Jump to content
Arkivverket

Peder Hansen Dolstadsjøen i Vefsn død 1810 eller 1811


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Peder Hansen som var husmann på Dolstadsjøen i Vefsn er min farfars farfars farfar. Jeg ønsker gjerne hjelp til både hans død og hans fødsel/opphav.

 

For å ta det enkleste først. Han dør enten 1810 eller 1811. Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene var det bare en Peder (Per) Hansen på Dolstadsjøen i dette tidsrommet. Likevel gravlegges det to stykker. En 25. nov 1810 (5. nederst til høyre) som er 62 år og en 28. april 1811 (nr. 8 venstre side) som er 64 år. I innrulleringsmanntall 1809, står Peder oppført som 55 år sammen med sin sønn Christian. Jeg finner ikke Christian (døpt Christen) i samme manntall 1811, eller for så vidt noe annet sted etter 1809. Er det logisk å tro at presten skrev feil og at den ene av begravelsesdatoene gjeldere hans sønn? Det vil vel i så fall være umulig å finne ut hvem som er hvem, så lenge jeg ikke finner noe skifte?

 

Så det vanskelige - og viktigste. Peder er altså født 1747-48 om vi skal tro kirkeboka ved hans død, men disse alderne er jo notorisk upålitelige. Om vi skal tro innrulleringsmanntallet er han født ca. 1754. Vefsn bygdebok Særbind 8a og b, har ham som sønn av Hans Persen f. 1762 i Tverråga, altså 15 år yngre enn dødsoppføringen og 8 år yngre enn innrulleringsmanntallet. Hvorfor det? Knut Skorpen som er forfatter av disse utgavene bruker ha ting på stell, så det er nok en grunn, men sliter med å finne den. Når han gifter seg 1793 står han oppført som Peder Hansen Andaas. Når han får sitt første (uekte) barn i 1789 står han oppført som Peder Hansen Hals. Jeg finner egentlig ikke noe som knytter ham til Tverråga og Hans Persen. Et søk på pe* ha* i 1769 gir 2 bedre treff når det gjelder alder. Peder Hansen som er dreng på Turmoen og Peder Hansen som er dreng på Remma, men jeg vet ikke hvor disse kommer fra. 

 

Dette skulle jeg gjerne hatt hjelp til å avklare.

 

Link to comment
Share on other sites

Foruten Peder Hansen Tverråga f. 1762 finner jeg følgende kandidater, som alle rimer bedre med at han er 55 i 1809:

- Hans Werniks: Moens Peder døpt juni 1756 

- Hans Ols: Wedsætts Peder døpt mars 1757

- Hans Ols: Forsjordens Peder døpt mai 1757

- Hans Joens: Stavvasdahlens Peder døpt august 1757

- Hans Ols: Forsjordens Peder døpt desember 1760

 

Selv om sønnen er døpt i Dolstad kirke, må Hans Verniksen være fra Moen i Leirfjord, om man dømmer etter fadderne. Mo i Vefsn ble vel heller ikke skrevet med en "n" på slutten. Hans Olsen Forsjordens første Peder er sannsynligvis død ung, men små barn nevnes ikke med navn når de begraves i disse årene. Da sitter jeg igjen med 4 mulige Peder Hansen. Fra Vedset (relativt nært Hals og Øya), Forsjorden (opp langs vestsida av Vefsna), Stavassdalen (i Grane, langt men ikke umulig) og Tverråga (også på vestsida av Vefsna, nærmere Øya enn Forsjorda).

 

Om jeg ser bort fra at bygdeboka sier Hans Olsen Tverråga er faren, og bare baserer meg på egne funn, synes jeg vel Peder Hansen Vedset er den troligste kandidaten. 

Link to comment
Share on other sites

Den eneste Hans, Hansdatter eller Hansen jeg finner som forlover eller fadder i Peders kirkebokoppføringer er Kersti Hansdatter Dolstad som er fadder for Peders yngste barn Randi. Kan det være en søster?

 

Hans Jonsen fra Stavassdalen får en datter Kirsten i 1762 etter å ha flyttet til Torjorda. Så vidt jeg kan se får ingen av de andre Hans'ene døtre ved navn Kersti/Kirsten. Men det kan jo også være helt tilfeldig at den ene fadderen heter Hansdatter.

 

 

Link to comment
Share on other sites

En eliminert. Hans Jonsen fra Stavassdalen, så Torsjorda, så Auslia i Vevelstad har skifte 1803. Der oppgis at Peder Hansen er død på Bjørn med to barn som ikke er i min slekt.

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Om jeg ser bort fra at bygdeboka sier Hans Olsen Tverråga er faren, og bare baserer meg på egne funn, synes jeg vel Peder Hansen Vedset er den troligste kandidaten. 

Vi kan aldri vere sikre på at det er gjort rett i bygdebokarbeidet. Men det hender vi er så sikre på ei plassering at vi konkluderer med at presten eller sorenskrivar har gjort feil i originalkjeldene. Når vi konkluderer slik, bør vi gjere greie for resonnementet. Når det ikkje er gjort, er det bra du tør sjå bort frå konklusjonen i bygdeboka og heller tenkjer sjølv. 
Eg skal ikkje bruke tid akkurat no på å grave fram ressonemntet som gjorde at vi meiner Per Hansson fødd ved Tverråga 1762 = Per Hansson død på Dolstad 1810. Men sidan Vedset/Veset er ein av gardane eg arbeider med no, må eg sjekke kor det vart av Per Hansson fødd på Veset 1757.

Eg trur helst han døydde ung. Eg har ikkje funne skifte som dokumenterer dette, men han er ikkje nemnt heime  i folketeljinga frå 1769. Han har fått ei søster som heiter Pernille, kanskje oppkalla etter en avdød storebror? -- Men eg noterer eit "?" i margen, kanskje må eg revuderere.
 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Knut Skorpen skrev:

Eg skal ikkje bruke tid akkurat no på å grave fram ressonemntet som gjorde at vi meiner Per Hansson fødd ved Tverråga 1762 = Per Hansson død på Dolstad 1810. Men sidan Vedset/Veset er ein av gardane eg arbeider med no, må eg sjekke kor det vart av Per Hansson fødd på Veset 1757.

Eg trur helst han døydde ung. Eg har ikkje funne skifte som dokumenterer dette, men han er ikkje nemnt heime  i folketeljinga frå 1769. Han har fått ei søster som heiter Pernille, kanskje oppkalla etter en avdød storebror? -- Men eg noterer eit "?" i margen, kanskje må eg revuderere.

 

Det må du gjerne gjøre, Knut! 😉 Neida, skjønner at du har andre ting å bruke tiden din på, men hadde håpet det kanskje var et eller annet perifert skifte som definerte sammenhengen her. Og alderen i 1801, har jeg jo mer eller mindre ignorert. Jeg har alltid tenkt at jo nærmere kilden er fødselen, jo riktigere bør den være, så med den tanken i hodet, er jo Per Hansson Tverråga næreste kandidat. 

 

Det du sier om Per og Pernille gir jo også mening. Tenkte i samme baner, da jeg så at Pernille ble døpt. 

 

Så er det jo likevel en god kandidat til - Hans Olsen Forsjorda, senere Tverrelvmoen, sin sønn Per/Peder, som vel er søskenbarnet til Peder fra Tverråga siden mødrene til disse var søstre. 

 

Det slo meg akkurat nå at man kanskje bør kikke etter konfirmasjonoppføringer - for å se hvilke som overlevde barndommen.

Link to comment
Share on other sites

Og eg la merke til at "Peder Hansen", husmann i Dolstadsjøen 1809, i militærrullene er oppført med "Indre-holmen" (er vel Innerholmen i Herøy?) som fødestad. Så når vi rykker tilbake til start, må vi ta med oss Alstahaugprotokollane også ...

Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

Og eg la merke til at "Peder Hansen", husmann i Dolstadsjøen 1809, i militærrullene er oppført med "Indre-holmen" (er vel Innerholmen i Herøy?) som fødestad.

Stemmer det. Stusset litt over den, og håpet at det var et ukjent underbruk i Vefsn, men det er det altså ikke? 

 

Jeg har i mellomtiden kartlagt konfirmasjonsinnføringene fra 1766-1784. Jeg finner kun fire Peder Hansen. Den ene fra Laksforsen, kan vi utelukke pga alder i Manntallet 1769. Da sitter jeg igjen med 

Peder Hansen Turmo 17 år i 1775 = f. ca. 1758

Peder Hansen Øvre Hals 22 år i 1782 = f. ca. 1760

Peder Hansen "Finnhou" (jeg går ut i fra at det er Finnhaugen) 18 år samme side = ca. 1764

 

En av disse bør være Peder som dør på Bjørn, en bør være Peder fra Tverråga og den siste antakelig Peder fra Forsjorda/Tverrelvmo, evt. Veset.

 

I Manntallet 1769 finnes det fire kandidater for disse samme. 

Peder Hansen f. ca 1755, tjener på Turmoen

Peder Hansen f. ca. 1763, sønn på Tverråga

Peder Hansen f. ca. 1755, tjener på Remma

Peder Hansen f. ca. 1764, sønn i Almåsen

 

Det som slo meg nå var at jeg stammer fra Peder Hansens uekte sønn Jon, f. 1789 av Marit Christensdatter og en Peder Hansen fra Hals. Når hun gifter seg 4 år senere er det med Peder Hansen Andås, og jeg har stusset på at de ikke tar hjem sønnen Jon, om foreldrene gifter seg. Når jeg nå ser at denne ene konfirmanten tydeligvis tjener på Hals i 1782 og Peder som gifter seg senere oppgir et fødested i Herøy, er den logiske forklaringen at disse to Peder Hansen ikke er samme person. 

 

Det forteller meg dessverre ikke 100% hvem som tjener på Hals, men Jon tjener også på Remma i 1801. 

 

Link to comment
Share on other sites

58 minutter siden, Knut Skorpen skrev:

"Indre-holmen" (er vel Innerholmen i Herøy?)

Finner ingen Peder Hansen født i Herøy i perioden. Kun 2 i Tjøtta og 1 i Stamnes uten at jeg skal påstå at jeg ikke kan ha misset noen. Vi kan ikke snakket Holmen i Vefsn? Eiteråholmen? 

Link to comment
Share on other sites

Tverråmoen i Eiterådalen ligg innanfor Holmen, men eg har aldri sett eller høyrt namnet Innerholmen brukt her. Eg skal ta spørsmålet om Innerholmen opp med dei eg har jobba i lag med.

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

Ut fra det eg les i denne tråden, har eg har notert meg at to stk. Peder Hansen dør på Dolstad 1810/11 og at Marit Kristensdtr kan ha fått barn med to ulike Peder Hansen. Sidan det å få barn utanfor ekteskap gir medarbeid for oss som skal halde styr på slikt 230 år seinare, ville det vere rett å rimeleg at din x-tipp fekk bot og straff for dette. Det har han nok fått, derfor sjekka eg permen med Kjell Jacobsens tingboknotat. Det ser ut til at bota er gjort opp minneleg, utan vitnemål og ordentleg forklaring med opptak av personalia. Derfor kan eg ikkje sjå at saka gir opplysningar av interesse. Du finn saka her, om du vil sjekke betre. Marit har betalt bot og gjort opp for seg.

 

Vårtinget 1792

Tingbok 25A, 1792-1795, s. 14b https://www.digitalarkivet.no/rg20090428320473

 Niels Winther som Sigte berettiget ... indstevnet drengen Peder Hansen Haøs og Piigen Marithe Christensdtr

 

 

Hausttinget 1792:

 

Helgeland sorenskriveri, 1/1A/L0034: Tingbok 25A, 1792-1795, s. 46b-47a https://www.digitalarkivet.no/rg20090428320505

Niels Winter mod Peder Hansen Hals og Marithe Chhristensdatter

 

 

Vårtinget 1993:  Tingbok 25A, 1792-1795, s. 86b  https://www.digitalarkivet.no/rg20090428320546 

Niels Winter ctra Peder Hansen Hals

 

Hausttinget 1793 fol. 110 a  https://www.digitalarkivet.no/rg20090428320570

Niels Winter  sak mod Peder Hansen Hals – utgår.

Edited by Knut Skorpen
Link to comment
Share on other sites

Takk, Knut! Jeg greier heller ikke finne noen fakta om farskapet til Peder Hansen, men jeg noterer meg to ting, Peder Hansen omtales med stedsnavnet Hals så sent som 9. october 1793 og saken frafalles omtrent samtidig med at Marit gifter seg.

 

Jeg kan for lite historie til å tolke dette bastant, men jeg ser to mulige tolkninger: 

- Siden Peder skrives som Peder Hansen Hals, samme måned som Peder Hansen Andås, forlover seg med Marit - betyr det at dette er to forskjellige personer, eller vil stedsnavnet henge igjen fra første sak?

- Vil saken frafalles om "synderne" gifter seg? I så fall taler det for at de to er samme person.

 

Til sist - og dette er en uviktig digresjon, men for meg ser det ut som de forlover seg 20 oktober 1793, men gifter seg først 12. okt året etter. Enig?

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Prøver meg på en konklusjon her og håper noen kan mene noe om dette, enten de synes det er fornuftig eller om de mener jeg drar for raske slutninger.

 

Peder Hansen giftet seg med Marit Kristensdatter 20. okt. 1974[1], etter å ha forlovet seg et året i forveien. Hans alder oppgis fire steder. Når han dør, enten november 1810 eller april 1811[2] oppgis han som henholdvis 62 og 64 år. Disse aldershenvisningene blir jevnt over drastisk overdrevet. I innrulleringsmanntall 1809[3] er han oppført som 55 år. Endelig er han oppført som 40 år i folketellingen 1801[4]. Han skal altså ha være født mellom 1747 og 1761. Av disse kildene er nok folketellingen den mest pålitelige og dødsåret direkte upålitelig. Tar vi ikke hensyn til begravelsesoppføringen, bør han være født tidligst 1754. I 1809 er han oppført med Innerholmen som fødested. Dersom dette er i Vefsn er det ukjent. Det eneste kjente Innerholmen er i Herøy, men jeg finner ingen Peder født på Innerholmen i perioden 1750-1765, og i Ekstraskatten 1772[5], er det ingen Hans på Indre Holmen i Herøy. Jeg konkluderer derfor med at jeg leter etter en Peder Hansen født i Vefsn mellom 1750 og 1765, men ikke kan si hvor i Vefsn han er født.

 

Det fødes syv Peder Hansen’er i Vefsn i perioden[6].

- Hans Werniks: Moens Peder døpt juni 1756

- Hans Ols: Wedsætts Peder døpt mars 1757

- Hans Ols: Forsjordens Peder døpt mai 1757

- Hans Joens: Stavvasdahlens Peder døpt august 1757

- Hans Ols: Forsjordens Peder døpt desember 1760

- Hans Peders: Tveraaens Peder døpt mai 1762

- Hans Peders: Almaasens Peder Zacharias døpt juli 1764

 

Noen kan vi fort se bort fra.

- Moen er i dagens Leirfjord og lite sannsynlig.

- Hans Olsen Veset finner vi i Folketellingen i 1769, men kun med en sønn som heter Ole. Blant døtrene er det en Pernille, som er født etter Peder. Peder er nok derfor død og søsteren oppkalt etter ham.

- Hans Olsen Forsjordens første sønn f. 1757 er nok død ung, siden han får en Peder i 1760.

- Hans Jonsen Stavassdalens Peder kan følges til Torsjorda 1765[7], gifter seg i 1783[8] på Øya og er på Bjørn 1801. Han er også nevnt i farens skifte 1803[9].

- Hans Pedersen Almåsens sønn finnes på Almås i både 1769, 1801 og 1809, og er en vi har kontroll på.

 

Da sitter vi igjen med Hans Olsen Forsjordens Peder f. 1760 og Hans Pedersen Tverrågas Peder f. 1762.

 

Neste kontrollpunkt er Folketellingen 1769. Vi finner da 4 Peder Hansen født i perioden:

- Peder Hansen f. 1755, tjener Turmoen

- Peder Hansen f. 1763, sønn Tverråga

- Peder Hansen f. 1755, tjener Remma

- Peder Hansen f. 1764, sønn Almåsen

 

De to sønnene er lett å plassere, men hvem som tjener hvor ikke like lett. Om jeg sammenligner med konfirmasjonsinnføringene fra 1766-1784[10], finner jeg

- Peder Hansen Tuurmo 17 år i 1775 = f. ca. 1758

- Peder Hansen Øv. Hals 22 år i 1782 = f. ca. 1760

- Peder Hansen Finnhou (Finnhaugen) 18 år i 1782 = f. ca. 1764

- Peder Hansen Laxfors 16 år i 1783 = f. ca. 1767

 

Peder Hansen Laksfors er en kandidat utenfor søkeområde, men han har jeg også kontroll på og vet han er i Oppland 1809[11]. Peder Hansen Almåsen er antakelig ikke med – han konfirmere seg antakelig etter perioden som finnes i kirkebøkene. De 3 stedene som er igjen er langt fra Almåsen, og han er som sagt der både i 1769 og 1801.

 

Vi har da igjen å plassere Peder Tverråga, Peder Stavassdal og Peder Forsjorden. Ut fra alder og beregnet fødselsår, er det rimelig å anta at det er Peder Tverråga som tjener på Finnhaugen under konfirmasjonen 1782. Det er også rimelig å anta at den som tjener på Øvre Hals 1782, er den samme som bor på Hals når han får det uekte barnet Jon med Marit Kristensdatter 7 år senere i 1789[12]. Den samme Peder omtales som dreng på vårtinget 1792[13]. Dette kan da ikke være Peder Stavassdal som gifter seg 1783. Det må derfor være Peder Stavassdal som tjener på Turmoen i 1769 og 1775.

 

Min konklusjon er at det må være Peder Hansen født på Forsjorden av Hans Olsen og Karen Olsdatter som er far til Jon.

 

Hvem som derimot gifter seg med Marit er usikkert. Det tar 4 år fra Jon fødes til Marit forlover seg med Peder Hansen som nå bor på Andås, og ytterligere et år før de gifter seg. I mellomtiden er Peder med leiermålet omtalt som Hals så sent som i oktober 1793. I 1801 er bare en av de aktuelle Peder’ene igjen i Vefsn, og ingen Peder Hansen har vært gravlagt i Vefsn fra 1782 til 1801. I rettsaken[14] sier Peder at han skal innrulleres for å slippe straff, og saken frafalles til slutt. Dro han utenbygds som følge av innrullering og var det Peder Tverråga som giftet seg, eller giftet den samme Peder Forsjorden seg med Marit og Peder Tverråga flyttet av ukjent grunn? Eller var det en mystisk Herøy-Peder som giftet seg med Marit og både Tverråga og Forsjorden flyttet?

 

For å komplisere det hele ytterligere, har jeg gått gjennom alle faddere fra 1789 til 1800. Jeg finner bare en Peder Hansen som jeg ikke kan si er en av de andre. Peder Hansen Kjærstad som er fadder for Ole Sørensen Kjærstads barn Anders i 1791[15]. Det er lett å tro at dette er Peder Tverråga.

 

Jeg har sett på fadderene til alle barna til Peder og Marit, i tillegg til alla barna til Peder Tverrågas søsken og Peder Forsjordens søsken. Det er ingen krysningspunkter.

 

[1] Vefsn Ministrialbok nr. 7 (1780-1799) s. 398

[2] Vefsn Ministrialbok nr. 8 (1800-1819) s. 381 og 382

[3] Innrulleringsmanntall for Vefsn, 1809-1835, s. 42

[4] Folketelling 1801 for 1824P Vefsn prestegjeld, 1801, s. 64a

[5] Fogderegnskap, R65/L4573: Ekstraskatten Helgeland, 1762-1772, s. 577

[6] Vefsn Ministrialbok nr. 6 (1753-1778) s. 83, s. 98, s. 103, s. 109, s. 184, s. 211 og s. 252

[7] Vefsn Bygdebok Særbind VIIIa, Knut Skorpen, s. 531

[8] Vefsn Ministrialbok nr. 7 (1780-1799) s. 52

[9] Helgeland sorenskriveri, skifteprotokoll 24, 1802-1803, s. 398a

[10] Vefsn Ministrialbok nr. 6 (1753-1778) s. 350-367, 444-451

[11] Innrulleringsmanntall for Vefsn, 1809-1835, s. 4

[12] Vefsn Ministrialbok nr. 7 (1780-1799) s. 205

[13] Helgeland sorenskriveri, Tingbok 25A, 1792-1795, s. 14b

[14] Helgeland sorenskriveri, Tingbok 25A, 1792-1795, s. 14b, s. 46b, s. 86b og s. 110a

[15] Vefsn Ministrialbok nr. 7 (1780-1799) s. 262

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

På 18.1.2019 den 15.38, Knut Skorpen skrev:

eg har aldri sett eller høyrt namnet Innerholmen brukt her. Eg skal ta spørsmålet om Innerholmen opp med dei eg har jobba i lag med.

Fikk du sjekket noe på dette, Knut? Og en annen tanke - ser at tingbøkene av og til har enkle skifter eller refererer til skifter, men de digitaliserte for Helgeland slutter ved 1800. Har du noe oppslag på tingbøkene etter dette? Tenker da på om det kan stå noe om dette i Tingbøkene etter Hans Pedersens død 1807 eller etter Peder Hansens død 1810?

 

Om ikke, ser jeg ikke hvordan dette skal kunne påvises sikkert.

Link to comment
Share on other sites

Har prøvd meg på en visualisering av teorien over, basert på bygdebokas geniale kart.

peder-hansenny.thumb.jpg.998f1011d47a3025087fbed52783dab7.jpg

Edited by Baard Vidar Pettersen
Bedre oppløsning
Link to comment
Share on other sites

Dersom du kjem deg til Statsarkivet - eller nokon i Trondheim kan hjelpe deg - så skal du få det eg finn at Kjell Jacobsen har notert om (alle)  Per Hansson frå justisprotokoll 26 som dekker denne tida:

 

Haustting 1806 Per Hansson Almåsen oppnemnt til neste års lagrett (lagrettemann). Han møter som lagrettemann på vårtinget 1807.

 

9.10. mai 1808 (s. 354b-357b) Preliminært forhør i Kulstadsjøen over Hans Adersson, Moldremmen: blant 15 personar nemnt Per Hansson, Dosltadsjøen, 59 år.

Dom mot Hans Andersen avsagt 22.11 1810 på s. 427b-428a
 

s. 458 a haustting i Kulstadsjøen 1.10.1811

Avkall for Per Hansson Almåsen til overform. for Per Hansson

 

Eg har heller ikkje originalane, så eg veit ikkje meir. Det mest interessante er vel alderen op Per Hansson i Dolstadsjøen?

 

Link to comment
Share on other sites

Det kan godt være at jeg kan komme meg dit. For meg har alltid farslinja vært spesielt fascinerende, antar det er slik for mange menn og at kvinner synes morslinja er like fascinerende, så her er jeg villig til å legge ned en del timer til 🙂 Så takk for referansene - de skal sjekkes ut når jeg får anledning. 

 

Litt usikker på hvor mye alderen kan fortelle. Vi har jo 3 forskjellig aldre på Per Dolstadsjøen fra før og nå en fjerde, som skulle bety at han var født ca 1749. Datoene spriker jo veldig og jeg vet ikke hvor pålitelig vi skal si noen av dem er. Generelt tenker jeg at jo nærmere kilden er fødselen, dess mindre sannsynlig er det at den er pyntet på, og dermed tenker jeg at folketellingen 1801 er nærmest. 

 

Det beste hadde selvfølgelig vært å få en oppramsing av de to Hans'enes barn. Men du finner vel ikke noe sånt i notatene til Kjell? Noe om Hans Pedersen Tverå eller Hans Olsen Forsjorda/Tverrelvmoen?

 

Eller et troverdig fødested for Per. Innerholmen tror jeg må være en feilskriving, men jeg prøver likevel parallelt å kartlegge folket på Innerholmen. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg tror jeg ville ha lagt stor vekt på at det faktisk står Inderholmen som fødested i innrulleringsmanntallet i 1809. Jeg synes det er rart at man har brukt et eksisterende gårdsnavn (i Herøy) hvis det ikke er noe i det. Det behøver ikke være korrekt som fødested, men for eksempel kan foreldrene, eventuelt moren, ha vært der for en periode. Jeg bladde litt i kirkebøkene og for ordens skyld legger jeg lenke til dåp av Hans Jacobsen Lånans sønn Per i 1757 - uten at du behøver å legge så mye i det: https://www.digitalarkivet.no/kb20071015620460

Link to comment
Share on other sites

Hei Leif!

 

Jeg er i utgangspunktet enig med deg, og jeg har derfor brukt en god del tid på Innerholmen i flere tråder her. For at Innerholmen skal være en reell opplysning og ikke en feil eller misforståelse, tenker jeg at vedkommende må ha bodd på eller ha farsslekt fra selve Innerholmen, det holder ikke med Herøy. (Og jeg har vanskelig for å tro at det er nok med en mor derfra - så langt tror jeg ikke likestillingen var kommet på 1700-tallet). Fra Innerholmen er det hverken døpt eller konfirmert noen PH i følge slektshistorielaget i Sandnessjøen og egne undersøkelser, men det betyr selvfølgelig ikke at ikke en familie med en PH kan ha vært innom der eller at far til PH ikke er derfra.

 

Jeg har sett denne oppføringen før, men må innrømme at jeg ikke vet noe om familien og hva som skjer med Peder etterpå. Jeg ser jo nå at Lånan ligger ute i havgapet det også, selv om det er et stykke unna. Det hadde absolutt vært interessant å se hvor Hans Jacobsen var fra. 

 

Dersom det skal være noe i denne PH Lånan eller for den saks skyld PH Moen, som jeg undersøker her, må det være noen bånd til Vefsn, for min PH konfirmeres i Vefsn som tjenende på Hals i 1782 - det føler jeg meg helt overbevist om. Og det var vel som regel et eller annen tilknytning med gårdene der ungguttene fikk tjeneste? I hvert fall om personen reiste til et annet prestegjeld i 13-14-års alderen?

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser at Hans Jacobsen står i innrulleringsmanntallet i 1769. Lånan står under Tjøtta. Han er da 48 år med en sønn Jacob som er 20. Fødested for Jacob er Lånan. Om Per/Peder lever er han for ung til å bli tatt med i manntallet.

 

Det jeg ellers mener er at om foreldrene til Peder flyttet, så kan de ha vært innom Inderholmen uten at han er født der. Jeg har sett eksempler lenger nord på Helgeland på at fødested kan være oppgitt forskjellig fra år til år. På Inderholmen er det skifte etter en Johan Olsen i 1756, Ole Erichsen i 1782 og Lars Andersen i 1789. I tillegg kan det ha vært tjenestefolk. Så en del familier har vært der antakelig forholdsvis korte perioder.

 

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Leif Johannessen skrev:

Jeg ser at Hans Jacobsen står i innrulleringsmanntallet i 1769.

Jeg finner ikke Hans Jacobsen her: https://www.digitalarkivet.no/source/100466 Er det en scan du har?

 

1 time siden, Leif Johannessen skrev:

Det jeg ellers mener er at om foreldrene til Peder flyttet, så kan de ha vært innom Inderholmen uten at han er født der. Jeg har sett eksempler lenger nord på Helgeland på at fødested kan være oppgitt forskjellig fra år til år. På Inderholmen er det skifte etter en Johan Olsen i 1756, Ole Erichsen i 1782 og Lars Andersen i 1789. I tillegg kan det ha vært tjenestefolk. Så en del familier har vært der antakelig forholdsvis korte perioder.

Ja, det har også vært min arbeidshypotese. Men å påvise det er verre.. 

 

Det ser ut som du har tilgang på noen av bøkene til Svein Edvardsen som ikke er på nett. Finner du i så fall noen interessante Peder Hansen-er nevnt i noen av dem? Fortrinnsvis 1780-1810-perioden for Alstahaug, Herøy, Tjøtta, Leirfjord eller Vefsn? Synd disse bøkene ikke er å få kjøpt lenger.

Link to comment
Share on other sites

Hei. Det er skifte etter Ingebrigt Pedersen på Solfjellmoen i Herøy i 1809. Her er det nevnt søsken og deres barn som arvinger, bl.a. i Vefsn og Leirfjord. Bl.a. en bror Nils Pedersen som har en dr., Kiersten Nilsdr., g.m. Peder Hansen, Drevland. M.v.h. Alv Edvardsen.  

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.