Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Tommy Jensen Nese

Bergen rettsak om julius olsen

Recommended Posts

Tommy Jensen Nese

Her er første bilde av rettsak for min tippeoldefar julius olsen

78673B59-5B35-4E94-8305-C09D3BE672C5.jpeg

DA0031E4-93BD-4C72-A238-3E110556F5D9.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen

Jeg prøver meg på denne, og beklager at det blir en del "- - -" og "?" her. Håper noen andre kan fylle inn der det er feil og mangler.

 

Bilde 1 - jeg leser det slik:

 

Tiltalte opgav som fuldt Navn: Julius Olsen, født i Bergen den 17de juni 1868, døbt i Korskirken sogn, løsarbeider, bopæl Bøhmersgaden(?) 5 i  - - -  gift og 9 barn i alderen fra 4 til 21 aar, derav 5 uforsørget, uden formue, har en aarsindtægt af circa 1000 kroner, tidligere 4 gange straffet, senest(?) ved Bergen meddomsretsdom af 14d november 1903 med fængsel paa Vand og Brød i 15 dage for tyveri, foreholdtes(?)  - - - domme som han erkjendte at  - -   sig   - - . Personalia  - -   som opgivet. Retsmøte den 20 oktober 1910. Han erkjendte sig paa Forespørgsel ikke straffeskyldig efter Tiltalebeslutningen.

 

Bilde 2 - jeg leser det slik:

Varamanden dimiteredes(?)

Aktor fremlagde sin skrivelse til forsvarer af 3ds med de deri nævnte bilage.

Edited by Trude Nilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen

De to bildene i #3 er vanskelig for meg. Men det handler iallefall om navn og alder på vitner, og om vitnemålet deres skal telle med eller ikke. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tommy Jensen Nese

C46FAE5D-0D3A-4072-93C5-1990B3A584B6.thumb.jpeg.794cda76a733f84a9454501e4a128c4f.jpeg

 

 

Edited by Tommy Jensen Nese

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tommy Jensen Nese

2FCEA762-0A99-43C6-B575-D67CD8B1030F.thumb.jpeg.641dc7a57a1cd7dac431b0258e9c5675.jpeg

C46FAE5D-0D3A-4072-93C5-1990B3A584B6.jpeg

Edited by Tommy Jensen Nese

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen

Bildene i #4.

Første bilde:

 

Aktor havde derefter Ordet og nedlagde saadan

Paastand:

At tiltalte for forbrydelsen med straffelovens §228  - - -  fængsel i 45 dage og til- - -  at ut- - - erstatning til statskassen for sagsomkostninger med et passende beløb.

 

Forsvareren havde ligeledes Ordet og nedlagde saadan

Paastand: 

At tiltalte frifindes.

 

Andre bilde i #4:

 

Aktor og forsvareren replicerede.

Tiltalte forespurgtes, om han havde noget yderligere at anføre i Sagen.

Efter forudgaaet Raadslagning inden lukkede Døre afsagdes saadan ensstemmig

Dom:

Tiltalte Julius Olsen er født i Bergen den 17de juni 1868 og ifølge ærede(?) aktor tidligere straffet:

1. Ved Bergen meddomsrets dom af 8 decbr 1898 efter straffelovens  kap 21 §6 med en bod (bot) af 25 kroner.

2. Ved Bergen Lagmandsretsdom af 25 april 1900 efter straffelovens kap 15- -  med fængsel paa vand og brød i 5 dage.

3. Ved Bergen meddomsrets dom af 8 october 1901 for tyveri med lignende fængsel i 8 dage.

4. Ved Bergen meddomsrets dom af 14 novbr 1903 for tyveri med lignende fægsel i 15 dage.

Han er nu ved statsadvokatens beslutning af 2d(?) november 1910 sat under tiltale(?) til - - -  efter straffelovens §228 for at have øvet vold mod en andens person eller paa

 

(Dommen fortsetter i bildet fra #6.)

 

anden maade fornærmet nogens - - -  legeme derved at han den 19 oktober 1910 i Korskirkealmendning no 14 tildelte Petra Olufine(?) Jørgensen flere slag i hovedet samt sparkte(?) hende i hoften og i ryggen. 

Tiltalte har benægtet at vere strafeskyldig efter tiltalen. Han erkjender visstnok at han ved anledningen med sine fingre greb 1de vidne over øret for at føre hende ut af værelset,  - - -  paastaar at dette var foranlediget ved at 1de vidne paa forehaand hvde kaldt ham for hore(?)buk og sl- - -  og truet med at faa ham ind paa  - - - , iøvrigt(?) han har benægtet at ha tilføret 1 vidne nogen legemsfornærmelse.

Retten anser det ved 1d, 2d, 3d og 4d vidnesprov for bevist at tiltalte til tid og sted som i tiltalebeslutningen anført har fornærmet 1d vidne paa legemet ved at tildele hende flere slag i hovedet. Derimot har retten ikke fundet det  - - -  bevist, at tiltalte ogsaa har sparket 1d vidne i hofta og ryggen, idet der - - -  kun haves fornærmedes enslige vidneforklaring.

Retten anser det ikke godtgjort(?), at  1d vidne har givet tiltalte nogen foranledning til den tilførede legemsfornærmelse ved skjælsord eller ærekrænkende ytringer mot tiltalte. 5d og 6d vidnes forklaringer herom(?) finder retten ikke at kunne tillægge nogen afgjørende betydning idet de forsaavidt strider imod, hvad der er 

 

(Dommen fortsetter i andre bilde #9.)

 

provet af 1d og 3d vidne. 

Tiltalte vil saaledes blive  - - fældt overensstemmende med tiltalebeslutningen. 

Ved straffeudmaalingen har retten i skjærpende retning taget i betragtning de til- - -  tidligere overgaaede(?) straffedommene af legemsfornærmelse  - -    - -    at ha hat en brutal karakter samt at fornærmede har været fuldstendig(?) vergesløs(?), og retten finder af denne grund at maatte anvende fængselsstraf. Paa den andre side har retten i formildende retning tat hensyn til, at tiltalte ved andledningen  - - -  antager at have befundet sig i en ophidset singsstemning, fordi en anden familie var begyndt at flytte ind i hans bekvemmelighed  - - -   - - -   han efter sin kontrakt  - - -  forpligtet til at  - -   - - . Henvist(?) til de anførte omstendigheter  - - -   straffen at burde ansættes til fængsel i 27 dage. Erstatning til statskassen for sagsomkostninger vil tiltalte ha at betale 15 kroner. 

- - - - -

Julius Olsen bør for forbrydelse mot straffelovens §228 1de led hensættes i fængsel i 27 - syvogtyve - dage.

I erstatning til statskassen for sagsomkostninger betaler tiltalte 15 femten kroner. 

 

(Dommen fortsetter i #10)

 

Dommen Oplæstes for Tiltalte, der erklærede, at han ikke vedtog dommen, men begjærede  - - -   indbragt til fornyet behandling ved lagmandsret, idet han nu  - - -  ved  - -  ønsker opnævnt advokat R. Knudsen.

 

Edited by Trude Nilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen

Nå nærmer det seg kaos her igjen. 😉

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen
10 timer siden, Trude Nilsen skrev:

Bildene i #4.

Første bilde:

 

Aktor havde derefter Ordet og nedlagde saadan

Paastand:

At tiltalte for forbrydelsen med straffelovens §228  - - -  fængsel i 45 dage og til- - -  at ut- - - erstatning til statskassen for sagsomkostninger med et passende beløb.

 

Forsvareren havde ligeledes Ordet og nedlagde saadan

Paastand: 

At tiltalte frifindes.

 

Andre bilde i #4:

 

Aktor og forsvareren replicerede.

Tiltalte forespurgtes, om han havde noget yderligere at anføre i Sagen.

Efter forudgaaet Raadslagning inden lukkede Døre afsagdes saadan ensstemmig

Dom:

Tiltalte Julius Olsen er født i Bergen den 17de juni 1868 og ifølge ærede(?) aktor tidligere straffet:

1. Ved Bergen meddomsrets dom af 8 decbr 1898 efter straffelovens  kap 21 §6 med en bod (bot) af 25 kroner.

2. Ved Bergen Lagmandsretsdom af 25 april 1900 efter straffelovens kap 15- -  med fængsel paa vand og brød i 5 dage.

3. Ved Bergen meddomsrets dom af 8 october 1901 for tyveri med lignende fængsel i 8 dage.

4. Ved Bergen meddomsrets dom af 14 novbr 1903 for tyveri med lignende fægsel i 15 dage.

Han er nu ved statsadvokatens beslutning af 2d(?) november 1910 sat under tiltale(?) til - - -  efter straffelovens §228 for at have øvet vold mod en andens person eller paa

 

(Dommen fortsetter i bildet fra #6.)

 

anden maade fornærmet nogens - - -  legeme derved at han den 19 oktober 1910 i Korskirkealmendning no 14 tildelte Petra Olufine(?) Jørgensen flere slag i hovedet samt sparkte(?) hende i hoften og i ryggen. 

Tiltalte har benægtet at vere strafeskyldig efter tiltalen. Han erkjender visstnok at han ved anledningen med sine fingre greb 1de vidne over øret for at føre hende ut af værelset,  - - -  paastaar at dette var foranlediget ved at 1de vidne paa forehaand hvde kaldt ham for hore(?)buk og sl- - -  og truet med at faa ham ind paa  - - - , iøvrigt(?) han har benægtet at ha tilføret 1 vidne nogen legemsfornærmelse.

Retten anser det ved 1d, 2d, 3d og 4d vidnesprov for bevist at tiltalte til tid og sted som i tiltalebeslutningen anført har fornærmet 1d vidne paa legemet ved at tildele hende flere slag i hovedet. Derimot har retten ikke fundet det  - - -  bevist, at tiltalte ogsaa har sparket 1d vidne i hofta og ryggen, idet der - - -  kun haves fornærmedes enslige vidneforklaring.

Retten anser det ikke godtgjort(?), at  1d vidne har givet tiltalte nogen foranledning til den tilførede legemsfornærmelse ved skjælsord eller ærekrænkende ytringer mot tiltalte. 5d og 6d vidnes forklaringer herom(?) finder retten ikke at kunne tillægge nogen afgjørende betydning idet de forsaavidt strider imod, hvad der er 

 

(Dommen fortsetter i andre bilde #9.)

 

provet af 1d og 3d vidne. 

Tiltalte vil saaledes blive  - - fældt overensstemmende med tiltalebeslutningen. 

Ved straffeudmaalingen har retten i skjærpende retning taget i betragtning de til- - -  tidligere overgaaede(?) straffedommene af legemsfornærmelse  - -    - -    at ha hat en brutal karakter samt at fornærmede har været fuldstendig(?) vergesløs(?), og retten finder af denne grund at maatte anvende fængselsstraf. Paa den andre side har retten i formildende retning tat hensyn til, at tiltalte ved andledningen  - - -  antager at have befundet sig i en ophidset singsstemning, fordi en anden familie var begyndt at flytte ind i hans bekvemmelighed  - - -   - - -   han efter sin kontrakt  - - -  forpligtet til at  - -   - - . Henvist(?) til de anførte omstendigheter  - - -   straffen at burde ansættes til fængsel i 27 dage. Erstatning til statskassen for sagsomkostninger vil tiltalte ha at betale 15 kroner. 

- - - - -

Julius Olsen bør for forbrydelse mot straffelovens §228 1de led hensættes i fængsel i 27 - syvogtyve - dage.

I erstatning til statskassen for sagsomkostninger betaler tiltalte 15 femten kroner. 

 

(Dommen fortsetter i #10)

 

Dommen Oplæstes for Tiltalte, der erklærede, at han ikke vedtog dommen, men begjærede  - - -   indbragt til fornyet behandling ved lagmandsret, idet han nu  - - -  ved  - -  ønsker opnævnt advokat R. Knudsen.

 

 

Værsågod.

Edited by Trude Nilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum
22 minutter siden, Tommy Jensen Nese skrev:

20190314_132316190_iOS.thumb.jpg.e1f22169346efcc7b85cc363b59d4bf0.jpg20190314_132335549_iOS.thumb.jpg.806617bfb6a1db39e1fcb6d8ec0fe690.jpg

 

Tommy

Ikke legg inn så mange sider på en gang.

Det skaper bare kaos.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tommy Jensen Nese

kan bare legge to bilder en av gangen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Du bør ikke legge inn flere bilder i det hele tatt.

Det blir vanskelig for de som skal hjelpe deg med tydingen når du legger inn så mange bilder.

 

 

Edited by Ann-Mary Engum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.