Jump to content
Arkivverket
Rita Hole

Østfold Borge, Guttorm Olsen Begby og 3 stk Hansdøtre

Recommended Posts

Rita Hole
Posted (edited)

Hvem kan være foreldre til de 3 søstrene Hansdøtre som jeg har skrevet om i neste avsnitt under her.

Så har jeg 2 stk Guttorm Olsen.1 fra Begby i Borge og 1 fra Næs, hvem Næs ?

Kan han ha kommet fra Næs før han kom til Begby for i 1708 nevnes Berte Hansdatter sal Guttorm Olsen Begbyes etterleverske ang. en tomt i Fredrikstad. Leg og Søren Guttormsen var også tilstede.

På Begby 1664 bor Hans Pedersen 50 år (kan han være en kandidat som far til de 3 Hansdøtrene ? ) og Guttorm Olsen 26 år.

1695-1699 er det 2 stk Guttorm på Begby.

1711 Begby : Enken – Leg - og Guttorm( mener jeg det står)

 

ANNE Hansdatter gift med Simen Henriksen død før 1715

Ingen barn. Ukjent bosted.

Skifte etter Anne Hansdatter i 1737 og hennes søsken var arvinger.

Et utdrag av skifte :

MAREN Hansdatter gift med Guttorm Olsen Begby

 Ældste søster med døden afg, afled udi ækteskab med Guttorm Olsen Begby 3 døtre :

1) Marthe Guttormsdatter gift med Jon Jensen Slang i Skjeberg, svigersønn Johannes Jensen Talberg.

2) Kari Guttormsdatter enke vært gift med Nils Nilsen ?? i Borge, som værge hennes sønn Henrik Nilsen Grimstad i Torsnes sogn                

3) Berte(?) Guttormsdatter gift med Ole Haraldsen …på Begby eie.

 

BERTE Hansdatter gift med Guttorm Olsen Næs

Yngste søster med døden afg. afled udi ækteskab med Guttorm Olsen Næs 4 børn:

1) Leg Guttormsen Begby  myndig fraværende i hans sted Jacob Holm

2) Søren Guttormsen Kiølstad  død men efterlader i ækteskab med Marthe Iversdatter 2 børn:

Else Sørensdatter gift med  Jon Pedersen Kiølstad

Gundborg Sørensdatter gift med Aage Christensen Skivig under Hund.

3) Hans Guttormsen Begby, myndig.

4) Helge Guttormsdatter gift med Svend Pedersen Hund.

 

Jeg vet at det er Gårdshistorie fra Borge men jeg har ikke fått lånt dem enda.

Håper at noen har kjennskap til disse.

 

 

Edited by Rita Hole

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Hei Rita

Skiftet du henviser til (Anne Hansdatter) er vel dette: Fredrikstad skifteprotokoll nr 4 (1720 - 1759) folie 198b - 199a:

https://www.digitalarkivet.no/sk20081120320204

 

Her har du jammen havnet i en vrien sak.

Oppsitterne på Begby i 1711 er som du nevner "Enchen", Leeg (Guttormsen) og Guttorm. "Guttorm" her er nok identisk med han som kalles "Unge Guttorm" i kildene på slutten av 1600-tallet, og den andre oppsitteren på denne tiden kalles "Gammel Guttorm".

 

I forbindelse med tingsvitne-forklaringene etter svenskenes innfall i Borge i 1716 (elleveårskrigen) heter det under Begby (13.april 1717)

"Opsidderne Læg Guttormsen og Hans Guttormsen bægge væred (med) imod fienden. 3. opsider enchen Maren Pedersdatter.."

https://www.digitalarkivet.no/rk10081809260270

 

Man kan vel anta at hun var enke etter Guttorm, "Gamle" eller "Unge"? Med henblikk på skiftet fra 1737, kan en lure på om Maren "Pedersdatter" egentlig er feilskrevet for "Hansdatter" og således hadde vært gift med Guttorm Olsen Begby

 

I gårdshistorien for Borge, bind 9 under Begby (s 54) heter det følgende:

"Guttorm Olufsen (ca.1638 -) Gift med Marthe Giversdatter Hun hadde vært gift tidligere med oppsitteren Gunder, nevnt ovenfor. (oppsitter død 1661)

Guttorm Olufsen  er oppsitter og etterhvert også eier av en del av Begby på slutten av 1600-tallet. Det er rimelig å tro at han er den samme som kalles gamle Guttorm i kildene på slutten av 1600-tallet. Unge Guttorm som nevnes om den andre oppsitteren på gården samtidig, er antagelig Guttorm Hansen, sønn av tidligere oppsitter Hans Pedersen. I såfall virker det rimelig at eierne i 1723, Leg og Hans guttormsen ikke var brødre, men sønner av henholdsvis gamle og unge Guttorm"

Dette passer jo dårlig med opplysningene i skiftet fra 1737.

 

jeg gir meg her, men skal kikke nærmere på denne floken og komme til bake senere i dag.

 

mvh jan w

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Du skriver at Berte Hansdatter var enke i 1708.

I en sakefallsliste fra 1704 heter det at Guttorm Begby måtte bøte 9 lodd sølv for slagsmål. Videre står det at sønnen Leeg Begby også ble bøtelagt i samme slagsmål. Hissigproppen Leeg måtte ut med hele 36 lodd sølv. Motparten i rabaldret, kona til Anders Nilsen Aalborg, Elin, måtte punge ut med 18 lodd sølv.

https://www.digitalarkivet.no/rk10101208141390

 

Guttorm Olsen "Næs" døde altså en gang mellom 1704 og 1708. Hadde jeg vært deg, ville jeg ikke lagt særlig vekt på "Næs". Jeg er enig i at skriveren i skiftet fra 1737 har tilsynelatene gitt denne Guttorm adressa "Næs", noe som må være en feil, siden Berte Hansdatters mann både i 1704 og 08 (som avdød) har adressa "Begby".

 

Oppsitterne på Begby i 1711, tror jeg er følgende:

"Enchen" = Berte Hansdatter, som deler bygsel med sønnen Leeg.

"Guttorm" = gift med Maren Hansdatter ("Pedersdatter")

 

Oppsitterne i 1717:

Maren Hansdatter ("Pedersdatter") enke etter Guttorm som levde i 1711.

Leeg og Hans Guttormsønner sønner av Berte Hansdatter, enke i 1711.

 

I 1723 er det Leeg og Hans Guttormsønner som eier bondegodset i Begby. Den ene halvparten etter foreldrene, den andre må være kjøpt fra tanta Maren og hennes døtre.

Vidre finner vi på husmannsplassen Slettevold (senere gårdsbruket,  bnr. 15, under matrikkelgården Begby) Ole Haraldsen gift med Leeg og Hans Guttormsønners søskenbarn Berthe Guttormsdatter, samt enka etter Nils Nilsen Gandsrød, Kari Guttormsdatter.

 

mvh jan w

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Jeg glemte å tilføye at jeg tror Guttorm gift med Berte er identisk med "Gammel Guttorm" (f ca 1638), og at det var han som tidligere hadde vært gift med enka Marthe Giversdatter.

Hvis du fortsatt har tenkt å låne gårdshistorien om Begby, bør du raske med deg første halvbind av bygdeboka Borge 1500-1800. Guttorm finner du på side 112, 152,176 og 422. han hadde forøvrig en bror, Tore, en sleiping av rang.

 

jw

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rita Hole

Takk for hjelp her Jan.

Her er det noe som ikke stemmer i henhold til gårdshistorien om Begby. Jeg tror jeg må forholde meg til skifte etter Anne Hansdatter. 

Man skal alltid lete "i den nære krets" når det  gjelder giftemål, men jeg er lite kjent med Borge familier dessverre.

Anne Hansdatter sin mann, Simen Henrichsen kan være fra Grettenes for i 1664 bor Henrich Lauritzen 46 år med sønnene Simen 5 år, Lauritz 4 år og Gjermund 1 1/2 år.

I 1715 med skifte etter Simen hadde han disse søskene : Hans H. Skillind, Lars H.(utydelig), Gjermund HBreche, Gjøran H. død, 3 barn Henrich Nilsen,Nils Nilsen og Anne Nilsdatter.

Randi H. gift med Michel Gullichsen Fladberg i Skjeberg og Marte H. på hennes vegne hennes sønn Nils Arntzen. 

Enken til likeved hendes søstersønner Leg Guttormsen Begby og Søren Guttormsen Kiølstad.

Leg Begby som eldste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rita Hole

Ser at du har 2 innlegg i mens jeg satt og skrev innlegget mitt, Jan, takk !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Enig i at du forholder deg til skiftet etter Anne Hansdatter framfor gårdshistorien. Det som står i gårdshistorien ang. "Guttorm Hansen" er jo fra forfatternes side bare en antagelse.

Forøvrig er det vel stor sannsynlighet for at Hans Pedersen Begby er opphavet til disse Hansdøtrene.

 

mvh jan w

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg
Posted (edited)

Hei Rita!

Når det gjelder de to "Guttormene" ser det ut til at jeg knotet det til.

Men mener nå at jeg nå har svaret på Guttorm Olsen NÆS Jeg synes denne adressa på en død mann i 1737 måtte være feil, siden han jo vanlig vis hadde adressa "Begby". Jeg sjekka oppsitterne på Næs på Rolvsøy, men dustete nok, ikke Næs i Skjeberg.

Prestemanntallet Skjeberg Sogn, datert 2.mars 1666, Gnr 44 Næs:

1114813592_NsSkjeberg1666.thumb.jpg.04053fccbacf8517ae398682950e6aee.jpg

Oppsitter 1: Peder 60 år - sønner: Læg Pedersen 30 år, Arve Pedersen 20 år, Nils Pedersen 12 år og Erich Pedersen 10 år.

Oppsitter 2: Ole 42 år - sønner: Aasmund 12 år, Guttorm Olsen 8 år

 

Dermed bør det riktige være:

1 Gammel Guttorm Olsen (f ca 1638 - død 1712-15) Gift 1: enka Marthe Giversdatter. Gift 2: Maren Hansdatter (antatt datter av Hans Pedersen Begby)

Barn: døttrene Marthe, Kari og Berte Guttormsdøtre.

Unge Guttorm Olsen (f 1657-58 på Næs i Skjeberg - død før 1711) Gift Berte Hansdatter (antatt datter av Hans Pedersen Begby)

Barn: Leeg Guttormsen, Søren Guttormsen, Hans Guttormsen og Helge/Helle/Helga Guttormsdatter.

 

Du vet ikke tifeldigvis patronymikonet til denne Ole? Juul var jo et kjent navn fra denne gården, i allefall på 1700-tallet.

mvh jan w

 

Edited by Jan Weberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rita Hole

Se her ja, kjempeflott ! Nå begynner vi å få orden på Begbyslekta !

Det sjeldne Leg/Læg navnet i Østfold gjør at jeg tror at Peder og Ole Næs er i slekt.

I 1687 er Peder trolig død for da er Ole, Aasmund og Læg oppført på Næs.

Jeg leter på for å finne farsnavnet til Ole.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Leilendingskatt Næs 1685:

621506698_Skjeberg1685.jpg.adee237e5848c02ce97f5e5c0024f6ce.jpg

Oppsitterne Leeg og Ole eier og bruker 1 skp 5 lp. I tillegg bruker Ole 7 lp og Leeg 9 lp Ole (klarer du å tyde neste ord?) eier 1 1/2 lp og Peder 2 1/2 lp. Totalt 45 lp = 2 1/4 skp

Samme skattelista for 1686 har nøyaktig samme fordeling og navn.

 

Leilendinskatt 1687 (som du nevner):

1592407750_Skjeberg1687.jpg.ef66b609236d9a59de8caeb932b44136.jpg

Oppsitterne Ole og Aasmund (Olsen) eier og bruker 15 lp 2 remaal. Oppsitter Leeg (Pedersen) eier 13 lp 1 2/11 remaal. Lodseiere 16 lp 9/11 remaal = 45 lp = 2 1/4 skp

 

Militærrulle for Smaalenske Dragonkompani 1692 (skriveren angir "Deris alder Anno 1690")

1087938269_Skjeberg1690-92.jpg.1103f783156b3ec3df2059dea3eab75c.jpg

Ole Næs fra manntallet 1666 oppgis å være 42 år (altså født ca 1624) Ole Madsen er helt klart en annen (født ca 1660) en svigersønn? Kanskje denne Ole er far til den Juel Olsen som er oppsitter på Næs tidlig på 1700-tallet sammen med nevnte Aasmund Olsen?

For ordens skyld; denne Ole Madsen er ikke identisk med den Ole Madsen som omtales i det gamle forumet (hvor du deltok) i debatten rundt Nøsterød, Børt og Langsholt. For den Ole Madsen har jeg kontroll på.

 

mvh jan w

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rita Hole
Posted (edited)

Jeg mener at det står Ole Orum ( Årum)  Ole Corfitzen ?

Jeg har lett men foreløpig har jeg bare funnet Ole Næs, ingen farsnavn, fant ham også som lagrettsmand .

Har sett litt på Peder sine sønner, har ikke helt orden ennå men Leg Pedersen fant jeg på Moum i 1716....

Edited by Rita Hole

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg
Posted (edited)

Aarum er et godt alternativ, men Ole Corfitzen er det ikke. Han var fra Skjelin Østre og født 1713. Men Ole Giestsen på Aarum Nordre kan det meget vel være:

Fogderegnskap Borge 1683:

75686365_Aarum1683.jpg.c23ae6c6cbfbecdfa64216dd23fe2525.jpg

Denne Ole kan ha vært gift med ei datter fra Næs. Han har sønnen Aasmund Olsen som medbruker. Men i tillegg som medeier av 3 lp 6 ringsmund finner vi Olle Aasmundsen... fra Næs i Skjeberg???

 

Nærmest for morro skyld legger jeg ved en liten opplysning fra Postgården Begby i 1672:

1651941885_postenskalfram.jpg.f176555b307910f6c0c552d6df61cc24.jpg

Postbonden Hans Pedersen Begby, red altså til Fredrikstad når posten fra København ankom, og derfra til Rolvsøy hvor postbonden Steener Biørnerød overtok og førte den vidre til Strømhaug i Råde. (posten skulle til Christiania) 

 

mvh jan w

Edited by Jan Weberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Har kikket litt nærmere på denne Ole Aarum:

I manntallet 1664 fra Aarum Nordre finner vi følgende: Oppsitterne Ole Juelsøn (56) og Osmund Olufsøn (24) Om "Giestsen" fra 1683 er feilskrevet for "Juelsøn" i 1664 er jo ikke godt å si.      I 1655 var det på bygdetinget oppe en sak om ett slagsmål i et barseløl på Aarum hvor Ole Julsen Aarums "tjener" var innblandet. (Bugge-Amundsen: Borge 1500-1800 s.523)

Uansett lukter det forbindelse Næs-Aarum Nordre.

 

jw

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rita Hole

Jeg skulle akkurat rette Ole Corfitzen til Ole Juelsen som var 56 år i 1664, hvorfor jeg skrev Corfitzen skjønner jeg ikke, navnet hans står på samme side i notatboka mi, flau nå .... 

Nå har du rettet opp så nå er alt på stell.

Ser ut som du har funnet noe interessant, skal se på det....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rita Hole
Posted (edited)

1647 Gikk dårlig med klippinga mi, Olluff Juelsen Aarumb

1647.jpg

Edited by Rita Hole

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan Weberg

Litt om medeier i Aarum Nordre i 1647 Olluff Weigsteen (Vesten) Han satt på Vesten Vestre. Iflg gårdshistorien (bind 16) var eierforholdene på Vesten Vestre tidlig på 1600-tallet følgende:

1616: 1 pund korn eies av Oluf Vesten og 1 pund korn eies av Oluf Aaserød i Ullerøy.

1624: Leeg Næs i Skjeberg og Oluf Aaserrød eier i Vesten hos Oluf 2 pund med bygsel.

1647: Adelen på Tose (Torsø) eier gården.

1666: Ole Olssøn (52) er oppsitter, sikkert sønn av tidligere oppsitter/deleier Oluf. I tillegg finner vi på Vesten i 1664 enka Inger Leegsdatter datter av Leeg Næs i Skjeberg?

 

jw

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.