Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Jon Sværen

SAB, Vik Sokneprest, Mini, A 5, 1787-1820

Recommended Posts

Jon Sværen

I denne Kirkeboken er det nokre sider mellom  s. 196/197 og  side 212/213.

 

Kva er det som ikkje er skanna her ?

 

Kan det væra Konfirmerte mellom 1795 til 1818 ??

 

Med helsing 

 

Jon Sværen

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
5 timer siden, Jon Sværen skrev:

I denne Kirkeboken er det nokre sider mellom  s. 196/197 og  side 212/213.

 

Kva er det som ikkje er skanna her ?

 

Kan det væra Konfirmerte mellom 1795 til 1818 ??

 

Dette bildet viser s. 198 til venstre og s. 213 til høyre: https://www.digitalarkivet.no/kb20070523650004

 

En må da kunne slå fast at s. 199-212 ikke finnes i kirkeboka. (Bildet er feilindeksert som s. 212-213, noe vi selvsagt skal rette.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sværen

Takk for info Kristian !

 

Ein skuffandes innformasjon, men å skyta på bud-bringaren er alt for dumt !

 

Eg får heller irritera meg på nokon annan  ....

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)
8 timer siden, Jon Sværen skrev:

Ein skuffandes innformasjon, men å skyta på bud-bringaren er alt for dumt !

 

Eg får heller irritera meg på nokon annan  ....

 

Det er neppe noen nålevende som kan lastes for dette. Kanskje er det heller ingen ark som mangler her, dvs. at det heller er en pussig pagineringsfeil.

 

De indekserte sidetallene er i alle fall rettet!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sværen

Det er retta. Takk skal du ha, Kristian!

 

EG må likevel få undra over av Vik blei valgt som møteplass for utsendingane til 1814-møtet, KUNNE bli lagt til Vik Prestegjeld når Presten ikkje gidd/orkar/ har vilje til å IKKJE føra inn fleire år (1795-1818) med Konfirmantar ??

 

At nokon nolevande ikkje er kjeltringen, kan eg godta.  Men surt er det ! Uansett !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Er det nokon som er "kjeltring" her?  Dvs - var det nokon retningslinjer som sa at presten skulle føre inn konfirmantar i kyrkjeboka?

(Eg veit det var reglar om døypte med faddrar, trulova/vigde og jordfesta.)

 

Det vart innført eit skjema i 1812 som inneheldt konfirmantlister, men det skulle vel takast i bruk etter kvart som gamle

bøker vart skrivne ut (som her i 1820).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sværen

Ivar !

 

Eg gjekk utifrå at å føra opp kven Presten konfirmerte, måtte han føra dei opp i Kyrkjebokji.

 

Og sidan det norske samfunnet var slik bygt opp:

Først dåpen, så konfirmasjon og deretter kunne du gifta deg.

Seinare kom også eit tredje krav Koppevaksinen !

——-

Og det var i Vik i Sogn dei frå Nordre Bergenhus Amt møttest i 1814, 2 stk frå kvart Prestegjeld.  

Som så sendte 4 stk   vidare aust-over for å laga Grunnlova.

 

EG såg det som SJØLVSAGT at Presten i Vik då måtte ha Kyrkjebokji i orden, dvs ført opp det han skulle ! 

At han hadde kutta ut nokre fattige var vel normalt. 

 

Sjølvsagt kan Vik ha vorte plukka ut pga Geografi. Og ikkje kor vidt Presten var ein dyktig å utføra sine plikter.

 

Men trulig har eg bomma her og ......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

De konfirmerte 1795-1816 kan ha blitt ført i en annen protokoll, som siden er kommet bort, eller som er havnet i et annet arkiv (f.eks. kommunearkivet). Kongsberg-prestene hadde det f.eks. med å føre konfirmanter i kommunikantprotokollene, og prestene kan i det hele tatt ha hatt svært ulik praksis. Som Ivar S. Ertesvåg er inne på, er det først med skjemakirkebøkene fra 1812 og utover at kirkebøkene blir mer eller mindre ensartede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
17 timer siden, Jon Sværen skrev:

Ivar !

 

Eg gjekk utifrå at å føra opp kven Presten konfirmerte, måtte han føra dei opp i Kyrkjebokji.

 

Det var det som var spørsmålet mitt. 

Eg kjenner til føresegnene om å føre inn døypte, vigde og jordfesta.

Eg kjenner ikkje til føresegner om å føre inn konfirmerte, men det treng ikkje vere det same som at det ikkje finst slike føresegner.

 

Sidan du utan vidare stempla presten som "kjeltring" ("snytar, fark, banditt, skurk; svikar; bedragar" i ordboka) var det vel rimeleg

å gå ut frå at du visste noko som eg ikkje visste.

 

Mange sokn var ikkje større enn at folk og prest heldt greie på kven som var konfirmert og kven som ikkje var det.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.