Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Aase R Sæther - Gloppen

Tyding av klagebrev i samband med sølvskatt.

Recommended Posts

Aase R Sæther - Gloppen

Eg har fått i hende eit klagebrev, datert 1841, der avsendaren er misfornøgd i samband med sølvskatten - det må vel vere 1816-sølvskatten det er snakk om?

Brevet høyrer ikkje til i min familie, så eg har sladda namnet. Eg får med meg ein del, men manglar liksom den siste fulle samanhengen. Er det nokon som vil bidra?

 

Her er mitt førebelse utkast; REDIGERT: No er det berre eit par ord på denne sida eg slit med.

 

Jeg underskrevne xxxxxxxxxxxxxx boende

paa Gaarden xxxxxx i Gloppens Præstegjeld

i Nordfjords Fogderie, var med de andre af

Almuen paalignet Sølvskat etter/eller Bankin-

skud et beløb 17 spd – sytten Nor(ske?) Specie

daler men da jeg ogsaa var med dem der

tabte det første Bevis paa det udlagte Beløb

17 Spd saa var jeg ogsaa med dem der ansøgte

om at erholde nye Qvitteringer igjen, samt

Udbytte fra den Tid Beviserne (innskot:...................) men endskjønt

alle saa vidt jeg ved, fik saavel nye Beviser

igjen for det udlagte Beløb som Udbytte

for de forbigangne Aar, maa jeg beklage

at jeg fik kun nye Qvittering igjen paa 1 Spd

|: en Speciedaler istedenfo 17 Spd; saa er det jeg

herved ærbødigst tillader mig at fremkomme

til det høie Amt med dette Forespørgsel om

det \ikke/ er muligt at kunne erholde nye Qvitte-

ring igjen paa det hele Beløb 17 Sp samt

 

 

brevet.thumb.jpg.f6f8bd97e7f9ab3b51a1e90e695731cd.jpg

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tek med side 2 med det same -  REDIGERT: Denne sida meiner eg at eg no har kontroll på.

 

Udbytte for forbigangne Aar. Ligesaa

jeg herved ærbødigst udlader mig det høie

Amts gunstige bistand of Svar herom.

Gjenpart af den Qvittering jeg fik paa

1 Spd under 10de Juni 1830 udstedt af Foged

E.Hansen, samt Vidnesbyrd om at 17 Spd

blev udlagt; kan om forlanges indhentes.

 

Gaarden xxxxxx den 3de Mai 1842.

Ærbødigst xxxxxxxxxxxxxx

Inkedside2rr.jpg

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Og så "saksbehandlinga" på side 3 - REDIGERT: Her er eg også nesten i mål; berre eit par ord manglar.

 

Denne skrivelse tilskikkes herved

Hr Foged Hvoslef, der formentlig

vil kunde give Andrageren den

fornødne Oplysning.

 

Nordre Bergenhuus Amt, Bergen den

25.Octbr 1841

Kastrup    (dvs Christian Ulrich Kastrup som var amtmann på den tida)

 

 

Da det ved eftersyn erfares at der paa xxxxx

xxxxxxxxs indskud i Norgen Bank ved

Mortifikationsdom er mortiferet Qvitter-

ing fra 1 Spd saa anmodes hr Lensmanden

herved om at meddele ham dette med til-

kjendegivende at han nu henvender sig til

Dem og opgiver den Sum hvorfor han

ikke har Qvittering, hvorefter Indberetning

hertil forventes meddeelt for at Morti-

ficationsdom for de manglende Qvitter-

inger kan blive ..............ret.

Sønd og Nordfjords

Inkedside3r_LI.jpg

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Sølvskat eller Bankindskud

Norgske

erhvervet

Dei innskotne orda ser eg ikkje godt nok.
Kvifor scannar du ikkje dokumentet; slik at det blir betre leseleg? 🙂

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
2 minutter siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Kvifor scannar du ikkje dokumentet; slik at det blir betre leseleg? 🙂

 

Fordi eg ikkje har scannar 🙂

 

Men tusen takk for hjelpa så langt!

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
18 minutter siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Sølvskat eller Bankindskud

Kan du forresten seie meg noko om denne mortifiserings-greia - eg får ikkje heilt tak i kva som ligg i det, men kanskje du eller andre veit det?

 

Og er du enig i at siste ord før innskotet er Beviserne? Eg er litt i tvil, men finn ikkje betre alternativ.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Da tenker jeg det blir omtrent slik:

 

Jeg underskrevne xxxxxxxxxxxxxx boende
paa Gaarden xxxxxx i Gloppens Præstegjeld
i Nordfjords Fogderie, var med de andre af
Almuen paalignet Sølvskat eller Bankin-
skud til beløb 17 spd – sytten Norgske Specie-
daler men da jeg ogsaa var med dem der
tabte det første Bevis paa det udlagte Beløb
17 Spd saa var jeg ogsaa med dem der ansøgte
om at erholde nye Qvitteringer igjen, samt
Udbytte fra den Tid Beviserne kom bort men endskjønt
alle saa vidt jeg ved, fik saavel nye Beviser
igjen for det udlagte Beløb som Udbytte
for de forbigangne Aar, maa jeg beklage
at jeg fik kun nye Qvittering igjen paa 1 Spd
(en Speciedaler) istedenfor 17 Spd; saa er det jeg
herved ærbødigst tillader mig at fremkomme
til det høie Amt med dette Forespørgsel om
det ikke er muligt at kunne erholde nye Qvitte-
ring igjen paa det hele Beløb 17 Sp samt
Udbytte for forbigangne Aar. Ligesom
jeg herved ærbødigst udbeder mig det høie
Amts gunstige bistand of Svar herom.
Gjenpart af den Qvittering jeg fik paa
1 Spd under 10de Juni 1830 udstedt af Foged
E.Hansen, samt Vidnesbyrd om at 17 Spd
blev udlagt; kan om forlanges indsendes.
Gaarden xxxxxx den 3de Mai 1842.
Ærbødigst xxxxxxxxxxxxxx
Da det ved eftersyn erfares at der for xxxxx
xxxxxxxxs indskud i Norges Bank ved
Mortifikationsdom er mortiferet Qvitter-
ing fra 1 Spd saa anmodes hr Lensmanden
herved om at meddele ham dette med til-
kjendegivende at han nu henvender sig til
Dem og opgiver den Sum hvorfor han
ikke har Qvittering, hvorefter Indberetning
hertil forventes meddeelt for at Morti-
ficationsdom for de manglende Qvitter-
inger kan blive erhvervet.
Sønd og Nordfjords

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Tusen takk Else!

"Kom bort" - ja, sjøvsagt er det det. Då seier vi at vi er i mål 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.