Jump to content
Arkivverket
Ivar Moe

En Cristiania utfordring fra 16-1700 tallet - Iver Bergh som gifter seg i Amsterdam 1716, da 28 år gammel. Far Gregorius Berg(ius)

Recommended Posts

Ivar Moe

Lar det seg gjøre å finne denne familien i Oslo rundt 1700 ?

 

Fra vielse innmelding i Amsterdam - 30-06-1719 - Bergh, Yver - Meeburg, Catharina - DTB 711, p.439 - Huwelijksintekeningen van de PUI. - A25050000222

 

yver.PNG.7e2b0733b1d6ca63c79dc28e8d02c433.PNG

 

Severin Laasbye er verge. Han har røtter til Kristiansand, og tydeligvis relasjoner til Iver og/eller Catharina. Det er disse relasjonene jeg håper å finne ut av hvis Ivers familie i Cristiania lar seg identifisere.

 

Mvh

Ivar

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

????

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Du blir visst ikke arbeidsledig framover! Min tanke er at det dreier seg om en far Gregers Berg som har latinisert navnet sitt i forbindelse med studier, og av og til brukte den latiniserte versjonen, mens sønnen som da kanskje ikke har studert, lot være å latinisere navnet. Nå fantes det antagelig minst to Gregers Berg i området tidlig på 1700-tall og sent på 1600-tall, spørsmålet er  om det går an å knytte noen Iver til dem.

Ref. 8. Riksarkivet. Aker Sorenskriveri. Tinglysning. Pantebok I (17ll-1140), folio 27a. Henrich Blichfeldt var auksjonsforvalter med domprost Peder Lange som vitne og assessor Gregers Christensen Berg som presis i Skifteretten. i følge denne kilden http://www.ostensjovannet.no/forening/sothona/Sothoena024.pdf 
 

Jeg mistenker at dette er samme Gregers Berg https://www.nb.no/items/d7af0af8e5c2576d80709483e5502b38?page=39&searchText="Gregers Berg" Mye mulig at han/de er for ung(e) til å være far til Iver.

 

Dette er med høy sannsynlighet en annen Gregers Christensen Berg, siden han var prest, og han arbeidet i Trefoldighetskirken i Christiania 1684-1728. : https://www.genealogi.no/prester-i-bragernes-prosti/ 

Han må ha vært gammel nok til å ha en sønn på Ivers alder. Spørsmålet er om han er den samme som Gregers Berg, Tolvprest, om talt her https://www.nb.no/items/58cc743dad1207f6ac51013631ffd4df?page=35&searchText="Gregers  og her https://www.nb.no/items/761fe4b15332ef6d530a268b5a0d7def?page=29&searchText="Gregers Christensen Berg" Berg" for i så tilfelle skal han ikke ha hatt mer enn én sønn som nådde voksen alder, og han het Bent. Jeg tror dessverre det er samme mann siden tiden for presteutnevnelsen er oppgitt til samme år.

Både en assessor og en prest ville kunne finne på å latinisere navnet, antar jeg.

Men jeg har nå en viss tro på at det kan dreie seg om samme familie - at Iver er en fetter av Bent, Gregersøn Berg for eksempel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

Jeg har tidligere notert at Mag. Gregers Christiensen Berg skal ha vært sønn av Sogneprest Hurum 1653-84, pers.kap. Eidanger 1640-53 Christen Gregersen (død 24. juni 1684 i Hurum) og Anne Iversdatter som var enke etter begge sine ektefeller (g. 1) m. Sogneprest Hurum 1646-53, succentor Christiania -1646  Knut Jensen Frølund (3 barn: bl.a. Iver, g. i Aalborg, d. f. 1717 i København).

 

Hvis den omsøkte Iver Berg i Amsterdam er sønn av Gregers og sønnesønn av Anne Iversdatter kan ha således være oppkalt etter sin fars morfar, og Iver i Aalborg er vel også oppkalt etter ham.

 

Om Gregers "havde 3 børn, hvoraf blot en Søn blev voxen", kan det vel tenkes at Iver har forsvunnet under radaren, og reist til Amsterdam.(via en immatrikulering i København?). Hvem kan eventuelt de tre barna ha vært, mon tro?

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Ja denne Greger Christiansen Berg fremstår som en god kandidat.  Og navnet til disse tre døtrene hans hadde vært svært nyttig å få rede på.

Ved dåpen til Engelina Elisabeth, datter til Iver og Catharina står det en Elisabeth Bergh oppført som vitne. Muligheten er til stede for at det er en søster av Iver.

 

Elisabeth Bergh var gift med det andre vitne Christoffel Thijm.

Her er link til dåpen

https://www.openarch.nl/show.php?archive=saa&identifier=e875602a-82fe-0838-4bba-e49206b6618d&lang=en&six=4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Tinglysningsprotokoll 14. September 1828 om Magister Gregers Berg, Tolfprest

https://media.digitalarkivet.no/view/21847/73?indexing= - ikke noe matnyttig i denne teksten, annet enn datoen.
Jeg finner ikke noe skifte i den regulære skifteprotokollen, https://media.digitalarkivet.no/view/25398/4 men hvis han var prest ville det vel bli foretatt et geistlig skifte. 


I følge Google søk skal Bent Gregersen Berg være omtalt i Olav Teiges "Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk". Det er mulig at det står noe mer om familien der, men jeg har liten lyst til å havne på listen over dem Acaedmia.edu sender eposter til i hytt og vær igjen - også etter å ha brukt "avmeld"-lenken.  

Hvis noen av de interesserte ikke er redd for spam eller allerede får den, er det kanskje verdt å sjekke ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Takk skal du ha Inger. Liker dine gode resonnement og innspill.

 

Skal kikke nøye på dette senere på dagen.

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Christian Arentz
Posted (edited)

Dette var en utrolig bra oversikt over fiffen i Oslo på den tiden: https://docplayer.me/1559033-Eliten-i-christianias-sosiale-og-politiske-nettverk-1680-1750.html 

Blant Kommerceråd Gjort Andersens (1651-1720) 40 fadderskap er ca. 90 % identifisert av forfatteren, deriblant denne:

 

Mag. Gregers Berg og Sidsel Berntsdatters b. Ifuer??. Faddere: Johanne [Jochumsdatter Schumacher] Niels Søfrensens, Dorthe Mortensdatter, hr. Søfren Michelsen, kommerseråd Giord Andersen. (1 s. 374)

I: SAO, Vår Frelser kirke, kirkebok nr. 1 1648-1704
https://www.digitalarkivet.no/kb20060217020416

 

Fornavnet er noe utydelig, men ved å sammenligne med andre innførsler er Ifuer mitt beste forslag

 

Den Ifuer som ble gift i Amsterdam i 1716, 28 år gml. må hvis vi har funnet rette far, være fra Gregers 1. ekteskap med Ingeborg Lobenstein, som forøvrig  døde i 1689, året etter Iffuers antatte fødsel i 1688

Edited by Christian Arentz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler

Flott, Christian, du fant en utgave hvor man ikke måtte risikere e-post-spam for å se arbeidet til Olav Teige! Jeg skal ikke begi meg ut på å tyde barnets navn. Men hvis det er Iver, skulle alderen hans ved ekteskapsinngåelsen være bare 18 år. Det synes jeg var ungt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
Posted (edited)

Hvis det står Iffuer så er det svært sannsynlig at dette er den samme som er å finne i Amsterdam, og er han født i 1688 så passer det jo perfekt med alder.

Imponerende stykke slektsforskning dette Inger og Christian.

 

Nå er det ingen Elisabeth å finne blant søsknene så vidt jeg kan se, så da var nok hun et sidespor.

 

Iver begraves i Nieuwe Luthersche Kerk i Amsterdam 2 sep. 1746.

image.thumb.png.83a7af8f0a45cdd73581e83255155cab.png

 

og kona Catharina Meeburgh begraves samme plass 24 mai 1757

image.png.a68b19fe538ae6b660cf67de1887acd0.png

 

Mvh

Ivar

 

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Inger Hohler
Quote

Hvis det står Iffuer så er det svært sannsynlig at dette er den samme som er å finne i Amsterdam, og er han født i 1688 så passer det jo perfekt med alder.


Lenken til kirkeboken som Christian henviser til gjelder vel en mulig Iffuer født 1701, ikke 1688?  Hvis den Iver Berg(h) du leter etter, Ivar,  var sønn av Magister Gregers Christiansen Berg, må det han vært en annen Iver. Hvis den Iver du leter etter var 28 år i 1716 ble han, som Christian skriver, født mens magisteren var gift med Ingeborg Lobensten, ikke etter at magisteren hadde blitt enkemann og fått kone nr. 2

 

Ingeborg Lobensten skal ha vært enken etter Henrich Utrecht, magister Greger Bergh's forgjenger som tolvprest. Hvis disse opplysningene http://tom.brondsted.dk/genextracts/?ancline&sid=I17&ged=2&chpt=33 "2 Henrik Hansen UTRECHT, domprovst. Dead 1684 in Christiania. Bur. 15 Apr. 1684 in Hellig Trefoldigheds kirke. Rimeligvis opkaldt efter sin farbror (eller farfar?), organisten i Celle. Student fra Sorø 1659, indskrevet på universitetet fra Århus og fra 1671 "tolvspræst" i Christiania stiftsprovsti (dvs. at han skulle holde de befalede tolvsprædikener, betjene skriftestolen og læse den daglige bøn) [28]. Blev begravet under tårnets hvælving i Hellig Trefoldigheds kirke."  er det slett ikke usannsynlig at hun kunne bli mor i 1688, ut fra det jeg oppfatter som alminnelig giftemålsalder ved førstegangs ekteskap. Men foreløpig har ikke sett at det finnes noe direkte holdepunkt for at Ingeborg fikk en sønn Iver. Jeg har funnet magisteren som fadder et par ganger før 1701, men ikke som far. På den annen side er ikke tolkningsferdighetene mine så gode at jeg ville utelukke at han  finnes der likevel.Tror bare jeg er kommet til enden i forhold til hva jeg kan være nyttig for her.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Ja, ser nå at jeg misforsto deler av innlegget til Christian. Da står vi nok litt på bar bakke her.

 

Finner flere eiendoms og andre registreringer vedrørende Iver i Nederland, men ikke noe som kan hjelpe til med å identifisere opphav. 

 

Jeg får da prøve å gå den "tunge" veien via slekter denne Iver har hatt samrøre med. En av dem er Kierulf slekta i Kristiansand/Amsterdam.

 

Takk til alle for gode bidrag i denne vanskelige saken

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.