Jump to content
Arkivverket
Tor Kvien

Tramskribering av kilder - samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch

Recommended Posts

Tor Kvien

Betyr opplysningene nedenfor at vi som driver med transkribering av kirkebøker bare kan legge ned arbeidet?


"Arkivverket fortsetter nå samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch om avskrift av kirkebøker fra 1815-1900-tallet. Det betyr at i løpet av første halvdel av 2020 vil du finne alle kirkebøker for perioden 1801-1900-tallet søkbare. Det gode samarbeidet Arkivverket allerede har med frivillige, har gjort det mulig å ferdigstille transkriberingen av kirkebøker for perioden 1801-1814. Nå vil den store innsatsen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch supplere arbeidet de frivillige har gjort, til stor glede for alle.

Avskriftene gjelder

  • døpte for perioden 1815-1929
  • viede 1815-1960
  • døde og begravde 1815-1927

Vi ser også på muligheten for å utvide døde og begravde til 1950. Dette vil være mulig hvis vi bruker dødsfallslistene til Statistisk sentralbyrå (Folkemengdens bevegelser), men sladder dødsårsaken."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA
26 minutter siden, Tor Kvien skrev:

Betyr opplysningene nedenfor at vi som driver med transkribering av kirkebøker bare kan legge ned arbeidet?


"Arkivverket fortsetter nå samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch om avskrift av kirkebøker fra 1815-1900-tallet. Det betyr at i løpet av første halvdel av 2020 vil du finne alle kirkebøker for perioden 1801-1900-tallet søkbare. Det gode samarbeidet Arkivverket allerede har med frivillige, har gjort det mulig å ferdigstille transkriberingen av kirkebøker for perioden 1801-1814. Nå vil den store innsatsen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch supplere arbeidet de frivillige har gjort, til stor glede for alle.

Avskriftene gjelder

  • døpte for perioden 1815-1929
  • viede 1815-1960
  • døde og begravde 1815-1927

Vi ser også på muligheten for å utvide døde og begravde til 1950. Dette vil være mulig hvis vi bruker dødsfallslistene til Statistisk sentralbyrå (Folkemengdens bevegelser), men sladder dødsårsaken."

Hei

Nei det betyr det ikke. Vi ønsker at alle som jobber med transkribering skal fortsette det de holder på med. Alt arbeid som blir gjort av frivillige vil bli lagt ut på DA. Data fra våre samarbeidspartnere vil ikke erstatte registrering gjort av frivillige. 

 

Kirkebøker før 1800 vil ikke bli transkribert av våre samarbeidspartnere. Dette må vi fortsatt gjøre på dugnad. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Nedrud

Det ser ille nok ut med transkriberingen av 1891-tellingen. Det vrimler av feiltranskriberinger og det blir ikke lett å søke i dette materialet. På bare noen få testoppslag i det materialet som er lagt ut, finnes mange feil.Det hadde vært ønskelig om ikke slikt arbeid ble satt bort til mennesker med svært liten grad av forståelse for norske steds- og personnavn.

Forhåpentlig er ikke dette samarbeidet kostbart, for kvaliteten er ikke god.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA
18 timer siden, Rune Nedrud skrev:

Det ser ille nok ut med transkriberingen av 1891-tellingen. Det vrimler av feiltranskriberinger og det blir ikke lett å søke i dette materialet. På bare noen få testoppslag i det materialet som er lagt ut, finnes mange feil.Det hadde vært ønskelig om ikke slikt arbeid ble satt bort til mennesker med svært liten grad av forståelse for norske steds- og personnavn.

Forhåpentlig er ikke dette samarbeidet kostbart, for kvaliteten er ikke god.

Hei

1891-tellingen var samarbeidspartnernes første forsøk på transkribering av norske kilder. Vi ser at det er enkelte bokstaver og tegn som kan være utfordrende. For eksempel hvis bokstaven o går langt ned og ligner mer på en a, så blir dette fort feiltranskribert. 

I tillegg til 1891 så transkriberte de noen lister fra utvalgte kirkebøker. På de nyeste kirkebøkene var det gode resultater. Selv om det også her blir noen feil.

Nå når de skal jobbe med transkriberingen av kirkebøkene vil vi ha en tett dialog. De som skal gjøre selve transkriberingen vil få tett oppfølging og opplæring av våre samarbeidspartnere. 

De skal nå starte å jobbe med de nyeste kirkebøkene og jobber seg bakover i tid. Dette fordi man vet at skrift blir vanskeligere jo lengre tilbake man går. 

 

Riksarkivet i Danmark har inngått en lignende avtale. 

https://www.sa.dk/da/news/rigsarkivet-indgaar-samarbejde-med-ancestry/

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Steinar Vasaasen

Jeg har tatt noen stikkprøver av 1891-tellingen i området jeg kjenner best, Stange i Hedmark.  Der er det veldig mye som er riktig transkribert, men som Renate nevner over veldig  mange "o" har blitt "a" samt en del æ og ø misforståelser. Dette vil nok føre til at en del søk i dette materialet blir mislykket. Jeg velger allikevel å se positivt på samarbeidet med "AMF", men vil oppfordre til at DA organiserer en korrekturlesing av materialet for å høyne kvaliteten. Jeg deltar gjerne i en organisert korrekturlesing !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA
På 5.4.2019 den 12.12, Steinar Vasaasen skrev:

Jeg har tatt noen stikkprøver av 1891-tellingen i området jeg kjenner best, Stange i Hedmark.  Der er det veldig mye som er riktig transkribert, men som Renate nevner over veldig  mange "o" har blitt "a" samt en del æ og ø misforståelser. Dette vil nok føre til at en del søk i dette materialet blir mislykket. Jeg velger allikevel å se positivt på samarbeidet med "AMF", men vil oppfordre til at DA organiserer en korrekturlesing av materialet for å høyne kvaliteten. Jeg deltar gjerne i en organisert korrekturlesing !

Vi har et ønske om at våre dyktige slektsforskere og transkriberingsfolk vil komme på banen for å ta en korrektur på materialet fra AMF. Allerede nå er det folketellinger fra 1891 som er sendt ut til korrektur. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arne Myrvang

Jeg er en av dem som har jobbet med transkribering i regi av vårt lokale historielag i ganske mange år. I vårt arbeid har vi lagt stor vekt på kvalitetssikring av arbeidet underveis, og gruppa som arbeider med dette har i tillegg stor grad av lokalkunnskap. Jeg blir litt usikker når det skrives at man nå inviteres til å "ta en korrektur på materialet fra AMF". Betyr det at fremtidige databaser fra bl a oss som sitter rundt om og utfører denne jobben seriøst ikke vil bli lagt ut for å erstatte ting fra AMF, men at man heller vil "ta en korrektur" på AMF-materialet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Renathe-Johanne Wågenes - DA
38 minutter siden, Arne Myrvang skrev:

Jeg er en av dem som har jobbet med transkribering i regi av vårt lokale historielag i ganske mange år. I vårt arbeid har vi lagt stor vekt på kvalitetssikring av arbeidet underveis, og gruppa som arbeider med dette har i tillegg stor grad av lokalkunnskap. Jeg blir litt usikker når det skrives at man nå inviteres til å "ta en korrektur på materialet fra AMF". Betyr det at fremtidige databaser fra bl a oss som sitter rundt om og utfører denne jobben seriøst ikke vil bli lagt ut for å erstatte ting fra AMF, men at man heller vil "ta en korrektur" på AMF-materialet?

Hei. Det arbeidet som gjøres rundt omkring av transkribering vil selvsagt bli lagt ut på nett. Med korrektur av AMF-materialet tenker vi at dersom noen ønsker å transkribere en kilde som vi allerede har publisert fra AMF, kan de få tilsendt dette og bruker som grunnlag for en bearbeidelse av materialet. Deretter vil denne da blir erstattet med den opprinnelige filen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Eg prøvde å stille følgjande spørsmål i den andre tråden: Vil det vere mogeleg å registrere kyrkjebøker/folketeljingar heilt på nytt der det allereie er lagt ut amf-databasar, eller vil ein måtte bruke dei eksisterande databasane på grunn av at allereie utlagde lenker skal vere permanente?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.