Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Petter_Larsen

Husmannsplassen Tveregtrøen under Tvereggen på Strinda

Recommended Posts

Petter_Larsen

Hei!

En gren av mine aner har fire generasjoner (generasjon 5, 4, 3 og 2) som har bodd på husmannsplassen Tveregtrøen under Tvereggen på Strinda i Trøndelag. Navnet Tveregtrøen dukker opp første gang som bosted i barnedåpen til Karen Margrethe 20 februar 1848. Hun er datter av Nils Olsen fra Kvamsgrind under Leira (født 17 september 1809) og Christiana Olsdatter fra Ranumsbak under Ranum (født 20 september 1812) som er gift og bor på Tveregtrøen.

 

Etter dette er det jevnlige referanser til Tveregtrøen i en rekke barnedåper og i folketellingene i 1865, 1875 og 1900. I 1910 er bostedet til min familie endret til Tveregdal (Navnet Tveregtrøen finnes ikke i folketellingen i 1910 og jeg lurer på om Tveregdal og Tveregtrøen er samme plass). Familien forlater Tveregtrøen (eller Tveregdal) i 1913. Siste referanse til navnet Tveregtrøen forekommer i en barnedåp i 1906.

 

Mitt spørsmål er: Er det noen som sitter på mer informasjon om Tveregtrøen? Hvor dette stedet finnes på kartet og om stedet finnes i dag? Bilder er vel mye og håpe på 🙂

Jeg har funnet et oversiktsbilde over Tvereggen som muligens også inkluderer Tveregtrøen (link). Er det noen som kan peke ut Tveregtrøen på dette bildet?

Alle tips er til stor hjelp 🙂

Hilsen Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Matrikkelutkastet 1950: https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=16&hid=531&gnr=90

Dette er oversyn over eigedomar under Tverregga; nokre av dei er neppe meir enn ei hustomt. Delar av garden vart bygd ut som bustadområde på 1950/60-talet

Her er ingen "-trøen" eller "-dal", så anten har husmannsplassen ikkje vorte skild ut og tinglyst  (skyldsett) som bruk, eller så har han skifta namn.

Nedre Tverregga hadde eige gardsnr. og var framleis udelt. i 1950

https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=16&hid=531&gnr=93

 

Dersom plassen aldri vart utskild og formalisert, kan det vere vanskeleg å finne særleg mange spor etter han.

I prinsippet skulle plassekontrakter tinglysast, men det kosta pengar og vart ofte ikkje gjort. Men det kan hende du kan finne ei slik tinglysing.

Det kan vere ført inn i realpanteregisteret under bruket plassen høyrde til, eller i personpanteregisteret på husmannen sitt namn.

 

Det vart halde utskifting på mange gardar (innmark, utmark) i 1860-80-åra. Tveregga hadde to bruk i 1886 (matrikkelen), så det kan

hende det var ei form for utskifting. Dette er i så fall tinglyst der grensene er utførleg skildra, inkludert plassering og status for

husmannnsplassar. Det vart gjerne laga kart for denne utskiftinga. Men det kan også hende at dei to bruka hadde delt garden i to skilde delar,

som ikkje trong vidare utskifting. Då finn du ingenting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter_Larsen

Hei Ivar!  

Takk for verdifull informasjon!  Jeg er redd det er som du sier, og at Tveregtrøen aldri fikk sitt eget bruksnummer. Jeg har fått opplysninger om at en av søsknene til den siste av mine aner som bodde på Tveregtrøen på et litt senere tidspunkt fikk kjøpt en tomt utskilt fra en av Tvereggen brukene. Jeg skal forsøke å finne ut mer om dette. Det kan tenkes at Tveregtrøen rett og slett ble fraflyttet (og eventuelt revet) like etter 1910. Jeg vet heller ikke om Tveregdal og Tveregtrøen er samme sted.

Hilsen Petter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.