Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Cecilie Bugge

Skoskatt 1711 Romsdal

Recommended Posts

Jan H. Trelsgård

Slenes

Torfind ibm

qvinden

Marj

Jon ibm

qvinden

Gunder

Endre ibm

Anders

qvinden

Giertrue

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård

Inder Baagge

Siur ibd

qvinden

Jon Siurs.

Giøa

Berette

Peder ibd

qvinden

Marit

Peder Knuds

Tron ibm

qvinden

Odt Olsøn

Berte

Erick ibm

qvinden

Berte

Giøren ibm

qvinden

Ifuer

Zedsel

Olluf Peders. ibd. er Enroulert

qvinden

Elling Olsøn

Encken ibm

Knud Olsøn

Bertte Jonsd.

Lars Anders. ibd

qvinden

Jon Andersøn - [Fornavnet kan også leses som Jan]

Marit

Edited by Jan H. Trelsgård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Bugge

Tusen takk! Jeg forstår det slik at alle de navnløse qvindene er konene til mannen nevnt i linje over,

men vet du eller noen andre hvorfor noen kvinner/jenter er nevnt med navn? Døtre? Enker? Har du en teori?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Ove Hattrem

Navngitte jenter er nok over 12 år gamle og dermed «skattbare». Hvorvidt de var tjenestejenter kan noen ganger tolkes ut fra vedlegg 12: https://media.digitalarkivet.no/view/47758/156

 

«En Pige» bak navnet til bonden betyr at han hadde én kvinne i tjeneste.

I denne listen står også fornavnet til noen som bare kalles «Encken» i skattemanntallet.

 

Edited by Kjell Ove Hattrem
Lagt til setning om fornavn på enker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg
51 minutter siden, Kjell Ove Hattrem skrev:

Navngitte jenter er nok over 12 år gamle og dermed «skattbare». Hvorvidt de var tjenestejenter kan noen ganger tolkes ut fra vedlegg 12: https://media.digitalarkivet.no/view/47758/156

 

«En Pige» bak navnet til bonden betyr at han hadde én kvinne i tjeneste.

I denne listen står også fornavnet til noen som bare kalles «Encken» i skattemanntallet.

 

 

Det var fleire skattar i 1711. Den Cecilie spør om her, er skoskatten - som var ein fast sats for alle som brukte sko. (Unnatak berre for dei minste borna og sengeliggande sjuke.)

Futen var nokså sikkert meir interessert i skatten enn i namna eller husstandsstillinga. Bonden er namngjeven og dermed er husstanden tilstrekkeleg indentifisert. Om kvinner, barn og tenarar er namngjevne er meir tilfeldig.

 

Den sida du lenkjer til, er tenarløn - husbonden skulle trekke 1/6 av løna og betale i skatt. Det ver ikkje noko aldersgrense. Men somme tenarar er førte opp som "liden" eller liknande. Ei rimeleg tolking av dette er at dei ikkje er så gamle at dei fortener løn, men har hus og kost. Dei kan vere foreldrelause eller barn av fattigfolk, som bonden har teke seg av.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jan H. Trelsgård

I de områdene jeg har arbeidet med inneholder skoskattmanntallet kun navnet på en hovedperson per husstand. Det er i tillegg opplyst om hovedpersonen var gift, og eventuelt hvor mange barn og tjenestefolk ekteparet eller hovedpersonen hadde.

 

I skoskatten for Romsdal vil jeg anta at hovedpersonen i en husstand er den som har "ibid" eller "ibidem" etter navnet (latinsk forkortelse for "på samme sted"). De påfølgende navn vil for eksempel være sønner, døtre og eventuelle tjenestefolk i "skattbar" alder.

 

Om vi ser på oversikten over tjenestefolk som Kjell Ove henviser til er det bare "Tron Inderbugge" som er oppført på gården Indre Bugge. Han skatter for "En Pige". I husstanden til Tron i hovedmanntallet er det i tillegg til ham oppført hans kone, "Odt Olsøn" og "Berte". Det vil være rimelig å anta at "Berte" er tjenestejenta Tron skattet for. 

I "Gards- og ættesoge for Nesset", bind 5, av blir det antatt at "Trond" giftet seg med enka eller dattera av Ole Sæmundsen Indre Bugge: https://www.nb.no/items/611d541d3305d1c1ce6df23330c5efd7?page=85. "Odt Olsøn" kan i så fall være nevnte Ole Sæmundsens sønn.

 

Edited by Jan H. Trelsgård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Honde

Hendrick ibid

Qvinden

Marit

Karj

Knud

Endre ibid

Qvinden

Magnild

Encken ibid

Endre

Tore Ols

Ranild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Peder ibd

Qvinden

Olle

Ingebor

Erick ibd

Qvinden

Asslack

Søfnøf

Kristj

Olluf ibm

Qvinden

Ranej

Olluf Arnes ibd

Qvinden

Karj

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Litt usikker på stavinga av gardsnamnet, men trur det må verte

"Eggidzdals Reitten" (og "Eggidzdal" nedanfor)

folket:

"Tamis ibiid

qvinden

Tore Erichs.

Knud Tames.

Knud Jons.

Giertrue"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

dette er vel ikkje skoskatten....  betre å starte eit nytt emne 

 

(men Lars er "Corporal")

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Bugge

Du har rett, jeg var litt lat. Men takk for svaret  🙂

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.