Jump to content
Arkivverket
Ole Arild Vesthagen

Skifte etter Berte Nilsdatter Gram på Grefsen i Nes, Hedemarken 1689-1692 - hvor finnes det?

Recommended Posts

Ole Arild Vesthagen

I Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind VII, hefte 2, side 183-184 i 1939 skrev Harald Gram følgende som svar på et tidligere spørsmål i tidsskriftet:

Der spørres bl. a. efter oberstløytnant Peter Bruns første hustru, som blev stammor for størsteparten av den store militærslekt Brun.

Mon ikke hun var datter av foged i Gudbrandsdalen Lars (Madsen) Gram?

Deres sønnedatter Throne Sophie Brun fikk 23/2 1697 kgl. tillatelse til å ekte løitnant Peter Madsen Gram, uaktet de var i 3dje ledd beslektet.

Ved skiftet efter Berthe Nielsdtr. Gram på Grefsheim 1689-92 optrådte som avdøde slektninger oberstløitnant Ole Brun, kapellan Johan Lobes og handelsmann Erik Bølling. Dette slektskap kan visstnok bare forklares ved at oberstløitnant Peter Bruns første hustru var datter av Lars Gram. en av sønnene i dette ekteskap het jo også Lars (opkalt efter morfaren). En annen sønn eier også jordegods i Gudbrandsdalen.

 

Jeg har forgjeves forsøkt å finne det omtalte skiftet etter Berte Nilsdatter Gram. Skifteprotokollene for Hedemarken er ikke bevart mellom 1673 og 1693, og tingbøkene er ikke bevar mellom 1687 og 1694. Det er opplagt at Harald Gram hadde funnet disse opplysningene i en konkret kilde. Men hvor? Er det noen som har tips om hvilken kilde dette stammer fra?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen

Kanskje du finner noe her.

09.01.1712 er det skifte etter Løitnant  Peder Gram på søndre Torshaug gård i Gjerdrum i Akershus

Hans kone var Trone Sophie Brun.

Skiftekort.

Akershus, Hedmark fylke, Øvre Romerike, Skiftekort (1683-1865), Skifteprotokollside, Side 12843
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216061412843

 

Skifte 396a

Akershus, Hedmark fylke, Øvre Romerike, Skifteprotokoll nr. 2 (1704-1715), Skifteprotokollside, Side 395b-396a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090130330403
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif B. Mathiesen
Posted (edited)

Utklipp fra Nes Bygdebok 2.2. side 366  Gården Grefsheim.

 

 

Nasjonalbiblioteket - Google Chrome 2019-04-28 14.59.47.jpg

Nasjonalbiblioteket - Google Chrome 2019-04-28 14.25.08.jpg

Edited by Leif B. Mathiesen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Takk for tips. Skiftet etter Peder Gram kjenner jeg til. Han var sønn av søskenbarnet til Berte Gram. Omtalen i Nes bygdebok kjenner jeg også til. Det er forresten en del feil i bygdeboka. Bl. a. kalles hun for Bente, men hun het Berte. Også i bygdeboka nevnes skiftet etter henne.

 

Det er originalkilden til skiftet etter Berte Gram som jeg leter etter. Siden Harald Gram i 1939 oppga navnet på de som var tilstede ved skiftet, må han  ha sett originaldokumentet. Det er frustrerende med slektshistorisk litteratur som ikke har noen kildehenvisninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Det er en rekke feil om denne familien i bygdeboka for Nes. Det står at Nils Eriksen var gift med Karen Nilsdtr. Gram, datter av fogden Lars Gram. Det skal selvfølgelig være Karen Larsdtr. Gram. Så står det at deres datter het Bente. Det skal være Berte. Videre står det om sønnen Lars at han var sogneprest i Eidsvoll og var gift med Margrethe. Det er bare tull. Det var hans søskenbarn Lars Jensen Gram som var sogneprest i Eidsvoll og var gift med Margrethe. Så står det at døtrene til Mads Gram, Ingeborg og Johanne, solgte Berg i Vang i 1695. Hun het Inger, ikke Ingeborg. Og årstallet skal være 1698. Den siste feilen fant jeg ut av etter å ha finlest fire årganger av tingbøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
På 28.4.2019 den 11.33, Ole Arild Vesthagen skrev:

Deres sønnedatter Throne Sophie Brun fikk 23/2 1697 kgl. tillatelse til å ekte løitnant Peter Madsen Gram, uaktet de var i 3dje ledd beslektet.

Ved skiftet efter Berthe Nielsdtr. Gram på Grefsheim 1689-92 optrådte som avdøde slektninger oberstløitnant Ole Brun, kapellan Johan Lobes og handelsmann Erik Bølling. Dette slektskap kan visstnok bare forklares ved at oberstløitnant Peter Bruns første hustru var datter av Lars Gram.

 

Hei!

Har du funnet dette skiftet?

I så fall håper jeg at du legger ut en link her.

Og er det riktig at slektskapet bare kan forklares ved at oberstløytnant Peter bruns 1. hustru var datter av Lars Gram, altså at avdøde Berthe Nielsdatter Gram og Ole Petersen gram var søskenbarn?

I en tid hvor ektemannen representerte sin kone, mener jeg å ha observert at det også kalles slektskap nå det egentlige slektskapet er gjennom hustruen? Eller er dette feil?

Kan det være en mulighet for at det er Ole Bruns hustru Maren Pedersdatter Lund som er barnebarn til Laurids Gram? Både Maren og Ole har en bror ved navn Laurids.

Når Throne Sophie Olsdatter Brun og Peter Madsen Gram fikk kongelig bevilling fordi de var beslektet i 3. ledd, betyr det at de hadde hver sin besteforelder som var søsken.

Trone Sophies besteforeldre var Peter Brun og NN og Peder Nielsen Lund og NN. Sistnevnte par var svært velstående, bodde i Halden og eide bl.a gods i Gudbrandsdalen. Her er godset hans i 1635, og jeg lurer på om noen vet om noe av dette godset har tilhørt Laurids Gram eller hans barn? https://media.digitalarkivet.no/view/76503/34

Det hadde vært utrolig nyttig hvis skiftet etter Berthe Nielsdatter Gram ble funnet, slik at man kunne sjekke om det sto noe mer som kunne bekrefte slektskapsforholdet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen
Posted (edited)

Kan det være tale om Erik Bølling som var kjøpmann på Bragernes?

Gift med Maren Christensdatter fca.1640, datter av Christen Michelsen Thune og Maren Larsdt. Gram (1610 Fron - 9/11 1644) ?

 

Johan Jochumsen Lobes ca. 1664 - 1719, res. kap.  Eidsvoll - senere sognepr. Holtålen fra 1696-? Gift 21/6 1690 Eidsvoll med

Magnille Lauritsdt. Gram, dt. av Laurits Madsen Gram og Margrethe Evensdt.

 

Kilde: Nermo

Edited by Berit Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg har ikke funnet noe mer om skiftet etter Berte Nilsdatter Gram på Grefsheim.

 

Jeg har nå lagt ut mine slektsnotater om slekten Gram tilgjengelig på min nettside. Se min "aneliste" her: http://www.oavesthagen.no/Mine_aner.htm . Følg linken under de følgende navnene på listen:

 

3490 Mads Nielsen Gram – kapellan i Land

6980 Niels Larsen Gram – sogneprest i Land

13960 Lars Madsen Gram – fogd i Gudbrandsdalen

27920 Mads Nielsen Gram – sogneprest i Fron

 

Løytnant Peder Madsen Gram og hans kone Throne Sophia Brun finnes på side 35 i notat 3490. Throne Sophias foreldre finnes i notat 13960 på side 59.

 

Karen Larsdtr. Gram gift med fogd Niels Erichsen på Hedemarken finnes i notat 13960 på side 45. Datteren Berit Nielsdtr. Gram som bodde på Grefsheim finnes på samme side.

 

Magnille Larsdtr. Gram som var gift med Johan Lobes finnes i notat 13960 side 26.

 

Jeg har lagt stor vekt på å finne fram til primærkilder og sitere fra disse. Alle kilder er angitt med fotnoter hvor de finnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Akkurat nå, Berit Knudsen skrev:

Kan det være tale om Erik Bølling som var kjøpmann på Bragernes?

Gift med Maren Christensdatter fca.1640, datter av Christen Michelsen Thune og Maren Larsdt. Gram (1610 Fron - 9/11 1644) ?

 

Johan Jochumsen Lobes ca. 1664 - 1719, res. kap.  Eidsvoll - senere sognepr. Holtålen fra 1696-? Gift 21/6 1690 Eidsvoll med

Magnille Lauritsdt. Gram, dt. av Laurits Madsen Gram og Margrethe Evensdt.

 

Hvis dette er riktig, er det nærliggende å tenke seg muligheten av at Ole Brun var der som slektning på sin kone Maren Pedersdatter Lunds vegne, og at det dermed var hennes ukjente mor som var en Gram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Maren Christensdtr. Gram og hennes mann Erich Bølling på Bragernes har jeg i notat 13960 på side 75.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen
Posted (edited)
3 timer siden, Cecilie Simon skrev:

Her er godset hans i 1635, og jeg lurer på om noen vet om noe av dette godset har tilhørt Laurids Gram eller hans barn? https://media.digitalarkivet.no/view/76503/34

 

Jeg kan ikke se at det er noe samsvar mellom godset til Peder Lund i 1635 og godset til Lars Madsen Gram i 1624 (se mitt notat 13690 side 4).

 

(Endret en skrivefeil - skal være 1624)

Edited by Ole Arild Vesthagen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Ole, din hjemmeside er super!

Jeg har ikke sett denne sammenhengen tidligere, men det var Peder Nielsen Lund som overtok som fogd over Rosenkrantz sitt god etter Laurids Madsen Gram. Det kan da ikke være en tilfeldighet?

Både Skoden  som du sier Lars Gram bodde på i 1608 og Steig i Fron som du sier han flyttet til i 1612, er blant Peder Nielsen Lunds gods i 1635.

Det må da være hans kone som er en Gram?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Bra observasjon! Denne forbindelse har ikke jeg tenkt over. Dette viser jo at det var en forbindelse mellom Lars Madsen Gram og Peder Nielsen Lund. Og dermed et mulighet for at datteren til Lars var gift med Peder Nielsen Lund og ikke med Peter Brun. Jeg har vel vært litt for "opphengt" i oppsettet til Harald Gram i Norsk slektshistorisk tidsskrift i 1939.

 

De tre slektningene som er nevnt i skiftet etter Berte Nielsdtr. Gram på Grefsen var Ole Brun, Johan Lobes og Erik Bølling. De to sistnevnte var uten tvil gift med slektninger av Berte og ikke hennes egne "kjødelige" slektninger. Og da er det fullt mulig at Ole Brun også var gift med en slektning.

 

Dette må jeg "grave" mer i.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Posted (edited)

Fordums rådmann i Christiania Hans Madsen Fagerholt kalles Peder Nielsen Lunds svoger i en rettssak ca 1660. Hans Madsen og hans stebarn hadde en del gods. Kjenner du noe til ham eller vet du om noe av dette er Gram gods? https://media.digitalarkivet.no/view/76362/226?indexing=

 

 

Peder Nielsen Lund og hans kone hadde forresten også en datter Berte.

 

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Her er Lars Madsen Grams gods i odelsjordeboken i 1624, sortert alfabetisk. Det ser ikke ut til å være noe sammenfall med godset til Hans Madsen Fagerholt.

 

Ahnshuus vdj Ringeboe 
Alme paa Fron
Berrigh  paa Brottom vdj RingsAgger 
Biørnstad i Øer 
Bottim vdj Lesøe 
Enge paa Thretten
Faugne i Gudsdal
Fochstad Øffre i hedallen
Harildstad paa Quichne
Hoele vdj Gudzdal
Hofft vdj Lumbs 
holsbrek paa Lesøe
Iffuerlj I Gudsdal
Ildstad vdj Musedal
Joensgrd paa Lesøe
Kinne paa Brottom vdj RingsAgger 
Kleffstad i Frons 
Koldstad paa Fron
Kollstad vdj Lesøe 
Lunde i Ringsagger 
Løsnes Øffre i Ringeboe
Mellom i Ringebo 
Mellum vdj Ringeboe 
Nedre Daller i Waage
Nedre Skurdal
Nordrum I Ringebo
Quigstad paa Fron
Rangkleff Øffre  i Ringebo
Reffsholm paa Fron
Rudj paa Fron
Silligh paa Lesøe
Skandsar paa Lum
Skurdall paa Fron
Slemsrud I Wang paa Hedemarcken
Sørumgaard paa Lesøe
Trygstad i WllensAgger 
Wettestad i Stange 
Wisted paa Waage
Wldberrig paa Fron
Wlleteig  paa Lesøe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon

Av Lars Madsens Grams gods i 1624 hadde Peder Nielsen Lund i alle fall (tror jeg, for jeg er utrolig dårlig til å tyde!) Lunde i Ringsaker og Ahnshuus vdj Ringeboe.

I tillegg sitter han som tidligere nevnt på Skoden  som du sier Lars Gram bodde på i 1608 og Steig i Fron som du sier han flyttet til i 1612.

 

Cecilie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Lars Madsen Gram eide 9 skinn i Anshus i Ringebu og 1 pund og 3 kalvskinn i Lunde i Ringsaker i 1624.

Peder Nielsen eide 1/2 hud i Anshus (= 10 skinn) og 1 skippund byggmel og 1 hud i Lunde i Ringsaker i 1635.

 

Dette er et bra sammenfall. Lars døde i 1629 eller 1630, så det er fullt mulig at dette var arv til en datter.

 

Hvor framgår det at Maren Lund som var gift med Ole Petersen Brun var en datter av Peder Nielsen Lund?

Det oppgis i skiftet etter oberst Ole Brun 1.3.1712 at han var gift med Maren Lund. Men jeg har ikke sett noe farsnavn for henne.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
1 time siden, Ole Arild Vesthagen skrev:

Hvor framgår det at Maren Lund som var gift med Ole Petersen Brun var en datter av Peder Nielsen Lund?

 

I tingboken for Halden er det flere saker ifm Peder Nielsen Lunds begravelse og arv etter hans datter Abigal g. Niels Christophersen Friis som klargjør hans arvinger. I tillegg er det en sak i 1698 etter hans sønn Erik Pedersen.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/29060/40?indexing=

Så flere sider, med noen andre ting innimellom https://media.digitalarkivet.no/view/29060/56?indexing= og https://media.digitalarkivet.no/view/29060/65?indexing= (se særlig forl 62b)

Dommen avsies her https://media.digitalarkivet.no/view/29060/74?indexing=

 

En noe makaber sak om Peder Nielsen Lund sin begravelse https://media.digitalarkivet.no/view/29060/11?indexing=

 

Og rettssak etter Erik Pedersen https://media.digitalarkivet.no/view/30995/113 og https://media.digitalarkivet.no/view/30995/123

 

Peder Nielsen Lund og NN Grams?  barn var: (er ikke helt ferdig, men jeg mener jeg har alle barna som vokste opp).

1.      Berthe Pedersdatter, død i Halden før 1671. Gift med rådmann Søren Jensen Klyne, f. før 1610 i Ribe, død ca 1680 i Halden. Sønn av Jens Andersen Klyne og Anne Jensdatter

 •  Datter g. Gunder Olsen, begge levde i 1698
 •  Cathrine Sørensdatter g. Andreas/Anders P Brun (bror til Ole og Jens Brun under)

2.      Sophie Pedersdatter, død før 1665 og gravlagt med foreldrene. Gift med Niels Christensen Hess. Det skiftes visst etter ham, men jag har ikke rukket å sjekke dette enda. Han bodde i Fredrikstad og det er mer informasjon å finne om ham.

 • Johannes/Johan Nielsen Hess, skipper utenlands i 1698, gift med Cathrine
 • Det skal visstnok være et barn til, men jeg har ikke kommet så langt enda

3.      Abigal Pedersdatter, død ca 1667, gift med Niels Christophersen Friis. Ingen barn.

4.      Regina Pedersdatter g. Niels Johansen. Hun lå I Barsel I 1672, men jeg har ikke funnet noe mer om henne eller hennes eventuelle etterkommere

5.      Maren Pedersdatter Lund g. trolig 1667 Ole P Brun (Ikke ferdig)

 • Lorentz Brun død 1732, g. Anne Marie Resen (død 18.3.1759 Frøset i i Sparbu. Datter av Christopher Paulsen Resen og Øllegård Stensdatter Lindved)
 • Peder Brun død ca 1713 g. Nellone Worm (død Ca 1713. Datter av Claus Nicolausen Worm og Anne Nilsdatter Maigård)
 • Throne Sophie Brun, levde 1741på Egner i Sørum, g. Peder Madsen Gram etter kongelig bevilning. Beslektet i 3. Ledd. (1651-1711. Sønn av Mats Nielsen Gram og Kirsten Knutsdatter)
 • Johan Brun død 13.4.1708
 • Anne Marie Brun død 1717 på Totoen. G1. Mars 1707 Anthony Coucheron (død12.4.1707) g2. Ambrosius Leffelmann (død 8.9.1730)
 • Frans Brun f. ca 1670, d. 6.3.1733, g. 1711 i Trondheim med Anne Cathrine Frost (død1768 i Orkdal)
 • Janicke/Anichen Brun f. ca 1684, d. 1744 Ringsker I Hedemark. g. Christian Blickfeldt

6.      Anne Pedersdatter Lund g. Jens P Brun se 

 

7.      Laurids Pedersen f. ca 1648 på Stumberg. Levde fortsatt 1671 på Stumberg. Nevnes i tingboken 1680 ifm et gammelt pantebrev på Solberg og søndre Kleppe som har brent opp i den store ildebrannen, og nevnes ikke som salig, men kan allikevel være død

8.      Erik Pedersen, jeg tror han er yngre enn Laurids men er usikker på dette. Klokker. Død 1697 på Vevlen i Halden. Gift 1684 med Brithe Eriksdatter, som fortsatt levde som enke i 1698. Ingen barn.

9.      Debora Pedersdatter. Ugift i 1667. Død 1704 i Skien. Gift med Abraham Petersen Melbø, død i Skien 1699, det skiftes. Ingen barn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cecilie Simon
Posted (edited)

Siden mine tydeegenskaper ikke er på topp, har jeg linket til trykte kilder som har ”tydet” det som står for meg der det er mulig. Her er et sammendrag med informasjonen jeg foreløpig har funnet om Peder Nilsen Lund på Stomberg på Idd (Halden). Legger det ut her, i tilfelle flere kan bidra til en løsning på dette, eller har funnet andre relevante kilder.

 

Peder Nielsen Lund f. ca 1588 i Baahus? (76 år i 1664) – d. 1666 på Stumberg i Idd, Halden. Skifte 7.-9. Aug 1666 (er nevnt i en rettssak ifm sønnen Eriks død, https://media.digitalarkivet.no/view/44137/240 og https://media.digitalarkivet.no/view/44137/348).

 

1. Jeg mener at det er sannsynlig at Peder Nielsen var gift med en Lauridsdatter Gram, og at det dermed ikke er Peter Brun som var gift med en datter av LG slik det tidligere er antatt.

Hvis jeg har forstått det rett er begrunnelsen for antakelsen at Peter Brun var gift med en datter av LG, skiftet etter Berthe Nielsdtr. Gram på Grefsheim 1689-92. Originalen til skiftet er ikke kjent. Der opptrådte som avdøde slektninger oberstløytnant Ole Brun, kapellan Johan Lobes og handelsmann Erik Bølling. Dette slektskap kan visstnok bare forklares ved at oberstløytnant Peter Bruns første hustru var datter av Lars Gram. Hvis dette er hovedargumentet for at Peter Brun var gift med en Gram, mener jeg at påstanden ”visstnok bare forklares ved at oberstløitnant Peter Bruns første hustru var datter av Lars Gram” er feil. Oberstløitnant Ole Brun, kapellan Johan Lobes og handelsmann Erik Bølling kalles alle slektninger i skiftet, men vi vet at de 2 siste var slektninger gjennom sin kone. Dermed er det sannsynlig at dette også gjelder Ole Brun. Det viser i alle fall ikke at Ole Bruns mor var en Gram og at dette er den eneste forklaringen.

 

2. Throne Sophie Olsdatter Brun og Peter Madsen Gram fikk kongelig bevilling til ekteskap, fordi de var beslektet i 3. Ledd. Det betyr det at de hadde hver sine besteforelder som var søsken.

 • For Trone Sophie har vi besteforeldrene Peter Brun og NN (Kan dette allikevel være Elisabeth Worm, som vi vet Peter var gift med?) og Peder Nielsen Lund og NN
 • For Peder Gram vet vi at slektskapet er på Gram siden (det går frem av skiftet etter Berthe Nielsdatter). Da sitter vi igjen med Nils Larsen Gram og Anne Pedersdatter

3.  I tillegg vet vi følgende om Peder Nielsen Lund:

- Overtok ca 1630 som fogd for de Rosenkranske gods Søndafjelds etter Lars gram som døde på denne tiden

- Satt i 1635 med gods som tidligere hadde vært Lars Grams godseller somLG hadde tilknytning til. (Se Ole Arilds hjemmeside #9)

 • Skoden i Fron, der LG bodde 1608. Hvem eide denne i 1624?
 • Steig i Fron som LG flyttet til i 1612. Hvem eide denne i 1624?
 • Anshus i Ringebu (LG 1624)
 • Lunde i Ringsaker (LG 1624)

 

4. Hadde barn ved navn Laurids og Berthe (hvilket jeg ikke vektlegger så mye, for disse navnene er svært vanlige).

 

Peder Nielsen Lund sine barn går frem av #19

 

Her er det jeg har foreløpig har funnet om Peder Nielsen Lund i kildene.

Jeg har funnet ham første gang i 1631. Da hadde han overtatt etter Laurids Gram som fogd for de Rosenkranske gods Søndafjelds,men trolig hadde overtatt allerede året før.

saken går i Bergen i august 1631, men et sies at han ikke var stevnet i 1630 slik han skulle vært.

https://www.nb.no/items/066ed37ad6f2b6658c3228d003b38ba9?page=257&searchText=peder

 

Første gang jeg har funnet en oversikt over Peders jordegods er i 1635. Da bodde han trolig på Tasken i Råde, i alle fall står det året etter at han påbor Tasken.

1635 https://media.digitalarkivet.no/view/76503/34. Tydet her

 

1636 https://media.digitalarkivet.no/view/76503/125

 

Peder må ha vært svært rik. Da kongen på slutten av 1630-tallet ba om ekstra penger for å sikre grensen mot Tyskland ga Peder 10 rd, mer enn 3 ganger så mye som fogden.

https://www.nb.no/items/6062472a5755cc6c95b8461c110b74db?page=181&searchText=stumberg

 

I 1640 Kalles Vold hans odelsgods. ”Bruges aff odelsmanden Peder Nielson ok i odels skatten Indført” https://media.digitalarkivet.no/view/76504/172

Vold var det eneste godset han eide i Idd i 1635. I Matrikkelen i 1647 er han også oppført med Vold. Jeg har ikke klart å finne hvem som satt på Vold i 1624. Jeg har en mistanke at en kikk i arkivet i Sverige kanskje kunne gitt noen svar?

· Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626 
     [Jordebøkene for Båhus len ble i 1900 overført til SRA] 
· 
Odelsjordebøker for noen vikværske len 1624-1626 
     [Båhus len overført SRA i 1900]

Etter hvert kvittet Peder seg med gods i Råde og Gudbrandsdalen og kjøpte seg opp i Idd. Dette godset overtok han etter søstrene Anne Cathrine og Margrethe Nettelhorst. Godset i Båhuslen satt han på i hele kildeperioden. Det i Baahus, var for det meste ”frælesgods”.  I 1574-75 har jeg notert at dette godset i Skee fritt gods, men der har jeg glemt å notere kilden

 

1646 suppl på at han må få selge en skipspart av det skip han for noen år siden hadde fått bygge til en hamborger https://www.nb.no/items/f86669a483ab234604f1440e0daf2032?page=359&searchText=nielszen

 

1648 Suppl om lasten av Peders skip Raphael, som i feidetiden hadde brakt last fra Drammen til København.

https://www.nb.no/items/c1571323902be67cc2b92b1e5eb3e4c5?page=61&searchText="peder nielszen"

 

1650-årene, Gods i Baahus https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055667_00234#?c=&m=&s=&cv=233&xywh=1024%2C1031%2C2790%2C1593

1655 Peder Olsen Nordmann, hans svigerfar Niels Hansen Mengd og Peder Nielsen på Stumberg, et lån? https://www.nb.no/items/134c58badcdc055cc7f613e441f53c3a?page=127&searchText=stumberig

 

1658 (1674), en sak etter Pedersen død der Jens Brun og hustru Anne Pedersdatter selger Tellingsås i Engedal til Fabian Stang og hans hustru Karen Knudsdatter. Ole Nielsen og Søren Jensen Klyne kalles hans svogere. Hvorfor kalles Ole Nilsen hans svoger, hans datter var gift med Søren Jensen Klyne?

Jens Brun sin sal værfar Peder Nielsen Stomberg av sal Peder Bagge til helmegård og hans kjære hustru frue Margreth Nettelhorst for lånte penger dat 26.8.1658. https://media.digitalarkivet.no/view/65978/121

 

 

Hans gods i 1659 https://media.digitalarkivet.no/view/76509/46

I den svenske jordeboken 1659 samsvarer ikke godset hans i Baahus med det som står i den norske jordeboken.: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055668_00448#?c=&m=&s=&cv=447&xywh=2336%2C2104%2C3044%2C1738

 

Norske jordeboken 1659

Svenseke jordeboken 1659

Buer

Er det Bu? Bonden (Peder) bøksler+Skee kirke https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055668_00459#?c=&m=&s=&cv=458&xywh=619%2C2366%2C2721%2C1553

”En fougde i Aggersshuus lähn, på Stomberg Hr? Peder Nielsen frälsse Godz

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055668_00467#?c=&m=&s=&cv=466&xywh=707%2C1823%2C2721%2C1553

Knarvigen

 

Kongen, men se under Bø, nevnes også der https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055668_00452#?c=&m=&s=&cv=451&xywh=790%2C963%2C3043%2C1738

Tange

Se under Bø, nevnes der

Flaadenes

Er dette under Tiärnøen?

Aaserud

 

Den står det at kongen og skee prestebol eier. Se under bø, nevnes også der https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055668_00450#?c=&m=&s=&cv=449&xywh=2263%2C644%2C3044%2C1738

Tiärnøen

er det Floängian? på Tiärnø ”Peder Stomberg” eller er dette Flaadnes over https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055668_00471#?c=&m=&s=&cv=470&xywh=997%2C2554%2C1762%2C1006

På Tiernø sitter han ifølge den svenske jordeboken også på Kozsnäs som er frälsse Godz https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055668_00471#?c=&m=&s=&cv=470&xywh=3236%2C1738%2C1762%2C1006

 

1661 giver Peder Stumberg til en liden plass med et hus vedStumberg kverner

https://media.digitalarkivet.no/view/65978/92?indexing=

 

1661 I en sak fra 1661 kalles fordums rådmann til Christiania Hans Madsen (Fagerholt) Peders svoger. https://www.nb.no/items/532c08d8a9f08e61a7613ece3bd131ca?page=219&searchText="hans madssen" "raadmand i christiania" og https://www.nb.no/items/8b0d2002056a58f6b4b1046408549292?page=233&searchText=peder

 

I 1664 oppgis det at han er 76 år og bodde på Stumberg. Sønnen Laurids, 16 år nevnes også.

 

1664 supl om at han må få erstatning for hva han måtte utlede til militæret i forrige feidetid https://www.nb.no/items/1222434c5e0da39ec07669d33ffbe7c9?page=17&searchText=nielszen

1682 en sak om tyveri og Sara Larsdatter somrømte og ikke turte komme tilbake før Peder Nielsen Stumberg var død https://media.digitalarkivet.no/view/29108/71

1683, en sak om grenser bla nordre Vold sine grenser, der nevnes også sal Niels Stumberg (Peders sønn?) uten at jeg helt får sammenheng. https://media.digitalarkivet.no/view/29109/44.

 

I tillegg kommer en den noe makabre saken om hans begravelse og arv etter hans datter Abigal Pedersdatter.

Edited by Cecilie Simon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Her er Peder Nielsens gods i listen for landskatt i 1635 for Idd og Marker len.

 

Peder Nielsens Jordeguotz

wdj Thasken Smør________________________________ vj phd

wdj Raae Østergaardtt huder________________________ j

wdj Sønder Wold paa Idtt Malt______________________ j Skipphd

I Nordder Wold ibm. Malt__________________________ j Skipphd

wdj Thange i Skee Sogen vdj Baahus Lheen, Malt________ ij Skpphd

wdj Buer ibm. Malt_______________________________ iij Skpphd

Bøe Sammestedtz Malt_____________________________ ij Skpphd

                             foring____________________________ xj s.

wdj Knaruig Sammestedtz Malt______________________ j Skipphd

                                           fuoring____________________ 6 s

wdj Fladeng Sammestedtz Malt______________________ j fiering,

wdj Maageløs Ødegaardtt wdj Gulbrantzdalen Huder____ j

wdj Hoffde ibm Huder_____________________________ j

wdj Opsall i Ringeboe huder________________________ j

wdj Anshus huder ________________________________  j

wdj Skaboe wdj frone sogen huder___________________ j

wdj Skoddinggaarder huder_________________________ ij

wdj Støtt Ødegaard ibm huder_______________________ j

wdj Stiene Ødegaard ibm huder_____________________ j

wdj Katlerød, og Wigen Ødegaard Thørfisk____________ iiij b. phd.

wdj Theyger huder________________________________ j

wdj Nordder Vogestad vdj Vang Sogn huder____________ ij

wdj Lille Bierget, vdj Ringsagger Sogen paa heemarken,
          Rugmiell___________________________________ j phd

wdj Lunde Bygmiell_______________________________ j Skipphd
                  Hudder________________________________ j

wdj Slensrøed i Vang Sogne huder___________________ ij

wdj Thofften Røse Bygmeell_________________________ j Skipphd

Der aff Betalt til kong: Maytz: wdj Skat, den fierde paart, Ehr
Penge__________________________________________ xx rixdlr ij ₻ viiij s.

 

Av dette finner vi igjen Anshus i Ringebu, Berg i Ringsaker, Hovde i Lom, Lunde i Ringsaker og Slemsrud i Vang på Hedemarken blant det godset som fogden Lars Madsen Gram var eier av i odelsjordeboken i 1624.

 

Lars Gram bodde på Skoden i Fron i 1599 og på Steig i Fron i 1612. Begge disse gardene ble senere eid av Peder Nielsen Lund. Lars Gram var fogd for Rosenkrantz-familiens gods i Gudbrandsdalen inntil han døde i 1629 eller 1630. I 1630 hadde Peder Nielsen Lund etterfulgt ham i denne stillingen.

 

Jeg støtter derfor Cecilie Simons konklusjon om at fogden Lars Madsen Gram hadde en ikke navngitt datter som var gift med Peder Nielsen Lund og ikke gift med oberstløytnant Peter Brun. Harald Grams konklusjon i Norsk slektshistorisk tidsskrift i 1939 var utelukkende basert på antakelsen at Ole Petersen Brun var en faktisk slektning av Berthe Nielsdtr. Gram ved skiftet etter henne på Grefsen i Nes. Men det er fullt mulig at Ole Petersen Brun derimot var gift med en slektning av Berthe, slik de to andre tilstedeværende på skiftet faktisk var. Da er det mer sannsynlig at Lars Grams datter var hans svigermor, og ikke hans mor.

 

Jeg er i ferd med å rette opp mine slektsnotater som jeg viste til i innlegg #9.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.