haga var farbrødre til Lars og Ola Knutssønner trolig et vitnemål i delesaken mellom Ulberg og Tveiten i 1683. Et første skritt bør derfor være å lete opp denne saken i tingbøkene for å se hva som står der. For alt jeg vet kan det stå mer der enn hva bygdeboka har gjengitt. Videre ville jeg sett på hva jordebøkene fra 1600-tallet sier om eierskap til de enkelte gårdene og om aktuelle personer hadde eierskap andre steder. 

 

Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

For å fortsette der du slapp i #2:

 

Audun i Åsen (Sigdal gnr. 111). Øuden Aassen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

 

I det minste aldersmessig kan han passe med den Audun som var i Haga søndre i hvert fall mellom 1615 og 1626.

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen
8 minutter siden, Dag Thorsdalen skrev:

Det er greit at du presiserer at du bygger på bygdeboka. Den er ikke veldig god på kildehenvisninger på denne tiden eller på det eldste stoffet generelt. Bl.a. er det en vesentlig svakhet at vesentlig informasjon om personer kan være omtalt under andre gårder enn der hovedomtalen av personen står. Men likevel vil det ofte, utfra det som skrives, etter litt leting være mulig å finne frem til primærkildene. I tillegg til de gårdene du refererer ovenfor, bør du i hvert fall også ta en kikk på de tre Ulberg-gårdene. (gnr. 112-114), hvor det satt skyldfolk i hvert fall av Åsen-grenen.

 

Dessuten hadde Eiliv Skinnes på Skinnes søndre i Krødsherad interesser i flere av de berørte gårdene, noe som kan tyde på at han eller kona, Eli Klemetsdatter, tilhørte samme slekten. Eilivs opphav og farsnavn er, såvidt jeg kjenner til, ikke kjent. Han var, basert på manntallene fra 1660-årene, født rundt 1610, og var død innen desember 1675. Datteren Ingebjørg kjøpte seg som enke opp i Haga fra 1685 med tanke på at to av barna hennes skulle overta. Slik jeg leser det, har hun nok basert seg på en nedarvet rett til gården.

 

Som du selv refererer, er kilden til at Eiliv og Audun Haga var farbrødre til Lars og Ola Knutssønner trolig et vitnemål i delesaken mellom Ulberg og Tveiten i 1683. Et første skritt bør derfor være å lete opp denne saken i tingbøkene for å se hva som står der. For alt jeg vet kan det stå mer der enn hva bygdeboka har gjengitt. Videre ville jeg sett på hva jordebøkene fra 1600-tallet sier om eierskap til de enkelte gårdene og om aktuelle personer hadde eierskap andre steder. 

 

Jeg har vært igjennom mye av Ulbergsakene og ikke funnet noe der før, men siden du da sier det, så skal jeg leite mere her. Takk for det.  Jeg har forfedre på Ulberg også. Jeg har holdt på med dette i mange år, og leita igjennom noen hundre primærkilder, men dessverre ikke funnet denne bekreftelsen.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Okidoki.Takk skal du ha Jan.

 

Da får vi beviset her at i 1668 kaller Gard Risbrøtt, da 70 år, Oluf Ås for sin gamle fader og at Oluf kalles bror til Ellef og Audun Haga, så da er den i boks.

 

Og der fant jeg at Oluf Åsen kalles farbror til Lars Haga, og siden han er bror til de to andre må vi gå ut fra at det fantes en ukjent Knut i denne brødrerekka.

 

Oluf Knutsen datter Mari Olsdatter vitner sin fars ord som skjedde for 60 år siden. Nils Vik nevner sin far Knut Vik som er sønn av Ellef Haga.

 

TSK.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.