Gå til innhold
Arkivverket
Kjell Klokkerud

Slekten Orm på Stord

Recommended Posts

Lars Østensen
12 minutter siden, Johan M Setsaas skrev:

Lars,

Erik Eriksson var i det minste i live også i 1579. I en herredagssak, i 1652, omtales det at han hadde avhendet noe gods i året 1579, og at dette jordegodset hadde kommet på ufri hender:

”…fra det aar 1579 dj bleff affhendt, vdaff affgangne Erick Orm till vfrj folck….” osv

(NHD, 1652, s. 19)

 

Når det gjelder en helt konkret gjengivelse av hvem som faktisk døde først, så har vi utsagnet til Otte Tomasson (Orning) fra 1590:

Otte Tomasson (Orning) forteller følgende: at da hans Hustrues Farmoder Hustru Kirsten Thostensdr. døde for nogen Tid siden efter hendes Søns Erik Erikssøns Død, havde dennes Datter Fru Anna intet faaet i Arv efter Farmoderen,

(Diplom, Bergen  31 juli 1590, gjengitt i Meddelelser fra det norske rigsarchiv bind II, s.99)

Glimrende! Da kan dette snevres inn ytterligere. Noe eksakt tidspunkt for hans død har ikke jeg sett, men det behøver jo ikke bety at slike kilder ikke finns.

 

Kan dette innsnevres ytterligere jmf.:

 

"16.2.1609 (MRA bind II, side 104) ble det opplyst at avdøde hustru Kirsten til Valvatne hadde gitt sin datterdatter Gro Jonsdatter tre vetter korn i Nes på Jæren."?

 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Johan M Setsaas

Lars #51,

 

Sant nok. Ja, vi kan i hvert fall snevre inn til etter 1579 men før 26.09. 1589.

Om ikke denne kildeangivelsen fra 1609, gjengitt ovenfor, og som Kvitrud i sin tid brukte, kan hjelpe oss videre, så mener jeg det finnes andre muligheter.

 

I noen av de eldre debattene om "Orm" så ble det så langt jeg erindrer, gitt noen muligheter for ytterligere innsnevring. Uten at jeg i farta husker hva, og hvem, men trolig var det i et bidrag fra Randi R.

 

Vær ellers klar over en helt klar årstallsfeil i NHD for 1599, og som omhandler Erik Eriksson. I NHD 1599, s. 193 omtales Erik Eriksson til Vatne samt en sak i herredagen fra 1590, der det gjengies et diplom fra 16 mars 1598, og som altså nevner Erik Eriksson. Ukritisk lesning at dette kan lede leseren til å tro at han stadig var i live.

 

Sammenlignes dog persongalleriet i dette diplomet med hva en ellers kjenner til om disse, så vil en hurtig finne ut at flere av de for lengst er døde. Særlig aktuellt er det å se på tilsvarende persongalleri fra NRR I, s 471, s. 472 og s. 482. Med bakgrunn i dette, så er diplomet som tidfestes til 16 mars 1598 i virkeligheten omtrent 30 år eldre. Jeg tipper årstallet skal være 1565 eller 1568.

 

Hvorvidt det er utgiver av NHD som har skrevet (gjengitt) feil, eller hvorvidt det er herredagsskriveren som har hatt en dårlig dag, skal være usagt. Nå er imidlertid disse scannet, så for den som har veldig god tid, så er jo muligheten tilstede for å se hva det virkelig står i originalen.

 

Uansett, denne kilden kan ikke brukes som belegg for at Erik Eriksson var i live 16. mars 1598.

 

 

 

 

Endret av Johan M Setsaas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Les og lær må være mottoet . 

Det som Johan driver med her er det som jeg mener er slektsforskning på det beste.  Ingen arroganse, kun nakne fakta. 

Deling og forklaring. 

Svært befriende for denne tråden/emne og slektsforskning generelt.

 

Mvh

Ivar

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
7 timer siden, Johan M Setsaas skrev:

Lars #51,

 

Sant nok. Ja, vi kan i hvert fall snevre inn til etter 1579 men før 26.09. 1589.

Om ikke denne kildeangivelsen fra 1609, gjengitt ovenfor, og som Kvitrud i sin tid brukte, kan hjelpe oss videre, så mener jeg det finnes andre muligheter.

 

I noen av de eldre debattene om "Orm" så ble det så langt jeg erindrer, gitt noen muligheter for ytterligere innsnevring. Uten at jeg i farta husker hva, og hvem, men trolig var det i et bidrag fra Randi R.

Ja, nettopp. Jeg har fra en tidligere debatt sakset et innlegg fra Randi R. der hun skriver:

 

"Det var den sistnevnte Erik Eriksen (som forøvrig  var død i 1582 og da før moren) som var g.m. Magdalena Kristoffersdatter (Tronds/Rustung) og hadde datteren Anna Eriksdatter g.m. Otte Orning."

 

Jeg finner ingen kildehenvisning til hvor dette fremgår.

 

Den artikkelen om Jon Guttormsen som i den debatten ble bebudet skulle bli publisert i NST  klarer i hvert fall ikke jeg å finne. Ref.:

 

"Som den ene av de to genealogene som holder på med et prosjekt om Jon Guttormsens (JG) opphav og etterslekt, nevnt av Tore Vigerust (14), kan jeg opplyse om at alle Kvitruds nevnte punkter (33) alt er grundig undersøkt og drøftet, i tillegg til en rekke andre spor med basis i primærkilder. Resultatene av dette arbeidet vil bli utgitt som to artikler i NST, kanskje allerede i år."

 

Ble det ikke noe av disse artiklene montro?

 

Det er ikke nevnt noen slike publiseringer på sidene til Randi.....

 

 

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Hvem faen er Randi R. og hvorfor tillegger du henne en slik enorm "bør" ?


 

Slutt med idiotiet og gjør som Johan. Ærlighet, Samsvarshet, Beviselighet, Rederlighet osv, da vil jeg tro på deg.

Spytter man snus i snøen blir det spor/DNA i våre tider.

 

Mvh

Ivar

 

 

Endret av Ivar Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
6 minutter siden, Ivar Moe skrev:

Hvem faen er Randi R. og hvorfor tillegger du henne en slik enorm "bør" ?

 

Hvem er Ole, Peder, Hans, OSV og hvorfor tillegger du ikke dem samme "byrden". 

 

Slutt med idiotiet og gjør som Johan. Ærlighet, Samsvarshet, Beviselighet, Rederlighet osv, da vil jeg tro på deg.

Spytter man snus i snøen blir det spor/DNA i våre tider.

 

Mvh

Ivar

 

Ivar: Jeg tror du bør tenke deg om noen ganger før du fyrer av disse fullstendig meningsløse innleggene. Hva er det egentlig du bidrar med i denne debatten?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Ivar: Jeg tror du bør tenke deg om noen ganger før du fyrer av disse fullstendig meningsløse innleggene. Hva er det egentlig du bidrar med i denne debatten?

 

Hvem er Randi R. ?

Du finner ingen kildehenvisning stakker ?

Må si at jeg er helt oppgitt.

Mitt bidrag til debatten er vel nettopp å se til at dere selvutnevnte slektsgranskere eller hva dere velger å kalle dere ikke lar egoet fullstendig ta overhånd, og kommer dere ned på jorda hvor vi andre oppholder oss. 

 

Hvorfor ikke i det minste prøve å holde debatten der den er nå med Johan i spissen, og la den vokse derfra ?

Det er hverken dine eller mine innlegg som er med på å løse denne floken, enten du liker det eller ikke... Ferdig arbeid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
1 minutt siden, Ivar Moe skrev:

Ivar: Jeg tror du bør tenke deg om noen ganger før du fyrer av disse fullstendig meningsløse innleggene. Hva er det egentlig du bidrar med i denne debatten?

 

Hvem er Randi R. ?

Du finner ingen kildehenvisning stakker ?

Må si at jeg er helt oppgitt.

Mitt bidrag til debatten er vel nettopp å se til at dere selvutnevnte slektsgranskere eller hva dere velger å kalle dere ikke lar egoet fullstendig ta overhånd, og kommer dere ned på jorda hvor vi andre oppholder oss. 

 

Hvorfor ikke i det minste prøve å holde debatten der den er nå med Johan i spissen, og la den vokse derfra ?

Det er hverken dine eller mine innlegg som er med på å løse denne floken, enten du liker det eller ikke... Ferdig arbeid.

 

Ivar, jeg blir ikke det minste imponert over disse innleggene dine. Bli voksen og ikke skap deg innbilte fiender. Det ligger referanse til sidene til Randi i innlegget mitt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen
48 minutter siden, Lars Østensen skrev:

(kutt)

Den artikkelen om Jon Guttormsen som i den debatten ble bebudet skulle bli publisert i NST  klarer i hvert fall ikke jeg å finne. Ref.:

 

"Som den ene av de to genealogene som holder på med et prosjekt om Jon Guttormsens (JG) opphav og etterslekt, nevnt av Tore Vigerust (14), kan jeg opplyse om at alle Kvitruds nevnte punkter (33) alt er grundig undersøkt og drøftet, i tillegg til en rekke andre spor med basis i primærkilder. Resultatene av dette arbeidet vil bli utgitt som to artikler i NST, kanskje allerede i år."

 

Ble det ikke noe av disse artiklene montro?

 

Det er ikke nevnt noen slike publiseringer på sidene til Randi.....

 

Lars,

 

Den for mange år siden bebudede artikkel om Jon Guttormsson (til NST) ble lagt på is. Tore Vigerust kom vel (i sin tid) i skade for å overselge en artikkel som på langt nær var ferdig på det aktuelle tidspunkt. Dette var samtidig fra en tid før fagfellevurderinger gjorde sitt inntog som en nødvendig del av det å sikre vitenskaplig nivå på artikler i NST (godkjent som vitenskaplig tidsskrift fra 2006), så dermed er trolig også godkjenningsprosessen blitt noe tyngre de siste årene.

 

Den nåværende Redaksjonen av NST er uansett i dialog med en av forfatterne om å få til en annen artikkel rundt dels samme tema. Dette ligger likevel fortsatt et stykke frem i tid.

 

Mvh Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
3 minutter siden, Are S. Gustavsen skrev:

 

Lars,

 

Den for mange år siden bebudede artikkel om Jon Guttormsson (til NST) ble lagt på is. Tore Vigerust kom vel (i sin tid) i skade for å overselge en artikkel som på langt nær var ferdig på det aktuelle tidspunkt. Dette var samtidig fra en tid før fagfellevurderinger gjorde sitt inntog som en nødvendig del av det å sikre vitenskaplig nivå på artikler i NST (godkjent som vitenskaplig tidsskrift fra 2006), så dermed er trolig også godkjenningsprosessen blitt noe tyngre de siste årene.

 

Den nåværende Redaksjonen av NST er uansett i dialog med en av forfatterne om å få til en annen artikkel rundt dels samme tema. Dette ligger likevel fortsatt et stykke frem i tid.

 

Mvh Are

 

Den er grei Are. Kunne jo også vært at disse artiklene hadde blitt publisert en annen plass og at jeg ikke hadde fått dette med meg......

 

Vet du hvilken kilde som er grunnlaget for å sette 1582 som dødsår på Erik? Har en mistanke om at det er Jo Rune som har funnet en kilde der dette fremgår, men Randi gir ingen referanse til hvor dette fremgår. Opplysningen vil jo ha relevans i forhold til hvor lenge moren levde jmf. debatten...... Greit å holde seg til sak på tross av innlegg som forsøker å spore denne debatten av igjen.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe

Lars!!

Nå er ikke mine innlegg her eller ellers på forumet tenkt fremlagt for å  imponere noen som helst. Ser heller ingen fiender hverken her eller andre steder på forumet.  Da heller venner og/eller folk som ønsker hjelp. 

Der gjør jeg så godt jeg kan. Kan du og sjefen din si det samme ?

 

Johan M. S. er en befriende sjel i den sammenheng.  Klok,  belest, faktabasert, ryddig, osv. 

 

Herlig og endelig "møte" en som gir det han har for å hjepe andre, i motsetning til dere som "dreper "trådstarter med arroganse, besserwisserhet, og det som verre er.

 

Sikkert ikke populært i visse kretser men det er nettopp det jeg vil til livs. 

 

Og om jeg må stå alene om denne kritikken så er også det helt ok.  En mann er en mann, på samme måte som en kvinne er en kvinne.

 

Ellers god helg til alle

 

Jobber nå med Catharina Gansepoel sine aner + inngifte så kommer ikke til å bruke mer tid på dette prosjektet med det første. Er det noen som vil være med så hjertelig velkommen.

 

Mvh Ivar

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe
23 minutter siden, Are S. Gustavsen skrev:

Lars,

 

Den for mange år siden bebudede artikkel om Jon Guttormsson (til NST) ble lagt på is. Tore Vigerust kom vel (i sin tid) i skade for å overselge en artikkel som på langt nær var ferdig på det aktuelle tidspunkt. Dette var samtidig fra en tid før fagfellevurderinger gjorde sitt inntog som en nødvendig del av det å sikre vitenskaplig nivå på artikler i NST (godkjent som vitenskaplig tidsskrift fra 2006), så dermed er trolig også godkjenningsprosessen blitt noe tyngre de siste årene.

 

Den nåværende Redaksjonen av NST er uansett i dialog med en av forfatterne om å få til en annen artikkel rundt dels samme tema. Dette ligger likevel fortsatt et stykke frem i tid.

 

Mvh Are

 

WOW. For å si det på godt norsk så faller det i "dårlig jord" å skylde på Tore Vigerust. Det er ikke en sjel i Norge som når han til knærene engang. Men sopp og alger  gror overalt.

Endret av Ivar Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen
10 minutter siden, Ivar Moe skrev:

Lars!!

Nå er ikke mine innlegg her eller ellers på forumet tenkt fremlagt for å  imponere noen som helst. Ser heller ingen fiender hverken her eller andre steder på forumet.  Da heller venner og/eller folk som ønsker hjelp. 

Der gjør jeg så godt jeg kan. Kan du og sjefen din si det samme ?

 

Johan M. S. er en befriende sjel i den sammenheng.  Klok,  belest, faktabasert, ryddig, osv. 

 

Herlig og endelig "møte" en som gir det han har for å hjepe andre, i motsetning til dere som "dreper "trådstarter med arroganse, besserwisserhet, og det som verre er.

 

Sikkert ikke populært i visse kretser men det er nettopp det jeg vil til livs. 

 

Og om jeg må stå alene om denne kritikken så er også det helt ok.  En mann er en mann, på samme måte som en kvinne er en kvinne.

 

Ellers god helg til alle

 

Jobber nå med Catharina Gansepoel sine aner + inngifte så kommer ikke til å bruke mer tid på dette prosjektet med det første. Er det noen som vil være med så hjertelig velkommen.

 

Mvh Ivar

 

 

 

Nå har jeg ikke konsultert min frue om disse spørsmålene så hva "sjefen" min måtte mene om denne saken har jeg ingen formening om. Jeg leser at du igjen har dannet deg en konspirasjonsteori uten fundament i virkeligheten. Beklager å måtte skuffe deg. Du kan lese svaret fra Fischer når han ble spurt om hvem han representerte i Reykjavik så finner du nok ut av saken.

 

God helg til deg også!

 

Lars

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar Moe
24 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Nå har jeg ikke konsultert min frue om disse spørsmålene så hva "sjefen" min måtte mene om denne saken har jeg ingen formening om. Jeg leser at du igjen har dannet deg en konspirasjonsteori uten fundament i virkeligheten. Beklager å måtte skuffe deg. Du kan lese svaret fra Fischer når han ble spurt om hvem han representerte i Reykjavik så finner du nok ut av saken.

 

God helg til deg også!

 

Hahaha. 

Hvis fruen sier det slik så er det nok ikke noe jeg skal mot-arugmentere min godeste Lars. Da er nok du på mange måter en  "ulv" som meg.. blir vi skutt i dag eller i morgen. 

Samme det , det var ikke deg jeg tenkte som trællen til Sjefen.  Det var heller dem som trykket "like" på hans surrealistiske innlegg. 

Men ikke "kødd" med Tore, da får hver og en svare på hva de har gjort opp mot hans registreringer.  Da spesielt intressant hva Are har av CV i såtilfelle som måtte være av "nybrottsting" i gamle Norge.

 

God helg

Mvh

Ivar

Endret av Ivar Moe

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.