Jump to content
Arkivverket
Ørjan Kvaløy

Brev fra 1832, Sverdrup

Recommended Posts

Ørjan Kvaløy

Hei!

Jeg har mottatt en kopi av et brev, datert Christiania, 16. juli, 1832. Brevet eies av Sverdrup-familien her i området (Buøya i Nærøy kommune), og jeg fikk en forespørsel om jeg kan tyde det for dem. Det har jeg imidlertid gitt opp! Jeg er historiker, og har tydet en del gamle skrifter, men her kom jeg til kort. Jeg har imidlertid tydet nok, til at jeg tror brevet kan være historisk interessant, og har kommet fram til at det bør tydes. Jeg tror avsenderen kan være en viss H. Sverdrup. Dette er etter alt å dømme Hartvig Sverdrup, f. 1809. Han ble seinere prest i Våler, og var da trolig student i Christiania i 1832. Brevet er mest sannsynlig skrevet til hans bror, Peter J. Sverdrup, f. 1804, bosatt på Buøya fra 1832. (H. Sverdrup skriver "kjære broder", og brevet kommer fra Buøya). Hvorfor er dette interessant i en historisk sammenheng? Hartvig og Peter var sønnene til Ulrich Fredrich Suhm Sverdrup (1778-1828). Ulrich var bror til eidsvollsmannen (også kalt "grunnlovens far"), Georg Sverdrup. Georg var altså onkel til de to brevet omhandler, og Hartvig oppholdt seg i Christiania samtidig (mulig sammen?) med onkelen. Videre, Hartvig og Peter var også søskenbarn med Johan Sverdrup, seinere statsminister og "parlamentarismens far". (Johan var 16 år i 1832). Jeg tror kanskje både Georg og Johan er nevnt i brevet.  Ulrich F. S. Sverdrup døde i 1828, og i 1834 solgte enka gården Lauga. Mulig arveoppgjør og eventuelt salg av gården også er omtalt i brevet. Peter Sverdrup gifta seg to måneder før brevet er sendt, mulig det også er omtalt. Jeg legger ut første side av brevet, slik leserne får se. (I en krympet versjon) Mulig dette blir en for stor jobb å tyde. Hvis arkivverket mener dette er upassende, må de bare slette. Om tydejobben er for stor, eller noen skulle mene det er upassende å legge inn denne forespørselen, tar jeg gjerne imot tips om hvor jeg kan henvende meg for å få det tydet. Om noen påtar seg tydejobben, kan jeg sende de tre sidene i stor oppløsning på e-post. Om det er mulig å tyde det her inne, kan jeg legge ut de to neste sidene.

 

MVH

 

Ørjan Kvaløy

 

SverdrupA.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Det hadde hjelpt mykje om du scanna brevet med høgare oppløysing.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad


                                                                                                                  Christiania den 16de Juni 1832

Kjære Broder!

Megen Tak for det behagelige Selskab og din udviste Godhed mod mig under vort sidste Samenvær paa det saa kjære Laugen. Gid vi snart igjen alle kunne samles glade der! hvilket neppe
vel neppe skeer, da jeg af Aviserne og senere af Moders Brev erfarede at den er averteret til Salg og at Du saaledes havde forandret din Beslutning.- Du er nu, siden jeg forlod Dig, traadt ind i en ny Stand og gratulerer jeg af et oprigtigt Hjerte med Indtrædelsen deri. Gid I begge med velbereed Hu have gjort dette vigtige Skridt! Saavel Glæden som Sorgen skulle I da troligen dele med hinanden, og Kjærligheden oprigtig og reen skal strøe Roser for Eder midt iblandt Tornene. Det Liv vi have her at tilbagelægge er idelig Afvexling. Midt i Livets glade Timer rammer Kummeren os og ofte synes det for vort kortsynede Blik, som om ingen jordisk Glæde mere var at vente. Men Taalmodighed og Standhaftighed vil opretholde vort Mod i slige Øieblikke og Tilliden til et algodt Forsyn vil bringe os til at betragte Tingene fra en anden Synspunkt. Taber derfor ei Modet om Sorgen rammer Eder. og om Udsigterne i Fremtiden stundom ei synes Eder de blideste og Næringssorger falde i Eders Lod, forsager da ikke. Arbeidsomhed og en retskaffen Vandel ville sikre Eder Udkomme og indbyrdes Kjærlighed, huusligLyksalighed.- Gid jeg hørte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Kjempemessig! Tror dette bekrefter mine mistanker, om at brevet er skrevet til Peter J. Sverdrup. Han gifta seg jo kort tid før brevet ble skrevet. "traadt ind i en ny Stand og gratulerer". Så får vi også en bekreftelse på at det er besluttet å selge Lauga gård, noe jeg også hadde en mistanke om. Dette var jo sentrum i det store Lauga-godset, hvor Sverdrupene regjerte, og hadde sin base. Jeg er målløs av beundring for at noen frivillig påtar seg denne jobben! 

 

Gunnar: Du sier det hadde hjulpet om jeg skanna i høyere oppløsning. Helt enig med deg. Jeg har skanna brevet i MYE høyere oppløsning, men dessverre opererer forumet med ei maks totalstørrelse på 1MB, jeg måtte derfor krympe fila mange hakk, for å få plass. Fikk den akkurat under 1MB, og da ble oppløsninga sånn. 

 

Jeg legger inn de to siste sidene, det er trolig her godbitene ligger på lur, jeg har et stort håp om det!

 

Foreløpig, mange takk! 

 

Mvh

 

Ørjan Kvaløy

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Side 2 

SverdrupB.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Siste side: 

SverdrupC.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Ad inlegg #3:

Eg er faktisk ikkje heilt sikker på om det står "forsager", men kanskje Else med sitt falkeblikk kan bekrefte det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

[side 2]

Eder i Besiddelse af denne. Med Glæde skulde jeg da see Gjensyns Timen nærme sig og personlig nyde den Fryd at see Eder lykkelige.- Mine Medlogerende ere nu reiste, Uldrik allerede for otte Dage siden og Smith i forgaars. Sidstnævnte er nu færdig med sin Embedsexamen og erholdt bedste Caracteer. [....]chefens Selskab beklager jeg meget i flere Henseender. Han reiste til Semb, hvor han nok opholder sig indtil han faaer Ansættelse.- Fru Cold og Otto reiste Tirsdag med Dampbaaden samesteds og forblive der vel 3 à 4 Uger. Uldrik Cold er derimod her i Byen, da Linierne paa det militaire Institut, hvis Elev han er, endnu ei ere begyndte.- Provst Eckhoff ventes hertil paa førstkommende Tirsdag.- Maaskee følger Christian ham. Jeg glæder mig meget paa hans Komme, især da Ensomheden nu besværer mig, indtil jeg igjen bliver vant med den.- Jeg komer nok da enten til at følge med Provsten til sit nye Kald eller Christian til Semb.- William Sverdrup er nu reist til Kjøbenhavn til sin Kjæreste, efter[?] have tilendebragt theologisk Embedsexamen med bedste Caracteer. Fra Søren har jeg havt Brev fra Christiansund paa hans Reise til Thjem, hvori han melder Georgs Ankomst dertil den 15 Mai paa Bergens-Touren. Maaskee er den sidste nu kommet tilbage. Jenssen, (Madame Buckholdts Broder) er nu endelig færdig med sin theol. Embedsexamen og erholdt laud illaudabilis til Caracteer, altsaa som det synes kun med liden Frugt i Henseende til hans langvarige Ophold her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad
2 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Ad inlegg #3:

Eg er faktisk ikkje heilt sikker på om det står "forsager", men kanskje Else med sitt falkeblikk kan bekrefte det?

Jeg leser det samme som du gjør, Gunnar 😉

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Fremragende!

 

Sitter her og analyserer teksten, og forsøker å finne ut hvem de ulike personene er. Prost Eckhoff er en kjent person i distriktet. Han kom til Nærøy som sogneprest i 1819, prost i Namdal fra 1826, sokneprest i Våler fra 1832. Som vi også husker, Hartvig Sverdrup ble seinere sogneprest nettopp på Våler. Det kan også nevnes at Sverdrup-familien eide Nærøy kirke, og de hadde et privat gravkapell der. William Sverdrup (1809-1872) nevnes, det var sønn av Georg, og dermed søskenbarn til Hartvig, Peter, Johan og gjengen. Så nevnes Søren. Det er nok broren til Hartvig og Peter Jacob, Søren Dass Brodtkorb Sverdrup (1805-1895). Handelsmann på Fiskerosen i Bindal. Når vi først er i Bindal, kan det også nevnes at polfareren Otto Sverdrup, var født der. Han var barnebarnet til Peter Jacob på Buøya. Til slutt legger jeg merke til setninga "Fra Søren har jeg havt Brev fra Christiansund paa hans Reise til Thjem, hvori han melder Georgs Ankomst dertil den 15 Mai paa Bergens-Touren." Her må det vel være snakk om Georg Sverdrup. Jeg tolker det slik at Georg skulle på en tur til Bergen, og at han kom til Kristiansund (eller Trondheim?) den 15. mai, og møtte Søren der? Mulig Georg skulle på et arrangement i Bergen i forbindelse med 17. mai? 

 

Takker og bukker!  Jeg er henrykt! Nå krysser jeg fingrene, og håper noen tar den siste sida også :-) 

 

MVH

 

Ørjan Kvaløy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Det er "huller" i papiret noen steder, og da blir det ufullstendig,  men jeg leser det slik:

 

..Jacob Sverdrup vil nu udgive en Lærebog i Landbruget, der, da han for at Regenskab blive saa billig som mulig, ei vil have noget Horonarium, kun komer til at koste, om jeg husker rigtigt, 3 o. - En Præmie af 2 ell 300 Spd er udsat af Selskabet for Norges Vel for den bedste Lærebog i Landbruget og da her vistes Ingen, som kan rivalisere med ham, er han vist sikker paa at erholde siin Præmie. - Grethe er vel maaskee nu hjemkomet eller ventes snart. Til hende sendte jeg 2 Bøger til Prosten Bull, hvilket Du maaskee ved Leilighed vil melde ham, hvis han ei allerede ved dette Brevs Indløben har modtaget dem. - Professor Bugge troer man vil blive Rector her ved Skolen da gamle Rosted ... ... tænker paa at tage Afsked.
..........................
Din altid hengivne Broder H Sverdrup

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ørjan Kvaløy

Tusen hjertelig!  

 

Innholdet og essensen skulle være ganske grei. Jeg skal sammenfatte brevet, og skrive noen kommentarer, så skal det sendes tilbake til Sverdrup på Buøya. Tror de setter stor pris på dette. Mange takk, alle som har vært med på å tyde dette brevet. Dere er fantastiske! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

No kom Else meg i forkjøpet... 🙂

Nokre kommentarar:

Honorarium

...vist er Ingen...

hiin Præmie...

Præsten Bull

[Brevet er rive lengst nede og skøytt ihop med ein del som ikkje høyrer heime her]
...tage Afsked.- Laugen samt Rosøens Beb[...]
Erindre mig snart med Brev!

Det ser ut som brevet er ein fotostatkopi som er scanna, derfor litt ute av fokus og uskarpt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

Støtter rettelsene dine, Gunnar 😊

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.