Gå til innhold
Arkivverket
Terje Sæterli

Kjenner noen opphavet til Kirsten Andersdatters Karre, første kona til hospitalforstander og borger Johan Hagemeister i Christiania?

Recommended Posts

Terje Sæterli

To tråder på Brukerforumet etterlyser informasjon om personer med navnet Karre; "Noen som kjenner Karre" (2006) og "Dorotea Silena Trulsdatter Karre" (2014). Anders/Andersen knyttes til kilder både til Drammen og Tønsberg (om ikke andre steder), men så langt jeg kan se har ingen kilder opplysninger om en Kirsten Andersdatter.

 

Serien "Norske Minnesmerker - Norske kirker Akershus (Riksantikvaren 1969) nevner at det i Enebakk kirkes eie er to lysestaker i messing med inskripsjon "Johan Hagemeister Kristin Andersdatter Karre Anno 1661 den 11 May". Formodlig må det være en gave gitt til kirken.
https://www.nb.no/nbsok/nb/0ba78956717fac4400a61d6b710abd17?index=29#136

 

Jeg har ikke funnet Kirsten Andersdatters familienavn (Karre) direkte i kirkebøkene, men Johan Hagemeister og Kirsten Andersdatter får etter KB i Christiania 5 barn i tidsrommet 11/4 1650 til 24/4 1659. Der fremgår morens navn, Kirsten Andersdatter i alle fem tilfeller.
Kirsten Andersdatter begraves 14. juni 1661, som "Johan Hagemeisters Qvinde" (SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1648-1704, s. 408-409 
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060217020434)
Det er verdt å merke seg at Kirsten døde kort tid etter nevnte inskripsjonsdato.

 

Johan Hagemeister gifter seg opp igjen 11. april 1662 med Birthe Christophersdatter Friis, begr. 28. oktober 1681 i Chra. (SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1648-1704, s. 440-441
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/view/653/247
Johan Hagemeister drev kjøbmandshandel i Christiania, hvor han bl. a. nevnes som stadskaptein og stadsmajor.

I årene 1671-75 var han forstander ved Oslo Hospital: Se Oslo Hospital side 50:
http://www.nb.no/nbsok/nb/cc83f7c6792224d6a855578ae539d131?index=9#63
Han nevnes også i forbindelse med finansieringen av Trefoldighetskirken, se Fra Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632-167 (byggeregnskapet) side 144: 
http://www.nb.no/nbsok/nb/f835e2f8ee742c0a420b3970e0365597?index=1#0

 

Johan Hagemeister begraves i Chra. 2. mars 1675: SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1648-1704, s. 426-427
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060217020445

 

Er det noen som kjenner opphavet til hans første kone, Kirsten Andersdatter Karre?
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

Jeg har:  I 1635 eier Anders Karre 6 bismerpund smør i Stangeby på Nøtterøy.

 

 

Anders Kare, borger i Tønsberg 1625,[1] Gift med enken Birgit Hansdatter, gift 1. med borgermester i Tønsberg Carl Olsen.

 

[1] NHD tredje rekke, del I, side 6, 79.

 

 

Allerede tidlig på 1600-tallet dukker det opp en person blandt Christianias elite som både er Borger til Christiania, bosatt i byen, og fungerer som fullmektig i arvesaker. Jens Jensen, nevnt 1613-1625. Familienavnet skrives både Kare, Karre samt Karde. Han fungerer også som lagrettemann.[1] Han var gift med enken etter avdøde borgermester i Oslo Erik Olsen.

 

[1] N.H.D. tredje  rekke, del I, 15 f. 33, 46-47.

 

Jens Kaare, ant. død før 1712. Maren (Mari) Knudsdatter, enke på Brunla i Brunlanes 30. 1. 1736. Mange barn. Andersnavnet går igjen her.

 

Slekten Kaare har kommet til Brunlanesområdet på begynnelsen av 1700-tallet. Vi vet ikke om Jens Kaare noen gang har bodd i Stavernområdet, eller om Mari Knutsdatter har kommet flyttende til Brunlanes med sin andre mand og barna fra sitt første ekteskap. De har ihvertfall kommet flyttende mellom 1701-1712.

Hun ble gift andre gang før 1714 med lensmann i Brunlanes og enkemann Lars Mogensen. Han skal være født ca. 1666 på Kville gård i Kville sogn i Bohuslen og døde på Brunla gård i Brunlanes 13. 9. 1735. Han skal ha kommet til grevskapet i 1692. Opplysningene er fra svensskeopptegnelsen i Brunla i 1734, da han er 68 år gammel. Lensmann i Brunlanes 1712-1735, da han ga vervet over til Jens Persen Ulleberg. Bosatt på Brunla hovedgård 1718-1736. Han hadde bare husvære, var for fattig til å drive gården. 1713-1718 brukte han halve Jordet i Brunlanes (bruk 2). I året 1720 utlignes den antagelig siste ekstraskatten til dekning av krigsomkostningene ved den store nordiske krig. Vi finner under Stavern:

            Lars Mogensen, eiendom og formue 450 riksdaler 00 skilling, utlignet ekstraskatt 11        riksdaler og 24 skilling.

Skifte på gården Brunla i Brunlanes 30. 1. 1736 med lensmann Jens Pedersen Ulleberg og 2 lagrettemenn Wilhelm Agnes og Jacob Stokkeskaug tilstede. Han etterlater seg barn i både første og andre ekteskap. Fra første ekteskap med Cathrine Andersdatter, død.

Barn, 1-2.

1. Kirsti Larsdatter som bor ved Bærums Jernværk og er enke.

2. Anne Larsdatter «og har ligeledes bor ved Bærums Jernværk hvor hun er gift med en mand ved Nafn Hans Christophersen, men nu er død og efterladt sig de Drengebørn, den eldste sagte enchen Maren Knudsdatter het Christopher Hansen 8 aar den 2den heder Laers Hansen 5 aar og den 3de som hed Falchor Hansen sagte hun var 3 aar gammel.'

Fra andre ekteskap med Maren Knudsdatter, enke 1736.

Barn, 3.

3. Cathrine Larsdatter '22 aar og tjener hos Mad: Salh: Hans Lucassen i Sandefjord.'

 

 

Mvh. Torbjørn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Rottem Krangnes
Skrevet (endret)

Som eit supplement til eit av innlegga i tråden frå 2006

Baltser Karre/Karde var fut i Jamtland (n. 1613), i Stjørdal og Verdal (n. 1624-26) og på Nordmøre (1628-33), men vart avsett som følgje av ei rad klager mot han før og under Bjelke-kommisjonens granskingar. (Sjå Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660, 1999 - som verken er komplett eller feilfri, men ein svært nyttig inngang til primærkjelder). Han var gift med Alet Jacobsdatter, dotter til lagmann Jacob Pederssøn og Margrete Petersdotter [Falk] i Trondheim. Miljøet kring dei kan ein lese meir om i Erik Lie: Falch'er i flere farvann (NST XXXVIII). Kring 1630 tok Baltser urettmessig over bygselen av garden Litlfosna, der det på denne tida voks fram ein ladestad kring tømmerhandelen (og ikkje minst tuskhandel og ulovleg detaljhandel) med Nederlanda og Skottland. Ei viss oversikt over etterkomarane til Baltser og Alet får ein i skiftet etter dotter deira,  Anne Baltsersdatter Karre i 1694

Endret av Lars Rottem Krangnes

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo
Skrevet (endret)

#1:

 

Kan det være denne Johan (Jens ?) Hageme(i)ster i (Enebakk ? og) Christiania (død 1675) som var

 

 - far til  'Kjerstin Hagemesters', g. ca. 1682 med kjøpm. i Christiania, Jochum Nicolas Jochums. Lobes (gravl. på Nesodden i 1706 i graven til sin stefar Peder Peders. Müller)

 - bestefar (?) til  Kirsten Hagemeister  (død 1729), g. 23 Mai 1719 med (major ?) Holger Christian Vind (Wind) (1693 Gluckstadt - 1744 Tønsberg) ?

.

Endret av Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo
Skrevet (endret)

.

Da ser det altså ut til at vi kan ha tre omtrente jevngame  Karre / Kaare / Kaarde / Kare / Kaxe :
 

           1.  Balthazar Jenssøn Karre  (c1580? - etter 1642),  fogd på Nordmøre fra 1631, g.m. enken Alhed Jacobsdatter Falch

           2.  Jens Jenssøn Karre          (c1580?-),  borger i Christiania, nevnt 1613-1625 (mulig bestefar til Jens Kare i Brunla ?)
 

           3.  Anders Andersen Kaxe (Karre ?)  (c1575? - etter 1650 ?), fogd over Lofoten (1616-1622 og 1624-1625) (avsatt 1626) (eide Berg gård i Hol),
                 mulig far (?) til :
 

                - Anders Karre ,  borger i Tønsb. (eide i Stangeby, Nøtterøy 1635), mul. far til Johan Hagemesters første hustru Kirsten Andersd. Karre (død 1661).

                - Jacob Karre   ,  far til kjøpmann på Bragernes, Anders Jacobsen Karre, g. 1) m. Randi Trulsdatter (foreldre til bl.a. Truls, Jacob og Andreas)

              ... og ev. (ytterst usikker) :

                - Lauritz Andersen  (c1595? - før 1648)  (Kaxe ? / Karre ?),  sorenskriver i Lofoten og Vesterålen (1624-32). Jekteskipper.

.

Endret av Per Nermo
a) Tilføyd Jacob Karre. b) (23:55) Tilføyd Anders Andersen Kaxe/Karre

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Sæterli

Mange takk for innspill.

(1) Lille-Fosen, skiftet etter Anne Baltzersdtr 1694:
Skiftet inneholder navnet Kirsten både som søster, og som navn på broder- og søsterbarn. Dessverre ingen Anders er nevnt.

 

(2) Tønsberg/Nøtterø:
I 1666 søker Laurits Tue, sogneprest i Nøtterø, om å få den landskyld og tiende som tilligger Enebakk kirke for seg og sin hustru Annikken Eriksdatter på livstid, mot å forplikte seg til å vedlikeholde kirken og holde den med vin, brød og lys. Som grunn oppgir han lite tiende i sitt eget prestekall, aldri over 20 tønner korn.

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0010: Norske registre (mikrofilm), 1660-1670, s. 615b
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120911642039

Norsk Lokalhistorisk institutt (sammendrag):
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022205125

 

Kan dette ha noe med ekteparet Hagemeister/Karre å gjøre?

 

(3) Johan Hagemeister og Kirsten Andersdatter Karre må være besteforeldre til Kirsten Andersdatter Hagemeister etter det jeg kan se, som 23 Mai 1719 ble gift med obl.lt Holger Christian Vind på Teie i Tønsberg, da som hans første hustru.
Hennes foreldre var Anders Hagemeister og Birgitte Pedersdatter Leth. Dåp fremgår ikke av KB, men opphavet hennes kan knyttes til hennes bror Peder. Den 16. august 1691 døpes nemlig Anders Hagemeister oc Berite Læts barn Peder. Ministerialbok nr. 1, 1648-1704, s. 300-301

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060217020378.
Det skiftes etter denne broren Peder Hagemeister i Larvik i 1742. Han som døde ugift uten livsarvinger: Skifteregister for Larvik, skifteprotokoll 8 1736-1742 side 368b. Sammenhengen fremgår av skiftet.
Når det gjelder opphavet til faren Anders Hagemeister, er det vel ikke så mange alternativer. Johan Hagemeister og Kirsten Andersdatter Karre får etter KB i Christiania 5 barn, men ingen er innført med navn i dåpen. Derimot fremgår begge foreldrenes navn. De 5 barna døpes i tidsrommet 11/4 1650 til 24/4 1659. Sønnen Anders kan aldersmessig være hvem som heldst av de fem, men er i følge PHT 2r 5 s173 - det barn som døpes 1. april 1755. Om det stemmer med 5 barn, er sønnen Anders nr 3 i søskenflokken. 
Anders Hagemeister og kona Birgitte Pedersdatter Leth gravlegges i Christiania hhv 20. april 1711 og 7. oktober 1725.
---
Hvor Johan Hagemeister kom fra er vel heller ikke kjent, danske og tyske kilder kan vel si noe om det.

Men det vært morro å "løse" hvilken Anders Karre/Karde/Kardis/mm her i Norge som står bak Kirsten!
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

Følgende herfra:

 

Martha Olsdatter Tanum. Trolovet 10. september og gift 9. desember 1715 i Vår Frues kirke med skredder Nicholas (Nicolay) Hagemester.

Begravet 24. juni 1742 fra Vår Frues kirke, 67 år gammel. Bosatt i den øvre gade i Tønsberg. Skifte 13. juni 1742-11. mars 1744. Borger.

 

Barn:

1.     Gjertrud Nicholasdatter, døpt 17. april 1715 i Vår Frues kirke. Begravet 8. juli 1715 fra Vår Frues kirke, 12 uker gammel.

2.     Berte Nicholasdatter, døpt 20. juni 1716 i Vår Frues kirke.

3.     Berthe Nicholasdatter, døpt 27. november 1720 i Vår Frues kirke. 22 år på skiftet i 1742. Hennes verge var nok Hans Larsen Seeberg.

 

https://www.geni.com/people/Nicolaus-Hagemeister/6000000020665732565 

 

Torbjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo
18 timer siden, Terje Sæterli skrev:

.....

(2) Tønsberg/Nøtterø:

I 1666 søker Laurits Tue, sogneprest i Nøtterø, om å få den landskyld og tiende som tilligger Enebakk kirke
for seg og sin hustru Annikken Eriksdatter på livstid, mot å forplikte seg til å vedlikeholde kirken og holde den med vin, brød og lys. 
Som grunn oppgir han lite tiende i sitt eget prestekall, aldri over 20 tønner korn.


RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0010: Norske registre (mikrofilm), 1660-1670, s. 615b
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120911642039

Norsk Lokalhistorisk institutt (sammendrag): https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011022205125

 

Kan dette ha noe med ekteparet Hagemeister/Karre å gjøre?

....

.

Terje, kan du forklare litt nærmere hvordan du mener at ovenstående ev. kan relateres til  ekteparet Hagemeister / Karre ?

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Sæterli

Hei igjen,

I og med at både Karre og Hagemeister opptrer i Nøtterøy/Tønsberg-området, nevnte jeg dette med Nøtterø og inntekten fra Enebakk kirke nærmest som et skudd i natten, om noen skulle vite noe mer eller ha synspunkter på hva som kan tenkes utledet av det. (I en lengre artikkel om Enebakk kirke i Årboka til Follo Historielag for 2004, konkluderes det forøvrig med at det ikke vites; "Hvorfor skulle sognepresten i Nøtterøy ha inntekten fra Enebakk kirke, som lå så langt unna?")

Jeg har ikke noe som knytter ekteparet Hagemeister/Karre opp mot dette, ei heller noen formening om årsaken. 

 

Anders Jacobsen Karre, kjøpmann på Bragernes, han mener jeg det eksisterer skifte etter, men om jeg husker riktig nevnes ingen Kirsten Andersdatter - er det fra dette skiftet barna Truls, Jacob og Andreas kjennes?

Anders Karre,  Tønsberg (og Stangeby), nevnes det ikke også et sted at han er borgermester i Tønsberg? Tidsmessig passer vel han godt inn for Kirsten.

Kan det tenkes at det finnes skifte(r) som sier noe ham?

 

Mvh Terje

             

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo
Skrevet (endret)
16 timer siden, Terje Sæterli skrev:

.....

Anders Jacobsen Karre, kjøpmann på Bragernes, han mener jeg det eksisterer skifte etter, men om jeg husker riktig nevnes ingen Kirsten Andersdatter - er det fra dette skiftet barna Truls, Jacob og Andreas kjennes ?

Anders Karre, Tønsberg (og Stangeby), nevnes det ikke også et sted at han er borgermester i Tønsberg ? Tidsmessig passer vel han godt inn for Kirsten.

Kan det tenkes at det finnes skifte(r) som sier noe ham ?

.....

.

Skiftet på Bragernes den 14 Des 1691 etter Anders Jacobsen Karre er det en link til i et innlegg i debatten fra 2006 som det er henvist til i innlegg #3 over.

Her listes barna Truls, Anne, Gretcke, Jacob, Andreas og Hans.

 

Kirsten Andersdatter Karre fra Tønsberg er vel omtrent jevngammel med Anders Jacobsen Karre (f. rundt 1630 ?) på Bragernes, og hun kan muligens være hans kusine (se mitt innlegg #5).

 

I innlegg #2 i den omtalte debatten i 2006 nevnes en Inger Andersdatter. Det er ikke nevnt noen Inger Andersdatter i ovennevnte skifte etter Anders Jacobsen Karre på Bragernes i 1691, så det er lite trolig at den Truls Andersen som bodde på Strømsø ved Inger's skifte på Hof i 1696 er identisk med Anders Jacobseb Karre's eldste sønn Truls, som bodde på Bragernes.

 

Et ev. skifte etter Anders Karre, borger i Tønsberg, ville vel vært å finne rundt 1635. Hans enke var Birgitte Hansdatter, som levde ennå i 1650.

.

 

 

Endret av Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo
På ‎13‎.‎03‎.‎2019 den 0.54, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

Følgende herfra:

 

Martha Olsdatter Tanum. Trolovet 10. september og gift 9. desember 1715 i Vår Frues kirke med skredder Nicholas (Nicolay) Hagemester.

Begravet 24. juni 1742 fra Vår Frues kirke, 67 år gammel. Bosatt i den øvre gade i Tønsberg. Skifte 13. juni 1742-11. mars 1744. Borger.

 

Barn:

1.     Gjertrud Nicholasdatter, døpt 17. april 1715 i Vår Frues kirke. Begravet 8. juli 1715 fra Vår Frues kirke, 12 uker gammel.

2.     Berte Nicholasdatter, døpt 20. juni 1716 i Vår Frues kirke.

3.     Berthe Nicholasdatter, døpt 27. november 1720 i Vår Frues kirke. 22 år på skiftet i 1742. Hennes verge var nok Hans Larsen Seeberg.

 

https://www.geni.com/people/Nicolaus-Hagemeister/6000000020665732565 

 

Torbjørn

 

.

Var det Martha eller ektemannen Nicholas som var  borger i Tønsberg og ble begravet/skiftet i 1742 ?

Noen formening om hvem som var foreldre til denne  Nicholas (Nicolay) Hageme(i)ster  (gift 1715) ?

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

Var nok etter ham ja.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo
Skrevet (endret)
På ‎13‎.‎03‎.‎2019 den 0.54, Torbjørn Steen-Karlsen skrev:

Følgende herfra:

 

Martha Olsdatter Tanum. Trolovet 10. september og gift 9. desember 1715 i Vår Frues kirke med skredder Nicholas (Nicolay) Hagemester.

Begravet 24. juni 1742 fra Vår Frues kirke, 67 år gammel. Bosatt i den øvre gade i Tønsberg. Skifte 13. juni 1742-11. mars 1744. Borger.

 

Barn:

1.     Gjertrud Nicholasdatter, døpt 17. april 1715 i Vår Frues kirke. Begravet 8. juli 1715 fra Vår Frues kirke, 12 uker gammel.

2.     Berte Nicholasdatter, døpt 20. juni 1716 i Vår Frues kirke.

3.     Berthe Nicholasdatter, døpt 27. november 1720 i Vår Frues kirke. 22 år på skiftet i 1742. Hennes verge var nok Hans Larsen Seeberg.

 

https://www.geni.com/people/Nicolaus-Hagemeister/6000000020665732565 

 

Torbjørn

 

.

I Geni-lenken i innlegg #7 (se over) pekes det til en Hagemeister-gren fra Stralsund, der

Heinrich (Mattiassen) Hagemeister (c1555?-1616) med sin (andre ?) hustru Katharina (Carstensdatter) Schwarte (c1575?-1629) får barna

 - Nicolaus Hagemeister (c1606 - Nov 1675), Altermann (1644), Rådsherre (i Stralsund ?) (g.m. Maria Klinkow) og

 - Ilsabe Hagemeister (c1610-1669) (g.m. Brandt Klinckow).

 

Skredder og Tønsberg-borger  Nicolaus Hagemeister  (gift 1715, skifte i 1742) er 67 når han dør, mao. f. i 1675.

 

Kan sistnevnte være (yngste ?) sønn av kjøpmann og hospitalsforstander (i Opsloe ?), Johan Hagemeister (c1615?-1675 Christiania)

og hans 2. hustru Birthe (Berthe/Bergette) Christophersdatter Friis (c1635-1681), og

kan samme Johan Hagemeister være en (yngre) bror av ovennevnte Nicolaus og Ilsabe fra Stralsund,

slik at Tønsberg-skredderen Nicolaus dermed er oppkalt etter sin onkel ?

.

Endret av Per Nermo

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Sæterli

Per, Torbjørn, takk for de siste innspill.

Kirsten Andersdatter vil blir en hard nøtt å knekke kan det synes som.

 

Når det gjelder Hagemeister, har jeg så langt følgende om barn til Johan Hagemeister:

Johan Hagemeister og Kirsten Andersdatter får etter KB i Christiania 5 barn, men ingen er innført med navn i dåpen. Derimot fremgår begge foreldrenes navn. De 5 barna døpes i tidsrommet 11/4 1650 til 24/4 1659. Sønnen Anders kan aldersmessig være hvem som helst av de fem, men er i følge PHT 2r 5 s173 - det barn som døpes 1. april 1755, ref oppstillingen nedefor.
Med Birthe Christophersdatter Friis finner jeg dåp for 4 barn i KB  for Christiania. Moren navn fremgår. Der er 3 av barna navngitt, Johan, Hendrich og Kirsten. For siste barn dpt 20.11 1668 mangler navnet.
1 1650 11/4 m/Kirsten Andersdatter, intet navn
2 1653 10/7 m/KA, intet navn
3 1655 1/4 m/KA, intet navn (muligens Anders ? - se over)
4 1656 24/6 m/KA, intet navn
5 1659 24/7 m/KA, intet navn 
6 1664 20/11 m/Berith Christophersdatter Friis, navn Johan
7 1666 22/7 m/BCF, navn Henrich
8 1667 16/8 m/BCF, navn Kirsten
9 1668 20/11 m/BCF, intet navn

 

Kommentar vedr Nocolaus: Skredder og Tønsberg-borger  Nicolaus Hagemeister  (gift 1715, skifte i 1742) er 67 når han dør, mao. f. i 1675. Dersom han er dette siste (navnløse) barnet til Hagemeister/Friis, vil han i tilfelle være en "attpåklatt", ca 7-8 år yngre enn det nest yngste, Kirsten f 1668. Johan H dør også samme året, grl 2. mars 1675.
Mvh Terje
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.