Jump to content
Arkivverket

Vegårshei - Torvild Jørgensen Ljøstads sønner


Aashild Lone

Recommended Posts

Hei,

Jeg prøver å finne ut av svigermors aner i Aust-Agder. Slekta har stort sett holdt til i Holt. Utenom Digitalarkivet er mine kilder 1) Holt - en bygdebok av Sv. Svensen (1940) , 2) Vegårshei i eldre tid - bygdesoge  av Hallvard Tveiten (1965) og Dypvåg gårds- og slektshistorie  Danielsen  & Jenssen (1965). Tilbake til 1500-tallet er det ulike opplysninger i Holt- og Vegårshei-boka. I følge Holt-boka hadde Torvild Jørgensen Ljøstad sønnene Anders og Albert. I Vegårshei-boka finnes Anders og Jørgen. Jørgen finner jeg igjen i Drangedal soga av Olav Sannes - så han er ok. Men, Albert Torvildsen Berge - som Sv. Svensen skriver om i Holt-boka - vet noen hvor han kom fra ?  

Holt og omegn er ukjent terreng for meg, så hvis noen har tips om andre kilder tas de i mot med stor takk.

 

Hilsen Aashild Lone

 

 

Edited by loratro@gmail.com
Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

 

Hei.

 

Velkommen som ny bruker.

Du har skrevet e-post adressen din som brukernavn. Alle kan se den, også de som ikke er medlem.

Jeg vil foreslå at du endrer den så fort som mulig. Siden det er så kort tid siden du la det inn tror jeg du enkelt kan endre det til navnet ditt.

Om noen vil sende deg en privat melding kan de gjøre det ved å bruke konvolutten øverst til høyre.

 

 

Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Hei Aashild, det er godt belegg for sønnene Anders og Jørgen, og deres ekteskap med hver sin Torbjørnsdatter fra Vrålstad. At Albret Berge skulle være en 3. sønn er en hypotese uten noen form for behørig dokumentasjon,  fremsatt i Holt-bøkene, karakterisert som ren gjetning i Dypvågbøkene. Vegårsheibøkene har sin egen teori om at Albret var sønn av en Torvildsdatter fra Selås, som også mangler dokumentasjon, og det er heller ikke sikkerhet om at Albrets patronym var Torvildsen. Enkelt oppsummert.

 

Mvh

Helge Berntsen

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Det som er helt sikkert her er at Albret Berge ikke er en sønn av Torvild Jørgensen. Det er  bare ønsketenkning ut fra sønnens navn. Torvil finnes flere steder. Albret nevnes aldri med patronym og jeg har ikke funnet noe bumerke/segl noe sted med hans farsnavns initial.

 

Dette er Albret Berge:

Albret Berge i Holt.[1] Nevnt 1583-1591.

«Albret Berg j Holle sogen» er 12. august 1585 i Oslo hvor han har innstevnet Erik Munk for Herredagen fordi denne har fradømt ham en skog og en foss. Munk svarer at Albret var med 23. februar 1583 da lagmannen Peder Christensen på Nedenes lagting dømte ham fra en jord kalt «Hoffnes» (Gårdsnr. 58/22 i Holt, Hofsnes under gårdsnr. 58 Berge) og et fiskeri liggende i «Gledemark» (trolig under gårdsnr. 29 i Holt, Gliddi). Fordi Albret ikke hadde vitnesbyrd eller brev på eiendommene, men kun påberopte seg sin hevd, tiltalte Munk han for ulovlig hevd. Albret svarer i 1585 at hans prov og vitnesbyrd ikke ble hørt selv om han fremla den for lagmannen. Munk hevder at skogen ligger til hans egen eiendom og at Albret heller ikke har rett til å bruke fossen. Herredagen vektlegger at Albrets prov og vidnesbyrd ikke er innført i dommen og dømmer at den derfor ikke skal komme ham til skade. Vil Munk ikke gi seg, må han på ny stevne saken inn for lagmannen i deres lagsokn hvor godset ligger. Begges prov skal da bli hørt og innført i dommen som skal dømmes etter norsk lov..[2] «Albert Berge» er 31. mars 1588 på Nes under Songe i Holt sogn, hvor han som lagrettemann 2 av 2 i Holt kunngjør Guri Nes vitnemål om grenseskillet mellom Myre og Moland søndre på Vegårshei.[3] Var med og skrive under hyllingsbrevet til Christian IV 1591.

 

[1] At han skal ifølge Sv. Svendsen ha ha vært sønn til Torvild Jørgensen Ljøstad som mye litteratur har skrevet om, finnes det ingen bevis for og må være en ønsketenkning bassert på navnelikhet. En Chr. Svendsen mente dette var tvilsomt.

[2] NHD, 1. r., bd III, s 123.125. Et sagn sier at det skal ha vært Berge-hagane og Fosstveit-fossen: Det fortelles i denne striden (Tallak Lindstøl) at ved rettsaken om Fosstveit, med Erik Munch, tok han jord i skoa sine på Berge og gikk til Fosstveit og avla ed på at han stod på egen jord.

[3] Aas/Faye 1869, side 59.

 

Torvild Jørgensens sønner er følgende: 

 

Anders Torvildsen Ljøstad, Vegårshei. Død 1629 og skal da ha vært  105 år gammel. Dette har vi vel ikke noe bevis for. Nevnes fra 1560-årta. Gift med Ingeborg Torbjørnsdatter Roaldstad/Vrålstad, Drangedal. Nevnt 1615-1629.

 

Jørgen Torvildsen Ljøstad på Vegårshei. Død før 1604. Han var lagrettemann 1 av 6 i Tørdal og Drangedal 5. oktober 1583. Gift med Liv Torbjørnsdatter Roaldstad i Drangedal. Liv Vrålstad provet sin husbonde  Jørgen Torvildsens ord 7. september 1604 ang, hans eierpart i halve Uberg på  Vegårshei.

image.png.e5de6cebb000fcf3dab78aad2634f80c.png1.mai 1591 kongehyllinga

 

 

Jeg stammer fra alle tre av disse. Mvh. Torbjørn.

 

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Brødrenes foreldre var: 

 

Torvild Jørgensen Ljøstad, Vegårshei. Nevnt 1569 – død rundt 1581. Gift med  Gro Ljøstad.[1] Nevnt (post mortum?) 1582.

 

[1] Hun er foreslått som datter av Olav Grimeland i Åmli, men dette kan ikke bevises. Hun skal ha hatt med seg 1 ½  hud i Selås inn i dette ekteskapet. «Oluff» Grimeland» og Ola Imeland er 23. februar 1583 på Barbru, hvor de selger hele Imeland i Åmli, med lutter og lunder, til Erik Munk. I en rettssak 24. juli 1705 fremlegges det «ett gammelt provsbrev» fra 1586, om et skogbytte mellom Moland og Nærestad. Provsbrevet oppgis å ha tre trykte signetter og elleve bumerker, men det eneste retten finner relevant å gjengi er «Oluf Grimmelands bekjennelse». Ole forteller at han i seks år tjente Tarald Moland, og at Tarald fortalte ham hvor gårdsgrensene fikk. (AAA. Akland-arkivet, 1. Avskrift av rettssak datert 24. juli 1705).

 

TSK.

Link to post
Share on other sites

Tusen takk for mye god informasjon!

Greit å få mer sikker informasjon. Har nettopp oppdaget slektskap med mannen min via brødrene Anders og Jørgen Ljøstad. Vi er fra hver vår kant på vestlandet, men hans mormor kom fra Holt og min far fra Drangedal. 

 

Hilsen Aashild Lone

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.