Utdrag fra bygdebok Fortun av Lars Øyane.  Elias Johannesen 1842 - 1925  er direkte ane, så det ville vært spennende å vite hvor det ble av broder barna hans.   Side 809 - https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017012529001   Det er spesielt Sølfest, Iver, Elias og Mari som er av størst interesse.   Mvh Ivar