Jump to content
Arkivverket

DNA-tester og etnisitet


Johan I. Borgos

Recommended Posts

21 minutter siden, Svein O. Tislevoll skrev:

Ja, vi bør bruke DNA til det det skal brukes til, se om slektstreet og linjer er korrekt gransket. Har brukt det kun til det, og funnet ut at mye ser rett ut, og er noe som bør granskes mer. Vanlig type kunnskap om folkegrupper og land, finner vi best ut om i nyere oppslagsverk og på internett, uten å blande DNA inn i det. DNA bør vi se på kun når vi er opptatt av å skrive opp korrekt slekt i linjer, og ikke tenke på det til vanlig, noe som vel svært få gjør. 

 

Dette er eg ikkje einig i, og eg trur heller ikkje det er dette Johan meiner. Utgangspunktet hans er reklamen som kan (mis)tolkast som at etnisitet (kultur) ligg lagra i genene. Kunnskap om dna og historiske folkevandringar er absolutt interessant. Poenget er at dna til nolevande ikkje seier noko åleine, men at ein i tillegg må hente info frå andre stader (f.eks. dna frå gamle graver, funn av gjenstandar, studier av språk, religion osv.) for å finne dei verkelege samanhengane. Men dna er likevel nyttig som hjelpemiddel.

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Er det rasisme i dei områda der samane utgjer majoritetsbefolkninga? I så fall: Kva veg går rasismen der?

Nå er det vel ingen grunn til å tro at samer ikke oppfører seg akkurat som alle andre mennesker. Noen få vil til enhver tid utvise en uakseptabel framferd og trakassere andre på grunnlag av opphav og/eller etnisk tilhørighet hvis anledningen byr seg. Blant annet har aviser med jevne mellomrom fortalt om opprinnelig grønlandske barn/ungdommer i et samisk kjerneområde som har blitt behandlet på en måte som kan være vanskelig å ta inn over seg:

 

https://www.dagbladet.no/nyheter/eskimobrodre-mobbes-trues-og-mishandles/65685466

Edited by Anita Aamo
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Dette blir vel kanskje også ei avsporing frå temaet, men Nrk hevdar i ein artikkel at det moderne mennesket har gener som viser at forfedrene/-mødrene våre må ha fått born med neandertalarar og denisovarar, og at nokre ukjente gener "må" stamme frå erectusmennesket.

 

https://www.nrk.no/viten/ny-studie_-fant-fremmed-menneskeart-i-dna-et-vart-1.15114327

 

Korleis kan forskarane "vite" dette? Eg har fundert på om ikkje dette like gjerne berre viser at dei ulike menneskeartane har eit felles opphav?

 

Redigert: Svaret må vel evt. kanskje vere at ein også har undersøkt eldgamle leivningar av det moderne mennesket, og at desse IKKJE inneheld desse genene?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Debatten har vært innom hva DNA-et IKKE inneholder: Språk, religion, kulturelle verdier/holdninger, med andre ord alt som kan læres). Men det er også viktig å ta med hva DNA-et faktisk inneholder, bl.a. anlegg for hudfarge og andre trekk, altså fysiske trekk som får individene til å se "annerledes" ut enn den som ser. I bunn og grunn er rasisme angst for det som er fremmed/annerledes. Rasisme er et kulturtrekk som ikke ligger i DNA-et, men må læres - og kan avlæres.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

26 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

Dette er eg ikkje einig i, og eg trur heller ikkje det er dette Johan meiner. Utgangspunktet hans er reklamen som kan (mis)tolkast som at etnisitet (kultur) ligg lagra i genene. Kunnskap om dna og historiske folkevandringar er absolutt interessant. Poenget er at dna til nolevande ikkje seier noko åleine, men at ein i tillegg må hente info frå andre stader (f.eks. dna frå gamle graver, funn av gjenstandar, studier av språk, religion osv.) for å finne dei verkelege samanhengane. Men dna er likevel nyttig som hjelpemiddel.

Ja, eg tenkte mest på at vi ikkje skal bruka DNA, for å prøva å finne ut noko om negative eigenskapar og slike ting. Når det gjeld folkevandringar og alt det andre, som du nemnde, er det jo svært nyttig å bruka det, i tillegg til andre ting. Men forskarar tek seg av det, og me andre kontrollerer linjer, og ser på det positive som forskarar har komme fram til. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Svaret må vel evt. kanskje vere at ein også har undersøkt eldgamle leivningar av det moderne mennesket, og at desse IKKJE inneheld desse genene?

Genomet til menneskene av i dag inneholder spor av DNA som må skrive seg fra neandertalerne og denisovanerne (det kommer sikkert flere "søskenbarn" på lista etter hvert). Funn av skjeletter etter individer fra disse to gruppen har gitt DNA som kan sammenlignes med vårt, i tillegg har funn (særlig i Afrika) klarlagt DNA-historia til homo sapiens. Jeg anbefaler "Min europeiske familie" av Karin Bojs.

Edited by Johan I. Borgos
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 

7 minutter siden, Svein O. Tislevoll skrev:

Ja, eg tenkte mest på at vi ikkje skal bruka DNA, for å prøva å finne ut noko om negative eigenskapar og slike ting. Når det gjeld folkevandringar og alt det andre, som du nemnde, er det jo svært nyttig å bruka det, i tillegg til andre ting. Men forskarar tek seg av det, og me andre kontrollerer linjer, og ser på det positive som forskarar har komme fram til. 

 

Det vil jo vere eit problem om nokon prøver å bruke vitskap for å finne (påståtte) negative eigenskapar. Slik som raseteoretikarane før 2. verdskrigen. Men då er også utgangspunktet feil.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Et sted i denne debatten nevner jeg ei fillippinsk dame som fikk en liten dæsj "nordisk" på sin DNA-test. Det har vært forklart som norske sjømenn på langfart, men forklaringa kan være langt enklere. Dersom innflytta fillippinere i Norge tar en DNA-test, vil de vel få alle treff (= slektning)i Sørøst-Asia, men blir sjøl i samme slengen lokalisert som "nordisk" (eller skandinavisk), og kan dukke opp som et nordisk "hit" når andre fillippinere tester seg. Stemmer resonnemanget?

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Johan I. Borgos skrev:

Et sted i denne debatten nevner jeg ei fillippinsk dame som fikk en liten dæsj "nordisk" på sin DNA-test. Det har vært forklart som norske sjømenn på langfart, men forklaringa kan være langt enklere. Dersom innflytta fillippinere i Norge tar en DNA-test, vil de vel få alle treff (= slektning)i Sørøst-Asia, men blir sjøl i samme slengen lokalisert som "nordisk" (eller skandinavisk), og kan dukke opp som et nordisk "hit" når andre fillippinere tester seg. Stemmer resonnemanget?

Der tar du nok feil, referansegruppene som er grunnlaget for analysen er nøye valgt ut på forhånd, at en fra Filippinene bosatt i Norge tester seg har ikke noe som helst påvirkning på resultatene. En «dæsj» nordisk betyr vel kanskje under 3% Skandinavisk som vel er det vi kaller tilfeldig likhet eller støy. Uten å ha sett personens resultat og slekt er det umulig å vite noe mer. Men generelt så har mange skandinavere litt øst-asiatisk fra steppene og Sibir i seg og Filippinene har tross alt også hatt mye kontakt pga. både skipsfart og kolonitiden med Europa. Men er det noen små prosenter er det nok mer sannsynlig tilfeldig likhet i genene enn noe annet.

Edited by David Widerberg Howden
Link to comment
Share on other sites

49 minutter siden, David Widerberg Howden skrev:

 Men generelt så har mange skandinavere litt øst-asiatisk fra steppene og Sibir i seg (.........)

Ja, det kan særlig se ut som om skandinaver med noen samiske forfedre har endel asiatisk dna, deriblant sentralasiatisk. Samer uten noe som helst skandinavisk innslag kan ha så mye 26-26% asiatisk dna, eller faktisk opp til 28%, ut fra det undertegnede har observert av samers dna-resultater.   

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, David Widerberg Howden skrev:

referansegruppene som er grunnlaget for analysen er nøye valgt ut på forhånd

Hva er kriteriene forå velge ut disse referansegruppene?

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Johan I. Borgos skrev:

Hva er kriteriene forå velge ut disse referansegruppene?

Nå tror jeg vel at jeg har nevnt det tidligere, men personer som utvelges til referansegruppene er nøye utvalgte enten av selskapene selv, eller i akademiske studier. Kriteriene kan f.eks. være at alle 8 oldeforeldre skal være født i samme geografiske område. Men de aller fleste har nok noen fjerne aner med annet opphav også, noe som selvsagt kan påvirke og her i Europa deler vi stort sett ganske mye, så noe overlapp vil det uansett alltid bli.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hvis jeg bruker meg selv som eksempel, så har jeg alle mine 8 oldeforeldre født i Norge, min far ville samtidig også vært en god referanse for Vestlandet, mens min mor har en oldemor født i Italia m. norsk mor/britisk far og to oldeforeldre født i Sverige. Her ville da jeg kunne bli tatt med som referanse for norsk, min far for norsk men også for vestlandet, mens min mor ville trolig ikke kunnet vært brukt som referanse, da det er litt mer variert geografisk. Men så vet nok jeg litt mer om slekta mi enn endel andre.

 

Man blir altså ikke sammenlignet med hele databasen til selskapene (som varierer fra 1-20 millioner), men et utvalg hentet fra akademiske studier eller rekruttert av selskapene til akademiske forskningsprosjekter. Noen selskaper oppdaterer sine referansegrupper oftere enn andre og noen har med flere uavhengige forskningsstudier som grunnlag.

geog.png

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, David Widerberg Howden skrev:

akademiske studier

Hva betyr det? Jeg er sjøl "akademiker" (universitetsutdanna), men vil ikke bruke begrepet om slektsforskninga mi

 

11 timer siden, David Widerberg Howden skrev:

akademiske forskningsprosjekter

Kan du nevne eksempler?

Link to comment
Share on other sites

Du kan starte med å se litt på grunnlaget for de forskjellige selskapenes referansegrupper og algoritmer:

Blant de viktigste studiene som de fleste selskapene bruker er:

 • The Human Genome Diversity Project (HGDP) (Cann et al. 2002; Cavalli-Sforza
  2005).
 • 1000 Genomes Project (McVean et al., 2012)
 • Human Origins dataset (Lazaridis et al. Nature 
  2014).

Noen av studiene som nevnes som grunnlag er bla. disse:

Jeg er selv universitetsutdannet og siden jeg også er håndverker, så identifiserer jeg meg som delvis akademiker og håndverker. Kaller ikke slektsforskning for akademiske studier, selv om mye av det mange driver med er mye mer enn bare en hobby. En god del slektsforskere forsker på på høyt nivå og burde hatt forskningsstatus. Men dette er forskning knyttet til genetiske studier på laboratorier, så noe helt annet enn "slektsforskning".


 

Edited by David Widerberg Howden
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Skillelinjen mellom slektsforskning og akademisk mikrohistorie er ikke stor som Anne Petterson Rodda påpeker i sine to bøker: Trespassers in Time: Genealogists and Microhistorians og Trespassing in Time: Family History as Microhistory: Navigating the Historical Records as Shown Through the Narrative of a Danish-American Seafarer's Life

 

Tror det fremdeles sitter litt inne at det store flertall av akademikere på universitetsnivå vil akseptere at slektsforskning er et akademisk fag på retning mot mikrohistorie.

 

Høyskolen i Volda har tidligere hatt kurs i slektsforskning som var likestilt med andre historiske studier og de har et studie i mikrohistorie i dag, mener jeg.

 

Ellers så skal vel geografisk lokalisering av DNA-testeren ikke spille noen rolle, som David har nevnt.

 

Som høyt utdannet selv var jeg veldig skeptisk når jeg så eksempel på hvordan man ble plassert med hensyn til etnisiteter og geografisk lokalisering av aner.

 

Så jeg gjorde DNA-testen 100% anonym med hensyn til geografisk lokasjon med ingen sporbarhet til Norge overhode. Hverken med kjøp, forsendelse, IP-adresser eller registering.

 

I mitt tilfelle ble det «bullseye» av Ancestry om hvor mine aner kommer fra i Norge.

 

Så da stemmer vel de skriftlige personhistoriske kildene, i hvert fall geografisk 😊

 

David: @David Widerberg Howden Hvordan fikk du et slikt fint fargekart over geografisk plassering av dine aner?  Finnes det et program eller er det bare å fargelegge anetreet?

 

Edited by Oddgeir Fossli
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, David Widerberg Howden skrev:

Kaller ikke slektsforskning for akademiske studier, selv om mye av det mange driver med er mye mer enn bare en hobby

 

8 minutter siden, Oddgeir Fossli skrev:

Tror det fremdeles sitter litt inne at det store flertall av akademikere på universitetsnivå vil akseptere at slektsforskning er et akademisk fag på retning mot mikrohistorie.

 

Vel, det var ikke jeg som brakte begrepet akademisk på bane. Det kan nok være så at slektsforskning ligger ved yttergrensa av akademiske aktiviteter, men mitt æren i denne debatten har vært koblinga DNA-etnisitet, og nå skal jeg pløye gjennom litteraturlista til David Widerberg Howden for å bli klokere.😊

Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Oddgeir Fossli skrev:

Skillelinjen mellom slektsforskning og akademisk mikrohistorie er ikke stor som Anne Petterson Rodda påpeker i sine to bøker: Trespassers in Time: Genealogists and Microhistorians og Trespassing in Time: Family History as Microhistory: Navigating the Historical Records as Shown Through the Narrative of a Danish-American Seafarer's Life

 

Tror det fremdeles sitter litt inne at det store flertall av akademikere på universitetsnivå vil akseptere at slektsforskning er et akademisk fag på retning mot mikrohistorie.

 

Høyskolen i Volda har tidligere hatt kurs i slektsforskning som var likestilt med andre historiske studier og de har et studie i mikrohistorie i dag, mener jeg.

...............................................

 

David: @David Widerberg Howden Hvordan fikk du et slikt fint fargekart over geografisk plassering av dine aner?  Finnes det et program eller er det bare å fargelegge anetreet?

 

Helt enig i at skillelinjen ikke er stor, det er nok først og fremst at forskningen ikke er tilknyttet en offentlig institusjon som gjør at skillelinjen settes av mange. Men når det er sagt så regnes Norsk Slektshistorisk Tidsskrift som et vitenskapelig tidsskrift. Har selv tatt studiet i Slektsgransking på Høgskulen i Volda samt noen andre kurs, nå er dette studiet lagt ned, men vi kan jo håpe på at det kommer noe annet som vil løfte statusen til forskningsnivå.

 

Noe lignende fargekart kan visst generes i et slektsprogram, ikke sikker på hvilket det var. Men akkurat dette har jeg laget selv manuelt ved å redigere en halvsirkel i et tegneprogram.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Midt i lesinga kom en mail fra MyHeritage med overskrifta "Fantastiske anmeldelser for genetiske grupper", og følgende tekst: "Denne etterlengtede forbedringen av MyHeritage DNA etnisitet estimater identifiserer forfedrenes opprinnelse i 2114 geografiske regioner." Igjen kommer koblinga DNA-etnisitet-geografisk opprinnelse, som jeg meiner er en uholdbar konstruksjon. Verken lokalisering (bosted) eller etnisitet (kultur) kan leses ut fra DNA (gener). Etnisitet har aldri vært stabile "enheter", men endrer seg kontinuerlig i tid, rom og sak (innhold).

 

Vel, meldinga fikk meg til å finlese artikkelen "myOrigins Methodology Whitepaper", som er grunnlaget for påstandene til MH. Den starter lovende med RAO (Recent African Origin), så beskriver artikkelen matematisk/statistiske metoder for å anslå genetisk tilhørighet, deretter følger lista over "reference populations" og nærmere tretti sider med "Cluster Descriptions", det gjelder de geografiske regionene, med historisk utvikling i hver. Den delen er basert på litteraturlesing, ikke på DNA-prøver, sånt mangler jo for det aller meste av tidslinja bakover.

 

Litteraturlistene er tynne saker. Hvor er de store arkeologene - Renfrew, Stringer, Fagan, Gambutas osv.? Det kan ingen på forumet svare på, så jeg blar nedover artikkelen på jakt etter samene. Jeg er ikke etnisk same sjøl, men det gjelder jo et urfolk i heile Skandinavia, og de er her fortsatt, så jeg bruker dem som lakmus-test. Samene nevnes ikke under European Northlands, som omfatter Skandinavia, men under nordlige sirkumpolare folk, i avsnittet om steinalderen:

"The Neolithic came late to the north, with the Saami living as hunters and fishers down to the modern era. The influence of Middle Eastern farmers is minimal among the North Circumpolar for this reason. By the time farming arrived, the age of wanderings was over, and that lifestyle spread through cultural diffusion."

 

Det er alt, til tross for at i dette tilfellet finnes faktisk gammel DNA, omtalt i Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europe." En av forfatterne er Svante Pääbo, han står utrolig nok heller ikke på litteraturlista. Der mangler også samtlige standardverk om samenes historie.

 

Summa summarum: Som akademisk "paper" holder ikke artikkelen mål (og jeg har lest alt, bl.a kapittel 7.7 Jewish Diaspora, som kunne vært morsomt å si mer om, men jeg stopper her). MyHeritage skriver som nevnt at artikkelen har fått "fantastiske anmeldelser".

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil takke alle for et veldig informativt forum når det gjelder min etnisitet og DNA. Jeg har bygget et slektstre og tatt en My Heritage mtdna-test for to år siden. Opprinnelig ble jeg oppført som 97,5% norsk og 2,5% finsk, men etter hvert endret det seg til 97,5% skandanske og 2,5% finsk. (som referanse, alle 16 besteforeldrene mine ble født i norge). Nylig har My Heritage aktivert undergrupper i Norge, og identifisert 11 forskjellige undergrupper som jeg tilhører. (google translate as i am in USA)  

 

image.png.7f708483496ee5f79a1595282e2718f2.png

 

image.png.d0bbba3f04f475029c8c3e6d083b6248.png

 

 

Det finske forfedret kommer fra samiske, kvenske, tornedalske og skogfinske forfedre i slektstreet mitt, så jeg likte diskusjonene dine om de samiske og nordnordiske konfliktene. I et tilfelle i mitt forfedre fra Troms ble en norrøn forfader ført for retten for å ha drept en samer på grunn av en areal- / arealbrukstrid rundt 1700. Han ble senere anklaget. Hans oldebarn giftet seg senere med en sam.
          Den kanskje mest interessante delen var at jeg ventet noen ut av genetikamper i Afrika, og jeg hadde ingen, bare en kamp fra et norsk / afrikansk ekteskap. Jeg hadde imidlertid en kamp fra Usbekistan, Filippinene, Hong Kong, Japan, Ny-Caledonia og Russland. Dette gjør at den asiatiske migrasjonen til samene og finnene ser ut til å være migrasjonsveien, og kanskje ikke vestkysten av Norge ble nådd av de mange afrikanske migrasjonene.
    Igjen: jeg likte diskusjonen: den forsterket mange av de andre lesningene og intuisjonene jeg hadde.
      Jeg inkluderte undergruppekartene fra My Heritage som et eksempel på hva de gjør. Hver etnisk befolkning er basert på over N = 100 prøver, og det er slik de har delt de som jeg stemmer overens med.

Bruce Solberg

 

 

     

 

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Bruce Solberg skrev:

google translate as i am in USA

Bruce, please write in English, the readers of the Forum will understand you. (The google translates into Norwegian can be a little confusing ...)

Innlegget til Bruce synliggjør svært godt hva de etniske grupperingene DNA-bransjen fører til - "fake history". Artikkelen "myOrigins Methodology Whitepaper" bygger på geografiske faktorer med ett stort unntak: Den jødiske diasporaen, altså utvandringa. Men utvandringer har jo vært normaliteten gjennom heile den etniske historia, fra RAO til i dag, så hvorfor dette unntaket? Jeg aner egentlig svaret, men vil gjerne ha det skriftlig.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Denne gangen tar jeg opp tråden med mer erfaring på baken: Jeg har tatt en DNA-test på MyHeritage. Før helga fikk jeg denne meldinga: "Våre algoritmer beregner din etniske tilhørighet på bakgrunn av hvilke deler av ditt DNA som stammer fra ulike regioner i verden. Vi prøver også å finne treff mellom ditt DNA og DNA fra alle andre brukere som har tatt vår test eller opplastede rådata fra sett som tilbys av andre leverandører."

 

Jeg skal ikke terpe mer nå på det faktum at informasjon om etnisk tilhørighet eller bosted ikke ligger i DNA-et, men heller se på resultatet av testen, som kom i dag. Litt bakgrunn: Som bygdebokforfatter i tretti år og slektsgransker enda lenger kjenner jeg det meste av slekta mi bakover til ca. 1600 (og udokumentert Vestlands-greiner enda lenger bak). Jeg er også cand.philol med historie og matematikk som fag (unnskyld skrytet, men jeg er ikke heilt amatør).

 

Resultatet av testen er: 59,2% skandinavisk, 24,7% irsk, skotsk og walisisk og 16,1% finsk. Det siste må være ei oldemor jeg lenge har ant var sjøsame fra Helgeland (den eneste greina jeg ikke har klart å dokumentere). Men samisk og finsk er to heilt ulike etnisiteter, etter mine begreper, og samisk nevnes ikke, Vel, jeg lar det ligge i denne omgang.

 

Irsk, skotsk og walisisk er ikke til å unngå med aner fra Vestlandet. Under overskrifta Skandinavisk finner jeg Trondheim, Trøndelag og Ullensvang+Bergen+Tyskland. Som forventa, det også. Men så kommer "hullet": Nord-Norge mangler heilt, kysten fra Vestfjorden og nordover ligger til og med utafor Skandinavia-feltet på kartet. La så være, men jeg kan altså dokumentere slekta mi i Vesterålen i hvert fall til Kristoffer Larssen på Andenes (f. ca. 1599), og han har flere tusen etterkommere i dag. Siden jeg er "innfødt" i området: Min etnisitet er herfra, men det kan ikke MyHeritage fortelle meg.

 

Jeg ante i forkant av testen at sammenblandinga DNA, geografi og kultur kunne føre til "underholdende" funn, men resultatet mitt viser i tillegg et uventa tomrom der sannsynligheta for treff burde vært størst. Som man spør i USA: How come?

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Johan I. Borgos skrev:

 

Men samisk og finsk er to heilt ulike etnisiteter, etter mine begreper, og samisk nevnes ikke, Vel, jeg lar det ligge i denne omgang.

 

Irsk, skotsk og walisisk er ikke til å unngå med aner fra Vestlandet. Under overskrifta Skandinavisk finner jeg Trondheim, Trøndelag og Ullensvang+Bergen+Tyskland. Som forventa, det også. Men så kommer "hullet": Nord-Norge mangler heilt, kysten fra Vestfjorden og nordover ligger til og med utafor Skandinavia-feltet på kartet. La så være, men jeg kan altså dokumentere slekta mi i Vesterålen i hvert fall til Kristoffer Larssen på Andenes (f. ca. 1599), og han har flere tusen etterkommere i dag. Siden jeg er "innfødt" i området: Min etnisitet er herfra, men det kan ikke MyHeritage fortelle meg.

 

Jeg ante i forkant av testen at sammenblandinga DNA, geografi og kultur kunne føre til "underholdende" funn, men resultatet mitt viser i tillegg et uventa tomrom der sannsynligheta for treff burde vært størst. Som man spør i USA: How come?

Nå forsøker undertegnede på ingen som helst måte å utgi meg som dna-ekspert, men jeg mener likevel å ha fått med meg noen fakta. Blant annet er begrepet "finsk" en slags sekkekategori hos bl.a. My Heritage og Ftdna.com som omfatter både finner og samer. Hva dette skyldes er jeg selvsagt ikke den rette til å uttale meg kategorisk om, men kanskje beror dette på at finner og samer er rimelig nært beslektet på "mannslinja" (jf y-dna)  og at menn i de to folkegruppene til en viss grad tilhører samme haplogruppe (N1). Dette er visstnok ikke tilfelle på "kvinnelinja". 

 

Når det gjelder kartet som "popper opp" på mitt eget dna-resultat, så synes dette rimelig relevante sett i forhold til hva jeg vet om slekta tilbake i tid. Mesteparten av mine forfedre har i "uminnelige tider" levd i Nordland og Troms, samt i nordlige deler av Sverige og Finland. Ergo finnes det en bråte mennesker i disse områdene som jeg deler en større eller mindre mengde dna med. På slutten av 1700-tallet  bosatte noen av forfedrene mine fra Tynset og Alvdal seg i Troms. Altså bor det mennesker i denne delen av landet i dag som jeg har felles forfedre med. Alt dette framkommer på kartet, og i tillegg viser kartet/kartene at det bor mennesker i Canada og USA som jeg er fjernt i slekt med.  Her er det med andre ord ikke så mye å undre seg over!

 

For øvrig kan det vel ikke understrekes godt nok at det er om å gjøre å ta slike dna-tester med en stor klype salt. Man må ikke glemme at resultatene varierer fra selskap til selskap, og fra det ene tidspunktet til det andre. Som sagt i et annet innlegg, så viser det oppdaterte resultatet fra Ftdna.com at jeg "plutselig" (!) deler 13% dna med irer, mens dette ikke er tilfelle hos My Heritage. Her kan man jo bare spekulere hva årsakene måtte være. Andre forskjeller mellom de to selskapene er at andelen såkalt skandinavisk dna varierer med flere prosent, noe som selvsagt får konsekvenser for andelen av de andre etnisitetene som testene forteller om. Andre ting man med god grunn kan undre seg over, er de forslagene My Heritage presenterer for å forklare slektskap med navngitte personer basert på slektstavler og dna-treff. Her er det svært mye rart, og for å si det sånn: I de fleste tilfeller er den påståtte "stien" det rene, skjære nonsens uten noen som helt forankring i virkeligheten! Det kan virke som om "systemet" rett og slett tar utgangspunkt i tilfeldig navnelikhet o.l. 

 

 

 

 

Edited by Anita Aamo
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Anita Aamo skrev:

For øvrig kan det vel ikke understrekes godt nok at det er om å gjøre å ta slike dna-tester med en stor klype salt.

Meget  godt poeng!

Finsk og samisk: Min samboer har solide samiske røtter, men hennes kart, også hos MyHeritage, ser heilt forskjellig ut fra mitt. Nå har jeg pløyd gjennom "treffene", og der dukker det opp et par sørsamiske etternavn. Den aktuelle oldemora mi bodde på Helgelandskysten, så hun kan like gjerne kalles sørsame som sjøsame.

 

MH sier sjøl at "Våre algoritmer beregner din etniske tilhørighet" - algoritmer, nemlig! Det er der selskapene kommer fram til ulike resultater ved testing av samme DNA. Henrik Ibsen hadde rett: Hvor utgangspunktet er gales, blir resultatet titt originalest. DNA-et burde være utgangspunktet, men i stedet bestemmer algoritmen resultatet. Sukk ...

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Johan I. Borgos skrev:

Jeg har tatt en DNA-test på MyHeritage.

 

Nå er du snart helt hekta, skal du se. Jeg fant deg ikke på min match-liste (som du kunne ha vært, siden du har aner fra Nord-Norge og Vestlandet). 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Johan I. Borgos skrev:

 

MH sier sjøl at "Våre algoritmer beregner din etniske tilhørighet" - algoritmer, nemlig! Det er der selskapene kommer fram til ulike resultater ved testing av samme DNA. Henrik Ibsen hadde rett: Hvor utgangspunktet er gales, blir resultatet titt originalest. DNA-et burde være utgangspunktet, men i stedet bestemmer algoritmen resultatet. Sukk ...

Ja, iblant blir resultatet øyensynlig ganske så originalt!  Jeg har sett litt på oppdateringen av min mors dna-test på ftdna. com. Her viser hennes resultat nå ca 67% skandinav (inkludert et innslag av 9% irsk), resten "finsk" og noen få prosenter såkalt asiatisk dna.  På MH er hun derimot kun 36% skandinavisk,  og resten "finsk" og med en merkbart større  asiatisk komponent. Ut fra det jeg vet om tjukke slekta på både hennes mor- og farside, virker begge resultatene noe tvilsomme. 

Edited by Anita Aamo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.