Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars Johan Heimdal

MAGLA (MAGNHILD) JONSDATTER SELAND/SANDSMARK VEST-AGDER

Recommended Posts

Lars Johan Heimdal

MAGLA (MAGNHILD) JONSDATTER SELAND/SANDSMARK VEST-AGDER

Godt Nytt ÅR til alle brukere.

Ønsker opplysninger om FORFEDRENE til min 7x tipp-oldemor, Magla Jonsdatter.

(Etterkommerne har jeg kartlagt).

Det jeg har av opplysninger er:

A)      I bygdebok for Nes herred, Vest-Agder 1-2 2:1 s.287 gis en grundig omtale av hennes 8 barn under gården Stordrange. Det opplyses at hennes mann er Tollak Sigbjørnsen ytre Sandsmark. Han er nevnt i 1598. Skifte 1658. Far var Sigbjørn Torlaksen, født ca. 1530.

Magla (Magnhild) omtales på Stordrange som Jonsdatter, men det er ikke opplyst hvem Jon er, og hvor hun kommer fra.

B)      I bygdebok for Bakke, Vest-Agder under gården ytre Sandsmark gis også en grundig omtale av barna til Magla og Tollak. Om Tollak antydes det at han var født ca.1570, og at han kan ha blitt 87 år, om han døde året før skiftet, som her er datofestet til 1 april 1658. I bygdeboka for Bakke er det ikke nevnt noe om herkomsten eller bakgrunnen til Magla.

 

C)      Bygdebok for Gyland, Vest-Agder under gården Seland går langt i å antyde at Magla er datter til Jon Seland nevnt 1611 og 1630. I Bakkebok 1 s.284 blir det antatt at han var fra Øvre Sandsmark i Bakke. Jon Seland skal ha vært gift med en Caspersdatter Sveigenes, fornavn ukjent. Bygdeboka viser ellers til en artikkel i Agder historielags årsskrift 1968 av Per Seland som det ikke har lykke meg å få tak i.

Er det noen som vet noe om Maglas foreldre.?

Om bakgrunnen til Jon Sandsmark/Seland

eller bakgrunnen til NN Caspersdatter Sveigenes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård

Det er neppe hold i alt det som skrives i bygdebok for Bakke, bind 1, s. 284-85. Der blir det opplyst at Bjørn Jonson Sandsmark (øvre) omtales på øvre Sandsmark fra 1602-26 på øvre Sandsmark i Bakke og fra 1635-49 på Seland i Gyland. Ifølge Bakkeboka var Bjørn Jonson øvre Sandsmark "neppe identisk med Biørn (også kalt Biedne) på Ytre Sandsmark, sjøl om de måtte være nokså jamgamle".

Kilden for den første oppføringen til Bjørn øvre Sandsmark skal være "skattelista for 1603". I "korntiendeskatt 1602-03" omtales bare en Bjørn på Sandsmark og han bor på ytre Sandsmark: https://media.digitalarkivet.no/view/76748/111

På øvre Sandsmark omtales "Oloff" og "Sigbiørnn".

I korntiendeskatt 1605-06 omtales tilsynelatende Tollak og Peder, samt Bjørn på ytre Sandsmark, mens Ole og Sigbjørn nevnes på øvre Sandsmark: https://www.digitalarkivet.no/rk20080825610752

Ifølge Bakkeboka omtales Bjørn på øvre Sandsmark også i landskatten 1611, 1614 og 1617. Til det er det å si at det ikke er spesifisert om det er øvre eller ytre Sandsmark Bjørn bor på: Landskatt 1612 Landskatt 1613 Landskatt 1614 Landskatt 1617

 

I jordebok over jordegods i Jæren og Dalane 1617 blir "Biedne Sandzmark" oppført å eie 1/2 laup smør i ytre Sandsmark. De øvrige eierne der er "Oluff" og "Nagle" [sic]: 

https://www.digitalarkivet.no/da20110210620163

Nagle er nok feilskrift for Magle for i landskatt 1612 nevnes "Magdallenne Sandtzmark" i landskatten: https://www.digitalarkivet.no/rk20080825620384

Øvre Sandsmark ble i 1617 eiet av "Chrestenn Netlandt", "Anne Eye" og "Sigbiørnn Sandzmark".

 

I et brev i prestearkivet for Sokndal sogn i Rogaland vedrørende laksefisket ved Napp i Hidra (Vest-Agder) underskriver "Biødne Jonson" på "Sandzmarck" den 14.3.1622 at han har mottatt en stevning fra sognepresten i Sokndal, Jacob Hansen Hindsholm. "Biødne" beklager at han ikke kan " komme ifra huset, baade for Suagheds skyld som Alderen medfølger, saauellsom oc fodertrangh oc Andet Saadant miere".  Han forklarer derfor skriftlig at da hans avdøde far "Jon Urestad var Kirkeuerger [kirkeverge] till Hitterø Kircke, da brugte hand Naps Fiskende, oc gaff aff forne Naps Fiskende till Hitterø Kircke sin Retferdige thiende".

 

Per Seland skriver i bygdebok for Sirdal, bind 5, s. 305 om Sigbjørn Tollaksen Sporkland som var sønn av Magle Jonsdatter og Tollak Sigbjørnsen Sandsmark. Her omtaler han skiftet etter Tollak: "Efter Sigbjørns far, Tollak Sigbjørnsen ytre Sandsmark ble det holdt et forsinket skifte den 1. april 1658. Da måtte Tollak ha vært død i mer enn 40 år, for så tidlig som i 1617 satt hans kone Magle som oppsitter og enke på ytre Sandsmark": https://www.nb.no/items/57842c142dd8f7426d14f10decb1b823?page=307

 

Dersom det stemmer at Tollak Sigbjørnsens kone er identisk med enka Magdalene/Magle på ytre Sandsmark i 1612-17 kan hun neppe ha vært datter av en Jon på Seland i Gyland som nevnes i skattemanntall i perioden 1611-1630. Tollak og Magle Sandsmarks eldste sønn Sigbjørn Tollaksen Sporkland omtales første gang på Sporkland i Bakke i landskatt 1611 og må dermed være født omkring 1585. Magle må i så fall være født senest ca. 1570 og hennes far være født senest ca. 1550.

  

Edited by Jan H. Trelsgård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johan Heimdal

Tusen takk for grundig dokumentasjon og gode avklaringer.

Alltid en fryd å lese deg.

 

Lykke til med arbeidet med neste Hidra-bind. :-)

 

Med vennlig hilsen

Lars Johan Heimdal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.