Jump to content
Arkivverket
Even Stormoen

Trenger tydehjelp til deler av innførsel i kirkebok Gausdal 1760 ang. en formidabel flom.

Recommended Posts

Even Stormoen
Posted (edited)

EDIT #3: Les nederst i innlegget!

 

Trenger hjelp/korrektur til følgende:

 

SAH, Gausdal prestekontor, Ministerialbok nr. 3, 1758-1809, s. 21
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640640

 

Midt på siden(e), lengre innførsel ang. en storflom.

 

Nummerért etter linjer.

 

(?) er: Usikker på foregående ord.

(??) er: Kan ikke tyde ordet [ordene]

 

[Har uthevet de ‹kritiske› stedene.]

 

Og for all del – det finnes ganske sikkert andre feil o.l. som jeg ikke har sett – all korreksjon/korrektur mottaes med den største takknemlighet.
 

1.   Den 27 de May som var 3die Pintsedag begyndte det imod Aftenen mange Gange at tordne dog uden Regn eller meget haarde Slag, den 28de om Morgenen begyndte det at

2    regne dog ganske mærkelig indtil om Aftenen Kl 7 da Regnen blev stærkere Om Natten til d. 29. tordnede det adskillige Gange, i Besynderlighed vare 3de Torden-

3    skrald meget haarde og den dermed følgende lynild meget sterck saa det lignede et Jordskiælv. Derpaa voxte Elven igiennem dette Sogn saaledes, at den (??) (??) (??)

4    Natten gik over alle Enge og Sletter som laae ved Elven, og disse bortskyllede dem(?), samt borttog alle de Broer og Qvernhuse, samt min Saug som stode

5    i Elven. Gaardene Snertingdalen, Helleberg, Nørdre Olstad, Føxen(?), Hage, Østreng(?) Roqvam, Leqvam, Lunde, Bøe, Sørbøe, Langset, og Nørdre Fogner leed en betydelig

6    Skade; (??) i Særdelished Lund Præstegaarden mest da den mistede alle de deylige Enge som laae ved Elven, disse var nu overskyllede med Sand, og deels

7    (??) til en Stenhob(?), Saugen og Qvernhuset med alt Redskab og Behør især 2de par Qverner som jeg i Vinter havde forskrevet fra Selboe var bortskyllede

8    og nedgravede, og Grunden saa reent borttaget, at der aldrig paa Præstegaardens Grund kand bygges nogen Saug og det ville blive vanskeligt og bekoste-

9    ligt om der skulde bygges Mølle Huus meere(?), for at dersom den Skade skulle taxeres som denne Bøygd alleene har lidt da kunde den icke erstattes

10  med 20 til 30000 rdl da alleene jeg leed Skade (??) (??) 600 rdlr indberegnet den Skade jeg leed i Bruestuen som er min Eyendom, hvor jeg mistede

11  den skiønne Vold der aarlig gav mig 24 à 30 læss Foer(?). Det som giorde at denne Flom blev (??) stor, var ar Sneen endnu(?) laae i alle Fielderne. Ved Tordenen

12  blev luften varm og paa engang smeltide Sneen som alligevel(?) foraarsager stor Flom og da den overflødige Regn kom dertil var det ey

13  at undre over at Vandet voxte saa overmaade; Dog kom intet Menniske tilskade, endskiønt det paa endeel Steder saae fortvivlet ud, ja en Plads

14  under Helleberg hvorpaa der til Lycke ingen Folck var gik ganske under og den anden Plads under Helleberg hvor Skredermæsteren(?) Iver Poulsen Fogner

15  med sin Hustrue og et Qvinde Menniske boede og vare blev ligesom ved Guds Beskiønnelse(?) reddet fra Undergang ja Hoved Kirken stod i Faren(?)

16  Havde(?) dette Regn som alleene varede i 16 Timer holt ved nock i 16(?) Timer er det ganske vist at her havde skeet en almindelig Ødeleggelse, Elven var saa

17  rasende at det varede i 8 Dage at den ene icke kunde komme over til den anden saasom Broerne vare borte, og Elven er icke af den Bes-

18  kaffenhed at her er eller kand blive noget Færgested. Hvorfor jeg maatte Fest: Trinit: forrætte Tienesten ved Hoved Kirken endskiønt den var

19  berammet at skulde holdes ved Bøedalens Annex.

 

Vennlig Hilsen

 

 

PS: EDIT Som sedvanlig blir min tilsynelatende oversiktlige formattering av teksten ‹screwed› i møte med forumets tekstbehandler. Beklager.

DS

 

EDIT 2: Like etter posting av emnet fant jeg dette:

https://admin.mekke.no/data/downloads/1780/GT-1-2009.pdf

Der er store deler av innførselen jeg spør om transkribért.

Så Mesteren av Innslåing av Allerede Åpne Dører (meg) beklager igjen.

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Øra

leser

linje 3 : Kl halv 2 om

linje 4 : den

linje 5 : (Det samme)

linje 6 : men

linje 7 : giorte til en Stenhob

linje 9 : (Det samme)

linje 10 : sickert paa

linje 11 : (Det samme, d.v.s. for til dyrene), flom blev saa stor, sneen enda laae

linje 12 : (Det samme)

linje 14 : skoelemæsteren

linje 15 : beskiønnelse, fare(med et komma/punktum bak)

linje 16 (Det samme, og naturlig at han bruker det samme time antallet)

Mvh Gunnar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Tusen takk for hjelpen!

 

Mvh

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Guds Beskjærmelse, ikkje beskiønnelse!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Gunnar!

Det gir unektelig en mer fornuftig mening, ja.

Takk skal du ha.

 

Mvh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.